e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X b) egyéni vállalkozásból származó jövedelmemről is számot adok (Szja tv pont) c) mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelmemről is számot adok (Szja tv pont) 1.) Jelölje X-szel, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelme megállapításánál mely költség elszámolási módot kívánja alkalmazni: - a tételes költségelszámolást választom - 10 %-os költséghányad szerinti elszámolást választom 2.) Jelölje X-szel, hogy milyen számítási módot választ a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelme megállapításához: - a tételes költségelszámolást - 10 %-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolást - átalányadózást 3.) Jelölje X-szel, ha kistermelői költségátalányt akar elszámolni! 4.) Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a évre: - Vállalkozói jövedelem - Átalányadózás 5.) Jelölje X-szel, ha a 4/1997. (I.22) Kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat, és egyéni vállalkozói átalányadózás szerint számolja el jövedelmét: 6.) Jelölje X-szel, ha Ön egyéni vállalkozását évben megszüntette: (Ebben az esetben a már benyújtott 0771-es bevallásának "Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítása"című mellékletein bevallott összegeket kell szerepeltetni a 0753-as bevallás 10. sorában, illetőleg a lap 179. vagy 180. sorában, a piros szöveggel jelölt rovatokban) FIGYELEM! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! Ha a címlapon legfeljebb az 1. blokk kitöltött, akkor csak a es lapig terjedő mellékletek tölthetők ki! Ha a címlapon a 2. és/vagy 3. blokkban szerepel X, akkor a lapig terjedő mellékletek tölthetők ki! Ha a címlapon a 4. blokk kitöltött, akkor a lapok kivételével minden lap írható.

2 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal BEVALLÁS a személyi jövedelemadóról, a járulékról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, az egészségügyi hozzájárulásról és a különadóról a évre vonalkód helye HIVATAL 0753 A A postára adás dátuma: beérkezés dátuma: év év hó hó nap nap Az átvevő adóhatóság kódja: AZONOSÍTÁS (B) Az adózó neve: születési családi és utóneve: születésének időpontja: anyja születési családi és utóneve: levelezési címe: helye: KISVÁRDA A javítani kívánt bevallás vonalkódja: családi gazdaság nyilvántartási száma: város község napközbeni telefon: BUDAPEST MAGYARORSZÁG neve jellege hsz. ép. lh. em. FECSKE utca Ország ajtó A megfelelő kódkockába írja be, hogy a bevallás főlapján túlmenően melyik részletező lapból hányat töltött ki! M M M M M M M M M M M M Ő/Ev Ő EV EV EV EV M/Ő/Ev M/Ő/Ev Jelölje x-szel, ha Ön a bevallást helyesbítésként nyújtja be! ha Ön a bevallást önellenőrzésként nyújtja be! (C) ha Ön a bevallást ismételt önellenőrzésként nyújtja be! ha Ön csak az önellenőrzési pótlék összegét javítja! Az önellenőrzés esedékessége: ha Ön a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri! ha Ön a visszaigényelhető összegnek, összegeknek egy részét visszakéri, átvezetést kér! év hó nap ha más adóhatóságnál, vámhatóságnál nincs esedékes tartozása! Jelölje az erre szolgáló kódkockában X-szel, ha Ön a bevalláshoz (borítékban vagy anélkül) rendelkező nyilatkozatot csatolt! X A törvényes képviselő, meghatalmazott neve: (D) születésének időpontja : címe: helye: neve jellege hsz. ép. lh. város község em. ajtó (E) BUDAPEST A jelen adóbevallást ellenjegyzem Adótanácsadó vagy adószakértő neve adóazonosító száma helység év hó nap adótanácsadói bizonyítvány/ adószakértői igazolvány száma P.H. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta

