Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének I/B/3. c) és e) pontja alapján Jogszabályi háttér - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és adó- visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló évi CXXIII. törvény (Jmód. tv.) - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva tv.) - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) Általános tudnivalók Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Ezt a nyomtatványt kell használniuk áfa-bevallási kötelezettségük teljesítésére a közösségi adószámmal rendelkező, az Áfa tv. 20. (1) bek. d) pont dc) alpontjában meghatározott általános forgalmi adó alanyának nem minősülő jogi személyeknek, valamint az Eva tv. 16. (2) bekezdése alapján az eva alanyának (továbbiakban: speciális adózói körbe tartozó adózóknak), a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteik bevallására az Art. 1. számú melléklet I/B/3/e) pontja alapján (az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik, más tagállamába történt értékesítéseik, valamint más közösségi tagállami adóalanytól igénybe vett és más közösségi tagállami adóalany felé nyújtott szolgáltatások, továbbá a közösségi adószámmal rendelkező, nem adóalany jogi személynek a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatások bevallása esetén). Ugyancsak ezt a bevallást kell használni az olyan, közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak, akik személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszközt szereznek be az Európai Közösség más tagállamából. A évtől a 86 nyomtatvány egységes szerkezetben tartalmazza a korábbi években külön bevallási nyomtatványként kezelt A88. számú adatszolgáltatási lapot. A évi adókötelezettségek tekintetében az alapbevallások, pótlások (késedelmes bevallásbenyújtások), valamint az önellenőrzések, ismételt önellenőrzések, adózói javítások (helyesbítések) a számú bevallás internetes kitöltő programjában végezhetők el. A program letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapjának (htp://www.nav.gov.hu) a Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontjából és az ABEVJAVA keretprogramban futtatható. Az Art január 1-től hatályos 8. számú melléklet 4/C. pontja alapján a A60. sz. Összesítő nyilatkozatot elektronikus úton kell előterjeszteni. Emiatt az Art (9)

2 bekezdése alapján, az erre kötelezett, a 86. számú bevallást benyújtó adózóknak is elektronikusan kell a bevallást benyújtaniuk. A nem elektronikus úton benyújtók szintén az Internetes kitöltő programot használhatják a bevallások kitöltésére, azzal az eltéréssel, hogy a programmal kitöltött bevallást kinyomtatva, papíralapon, kézzel aláírva nyújtják be. Kinek és miről kell a számú nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól megvalósított Közösségen belüli termékbeszerzései, szolgáltatás igénybevételei, a más közösségi tagállami adóalany és nem adóalany jogi személy felé teljesített, az Áfa tv. 89. (1), (2), (3), (4) bekezdései szerinti termékértékesítései, a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany részére történt szolgáltatásnyújtásai után keletkező általános forgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tennie a belföldön közösségi adószámmal rendelkező 1 - általános forgalmi adó alanyának nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek, - az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának. A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak, valamint az alanyi adómentességet választó adóalanyoknak a évre vonatkozóan a Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikről, továbbá a más adófizetési kötelezettséget keletkeztető tényállások megvalósulása esetén, (pl. tárgyi eszköz értékesítése vagy a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás esetén) a számú bevallást kell benyújtaniuk az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20-ig. Adólevonási jogukat a számú bevalláson érvényesíthetik. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy azt a Közösségen kívül letelepedett (harmadik országbeli) adóalanytól igénybe vett szolgáltatást, amely után az adófizetési kötelezettség őt terheli, szintén ebben a bevallásban vallja be. Az eva alanya, a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatásai utáni általános forgalmi adót az Eva tv január 1-től hatályos rendelkezése szerint az Eva. bevallásban vallja be, illetőleg a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. 2 Fontos! Az Áfa tv. 36. (1)-(2) bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása szempontjából az egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró adóalanyt a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában is adóalanyi minőségben eljárónak kell tekinteni, kivéve azt az esetet, ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe (az utóbb említett esetben az érintett személyt, szervezetet nem adóalanynak kell tekinteni). A teljesítési hely 1 Art. 1. számú melléklet I/B/3/e. pont 2 Eva tv. 16. (3) bek. 2

3 meghatározása szempontjából tehát nemcsak az adóalanyok, hanem a közösségi adószámmal (más tagállambeli adószámmal) rendelkező nem adóalany jogi személyek is adóalanyoknak minősülnek. A január 1-től hatályos általános szabályok szerint, adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 3 A nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 4 Nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek, így nem kell közösségi adószámot kérnie, következésképpen adóbevallási és fizetési kötelezettsége sem keletkezik közösségi beszerzései után azon, a speciális adózói körbe tartozó adózónak ideértve az eva alanyát is, akinek az Európai Közösség más tagállamában közösségi adószámmal rendelkező adóalanytól történt termékbeszerzéseinek az új közlekedési eszköz és jövedéki termék beszerzését kivéve áfa nélkül összesített ellenértéke a tárgyévet megelőző évben, és a tárgyévben nem haladja meg a eurót. (Kivéve az Áfa tv. 20. (7) bekezdés hatálya alá tartozó esetben, amikor más okból meglévő közösségi adószámát használta közösségen belüli termékbeszerzései során, mely tényt az állami adóhatóságnak az Art. 22. (8) bekezdése alapján be is kell jelentenie.) Ha az adózónak az előző évi és tárgyévi várható adatai alapján nem kellett közösségi adószámot kérnie, de a tárgyévben átlépi a jelzett összeghatárt, akkor a küszöbérték átlépését az állami adóhatóságnak be kell jelentenie, mely alapján közösségi adószám kerül megállapításra. Az Áfa tv. 20. (5) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a speciális adózói körbe tartozó adózó küszöbérték alatt válasszon adófizetési kötelezettséget Közösségen belüli beszerzéseire. Ekkor azonban választásától a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el. 5 A közösségi adószám megállapítására ez esetben az adókötelezettség választásának bejelentésével kerül sor. A Jöt. hatálya alá tartozó termékek Közösségen belülről történő beszerzését megelőzően az adózónak szintén közösségi adószámot kell kérnie. A jövedéki termékek Közösségen belülről történő beszerzését terhelő áfát ezen a bevalláson kell bevallani. A bevallásra kötelezettek köre, a belföldön közösségi adószámmal nem rendelkező adóalanyok, adózók esetében: Szintén ezen a nyomtatványon kell az Art. 1. számú mellékletének I/B/3.c) pontjának szabályai szerint a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő 3 Áfa tv. 37. (1) bek. 4 Áfa tv. 37. (2) bek. 5 Áfa tv. 20. (6) bek. 3

