A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület"

Átírás

1 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: év év hó hó nap nap vonalkód helye (B) A Z O N O S Í T Á S (C) Az adózó neve: születési családi és utóneve: születésének időpontja: anyja születési családi és utóneve: levelezési címe: Adózói javítással, helyesbítéssel érintett bevallás típusa: Jelölje x-szel, Adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja: családi gazdaság nyilvántartási száma: helye: Mohács Neme (férfi-1, nő-2): 1 A megfelelő kódkockába írja be, hogy a bevallás főlapján túlmenően melyik részletező lapból hányat töltött ki! ha Ön a visszaigényelhető összegnek, összegeknek egy részét visszakéri és/vagy átvezetést kér! város község napközbeni telefon: A regisztrációs okirat száma: neve jellege hsz. ép. lh. em. M M M M M M M M M M M M M Ő Ő Ő EV EV EV EV EV EV EV Önell Önell Önell ha Ön a bevallást ismételt önellenőrzésként nyújtja be! ha Ön csak az önellenőrzési pótlék összegét javítja! Lados Sarolta Budapest Rügy utca 7/A 1 ha Ön a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri! 1 Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa: (a bevallás :0953, az egyszerűsített bevallás: 0953E, a munkáltatói adómegállapítás: 09M29) Az önellenőrzés esedékessége: ha Ön a visszaigényelhető összeget, összegeket későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni! Ország ajtó év hó nap Egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás: 1042-es bevallás csatolva: Az Ön belföldi pénzintézeti számlaszáma: Az Ön külföldi pénzintézeti számlaszáma: Jelölje X-szel, ha a feltüntetett külföldi számlaszám IBAN számlaszám (D) Devizanem: A számlát kezelő pénzintézet megnevezése és címe: Postai átutalásnál az a cím, ahová a visszatérítést kéri: Budapest Közterület neve, jellege, stb. SWIFT kód: R ü g y u t c a 7 / A Ország kód: Város község A törvényes képviselő, meghatalmazott neve: (E) születésének időpontja : címe: helye: neve jellege hsz. ép. lh. város község em. ajtó (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest helység év hó nap A jelen adóbevallást ellenjegyzem Adótanácsadó vagy adószakértő neve adóazonosító száma adótanácsadói, adószakértői nyilvántartási / regisztrációs száma P.H. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta e-apeh_p_v _11.0 Nyomtatva:

2 0953-A Az adózó neve: I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Külszolgálatért kapott jövedelem Más bérjövedelem Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés A 2009-ben kapott végkielégítésnek a évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Hónapok száma: 8. A évben kapott végkielégítésnek a évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Hónapok száma: Önálló tevékenységből származó jövedelmek 9. Önálló tevékenységből származó jövedelem a 10. sor és 11. sor adata nélkül A bevételből levont összeg: Bevétel Költség Jövedelem d Egyéni vállalkozói kivét (Útmutató 13. oldal) Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Egyéb jövedelmek Nyugdíj (nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj A Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelem Felszolgálási díj címén kapott összeg Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás Egyéb, adóterhet nem viselő járandóságok Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Egyéb jogcímen kapott jövedelem A kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem A "d" oszlopból a bér összege: A kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem A "d" oszlopból a bér összege: Összevont adóalap összege (1-24 sorok "d" oszlopai együttesen) Ebből a bér (1-4. sorok "d" oszlopába és a sorok "a" oszlopaiba írt jövedelmek együttesen) összege: Az adóbevallásban bevallott évi összes jövedelem

3 0953-B Az adózó neve: II. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK ADÓJA ÉS KEDVEZMÉNYEI A külföldön megfizetett adó beszámítása a 23. sorban szereplő jövedelem után A külföldön megfizetett adó beszámítása a 24. sorban szereplő jövedelem után, legfeljebb a 45. sorban szereplő adó 90%-a, illetőleg az átlagos adókulcs szerinti adó Átlagos adókulcs A számított adó (25. sor "d" oszlopában szereplő összeg adója) Az adójóváírás, legfeljebb Ft Jogosultsági hónapok száma: Az adóterhet nem viselő járandóságok (19.sor) adótábla szerinti adója A 20. sorban szereplő jövedelem kedvezménye A sorok "b" oszlopába írt összegek együttesen Az összevont adóalap adója (A 27.sor összegéből a 33. sor összegének levonása után megmaradt adó) Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények (a es lap 102. sorából átírt összeg) Az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó 36. (a 34. sor összegéből a 35. sor összegének levonása után megmaradt rész vagy nulla) III. EGYÉB ADATOK A 2009-ban kapott, törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő 41. év(ek)re átvitt része Hónapok száma: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj A évben felvett osztalékelőleg: Levont adó összege: A 23. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó A 24. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Külföldről származó, a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem A 170. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény alapján külföldön is adóztatható osztalék A 170. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adóztatható osztalék A 173. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény alapján külföldön is adóztatható kamat A 173. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adóztatható kamat 50.

4 0953-C Az adózó neve: A ÉVI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LEVEZETÉSE IV. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 51. A évi jövedelem adója (A 36. sorba és a es lap 184. sor "e" oszlopába írt adóösszegek együttesen) 52. A visszafizetendő adókedvezmény(ek) összege 52. A visszafizetendő adókedvezmény(ek) jellege Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján 53. meghatározott 12%-os adó Az adó alapjául szolgáló összeg 54. A évi adófizetési kötelezettség összege ( sorok adóösszegei együttesen) A kifizetők által levont adóelőleg összege A évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege A kifizetők által levont forrásadó összege A korábbi végkielégítésnek a évben esedékessé vált, figyelembe vehető levont adóelőlege Összes levonás (az sorokba írt összegek együttesen) Az adózót terhelő adóelőleg, adó az I. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a II. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a III. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a IV. negyedévre Az adózó által befizetett adóelőleg, adó Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Levont, befizetett adó, adóelőleg (a 59., 64. és a 65. sor "b" oszlopa) együttes összege Adózó terhére mutatkozó különbözet (az 54. sor összegéből a 66. sor összegének levonása után megmaradó adó) Az adóelőleg különbözet alapján meghatározott 12%-os adó Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó (a 67. és a 68. sorok együttes összege) (Adónemkód 103) Visszaigényelhető adó, adóelőleg (a 66. sor összegéből az 54. sor összegének levonása után megmaradt összeg) (Adónemkód 103) V. KÜLÖNADÓ KÖTELEZETTSÉG Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő különadó (a es lap 251. sor "d" oszlopának adata) (Adónemkód 198) Az adóbevallással egyidejűleg visszaigényelhető különadó (a es lap 252. sor "d" oszlopának adata) 76. (Adónemkód 198) 75. VI. TOVÁBBI EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 77. Ekho különadó fizetési kötelezettség összesen (a es lap 261. sor ) összege (Adónemkód 194) VII. A NYUGDÍJJÁRULÉK FIZETÉSI FELSŐ HATÁRT MEGHALADÓAN LEVONT ÖSSZEG 78. A felső határt meghaladóan levont, visszaigényelhető nyugdíjjárulék összege (Adónemkód 125) VIII. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA (Útmutató 22. oldal) (Adónemkód 152) 79. Bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás (a es lap 299. sor) összege Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás (a es lap 300. sor) összege (Adónemkód 152) 80. (A) Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez Nyilatkozom, hogy a Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, legfeljebb négy hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetését vállalom. (A választott időtartamot - 2, 3, illetve 4 hónap - kell ebbe a mezőbe beírnia) hónap A késve benyújtott bevalláshoz van elfogadott igazolási kérelem

5 0953-D RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve: Adóazonosító jele: Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki. A kedvezményezett A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A kedvezményezett technikai száma, neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ A kedvezményezett technikai számát akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett, technikai számmal rendelkező egyház vagy a költségvetés valamely kiemelt előirányzata javára kíván rendelkezni.

6 RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL Az adózó neve: I. RENDELKEZÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRHOZ UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL (Útmutató oldal) a b c d 132. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 30%-a, legfeljebb , illetőleg Ft 133. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 30%-a, legfeljebb , illetőleg Ft 134. Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg 10%-a (A) Önkéntes kölcsönös egészségpénztár prevenciós szolgáltatásának 10%-a Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege ( sorok), legfeljebb , illetőleg Ft Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege (132. és 136. sor "c" oszlopai), legfeljebb , illetőleg Ft 138. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg NYILATKOZAT 139. A 138. sor "d" oszlopában lévő összeget kérem a (az) elnevezésű, adószámú bankszámlaszámra utalni! II. RENDELKEZÉS A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁRA UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL a b 141. A nyugdíjelőtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a, legfeljebb , illetőleg Ft Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg (B) NYILATKOZAT 143. A 142. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a (az) elnevezésű, OTP Bank adószámú és bankszámlaszámú befektetési szolgáltatónál vezetett számlára, (vagy a befektetési szolgáltatónál vezetett egyéni bankszámlára) utalni! (C) Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak Jelölje X-szel, ha Ön január 1-je előtt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 146. Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtétele előtt, nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság miatt január 1-je után szüntette meg a nyugdíjelőtakarékossági számláját Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük az oldal áthúzásával jelezze azt!

7 A magánszemélyek és egyéni vállalkozók különadója Az adózó neve: családi gazdaság nyilvántartási száma: Különadó összegének levezetése a b c d A különadó alapjául szolgáló összevonandó jövedelmek utáni adó (4%) a 25. sor "d" oszlopába írt összegből az adó alapja > Az egyéni vállakozásból származó jövedelmet terhelő 242. különadó (4%-os) összege 242. az adó alapja > 243. Különadó kötelezettség a évben (241. és 242. sorok 243. "d" oszlopaiba írt adatok összesen) 244. A kifizető (munkáltató) által levont különadó előleg Az egyéni vállalkozót terhelő különadó előleg I. negyedév Az egyéni vállalkozót terhelő különadó előleg II. negyedév Az egyéni vállalkozót terhelő különadó előleg III. negyedév Az egyéni vállalkozót terhelő különadó előleg IV. negyedév 249. A magánszemély, egyéni vállalkozó által befizetett előleg Levont, befizetett különadó előleg összege (244. sor "c", és a 249. sor "c", oszlopaiba írt adatok együttes összege Még fizetendő különadó (átírandó a 0953-C lap 75. sorába) (243. sor 251. "d", oszlopának adatából a 250. sor "d" oszlopába írt összeg levonása utáni rész Visszaigényelhető különadó (átírandó a 0953-C lap 76. sorába) (a 250. sor "d", oszlopának adatából a 243. sor "d" oszlopába írt összeg levonása utáni rész) Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük az oldal áthúzásával jelezze azt! e-apeh_p_v _11.0 Nyomtatva:

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Pápateszér Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START

M253 E0 [1008 13] Ha START kedvezmény kódja=2, akkor a biztosítási idő teljes időtartamában( 678. sor időszakában) START Hibakód Hibajelleg Internetes hibajelleg Hibaüzenet a001 E0 Nyilvántartásban nem szereplő adószám. a002 E0 Megszűnt az adózó adószáma. a003 Normál hiba Hibás az adószám. a004 E0 Még nem élő az adózó adószáma.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz Általános tanácsok Az adórendszer elsôdleges feladata, hogy a társadalom közös költségeinek fedezetét biztosítsa. Ezen kívül azonban más célok megvalósítását

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 2. Születés helye, ideje*: év hó nap

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 2. Születés helye, ideje*: év hó nap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző:

Beadás dátuma, átvevő aláírása: év hó nap Ügyintéző: HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. ÉVRŐL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK részére Iparűzési adóval kapcsolatban telefonszám: 77/523-186 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2010. május

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása. 3. Átalakulás 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása. 3. Átalakulás 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése Helyi iparűzési adóbevallás 2012. évről Hévízgyörk Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó számlaszám: 12001008-00132861-00100008

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) 1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) 1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása Helyi iparűzési adóbevallás 2012. évről Bag Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó számlaszám: 55400194-11051426-00000000.

Részletesebben