3 0753-A I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK Bevétel Költség Jövedelem a b c d Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek 1. A munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül (Útmutató 5. oldal) Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Külszolgálatért kapott jövedelem (Útmutató 5. oldal) (Útmutató 6. oldal) Más bérjövedelem (Útmutató 6. oldal) Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés (Útmutató 6. oldal) A 2007-ben kapott végkielégítésnek a évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része (Útmutató 6. oldal) Hónapok száma: (Útmutató 7. oldal) Hónapok száma: (Útmutató 6. oldal) A előtt kapott végkielégítésnek a évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Önálló tevékenységből származó jövedelmek 9. Önálló tevékenységből származó jövedelem a 10. sor és 11. sor adata nélkül A bevételből levont összeg: (Útmutató 7. oldal) Egyéni vállalkozói kivét (Útmutató 8. oldal) Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Egyéb jövedelmek (Útmutató 8. oldal) Nyugdíj (nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék) Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás A Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelem Felszolgálási díj címén kapott összeg Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás Egyéb, adóterhet nem viselő járandóságok Adóterhet nem viselő járandóságok összesen (Útmutató 8. oldal) (Útmutató 8. oldal) (Útmutató 8. oldal) (Útmutató 8. oldal) (Útmutató 8. oldal) (Útmutató 9. oldal) (Útmutató 9. oldal) Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem (Útmutató 9. oldal) Külföldi kiküldetésből származó jövedelem (Útmutató 9. oldal) Egyéb jogcímen kapott jövedelem (Útmutató 9. oldal) A kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem (Útmutató 10. oldal) A "d" oszlopból a bér összege: A kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem (Útmutató 10. oldal) A "d" oszlopból a bér összege: Összevont adóalap összege (1-23 sorok "d" oszlopai együttesen) Ebből a bér (1-4. sorok "d" oszlopába és a sorok "a" oszlopaiba írt jövedelmek együttesen) összege: (Útmutató 11. oldal) A évi összes jövedelem (Útmutató 11. oldal)

4 0753-B II. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK ADÓJA ÉS KEDVEZMÉNYEI a b c 26. A számított adó (24. sor "d" oszlopában szereplő összeg adója) (Útmutató 11. oldal ) A külföldön megfizetett adó beszámítása a 22. sorban szereplő jövedelem után (Útmutató 11. oldal ) A külföldön megfizetett adó beszámítása a 23. sorban szereplő jövedelem után, (Útmutató 11. oldal ) 28. legfeljebb a 45. sorban szereplő adó 90%-a, illetőleg az átlagos adókulcs szerinti adó Átlagos adókulcs 29. Az adójóváírás, legfeljebb Ft Jogosultsági hónapok száma: (Útmutató 11. oldal ) Az adóterhet nem viselő járandóságok (18.sor) adótábla szerinti adója (Útmutató 11. oldal ) A 19. sorban szereplő jövedelem kedvezménye (Útmutató 11. oldal ) A sorok "b" oszlopába írt összegek együttesen (Útmutató 12. oldal ) Az összevont adóalap adója (A 26.sor összegéből a 32. sor összegének levonása után megmaradt adó) (Útmutató 12. oldal ) Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények (a es lap 105. sorából átírt összeg) (Útmutató 12. oldal ) Az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó (Útmutató 12. oldal ) 35. (a 33. sor összegéből a 34. sor összegének levonása után megmaradt rész vagy nulla) III. EGYÉB ADATOK a b c A 2007-ben kapott, törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő 41. év(ek)re átvitt része 41. Hónapok száma: (Útmutató 12. oldal) 42. Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj (Útmutató 12. oldal) A évben felvett osztalékelőleg: Levont adó összege: (Útmutató 12. oldal) A 22. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó (Útmutató 12. oldal) A 23. sor "d" oszlopában szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó (Útmutató 12. oldal) Külföldről származó, a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem A 171. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény alapján külföldön is adóztatható osztalék (Útmutató 12. oldal) A külföldön megfizetett adó: (Útmutató 12. oldal) A 171. sorból a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adóztatható osztalék (Útmutató 13. oldal) A külföldön megfizetett adó: 48.