4 új közlekedési eszköz Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót bevallania 1. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő magánszemélynek, 2. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő egyéb szervezetnek, 3. az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő, egyéb Közösségi termékbeszerzése tekintetében adófizetésre nem kötelezett jogi személynek, 4. az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának (eva alanya) feltéve, ha Közösségen belüli beszerzéseire vonatkozóan közösségi adószámmal nem rendelkezik. (Az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő magánszemély, illetve egyéb szervezet, nem is rendelkezhet Közösségen belüli beszerzéseire vonatkozóan közösségi adószámmal.) Az alanyi adómentességet választó, közösségi adószámmal nem rendelkező adóalanynak, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, valamint a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a számú bevalláson kell a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén fizetendő általános forgalmi adót bevallania. Figyelem! Új személygépkocsi, illetve regisztrációs adóköteles motorkerékpár Közösségi beszerzése esetén ezt a bevallást nem kell kitölteni, ugyanis a személygépkocsit illetve motorkerékpárt terhelő adót ezen adózói körnek a vámhatóság állapítja meg kivetéssel. 6 Amennyiben az e bevallás kitöltésére kötelezett adózóknak e bevallással nem érintett, olyan teljesítésük is van, amely az Áfa tv. szabályai szerint adóbevallási kötelezettséget eredményez, akkor arról a számú áfa-bevallást kell benyújtaniuk. A Közösségen belüli kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikre vonatkozóan pedig ilyenkor is ezt a (1386. számú) bevallást kell benyújtaniuk Az eva hatálya alá tartozó adóalanyok eva alanyiságuk ideje alatt számú bevallást nem nyújthatnak be. Bevallási határidő A számú adóbevallás benyújtására kötelezett adóalanynak a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletet, és a közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy közösségen kívül letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatása utáni kötelezettséget is, az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig kell bevallania és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell eleget tennie. 7 Mivel az A88-as adatszolgáltatási lap is a nyomtatvány részét képezi, ezért az adatszolgáltatást is a tárgyhónapot követő időszak 20-áig kell megtenni. 6 Art (1) bek. d) pont 7 Art. 1. számú melléklet I/B/3.e) 4

5 Az adófizetési kötelezettség a termék Közösségen belüli beszerzése esetén az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján keletkezik. 8 Szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetendő adót a) az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy b) az ellenérték megtérítésekor, vagy c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani. A felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be. E rendelkezés nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra, amely esetében az adót az Áfa tv a) pontja alapján a szolgáltatás igénybevevője fizeti. Vagyis az Áfa tv a alapján, az általános szabályok szerint megállapítandó teljesítési hely szerint a belföldi igénybevevőre települő adófizetési kötelezettség esetén, annak keletkezési időpontja az igénybevett szolgáltatás teljesítési időpontjával megegyező. 9 Nem kell bevallást benyújtani arra az időszakra (hónapra) vonatkozóan, amelyben az adózó Közösségen belüli kereskedelmet nem valósított meg, illetve nem vett igénybe szolgáltatást harmadik országbeli adóalanytól. Adóhatósági javítás Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetben amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki megfelelő határidő tűzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a javító bevallást újból elektronikusan benyújtsa. Ebben az esetben a főlap AZONOSÍTÁS(B) blokkjában a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatba be kell írni az általa javított bevallás 10 jegyű vonalkódját. A vonalkódot az állami adóhatóságtól kapott, a hibás bevallásról szóló kiértesítő levél tartalmazza. A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatot nem tölthetik ki. A javítás kizárólag írásban, papír alapon tehető meg. Ebben az esetben elég a hiánypótlásra felszólító levélben felsorolt hibák javítása, illetve a javított adatokkal összefüggő összesen sorok javítása. Határidőben benyújtani elmulasztott bevallások pótlása Pótlás a évi adó-megállapítási időszakban A évre vonatkozó, határidőig benyújtani elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetőség megfelelő adattartalommal, elévülési időn belül. Az elévülési idő 8 Áfa tv Áfa tv. 60. (1)-(2) és (5) bek. 5

6 2013. január-november hónapok tekintetében december 31-e, december hónap tekintetében pedig december 31-e. 10 A korábbi évek elmulasztott 86. és 87. számú bevallásainak pótlása A év december hónapra vonatkozóan az elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetőség elévülési időn belül, a közösségi adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (korábbi áfa-törvény) 7/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározatott adózóknak és az eva alanyoknak, amennyiben az Európai Közösség más tagállamából termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerezett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelőző évben illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. A év december hónapra vonatkozóan az elmulasztott bevallás(ok) pótlására a számú nyomtatványon van lehetősége elévülési időn belül, a közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik esetén. Az elévülés szabályai szerint a január 1. és november 30. közötti időszakra vonatkozóan az elmulasztott bevallások pótlása nem lehetséges. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon pótolható elévülési időn belül. A 0786., 0787., 0886., 0986., 1086., 1186., sz. nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek a NAV honlapjáról a Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontból. (htp://www.nav.gov.hu) Az ellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az adózó terhére, illetőleg javára adókülönbözetként állapítja meg az adóhatóság Art (1) bek. 6

7 Adózói javítás (helyesbítés) 12 : Amennyiben az állami adóhatóság által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében ugyanarra az időszakra adózói javításként (helyesbítésként) nyújtja be ismételten a bevallást, akkor az adózói javításkor (helyesbítéskor) az adóalap, illetőleg adó, (költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás részletező adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Adózói javítás (helyesbítés) esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás (helyesbítés) nem érinti, úgy az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor a főlap (C) blokkjában a bevallás jellege kódkockába H betűt kell bejegyezni. A bevallásukat elektronikus úton benyújtó adózók helyesbítő bevallás benyújtási kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesíthetik. Fontos! Amennyiben az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) az adóalap, illetve adó (költségvetési támogatás) összegében kötelezettség változást eredményez, úgy a bevallás tekintetében az önellenőrzést is el kell végezni. Önellenőrzés A bevallást elévülési időn belül lehet önellenőrizni. Önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 13 A bevallás elévülési időn belül történő önellenőrzésére az Art (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az Art (2) bekezdése kimondja, hogy az önellenőrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. Az önellenőrzésre az Art ában meghatározott szabályok az irányadóak. A évre vonatkozó kötelezettség önellenőrzése esetén ugyanezt a bevallást kell benyújtani. Ennek során a bevallás főlapjának (C) blokkjában kell jelölni az önellenőrzéssel érintett hónapot, és a Bevallás jellege kódkockában azt, hogy a bevallás benyújtására önellenőrzés ( O betűjelzés) miatt került sor. Az ugyanazon időszakra elvégzett második és minden további önellenőrzés már ismételt önellenőrzésnek számít. Ismételt önellenőrzéskor a Bevallás jellege mező ( O ) értékű jelölése mellett a 03. számú Önellenőrzési mellékleten is kell az (O) blokkban X -et feltüntetni. 11 Art (1) bek. 12 Art. 34. (7) bek. 13 Art. 51. (3) bek.. 7

8 Az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást tartalmazó, erre a célra szolgáló önellenőrzési lap benyújtásával teljesíti. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás benyújtásának időpontjáig kell megfizetni a megfelelő számlaszámra. Önellenőrzésnek az a módosítás minősül, amely során az adóalap illetve az adó összege változik. Önellenőrzésnek minősül, ha az adózó az adót illetve adóalapot az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt helyesbíti. Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok módosíthatók. Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az állami adóhatóság által utólag megállapított adót az adózó nem helyesbítheti. Önellenőrzéssel csak azt az adót illetve adóalapot lehet helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az forintot meghaladja. Önellenőrzés a év adó-megállapítási időszakaiban A számú nyomtatványon történő önellenőrzés esetén teljes adatcsere történik a bevallás benyújtásakor. Az önellenőrzésként benyújtott számú nyomtatvány es és es lapjának soraiban az önellenőrzés során megállapított tényleges, helyes adatokat kell feltüntetni az adóalap és adó rovatokban, tehát nem a feltárt különbözetet kell kimutatni az egyes sorokban. Ha az említett sorok valamelyikében nincs változás, úgy az eredeti helyes adatot kell abban a sorban feltüntetni, vagyis az önellenőrzési láncban közvetlenül megelőző bevallás adott sorával azonosan kell kitölteni a sort. Az önellenőrzés miatt módosítandó adóalap és adó, a lap 1. sorába azt az adóalapot és fizetendő adó összeget kell feltüntetni, ami az eredetileg benyújtott bevallásban szerepelt. Az önellenőrzés eredményeként kimutatott helyes adóalap és adó összegét, a lap 2. sorában kell meghatározni. Önellenőrzési pótlék önellenőrzése esetén a lap sorainak kitöltése kötelező, a lap 1-6. soraiban adatot közölni nem szabad. Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés esetén a bevalláshoz tartozik kötelezően a sz. Önellenőrzési melléklet is, amely az önellenőrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenőrzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenőrzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A számú bevallás kitöltő programja ezt a lapot automatikusan biztosítja, ha a főlapon a (C) blokkban az adózó jelzi az önellenőrzési szándékot. A számú Önellenőrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási főgarnitúra mellékleteként, azzal együtt, és az önellenőrzés sem érvényes a 03. lap csatolása nélkül! Az önellenőrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthető, ha egy korábbi önellenőrzést tartalmazó bevallásban az önellenőrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen időszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az 8

9 önellenőrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre egy korábbi önellenőrzést tartalmazó bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenőrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenőrzési bevallás, amelyen önellenőrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejűleg általános forgalmi adó önellenőrzésére nem használható. A két adónemet tehát együtt nem lehet önellenőrizni, vagyis a számú Önellenőrzési mellékleten a korábbi önellenőrzési pótlék sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos sz. melléklet 1-6. sorai nem tölthetők ki, a 01., 02. számú lap sorait az azonos időszakra vonatkozó előző bevallás áfa adatával azonosan kell kitölteni. A korábbi évek 86. és 87. számú bevallásainak önellenőrzése A év december hónapra vonatkozóan önellenőrzésre a számú nyomtatványon van lehetőség a közösségi adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (korábbi áfa-törvény) 7/A. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adózóknak és az eva alanyoknak, amennyiben az Európai Közösség más tagállamából termékbeszerzést valósítottak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelőző évben illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. A év december hónapra vonatkozóan önellenőrzésre a számú nyomtatványon van lehetőség a közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik esetén. A év január-november hónapokra vonatkozóan az elévülés szabályai szerint önellenőrzést végrehajtani nem lehet! A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül. A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül A január 1-jétől december 31-ig tartó adó-megállapítási időszak a sz. nyomtatványon önellenőrizhető elévülési időn belül A 0786., 0787., 0886., 0986., 1086., 1186., sz. nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek a NAV honlapjáról a 9

10 Letöltések-program menüben a Nyomtatványkitöltő programok al-menüpontból. (htp://www. nav.gov.hu) Hitelesítések A bevallás fősorai, a csatolt mellékletek, a kiutalási szándék hitelességét mind a papíralapú nyomtatványoknál, mind az elektronikus bevallásoknál az adott benyújtási módnak megfelelő, a hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. A képviseletről, a meghatalmazásokról: Az adóbevallást - főszabály szerint - az adózónak kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art.-ben meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. 14 Amennyiben a magánszemély adózó az állami adóhatóság előtt nem kíván vagy nem tud személyesen eljárni, törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. Ennek alapján a munkaviszonyban álló jogtanácsosok külön meghatalmazás nélkül is eljárhatnak munkáltatójuk képviseletében. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének 14 Art. 7. (1) (2) bek. 10

11 bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. 15 Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, az Art. 7. (5) bekezdésében meghatározott, az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a bevallási főlapon az (F) blokkban az eseti meghatalmazás csatolására vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Ha a bevallást az Art. 7. (5) bekezdése szerinti, az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a főlapon az (F) blokkban az állandó meghatalmazásra vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, kivéve a más nagykorú magánszemélyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, és milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásnak mind a meghatalmazott, mind a meghatalmazó aláírását tartalmaznia kell. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az Art. 9. (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. Az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt esetben pénzügyi képviselő megbízása kötelező. A pénzügyi képviselő megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás főlapjának (F) blokkjában a megfelelő kódkockájában X -szel kérjük jelölni. Ellenjegyzésről: Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére sor kerül, akkor az erre feljogosított személy azonosító adatait (név, adóazonosító szám, igazolvány száma) kérjük a Főlap (F) blokkban szerepeltetni. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, akkor a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni. Az ellenjegyzett hibás bevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Elektronikus úton benyújtott bevallás esetén az ellenjegyzést az elektronikus bevallás hitelesítésére vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. A bevallást papíralapú benyújtásnál kézzel történő aláírással, cég esetén cégszerű aláírással kell hitelesíteni. Elektronikus bevallás esetén az aláírás az elektronikus bevallásra vonatkozó 15 Art. 7. (5) bek. 11

12 hitelesítési szabályok szerint történik. Figyelem! Az ellenjegyzéssel kapcsolatosa adatok kitöltése kötelező, ha az állami adóhatóság a fokozott adóhatósági felügyelet elrendeléséről szóló határozatban az adózót kötelezi a fokozott adóhatósági felügyelet időtartamára az összesítő nyilatkozatának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére. 16 Formai követelmények a kitöltéshez Kérjük, ügyeljen a bevallás helyes és pontos kitöltésére! Ne feledje, hogy a szabályszerűen kitöltött nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelően hitelesíteni kell! E nélkül a bevallás érvénytelen! A hitelesítés részletes szabályaival a kitöltési útmutató előző fejezete foglalkozik. Csak a fehéren hagyott mezőkben szabad adatokat szerepeltetni, az ezeken kívüli rovatokba az Internetes nyomtatványkitöltő program nem enged adatrögzítést! A HIVATAL (A) blokk rovatait sem lehet kitölteni, azok az állami adóhatóság számára fenntartott rovatok. Az adóbevallásban az adatokat ezer forintra kerekítve kell feltüntetni. Amennyiben adóbevallásában kötelezettség csökkenés keletkezik, és azt nem kívánja teljes egészében folyószámláján tartani, túlfizetéséről az adott évben rendszeresített átvezetési és kiutalási kérelmen, 2013-ben a 17. számú, átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez nevű külön nyomtatványon rendelkezhet, melynek kitöltése forintban történik. A 17-es számú nyomtatvány kitöltésével a túlfizetésként mutatkozó adó teljes összegét, vagy annak egy részét kiutaltathatja, vagy annak más adónemre való átvezetését kérheti. Kérjük, ügyeljen a bevallás határidőben történő benyújtására, valamint az adó határidőben történő megfizetésére, mivel a bevallás késedelmes benyújtása esetén mulasztási bírság szabható ki, fizetési késedelem esetén pedig késedelmi pótlékot kell fizetni. 17 Kitöltési szabályok A számú bevallás nyomtatványgarnitúra részei sz. bevallási garnitúra (részei: főlap, 01, 02, 03, 04. lapok), sz. részletező lap (kizárólag közösségi adószámmal rendelkező meghatározott adóalanyi körbe tartozó adóalanyok szerepeltethetnek itt adatot), sz. részletező lap (kizárólag közösségi adószámmal nem rendelkező adózók szerepeltethetnek itt adatot), sz. önellenőrzési melléklet (az önellenőrzésből eredő kötelezettség-változás levezetésére szolgál a közösségi adószámmal rendelkező és közösségi adószámmal nem 16 Art. 24/F. (5) bekezdés c) pont 17 Art (1) bek. b) pont,

13 rendelkező adózók részére is), sz. nyilatkozati lap (csak akkor, ha az önellenőrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik) A88. számú lap a közösségi adószámmal nem rendelkező vevők részére történt új közlekedési eszköz értékesítéséről. Az egyes lapok csatolt darabszámára vonatkozó jelölőrovatokat a főlap (C) blokkja tartalmazza. A nyomtatvány főlapjának kitöltése A HIVATAL (A) blokk kitöltése az adóhivatal feladata, kérjük, hogy abba az adózó ne írjon! A bevallás főlapján, az AZONOSÍTÁS (B) blokkban kell szerepeltetni az adózó azonosításához szükséges adatokat (adózó neve, székhely, telephely, fióktelep, lakcím, levelezési cím, adószáma, adóazonosító jele). Magánszemély és egyéni vállalkozó esetében a családi név és utónév rovat kitöltése kötelező, a titulus (pl.: dr., id.) rovat kitölthető. Társas vállalkozás esetében az adózó neve rovatot kell kitölteni, a családi és utónév és titulus rovatot nem. Amennyiben a székhely, telephely, fióktelep, lakcím, levelezési cím külföldi, az irányítószám ország, város/község, a közterület neve, a közterület jellege és a házszám rovatok kitöltése kötelező. Magyarországi székhely, telephely, fióktelep, lakcím, levelezési cím esetében is kérjük ezeket a rovatokat kitölteni, az ország rovatot azonban üresen kell hagyni. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adózó, a jogelőd gazdasági tevékenységének időszakára vonatkozóan nyújt be önellenőrzést, vagy bevallást pótol, akkor a bevallási főlap AZONOSÍTÁS (B) blokkban a jogelőd adószáma illetve a jogelőd közösségi adószámának jelölésére szolgáló rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelőd időszakára vonatkozóan nyújt be önellenőrzést, vagy pótol bevallást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének időszakára, akkor a jogelőd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Amennyiben az adózó közösségi adószámmal rendelkezik, akkor a (B) blokk megfelelő kódkockájába X jelet kell tennie. Ugyanígy kell eljárni, tehát a (B) blokk megfelelő kódkockájába X jelet kell tenni, ha a szervezeti változással érintett adózó a jogelőd időszakára vonatkozóan nyújt be önellenőrzést, vagy bevallást pótol. Ebben a blokkban kell jelölnie azt is, hogy milyen típusú adóalanyként nyújtja be bevallását. Alapbevallás benyújtásakor, önellenőrzéskor, valamint adózói javítás (helyesbítés) esetén a főlap (B) blokkjában található Adóalanyi csoport rovatban a közösségi adószámmal rendelkező adózó az 1. vagy 2. számok, a közösségi adószámmal nem rendelkező adózó a 3., 4., 5. vagy 6. számok valamelyikét kell, hogy szerepeltesse az alábbiak szerint: 1. Közösségi adószámmal rendelkező általános forgalmi adó alanyának nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy 2. Közösségi adószámmal rendelkező eva alany 3. Közösségi adószámmal nem rendelkező, az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő magánszemély 13

14 4. Közösségi adószámmal nem rendelkező, az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő egyéb szervezet 5. Közösségi adószámmal nem rendelkező, az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő, egyéb Közösségi termékbeszerzése tekintetében adófizetésre nem kötelezett jogi személy 6. Közösségi adószámmal nem rendelkező, az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (eva alanya) Ügyintézőként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította és annak esetleges javításába bevonható. Azoknak az adóalanyoknak, akik/amelyek bevallásukat elektronikus formában teljesítik, itt a (B) blokkban kell jelölést alkalmazniuk az elektronikusan benyújtott bevallás javítása esetén az állami adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódjának feltüntetésével (nem elektronikus bevallást benyújtók ebben a rovatban adatot nem szerepeltethetnek!) A bevallás (C) blokkjába a bevallással érintett időszakot kell beírni. A legkorábbi időpont január 01., a legkésőbbi december 31. lehet. Ez az a hónap, amelyben a Közösségen belüli kereskedelem utáni adófizetési kötelezettség keletkezett, vagyis az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásának a napja, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napját tartalmazó hónap. Hónapon belül törtidőszak is lehetséges, ha például az adózó az adó-megállapítási időszakon belül (azaz nem az első vagy utolsó nappal, hanem időszakközi dátummal) kezdte a tevékenységét, vagy épp befejezte (megszűnt), illetve abban az esetben, ha az adózó közösségi adószámát az adó-megállapítási időszakon belül állapították meg, vagy a közösségi adószám épp az időszakon belül szűnt meg stb. Önellenőrzés esetén azt a hónapot kell itt feltüntetni, amelyiket önellenőrizni szükséges. A Bevallás jellege mezőben a következő jelölések egyikét kell alkalmazni: - Önellenőrzést (O) kell jelölni az alapbevalláson már bevallott adóalap, adó módosítása esetén. - Előfordulhat olyan eset, amikor a benyújtott nyomtatvány bevallási lapjait úgy kell módosítani, hogy az adóalapot, adót (is) érint, míg ugyanezen nyomtatvány adatszolgáltatási lapjai helyesbítésre szorulnak. A Bevallás jellege mezőben ebben az esetben ( O ) értékű jelölést kell lenni, annak ellenére, hogy a bevallási lapok tekintetében önellenőrzés, míg az adatszolgáltatási lapok tekintetében helyesbítés történik. - Ismételt önellenőrzéskor a Bevallás jellege mező ( O ) értékű jelölése mellett a 03. számú Önellenőrzési melléklet (O) blokkját is jelölni kell X -szel. - Adózói javítást (helyesbítést) (H) kell jelölni, ha a már benyújtott nyomtatvány bevallási lapjain áfa adatokat úgy kell módosítani, hogy adóalapot, adót nem érint (csak a Részletező adatok módosulnak) és/vagy a már benyújtott nyomtatvány adatszolgáltatás lapjait kell helyesbíteni. 14

15 Az alapbevallást nem kell jelölni, akkor sem, ha határidőben és akkor sem, ha elévülési időn belül, késve nyújtják be a bevallást. Lapcsatolások jelölése: A főlap (C) blokkjában arab számmal kell jelölni a benyújtott mellékletek darabszámát. Amennyiben az adott mellékletből csak 1 db van csatolva vagy csak 1 csatolható, ebben az esetben is számmal (1) kell a darabszám mezőt kitölteni. A mellékleti lapok kitöltését az Internetes kitöltő program biztosítja, a dinamikus lapok esetén új lap nyitásával és számozásával, egyúttal automatikusan átemeli a kitöltött mellékleti lapok darabszámát a főlap megfelelő rovataiba. A számú bevallási lap kitöltése Figyelem! A január 1-től hatályos előírások alapján a Áfa tv. 78. (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha az adó alapjának a 77. szerinti esetek miatti utólagos csökkenése azért nem eredményez fizetendő-adó csökkenést, mert az ügylet - az Áfa tv. rendelkezései szerint - mentes az adó alól. 18 A lapját csak közösségi adószámmal rendelkező adózó töltheti ki, ezért a tizenegy pozíciós adószám rovat kitöltése mellett a főlap (B) blokk megfelelő kódkockájába X jelet kell tennie. Közösségi adószám hiányában a lap csak akkor adható be, ha természetes személy adóalanyként vállalkozói tevékenységének megszüntetését és közösségi adószám érvényességének megszűnését követően bevallás benyújtása válik szükségessé. Ez esetben az adóazonosító jel rovatot kell kitölteni. A bevallásban az egy adóbevallási időszakban (egy hónapban) megvalósuló Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek összesített adatait kell feltüntetni. A 01. sorban kell feltüntetni a bevallásra kötelezett adózó által a tárgyhónapban megvalósított, az Áfa tv. 91. alapján adómentes közösségi termékbeszerzéseinek adóalapját (mely voltaképpen a közösségi termékbeszerzés ellenértéke), valamint az Áfa tv alapján a Közösség más tagországából adómentesen beszerzett befektetési célú arany adó nélkül számított ellenértékét, valamint a 113. (1) bekezdés szerinti adómentes Közösségen belülről történő olyan termékbeszerzés ellenértékét, melynek közvetlen következményeként a terméket adóraktárba raktározták be. Figyelem! Itt kell szerepeltetni az Áfa tv. 91. (2) bekezdésében ún. háromszögügylet során adómentesen beszerzett termék adóalapját is, ha az adózó a végső beszerző (azaz a 18 Áfa tv. 78. (4) bek. 15

16 háromszögügylet C szereplője). Az adó alapja ez esetben a közbenső vevő és a végső beszerző közötti termékbeszerzés adó nélkül számított ellenértéke. (A végső beszerzőnek a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 02. számú lapján a háromszögügylet szereplőjét jelölő (d) oszlopba C jelölést kell tennie.) Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. 19 Háromszögügyletnek azon termékértékesítési konstrukciók minősülnek, melyekbe 3 egymástól eltérő tagállamban regisztrált közösségi adószámmal rendelkező adóalany vesz részt. A háromszögügylet lényege, hogy az egyik ( C ) tagország adóalanya (beszerző) részére a közbenső vevőként megjelenő adóalany ( B ) végez termékértékesítést úgy, hogy a terméket egy harmadik közösségi ország adóalanyától ( A ) szerzi be. A közbenső vevő által beszerzett termék azonban nem kerül be a közbenső vevő tagországába, mert azt az A tagországból közvetlenül a beszerzőhöz ( C ) fuvarozzák. A háromszögügyletnél tehát a tulajdonváltozás nem követi a termék tényleges mozgását. Az Áfa tv. szabályai szerint míg a C tagország adóalanya Közösségen belüli termékbeszerzést valósít meg a közbenső vevőtől, az A tagország adóalanya pedig Közösségen belüli termékértékesítést valósít meg a közbenső vevő részére, addig a közbenső vevő kettős szerepben jelenik meg az ügyletben. Egyrészt termékbeszerzést valósít meg A tagország adóalanyától, másrészt termékértékesítést hajt végre a C tagország adóalanya felé, azonban B adófizetési kötelezettségét C tagország beszerzője teljesíti C tagországban. Amennyiben B belföldön rendelkezik közösségi adószámmal, valamint A és C eltérő tagállamokban vannak nyilvántartásba véve, akkor az Áfa tv. szerint a közbenső vevő B Közösségen belüli beszerzését, valamint C -nek történő továbbértékesítését nem terheli adófizetési kötelezettség - B -nek nem kell a C tagországban bejelentkezni adóalanyként - amennyiben adókötelezettségét helyette a C tagország beszerzője teljesíti C tagországban és összesítő nyilatkozat kitöltési kötelezettségének is eleget tesz. A közbenső vevő B, a beszerző C tagország adóalanya felé történő termékértékesítését, valamint azt a tényt, hogy ebben az értékesítésben, mint közbenső vevő vett részt, a 13A60. számú, a közösségi termékértékesítéseket részletező nyilatkozat 01-es lapján köteles jelölni. A közbenső vevő B, az A tagország adóalanyától történt közösségen belüli termékbeszerzését, valamint azt a tényt, hogy ebben az ügyletben, mint közbenső vevő vett részt, a 13A60. számú, a közösségi termékbeszerzéseket részletező nyilatkozaton szerepelteti. 20 A sorok vonatkozó adómértéknek megfelelő sorában kell szerepeltetni a Közösségen belülről történő, az Áfa tv ai alapján belföldön adóköteles termékbeszerzések adóalapját és a terméket terhelő adómértéknek megfelelően kiszámított fizetendő adó összegét. Utólagos számlakorrekció esetén ezekben a sorokban negatív tétel is feltüntethető. 21 A személygépkocsinak, valamint regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköz Közösségen belülről történő beszerzése után fizetendő adó összegét nem itt sorokban, hanem a 05. sorban kell szerepeltetni. 19 Áfa tv. 78. (3) bek. 20 Áfa tv 51., 91. (2) bek., Áfa tv 78. (3) bek. 16

17 A 05. sorban a Közösség más tagállamából történő személygépkocsinak, valamint regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköz beszerzése esetén a beszerzés adóalapját és a beszerzést terhelő általános forgalmi adó összegét kell feltüntetni. Az új közlekedési eszköz fogalmát az Áfa tv pontja határozza meg. Az új személygépkocsi és a regisztrációs adóköteles motorkerékpár beszerzését terhelő áfát ezen adózói körnek a vámhatóság állapítja meg kivetéssel, ezért e termékek beszerzését terhelő áfát ebben a bevallásban nem kell szerepeltetni. Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorba negatív tétel is feltüntethető. 22 A 06. sorban kell szerepeltetni a Közösség más tagországából beszerzett, a Jöt. hatálya alá tartozó jövedéki termék adóalapját és a fizetendő áfa összegét, amennyiben a termék után belföldön jövedéki adókötelezettség keletkezik. Itt kell szerepeltetni az adójegy nélküli, a Közösség más tagországából belföldi jövedéki adóraktárba beszerzett dohánytermékek ellenértékét, de nem kell ebben a sorban szerepeltetni a Közösség más tagországából beszerzett adójegyes dohánytermék ellenértékét, mivel az nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá. Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. 23 A sorokban a Közösségen belüli háromszögügyletekben beszerzőnek (végső vevőnek- C ) minősülő belföldi közösségi adószámmal rendelkező adózó köteles szerepeltetni az Áfa tv. 91. (2) bekezdése alapján adómentesen beszerzett termék után a 141. szerint a közbenső vevő ( B ) helyett, termékértékesítésként fizetendő áfa összegét, és annak adóalapját, a termék adómértékének megfelelő sorban. (Az ilyen jogcímen adómentesen beszerzett termékek adóalapját az 01. sorban a Közösségen belülről adómentesen beszerzett termékek adóalapjában szerepeltetni kell!) Az adó alapjának a közbenső vevő, és a végső beszerző közötti termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke minősül. Utólagos számlakorrekció esetén ezekben a sorokban negatív tétel is feltüntethető. 24 E sorokban önmagában abból az okból kell adatot szerepeltetni, hogy a belföldi adóalany háromszögügylet során szerez be végső vevőként terméket, és nem feltétele az itt történő szerepeltetési kötelezettségnek, hogy azt ezután tovább is értékesítse! Az ügylet sajátossága, hogy a közbenső vevőnek (akitől a végső belföldi adóalany terméket szerez be), nem kell belföldön adóalanyként bejelentkeznie és a végső beszerző felé irányuló belföldi értékesítése utáni adókötelezettséget teljesítenie, ha helyette a végső beszerző belföldi adóalany teljesíti az adókötelezettséget. E sorban tehát a közbenső vevő termékértékesítése után keletkező belföldi adókötelezettséget kell a végső beszerzőnek a közbenső vevő helyett bevallania a termékre vonatkozó, megfelelő belföldi adómértékkel. Figyelem! A sorok tartalmát a 13A60. számú, Közösségen belüli termékbeszerzéseket részletező Összesítő nyilatkozat 02. lapján nem kell szerepeltetni. 22 Áfa tv 78. (3) bek. 23 Áfa tv 78. (3) bek. 24 Áfa tv 78. (3) bek. 17

18 A 10. sorba kell azon az Áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján belföldi teljesítési helyű szolgáltatások ellenértékét (ideértve a szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleget is) és az utána megállapított adó összegét szerepeltetni, ahol a szolgáltatás nyújtója olyan, a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany, amely belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön (székhellyel, illetve teljesítéssel közvetlenül érintett telephellyel belföldön nem rendelkezik), és amely szolgáltatás után az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelő, igénybevevő belföldi adóalany köteles fizetni. Az adott adóelszámolási időszakra vonatkozó ellenérték adatnak meg kell egyeznie a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 04-es lapján közölt összesített adattal. Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. 25 A 11. sorba kell beírni 10. sorban nem szereplő egyéb, közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás adatát: az Áfa tv. 37. (1) bekezdésén kívüli, a teljesítési hely meghatározására vonatkozó szabályok szerint belföldi teljesítési helyűnek minősülő azon szolgáltatásokat, melyeknek nyújtója más közösségi tagállami adóalany és amely szolgáltatás igénybevétel után a belföldi letelepedési helyű adóalany az adófizetésre kötelezett. (pl.: A más közösségi adóalany által nyújtott, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás esetében az adót a fordított adózásra vonatkozó szabályok szerint a szolgáltatást igénybevevőnek kell megfizetnie, azonban erről a közösségi szolgáltatás-igénybevételről nem kell összesítő nyilatkozatot benyújtani.) Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. 26 A korábbi bevallási időszakokban hatályos adómértékű, az Áfa tv. 37. (1) bekezdése alá nem tartozó szolgáltatás igénybevételekre vonatkozó, az Áfa tv, 78. (3) bekezdése szerinti utólagos bizonylatkorrekció miatti negatív tétel összegét a 14. sorban kell feltüntetni. A 12. sorban kell feltüntetni a közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmi adó alanynak nem minősülő jogi személy által a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás ellenértékét és az adó összegét. Az eva alanyainak az eva bevallásban kell ezen szolgáltatás igénybevétel utáni áfa fizetési kötelezettségüket bevallaniuk. A speciális adózói körbe tartozó többi adóalanynak, ezen harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatások után, mely után adófizetésre mint igénybevevők kötelezettek, a számú bevalláson kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni. A 13. sorba kell beírni a 2013-ban már nem hatályos (20, 25 %-os) adómértékű közösségi termékbeszerzésekre vonatkozó utólagos bizonylatkorrekció miatti negatív tétel összegét. 27 Az ebben a sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 02- es lapján a korrekcióval érintett ügyletre vonatkozóan szereplő adattal. A 14 sorban kell feltüntetni az Áfa tv. 78. (3) bekezdése szerinti azon utólagos adóalap csökkentésből fakadó bizonylatkorrekció miatti negatív tételek összegét, (amelyek nem szerepelhetnek a 10., 11., 12. sorokban) és amely kötelezettségek az adóalanyt a külföldi 25 Áfa tv 78. (3) bek. 26 Áfa tv 78. (3) bek. 27 Áfa tv. 78. (3) bek. 18

19 adóalany által nyújtott, de belföldi teljesítési helyű szolgáltatások után, mint igénybevevőt terhelik, és amelyekkel kapcsolatos bizonylat korrekciók elszámolása a évre esik, de az érintett ügyletre vonatkozó adókorrekció. Az ebben a sorban szereplő összeget nem kell a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 04.-es lapján szerepeltetni tekintettel arra, hogy a (közösségi) szolgáltatásokkal összefüggésben csak 2010-től kell összesítő nyilatkozatot tenni, vagyis előtti adómértékű szolgáltatáshoz kapcsolódó ügylet abban nem szerepelhet. A külföldi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni, a korábbi évekre vonatkozó adóalap és adó összegének módosítását az adózónak - amennyiben más közösségi kereskedelme kapcsán nem keletkezik adófizetési kötelezettsége -, nem itt a 14. sorban kell elvégeznie, hanem azon a bevalláson, amelyen az alapbevallást benyújtotta. Pl. az eva alanya a közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettségét a számú bevalláson helyesbítheti. A 15. sorban kell feltüntetni, a Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés után belföldön jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanynak a jövedéki adó összegét az 01., 06. sorok összegéből. A 16. sorba kell beírni a más közösségi tagállami adóalany, illetve közösségi adószámmal rendelkező, áfa adóalanynak nem minősülő, adófizetésre kötelezett jogi személy felé teljesített, (az Áfa tv a szerinti) termékértékesítések ellenértékét. Ebbe a sorba írhat adatot az eva alanya. Az alanyi adómentességet választó adóalanynak, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak a számú bevallásban kell ezen értékesítéséről a bevallást benyújtania. Az ebben a sorban szereplő ellenértéknek meg kell egyeznie a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 01. lapján közölt összesített ellenérték összegével évtől utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. 28 A 17. sorban összesíteni kell a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek a harmadik országbeli adóalanytól történt szolgáltatás igénybevételek után fizetendő adót, melyet az adó összege (c) oszlopban kell feltüntetni. A 17. sor (c) oszlopában feltüntetett összeg az összesen fizetendő adó összege, amit az alábbi általános forgalmi adó rendezésére szolgáló számlaszámra kell teljesíteni: NAV általános forgalmi adó bevételi számla. A 18. sorban kell feltüntetni azon, az ún. határon átnyúló, Közösségen belüli szolgáltatások ellenértékét (ideértve az előleget is), amely esetben az adóalany más tagállami adóalany, illetve közösségi adószámmal rendelkező, áfa adóalanynak nem minősülő jogi személy felé nyújt szolgáltatást, és a teljesítés helyét, az Áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján az igénybevevő adóalany letelepedési helye határozza meg. Az ebben a sorban szereplő ellenértéknek meg kell egyeznie a 13A60. számú Összesítő nyilatkozat 03. lapján közölt összesített ellenérték összegével. 28 Áfa tv. 78. (4) bek. 19

20 Ezen szolgáltatások ellenértékének utólagos módosítása esetén a korrekció összegét arra az időszakra vonatkozó áfa bevallásban és összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni, amelyben a szolgáltatás igénybevevő a korrekció összegéről értesítést kapott. 29 Figyelem! A 19. sorban kell feltüntetni azon, az ún. határon átnyúló, Közösségen belüli szolgáltatások ellenértékét, amely esetben az adóalany más közösségi adóalany, illetve közösségi adószámmal rendelkező, áfa adóalanynak nem minősülő jogi személy felé nyújt szolgáltatást, és a teljesítés helye nem az Áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján esik belföldön kívülre. Az összesítő nyilatkozatban ezt az adatot nem kell szerepeltetni. Utólagos számlakorrekció esetén ebben a sorban negatív tétel is feltüntethető. Az eva alanyának, amennyiben a 18. soron kívül, más közösségi beszerzése után nincs adófizetési kötelezettsége, akkor nem kell a számú bevallást benyújtania, összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettsége azonban ekkor is van. A 20. sorba kell beírnia a közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személynek és az eva alanyának, az új közlekedési eszköz értékesítését, amelyet olyan más közösségi tagállamban illetőséggel bíró nem adóalany vevő részére teljesített, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal. Ebben a sorban szereplő összegnek meg kell egyeznie ugyanezen nyomtatvány 1386-A88 számú adatszolgáltatási lapjának (b) oszlopában szereplő értékek összegével. Figyelem! A 13A60 számú Összesítő nyilatkozat 02. lapján a lap , 13. sorok 15. sorral csökkentett összegét kell feltüntetni. A számú bevallási lap kitöltése: A számú lapot kizárólag közösségi adószámmal nem rendelkező adózók tölthetik ki. A számú bevallási lap (a) oszlopában 1-4. sorszámmal vannak jelölve azon adózói csoportok, akik/amelyek új közlekedési eszköz 30 (a személygépkocsi és a regisztrációs adóköteles motorkerékpár kivételével) beszerzése esetén adófizetési kötelezettségüket ezen a nyomtatványon kötelesek bevallani. Minden adózónak a rá vonatkozó sorban kell a bevallását megtennie. A bevallás 1-4. sorai közül tehát csak egyetlen sorban tüntethető fel adat. Abban az esetben, ha több új közlekedési eszköz beszerzésére került sor a bevallási időszakban, akkor az adott adózó típusára vonatkozó sorban összesített adatokat kell szerepeltetni. Az adó alapja (b) oszlopban az új közlekedési eszköz ellenértékeként meghatározott összeget kell feltüntetni. 29 Art. 8. számú melléklet 3/A. pont 30 Áfa tv pont 20

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére Kitöltési útmutató a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (egyes, határon átnyúló ügyleteikkel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségeikről, az Art. 1. számú

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1086. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Közösség területén belül történő Közösségi termékértékesítéseket és az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket tartalmazó 08A60. számú összesítő nyilatkozathoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. A havi és évközi (negyedéves)/éves bevallásra kötelezett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfa bevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 1065. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak.

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak. Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, és adatszolgáltatási laphoz

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1112-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 0965. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 719. r. sz. Fogyasztói ár: 160 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759109 U 0465/650/651/310 25 KITÖLTÉSI

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A személyszállítási szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz

Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszközt (ideértve az új személygépkocsit is) értékesítı adózónak a közösségi

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről

Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Fontos! Jogszabályváltozás miatt 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallásokat az

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben