BEVALLÁS. Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Adózó adóazonosító jele: Budapest. ország.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVALLÁS. Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Adózó adóazonosító jele: Budapest. ország."

Átírás

1 BEVALLÁS a 212. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A T A L (A) A Z O N O S Í T Á S (B) 1253 Beérkezés Átvevő kódja: Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz átvevő aláírása Postára adás dátuma: dátuma: év Átvevő állami adóhatóság kódja: Hibásnak minősített bevallás vonalkódja: Neme: (1=férfi, családi neve: Dr. Nádasdi utóneve: Anita 2=nő) 2 Születési családi neve: Nádasdi utóneve: Anita Születésének időpontja: helye: Debrecen Telefonszáma: Anyja születési családi és utóneve: Levelezési Külföldi cím: cím Tar Róza ország Budapest közterület közterület lépcső- Ormos neve utca jellege 1 hsz. ép. ház 2 em. 1 hó nap város/ község ajtó (C) A megfelelő kódkockába írja be, hogy a bevallás főlapján túlmenően melyik részletező lapból hányat töltött ki! i javítással, helyesbítéssel érintett bevallás típusa: Jelölje x-szel, ha Ön a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri! ha Ön a visszaigényelhető összegnek, összegeknek egy részét visszakéri és/vagy átvezetést kér! ha Ön a visszaigényelhető összeget, összegeket későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni! 17 Ő 12-1 Ő 12-2 Ő 12-3 EV 13-1 EV 13-2 EV EV EV EV 14 EV 15 Önell Önell Önell Önellenőrzéssel érintett bevallás típusa: (a bevallás:1253, az egyszerűsített bevallás: 1253E, az adónyilatkozat: 1253ADÓNYILATKOZAT, a munkáltatói adómegállapítás: 1229) Személyi jövedelemadó bevallás: - egyszerűsített (E) - csökkentett adattartalmú () Az Ön belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma: Számlavezető belföldi pénzforgalmi (pénzügyi) szolgáltató neve: Postai átutalásnál az a cím, ahová a visszatérítést kéri: város/ község (D) Közterület neve, közterület jellege, stb. Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve: Jelölje X-szel, ha a feltüntetett külföldi számlaszám IBAN számlaszám: SWIFT kód: Az Ön külföldi fizetési számlaszáma: Országkód: Devizanem: (E) Törvényes képviselő/ eghatalmazott neve: Születésének időpontja: Címe: Külföldi cím helye: ország Adóazonosító jele: Telefonszáma: város/ község közterület neve közterület jellege hsz. ép. lépcsőház em. ajtó (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek és a szerepeltetett jövedelmeken kívül más bevallási kötelezettség alá eső jövedelmem nem volt. Kelt: Budapest helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása: Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Adóazonosító száma: Igazolvány száma: P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

2 1253-A adószáma: Őstermelői igazolvány száma: Regisztrációs okirat száma: I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELEK 1. Bevétel Költség Jövedelem a b c d unkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül unkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés ás bérjövedelem ás nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenységből származó jövedelem, amely után a magánszemély kötelezett a 27%-os eho megfizetésére 7. Egyéni vállalkozói kivét (a 435. sor összege) 8. Az egyéni vállalkozó átalányadózás szerint megállapított jövedelme (a 492. sor összege) 9. ezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem (a 361. sor összege) 1. A mezőgazdasági őstermelő átalányadózás szerint megállapított 11. jövedelme (367. sor összege) Egyéb jogcímen kapott jövedelem Egyéb jogcímen kapott jövedelem, amely után a magánszemély kötelezett az eho megfizetésére A kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, de agyarországon is adóztatható jövedelem 14. A kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege Az adóalap meghatározása a b c d Az adóalap-kiegészítés alapja (A 17d összegéből a Ft levonva) Az adóalap-kiegészítés összege (A 18a oszlopának a 27%-a) Az összevont adóalap (A 17. és a 19. sorok összege) Az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege A családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap összege (a 2. és a 21. sor különbözete) Az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap-kedvezmény összege 23. A személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe veendő összevont adóalap (a 22. és a 23. sor különbözete) Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

3 1253-B adószáma: Őstermelői igazolvány száma: Regisztrációs okirat száma: II. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELEK ADÓJÁNAK EGHATÁROZÁSA a b c 25. A számított adó (a 24. sor "d" oszlopában szereplő összeg 16%-a) A külföldön megfizetett adó beszámítása a 14. sorban szereplő jövedelem után, az adóból levonható összeg 26. A jövedelem után külföldön megfizetett adó: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 15. sorban szereplő jövedelem után, legfeljebb az "a" oszlopban szereplő adó 9%-a, illetve a jövedelem adóalapjára 16%-kal megállapított adó összege A jövedelem után külföldön megfizetett adó: A számított adót csökkentő tételek összesen (A sorok "b" oszlopába írt összegek együttesen) 28. Az összevont adóalap adója (A 25. sor összegéből a 28. sor összegének levonása után maradt adó) III. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ ADÓKEDVEZÉNYEK RÉSZLETEZÉSE a b c A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 4%-os áthúzódó kedvezménye, 31. legfeljebb 12 Ft 31. A kedvezmény alapjául szolgáló összeg: Az adóbevallásban bevallott, adóalap-kiegészítés nélkül számított, 212. évi összes jövedelem 3. A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 3%-os áthúzódó kedvezménye, legfeljebb 12 Ft 32. A kedvezmény alapjául szolgáló összeg: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg áthúzódó kedvezményének együttes összege (31. és 32. sorok "b" oszlopai együtt), legfeljebb 12 Ft A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg, legfeljebb 55 8 Ft ezőgazdasági őstermelői kedvezmény, legfeljebb 1 Ft Tandíj, felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény A halasztott kedvezmény alapja: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen ( sorok összege) Az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó (a 29. sor összegéből a 37. sor összegének levonása után megmaradt rész vagy nulla) IV. EGYÉB ADATOK a b 41. unkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj A 212. évben felvett osztalékelőleg Levont adó összege: Az 1. sor összegéből a munkaviszony jogellenes megszűnésére tekintettel, bírósági ítélet alapján fizetett összeg Belföldről, illetve külföldről származó a kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített, az éves összes jövedelembe beszámító összeg 44. Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

4 1253-C adószáma: Őstermelői igazolvány száma: Regisztrációs okirat száma: V. SZEÉLYI JÖVEDELEADÓ Az adózót terhelő adóelőleg, adó az I. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a II. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a III. negyedévre Az adózót terhelő adóelőleg, adó a IV. negyedévre Az adózó által befizetett adóelőleg, adó Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Levont, befizetett adó, adóelőleg (az sor) együttes összege A 212. ÉVI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LEVEZETÉSE A 212. évi jövedelem adója ( a 38. sor "c" oszlop + a 178. sor "e" oszlop + a 188. sor "c" oszlop + a 486. sor c/d oszlop adóösszegeinek együttes összege) A visszafizetendő adókedvezmény(ek) pótlólag megfizetendő adó összege A visszafizetendő adókedvezmény(ek) jellege: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó Az adó alapjául szolgáló összeg: A 212. évi adófizetési kötelezettség összege ( sorok adóösszegei együttesen) a b c 55. A kifizetők által levont adóelőleg összege A 211. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Az adózó terhére mutatkozó különbözet (az 54. sor összegéből a 66. sor összegének levonása után megmaradó adó) Az adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó A kifizetők által levont forrásadó összege Összes levonás (az sorokba írt összegek együttesen) Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó (a 67. és a 68. sorok együttes összege) (Adónemkód 13) A visszaigényelhető adó, adóelőleg (a 66. sor összegéből az 54. sor összegének levonása után megmaradt összeg) (Adónemkód 13) 7. Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez (A) 71. Nyilatkozom, hogy a 15 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetést vállalom. (A választott időtartamot - 2, 3, 4, 5 illetve 6 hónap - kell ebbe a mezőbe beírnia.) hónap VI. EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁOLÁSA 8. Ekho további külön fizetendő adókötelezettség ( es lap 264. sor) (Adónemkód 194) Visszaigényelhető 15 %-os Ekho ( es lap 257. sor "c" és 8-2-es lap 276. sor "e" oszlop) (Adónemkód 191) Visszaigényelhető 11,1 %-os Ekho ( es lap 257. sor "e" és 8-2-es lap 276. sor "g" oszlop) (Adónemkód 193) Visszaigényelhető 9,5 %-os Ekho ( es lap 257. sor "g" és 8-2-es lap 276. sor "i" oszlop) (Adónemkód 197) 83. VII. A NYUGDÍJJÁRULÉK FIZETÉSI FELSŐ HATÁRT EGHALADÓAN LEVONT ÖSSZEG 84. A felső határt meghaladóan levont, visszaigényelhető nyugdíjjárulék összege (Adónemkód 125) 84. VIII. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁOLÁSA 85. Bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás (a es lap 297. sor) összege (Adónemkód 152) Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás (a es lap 298. sor) összege (Adónemkód 152) 86. IX. KÜLÖNADÓ KÖTELEZETTSÉG ELSZÁOLÁSA 87. Befizetendő különadó ( es lap 249. sora) (Adónemkód 35) 88. Visszaigényelhető különadó ( es lap 25. sora) (Adónemkód 35) Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

5 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) I adószáma: Regisztrációs okirat száma: I. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 212. évre (A) Vállalkozói jövedelem szerinti adózás Átalányadózás Jelölje X-szel, ha Ön kizárólag a 21/29. (IX.29.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat, és átalányadózás szerint számolja el jövedelmét! II. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről, szüneteltetéséről (B) Jelölje X-szel, ha Ön egyéni vállalkozói tevékenységét 212. évben megszüntette és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet! Jelölje X-szel, ha Ön egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 212. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra! Jelölje X-szel, ha Ön azért szüntette meg az egyéni vállalkozói tevékenységét, mert azt ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 212. évben! III. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége egyéni cég alapítása miatt történő megszüntetéséről (C) Jelölje X-szel, ha Ön egyéni cég alapítása miatt szüntette meg az egyéni vállalkozói tevékenységét, a 212. évben, és az Szja törvény: megszűnésre vonatkozó szabályai alkalmazásával [Szja tv. 49/A. (2)-(4)] állapítja meg a jövedelmét és az adókötelezettségét, különbözet szerinti adózásra vonatkozó előírásai [Szja tv.49/a. (5)] alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét és az adókötelezettségét! (D) IV. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról 49. Jelölje X-szel, ha Ön a 213-as adóévre átalányadózást választ! (E) V. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 41. Jelölje X-szel, ha Ön a 213-as adóévre az átalányadózást megszünteti! VI. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatban (F) 411. Az Szja tv. 49/B. (8) bekezdésében foglaltak alapján a vállalkozói adóalappal összefüggésben a jövedelem- (nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatban a nyilatkozatom, választásom (1, 2, 3, 4, 5 vagy 6): 5 VII. Nyilatkozat a csekély összegű (de minimis), az ún. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról (G) 412. Jelölje X-szel, ha Ön a jelen bevallásban nem érvényesít (nem érvényesíthet) de minimis, vagy ún. csoportmentességi támogatást, és nem részesült adórendszeren kívüli támogatásban! (Ha a jelölést elmulasztja, a , 2, 3-as lapokat be kell nyújtania!) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (H) Az adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

6 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRAZÓ JÖVEDELE, VESZTESÉG KISZÁÍTÁSA I adószáma: A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása Bevallási időszak: naptól, napig a b c egszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetés d Bevétel (Útmutató 22. oldal) A 212. évi adóalapba beszámító bevétel "a": a "c" oszlop összegéből a belföldi telephelynek betudható bevétel "b": a "d" oszlop összegéből a belföldi telephelynek betudható bevétel Bevételt növelő tételek (Útmutató 25. oldal) 422. Eva, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adó hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 423. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt figyelembe vett további bevétel 424. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt figyelembe vett további bevétel 425. Bevételt növelő tételek összesen (a sorok összege) Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) 426. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény 427. egváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény 428. Foglalkoztatásra tekintettel levonható szociális hozzájárulási adó összege - "b" oszlopba: a "c" ("d") oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeg 429. Foglalkoztatási kedvezmény a létszámnövekményre tekintettel 43. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés kedvezménye (Útmutató 27. oldal) Kisvállalkozói kedvezmény (521. sor összege) A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény ( c 5%-a)<=5mFt - "b" oszlopba: a 212. évi nyilvántartott összeg Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen (a sorok összege) Bevétel a növelő tételek hozzáadása és a csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után ( sorok)-433. sor>= Elismert költség (Útmutató 29. oldal) Vállalkozói kivét (átírandó a 1253-A lap 8. sor "d" oszlopába) Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 437. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára - "b" oszlopba: az örökhagyó által felvett kivét összege Áru, anyag, göngyöleg beszerzési ára - "a": a "c" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg: "b": a "d" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg: 44. A 439. sorból, a belföldi telephelynek betudható, eladásra beszerzett áruk értéke 441. Eladott közvetített szolgáltatások értéke -"a": a "c" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg: -"b": a "d" oszlopból a belföldi telephelynek betudható összeg: 442. Szociális hozzájárulási adó címén elszámolt összeg 443. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre, kölcsönre fizetett kamat évben felmerült, a sorokban fel nem sorolt minden egyéb elismert költség évben felmerült összes elismert költség ( sorok összege, kivéve a 44. sort) Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

7 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRAZÓ JÖVEDELE, VESZTESÉG KISZÁÍTÁSA II adószáma: A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása a b c d Jövedelem/veszteség (Útmutató 36. oldal) 212. évi jövedelem (a 434. sor összegéből a 445. sorba írt összeg levonása 447. utáni rész, vagy nulla) évi veszteség (a 445. sor összegéből a 434. sor összegének levonása utáni rész) 449. Korábbi évről (évekről) áthozott veszteség címén levont összeg (legfeljebb a 447. sorba írt összeg 5%-a) évi vállalkozói adóalap (a 447. sor összegéből a 449. sorba írt összeg levonása utáni rész, vagy nulla) 451. A 45. sor összegéből a nemzetközi szerződés szerint a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része Hasonlítási alap ( ) ódosított vállalkozói adóalap (a 45. sor összegéből a 451. sorba írt összeg levonása utáni rész, vagy nulla) Az adót e sor alapulvételével számítom: A jövedelem - (nyereség) - minimum összege Az adót e sor alapulvételével számítom: A vállalkozói személyi jövedelemadó (Útmutató 38. oldal) 455. Vállalkozói személyi jövedelemadó összege - a "b" oszlopba a vállalkozói személyi jövedelemadó 7%-a Vállalkozói adókedvezmény (legfeljebb a 455. sor "b" oszlop) Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap A külföldön megfizetett adó ( az 57. sor összegének a 9 százaléka), de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója. Átlagos adókulcs: A években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény összege, vagy annak egy része után visszafizetendő adó Vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege (455-( )+459) A kisvállalkozások adókedvezményének késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege - a "b" oszlopba az adókedvezmény összege A 212. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség (a 46. és a 461. sorokba írt adatok együttes összege) Ezt az összeget figyelembe kell venni a 486. sor kitöltése során Veszteségelhatárolás (Útmutató 41. oldal) 463. A 212. évi veszteség [448. sor] összegéből a mezőgazdasági vállalkozók által a évekre elhatárolt veszteség összege (adóévenként legfeljebb a veszteség összegének 3%-a) A 212. évi veszteség [448. sor] összegéből a 463. sor összegének levonása utáni rész A korábbi évekről áthozott, még el nem számolt elhatárolt veszteség összege Nyilvántartott veszteség összege ( sorok "c/d" oszlopainak összege) Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

8 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRAZÓ JÖVEDELE, VESZTESÉG KISZÁÍTÁSA III adószáma: A vállalkozói osztalékalap megállapítása a b c d A vállalkozói osztalékalap megállapítása (Útmutató 43. oldal) 469. Adózás utáni vállalkozói jövedelem (a 453. és a 431. sorok összegének a 462. sorba írt összeget meghaladó része, vagy nulla) Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek A tárgyi eszközök nettó értékéből adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén Tárgyi eszközök, nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembehelyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címén levont összeg Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen (a sorok összege) Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek (Útmutató 43. oldal) (Útmutató 44. oldal) 473. Beruházási költség címén levont összeg Kizárólag üzleti célt szolgáló, a 212. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök, nem anyagi javak nettó értéke Adórövidítéssel, egyéb jogszabálysértéssel öszefüggő bírság, késedelmi pótlék Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen ( sorok összege) Vállalkozói osztalékalap (469. és a 472. sorok együttes összegének a 476. sor összegét meghaladó része) Az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap-kedvezmény összege 478. Adóalap-kedvezménnyel csökkentett vállalkozói osztalékalap (a 477. sor összegének a 478. sorba írt összeget meghaladó része, vagy nulla) 479. Vállalkozói osztalékalap adója (16%) A "b" oszlopba írja be az Szja. tv. 49/A. (6) bekezdés c) pontja szerint az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összegét Adókötelezettségek különbözete "d" oszlopba: (48d-48c)+(462d-462c) vagy "c" oszlopba: 459b+484c Adókötelezettségek különbözetének az adóévi kötelezettségekkel együtt esedékes összege (ha 481>1., akkor 481/3; ha 481<=1., akkor 481 sor összege) Adókötelezettségek különbözetének: évben esedékes összege (a "b" oszlopba), évben esedékes összege (a "c" oszlopba) (ha 481>1., akkor 481/3) Fejlesztési tartalék nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege. A nyilvántartásból történő kivezetés időpontja: "b" oszlop: adóalap: A 1%-os adókulcs alkalmazása esetén a megtakarított adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege. "b" oszlop: adóalap: A nyilvántartásból történő kivezetés időpontja: Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege (a 462. sor és a 48, 482, 484, és 485. sorokba beírt adatok együttes összege, melyet a 1253-C lap 51. sor kitöltése során figyelembe kell vennie.) "b" oszlop: a 477. sorban szereplő vállalkozói osztalékalap összege, melyet a 1253-B lap 3. sor "c" oszlopánál figyelembe kell vennie Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

9 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRAZÓ JÖVEDELE, VESZTESÉG KISZÁÍTÁSA V adószáma: A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai (Útmutató 54. oldal) a b c Az egyéni vállalkozásból származó bevételnek a költségeket (a 421. sor "c" oszlop 512. összegének a 445. sor "c" oszlopának összegét) meghaladó része 512. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló, kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének felsorolása 513. Üzemkörön belüli ingatlan Gép, berendezés, felszerelés Jármű, a személygépkocsi kivételével Személygépkocsi Szellemi termékek Ingatlan felújítási költsége, ha az az értékcsökkenési leírás alapját növeli Beszerzési ár/bekerülési érték összesen ( sorok adata) Kisvállalkozói kedvezmény címén a bevételből levonható összeg (az 519. sor összegének az 512. sorba írt összeget meg nem haladó része, legfeljebb 3 millió forint) A bevételt csökkentő tételek között az 52. sor összegéből ténylegesen figyelembe vett összeg. Ezt az összeget kell beírni a lap 431. sorába 521. Kitöltő verzió:2.5. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: Tisztelt Adózó! A 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltése előtt, feltétlenül jelölnie kell a jövedelmének megállapítására vonatkozó elszámolási módot, ahhoz hogy a bevallás kitöltő program a megfelelő

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL 1353-EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL Az adózó neve Adóazonosító jele Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó nyilatkozatot

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:.

1. Adóalany neve (cégneve):.. 2.Születéskori neve:. 3. Születési helye:... város/község,ideje. év..hó.nap. 4. Anyja születési családi és utóneve:. I. Adóalany BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. adóévben a Várgesztes önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ /14. mellék, Fax: 62/ BEVALLÁS

Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ /14. mellék, Fax: 62/ BEVALLÁS Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560/14. mellék, Fax: 62/283-311 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben

Részletesebben

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

BEVALLÁS. FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2017.évben kezdődő adóévről a Tát Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:.

év hó naptól év hó napig 1. Adóalany neve (cégneve): Születési helye:... város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve:. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben Soltvadkert Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010.

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVLLÁS és 1729- DTSZOLGÁLTTÁS a 217. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról vonalkód

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2017. adóévről Tótvázsony község önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP ADO 087-2016 Beküldő viselt

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI DÓ- ÉS VÁMHIVTL Elfogadó nyugta dóazonosító 22908078 VPID dózó neve FIRST CHOICE HUNGRY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSSÁG NV iktatószám 4205202869 KR érkeztetési szám 518124715201307211949026834 Beküldő

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Bajánsenye Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A, levelezési cím: 9941 Õriszentpéter, Városszer 106 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-050, e-mail: koh@oriszentpeter.hu ASP

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Tel.: 88/549-364, 549-363, 549-360, 549-310 AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I PARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2016. adóévről Eplény község önkormányzatának

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ASP ADO 087-2015 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Tel.: 88/549-364, 549-363, 549-360, 549-310 AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I PARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2017. adóévről Eplény község önkormányzatának

Részletesebben

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Écs Ravazd Körjegyzőség Écsi Iroda 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. ADÓÉVRŐL Écs önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Felsõjánosfa Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35, levelezési cím: 9934 Felsõjánosfa, Kossuth L. utca 35 Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.utónév. titulus családi név utónév 2. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ADO Benyújtandó a/az.... Község Önkormányzata jegyzőjének Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ASP 087-2015 Beküldő viselt

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2016. adóévről Kisszőlős község önkormányzatának illetékességi

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ... Név:.. Adóazonosító:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandójellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Etyek önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Vilmány Község Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. Vilmány Község Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról Cím: 3891 Vilmány, Fõ út 149, Telefon: 0646387322, fax: 0646387348, e-mail: okovilmany@gmail.com ASP ADO 087-2014 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A B C D E F. 5. Pénzintézet számlaszáma: Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 7.

A B C D E F. 5. Pénzintézet számlaszáma: Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 7. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Bátaszék Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. adóévben Visegrád önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I. Bevallás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki!

Az Adóhatóság tölti ki! BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 1 Tel.:87/433-038; Fax:87/433-832 E-mail: ado@badacsonytordemic.hu Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Jászszentandrás község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:

Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Tel.:87/435-055,87/535-005; Fax:87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Ügyintéző: Horváthné Papp Katalin Az Adóhatóság tölti

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S

H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2010. adóévről Hódmezővásárhely Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Évközben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő üzleti

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2012. adóévben a Murony Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén + BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az ARLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- É VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25276691 VPID Adózó neve KRAJK-RAMI ZLGÁLTATÓ KRLÁTLT FELELŐÉGŰ TÁRAÁG NAV iktatószám 113954693 KR érkeztetési szám 518124715215713935551789 Beküldő

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13647744 VPID Adózó neve A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAV iktatószám 1041289019 KR érkeztetési szám

Részletesebben