5 0753-C A ÉVI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LEVEZETÉSE IV. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ a b c 51. A évi jövedelem adója (A 35. sorba és a ös lap 183. sor "e" oszlopába írt adóösszegek együttesen) (Útmutató 13. oldal) 52. A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege (Útmutató 13. oldal) A visszafizetendő lakáscélú megtakarítás adókedvezményének összege (Útmutató 13. oldal) A tartós adomány visszafizetendő külön kedvezménye (Útmutató... oldal) Visszafizetendő adókedvezmény összege az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg (Útmutató 13. oldal) 55. feltörése, valamint a NYESZ-R számláról nem nyugdíjszolgáltatás miatt 56. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján meghatározott 12 %-os adó Az adó alapjául szolgáló összeg (Útmutató 13. oldal) 57. A évi adó összege ( sorok adóösszegei együttesen) (Útmutató 13. oldal) 58. A kifizetők által levont adóelőleg összege (Útmutató 13. oldal) A évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege A kifizetők által levont forrásadó összege A korábbi végkielégítésnek a évben esedékessé vált, figyelembe vehető levont adóelőlege Összes levonás (az sorokba írt összegek együttesen) Az adózót terhelő adóelőleg az I. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg a II. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg a III. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg a IV. negyedévre Az adózót terhelő és az általa befizetett adóelőleg, adó Levont, befizetett adó, adóelőleg (a 62. és a 67. sor "b" oszlopa) együttes összege Adózó terhére mutatkozó különbözet (az 57. sor összegéből a 68. sor összegének levonása után megmaradó adó) Az adóelőleg különbözet alapján meghatározott 12 %-os adó Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó (a 69. és a 70. sorok együttes összege) Visszaigényelhető adó, adóelőleg (a 68. sor összegéből az 57. sor összegének levonása után megmaradt összeg) (Útmutató 15. oldal) 72. V. KÜLÖNADÓ KÖTELEZETTSÉG 75. Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő különadó (a es lap 221. sor "d" oszlopának adata) (Útmutató 15. oldal) Az adóbevallással egyidejűleg visszaigényelhető különadó (a es lap 222. sor "d" oszlopának adata) 76. (Útmutató 15. oldal) VI. TOVÁBBI EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 77. Ekho különadó fizetési kötelezettség összesen (a as lap 239. sor ) összege VII. A JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FELSŐ HATÁRÁT MEGHALADÓAN LEVONT ÖSSZEG 78. A felső határt meghaladóan levont, visszaigényelhető nyugdíjjárulék összege (Útmutató 15. oldal) (Útmutató 15. oldal) VIII. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA Bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás (a es lap 264. sor) összege (Útmutató 15. oldal) 80. Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás (a es lap 265. sor) összege (Útmutató 15. oldal) 80. Az Ön belföldi pénzintézeti számlaszáma: Az Ön külföldi pénzintézeti számlaszáma: Jelölje X-szel, ha a feltüntetett külföldi számlaszám IBAN számlaszám Devizanem: A számlát kezelő pénzintézet megnevezése és címe: Postai átutalásnál az a cím, ahová a visszatérítést kéri: neve SWIFT kód: város jellege hsz. ép. lh. Ország kód: Város község em. ajtó

6 0753-D RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL adóazonosító jele, vagy Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, azt áthúzásával jelezze. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki. A kedvezményezett A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotói- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, alapprogram javára kíván rendelkezni. A kedvezményezett technikai száma, neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ A kedvezményezett technikai számát akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett, technikai számmal rendelkező egyház vagy a költségvetés valamely kiemelt előirányzat javára kíván rendelkezni.

7 Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése a b c d 81. A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg, legfeljebb forint, (Útmutató 17. oldal) A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 40 %-os kedvezménye, legfeljebb forint a kedvezmény alapjául szolgáló összeg (Útmutató 17. oldal) A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30 %-os kedvezménye, legfeljebb forint a kedvezmény alapjául szolgáló összeg (Útmutató 17. oldal) A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg együttes kedvezménye, (83. és 84. sorok "b" oszlopai együtt), legfeljebb forint Az üzleti hitel megfizetett kamatának 25%-a (Útmutató 17. oldal) (Útmutató 17. oldal) Közteherjegy értékének 75 %-a december 31-ig befizetett felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye január december 31-e között befizetett felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye évben felsőoktatási tandíjként befizetett összeg 30%-a, de legfeljebb hallgatónként forint 89. a kedvezmény alapjául szolgáló összeg 90. A felnőttképzés díjaként július 1-jét megelőzően befizetett összeg után érvényesített halasztott kedvezmény, legfeljebb forint 90. a kedvezmény alapjául szolgáló összeg 91. Felnőttképzés díjaként július december 31-e között befizetett összeg után érvényesített 91. halasztott kedvezmény, legfeljebb forint a kedvezmény alapjául szolgáló összeg Felnőttképzés díjaként január december 31-e között befizetett összeg után érvényesített halasztott kedvezmény, legfeljebb forint a kedvezmény alapjául szolgáló összeg 93. A felnőttképzési díj utáni halasztott kedvezmény együttesen (90., 91., és 92. sor "b" oszlopainak összege, legfeljebb forint A 2005-ben, 2006-ban fizetett felsőoktatási tandíj, felnőttképzési díj halasztott kedvezménye együttes 94. összege (88. sor "b" oszlopában és a 92. sor. "b" oszopában feltüntetett összeg), legfeljebb forint 95. A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék 25%-a A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj 25%-a (Útmutató 19. oldal) A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés 30%-a (Útmutató 19. oldal) 97. Élet- és nyugdíjbiztosítás díjának 20%-a (+10%,) A "c" oszlopból a díjnövekmény kedvezménye: (Útmutató 19. oldal) Közhasznú szervezet, egyház részére, közérdekű kötelezettségvállalás céljára befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb forint Ebből a tartós adomány kedvezménye: (Útmutató 19. oldal) Kiemelkedően közhasznú szervezet részére befizetett összeg 30%-a, Ebből a tartós adomány kedvezménye: (Útmutató 19. oldal) legfeljebb forint Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb forint (Útmutató 19. oldal) A sorok "c" oszlopainak együttes összege, legfeljebb forint (Útmutató 19. oldal) A 102. sor "c" oszlopában szereplő kedvezményből a ténylegesen érvényesíthető összeg (Útmutató 19. oldal) A családi kedvezmény eltartottak után (Útmutató 20. oldal) Összes adókedvezmény ( sorok "d" oszlopainak együttes összege, amely átírandó a 34. sorba) (Útmutató 20. oldal) 105. Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Ha e táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt!

8 Nyilatkozatok lapszám: 1 I. Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményéhez (Útmutató 20. oldal) A lakáscélú hitellel részben vagy egészben megszerzett önálló ingatlan 121. fekvése szerinti település neve: 122. helyrajzi száma: 123. Jelölje X-szel, ha a lakáscélú hitelnél nincs adóstársa! Az adóstárs (adóstársak) adatai: 124. neve (születési neve): 125. neve (születési neve): 126. Az adókedvezményhez kapcsolt, rám vonatkozó jövedelemkorlát: forint. II. A magánszemély nyilatkozata a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapír utáni adózási mód választásáról (Útmutató 20. oldal) Jelölje X-szel, ha 2007-ben a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségből származó jövedelemnek tekintette! (B) 127. A kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmemet árfolyamnyereségből származó jövedelemnek tekintettem Jelölje X-szel, ha a 2007-ben a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét nem tekintette bevételnek! 128. A kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmemet nem tekintettem bevételnek III. Nyilatkozat a termőföld értékesítéséből származó jövedelem adómentességéhez (Útmutató 20. oldal) Alulírott kijelentem, hogy a (C) (D) IV. A fizetővendéglátó nyilatkozata a tételes átalányadózás választásáról Jelölje X-szel, ha a 2008-as adóévre tételes átalányadózást választ! 130. A 2008-as adóévre a tételes átalányadózást választom (Útmutató 20. oldal) V. A fizetővendéglátó nyilatkozata a tételes átalányadózás megszüntetéséről (Útmutató 20. oldal) (E) Jelölje X-szel, ha a 2008-as adóévre a tételes átalányadózást megszünteti! 131. A 2008-as adóévre a tételes átalányadózást megszüntetem (F) 129. *termőföld átruházásának célja volt, a termőföld átruházása a vevő által adott, a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő nyilatkozat alapján történt Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása *1- regisztrációs számmal rendelkező egyéni vállalkozó, őstermelő által történő hasznosításra 2- társas vállalkozás alkalmazottja által a társaság részére történő bérbeadásra 3- "1"-es kódjelű célra, ha az a részaránytulajdon megszűnését is eredményezte 4- "2"-es kódjelű célra, ha az a részaránytulajdon megszűnését is eredményezte 5- regisztrációs számmal rendelkező egyéni vállalkozónak, őstermelőnek az állattartó telep takarmány termelése céljából történő, legalább 5 évi hasznosításra 6- alkalmazott magánszemélynek az őt alkalmazó vállalkozásnak, legalább 10 évi hasznosításra történő bérbeadásra, takarmány biztosítás céljára 7- birtokösszevonási céllal 8- települési önkormányzat részére szociális földprogram céljából 9- Nemzeti Földalap javára Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt!

9 RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL I. RENDELKEZÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRHOZ UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL a b Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb , illetőleg forint Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb , illetőleg forint Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg 10 %-a Önkéntes kölcsönös egészségpénztár prevenciós szolgáltatásának 10 %-a Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege ( sorok), legfeljebb , illetőleg forint c (Útmutató oldal) d 137. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege (132. és 136. sor "c" oszlopai), legfeljebb , illetőleg forint 138. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg NYILATKOZAT 139. A 138. sor "d" oszlopában lévő összeget kérem a (az) elnevezésű, adószámú bankszámlaszámra utalni II. RENDELKEZÉS A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁRA UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL a A nyugdíjelőtakarékossági számlára befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb , illetőleg forint Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg (Útmutató 22. oldal) b (B) NYILATKOZAT 143. A 142. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a (az) elnevezésű, adószámú és bankszámlaszámú befektetési szolgáltatónál vezetett számlára utalni Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak Jelölje X-szel, ha Ön január 1. előtt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (C) Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük az oldal áthúzásával jelezze azt!

10 Eltartottak adatai a családi kedvezményhez [a kedvezmény érvényesítéséhez a kitöltése kötelező] lapszám: (Útmutató oldal) 1 Az eltartott kódja*: neve (születési neve): 151. születésének időpontja : helye: 151. anyja születési neve: lakcíme: neve jellege hsz. ép. lh. em. város község ajtó Az eltartott kódja*: neve (születési neve): 152. születésének időpontja : helye: 152. anyja születési neve: lakcíme: neve jellege hsz. ép. lh. em. város község ajtó Az eltartott kódja*: 153. neve (születési neve): születésének időpontja : helye: 153. anyja születési neve: lakcíme: neve város község jellege hsz. ép. lh. em. ajtó NYILATKOZAT VÁRANDÓSSÁGRÓL 154. Alulírott kijelentem, hogy a hó naptól hó napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel magzat, hó naptól hó napjáig terjedő időszakra várandósságra tekintettel magzat után jogosult vagyok a családi kedvezményre. Az adózó aláírása 155. NYILATKOZAT A CSALÁDI KEDVEZMÉNY MEGOSZTÁSÁRÓL Alulírottak kijelentjük, hogy az előzőekben felsorolt eltartottakra tekintettel igénybe vehető családi kedvezményt egymás között megosztottuk. (B) Az adózó házastársának, élettársának aláírása Az adózó aláírása 156. Az adózó házastársának, élettársának neve: (C) NYILATKOZAT A GYERMEKÉT EGYEDÜL NEVELŐ SZŰLŐT MEGILLETŐ CSALÁDI PÓTLÉKRÓL 157. Alulírottak kijelentjük, hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát nem vesszük igénybe. Az adózó élettársának aláírása Az adózó aláírása (D) Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása *Az eltartottak kódja: 1- kedvezményezett gyermek, akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak 2 - eltartott gyermek, akit a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vesznek,de utána családi pótlék nincs Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt! 3- rokkantsági járadékban részesülő 4- saját jogán családi pótlékra jogosult

11 ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK ÉS ADÓJUK RÉSZLETEZÉSE AZ ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK ADÓJA a Ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből 161. származó jövedelem: (Útmutató 23. oldal) Lakásra, földszerzésre fordított összeg levont adója: 162. Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója (Útmutató 25. oldal) Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem 163. és adója (Útmutató 25. oldal) 164. Életjáradékból származó jövedelem és adója (Útmutató 25. oldal) 165. Bevétel b Költség c Jövedelem d Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója (Útmutató 26. oldal) Az osztalék és 10%-os adója (Útmutató 26. oldal) Az osztalék és 25%-os adója (Útmutató 26. oldal) Az osztalék és 35%-os adója (Útmutató 26. oldal) 168. A évi adózott eredmény felosztásakor az 169. eredménytartalék terhére megállapított összeg és 10%-os adója (Útmutató 27. oldal) 169. az adó megfizetésére részletfizetést kértem 170. A évi adózott eredmény felosztásakor megállapított osztalékból az elengedett tagi kölcsön alapján megállapított összeg és 10%-os adója (Útmutató 27. oldal) 171. A külföldön (is) adóköteles osztalék és adója (Útmutató 27. oldal) 172. A privatizációs lízing jövedelme és adója (Útmutató 27. oldal) 173. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója 173. (Útmutató 27. oldal) 174. Kamatból származó jövedelem és adója (Útmutató 27. oldal) 175. Tőzsdei ügyletből származó jövedelem Következő évre átvitt veszteség: (Útmutató 28. oldal) Adó e Cégautó adó a os lapról (Útmutató 28. oldal) A vállalkozásból kivont jövedelem és adója 177. (Útmutató 28. oldal) A fizetővendéglátó tételes átalányadója (Útmutató 28. oldal) A kiadott szobák száma: Az egyéni vállalkozó átalányadója (Útmutató 28. oldal) Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és a vállalkozói osztalékalap utáni adója(útmutató 28. oldal) Vállalkozói osztalékalap: A mezőgazdasági kistermelő átalányadója (Útmutató 28. oldal) Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója (Útmutató 29. oldal) A jövedelem megnevezése: A külön adózó jövedelmek adója ( sorok "e" oszlopaiba írt adók együttesen, melyet a 51. sor összegénél figyelembe kell venni) (Útmutató 29. oldal) 184. A évi jövedelem számításánál figyelembe veendő öszeg (a 183.sor "d" oszlopából a 161. sor "d"oszlopában szereplő összeg levonásával, illetőleg a 180. sor "a" oszlopában szereplő összeg hozzáadásával) (Útmutató 29. oldal)

12 adóazonósító jele: A magánszemélyt és az egyéni vállalkozót terhelő cégautóadó családi gazdaság nyilvántartási száma: Január Február Március Április A évi cégautóadó (Útmutató 29. oldal) (a) az adó összege (b) Május Június Július Augusztus Szeptember 202. Október 203. November 204. December 205. A cégautóadó összesen Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt!

13 A magánszemélyek különadója Az adózó neve: családi gazdaság nyilvántartási száma: Különadó összegének levezetése A különadó alapjául szolgáló összevonandó jövedelmek utáni adó (4%) a 24. sor "d" oszlopába írt összegből az adó alapja (Útmutató 30. oldal) > a Az egyéni vállakozásból származó jövedelmet terhelő különadó (4 %-os) összege 212. az adó alapja > 213. Különadó kötelezettség a évben (211. és 212. sorok 213. "d" oszlopaiba írt adatok összesen) (Útmutató 30. oldal) 214. A kifizető (munkáltató) által levont különadó előleg (Útmutató 30. oldal) 214. b c d Az adózót terhelő különadó előleg I. negyedévben (Útmutató 30. oldal) Az adózót terhelő különadó előleg II. negyedévben (Útmutató 30. oldal) Az adózót terhelő különadó előleg III. negyedévben (Útmutató 30. oldal) Az adózót terhelő különadó előleg IV. negyedévben (Útmutató 30. oldal) Az adózó által befizetett különadó, különadó előleg 219. (Útmutató 30. oldal) 220. Levont, befizetett különadó előleg összege (Útmutató 30. oldal) (214. sor "c", és a 219. sor "c", oszlopaiba írt adatok együttes összege 221. Még fizetendő különadó (átírandó a 0753-C lap 75. sorába) (213. sor "d", oszlopának adatából a 220. sor "d" oszlopába írt összeg levonása utáni rész (Útmutató 31. oldal) Visszaigényelhető különadó (átírandó a 0753-C lap 76. sorába) (a 220. sor "d", oszlopának adatából a 213. sor "d" oszlopába írt összeg levonása utáni rész) (Útmutató 31. oldal) 222.

14 AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS SZERINTI ADÓZOTT BEVÉTELEK UTÁNI ADÓKÖTELEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE ÉS BEVALLÁSA Bevétel A kifizető által levont 15 %-os 11 %-os a b c ekho d Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója 231. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója (Útmutató 31. oldal) (Útmutató 31. oldal) A 231. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító munkaviszonyból származó bevétel és levont adója (Útmutató 31. oldal) a levont adóból a 11 %-os személyi jövedelemadó A 231. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója (Útmutató 31. oldal) a levont adóból a 11 %-os személyi jövedelemadó A 231. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója (Útmutató 31. oldal) a levont adóból a 11 %-os személyi jövedelemadó A 231. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója (Útmutató 32. oldal) a levont adóból a 11 %-os személyi jövedelemadó TOVÁBBI EKHO FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG a Bevétel b Külön fizetendő adó c 237. A 231. sorból az ekho választására nem jogosító bevétel és 18 %-os további adója (Útmutató 32. oldal) A 231. sorból az ekho választására nem jogosító bevétel és 9 %-os további adója (Útmutató 32. oldal) További adó fizetési kötelezettség összesen (a sorok "c" oszlopaiban szereplő összegek együtt), átírandó a 77. sorba (Útmutató 32. oldal) 239. Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt! Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

15 Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség és elszámolása családi gazdaság nyilvántartási száma: Az adatok forintban A évi egészségügyi hozzájárulási kötelezettség - tételes (a) (b) 241. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December A tételes egészségügyi hozzájárulás összesen (Útmutató 33. oldal) százalékos I. negyedév (b) II. negyedév (c) III. negyedév (d) IV. negyedév (e) Adóévet követően esedékes összeg (f) Éves összeg (g) 254. A magánszemély 11%-os hozzájárulása (Útmutató 33. oldal) A magánszemély 15%-os hozzájárulása (Útmutató 34. oldal) A magánszemély 20%-os hozzájárulása (Útmutató 34. oldal) A magánszemély 25%-os hozzájárulása (Útmutató 34. oldal) A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (a sorok összesen) (Útmutató 34. oldal) A magánszemély 14%-os hozzájárulása (Útmutató 34. oldal) A megfizetett egészségbiztosítási járulék összesen Az egészségügyi hozzájárulás kötelezettség összesen (a 253., sorok összesen) 262. Az adózó által befizetett összeg 263. A magánszemély 4%-os hozzájárulása (Útmutató 34. oldal) A kifizető által levont hozzájárulás (Útmutató 35. oldal) túlvont hozzájárulás (Útmutató 34. oldal) (Útmutató 34. oldal) Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő összeg (Útmutató 35. oldal) Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás (Útmutató 35. oldal) 265. Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Ha a táblán nem tüntetett fel adatot, kérjük, az oldal áthúzásával jelezze azt!

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz

ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz ÚTMUTATÓ a 2004. évrôl szóló adóbevalláshoz Általános tanácsok Az adórendszer elsôdleges feladata, hogy a társadalom közös költségeinek fedezetét biztosítsa. Ezen kívül azonban más célok megvalósítását

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A kedvezmények igénybe vételére, a törvény által meghatározott, következő sorrendben[59] kerülhet sor:

A kedvezmények igénybe vételére, a törvény által meghatározott, következő sorrendben[59] kerülhet sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők,[58]

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2011/2012/II. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására

Alapelvek. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. A törvény hatálya. Általános szabályok a jövedelem megállapítására A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2013/2014/I. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. Csorba László 2011/2012/II.

A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény. Csorba László 2011/2012/II. A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény Csorba László 2011/2012/II. Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben