KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához"

Átírás

1 APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához /650/651/310 1

2 2 0565/650/651/310

3 Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Tisztelt Adózó! Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelõen az áfa bevallási nyomtatvány esetében is azonos nyomtatványt kell alkalmazni a be nem nyújtott áfa bevallás pótlására, valamint az áfa bevallások önellenõrzésére is (természetesen a pótlás, illetve az önellenõrzés tényének jelölésével). A nyomtatvány az áfa bevallására, pótlására, önellenõrzésére év január 1-jétõl kezdõdõen használható a év ezen idõpontját követõ idõszakok különbözõ adó-megállapítási idõszakaiban keletkezõ áfa bevallására, illetve a kitöltési útmutatóban szereplõ áfa bevallások pótlására és önellenõrzésére. Amennyiben az adózó január 1. és december 31. közötti idõszak havi vagy negyedéves bevallását kívánja pótolni, azt január 31-ig a 0565/650/651/310/320. nyomtatványon, a 0565., nyomtatványtípus jelölésével teheti meg. Ezen idõpontot követõen a nyomtatványt kell a pótlásra használni. Amennyiben az adózó a évi éves típusú bevallását kívánja pótolni, azt december 31-ig teheti meg a 0565/650/651/310/320. nyomtatványon, a nyomtatványtípus jelölésével, ezen idõpontot követõen azonban már a jelölésû nyomtatványt kell alkalmazni a pótlásra. Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) rendelkezéseinek megfelelõen a Közösségen belüli termékértékesítéseket a Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl, a termékbeszerzéseket a Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl elnevezésû nyomtatványon kell részletezni. Az összesítõ nyilatkozatokat negyedéves gyakorisággal önálló bevallásként kell benyújtani, az abban szereplõ adatoknak az áfa bevallás meghatározott soraiban szereplõ adataival egyezõséget kell mutatnia (az egyezõség számításának módja az adott soroknál feltüntetésre került az útmutatóban). Kinek kell a 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie a bármilyen jogcímen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségrõl és juttatásról az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ természetes és jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek. Az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ személyek az új közlekedési eszköznek (ide értve a személygépkocsit is), valamint a jövedéki adó törvény hatálya alá tartozó termékeknek a Közösség más tagországából történõ behozatala után is ezen a nyomtatványon teljesítik önadózással az ezen a jogcímen õket terhelõ áfa fizetési kötelezettségüket. A bevallási nyomtatványon azonban nem csak a hagyományos értelemben vett belföldi illetõségû áfa alanyoknak kell bevallást benyújtaniuk, hanem a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalanyoknak is, akkor, ha belföldi adóalanynak nem minõsülõ személynek, közösségi adószámmal nem rendelkezõ alanyi adómentesnek, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatónak, illetve különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytatónak értékesítenek belföldön, és az áfa fizetési kötelezettségüket az áfa törvény 14/A. (4) bekezdése szerinti választás, vagy az értékhatár ( euro) túllépése miatt belföldön teljesítik. Természetesen ez esetben a külföldi illetõségû adóalanynak belföldi áfa alanyként regisztráltatnia kell magát az Art. rendelkezéseinek megfelelõen. Ezt a nyomtatványt kell használnia továbbá a belföldön saját nevében gazdasági tevékenységet folytató, és ezért belföldön az áfa alanyává váló, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, általános szabályok szerint adózó adóalanynak, az Art. 8. sz. mellékletében szereplõ, különös áfa elszámolási szabályok alkalmazásának hatálya alá tartozó adózók kivételével. Az áfa törvény alkalmazásában adóalanynak minõsül május 1-jétõl minden természetes és nem természetes személy, aki új közlekedési eszközt értékesít a Közösség más tagországába. Az így adóalannyá vált személyek is ezen a nyomtatványon teljesítik bevallási kötelezettségüket. Nem ezen a nyomtatványon, hanem a külön e célra rendszeresített sz. (ÁFA bevallás az Európai Közösség tagállamaiból történt beszerzések esetén) nyomtatványon tesznek Közösségen belüli beszerzéseik után keletkezõ áfa fizetési kötelezettségükrõl bevallást a Közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott, és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató azon általános forgalmi adó alanyok, valamint adóalanynak nem minõsülõ általános forgalmi adó fizetésére kötelezett azon jogi személyek, akik az Európai Közösség más tagországaiból termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelõzõ évben, illetve a tárgyévben a eurot meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de a Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. Ezen adózói körnek a Közösség más tagországából történõ, személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzését, valamint a belföldön szabadforgalomba bocsátott, a jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Jöt.) szerint belföldön jövedéki adókötelezettség alá esõ jövedéki termék beszerzését terhelõ áfát szintén a sz. nyomtatványon kell bevallania. Fontos tudni azonban, hogy míg a Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az elõzõekben ismertetett adózói kör csak a eurot meghaladó beszerzései tekintetében kötelezett adófizetésre, addig mind a személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköznek, mind a jövedéki termékeknek a Közösség más tagországából történõ beszerzése esetén értékhatár figyelembe vétele nélkül (tehát ezen termékek tekintetében már az elsõ ilyen beszerzéstõl kezdõdõen), minden esetben Közösségen belüli beszerzés címén az áfát be kell vallania és meg kell fizetnie. Ezen adózói körnek, a személygépkocsinak minõsülõ új közlekedési eszköz Közösségen belülrõl történõ behozatala esetén a vámhatóság kivetéssel állapítja meg a fizetendõ áfa összegét, ezért ilyen jogcímen õk még a és a sz. bevallásokon sem szerepeltethetnek adatot. Az elõzõekben ismertetett különleges adózói körbe tartozó adóalanyoknak még akkor is a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belüli, fentebb ismertetett termékbeszerzéseik utáni adófizetési kötelezettségüket bevallani, ha valamilyen oknál fogva (pl. külfölditõl igénybevett szolgáltatás) a 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatványt is be kell nyújtaniuk. Az õ esetükben a nyomtatvány sorai, valamint sorai Közösségen belüli termékbeszerzés, új közlekedési eszköz beszerzése, vagy jövedéki termék beszerzése esetén nem tartalmazhatnak adatot, e tekintetben bevallási kötelezettségüket a sz. nyomtatványon kell teljesíteni és arról a sz. Összesítõ nyilatkozaton is adatszolgáltatást kell teljesíteniük! Amennyiben a fentebb ismertetett, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok, illetve az áfa alanynak nem minõsülõ, de áfa fizetésére kötelezett jogi személyek, akik Közösségen belüli egyéb termékek beszerzése miatt adófizetésre azért nem kötelezettek, mert beszerzéseik a euros értékhatárt nem haladták meg, és közösségi adószámmal ezért nem is rendelkeznek, és Közösségen belülrõl kizárólag új közlekedési eszközt (kivéve a személygépkocsit) szereznek be, akkor az ilyen címen keletkezõ áfa fizetési kötelezettségükrõl a sz. ÁFA bevallás a személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz, az Európai Közösség 0565/650/651/310 3

4 más tagállamából történõ beszerzése esetén elnevezésû nyomtatványon kell bevallást tenniük. Ugyancsak a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belülrõl történõ új közlekedési eszköz (kivéve a személygépkocsit) beszerzését terhelõ áfa fizetési kötelezettséget bevallania a nem áfa alany magánszemélynek, illetve az egyszerûsített vállalkozói adó alanyának. A sz. bevallási nyomtatványon bevallott áfával kapcsolatosan összesítõ jelentés benyújtási kötelezettség nincs! Az új személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történõ behozatalát terhelõ áfa fizetési kötelezettség megállapítása az alanyi adómentességet választott adóalanyok a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanyok a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a nem adóalany jogi személyek tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek-e közösségi adószámmal, továbbá a nem adóalany magánszemélyek az egyszerûsített vállalkozói adó alanyai esetében nem önadózással történik, esetükben a fizetendõ áfát a vámhatóság kivetéssel állapítja meg! Ez az adófizetésre kötelezett adózói kör új személygépkocsi beszerzését terhelõ adófizetési kötelezettséget nem szerepeltethet bevallásaiban. Az elõzõekben ismertetett bevallási szabályokat összefoglalva az alábbi táblázat szemlélteti: Kinek, mirõl és melyik áfa bevallási nyomtatványon kell bevallást tennie? Kinek Mirõl Melyik nyomtatványon az általános szabályok szerint adózó belföldi áfa-alany (ide értve a természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli szervezeteket) külföldi illetõségû belföldi áfa-alany (ide értve a távolsági értékesítés miatt adóalanyként bejelentkezett más tagországbelieket is) különleges jogállású áfa-alanyok alanyi mentes kizárólag tárgyi mentes különl. jogáll. mg. termelõ nem adóalanyi jogi személy kizárólag tárgyi mentes alanyi mentes egyszerûsített vállalkozói adó alanya nem adóalany természetes személy (nincs Közösségi adószámuk!) természetes személy valamennyi áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletrõl (ide értve az új közlekedési eszköz és jövedéki termék beszerzését is) új személygépkocsi Közösségen belüli beszerzése termékimport (harmadik országból) Közösségi adószámmal rendelkezik és eurót meghaladó Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli új közlekedési eszköz beszerzés (ide nem értve a szgk. beszerzést) Közösségen belüli jövedéki termékbeszerzés ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg ugyan a eurós értékhatárt, de adófizetési kötelezettséget választott (ezért Közösségi adószámmal rendelkezik) ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg a eurót, és nem választott adófizetési kötelezettséget, de új közlekedési eszközt szerez be a Közösség más tagországából (ide nem értve a szgk-t!) új személygépkocsi Közösségen belüli beszerzése fentieken kívüli, áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletek (pl. szolgáltatásimport, vagy tárgyi eszköz értékesítése tárgyi menteseknél) termékimport (harmadik országból) Közösségen belüli értékesítése ide értve az új közlekedési eszköz értékesítését is (csak közösségi adószám birtokában folytatható!) Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítése, ide értve a szgk-t is (csak közösségi adószám birtokában végezhetõ!) Közösségen belülrõl új közlekedési eszköz beszerzése (ide nem értve a szgk-t) új személygépkocsi Közösség más tagországából történõ beszerzése termékimport (harmadik országból) új közlekedési eszköz (ide értve a szgk-t is) Közösségen belüli értékesítése (közösségi adószám köteles!) 0565/650/ és összesítõ nyilatkozatok 0565/650/ összesítõ nyilatkozat 0565/650/ összesítõ nyilatkozat összesítõ nyilatkozat 0587 VPOP kivetéssel 0565/650/651 VPOP kivetéssel 0565/650/ összesítõ nyilatkozat 0565/650/ összesítõ nyilatkozat 0587 VPOP kivetéssel VPOP kivetéssel 0565/ összesítõ nyilatkozat /650/651/310

5 Önellenõrzés esetén a 0565/650/651/310/320. sz nyomtatványhoz is (mint korábban ezt már megszokhattuk) egy külön megvásárolható 0565/650/651/310/ sz. Önellenõrzési mellékletet is be kell nyújtani, amely az önellenõrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve a pótlékszámítást tartalmazza, és amelyen az önellenõrzési pótlék önellenõrzését lehet elvégezni. Az Önellenõrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási fõlap mellékleteként, azzal együtt, és az önellenõrzés sem érvényes a 05. lap csatolása nélkül! Alapbevallás benyújtása esetén, a bevallási nyomtatvány fõlapjának fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban, a megfelelõ kódkockába tett x jellel kell jelölni, hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság (havi, negyedéves, vagy éves) vonatkozik. Az adózó e jelöléssel jelzi, hogy melyik típusú bevallás benyújtására kötelezett. A bevallás típusát jelölõ mezõk közül csak egy tölthetõ ki, mégpedig az, amely típusú bevallás benyújtására az adóalany az adózás rendjérõl szóló törvény 1. sz. mellékletének I/B. rész 3. pontjában szereplõ rendelkezések szerint kötelezett. Ugyanezen blokkban, arab számmal fel kell tüntetni a bevallástípushoz tartozó tárgyidõszaki adó-megállapítási idõszakot is: pl március hónapra benyújtandó bevallásnál: Havi bevallás év 03. hónapra év harmadik negyedévére benyújtandó bevallásnál: Negyedéves bevallás év 3. negyedévre. Éves bevallás benyújtása esetén: Éves bevallás év. Amennyiben az adózó december 31-ig benyújtani elmulasztott évi bevallást, valamint január 31-ig benyújtani elmulasztott havi és negyedéves évi bevallásokat kíván pótolni, akkor azt a 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatványon,a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a bevallás bejelölésével teheti meg. Annak a pótolt bevallásnak a típusát és annak adó-megállapítási idõszakát (év, vagy év és negyedév, vagy év és hónap) kell a nyomtatványon beírni, amely bevallást az adózó pótolni kívánja. Pl. a havi bevallás pótlása december hónapra: bevallástípus, év 12. hónapra. A évi éves bevallás pótlására december 31-ig az eredeti U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványt kell használni U jelzéssel. Amennyiben évre vonatkozóan, a 0565, 05650, típusú, benyújtani elmulasztott bevallásokat kívánja pótolni, úgy a bevallási fõlap fejrészében a BEVALLÁSTÍPUS blokk 1. sorában az eredeti vagy vagy bevallásszámot kell megjelölni (nem a ast!). Ha a nyomtatvány önellenõrzési bizonylatként funkcionál, akkor a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a önellenõrzési bevallást kell bejelölni és az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusát kell beírni. A bevallási fõlap (C) blokkjában azt az adómegállapítási idõszakot kell szerepeltetni, amelyre vonatkozóan az önellenõrzést az adózó el kívánja végezni. Mind a bevallás pótlása, mind önellenõrzés esetén a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a megfelelõ kódkockákban arab számmal jelölni kell az önellenõrzéssel helyesbített, illetve pótolt bevallás típusát (pl év 3. negyedévére benyújtott pótló bevallás, vagy önellenõrzés esetén a beírandó bevallás típus: 05650). Alapbevallás (0565/650/651. sz. nyomtatvány ) benyújtása esetén ez a nyomtatvány az általános forgalmi adó kötelezettség, illetõleg jogosultság bevallására (amelybe beleértendõ az elõzõ adó-megállapítási idõszakról benyújtott bevallásból hozott, adót csökkentõ tétel) szolgál. A bevallási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy az elszámolandó adó fizetési kötelezettséget, vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy esetleg nulla, illetve a visszaigénylést kérheti-e az adóalany, vagy csak beszámítással élhet. Az az adóalany, aki az adóhatósághoz történt bejelentkezésekor kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végzõként jelentkezett be, és adott adó-megállapítási idõszakban kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó értékesítést végez, és Közösségen belüli termékbeszerzés, vagy termékértékesítés illetve új közlekedési eszköz beszerzése, valamint az ún. szolgáltatás import után sem kötelezett adó fizetésére, mentesül az adott adó-megállapítási idõszakra vonatkozóan az adóbevallási és -elszámolási kötelezettség alól. A bevallás 0565/650/651/310/ sz. lapját, amely a vámhatóság kivetése alapján történõ termékimportot terhelõ fizetendõ adó összegének részletezésére szolgál, csak önellenõrzés, illetve bevallás pótlása esetén lehet kitölteni és benyújtani, a április 30. napjáig terjedõ idõszak adó-megállapítási idõszakai tekintetében. A bevallás garnitúrához tartozik még egy külön beszerezhetõ, a termékimportot terhelõ fizetendõ adó alapjának részletezésére szolgáló 0565/650/651/310/ számú nyomtatvány is, melyet kizárólag azok az adóalanyok kötelesek kitölteni és benyújtani, akiknek (amelyeknek) termékimport után önadózás keretében elszámolandó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük keletkezik az adott bevallási idõszakban (akár havi, akár negyedéves, akár éves áfa bevallásra kötelezettek). A 06. sz. lapot önállóan benyújtani nem lehet, csak a 0565/650/651/310/320. sz. bevallás részeként, ezért a lap kitöltési útmutatója is itt, ebben az útmutatóban szerepel. Az alanyi adómentességet választott, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet, valamint a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a harmadik országból származó termékimport után fizetendõ áfát nem önadózás útján teljesítik, részükre a vámhatóság kivetéssel állapítja meg az import után fizetendõ áfát. A HIVATAL (A) blokk az adóhatóság részére van fenntartva, kérjük, hogy abba az adózó ne jegyezzen be adatot! Összesítõ nyilatkozat benyújtási kötelezettség Közösségi adószámmal rendelkezõ, áfa fizetésre kötelezett adóalany a 0565/650/651/310/320. sz. bevallás, illetve Közösségi adószámmal rendelkezõ, az áfa alanyának nem minõsülõ adófizetésre kötelezett jogi személy, illetve a közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató, alanyi adómentességet választott és különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany a sz. nyomtatvány mellett negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig Összesítõ nyilatkozatot köteles benyújtani az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl elnevezésû sz. nyomtatványon, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezõ adóalanytól megvalósított termékbeszerzésrõl. A közösségi adószámmal rendelkezõ adóalany a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalany részére teljesített termékértékesítésrõl a 0565/650/651/ 310/320. sz. áfa bevallás benyújtása mellett, negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig a sz. Összesítõ nyilatkozatban bevallást tesz az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl. Mindkét összesítõ nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minõsül, és csak akkor kell benyújtani, ha abban adat szerepel. Nem kell tehát a nyilatkozatot benyújtani arról a negyedévrõl, amelyben a közösségi adóalany közösségi kereskedelmet nem folytatott. A nyilatkozat adatainak az áfa bevallás meghatározott soraival való egyezõségi követelményt ezen soroknál jeleztük az útmutatóban! Az összesítõ nyilatkozatot nem az áfa bevallással együtt, hanem különálló bevallásként kell benyújtani. Negyedéves bevallásra kötelezettek esetén a két bevallás benyújtási határideje és az összesítõ jelentésben részletezett adatok tartalma azonos. Havi bevallásra kötelezettek esetén (ide értve a havi bevallási gyakorisággal benyújtandó sz. nyomtatványt is), a negyedév elsõ két hónapjának áfa bevallását nem kíséri összesítõ jelentés, azonban a negyedév harmadik hónapjára esedékes áfa bevallás és az összesítõ jelentés benyújtásának 0565/650/651/310 5

6 a határideje azonos. A negyedév három hónapjára vonatkozóan benyújtott áfa bevallások megadott soraiban szerepeltetett adatok összegének meg kell egyeznie a negyedév vonatkozásában benyújtott összesítõ jelentésben feltüntetett adatoknak a korrekciós sorok figyelembe vételével kiszámított összegével. Mindkét összesítõ jelentés kitöltését külön útmutató segíti! Amennyiben éves adózó kért közösségi adószámot és annak megállapításától kezdõdõen folytatott is közösségi kereskedelmet, ugyanakkor az Art. szabályainak megfelelõen csak a közösségi adószám megállapításának negyedévét követõ negyedév elsõ napjától vált negyedévessé, úgy az ilyen évesrõl negyedévessé váló adózó a megállapítás negyedévének végéig bezárólag törtidõszaki éves jelzésû áfabevallást köteles benyújtani, és ennek benyújtásával egy idõben köteles benyújtani és/vagy számú összesítõ nyilatkozatát is, amelynek idõszaka a közösségi adószám megállapítás napja és a megállapítás negyedévének utolsó napja közé esik, tartalma pedig az éves típusú törtidõszaki bevallásban szereplõ, de csak a nyilatkozat idõszakába esõ közösségi tételek. Általános tájékoztató a nyomtatvány alapbevallásként (0565/650/651.) történõ kitöltéséhez A 0565/650/651. sz. bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek az adózás rendjérõl szóló törvényben (Art.) meghatározott, az áfa bevallására vonatkozó kötelezettségének megfelelõ gyakoriság szerint kell benyújtania 1 példányban az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követõ hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követõ hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követõen, február 15-ig. Havi és negyedéves bevallásra kötelezettek esetében az év utolsó adó-megállapítási idõszakának általános forgalmi adójáról is ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni a tárgyévet követõen január 20-áig. Annak az éves bevallásra kötelezett adózónak, akinek az elszámolandó adója a gyakoribb elszámolásra való áttérés 250 ezer forintos (negyedéves bevallásra való áttérés), vagy pozitív 1 millió forintos (havi bevallásra való áttérés) küszöbértékét az adóév utolsó negyedévében érte el, illetve a tárgyév utolsó negyedévében közösségi adószám megállapítása miatt negyedéves bevallásra vált kötelezetté és így a teljes idõszakról ( ) kell elszámolnia, annak az éves bevallását a tárgyévet követõ év január 20-ig kell a sz. nyomtatványtípus megjelölésével benyújtania, a küszöbérték elérésének a (C) blokkban történõ megjelölésével. AZONOSÍTÁS (B), valamint a (C) blokk kitöltése Ebben a blokkban kell szerepeltetni az adóalany azonosításához szükséges adatokat: név, adószám, levelezési cím, valamint önellenõrzés és pótlás esetén a jogelõd adószáma, ha az adóalany a szervezeti változást megelõzõ idõszakot önellenõriz vagy pótol. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, vagy bevallást pótol, akkor a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B) blokkjában a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, vagy pótol bevallást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Természetes személy adóalany esetén, amennyiben vállalkozói tevékenységének megszüntetését és az adószám érvényességének megszûnését követõen bevallás benyújtása válik szükségessé, akkor az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a magánszemély adóazonosító jele rovatot is ki kell tölteni! Más esetben az adóazonosító szám rovat üresen marad. Az alanyi adómentességet, vagy az szja-törvény szerinti tételes átalányadózást választott adóalanynak az áfa törvény 7. -a, illetve 8. (3) és (6) bekezdései szerinti értékesítésérõl (pl. a megszûnéskor meglévõ eszközei, vagy a gazdasági tevékenysége körébõl kivont termékek, vagy ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás stb. után) esetlegesen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségének bevallása esetén a kitöltéskor a sz. nyomtatványt kell megjelölni és az annak megfelelõ határidõig benyújtani. Annak az adóalanynak, aki kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez, ugyanakkor eszközértékesítés vagy külfölditõl igénybevett szolgáltatás ( szolgáltatásimport ), vagy Közösségen belüli termékértékesítés után adókötelezettsége keletkezik, azon adó-megállapítási idõszakról, melyben ilyen címen adókötelezettsége keletkezett, a 0565/650/651/310/320. számú nyomtatványt kell benyújtania, és azon a havi, negyedéves vagy az éves bevallás-gyakoriságnak megfelelõ jelölést megtenni, és az annak megfelelõ határidõig benyújtani attól függõen, hogy az általános szabályok szerint egyébként havi, negyedéves vagy éves bevallás benyújtására lenne-e kötelezett. Amennyiben az 1-es áfa kód mellett keletkezett adókötelezettség miatt töltik ki ezt a bevallást, úgy azt is jelölni kell a bevallási fõlap (C) blokkjában erre rendszeresített helyen. A bevallási fõlapon a (C) blokkban a felszámolás vagy végelszámolás miatt beadott bevallás fajtája kódkockát csak a felszámolással, vagy végelszámolással érintett adózóknak kell kitölteni! Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 1 -et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 2 -t, ha pedig a felszámolási eljárás, befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási zárómérleg elkészítését követõen esedékes adóbevallást nyújt be, a kódkockába 3 -at kell írnia. Ha a felszámolási eljárás, vagy a végelszámolás bevallási idõszakon belül (hó, negyedév, év) kezdõdik, akkor arra az idõszakra két adóbevallást kell az adózónak beadnia, az egyiket 1 -es, a másikat 2 -es kóddal. Felszámolási eljárás esetén 2-es kóddal a felszámoló nyújtja be a bevallást a felszámolást elrendelõ bírósági végzés jogerõre emelkedésének napjával kezdõdõen. Ezt megelõzõen a cég felszámolási eljárás megindítása elõtti ügyvezetõjének kell 1-es kóddal bevallást benyújtania a bevallással le nem fedett adó-megállapítási idõszak elsõ napjával kezdõdõen, a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napját megelõzõ nappal bezárólag. A 3-as kóddal a bevallást a felszámolási zárómérleg idõpontjával lezárt utolsó idõszakról kell benyújtani. Végelszámolási eljárás esetén az eljárás megegyezik a felszámolás esetén írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy 2-es kóddal a bevallást a végelszámoló, a gazdálkodó szervezet által elfogadott, jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatában rögzített idõponttól kezdõdõen nyújthatja be. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtják be, akkor a Megszûnés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó /650/651/310

7 megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallások esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. A 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatványon ilyen jelölés csak a év utolsó adó-megállapítási idõszakára vonatkozó, illetve éves bevallásra kötelezettek esetén a évre vonatkozó bevalláson szerepelhet. Amennyiben a közhatalmat gyakorló adózó évre vonatkozóan elmulasztotta áfa alanyiságának megszûnését bejelenteni és az ezzel kapcsolatos záró áfa bevallást benyújtani, akkor ennek pótlására a 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használnia. A ( C ) mezõben a megfelelõ kódkockákban jelölni kell a törtidõszaki bevallás benyújtásának indokát, ha éves bevallásra kötelezett adóalanynak az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapít meg, és e miatt tárgyév közben negyedéves gyakoriságra kell átváltani, valamint akkor, ha a június 30-ig terjedõ idõszak során adóhatósági engedéllyel történõ gyakoriság váltás miatt kell törtidõszaki bevallást benyújtani. A bevallási fõlap (C) blokkjának utolsó két sorában az önellenõrzésre vonatkozó kódkockákban alapbevallás benyújtása, illetve bevallás pótlása esetén jelölés nem szerepeltethetõ. Ezen kódkockák kitöltésére vonatkozó útmutatás az önellenõrzési melléklet kitöltési útmutatójában található. Bevallás gyakoriság megállapítása A bevallás kitöltése során az elszámolandó adó a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó és a levonható, elõzetesen felszámított adó különbözetét jelenti. Természetesen a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó fogalmába beletartozik az elõzõ idõszakról áthozott (göngyölített) adó összege, ezért a tárgyévi elszámolandó adó meghatározása során figyelembe kell venni a tárgyév elsõ adómegállapítási idõszakában a tárgyévet megelõzõ év utolsó adó-megállapítási idõszakáról áthozott (göngyölített) adó összegét is. Havonta kell a bevallást benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó általános forgalmi adójának év elejétõl elõjel helyesen éves szinten összesített, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem érõ - áfa fizetésére kötelezett - adóalanynak negyedévente kell a negyedéves áfa bevallását benyújtania, kivéve, ha éves áfa bevallásra kötelezett. Éves bevallást kell benyújtania annak az adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege elõjelétõl függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. A negyedéves áfa bevallás benyújtására kötelezett adóalany havi bevallásra köteles áttérni, ha az elszámolandó általános forgalmi adója év elejétõl elõjel helyesen éves szinten összesítve pozitív elõjelû, és az 1 millió forintot elérte. Az elsõ havi bevallást arról a tárgynegyedévet követõ hónapról kell benyújtani, amelyet megelõzõ, bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak év közben negyedéves bevallásra áttérési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete elõjelétõl függetlenül elérte a 250 ezer forintos értékhatárt (ezen összegzés eredményeképpen a 250 ezer forintos negatív elszámolandó adó és a pozitív 250 ezer forintos elszámolandó adó közötti tartományt kell érteni). Éves bevallásról negyedéves bevallásra való áttérési kötelezettsége van annak az adóalanynak is, értékhatártól függetlenül, akinek a részére adóév közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi elsõ bevallását a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtania a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig amelyben az értékhatárt elérte, illetve, amelyben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg számára. Az ezen bevallást követõ negyedévtõl az adózó negyedéves bevallás benyújtására válik kötelezetté, egészen addig, míg a havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem éri. Éves bevallásról havi bevallásra akkor köteles az adóalany áttérni, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtani, amelyben az elõzõekben meghatározott különbözet a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte. Az ezen negyedévet követõ hónaptól az adózó havi bevallás benyújtására kötelezett. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak valamely áttérési értékhatár elérésekor, vagy közösségi adószám megállapítása miatti áttérési kötelezettség keletkezésekor a számú bevallást kell benyújtania január 1-jétõl, annak a negyedévnek az utolsó napjáig terjedõ idõszakról, amikor az értékhatárt elérte (illetve részére közösségi adószámot állapított meg az adóhatóság). A küszöbérték túllépés, illetve a közösségi adószám megállapításának tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában az erre a célra rendszeresített kódkockában jelölnie kell. Az így megjelölt sz. bevallást a lezárt negyedévet követõ hó 20-ig kell az adóhatósághoz benyújtani. Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany részére ugyanazon negyedévben állapítanak meg közösségi adószámot is, amelyben elérte a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát, akkor havi bevallásra kell áttérnie. A tevékenységüket tárgyévben kezdõ, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok negyedéves bevallásra kötelezettek, ennek megfelelõen a sz. negyedéves bevallási nyomtatványt kell bejelölniük és benyújtaniuk mindaddig, amíg elszámolandó adójuk a tárgyév során a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát nem éri el. Tevékenységét tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát tárgyév közben éri el, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, a tárgynegyedévet követõ hónap 20-ig kell az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl a sz. negyedéves bevallást benyújtania. Ha az év további részében a tárgyév elejétõl (illetve ha az késõbbi, akkor a tevékenység kezdetétõl) összesített elszámolandó adója pozitív és az 1 millió forintot eléri, havi gyakoriságra kell áttérnie. Tevékenységét nem tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát év közben eléri, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül, adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl a bevallás gyakoriság megállapítására vonatkozó Art. rendelkezések alapján megállapított bevallás gyakoriság szerint kell áfa bevallást benyújtani. Tárgyévben átalakulás, szétválás útján történõ szervezeti változással létrejött adózónak az Art. I./B/3. pontjának b.) alpontja szerint a tevékenysége elsõ évében bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal kell eleget tennie, mint amilyen gyakorisággal volt 0565/650/651/310 7

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 Tisztelt Adózó! Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 08T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben