ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját."

Átírás

1 ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó kötelezettség változás bevallására szolgálnak. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere, ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve, teljes adattartalommal kell megismételni! Például a es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a es lap helyes adatokkal történő kitöltése, a jövedelmekre/kedvezményekre stb. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is, ha abban változás nem történt. A munkáltatói adómegállapítás (11M29) abban az esetben önellenőrizhető, 2 ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna, vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása, vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe, illetve, ha bármely ok folytán helyesbített 11M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. Ezt a tényt a es és es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül, amely kötelezettség változást eredményez, vagyis az adóalap, a járulékalap illetve az adó, a járulék összege változik. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon, az erre szolgáló helyen. Abban az esetben, ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap, adó, járulékalap, járulék változását, azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla, kérjük, az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne töltse ki! Ez adózói javításnak, helyesbítésnek minősül, és az érintett bevallás típusát a főlapon, az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a es és es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. Ekkor a főlap (C) blokkjában, azaz, az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját évi XCII. törvény (Art.) Art. 49. (6) bekezdés

2 2 Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül, ezért kérjük a es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni, a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor h oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a adóévre 1153-as bevallást nyújtott be. A bevallásban a forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel, az M30-as igazoláson a 3. sorban más bérjövedelemként szerepel a forint. A 1153-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok Módosított adatok 1. sor (bérjövedelem) sor (más bérjövedelem) sor (számított adó) sor (adójóváírás) sor (2010. évi jövedelem adója) sor (kifizetők által levont adóelőleg) sor (még fizetendő adó) sor (visszaigényelhető adó) 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek adó, adóalap összege nem változott, ezért a főlapon a (C) blokkban az Adózói javítással, helyesbítéssel érintett bevallás típusa mezőt kell kitöltenie, és Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1153-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről, mely szerint a jövedelem forint, melyből a kifizető adóelőlegként forintot vont le. Az eredetileg feldogozott 1153-as bevallásban forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. A 1153-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok Módosított adatok 1. sor (bérjövedelem) sor (számított adó) sor (adójóváírás) sor (2010. évi jövedelem adója) sor (kifizetők által levont adóelőleg) sor (még fizetendő adó) 0 0

3 3 70. sor (visszaigényelhető adó) sor (vállalkozásból kivont jövedelem) sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) A fenti módosítás következtében a kötelezettség (adóalap) és a fizetendő adó is változik, a es lap 1. sor c oszlopába az 51. sor kötelezettség különbözetét ( =80 000), a d oszlopba pedig a 70. sor kötelezettség változását ( = ) kell beírni. Ne felejtse el az Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőt is kitölteni! A es lap kitöltése Az előző példa alapján ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie, amennyiben a benyújtott, feldolgozott bevallásában (1153, csökkentett adattartalmú 1153, 1153ANY, 1153E, 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettségek(et) (adóalapot és annak levont adóját) helyesbítenie kell, és a módosításokkal kitöltött bevallás kötelezettség (+-) változása nem egyenlő nullával. Fontos! Abban az esetben, ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be, ne felejtse el az (O) blokkban, az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány, az eredetileg bevallott kötelezettség és a helyesbített kötelezettség különbségét, továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség összegének változását kell feltüntetni. A járulékfizetési felső határt meghaladó, levont nyugdíjjárulék összegének (6. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során a helyesbített kötelezettség különbözete. Abban az esetben, ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 6., 9. és a 11. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki, amelyet más adónemre kíván átvezettetni, akkor a es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. Az a (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 6-os sorszámot kell beírni, a d (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig a 6., 9 és a 11. sor adatát összevonva úgy kell beírni, hogy a 6. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka, hogy ha az eredeti bevallás 1153-C lap 84. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött, akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta, ha csak másképpen nem rendelkezett. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg

4 4 kisebb, mint az eredetileg bevallott, akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett, ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel, ha a bevallását azért kell önellenőriznie, mert a munkáltatótól, kifizetőtől hibás igazolást kapott, illetve, ha a bevallás kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően késve kapta meg. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, megfizetni. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) található pótlékszámítási program. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni, mert a es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része, illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. Az adónként, illetve járulékonként külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 12. sorba kell bejegyezni. Tekintettel arra, hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül, így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. Abban az esetben, ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre, akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja, más a bevallásban szereplő, egyéb kötelezettségét nem, de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. Ebben az esetben a es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 12. sor c oszlopában, és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést!

5 5 Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni, de magánszemély esetében az forintot meghaladó összeget nem kell sem bevallani, sem megfizetni. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, különadót, ekho-t, ekho különadót nem kell megfizetnie, azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A es lap kitöltése Ezen a lapon a es rendelkezés az adóról lap módosítása következtében megállapított különbözetet, a es a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás lap módosítása miatti különbözetet, és a ös az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. A es lap vagy a 1153E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki, ha az adókedvezmények levonása után, az összevont adóalap adójának összege a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E bevalláshoz, vagy a 11M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest, a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni, mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. A 26., 27. és 28. sor c oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint, a bevallás 138. és/vagy 142. és/vagy 148. sor(ok)ban szereplő összegeket. A 26., 27. és 28. sor d oszlopába a módosított kötelezettséget a 138. és/vagy a 142. és/vagy 148. sorokban szereplő összegeket tüntesse fel. Abban az esetben, ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét, úgy a különbözet összegét a 26. és/vagy 27. és/vagy 28. sor e oszlopában tüntesse fel, és összegezze a 29. sor e oszlopába. Az Ön terhére mutatkozó (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. sor e oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetnie! Abban az esetben, ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket, úgy a különbözetet a 26. és/vagy 27. és/vagy 28. sor f oszlopában tüntesse fel. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlájára és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett

6 6 bankszámlaszámra átutalja. Fontos! A es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót, nyugdíjpénztárt) a 139., 143., illetve a 149. sorban, ha korábban olyan számlát jelölt meg, amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie, ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését, majd utóbb a es lapon, a sorok bevallott kötelezettségében változás történt. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás, azaz a 269. és 273. sor különbözete. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt, ha minden más járulékalapot képező jövedelmét, valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve a nyugdíjjárulékot a Tbj. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette, de ennek ellenére nem 11,1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. (A 84. sorban van lehetősége rendezni.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével, ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét a bevallásában. A ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ez a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. A 481. sor b oszlopában szereplő évben esedékes eredeti kötelezettség, és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. sor c oszlopába. A 481. sor c oszlopában szereplő évi eredeti kötelezettség, és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38. sor c oszlopban. Fontos! Abban az esetben, ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a forintot, akkor a 2013., és években esedékes kötelezettségek összege nulla lesz, a 479. és 480. sorok változása mellett. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a es lap 1. sorát érinti!

7 7 A as lap kitöltése Nyilatkozat arról, hogy az önellenőrzés indoka alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie, ha az Art. 124/B. figyelembevételével az önellenőrzés oka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik, feltéve, hogy az önellenőrzést július 17. után hajtotta végre. Ezt az A blokkban kell jelölnie X-szel. A lapot csak a 1153-as bevallás részeként, a es és es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be, azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. Ugyancsak itt jelölje a as lap sorszámát, mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). A B blokkban kell megadnia azt az adónemkódot (a es és/vagy es lap b oszlopa), melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. Ha több ilyen adónem van, úgy több as lapot kell benyújtania, és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A C blokkban lévő sorokban az adózónak részleteznie kell, hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az, amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta, továbbá milyen okból alaptörvény-ellenes, illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból, valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság, vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést, ha igen, közölje a döntés számát. A C blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz, melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. NEMZETI ADÓ- és VÁMHIVATAL

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2012. évi személyi

Részletesebben