KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához"

Átírás

1 APEH 719. r. sz. Fogyasztói ár: 160 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához U 0465/650/651/310 25

2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a május 1. napját követõen megállapításra kerülõ általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Tisztelt Adózó! Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelõn az év hátralévõ részében bevezetésre kerülõ új típusú áfa-bevallási nyomtatvány esetében is azonos nyomtatványt kell alkalmazni a be nem nyújtott áfa bevallás pótlására, valamint az áfa bevallások önellenõrzésére is (természetesen a pótlás, illetve az önellenõrzés tényének jelölésével). Az új típusú, U betûvel jelzett bevallási nyomtatvány az áfa bevallására, pótlására, önellenõrzésére év május 1-jétõl kezdõdõen használható a év ezen idõpontját követõ idõszakok különbözõ adó-megállapítási idõszakaiban keletkezõ áfa bevallására, illetve a kitöltési útmutatóban szereplõ áfa-bevallások pótlására és önellenõrzésére. Az új U 0465/650/651/310. sz. bevallási nyomtatvány bevezetése az Európai Unióhoz történõ csatlakozás idõpontjától hatályba lépõ áfa törvény módosítása miatt vált szükségessé. Az új áfa bevallási és önellenõrzési nyomtatvány a törvény módosításának megfelelõen tartalmában bõvebb, mint a január 1-jétõl használatos nyomtatvány. Az új nyomtatványok az Európai Unióhoz csatlakozás május 1-i idõpontjától december 31-ig terjedõ idõszak különbözõ adó-megállapítási idõszakai tekintetében lesznek használatosak az áfa bevallására, illetve önellenõrzésére. A május 1. és december 31. közötti idõszak bevallásának pótlását nem az U nyomtatványtípuson kell megtenni, hanem a bevallási nyomtatványon havi vagy negyedéves bevallás pótlása esetén január 31-ig az U 0465/650. nyomtatványtípust, éves bevallás pótlása esetén pedig december 31-ig az U sz. nyomtatványtípust kell megjelölni. Amennyiben az adózó január 1. és április 30. közötti idõszak havi vagy negyedéves bevallását kívánja pótolni, azt január 31-ig a jelöletlen bevallási nyomtatványon a 0465/650. sz. nyomtatványtípus jelölésével teheti meg. Ugyancsak ezen idõponttól az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) rendelkezéseinek megfelelõen új fajta bevallási nyomtatványok kerülnek bevezetésre, amelyek a Közösségen belüli termékértékesítéseket (0460. Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl) és termékbeszerzéseket (0461. Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl) részletezik. Az összesítõ nyilatkozatokat negyedéves gyakorisággal kell önálló bevallásként benyújtani, az abban szereplõ adatoknak az áfa-bevallás meghatározott soraiban szereplõ adataival egyezõséget kell mutatnia (ez az adott soroknál feltüntetésre került az útmutatóban). Kinek kell az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie a bármilyen jogcímen keletkezõ általános forgalmiadó-kötelezettségrõl és juttatásról az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ természetes és jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek. Az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ személyek az új közlekedési eszköznek (ide értve a személygépkocsit is), valamint a jövedéki adó törvény hatálya alá tartozó termékeknek a Közösség más tagországából történõ behozatala után is ezen a nyomtatványon teljesítik önadózással az ezen a jogcímen õket terhelõ áfa fizetési kötelezettségüket. A bevallási nyomtatványon azonban nem csak a hagyományos értelemben vett belföldi illetõségû áfa alanyoknak kell bevallást benyújtaniuk, hanem a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalanyoknak is, akkor, ha belföldi adóalanynak nem minõsülõ személynek, közösségi adószámmal nem rendelkezõ alanyi adómentesnek, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatónak, illetve különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytatónak értékesítenek belföldön, és az áfa fizetési kötelezettségüket az áfa törvény 14/A. (4) bekezdése szerinti választás, vagy az értékhatár ( euro) túllépése miatt belföldön teljesítik. Természetesen ez esetben a külföldi illetõségû adóalanynak belföldi áfa alanyként regisztráltatnia kell magát az Art. rendelkezéseinek megfelelõen. Ezt a nyomtatványt kell használnia továbbá a belföldön saját nevében gazdasági tevékenységet folytató, és ezért belföldön az áfa alanyává váló, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, általános szabályok szerint adózó adóalanynak, az Art. 8. sz. mellékletében szereplõ, különös áfa elszámolási szabályok alkalmazásának hatálya alá tartozó adózók kivételével. Az áfa törvény alkalmazásában adóalanynak minõsül május 1-jétõl minden természetes és nem természetes személy, aki új közlekedési eszközt értékesít a Közösség más tagországába. Az így adóalannyá vált személyek is ezen a nyomtatványon teljesítik bevallási kötelezettségüket. Nem ezen a nyomtatványon, hanem a külön e célra rendszeresített sz. (ÁFA bevallás az Európai Közösség tagállamaiból történt beszerzések esetén) nyomtatványon tesznek Közösségen belüli beszerzéseik után keletkezõ áfa fizetési kötelezettségükrõl bevallást a Közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott, és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató azon általános forgalmi adó alanyok, valamint adóalanynak nem minõsülõ általános forgalmi adó fizetésére kötelezett azon jogi személyek, akik az Európai Közösség más tagországaiból termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelõzõ évben, illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de a Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. Ezen adózói körnek a Közösség más tagországából történõ, személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzését, valamint a belföldön szabadforgalomba bocsátott, a jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Jöt.) szerint belföldön jövedéki adókötelezettség alá esõ jövedéki termék beszerzését terhelõ áfát szintén a sz. nyomtatványon kell bevallania. Tárgyévet megelõzõ év, illetve tárgyévben a Közösség más tagállamából történõ beszerzés összeghatárának meghatározása során évre, valamint a január 1-tõl április 30-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan a Közösség más tagállamából történõ beszerzés alatt azt a termékimportot kell érteni, amely olyan tagállamból érkezik, amely Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásának napján annak tagállamát képezi. Fontos tudni azonban, hogy míg a Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az elõzõekben ismertetett adózói kör csak a eurót meghaladó beszerzései tekintetében kötelezett adófizetésre, addig mind az új közlekedési eszköznek, mind a jövedéki termékeknek a Közösség más tagországából történõ beszerzése esetén értékhatár figyelembe vétele nélkül (tehát ezen termékek tekintetében már az elsõ ilyen beszerzéstõl kezdõdõen), minden esetben Közösségen belüli beszerzés címén az áfát be kell vallania és meg kell fizetnie. Ezen adózói körnek, a személygépkocsinak minõsülõ új közlekedési eszköz Közösségen belülrõl történõ behozatala esetén a vámhatóság kivetéssel állapítja meg a fizetendõ áfa összegét, ezért ilyen jogcímen õk még a és a sz. bevallásokon sem szerepeltethetnek adatot. U 0465/650/651/310 3

3 Az elõzõekben ismertetett különleges adózói körbe tartozó adóalanyoknak még akkor is a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belüli, fentebb ismertetett termékbeszerzéseik utáni adófizetési kötelezettségüket bevallani, ha valamilyen oknál fogva (pl. szolgáltatásimport) az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványt is be kell nyújtaniuk. Az õ esetükben a nyomtatvány sorai Közösségen belüli termékbeszerzés, új közlekedési eszköz beszerzése, vagy jövedéki termék beszerzése esetén nem tartalmazhatnak adatot, e tekintetben bevallási kötelezettségüket a sz. nyomtatványon kell teljesíteni és arról a sz. Összesítõ nyilatkozaton is adatszolgáltatást kell teljesíteniük! Amennyiben a fentebb ismertetett, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok, illetve az áfa alanynak nem minõsülõ, de áfa fizetésére kötelezett jogi személyek, akik Közösségen belüli egyéb termékek beszerzése miatt adófizetésre azért nem kötelezettek, mert beszerzéseik a eurós értékhatárt nem haladták meg, és közösségi adószámmal ezért nem is rendelkeznek, és Közösségen belülrõl kizárólag új közlekedési eszközt (kivéve a személygépkocsit) szereznek be, akkor az ilyen címen keletkezõ áfa fizetési kötelezettségükrõl a sz. ÁFA bevalláson az új közlekedési eszköz az Európai Közösség más tagállamából történõ beszerzése esetén elnevezésû nyomtatványon kell bevallást tenniük. Ugyancsak a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belülrõl történõ új közlekedési eszköz (kivéve a személygépkocsit) beszerzését terhelõ áfa fizetési kötelezettséget bevallania a nem áfa alany magánszemélynek, illetve az egyszerûsített vállalkozói adó alanyának. A sz. bevallási nyomtatványon bevallott áfával kapcsolatosan összesítõ jelentés benyújtási kötelezettség nincs! Az új személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történõ behozatalát terhelõ áfa fizetési kötelezettség megállapítása az alanyi adómentességet választott adóalanyok a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanyok a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a nem adóalany jogi személyek tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek-e közösségi adószámmal, továbbá a nem adóalany magánszemélyek az egyszerûsített vállalkozói adó alanyai esetében nem önadózással történik, esetükben a fizetendõ áfát a vámhatóság kivetéssel állapítja meg! Ez az adófizetésre kötelezett adózói kör új személygépkocsi beszerzését terhelõ adófizetési kötelezettséget nem szerepeltethet bevallásaiban. Az elõzõekben ismertetett bevallási szabályokat összefoglalva az alábbi táblázat szemlélteti: Kinek, mirõl és melyik áfa bevallási nyomtatványon kell bevallást tennie? Kinek Mirõl Melyik nyomtatványon az általános szabályok szerint adózó belföldi áfa-alany (ide értve a természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli szervezeteket) külföldi illetõségû belföldi áfa-alany (ide értve a távolsági értékesítés miatt adóalanyként bejelentkezett más tagországbelieket is) különleges jogállású áfa-alanyok alanyi mentes kizárólag tárgyi mentes különl. jogáll. mg. termelõ nem adóalanyi jogi személy kizárólag tárgyi mentes alanyi mentes valamennyi áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletrõl (ide értve az új közlekedési eszköz és jövedéki termék beszerzését is) új személygépkocsi Közösségen belüli beszerzése termékimport (harmadik országból) Közösségi adószámmal rendelkezik és eurót meghaladó Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli új közlekedési eszköz beszerzés (ide nem értve a szgk. beszerzést) Közösségen belüli jövedéki termékbeszerzés ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg ugyan a eurós értékhatárt, de adófizetési kötelezettséget választott (ezért Közösségi adószámmal rendelkezik) ha Közösségen belüli termék beszerzései nem haladják meg a eurót, és nem választott adófizetési kötelezettséget, de új közlekedési eszközt szerez be a Közösség más tagországából (ide nem értve a szgk-t!) új személygépkocsi Közösségen belüli beszerzése fentieken kívüli, áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletek (pl. szolgáltatásimport, vagy tárgyi eszköz értékesítése tárgyi menteseknél) termékimport (harmadik országból) Közösségen belüli értékesítése ide értve az új közlekedési eszköz értékesítését is (csak közösségi adószám birtokában folytatható!) Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítése, ide értve a szgk-t is (csak közösségi adószám birtokában végezhetõ!) U 0465/ és összesítõ nyilatkozatok U 0465/ összesítõ nyilatkozat U 0465/ összesítõ nyilatkozat összesítõ nyilatkozat 0487 VPOP kivetéssel U 0465/650 VPOP kivetéssel U 0465/ összesítõ nyilatkozat U 0465/ összesítõ nyilatkozat 4 U 0465/650/651/310

4 egyszerûsített vállalkozói adó alanya nem adóalany természetes személy (nincs Közösségi adószámuk!) természetes személy Közösségen belülrõl új közlekedési eszköz beszerzése (ide nem értve a szgk-t) új személygépkocsi Közösség más tagországából történõ beszerzése termékimport (harmadik országból) új közlekedési eszköz (ide értve a szgk-t is) Közösségen belüli értékesítése (közösségi adószám köteles!) 0487 VPOP kivetéssel VPOP kivetéssel 0487 Rendkívüli bevallási kötelezettség Az az általános forgalmi adóról negyedéves bevallás benyújtására kötelezett adóalany, akinek a részére június 30. napjáig közösségi adószámot állapított meg az adóhatóság, a április 1. és április 30. közötti idõszak tekintetében rendkívüli adóbevallás benyújtására kötelezett a tárgyév januárjától rendszeresített 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon, jelöléssel. A május 1. és június 30. közötti idõszak tekintetében törtidõszaki bevallást kell benyújtania az új U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon, U jelöléssel. (Tulajdonképpen a II. negyedév vonatkozásában két részbõl áll a szóban forgó adóalanyok adóbevallása.) Mindkét bevallás benyújtásának, és az elszámolandó adó megfizetésének határideje július 20. napja. Azon negyedéves bevallásra kötelezett áfa alanyoknak, akik nem rendelkeznek közösségi adószámmal, nem kell a április hónapról rendkívüli bevallást tenniük, õk a teljes II. negyedévrõl az új U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon tesznek bevallást. Figyelem! Csak a június 30-án közösségi adószámmal rendelkezõ negyedéves bevallásra kötelezett adóalanyoknak van rendkívüli bevallási kötelezettsége! A havi bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak a április havi adó-megállapítási idõszakra vonatkozó adóbevallását az év elejétõl használatos 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon, míg a május havi bevallását már az új U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon kell benyújtania. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak, a tárgyévre vonatkozó bevallását, illetve tárgyéven belül bekövetkezõ áttérési kötelezettséghez kapcsolódó törtidõszaki bevallási kötelezettségét, amennyiben annak záró idõpontja május 1. napját követõ idõpontra esik, már az új bevallási nyomtatványon kell megtennie. Amennyiben éves bevallás benyújtására kötelezett adózó az éves gyakoriságú idõszaka alatt megkapott és az áttérési kötelezettség elõtt használt közösségi adószáma alatt közösségi kereskedelmi kapcsolatot folytat, annak jelentésére ugyanúgy kötelezett a 0460., összesítõ nyilatkozat nyomtatványon (természetesen ez esetben a tárgyévi elsõ bevallásnak minõsülõ törtidõszaki éves bevallás benyújtása mellett), mint az egyébként negyedéves, vagy havi bevallásra kötelezett adóalany. Azt az éves bevallásra kötelezett adóalanyt, aki a második negyedév során kap közösségi adószámot, nem terheli rendkívüli bevallási kötelezettség, hiszen õ az Art. szabályai szerint csak a harmadik negyedévtõl minõsül negyedéves bevallásra kötelezettnek, a rendkívüli bevallási kötelezettséget elõíró rendelkezés pedig azon június 30-án közösségi adószámmal rendelkezõk adóalanyokra vonatkozik, akik már a második negyedév során is negyedéves bevallásra kötelezettek. Új bevallási kötelezettség: Összesítõ nyilatkozat Közösségi adószámmal rendelkezõ, áfa fizetésre kötelezett adóalany az U 0465/650/651/310. sz. bevallás, illetve a Közösségi adószámmal rendelkezõ, áfa alanyának nem minõsülõ adófizetésre kötelezett jogi személy, illetve a közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató, alanyi adómentességet választott és különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany a sz. nyomtatvány mellett, május 1-jét követõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig (elõször második negyedévére vonatkozóan július 20. napjáig) Összesítõ nyilatkozatot köteles benyújtani az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl elnevezésû sz. nyomtatványon, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezõ adóalanytól megvalósított termékbeszerzésrõl. A közösségi adószámmal rendelkezõ adóalany a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalany részére teljesített termékértékesítésrõl az U 0465/650/ 651/310. sz. áfa bevallás benyújtása mellett, negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig a sz. Összesítõ nyilatkozatban bevallást tesz az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl. Mindkét összesítõ nyilatkozat bevallásnak minõsül, és csak akkor kell benyújtani, ha abban adat szerepel. Nem kell tehát a nyilatkozatot benyújtani arról a negyedévrõl, amelyben a közösségi adóalany közösségi kereskedelmet nem folytatott. A nyilatkozat adatainak az áfa bevallás meghatározott soraival való egyezõségi követelményt ezen soroknál jeleztük az útmutatóban! Az összesítõ nyilatkozatot nem az áfa bevallással együtt, hanem különálló bevallásként kell benyújtani. Negyedéves bevallásra kötelezettek esetén a két bevallás benyújtási határideje és az összesítõ jelentésben részletezett adatok tartalma azonos. Havi bevallásra kötelezettek esetén (ide értve a havi bevallási gyakorisággal benyújtandó sz. nyomtatványt is), a negyedév elsõ két hónapjának áfa bevallását nem kíséri összesítõ jelentés, azonban a negyedév harmadik hónapjára esedékes áfa bevallás és az összesítõ jelentés benyújtásának a határideje azonos. A negyedév három hónapjára vonatkozóan benyújtott áfa bevallások megadott soraiban szerepeltetett adatok összegének meg kell egyeznie a negyedév vonatkozásában benyújtott összesítõ jelentésben feltüntetett adatok összegével. Mindkét összesítõ jelentés kitöltését külön útmutató segíti! Önellenõrzés esetén az elévülési idõn belül, a április 30-ig terjedõ idõszak valamely adó-megállapítási idõszakára vonatkozó bevallások helyesbítése esetén a jelöletlen 0465/650/651/310. sz. nyomtatványt, a május 1-jét követõ idõszak tekintetében az új, U 0465/ 650/651/310. sz. nyomtatványt kell használni. Bevallás pótlása esetén a január 1. és április 30. közötti idõszak valamely adó-megállapítási idõszakára vonatkozó pótlás esetén a jelöletlen 0465/650/651/310. sz. nyomtatványt, míg a május 1. és december 31. közötti idõszak tekintetében az új, U 0465/ 650/651/310. sz. nyomtatványt kell használni. Önellenõrzés esetén az U 0465/650/651/310. sz nyomtatványhoz is (mint korábban ezt már megszokhattuk) egy külön megvásárolható U 0465/650/651/ sz. Önellenõrzési mellékletet is be kell nyújtani, amely az önellenõrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve a pótlékszámítást tartalmazza, és amelyen az önellenõrzési pótlék önellenõrzését lehet elvégezni. Az Önellenõrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási fõlap mellékleteként, azzal együtt, és az önellenõrzés sem érvényes a 05. lap csatolása nélkül! U 0465/650/651/310 5

5 Alapbevallás benyújtása esetén, a bevallási nyomtatvány fõlapjának fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban, a megfelelõ kódkockába tett x jellel kell jelölni, hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság (havi, negyedéves, vagy éves) vonatkozik. Az adózó e jelöléssel jelzi, hogy melyik típusú bevallás benyújtására kötelezett. A bevallás típusát jelölõ mezõk közül csak egy tölthetõ ki, mégpedig az, amely típusú bevallás benyújtására az adóalany az adózás rendjérõl szóló törvény 1. sz. mellékletének I/B. rész 3. pontjában szereplõ rendelkezések szerint kötelezett. Ugyanezen blokkban, arab számmal fel kell tüntetni a bevallástípushoz tartozó tárgyidõszaki adó-megállapítási idõszakot is: pl május hónapra benyújtandó bevallásnál: U Havi bevallás év 05. hónapra év harmadik negyedévére benyújtandó bevallásnál: U Negyedéves bevallás év 3. negyedévre. Éves bevallás benyújtása esetén: U Éves bevallás év. Amennyiben az adózó december 31-ig benyújtani elmulasztott évi bevallást, valamint január 31-ig benyújtani elmulasztott havi és negyedéves évi bevallásokat kíván pótolni, akkor azt nem ezen a nyomtatványon, hanem a jelöletlen régi típusú 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványon, és a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a bevallás bejelölésével teheti meg. Annak a pótolt bevallásnak a típusát és annak adó-megállapítási idõszakát (év, vagy év és negyedév, vagy év és hónap) kell a nyomtatványon beírni, amely bevallást az adózó pótolni kívánja. Pl. a havi bevallás pótlása február hónapra: bevallástípus, év 02. hónapra. Természetesen ez esetben, mivel a szóban forgó idõszak május 1. napját megelõzi, a régi típusú 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használni. A évi éves bevallás pótlására december 31-ig az eredeti 0365/650/651/310/320. sz. nyomtatványt lehet használni jelzéssel. Amennyiben a évre vonatkozóan, az április 30-ig terjedõ idõszak tekintetében a 0465, 04650, típusú, benyújtani elmulasztott bevallásokat kívánja pótolni, úgy a jelöletlen 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használnia, a bevallási fõlap fejrészében pedig a BEVALLÁSTÍPUS blokk 1. sorában az eredeti vagy vagy bevallásszámot kell megjelölni (nem a ast!). Amennyiben a pótlás május 1. és december 31. közötti idõszakra vonatkozik, akkor már ezen új nyomtatványt (U 0465/650/651/310) kell használnia, amelyeken a bevallástípus jelölése U 0465., U , vagy U Ha a nyomtatvány önellenõrzési bizonylatként funkcionál (a év május 1-jét követõ idõszak valamely adó-megállapítási idõszakának tekintetében), akkor a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban az U önellenõrzési bevallást kell bejelölni és az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusát kell beírni. A bevallási fõlap (C) blokkjában azt az adó-megállapítási idõszakot kell szerepeltetni, amelyre vonatkozóan az önellenõrzést az adózó el kívánja végezni. Mind a bevallás pótlása, mind önellenõrzés esetén a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a megfelelõ kódkockákban arab számmal jelölni kell az önellenõrzéssel helyesbített, illetve pótolt bevallás típusát (pl negyedévére benyújtott pótló bevallás, vagy önellenõrzés esetén a beírandó bevallás típus: U 04650). Önellenõrzési bevallásként benyújtott nyomtatvány esetén a bevalláshoz minden esetben csatolni kell a (külön megvásárolható) U 0465/ 650/651/ sz. Önellenõrzési mellékletet! Önellenõrzés esetén a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ kódkockába tett x jellel kell jelölni az önellenõrzési melléklet csatolásának tényét. Az U 0465/650/651/ sz melléklet nélkül az önellenõrzési bevallás érvénytelen! Alapbevallás (U 0465/650/651. sz. nyomtatvány) benyújtása esetén ez a nyomtatvány az általános forgalmi adó kötelezettség, illetõleg jogosultság bevallására (amelybe beleértendõ az elõzõ adó-megállapítási idõszakról benyújtott bevallásból hozott, adót csökkentõ tétel) szolgál. A bevallási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy az elszámolandó adófizetési kötelezettséget, vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy esetleg nulla, illetve a visszaigénylést kérheti-e az adóalany, vagy csak beszámítással élhet. Az az adóalany, aki az adóhatósághoz történt bejelentkezésekor kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végzõként jelentkezett be, és adott adó-megállapítási idõszakban kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó értékesítést végez, és Közösségen belüli termékbeszerzés, vagy termékértékesítés illetve új közlekedési eszköz beszerzése, valamint az ún. szolgáltatás import után sem kötelezett adó fizetésére, mentesül az adott adó-megállapítási idõszakra vonatkozóan az adóbevallási- és elszámolási kötelezettség alól. A bevallás garnitúrához tartozik még egy külön beszerezhetõ, a termékimportot terhelõ fizetendõ adó részletezésére szolgáló U 0465/ 650/651/ számú nyomtatvány is, melyet kizárólag azok az adóalanyok kötelesek kitölteni és benyújtani, akiknek (amelyeknek) termékimport után önadózás keretében elszámolandó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük keletkezik az adott bevallási idõszakban (akár havi, akár negyedéves, akár éves áfa bevallásra kötelezettek). A 06. sz. lapot önállóan benyújtani nem lehet, csak az U 0465/650/651/310. sz. bevallás részeként, ezért a lap kitöltési útmutatója is itt, ebben az útmutatóban szerepel. Az alanyi adómentességet választott, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet, valamint a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a harmadik országból származó termékimport után fizetendõ áfát nem önadózás útján teljesítik, részükre a vámhatóság kivetéssel állapítja meg az import után fizetendõ áfát. A HIVATAL (A) blokk az adóhatóság részére van fenntartva, kérjük, hogy abba az adózó ne jegyezzen be adatot! Általános tájékoztató a nyomtatvány alapbevallásként (U 0465/650/651.) történõ kitöltéséhez Az U 0465/650/651. sz. bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek az adózás rendjérõl szóló törvényben (Art.) meghatározott, az áfa bevallására vonatkozó kötelezettségének megfelelõ gyakoriság szerint kell benyújtania 1 példányban az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követõ hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követõ hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követõen, február 15-ig. Az az általános forgalmi adóról negyedéves bevallás benyújtására kötelezett adóalany, akinek a részére június 30. napjáig közösségi adószámot állapított meg az adóhatóság, a április 1. és április 30. közötti idõszak tekintetében rendkívüli adóbevallás benyújtására kötelezett a tárgyév januárjától rendszeresített 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon, jelöléssel. A május 1. és június 30. közötti idõszak tekintetében törtidõszaki bevallást kell benyújtania az új U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon, U jelöléssel. (Tulajdonképpen a II. negyedév vonatkozásában két részbõl áll a szóban forgó adóalanyok adóbevallása.) Mindkét bevallás benyújtásának, és az elszámolandó adó megfizetésének határideje július 20. napja. 6 U 0465/650/651/310

6 Havi és negyedéves bevallásra kötelezettek esetében az év utolsó adó-megállapítási idõszakának általános forgalmi adójáról is ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni a tárgyévet követõen január 20-áig. Annak az éves bevallásra kötelezett adózónak, akinek az elszámolandó adója a gyakoribb elszámolásra való áttérés 250 ezer forintos (negyedéves bevallásra való áttérés), vagy pozitív 1 millió forintos (havi bevallásra való áttérés) küszöbértékét az adóév utolsó negyedévében érte el és így a teljes idõszakról ( ) kell elszámolnia, annak az éves bevallását a tárgyévet követõ év január 20-ig kell az U sz. nyomtatványtípus megjelölésével benyújtania, a küszöbérték elérésének a (C) blokkban történõ megjelölésével. AZONOSÍTÁS (B), valamint a (C) blokk kitöltése Ebben a blokkban kell szerepeltetni az adóalany azonosításához szükséges adatokat: név, adószám, levelezési cím, valamint önellenõrzés és pótlás esetén a jogelõd adószáma, ha az adóalany a szervezeti változást megelõzõ idõszakot önellenõriz vagy pótol. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, vagy bevallást pótol, akkor a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B) blokkjában a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, vagy pótol bevallást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Természetes személy adóalany esetén, amennyiben vállalkozói tevékenységének megszüntetését és az adószám érvényességének megszûnését követõen bevallás benyújtása válik szükségessé, akkor az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a magánszemély adóazonosító jele rovatot is ki kell tölteni! Más esetben az adóazonosító szám rovat üresen marad. Az alanyi adómentességet, vagy az szja-törvény szerinti tételes átalányadózást választott adóalanynak az áfa törvény 7. -a, illetve 8. (3) és (6) bekezdései szerinti értékesítésérõl (pl. a megszûnéskor meglévõ eszközei, vagy a gazdasági tevékenysége körébõl kivont termékek, vagy ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás stb. után) esetlegesen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségének bevallása esetén a kitöltéskor az U sz. nyomtatványt kell megjelölni és az annak megfelelõ határidõig benyújtani. Annak az adóalanynak, aki kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez, ugyanakkor eszközértékesítés vagy külfölditõl igénybevett szolgáltatás ( szolgáltatásimport ), vagy Közösségen belüli termékértékesítés után adókötelezettsége keletkezik, azon adó-megállapítási idõszakról, melyben ilyen címen adókötelezettsége keletkezett, az U 0465/650/651/310. számú nyomtatványt kell benyújtania, és azon a havi, negyedéves vagy az éves bevallás-gyakoriságnak megfelelõ jelölést megtenni, és az annak megfelelõ határidõig benyújtani attól függõen, hogy az általános szabályok szerint egyébként havi, negyedéves vagy éves bevallás benyújtására lenne-e kötelezett. Amennyiben az 1-es áfa kód mellett keletkezett adókötelezettség miatt töltik ki ezt a bevallást, úgy azt is jelölni kell a bevallási fõlap (C) blokkjában erre rendszeresített helyen. A bevallási fõlapon a (C) blokkban a felszámolás vagy végelszámolás miatt beadott bevallás fajtája kódkockát csak a felszámolással, vagy végelszámolással érintett adózóknak kell kitölteni! Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 1 -et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 2 -t, ha pedig a felszámolási eljárás, befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási zárómérleg elkészítését követõen esedékes adóbevallást nyújt be, a kódkockába 3 -at kell írnia. Ha a felszámolási eljárás, vagy a végelszámolás bevallási idõszakon belül (hó, negyedév, év) kezdõdik, akkor arra az idõszakra két adóbevallást kell az adózónak beadnia, az egyiket 1 -es, a másikat 2 -es kóddal. Felszámolási eljárás esetén 2-es kóddal a felszámoló nyújtja be a bevallást a felszámolást elrendelõ bírósági végzés jogerõre emelkedésének napjával kezdõdõen. Ezt megelõzõen a cég felszámolási eljárás megindítása elõtti ügyvezetõjének kell 1-es kóddal bevallást benyújtania a bevallással le nem fedett adó-megállapítási idõszak elsõ napjával kezdõdõen, a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napját megelõzõ nappal bezárólag. A 3-as kóddal a bevallást a felszámolási zárómérleg idõpontjával lezárt utolsó idõszakról kell benyújtani. Végelszámolási eljárás esetén az eljárás megegyezik a felszámolás esetén írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy 2-es kóddal a bevallást a végelszámoló, a gazdálkodó szervezet által elfogadott, jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatában rögzített idõponttól kezdõdõen nyújthatja be. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtják be, akkor a Megszûnés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallások esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. Az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon ilyen jelölés csak a év utolsó adó-megállapítási idõszakára vonatkozó, illetve éves bevallásra kötelezettek esetén a évre vonatkozó bevalláson szerepelhet. Amennyiben a közhatalmat gyakorló adózó évre vonatkozóan elmulasztotta áfa alanyiságának megszûnését bejelenteni és az ezzel kapcsolatos záró áfa bevallást benyújtani, akkor ennek pótlására a régi típusú jelöletlen 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használnia. A (C) mezõben a megfelelõ kódkockákban jelölni kell a törtidõszaki bevallás benyújtásának indokát, ha éves bevallásra kötelezett adóalanynak az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapít meg, és e miatt tárgyév közben negyedéves gyakoriságra kell átváltani, valamint akkor ha adóhatósági engedéllyel történõ gyakoriság váltás miatt kell törtidõszaki bevallást benyújtani. Abban az esetben nem kell jelölést tenni, ha az adóalany Közösségi adószámmal rendelkezik, és az áfa törvény valamint az Art. módosítása miatt a tárgyév II. negyedévére vonatkozóan két részletben, két fajta nyomtatványon nyújtja be a bevallását. A bevallási fõlap (C) blokkjának utolsó két sorában az önellenõrzésre vonatkozó kódkockákban alapbevallás benyújtása, illetve bevallás pótlása esetén jelölés nem szerepeltethetõ. Ezen kódkockák kitöltésére vonatkozó útmutatás az önellenõrzési melléklet kitöltési útmutatójában található. Bevallás gyakoriság megállapítása A bevallás kitöltése során az elszámolandó adó a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó és a levonható, elõzetesen felszámított adó különbözetét jelenti. Természetesen a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó fogalma alatt az elõzõ idõszakról áthozott (göngyölített) adóval korrigált értéket kell érteni. U 0465/650/651/310 7

7 Havonta kell a bevallást benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó általános forgalmi adójának év elejétõl elõjel helyesen éves szinten összesített, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított öszszege pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem érõ áfa fizetésére kötelezett adóalanynak negyedévente kell a negyedéves áfa bevallását benyújtania, kivéve, ha éves áfa bevallásra kötelezett. Éves bevallást kell benyújtania annak az adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege elõjelétõl függetlenül nem haladta meg a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. A negyedéves áfa bevallás benyújtására kötelezett adóalany havi bevallásra köteles áttérni, ha az elszámolandó általános forgalmi adója év elejétõl elõjel helyesen éves szinten összesítve pozitív elõjelû, és az 1 millió forintot elérte. Az elsõ havi bevallást arról a tárgynegyedévet követõ hónapról kell benyújtani, amelyet megelõzõ, bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak év közben negyedéves bevallásra áttérési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete elõjelétõl függetlenül elérte a 250 ezer forintos értékhatárt (ezen összegzés eredményeképpen a 250 ezer forintos negatív elszámolandó adó és a pozitív 250 ezer forintos elszámolandó adó közötti tartományt kell érteni). Éves bevallásról negyedéves bevallásra való áttérési kötelezettsége van annak az adóalanynak is, akinek a részére adóév közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi elsõ bevallását a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtania a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig amelyben az értékhatárt elérte, illetve, amelyben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg számára. Az ezen bevallást követõ negyedévtõl az adózó negyedéves bevallás benyújtására válik kötelezetté, egészen addig, míg a havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem éri. Éves bevallásról havi bevallásra akkor köteles az adóalany áttérni, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtani, amelyben az elõzõekben meghatározott különbözet a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte. Az ezen negyedévet követõ hónaptól az adózó havi bevallás benyújtására kötelezett. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak valamely áttérési értékhatár elérésekor, vagy közösségi adószám megállapítása miatti áttérési kötelezettség keletkezésekor az U számú bevallást kell benyújtania január 1-jétõl, annak a negyedévnek az utolsó napjáig terjedõ idõszakról, amikor az értékhatárt elérte (illetve részére közösségi adószámot állapított meg az adóhatóság). A küszöbérték túllépés, illetve a közösségi adószám megállapításának tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában az erre a célra rendszeresített kódkockában jelölnie kell. Az így megjelölt U sz. bevallást a lezárt negyedévet követõ hó 20-ig kell az adóhatósághoz benyújtani. Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany részére ugyanazon negyedévben állapítanak meg közösségi adószámot is, amelyben elérte a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát, akkor havi bevallásra kell áttérnie, hiszen ezen kötelezettsége elõbbre való, mint az az kisegítõ szabály, amely arra kötelezi, hogy amennyiben közösségi adószámmal rendelkezik, nem lehet éves a bevallás-gyakorisága. A tevékenységüket tárgyévben kezdõ, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok negyedéves bevallásra kötelezettek, ennek megfelelõen az U sz. negyedéves bevallási nyomtatványt kell bejelölniük és benyújtaniuk mindaddig, amíg elszámolandó adójuk a tárgyév során a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát nem éri el. Tevékenységét tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát tárgyév közben éri el, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, a tárgynegyedévet követõ hónap 20-ig kell az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl az U sz. negyedéves bevallást benyújtania. Ha az év további részében a tárgyév elejétõl (illetve ha az késõbbi, akkor a tevékenység kezdetétõl) összesített elszámolandó adója pozitív és az 1 millió forintot eléri, havi gyakoriságra kell áttérnie. Tevékenységét nem tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát év közben eléri, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül, adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl a bevallás gyakoriság megállapítására vonatkozó Art. rendelkezések alapján megállapított bevallás gyakoriság szerint kell áfa bevallást benyújtani. Tárgyévben szervezeti változással létrejött adózók az Art. bevallás gyakoriságra vonatkozó fõszabálya alapján negyedéves bevallás benyújtására kötelezettek, kivéve, ha a jogelõd(ök) az adóhatóságtól gyakoribb adóelszámolásra szóló engedéllyel rendelkezett (rendelkeztek), és a szervezeti változással létrejött adózó nyilatkozott a szervezeti változás idõpontjában, hogy ezen gyakoribb elszámolás lehetõségére továbbra is igényt tart. Kivétel az általános bevallás gyakoriság alól a Közösségen belüli termékbeszerzései tekintetében a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató, alanyi adómentességet választott, illetve a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adózó, aki ezen adókötelezettségérõl a sz. nyomtatványon tesz ÁFA bevallást. Amennyiben a Közösségen belüli termékbeszerzésen túl, egyéb jogcímen (pl. szolgáltatásimport) is keletkezik adófizetési kötelezettsége, akkor ezen egyéb áfa fizetési kötelezettségeirõl (adott esetben ugyanazon adó-megállapítási idõszakra vonatkozóan) az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon kell bevallást tennie. Természetesen esetében az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon a Közösségi termékbeszerzéssel kapcsolatos sorokban adat nem szerepeltethetõ. Ugyancsak az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatványon kell bevallást tennie az általános bevallás gyakoriságnak megfelelõen a kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végzõként bejelentkezett adózónak a Közösségen belüli értékesítéseirõl, továbbá az alanyi adómentes adózónak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítésérõl is. Ugyancsak kivétel a fenti szabály alól a felszámolással, végelszámolással érintett adóalany, ha a felszámolás esetén a felszámolást elrendelõ jogerõs bírósági végzés napja, illetve végelszámolás esetén, ha a jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatban megállapított idõpont adó-megállapítási idõszak közben következik be. Ez utóbbi kivétel vonatkozik az elõtársaságra, ha a cégbírósági bejegyzés napja, illetve soronkívüli bevallási kötelezettség esetén a soronkívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény adó-megállapítási idõszak közbeni idõpontra esik. Kivétel továbbá az az adóalany is, aki a 15 naponkénti gyakorított elszámolásra az adóhatóságtól engedélyt kapott. Ezeknek az adóalanyoknak a gyakorított elszámolás mindkét esedékességi idõpontjában a havi bevallási nyomtatványtípus (U 0465.) benyújtásával van lehetõségük az adó elszámolására. A hónap napja közötti adó-megállapítási idõszak esetén a bevallás benyújtásának esedékessége a tárgyhót követõ hó 5. napja, (31.) napja közötti idõszak esetén pedig a tárgyhót követõ hó 20. napja. 8 U 0465/650/651/310

8 A tárgyidõszakot követõ hó 5-én esedékes elszámolás tényét a bevallási fõlapon a (C) blokkjában erre rendszeresített helyen jelölni kell. Ez a kódkocka önellenõrzés vagy bevallás pótlása esetén értelemszerûen jelölést nem tartalmazhat. Az adóalanynak az általános szabályok szerinti bevallási kötelezettségtõl eltérõ gyakoriságú elszámolásra évente újra engedélyt kell kérnie! A gyakorított elszámolás engedélyezésének lehetõségérõl az Art. 2. sz. melléklete I./2/b. pontja rendelkezik. Annak az adóalanynak, aki gyakorítási kérelmének engedélyezése folytán negyedéves bevallásra kötelezettnek minõsül, az U sz., aki ugyanezen okból havi bevallásra kötelezettnek minõsül az U sz. nyomtatványt kell a bevallási fõlapon bejelölnie. Ezen adózók a negyedéves, illetve havi bevallásra vonatkozó szabályoknak megfelelõen, az ilyen adózókkal azonosan kötelezettek, illetve jogosultak. Soron kívüli bevallási kötelezettségek Az Art. 1. sz. melléklet I/B. rész 3. pontja alapján éves bevallásról negyedéves bevallásra kell áttérnie annak az adóalanynak, akinek részére az adóév közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi elsõ éves típusú bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig benyújtani, amelyben az adóhatóság a közösségi adószámot megállapította. Azon adóalanyoknak, akik megszûnéssel, vagy átalakulással kapcsolatosan nyújtják be bevallásukat, a bevallási idõszak záró dátumát az Art. 33. (3) (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint kell feltüntetni, és a bevallást az ott meghatározottak szerint kell teljesíteni. Azon felszámolással, végelszámolással érintett adóalanyoknak, akiknél a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napja (illetve végelszámolás esetén a jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatban megállapított idõpont) nem esik egybe az adómegállapítási idõszak elsõ napjával, két adóbevallást kell benyújtaniuk, egyiket 1 a másikat 2 kóddal, a kitöltési útmutatóban a (C) blokkhoz fûzött magyarázat szerint. Az Art. 33. (3) (5) bekezdése alapján az elõtársaságnak az adókötelezettség keletkezésétõl a cégjegyzékbe történõ bejegyzés (illetve az esetleges elutasításról szóló végzés jogerõre emelkedésének) napjáig terjedõ idõszak bevallással le nem fedett részérõl, a cégbejegyzésrõl szóló végzés (vagy a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl szóló végzés) jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül záró áfa bevallást kell benyújtania, az áfa bevallására vonatkozó általános szabályok szerint, az adott adó-megállapítási idõszakban az adózóra vonatkozó bevallás-gyakoriságnak megfelelõen. Az Art. 33. (3) bekezdés a) pontja alapján, azon adózóknak, akik a mérlegben megadott adatoknál forintról devizára, devizáról más devizára, illetve devizáról forintra térnek át, az áttérés napjával, mint fordulónappal, az attól számított 30 napon belül áfa adónemben is bevallást kell tenniük. Amennyiben az áttérés napja adó-megállapítási idõszakon belül következik be, akkor azon idõszakról két törtidõszaki bevallást kell benyújtania (pl. ha az áttérés idõpontja június 16. akkor havi bevallásra kötelezett esetén június 1 16-ig, és június ig is egy-egy áfa bevallást kell benyújtania U jelöléssel). Sajátos beszámoló készítési (így bevallás benyújtási) kötelezettsége van, továbbá beolvadás esetén az átvevõ (befogadó) cégnek, kiválás esetén a változatlan társasági formában továbbmûködõ cégnek (akibõl kiváltak), valamint a könyvvezetési módot váltó adózónak, az eseményt kiváltó dátumot követõ 30 napon belül. Elõtársasági idõszak lezárása, devizanem váltás, beolvadás, kiválás könyvvezetési mód váltása miatt, illetve az Art. 33. (3) bekezdése alapján egyéb sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt történõ, soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítését, és annak okát a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ helyen lévõ kódkockában arab számmal jelölni kell: elõtársasági idõszak lezárása (1), devizanem váltása (2), beolvadás (3), kiválás (4), könyvvezetési mód váltása (5), egyéb (6). Egyéb kitöltési információk A bevallási fõlap (C) blokkjában, az adóbevallási idõszakra vonatkozó helyen az áfa-törvényben elõírtak szerint kell az adatokat feltüntetni. Az évszámot arab számmal kell szerepeltetni, a hónapnál pedig azt a tárgyhónapot kell arab számmal jelölni, amelyre az adóbevallás vonatkozik. (Pl. a május havi elszámolást tartalmazó, júniusban benyújtandó bevallásban a idõszakot, a harmadik negyedéves elszámolást tartalmazó, októberben benyújtandó bevallásban a idõszakot, a évre vonatkozóan benyújtandó bevallásban pedig a idõszakot kell feltüntetni.) A tevékenység megkezdésétõl, illetve az Art. 33. (3) (6) bekezdéseiben szabályozott idõpontoktól függõen az adó-megállapítási idõszakok kezdõ és záró dátuma változhat, de minden esetben az adott teljes havi, negyedéves vagy éves idõszakon belül (pl. felszámolási eljárás megindítása esetén negyedéves bevallónál közötti a bevallási idõszak, ha a jogerõs bírósági végzés napja ). Önellenõrzés esetén az idõszakra vonatkozó helyen az önellenõrzéssel érintett adó-megállapítási idõszakot, bevallás pótlása esetén pedig a pótlással érintett idõszakot kell szerepeltetni, a bevallási fõlap fejrészében közölt adatokkal összhangban. Az elszámolási számlára vonatkozó adatokat (pénzintézet neve, adózó pénzforgalmi bankszámla száma) minden esetben ki kell tölteni, ha az adózó kiutalást kér. A pénzforgalmi bankszámla számát balról kezdve kell beírni. Ügyelni kell a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B), valamint (C) és (D) jelû területeinek és az U 0465/650/651/ sz. NYILATKOZAT lap pontos kitöltésére, mivel ezek elõsegítik a bevallás mielõbbi feldolgozását, és a visszajáró összeg kiutalását, illetve rendezését is. Visszaigénylési jogosultság és rendelkezés a visszaigényelhetõ adóról Amennyiben a tárgyidõszakban visszaigénylési jogosultság keletkezett, a bevallás benyújtása mellett a visszaigényelhetõ összeg sorsáról is minden alkalommal rendelkezni kell a nyomtatvány bevallási fõlapján ennek feltüntetésére szolgáló (D) blokkban. Ugyancsak itt kell jelölni azt is, hogy milyen jogcímen nyílt meg a visszaigénylési jogosultság. A bejelölhetõ visszaigénylési jogosultságok ismertetése az U 0465/650/651/310-02/A. lap 62. sorának magyarázatánál található. Annak az adóalanynak, akinek a tárgyidõszakban az elszámolandó adója negatív elõjelû, de visszaigénylésre az áfa-törvény rendelkezései szerint még nem jogosult, visszaigénylést bejelölni nem lehet. Ha a visszaigényelhetõ összegnek vagy részösszegének a kiutalását kéri, akkor a nyomtatvány NYILATKOZAT részét is ki kell tölteni. Ha az adóalany a visszaigénylésre jogosult lenne, de a visszaigényelhetõ adó összegének kiutalását nem kéri, mert az általános forgalmi adó számlán kívánja tartani és késõbbi kötelezettségébe betudni, ezt a szándékát a (D) blokkban az erre rendszeresített kódkockában x-szel kell jelölnie. Ebben az esetben nem kell kitölteni a NYILATKOZAT részt, ugyanis ekkor nincs mód az esetleges köztartozások kiegyenlítésére, hiszen kiutalás kérése nem történt. U 0465/650/651/310 9

9 Azoknak az adóalanyoknak, akik a visszaigényelhetõ adó összegét, azaz az U 0465/650/651/310-02/A. d oszlop 62. sorának teljes összegét kérik visszautalni, e nyomtatvány egyúttal visszaigénylési kérelemként is funkcionál. Ebben az esetben a visszaigényelhetõ adót érintõ kiutalási igényt a bevallási fõlap (D) blokkjában, a pénzforgalmi rendelkezéseknél, az erre a célra rendszeresített kódkockába be kell jelölni. A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, valamint az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély (ide értve az egyéni vállalkozót is) fizetendõ adóját csak belföldi bankszámláról teljesítheti és a visszaigényelt adó összegét is csak kizárólag az általa, az adóhatósághoz bejelentett belföldi bankszámlára kérheti kiutalni [Art. 38. (2) bek]. Ha a bevalláson feltüntetett számlaszámot az adózó nem jelentette be, akkor az adóhatóság az Art. 34. (6) bekezdése alapján hiánypótlásra szólítja fel, és a pótlás megtörténtéig a visszaigényelt összeget nem utalja ki részére. Ebben az esetben az adóhatóság részére a kiutalásra nyitva álló határidõ legkorábban a javítás napjától kezdõdik meg. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt az adózó az Art (1) bekezdés C) pontja alapján mulasztási bírsággal sújtható. Fontos, hogy abban az esetben, ha az egyébként visszaigényelhetõ adó kiutalását nem kéri, de azt részben vagy egészben át kívánja vezettetni más, az adóhatóságnál fennálló kötelezettsége csökkentésére, akkor az errõl szóló U számú Átvezetési és kiutalási kérelem nyomtatványt a visszaigénylést tartalmazó U 0465/650/651/310. bevallással együtt nyújtsa be, és az átvezetési kérelem csatolásának tényét a bevallási fõlapon a (D) blokkban, a pénzforgalmi rendelkezéseknél, a megfelelõ kódkockában történõ x jel alkalmazásával jelölje. Amennyiben az adózó átvezetési kérelmet nyújt be a bevallással kapcsolatosan, akkor a kiutalást nem kéri kódkockát üresen kell hagyni. Fontos, hogy adó-visszaigényléshez kapcsolódó kiutalási igény esetén az U 0465/650/651/ számú nyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy a nyilatkozat idõpontjában más adóhatóságnál (vámhatóság, önkormányzat, illetékhivatal) van-e az adóalanynak esedékessé vált tartozása és az milyen összegû. Amennyiben az ott felsorolt szerveknél köztartozása nincs, úgy azt kell x jelölés alkalmazásával az arra rendszeresített helyen feltüntetni. Köztartozás esetén az U 0465/650/651/ lapon szereplõ NYILATKOZAT részben annak a szervnek a nevét, kódját kell szerepeltetni, amellyel szemben a tartozás fennáll. A számlavezetõ pénzintézet rovatába a tartozást nyilvántartó szerv által a megfizetés céljára megjelölt számlavezetõ (pénzintézet) nevét és a tartozást nyilvántartó szerv ott vezetett számlájának jelzõszámát kell feltüntetni. Ha a NYILATKOZAT rész sorai a tartozások feltüntetésére nem elegendõek, akkor az e célra rendszeresített pótlap használható fel kiegészítésként, amely az elsõ fokú adóhatóságnál beszerezhetõ. A NYILATKOZAT részt csak abban az esetben lehet és kell kitölteni, ha az adózónak valamilyen jogcímen megnyílt a visszaigénylési jogosultsága, és a fõlapon az összeg teljes, vagy az U sz. mellékleten az összeg részleges kiutalását, illetve más adónemre történõ átvezetését kéri. Természetesen NYILATKOZAT részt nem kell kitölteni, ha az adózó nem szerzett visszaigénylési jogosultságot, így visszaigényelhetõ adót nem jelölhet, vagy visszaigénylési joga megnyílt ugyan, de a neki visszajáró összeget a fõlapon nem kéri kiutalni, vagy az U sz. mellékleten az összeget más adónemre kéri átvezetni. Az adóhatóság csak a kiutalni kért összeg tekintetében vizsgálhatja, hogy az adózónak van-e köztartozása (beleértve az állami adóhatóságnál fennálló tartozást is), csak ezen összeg erejéig illeti meg az Art a alapján a visszatartási jog az egyébként visszaigényelhetõ adó tekintetében, és utalhatja át a köztartozást az azt nyilvántartó szerv részére az adózó nyilatkozatának megfelelõen. Amennyiben az adózónak van köztartozása, akkor az adóhatóság a kiutalni kért összeget elõször a nála nyilvántartott tartozásra számolja el és utána teljesíti a NYILATKOZAT részben szereplõ más adóhatóságoknak a köztartozások utalását. Amennyiben a kiutalni kért összeg az adózó valamennyi tartozására fedezetet nyújt, úgy a fennmaradó összeget az adóhatóság az adózó részére kiutalja. Amennyiben az adózó kiutalást kér, és a NYILATKOZAT-ot elmulasztja kitölteni, akkor az adóhatóság az adózót az Art. 34. (6) bekezdése alapján hiánypótlásra szólítja fel, és a javításig a visszaigényelt összeg kiutalását nem teljesíti. Ebben az esetben az adóhatóság részére a kiutalásra nyitva álló határidõ legkorábban a nyilatkozat pótlása napjától kezdõdik meg. Valótlan tartalmú NYILATKOZAT esetén az adóhatóság az Art (1) bekezdés j.) pontja alapján bírságot szabhat ki. Az adóhatóság az általa felülvizsgált, adózót megilletõ adó-visszaigénylést az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában, vagy a vámhatóság, az önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal, illetõleg más adóhatóság megkeresésében közölt az említetteket megilletõ tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minõsül. Az adóhatóság a visszatartás jogának gyakorlását az adózó kérelmére akkor mellõzheti, ha az adó-visszaigénylés elmaradása az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A visszatartásról az adózót az adóhatóság határozattal értesíti. Ha a visszatartást kizárólag a NYILATKOZAT-ban feltüntetett tartozására gyakorolja az adóhatóság, errõl határozat mellõzésével írásban értesíti. A visszatartott összegbõl az adóhatóság az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott határidõben utalja át az érintett szerv(ek)nek az adózóval szemben fennálló követelését. Ha az adó-visszaigénylés összege az adózót terhelõ tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az adóhatóság elõször a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el, a fennmaradó összeget a követelések arányában utalja át. Hitelesítések A kiutalási szándék, valamint a köztartozás NYILATKOZAT hitelességét is az U 0465/650/651/310. számú nyomtatvány fõlapjának (E) blokkjában szereplõ aláírásával igazolja az adózó. A bevallás fõlapján az AZONOSÍTÁS (B) blokkban ügyintézõként annak a személynek a nevét kell feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. Ha a bevallást külsõ cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába bevonható, akkor az õ adatait kérjük szerepeltetni. A bevallást ebben az esetben is az adózónak kell aláírnia. Lehetõség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett, az Art. 7. -ában meghatározott, meghatalmazással rendelkezõ képviselõje, meghatalmazottja írja alá. Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, akkor a meghatalmazást csatolnia kell a bevalláshoz, és ezt a fõlapon az (E) blokkban a megfelelõ kódkockában x-szel kell jelölni! Az adóhatósághoz be nem jelentett állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen! Csak az adóhatósághoz bejelentett, jelen bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történõ csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idõpontját, valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosításához szükséges adatokat. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni. Amennyiben az adózó él azzal a lehetõséggel, hogy adóbevallását adótanácsadóval, adószakértõvel jogi személy esetén annak munkatársával ellenjegyezteti, akkor az erre feljogosított személy azonosító adatait is kérjük kitölteni [Art. 31. (8) bek.]. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, akkor a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni. A bevallás hibája esetén az adótanácsadó, adószakértõ bírságolható. 10 U 0465/650/651/310

10 A termékimportot terhelõ fizetendõ adó részletezésére szolgáló U 0465/650/651/ számú nyomtatvány esetén csak a részletezõ adatokkal kitöltött lapokat kell benyújtani, tehát amennyiben a bevallásban termékimport címén fizetendõ adó nem szerepel, akkor a 06. sz. lapot sem kell kitölteni, üres 06. sz. lapot pedig nem kell benyújtani. A 06. lapot csak a május 1-jét követõ idõszakok tekintetében lehet kitölteni és benyújtani! A benyújtott 06. sz. részletezõ lapok számát a bevallási fõlap (C) blokkjában az arra rendszeresített helyen fel kell tüntetni. Ezek hitelességét is az U 0465/650/651/310. számú nyomtatvány fõlapjának (E) blokkjában szereplõ aláírásával igazolja az adózó január 1. április 30. közötti idõszak (éves bevallásra kötelezettek esetén), illetve a április hónap (közösségi adószámmal nem rendelkezõ negyedéves bevallásra kötelezettek esetében) során amennyiben az adóalanynak a bevallásban szereplõ adó-megállapítási idõszak során termékimport után fizetett adóból levonható adója volt, akkor az U 04650/651. jelzésû bevallások esetében mellékelni kell a 04. lapot is a bevalláshoz. Ezen a lapon azonban csak április 30-ig terjedõ idõszak termékimportjára vonatkozóan szerepelhet adat! A bevalláshoz csatolt 04. lapok számát a bevallási fõlap (C) blokkjában is fel kell tüntetni a megadott kódkockában. A hibátlan feldolgozás érdekében kérjük, hogy a kitöltést jól látható fekete, vagy kék színnel végezze. Nagyon fontos, hogy a piros, vagy ahhoz közeli színek használata teljes mértékben, még a bélyegzõ lenyomat és az esetleges javítás esetén is kerülendõ. Az adóbevallásba az adatokat az elõnyomott ezer forintos szöveg figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé). Például Ft esetén a beírandó szám (figyelemmel az elõnyomtatott ezer forintos szövegre) 642, amelyet jobbra rendezve kell beírni. Az ezer szöveges rovatokat is használni kell. Ha a megállapított elszámolandó adó összege az 1000 forintot nem éri el, akkor az év elejétõl vagy az elõzõ adó-megállapítási idõszaktól számított halmozott összeget a következõ bevallásban annak a megállapítási idõszaknak a kötelezettségével együtt kell feltüntetni az adóalappal együtt amelyben az elérte az 1000 forintot. Amennyiben a nyomtatványokon szereplõ összeg jellegû adatok különféle részadatok összegzésével keletkeznek, a részösszegek elõírástól eltérõ kerekítésével kell biztosítani az összeg egyezõségét. Ezt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor az elõzõ megállapítási idõszak elszámolandó adója nem érte el az 1000 forintot, és ezt a kötelezettséget a tárgyidõszaki elszámolandó adó összegében kell szerepeltetni. Az elõzõekben említett kerekítési szabályoktól eltérõen a NYILATKOZAT részbe, valamint az U sz. nyomtatványon az adatokat forintban, kerekítés nélkül kell bejegyezni, jobbra rendezve! Csak a fehéren hagyott mezõkben szabad adatokat szerepeltetni! Az U 0465/650/651/ és 02. lapokon, valamint az U 0465/650/651/310-02/A. lap felsõ blokkjában a b oszlopban a fizetendõ adó megállapításának alapjául szolgáló összeget, a d oszlopban a megállapított adó összegeit kell feltüntetni a megjelölt részletezés szerint. Az egyes sorokba a választott és alkalmazott adózási módok függvényében kell az adatokat beírni, és csak abban az esetben kell adatot szerepeltetni, ha az ott megjelölt értékesítés, illetve beszerzés az adóalany tárgyidõszaki kötelezettségét érintõen mûködése során elõfordult. A nyomtatvány önellenõrzési bevallásként (U ) történõ kitöltése A nyomtatvány önellenõrzési bevallásként kötelezettségként (jogosultságként) a május 1. napját követõen keletkezett és bevallott általános forgalmi adó önellenõrzéssel történõ helyesbítésére szolgál. Az önellenõrzés esetén a nyomtatványt az önellenõrzéssel feltárt adókötelezettség (jogosultság) nyilvántartásba vételét követõ 15 napon belül kell 1 példányban benyújtani az illetékes elsõfokú adóhatósághoz. Önellenõrzés benyújtására csak az év utolsó adó-megállapítási idõszakában, illetve az azt követõen keletkezett általános forgalmi adókötelezettségrõl, jogosultságról már benyújtott egy bevallási idõszakra vonatkozó havi, negyedéves vagy éves áfa-bevallást, illetve ezek önellenõrzéssel helyesbített bevallás adatait lehet módosítani, mivel az 1998-as év megelõzõ idõszaka az Art (1) bekezdése szerint elévült, amely idõszakra vonatkozóan az Art (2) bekezdésének esetét kivéve önellenõrzést végezni már nem lehet. Az adóhatósági ellenõrzés megkezdésétõl a vizsgálat alá vont adó a vizsgált idõszak tekintetében önellenõrzéssel nem helyesbíthetõ. Az év utolsó adó-megállapítási idõszakában, illetve azt követõen április 30. napjáig terjedõ idõszakban keletkezett és bevallott áfa helyesbítésére év folyamán a jelöletlen 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használni. A kitöltési útmutató elején ismertettek alapján régi típusú 65/650/651/310/320. sz. nyomtatványon benyújtott bevallást, önellenõrzést, pótlást csak a jelöletlen 0465/650/651/310/320. sz. nyomtatványon, az új típusú U 0465/650/651/310. nyomtatványon benyújtott bevallást, önellenõrzést pedig csak az új típusú (U 0465/650/651/310.) nyomtatványon lehet önellenõrizni! A nyomtatvány bevallási fõlapjának fejrészében a kitöltési útmutató elején ismertetett módon kell jelölni az önellenõrzés tényét, azt az idõszakot, és azt a bevallástípust, melyre az önellenõrzés vonatkozik. A nyomtatvány önellenõrzési bevallásként történõ kitöltése során értelemszerûen a bevallási fõlap (C) blokkjában a tárgyidõszakot követõ 5-i elszámolás esedékessége kódkockájába jelölés nem tehetõ. Nem jelölhetõ meg önellenõrzés esetén továbbá a soronkívüli bevallás típusát jelzõ rovat, a küszöbérték-túllépés rovat, a közösségi adószám megállapítása rovat, valamint az engedély alapján törtidõszaki bevallás benyújtását jelölõ rovat. Fontos! Az U 0465/650/651/ és 02. részletezõ lapokon, az értékesítést és a beszerzést terhelõ adó részletezésénél ( sorok) az egyes sorokba a helyesbített adóalapot és adóadatokat kell beírni a feltárt összegnek megfelelõen. Amennyiben ez az önellenõrzési bevallás egy korábban önellenõrzéssel már helyesbített idõszakot helyesbít, akkor helyesbítendõ bevallásnak az utolsó benyújtott önellenõrzési bevallást kell tekinteni, módosítandó, vagy eredeti adatnak pedig ezen önellenõrzési bevallás adatait kell figyelembe venni. Amennyiben a sorok valamelyikében nincs változás, úgy azt a sort az eredeti (illetve önellenõrzéssel már helyesbített) bevallás vonatkozó sorával azonosan kell kitölteni. Ezekben a sorokban tehát nem a helyes összegre vezetõ különbözeteket kell szerepeltetni, hanem az önellenõrzés során megállapított tényleges adatokat. Az U 0465/650/651/310-02/A. lap általános forgalmi adó elszámolása blokkjában a sorokat úgy kell kitölteni, hogy a b oszlopban a önellenõrzött bevallás adatai szerepeljenek, a d oszlopban pedig az önellenõrzéssel helyesbített összegadatok kerüljenek feltüntetésre. U 0465/650/651/310 11

11 Amennyiben az önellenõrzési bevallásban import termék után, önadózással bevallásra kerülõ fizetendõ adó szerepel, és annak összegében változás következett be, akkor a május 1-jét követõ adó-megállapítási idõszakokra vonatkozó önellenõrzés esetén az U 0465/650/ 651/ sz lapot is mellékelni kell a bevalláshoz. Az önellenõrzési bevallás csak a bevallással együtt benyújtandó külön megvásárolható U 0465/650/651/ sz. Önellenõrzési melléklettel együtt érvényes! A melléklet tartalmazza a pótlékszámítást, egyes azonosító adatokat, valamint az önellenõrzési pótlék esetleges önellenõrzése is ezen hajtható végre. Az önellenõrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthetõ, ha a korábbi 310-es önellenõrzési bevallásban az önellenõrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen idõszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az önellenõrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre a korábbi 310-es bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenõrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenõrzési bevallás, amelyen önellenõrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejûleg általános forgalmi adó önellenõrzésére nem használható. A két adónemet együtt nem lehet helyesbíteni, tehát a korábbi önellenõrzési pótlék U 0465/650/651/ nyomtatvány sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos U 0465/650/651/310. sz nyomtatvány sorai, valamint az U 0465/650/651/ sz. melléklet sorai nem tölthetõk ki. A visszaigénylési jogosultság meghatározása az önellenõrzött idõszakban hatályos áfa törvénybeli szabályok szerint történik. A nyomtatvány, valamint a melléklet önellenõrzés esetén történõ kitöltésére vonatkozó részletes útmutatót az U 0465/650/651/ sz. nyomtatvány kitöltési útmutatója tartalmazza A nyomtatvány bevallást pótló bevallásként (04320.) történõ kitöltése A nyomtatvány évben 320. pótló bevallásként nem használható, hiszen tárgyévben való pótlás az eredeti (jelen esetben április 30-ig a jelöletlen 0465/650/651. nyomtatványtípusokon, ezen idõpontot követõen pedig az U 0465/650/651. sz. nyomtatványtípusokon történik. Negyedéves és havi bevallás pótlására január 31-ét követõen, a évre vonatkozó bevallások pótlására majd a sz. nyomtatványtípust kell használni évre vonatkozó, éves bevallások pótlására pedig december 31-ig az U sz. nyomtatványtípust kell használni. A bevallás kitöltése Figyelem! A bevallásban minden (nem önellenõrzéssel érintett) korrekció, helyesbítés ugyanabban a bevallási sorban szerepeltetendõ, amelybe tartozik. Ebbõl következõen a bevallás soraiban negatív összeg is szerepeltethetõ. Amennyiben például számlahelyesbítésbõl eredõ adókorrekció rendezésére van szükség az adott idõszak csekély összegû bevallási adatai terhére, akkor a fizetendõ adó nullára való csökkentésén túl, negatív összeg feltüntetésére is van lehetõség. A termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyes sorokban az adó alapját tartalmazó b oszlopban az ellenérték részét képezõ államháztartási támogatások összegét is szerepeltetni kell. A fizetendõ általános forgalmi adó 1. sor Általános szabályok szerinti adó-megállapítás esetén az exportértékesítés ellenértékének összegét beleértve az ennek részét képezõ államháztartási támogatást is kell feltüntetni, ide értve a termékexporttal egy tekintet alá esõ termékértékesítést és a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást is. Itt kell szerepeltetni az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (NATO) Biztonsági Beruházási Program alapján finanszírozott, az áfa törvény 11/A. e.) és f.) pontjaiban meghatározott, a kedvezményezett részére történõ, a vonatkozó külön jogszabályok alapján igazolt, belföldön teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások ellenértékét is. Azon nemzetközi közlekedéssel kapcsolatos termékértékesítések és szolgáltatásnyújtásokkal kapcsolatosan, amelynek teljesítési helye az áfa törvény 15. -a szerint nem belföldön van (például harmadik országba irányuló exportot, importot megvalósító nemzetközi teherközlekedésbõl a külföldön megtett útszakasz), nem itt kell adatot szerepeltetni. Ezen teljesítések ellenértéke a részletezõ adatok között a 70. sorban szerepeltetendõ. Itt kell szerepeltetni az áfa törvény 66/C. a.) pontja alapján adómentesen harmadik ország felé történõ befektetési célú arany értékesítésének adó nélkül számított ellenértékét. Nem itt kell szerepeltetni a Közösségen belülre történõ, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés, valamint a Közösségen belüli közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértékét. 2. sor Itt kell szerepeltetni az áfa törvény 29/A. és 29/B. -aiban meghatározott, adólevonási joggal járó, adómentes Közösségen belüli termékértékesítések ellenértékét, vagyis azon értékesítések ellenértékét, amelyek a hivatkozott törvényhelyekben foglalt feltételek szerint más tagállamban közösségi adószámmal rendelkezõ vevõ felé történnek. Itt kell szerepeltetni az áfa törvény 7. (2) bekezdés c.) pontja szerinti, tulajdonosváltozás nélküli, Közösségen belül történõ vagyonmozgások ellenértékét, amennyiben a Közösségi adóalany kiszállító a célországban adóalanyként regisztráltatta magát és ott áfa azonosító számmal rendelkezik (ebben az esetben ugyanis a célországban, Közösségen belüli beszerzés címén adófizetési kötelezettsége keletkezik a vagyonmozgás után). Amennyiben a célországban a vagyonáthelyezést végzõ nem regisztrált adóalany, akkor abban az esetben belföldön pozitív adómértékkel járó adóköteles ügylet történik, amelynek adóalapját és adóját nem itt a 02. sorban, hanem a felszámítandó adómértéknek megfelelõ sorok valamelyikében kell szerepeltetni. Ebben a sorban kell szerepeltetni a Közösségen belül, más tagországba értékesített új közlekedési eszköz ellenértékét is [mint azt az elõzõekben már ismertettük, ezen termékek akár egyszeri Közösségen belüli értékesítése adóalanyiságot eredményez [áfa-törvény 4. (3) bek.)!]. Amennyiben a 02. sorban Közösségen belülre történõ új közlekedési eszköz értékesítésének ellenértéke is szerepel, akkor annak összegét a 29. sorban külön kiemelten is fel kell tüntetni. Azon Közösségen belüli, közlekedéssel kapcsolatos termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások ellenértékét, amelynek teljesítési helye az áfa-törvény 15/A. -a szerint nem belföldön van, nem kell itt szerepeltetni. Ezen teljesítések ellenértéke a részletezõ adatok között a 69. és 70. sorban szerepeltetendõ. Ugyancsak nem itt kell szerepeltetni az áfa-törvény 14/A. -a szerint más tagállamba irányuló, de ott közösségi adószámmal nem rendelkezõ vevõ részére történõ, így a célországban Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímén adófizetésre nem kötelezett, nem adóalany magánszemély, nem adóalany jogi személy, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató, to- 12 U 0465/650/651/310

12 vábbá alanyi adómentességet választott, illetve különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet végzõ felé történõ termékértékesítés ellenértékét (ún. távolsági értékesítés). Az ezen kör részére történõ termékértékesítés a sorokban, a felszámított belföldi adómértéknek megfelelõ sorban szerepeltetendõ, ha az értékesítést végzõ adózó az Art. rendelkezései szerint belföldön kötelezett az adó megfizetésére. Amennyiben az Art. rendelkezései szerint az értékesítést végzõ adóalany más tagállamban kötelezett az ilyen címen keletkezõ adó megfizetésére, akkor a bevallás fõlapján ezzel kapcsolatosan adat nem szerepeltethetõ, ez esetben a részletezõ adatok között, a 69. és a 73. sorban kell az értékesítésrõl adatot szolgáltatni. Ebben a sorban kell szerepeltetni az áfa törvény 66/C. a.) pontja alapján a befektetési célú aranynak a Közösség más tagországába történõ, adólevonási joggal járó adómentes értékesítésének adó nélkül számított ellenértékét. Ezen 02. sorban és a 68. sorban szereplõ adóalapok összegének (negyedéves adatokkal számolva) egyeznie kell a sz. Összesítõ nyilatkozatban szereplõ adóalanyok, adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére teljesített termékértékesítések összegével. 3. sor Itt kell szerepeltetni az áfa törvény 66/C. a.) pontja alapján a befektetési célú aranynak belföldre történõ, adólevonási joggal járó adómentes értékesítésének adó nélkül számított ellenértékét. Ebben a sorban kell szerepeltetni továbbá, a korábbi adó-megállapítási idõszakokat érintõ 0%-os adókulcs alá tartozó belföldi értékesítés ellenértékét május 1-jét követõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében a sorban adat csak számlahelyesbítés esetén, illetve éves bevallásra kötelezett esetén halasztás lejárta miatt szerepeltethetõ évben kiírt pályázatok alapján elnyert összegbõl történõ kiegyenlítés esetén ebben a sorban kell szerepeltetni a december 31-ig hatályos áfa törvény 12. l.) pontja alapján a PHARE, illetve az ISPA programok keretében, közvetlenül a kedvezményezett részére történõ, az 52/2000. (XII. 27.) PM-TNM együttes rendelet szerint igazolt termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások PHARE, illetve ISPA programból finanszírozott részének ellenértékét, amelyre a vonatkozó rendelkezések szerint a évben érvényes adómérték, a 0%-os adókulcs számítandó fel. (Lásd még a soroknál írottakat!) Ebben a sorban nem kell szerepeltetni az ismertetett programokból történõ, nem adómentes körbe tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások ellenértékét (így a évi pályázaton elnyert összegbõl finanszírozottakat sem). Ezen beszerzések tekintetében a vevõ, amennyiben az áfa törvény 72. vonatkozó bekezdése szerinti feltételeknek megfelel, egyedi kérelem alapján igényelheti vissza az adót. 4. sor Általános szabályok szerinti adó-megállapítás esetén a belföldi értékesítés 5%-os kulcs alá tartozó ellenértékét és adótartalmát kell itt szerepeltetni. 5. sor Ebben a sorban a korábbi adóéveket érintõ 12%-os adókulcs alá tartozó belföldi értékesítések (termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás) ellenértékének adóalapját és adó összegét kell szerepeltetni, ide értve az elõzõ sorokban ismertetett 12%-os adókulcs alá tartozó támogatásokat is. A sorban csak május 1-jét követõ adó-megállapítási idõszakokra vonatkozóan és csak számlahelyesbítés esetén szerepeltethetõ adat. 6. sor A 15%-os kulcs alá tartozó értékesítés után az általános szabályok szerint megállapított adó alapját és összegét kell ebbe a sorba beírni. Az adó alapját tartalmazó b oszlopban az ellenérték részét képezõ államháztartási támogatások, a d oszlopban pedig az arra esõ adó összegét is szerepeltetni kell. (A külföldi adóalany által nyújtott szolgáltatás - az ún. importszolgáltatás - ellenértékét és annak adóját nem itt, hanem a 25. sorban kell feltüntetni.) 7. sor A 25%-os kulcs alá tartozó értékesítés után az általános szabályok szerint megállapított adó alapját és adó összegét kell itt feltüntetni. Az adó alapját tartalmazó b oszlopban az ellenérték részét képezõ államháztartási támogatások, a d oszlopban pedig az arra esõ adó összegét is szerepeltetni kell. (A külföldi adóalany által nyújtott szolgáltatás az ún. importszolgáltatás ellenértékét és annak adóját a 26. sorba kell beírni.) A zárjeggyel ellátott dohánytermék (amennyiben még van ilyen készlet) utáni kötelezettséget ebben a sorban kell szerepeltetni. Az adójeggyel forgalomba hozott dohánytermék után megfizetett adót és annak alapját itt nem lehet szerepeltetni, hanem a részletezõ adatok között, a 64. és 65. sorban kell adatot feltüntetni. Amennyiben az adóalanynak az áfa törvény 8. (6) bekezdésének második mondata alapján (saját részre végzett olyan szolgáltatásnyújtás, amelyet ha ellenérték fejében vett volna igénybe, adólevonásra nem lett volna jogosult), adófizetési kötelezettsége keletkezik, akkor azt (az adó alapját a hozzá tartozó adóval) a bevallás 04., 06. illetve 07. soraiban, a szóban forgó tevékenység adómértékének megfelelõ sorban kell szerepeltetni. Figyelem! A sorokban kell szerepeltetni az áfa törvény 14/A. -a szerinti termékértékesítés ellenértékét és a hozzá tartozó adóösszeget (távolsági értékesítés), amelyet az adóalany olyan más tagállami vevõnek teljesít, aki nem rendelkezik a saját tagállamában közösségi adószámmal (nem adóalany vevõ, illetve közösségi adószámmal nem rendelkezõ alanyi adómentes adóalany, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõ, különleges jogállású mezõgazdasági termelõ adóalany, illetve adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy), és a célországban az ezen körnek történõ termékértékesítések összesített ellenértéke nem éri el a célországban meghatározott az adóalanyként történõ bejelentkezési kötelezettség értékhatárát. Amennyiben az ebben a sorban szereplõ összegadatban távolsági értékesítés szerepel, annak összegét a 31. sorban kiemelten is szerepeltetni kell. Amennyiben a sorokban szereplõ adatokban Közösségen belüli megbízás alapján, belföldön történõ fel-, vagy összeszerelés tárgyát képezõ termékértékesítés szerepel, akkor azt a 30. sorban kiemelten is fel kell tüntetni. A sorokban kell szerepeltetni az olyan, belföldrõl más tagállamba irányuló Közösségen belüli vagyonmozgással kapcsolatosan keletkezõ adófizetési kötelezettséget a hozzá tartozó adóalappal együtt, amely azért adózik belföldön pozitív adómértékkel, mert a vagyont áthelyezõ belföldi adóalany a célországban adóalanyként nem regisztráltatta magát. Lsd. a 02. sornál írottakat! Az ezekben a sorokban szerepeltetett vagyonáthelyezés összegadatát a 32. sorban kiemelten is szerepeltetni kell. Figyelem! Amennyiben a 02. sorban szereplõ adatnak és a sorokban (amelyek a sorok részletezõ adatait tartalmazzák), valamint a 72. és 73. sorokban szereplõ termékkiszállítások együttes összege (vagyis amelynek során a terméket belföldrõl másik Közösségi tagállam területére végleges rendeltetéssel elfuvarozták, vagy elfuvaroztatták), visszamenõlegesen 12 hónapra vonatkozóan meghaladja a 25 millió forintot, akkor az adózónak a Központi Statisztikai Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettsége van! Kérjük ez esetben jelentkezzen az INTRASTAT Ügyfélszolgálatnál! A saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetendõ adót és annak alapját nem az elõállított tárgyi eszköz besorolása szerinti adókulcsnak megfelelõ sorban, hanem külön, a 10. sorban kell szerepeltetni. U 0465/650/651/310 13

13 8. sor Ebbe a sorba a tárgyi adómentesség [áfa törvény 30. (1) bekezdése szerint, a 2. sz. mellékletében szereplõ tevékenységek] alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások ellenértékét kell beírni. Az adólevonási joggal járó, adómentes termékértékesítés ellenértékét nem ebben a sorban kell szerepeltetni, hanem a 01. vagy a 02. sorokban. Azoknak az értékesítéseknek az ellenértékét, amelyek nem tartoznak az áfa-törvény hatálya alá (pl. azon termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások, amelyeknél a teljesítés helyének a Közösség területe, vagy harmadik ország területe minõsül) a bevallás részletezõ adatai között kell szerepeltetni az U 0465/650/651-02/A. lap alsó blokkjában. A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó, adójeggyel ellátott dohánygyártmány értékesítésének ellenértékét a 64. és 65. sorban, az áfa törvény területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés ellenértékét a 69. sorban, ezen belül a más tagállamban teljesítettnek minõsülõ távolsági értékesítés ellenértékét a 73. sorban, a mástagállamban teljesített fel- vagy összeszerelés tárgyát szolgáló termékértékesítés ellenértékét a 72. sorban, a törvény területi hatályán kívül teljesítettnek minõsülõ szolgáltatásnyújtások ellenértékét pedig a 70. sorban kell feltüntetni. 9. sor Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetni, ha a fizetendõ adó megállapítása különleges eljárással történik. Különleges eljárással a bolti kiskereskedelmi és az idegenforgalmi tevékenységet folytató, valamint a különbözet szerinti adózást választó adóalany állapíthatja meg a fizetendõ adó összegét. A b oszlopban az értékesítés adó nélküli összegét (vagyis a különleges eljárással megállapított fizetendõ adó alapját, bolti kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos különleges eljárás alkalmazása esetén pedig a különleges eljárással megállapított fizetendõ adó összegével csökkentett ellenértéket), a d oszlopban pedig az adó összegét kell szerepeltetni. A kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységre vonatkozó különös adózási eljárás választásának lehetõsége a május 1-jétõl hatályba lépõ áfa törvény szerint megszûnik, azonban a törvény záró rendelkezésének értelmében az az adózó, aki évre jogszerûen ezt választotta, december 31-ig még ezen különös szabály szerint adózhat. Tehát az ezen idõpontot megelõzõen fizetõvendéglátási tevékenységet folytató, különleges eljárást választott adóalany is ez évben még itt szerepeltet adatot. Az adójeggyel forgalomba hozott dohánytermék-értékesítés adatait itt nem kell szerepeltetni, arról a 64. és 65. sorokban kell adatot közölni. 10. sor Itt a saját vállalkozáson belül végzett beruházás [áfa törvény 13. (1) bek. 4. pont] jogcímén, annak rendeltetésszerû használatbavételekor fizetendõ adó összegét, és annak adóalapját [áfa törvény 25. (2) bek.] kell szerepeltetni. 11. sor Ebben a sorban az áfa törvény 29/C. és 29/D. -ai alapján adómentes Közösségen belülrõl történõ termékbeszerzés adóalapját kell szerepeltetni. Itt kell szerepeltetnie a 29/D.. (2) bekezdésében meghatározott ún. háromszögügylet során a végsõ beszerzõnek az adómentesen beszerzett termékek adóalapját is! Az adó alapja ez esetben a közbensõ vevõ és a végsõ beszerzõ közötti termékbeszerzés adó nélkül számított ellenértéke. Ebben a sorban szerepeltetendõ továbbá az áfa törvény 66/C. b.) pontja alapján a Közösség más tagországából adómentesen beszerzett befektetési célú arany adó nélkül számított ellenérték is sorok Ezekben a sorokban (az adómértéknek megfelelõ sorban) kell szerepeltetni az áfa törvény alapján belföldön adóköteles Közösségen belülrõl történõ termékbeszerzések után fizetendõ adó összegét és annak adóalapját. Itt azon áfa alanyok szerepeltethetnek adatot, akik Közösségi adószámmal rendelkeznek, és így a Közösség területérõl történõ termékbeszerzésük az áfa törvény 7/A 7/C. -ai alapján belföldön esik adókötelezettség alá. Az új közlekedési eszköz Közösségen belülrõl történõ beszerzése után fizetendõ adó összegét és annak adóalapját nem a 14. sorban, hanem a 15. sorban, a Közösségen belülrõl történõ jövedéki termék beszerzése után fizetendõ adó összegét és annak adóalapját pedig a 16. sorban kell szerepeltetni. 15. sor Ebben a sorban az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ vevõnek, a Közösség más tagállamából történõ új közlekedési eszköz [áfa törvény 13. (1) bek. 29. pont] beszerzése esetén a beszerzést terhelõ általános forgalmi adót és annak alapját kell feltüntetni. Kivétel: az alanyi adómentességet választó adóalany, valamint a kizárólag adólevonásra nem jogosító tárgyi adómentes tevékenységet, különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany: nekik nem ezen a nyomtatványon, hanem amennyiben más Közösségen belüli termékbeszerzésük meghaladja a eurós összeghatárt, illetve nem haladja meg, de az adófizetési kötelezettséget választották (közösségi adószámmal rendelkeznek), akkor a sz. nyomtatványon, ha nincs közösségi adószámuk (mert Közösségen belüli beszerzéseik nem haladta meg a eurós összeghatárt, és adófizetési kötelezettséget sem választották), de új közlekedési eszközt szereztek be a Közösség más tagországából, akkor a sz. nyomtatványon kell a beszerzés után fizetendõ adó összegét bevallaniuk. Ugyancsak a sz. nyomtatványon kell ezen a jogcímen keletkezõ adófizetési kötelezettséget bevallania az áfa alanynak nem minõsülõ természetes személynek és az egyszerûsített vállalkozói adó alanyának is. Azon adófizetésre kötelezetteknek, akik a sz. nyomtatványon tesznek a Közösségen belüli új közlekedési eszköz beszerzése utáni adófizetési kötelezettségükrõl bevallást, nem kell külön összesítõ nyilatkozatot tenniük! Az itt kivételként felsorolt adózói kör az új személygépkocsi beszerzését terhelõ áfát nem szerepeltetheti egyik bevallásban sem, részükre az ilyen jogcímen fizetendõ áfát a vámhatóság kivetéssel állapítja meg. 16. sor Itt kell feltüntetni az általános szabályok szerint adózó áfa alanyoknak (az elõzõ pontban kivételként ismertetet azon adóalanyok nem tartoznak ide, akik a sz. nyomtatványon kötelezettek ezen beszerzésüket terhelõ adó bevallására) a Közösség más tagországából beszerzett, és belföldön szabadforgalomba helyezett Jöt. hatálya alá tartozó jövedéki termék után fizetendõ áfa összegét, és annak adóalapját, amennyiben a termék után belföldön jövedéki adókötelezettség keletkezik. A sorokban és a 67. sorban szereplõ adóalapok összegének meg kell egyeznie a sz. Összesítõ nyilatkozatban feltüntetett Közösségen belülrõl történõ, adólevonási joggal bíró termékbeszerzések összegével (negyedéves adatokkal számolva). Figyelem! Amennyiben a sorokban szereplõ, Közösségi tagországból belföldre történõ termékbeérkezések együttes összege, visszamenõlegesen 12 hónapra vonatkozóan meghaladja a 25 millió forintot, akkor az adózónak a Központi Statisztikai Hivatal felé INTRASTAT adatszolgáltatási kötelezettsége van! Kérjük ez esetben jelentkezzen az INTRASTAT Ügyfélszolgálatnál! 14 U 0465/650/651/310

14 sorok Ezekben a sorokban a Közösségen belüli ún. háromszögügyletekben beszerzõnek (végsõ beszerzõnek) minõsülõ belföldi adóalany köteles szerepeltetni az áfa törvény 29/D. (2) bekezdése alapján adómentesen beszerzett termék után a 40. (8) bekezdése szerint a közbensõ vevõ helyett, termékértékesítésként fizetendõ áfa összegét, és annak adóalapját a termék adómértékének megfelelõ sorban. (Az ilyen jogcímen adómentesen beszerzett termékek adóalapját a 11. sorban a Közösségen belülrõl adómentesen beszerzett termékek adóalapjában szerepeltetni kell! Amennyiben az így beszerzett termék után a közbensõ vevõ helyett fizetett adó tekintetében a törvény 32. (1) bekezdés e.) pontja alapján az adóalanyt adólevonási jog illeti meg, azt a sorokban, a felszámított adómértéknek megfelelõ sorban kell szerepeltetni.) Az adó alapjának a közbensõ vevõ, és a végsõ vevõ (beszerzõ) közötti termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke minõsül. Figyelem! E sorban önmagában abból az okból kell adatot szerepeltetni, hogy a belföldi adóalany ún. háromszögügylet során szerez be végsõ beszerzõként terméket, és nem feltétele az itt történõ szerepeltetési kötelezettségnek, hogy azt ezután tovább is értékesítse! Az ügylet sajátossága, hogy a közbensõ vevõnek (akitõl a végsõ beszerzõ belföldi adóalany terméket szerez be), nem kell belföldön adóalanyként bejelentkeznie és a végsõ beszerzõ felé irányuló belföldi értékesítése utáni adókötelezettséget teljesítenie, ha helyette a végsõ beszerzõ belföldi adóalany teljesíti az adókötelezettséget. E sorban tehát a közbensõ vevõ termékértékesítése után keletkezõ belföldi adókötelezettséget kell a végsõ beszerzõnek a közbensõ vevõ helyett bevallania a termékre vonatkozó, megfelelõ belföldi adómértékkel (5%, 15%, 25%), amely adóösszeg az adólevonás egyéb feltételeinek fennállása esetén levonható adóként is szerepeltethetõ a sorokban. Amennyiben a végsõ beszerzõ e terméket továbbértékesíti, úgy az már egy új ügylet, melynek adóalapját és adó összegét a sorokban a megfelelõ adómértéknek megfelelõen kell feltüntetni. 20. sor Ebben a sorban az áfa törvény 31. -a szerinti adómentes termékimport, valamint az áfa törvény 66/C. b.) pontja szerinti befektetési célú arany harmadik országból történõ adómentes termékimportjának összegét sorok Az áfa alanyainak (a 15. sornál ismertetett különleges megítélés alá esõ speciális adóalanyi kör kivételével) ezekben a sorokban a termékimport címén keletkezõ adófizetési kötelezettség összegét, és annak adóalapját kell szerepeltetni, az U 0465/650/ 651/ sz. lapon szerepeltetett adatokkal egyezõen. (Ide értve azt az esetet is, amikor a termék a Közösség területére történõ belépést követõen az áfa törvény 14/C. (2) bekezdése szerinti vámeljárások valamelyike alatt áll, majd azt követõen belföldön történik meg a szabadforgalomba helyezése.) Amennyiben a vámhatóság határozattal a vámértéket utólag csökkenti, akkor a 06. lapon negatív elõjellel kell szerepeltetni, ezekben a sorokban pedig csökkentõ tételként kell figyelembe venni május 1. napjától a termékimport címén keletkezõ adófizetési kötelezettséget az áfa törvény általános szabályai szerint adózó alanyainak (ide nem értve a kivételként ismertetett kört) nem a vámhatóság kivetése alapján kell megfizetnie, hanem az áfa alanyok önadózással vallják be és számolják el. (Nem áfa alanyok és az említett különleges megítélés alá esõ adóalanyi kör esetében továbbra is kivetéses módon történik a termékimport utáni adó megfizetése.) Ezekben a sorokban kell szerepeltetni az áfa törvényt módosító évi IX. törvény 69. -a alapján, a vámeljárás során belföldi szabadforgalomba bocsátott azon közösségi tagországból származó termékek után fizetendõ áfa összegét (és annak adóalapját), amelyeket Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozását megelõzõen helyeztek aktív feldolgozási eljárás, paszszív feldolgozási eljárás, ideiglenes behozatal, vámfelügyelet melletti feldolgozás, árutovábbítási eljárás, vámszabadterületi eljárás, vagy átmeneti megõrzési eljárások valamelyike alá. Az így szabadforgalomba bocsátott termékekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettség keletkezése esetén a vámértékeket részletezõ 06. lapon a sor végén szereplõ vámkezelés módja rovatba x jelet kell tenni! Ugyancsak e helyen kell szerepeltetni az import áfa adóalapját és annak adó összegét a közvetett vámjogi képviselõnek. A közvetett vámjogi képviselõ megbízója e sorokban nem szerepeltethet adatot a közvett vámjogi képviselõ útján bonyolított ügyletek után! 24. sor Ebben a sorban kell szerepeltetni a szolgáltatásimporttal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget, az adó megfizetésének olyan áthúzódása esetén, amikor az áfa törvény 19. (1) (2) bekezdése alapján az adó megfizetésének halasztására jogosult az adóalany, és a halasztás alapján az adó tényleges megfizetésének idõpontja évre átnyúlik. 25. sor Ebben a sorban a belföldön székhellyel, illetve teljesítéssel közvetlenül érintett telephellyel nem rendelkezõ adóalany által nyújtott 15%-os adókulcs alá tartozó az áfa törvény szabályai szerint belföldi teljesítési helyû szolgáltatások ellenértékét és az utána megállapított adó összegét kell szerepeltetni, amely után az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelõ adóalany köteles fizetni. 26. sor A 25%-os kulcs alá tartozó azon az áfa törvény szabályai szerint belföldi teljesítési helyû szolgáltatások adóalapját és adójának összegét kell ebben a sorban feltüntetni, amelyeket nem belföldi székhelyû, illetve nem belföldi állandó telephelyû adóalany nyújt a szolgáltatást saját nevében megrendelõ adóalany számára, és aminek ellenértéke után az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelõ adóalany fizeti meg. Figyelem! A sorokban kell szerepeltetni a Közösség más tagországában illetõséggel bíró adóalany részére az áfa törvény 14/A. -ában szabályozott távolsági értékesítés, valamint a törvény 14. (2) bekezdése szerinti fel- vagy összeszerelés tárgyát képezõ termékértékesítések ellenértékének adóalapját és a hozzá tartozó adó összegét (a tevékenység adómértékének megfelelõ sorban), amelynél a terméket másik tagállamban adták fel, vagy másik tagállamból fuvarozták el, de a teljesítési helyre vonatkozó szabályok szerint a teljesítés helye belföld (mert a fel- vagy összeszerelés helye belföldön van), és amely után az áfa törvény 40. (7) bekezdése szerint az adót a terméket saját nevében beszerzõ köteles fizetni. 27. sor. Ebben a sorban kell szerepeltetni az áfa törvény aiban, valamint az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Eva. törvény) 16. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó, korrekciós adófizetési kötelezettségeket, illetve a pótlólag le nem vonható adóösszegeket, amelyeket a törvény fizetendõ adóként rendel elszámolni. (Az Eva. törvény 16. (1) bek. b.) pontjában meghatározott, az Eva. hatálya alá átlépéskor bevitt, és ezen idõszak alatt kivont tárgyi eszköz utáni adófizetési kötelezettség az Eva. bevallásban szerepeltetendõ, azzal kapcsolatosan adókötelezettség az áfa bevallásban nem tüntethetõ fel, hiszen az Eva. hatálya alá tartozó adózó áfa bevallást nem nyújthat be.) Ebben a sorban csak a fentebb hivatkozott jogszabályhelyekhez kapcsolódó korrekciós tételeket kell a hozzájuk tartozó adóalappal együtt szerepeltetni, azon tételeket, amelyek tárgyi eszköz értékesítésnek minõsülnek, az értékesítést terhelõ adókulcsnak megfelelõ sorok valamelyikében kell szerepeltetni. Ugyancsak ebbe a sorba kell beírni azon értékesítések ellenértékét, amelyek értékesítésnek minõsülnek, de az elõzõ sorokban felsoroltaktól eltérõ jogszabályi rendelkezések miatt nem terheli áfa fizetési kötelezettség (pl. privatizációs jogszabályok rendelkezései alapján történõ értékesítés stb.). U 0465/650/651/310 15

15 Az az áfa törvény szerinti adó fizetésére kötelezett adóalany aki (amely) a január 1-jén készleten lévõ, a jövedéki adótörvény 3. (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, és a évi XCI. törvény 17. sz. mellékletében felsorolt terméket, e törvény hatályba lépése elõtt továbbértékesítési céllal, jövedéki adóval növelt áron szerezte be, illetve a jövedéki termék belföldi elõállítója, illetve importálója a jövedéki terméket nem adóraktárban készletezi, és azokat e törvény hatályba lépését követõen értékesíti, köteles a december 31-ét követõ elsõ adó-megállapítási idõszakot tartalmazó adóbevallásában a fizetendõ adóját a mellékletben felsorolt termékek Jöt. szerinti mértékegységben kimutatott nyitókészletének és a termékre a hivatkozott törvény 17. sz. mellékletében elõírt, jövedékiadó-tétel különbözetként meghatározott összegnek a szorzatával megnövelni. A jövedéki adótételeknek a hivatkozott mellékletben meghatározott különbözetének áfa-ként befizetendõ összegét is ebben a sorban (a d oszlopban) kell feltüntetni. Az U 0465/650/651/310. sz. nyomtatvány május 1-i bevezetésébõl következõen ilyen jogcímen az önellenõrzés és pótlás esetét kivéve csak az U sz. nyomtatványtípust kitöltõ éves bevallásra kötelezett adózó szerepeltethet adatot, hiszen a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek már korábban, május 1-je elõtt be kellett az ilyen jogcímen keletkezõ adót vallaniuk. Adóalapot ehhez az összeghez nem kell szerepeltetni. 28. sor Ennek a sornak az összes megállapított fizetendõ forgalmi adónak, valamint az adóalapoknak az összegét kell tartalmaznia. (A sorokban feltüntetett adatok összesítve.) A halasztott adófizetési kötelezettség lejárta miatt, a bevallás egyes sorainak d oszlopában szerepeltetett adóösszegekhez tartozó adóalapokat attól függetlenül fel kell tüntetni a b oszlopban, hogy az ahhoz kapcsolódó ellenérték befolyt-e már vagy sem. 29. sor Itt a Közösségen belüli, adólevonási joggal járó, adómentes értékesítés összegébõl az új közlekedési eszköz értékesítés összegét kell szerepeltetni. Az az adóalany, aki ebben a sorban adatot szerepeltet, és a vevõi között közösségi adószámmal nem rendelkezõ is van, akkor adatszolgáltatást köteles teljesíteni az ilyen vevõk nevérõl, címérõl az Európai Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkezõ vevõ részére új közlekedési eszközt értékesítõ adózók számára elõírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó sz. nyomtatványon, az Art.-ban elõírtak szerint. Tekintettel arra, hogy az áfa törvény 4. (3) bekezdése szerint az új közlekedési eszközt esetileg Közösségen belülre értékesítõ természetes személy is adóalannyá válik, ennek a körnek is kell a 02. sor mellett e sorban is adatot közölni. 30. sor Ebben a sorban kell szerepeltetni a bevallás sorainak összegébõl az áfa törvény 14. (2) bekezdése szerinti fel- vagy összeszerelés tárgyát képezõ termék értékesítésének összegét, amennyiben a terméket a Közösség másik tagállamban adták fel, vagy onnan fuvarozták el, de a teljesítési helyre vonatkozó szabályok alapján a teljesítés helye belföldön van. 31. sor Ebben a sorban kell szerepeltetni a bevallás sorainak összegébõl azon távolsági értékesítések összegének adóalapját és a hozzá tartozó adót, amelyek során az áfa törvény 14/A. -ában meghatározott, teljesítési helyre vonatkozó szabályok szerint a teljesítés helye belföldön van, azaz amely értékesítések után nem a célországban, hanem belföldön adózik. Tekintettel arra, hogy a távolsági értékesítés vevõje nem rendelkezik közösségi adószámmal, az itt feltüntetendõ adat nem szerepeltethetõ az összesítõ nyilatkozaton! 32. sor Amennyiben a sorokban a Közösség más tagországába vagyonáthelyezés címén termékkiszállítás történt, akkor annak adóalapját a hozzá tartozó adó összegével kiemelten is szerepeltetni kell ebben a sorban. 33. sor Ebben a sorban a sorokban feltüntetett szolgáltatásnyújtások összegébõl a Közösség más tagországaiban illetõsséggel bíró adóalanyoktól igénybevett szolgáltatásnyújtás adóját és annak alapját kell feltüntetni, amelyek igénybevétele esetén az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelõ fizette meg. 34. sor Ebben a sorban azok az adóalanyok szerepeltethetnek adatot, akik a NATO tagállamainak, valamint az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más résztvevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi részére a 2/2000. (I. 21.) HM-PM együttes rendelet, a 13/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendelet, valamint a 31/2000. (X. 27.) HM rendelet szerint igazoltan az áfa törvény 11/A. e.) és f.) pontjaiban meghatározott termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítettek. Itt a 34. sorban kell az áfa törvény 11/A. e.) és f.) pontjai alapján jogosult gazdálkodó szervezeteknek a 01. sorban szerepeltetett értékesítésük teljes összegébõl, a NATO Biztonsági Beruházási Programjának (NSIP) keretében igazoltan történt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, valamint a NATO és a Békepartnerség tagállamainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõinek és polgári állományának szolgálati jármûveihez, légi jármûveihez és hajóihoz nyújtott üzemanyag-, olaj- és kenõanyag-ellátás ellenértékét feltüntetni. 35. sor E sorban a január 1-jét megelõzõen kiírt PHARE, ISPA pályázat alapján elnyert pénzösszegbõl finanszírozott beszerzésekkel kapcsolatos termékértékesítés, illetve elévülési idõn belüli önellenõrzés esetén ebben a sorban a december 31-ig hatályos áfa törvény 12. l.) pontja alapján a PHARE, illetve az ISPA programok keretében, közvetlenül a kedvezményezett részére történõ, az 52/2000. (XII. 27.) PM-TNM együttes rendelet szerint igazolt termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások PHARE, illetve ISPA programból finanszírozott részének ellenértékét kell szerepeltetni a 03. sor összegébõl. Figyelem! Ebben a sorban évi értékesítésekkel kapcsolatosan adat csak a január 1-jét megelõzõen kiírt pályázatok nyerteseinek történõ értékesítés esetén szerepeltethetõ. 36. sor Amennyiben tárgyi eszköz értékesítés ide nem értve az apportot utáni kötelezettséget tartalmaz a 28. sor, úgy annak összegét itt a 36. sorban elkülönítetten is fel kell tüntetni. A saját vállalkozásban megvalósított beruházás után fizetendõ adót és annak alapját nem kell ide kiemelni. 37. sor Amennyiben a 28. sor apport átadása miatti kötelezettséget tartalmaz, úgy annak összegét itt a 37. sorban kell feltüntetni és nem a 36. sorban. 38. sor Ha a 28. sor összege elõleg címén átvett összeget tartalmaz, akkor annak adóalapját és adójának összegét itt a 38. sorban külön kiemelten is szerepeltetni kell, mivel az elõleg adóalapja az adó-visszaigénylési értékhatár 4 millió forintos összeghatárának számítása során nem vehetõ figyelembe. Itt kell szerepeltetni az adótartalommal rendelkezõ elõleget, és a 01. sorból az export, illetve az azzal egy tekintet alá esõ termékértékesítés elõlegét, valamint a 02. sorból a Közösségen belüli, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítéssel kapcsolatosan átvett elõleget is. A tárgyi adómentes elõleg adóalapját is ebben a sorban kell szerepeltetni. 16 U 0465/650/651/310

16 39. sor Amennyiben az adó alapjául szolgáló ellenérték részét képezõ államháztartási támogatást is tartalmaz a 28. sor, úgy azt itt elkülönítetten is fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha az adó alapjául szolgáló ellenértékbe beszámítandó támogatást is szerepeltettek a fizetendõ adó alapjára vonatkozóan ( b oszlopban) az egyes sorokban, úgy annak jellegét (fogyasztói árkiegészítés, TB-támogatás, egyéb) az U 0465/650/651/310. számú bevallás fõlapján, a (C) blokkban, az arra rendszeresített helyen is meg kell jelölni. Amennyiben a támogatás fogyasztói árkiegészítés, úgy a kódkockába az 1-es számot, ha TB-támogatás, akkor a 2-es számot, ha pedig ezeken kívüli más egyéb államháztartási támogatás, akkor a 3-as számot kell beírni. Amennyiben az elõzõekben megjelöltek közül nemcsak egy típusú támogatás jelent meg adóalapként, akkor ahhoz a jelleghez kapcsolódó kódszámot kell beírni, amilyen jellegû támogatásból a legmagasabb összeg szerepel az adóalapban. A beszerzést terhelõ elõzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 40. sor Itt kell szerepeltetni az adólevonással járó, adómentes adómértékû beszerzések adóalapját, amelyeknél az adólevonási jog keletkezési idõpontja 2004 április 30. napját követi. Ebben a sorban kell szerepeltetni továbbá az elõzõ adó-megállapítási idõszakokkal kapcsolatos beszerzésekkel kapcsolatos elkésett, vagy késõbb fellelt számlák esetén, a korábbi adóéveket érintõ 0%-os adókulcs alá tartozó beszerzések és szolgáltatás igénybevételének adóalapját és adóját. Ebben a sorban szerepeltetendõ továbbá az áfa törvény 66/C. a.) pontja alapján adómentes belföldi értékesítés során adómentesen beszerzett befektetési célú arany adó nélkül számított ellenértéke is. 41. sor A beszerzett termékeket, igénybevett szolgáltatásokat terhelõ 5%-os adókulcs alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos elõzetesen felszámított levonható adót és ennek adóalapját kell itt szerepeltetni. Itt kell szerepeltetni az ún. háromszögügylet végsõ beszerzõjének az áfa törvény 40. (8) bekezdése alapján a közbensõ vevõ helyett, termékértékesítésként fizetendõ áfának a 17. sorban feltüntetett összegébõl azon összeget, amelyre vonatkozóan az adóalanyt a törvény 32. (1) bekezdés e.) pontja alapján adólevonási jog illeti meg. Itt kell továbbá feltüntetni a közvetett vámjogi képviselõ által áthárított adóösszeget a közvetett vámjogi képviselõ megbízójának. 42. sor. Elõzõ évrõl áthúzódó tételek, elkésett számla esetén, a beszerzett termékeket, igénybevett szolgáltatásokat terhelõ 12%-os adókulcs alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos elõzetesen felszámított levonható adót és ennek adóalapját kell itt szerepeltetni. 43. sor A beszerzett termékeket, igénybevett szolgáltatásokat terhelõ 15%-os adókulcs alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos elõzetesen felszámított levonható adót és ennek adóalapját kell itt szerepeltetni. Itt kell szerepeltetni az ún. háromszögügylet végsõ beszerzõjének az áfa törvény 40. (8) bekezdése alapján a közbensõ vevõ helyett termékértékesítésként fizetendõ áfának a 18. sorban feltüntetetett összegébõl azon összeget, amelyre vonatkozóan az adóalanyt a törvény 32. (1) bekezdés e.) pontja alapján adólevonási jog illeti meg. Itt kell továbbá feltüntetni a közvetett vámjogi képviselõ által áthárított adóösszeget a közvetett vámjogi képviselõ megbízójának. 44. sor A beszerzett termékeket, igénybevett szolgáltatásokat terhelõ 25%-os adókulcs alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos elõzetesen felszámított levonható adót és ennek adóalapját kell itt szerepeltetni. Az áfa törvény 33. (4) bekezdésében a telekommunikációs számlákkal kapcsolatos részleges levonási tilalom érvényesülése esetén, a részben levonható adó összegét és az ahhoz tartozó adóalapot ebben a sorban kell szerepeltetni és nem a 45. sorban, tekintettel arra, hogy itt nem arányosításról van szó, hanem a törvény erejénél fogva érvényesülõ részleges levonási tilalomról. Itt kell szerepeltetni az ún. háromszögügylet végsõ beszerzõjének az áfa törvény 40. (8) bekezdése alapján a közbensõ vevõ helyett termékértékesítésként fizetendõ áfának a 19. sorban feltüntetett összegébõl azon összeget, amelyre vonatkozóan az adóalanyt a törvény 32. (1) bekezdés e.) pontja alapján adólevonási jog illeti meg. Itt kell továbbá feltüntetni a közvetett vámjogi képviselõ által áthárított adóösszeget a közvetett vámjogi képviselõ megbízójának. Azon adózó (ide értve a magánszemélyt is), aki kizárólag új közlekedési eszköz más tagállamba történõ értékesítése miatt válik adóalannyá, az áfa törvény rendelkezései alapján az új közlekedési eszköz beszerzését terhelõ elõzetesen felszámított adót teljes egészében levonhatja, amennyiben a közlekedési eszköz értékesítése során kapott adó nélküli ellenérték megegyezik, vagy meghaladja azt az összeget, amennyiért az eszközt beszerezte. Amennyiben alacsonyabb áron értékesítette az eszközt, mint amennyiért azt beszerezte, akkor csak annyi adót helyezhet levonásba, amennyi fizetendõ adója akkor keletkezne, ha az értékesítés után adófizetés terhelné. Az így megállapított levonható adó összeget itt a 44. sorban kell szerepeltetni, azzal a feltétellel, hogy az adó levonási jog az õ esetében az új közlekedési eszköz Közösségen belülre történõ értékesítésekor nyílik meg. A szolgáltatást saját nevében megrendelõ adóalanynak is a sorok közül a felszámított adómértéknek megfelelõ sorba kell beírnia a külföldi adóalany által nyújtott azon szolgáltatások (az ún. importszolgáltatások) ellenértékét és az utána elszámolt és levonható adó összegét, amelyek tekintetében adólevonási joggal élhet. A saját vállalkozásban végzett beruházás használatbavételekor megállapított és az adófizetési kötelezettség keletkezési idõszakával azonos idõszakban elõzetesen felszámított adóként figyelembe vehetõ összeget nem itt, hanem a 49. sorban kell feltüntetni. Itt a sorokban kell szerepeltetni a tárgyi eszköz belföldi beszerzését (ide értve az apport beszerzést is) terhelõ elõzetesen felszámított és levonható adót és a hozzá tartozó adóalapot, melyet az 53. vagy az 54. sorban kiemelten is fel kell tüntetni. Arányosítás alkalmazásával számított levonható adó ebben a sorban nem szerepeltethetõ, azt a 45. sorban kell feltüntetni. 45. sor Amennyiben az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást (ide értve az adóalapot nem képezõ államháztartási támogatásból finanszírozott tevékenységet is) egyaránt végez, és az adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseket terhelõ, elõzetesen felszámított adó tételesen nem különíthetõ el, akkor az áfa törvény ai szerinti arányosítás szabályai szerint megosztott, levonható adó részt nem a sorokban, hanem itt a 45. sorban kell az arányosításnak megfelelõ adóalappal együtt szerepeltetni. 46. sor Az importált termékek után önadózással, a bevallás soraiban, a 06. lappal egyezõen bevallott és az adóalany által megfizetett adó összegébõl a levonható adó összegét (ide értve a csak arányosítás útján levonható import áfa-összegét is) és az ahhoz tartozó adó alapját kell ebben a sorban feltüntetni. A termékimport útján megvalósuló tárgyi eszköz beszerzés (ide értve az apport beszerzést is) utáni adó alapját és összegét is itt kell szerepeltetni, melyet a 53. vagy 54. sorban elkülönülten is fel kell tüntetni. U 0465/650/651/310 17

17 Itt kell szerepeltetni továbbá a április 30-ig vámhatósági kivetés alapján a termékimportot terhelõ, és általa megfizetett adó összegébõl levonható adó összegét a 04. lapon szerepeltetett adatokkal összhangban. Ebben a sorban kell szerepeltetni, negatív elõjellel figyelembe véve azt az összeget is, amely a vámhatóság által május 1-jét megelõzõen import címen megállapított fizetendõ adó, illetve az ezen idõpont után az import vámértékének módosulása miatt az import címen fizetendõ adó esetleges korrekciója miatt május 1-jét követõen keletkezett, vagyis a korábban levont import áfa pótlólagos visszafizetését eredményezi (amennyiben import címen tárgyidõszakban kevesebb levonható adó keletkezik, mint a korrekció összege, akkor az útmutatóban korábban is ismertettek szerint negatív összegû adat is szerepelhet a 46. sorban). Az olyan beszerzések ellenértékét, amelyekhez levonható adó nem kapcsolódik (az adólevonási joggal járó adómentes Közösségi termékbeszerzéseket, valamint korábbi adó-megállapítási idõszakokra vonatkozóan a 0%-os adókulcs alá tartozó beszerzéseket kivéve) nem kell a bevallásban feltüntetni sorok Ezeknek a soroknak a b oszlopában a felvásárlási árnak a felár nélküli összegét kell szerepeltetni, külön-külön sorban a 7%-os illetve a 12%-os kompenzációs felár szerinti bontásban. A d oszlopban a mezõgazdasági termékeket felvásárló adóalany azt az áfa törvény szabályai szerint levonható összeget tünteti fel, amit kompenzációs felárként kifizetett a mezõgazdasági terméket átadó termelõnek. A kompenzációs felárként kifizetett összeget az átvevõ adóalany akkor jogosult elõzetesen felszámított adóként figyelembe venni, ha rendelkezik az áfa törvény 4. számú mellékletének III. részében szabályozott feltételeknek megfelelõ, a felvásárlást igazoló számviteli bizonylattal. Az a oszlopban lévõ rovatba a felvásárlások számát kell feltüntetni. 49. sor Ebbe a sorba és nem a sorokba kell beírni a saját vállalkozásban végzett (már üzembe helyezett) beruházás után megállapított és levonható adót [áfa törvény 32. (1) bek. f.) pont] és annak adóalapját. 50. sor Itt kell szerepeltetni a harmadik országbeli illetõséggel bíró külföldi utas részére adható általános forgalmi adó visszatérítésérõl szóló kormányrendelet alapján visszatérített adóösszegeket azoknak az adóalanyoknak, akik ilyen tevékenységet végeznek, és ezt a tételt levonható adóként jogosultak figyelembe venni. A jelenleg hatályos szabályozás szerint [221/2001. (XI. 21.) kormányrendelet alapján], a terméket értékesítõ kereskedõ téríti vissza az általa értékesített termék tekintetében a külföldi utas részére az adót, amennyiben az utas ezt kéri, és amennyiben esetében teljesülnek a visszatérítésnek a kormányrendeletben megfogalmazott feltételei. A Közösség más tagországából érkezõ utasokra a visszatérítési lehetõség május 1-jétõl nem vonatkozik! 51. sor Ez a sor szolgál az esetlegesen felmerülõ egyéb levonási lehetõségek feltüntetésére. Itt kell szerepeltetni például adókorrekcióként a tárgyi eszközre jutó, elõzetesen felszámított adó végleges felhasználási arányának megosztásához kapcsolódó pótlólag le nem vonható adórész (mind negatív, mind pozitív elõjelû) összegét. A korrekciós adóösszeghez adóalapot nem kell szerepeltetni. Arányosítás alkalmazása esetén itt kell továbbá tárgyév végén bevallani szintén adóalap feltüntetése nélkül az ideiglenes és végleges megosztás közötti különbözetet, ha az adóalany az arányosításba bevont elõzetesen felszámított adó megosztásánál az ideiglenes megosztást alkalmazta. Az az általános forgalmi adóalany aki a február 1-jén hatályba lépõ regisztrációs adóról szóló törvény hatályba lépése elõtt, a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelõ fogyasztási adót bevallotta és megfizette, de a személygépkocsit a regisztrációs adóról szóló törvény hatályba lépéséig nem helyezte forgalomba (kivéve a vámhatósági igazolással rendelkezõ, január 1. napja elõtt belföldre behozott, de üzembe nem helyezett személygépkocsit, amelynek feltételeknek megfelelõ behozatala esetén az adózó a regisztrációs törvény módosítása értelmében mentesül a regisztrációs adó megfizetése alól), jogosult arra, hogy a személygépkocsinak a regisztrációs adó hatályba lépését követõ forgalomba helyezésekor a befizetett fogyasztási adót a forgalomba helyezés idõpontja szerinti adó-megállapítási idõszakról szóló áfa bevallásában adókötelezettséget csökkentõ tételként elszámolja. Ezen adóösszeget itt kell szerepeltetni az 51. sor d oszlopában, amely adóösszeghez adóalapot nem kell feltüntetni. 52. sor Ez a sor tartalmazza az összes levonható elõzetesen felszámított adó (és az egyéb adócsökkentõ tételek) sorokban feltüntetett együttes összegét. 53. sor Amennyiben a 48. (4) bek. ba.) bb.) pontja szerinti tárgyi eszköz beszerzést ide nem értve az apportot terhelõ adót is tartalmaz az 52. sor, úgy annak összegébõl mind a belföldi, mind a külföldi beszerzésbõl származót, a hozzá tartozó adóalappal itt az 53. sorban elkülönítetten is fel kell tüntetni. A tárgyi eszköz beszerzéseken túl, a tárgyi eszközként elszámolható beszerzéseket (eszköz- és anyagbeszerzések, alvállalkozói számlák, szerzõdés közjegyzõi hitelesítésének a díja, beruházás tervezésének költségei stb. ide nem értve a beruházásra adott elõleget) is fel kell tüntetni. 54. sor Mind a belföldi, mind a külföldi beszerzésbõl származó apportot terhelõ adót a hozzátartozó adóalappal itt ebben a sorban kell kiemelten szerepeltetni a 52. sor összegébõl. 55. sor Az üzembe nem helyezett, saját vállalkozásban megvalósított beruházásokhoz beszerzett és pénzügyileg rendezett eszköz- és anyagbeszerzések, valamint kiegyenlített alvállalkozói számlák levonható elõzetesen felszámított adója alapján is jogot szerezhet az adóalany az áfa visszaigénylésre a 48. (4) bekezdés ba.) és bb.) pontja alapján tárgyi eszköz beszerzés, valamint ca.) és cb.) pontja alapján saját rezsis beruházás okán függetlenül attól, hogy a forintos bevételi értékhatárt még nem érte el ha a visszaigénylés az áfa törvény hivatkozott pontjaiban szabályozott egyéb feltételeknek egyidejûleg megfelel. Feltétel azonban, hogy az elszámolt teljesítményértékeknek és a hozzájuk kapcsolódó beszerzéseknek a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében az egyedi beruházási és felújítási nyilvántartásában, vagy a tárgyi eszközöknek az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásba vétele megtörténjen, a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében pedig a beruházások között a beruházás bekerülési értékeként való elszámolása megtörténjen. A saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódó költségek, anyagbeszerzés stb. az áfa törvény 48. (4) bekezdés ca.), cb.) pontjai alkalmazásában akkor válik tárgyi eszközzé, azaz akkor lehet a beruházások között nyilvántartásba venni, amikor a beruházó azzal kapcsolatosan saját teljesítményértéket számol el. Ebben a sorban tehát az ily módon figyelembe vehetõ adó összegét és annak alapját kell feltüntetni. A saját vállalkozásban végzett beruházás összegét a 53. sorban sem szabad szerepeltetni! 18 U 0465/650/651/310

18 Az 55. sorban is csak az olyan, még üzembe nem helyezett, saját vállalkozásban megvalósuló beruházás szerepeltethetõ, amelynek révén adó-visszaigénylésre jogosultságot szerzett az adóalany. Ennek a sornak akkor van jelentõsége csak akkor kell kitölteni, ha az adóalany ezen a jogcímen kíván visszaigénylési jogosultságot szerezni. A saját vállalkozásban végzett beruházás aktiválásakor természetesen a bevallás 55. sorában korábban feltüntetett adat ismételten szerepelhet a saját vállalkozásban végzett beruházás jogcímén levonható adó (49. sor) összegében, amennyiben az adóalany ilyen címen levonásra jogosult. Az adóalany tárgyi eszköz jogcímen adó-visszaigénylési pozícióba kerüléséhez a fizetendõ adó összegét legalább 200 ezer forinttal meghaladó áfa tartalommal rendelkezõ tárgyi eszköz beszerzésnek (saját beruházásnak) kell megvalósulnia. Ez adóval számítottan legalább 1 millió forintos beszerzést (beruházást) feltételez, mely elérhetõ több tárgyi eszköz beszerzésébõl is, és az sem feltétel, hogy ezen eszközök beszerzése egy adó-megállapítási idõszakon belül megtörténjen. A tárgyi eszköz jogcímen történõ adó-visszaigénylési összeghatár (200 ezer forint) számításánál azon adó-megállapítási idõszakok tárgyi eszköz beszerzéseinek adatait kell göngyölíteni, nem csak tárgyéven belül, de akár elévülési idõn belül, korábbi évekrõl göngyölítve, amely idõszakról szóló bevallások nem zárultak pozitív fizetendõ adóval, vagy adó-visszaigényléssel (mert ez esetekben a göngyölítést újra kell kezdeni). Tárgyi eszköz jogcímen való adó-visszaigénylés feltétele továbbá, hogy azon adó-megállapítási idõszakban, amikor ezen a jogcímen kíván az adózó áfát visszaigényelni, tárgyi eszköz beszerzése is legyen! A tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékének a bevallás benyújtása esedékességéig történõ megfizetésének elõször az adóvisszaigénylési jogcím keletkezésének szempontjából van jelentõsége. Amennyiben tárgyi eszköz beszerzés, vagy saját vállalkozásban végzett beruházás révén adó-visszaigénylési jogosultságot szerez, vizsgálni kell a visszaigénylési jog megnyílta, illetve a visszaigényelhetõ összeg nagysága meghatározásának az 62. sor kitöltéséhez fûzött magyarázat szerinti feltételét. 56. sor Ha a beszerzéseket terhelõ levonható, elõzetesen felszámított áfa 52. összesen sora EVA alanytól történt beszerzéssel kapcsolatosan levonható adót tartalmaz, akkor ezen beszerzések összesített adóját és annak adóalapját ebben a sorban kiemelten is fel kell tüntetni. (Az EVA alanyait eltérõ adószámuk alapján fel lehet ismerni: adószámuk kilencedik számjegye: 3.) 57. sor Ebben a sorban kell szerepeltetni a bevallás soraiból a Közösség más tagországából történõ beszerzés címén keletkezett fizetendõ adó összegébõl a levonható adó összegét, annak adóalapjával együtt. Az általános forgalmi adó elszámolása Az általános forgalmi adó elszámolása adatmezõ ( sorok) alapbevalláskénti, illetve pótló bevalláskénti kitöltése során csak a d oszlopba írható adat, a b oszlopban ekkor adat nem szerepelhet. A b oszlopban csak az önellenõrzési bevallásként történõ kitöltés során szerepeltethetõ adat, mégpedig azon adóbevallásban (U 0465, U 04650, U 04651, U 04310) az adott soron szereplõ összeg, melyre az önellenõrzés vonatkozik. 58. sor Ebben a sorban az elõzõ adó-megállapítási idõszakról áthozott és a fizetendõ adót csökkentõ tételként beszámítható adó összegét kell feltüntetni elõjel nélkül. (Az év elsõ adó-megállapítási idõszakában az elõzõ év utolsó tárgyidõszaki bevallásának 42. sorában feltüntetett követelés összegét kellett szerepeltetni, az áprilissal záródó adó-megállapítási idõszak tekintetében a bevallás 46. sorában feltüntetett követelés összegét kell ide beírni. Azt követõen a tárgyévben a május 1-jét követõ idõszakok bevallásainak 63. sorában szereplõ összeget.) 59. sor Ebben a sorban a bevallási fõlap (C) blokkjában megjelölt adó-megállapítási idõszakban keletkezett elszámolandó adót vagyis az összes fizetendõ adó (28. sor) összegét csökkentve az ugyanezen idõszakban keletkezett levonható adó (52. sor) és az elõzõ idõszakból beszámítható csökkentõ tétel (58. sor) összegével kell feltüntetni. Amennyiben az összes elõzetesen felszámított és levonható adó (52. sor), valamint az elõzõ idõszakról beszámítható csökkentõ tétel (58. sor) együttes összege meghaladja az összes megállapított fizetendõ adó (28. sor) összegét, akkor az e sorban (59. sor) szereplõ összeg elé a mínusz elõjelet is fel kell tüntetni. Amennyiben a megállapított fizetendõ adó (28. sor) összege meghaladja az összes elõzetesen felszámított és levonható adó (52. sor), valamint az elõzõ idõszakról beszámítható csökkentõ tétel (58. sor) együttes összegét, akkor elõjelet nem kell feltüntetni. 60. sor Ebben a sorban akkor kell elõjel nélkül adatot szerepeltetni, ha a tárgyidõszakban az elszámolandó adó összege fizetési kötelezettséget mutat (az 59. sor adata elõjel nélküli). 61. sor Ezt a sort csak akkor kell kitölteni, ha az adóalany visszaigénylésre egyébként jogosult, azaz negatív tárgyidõszaki elszámolandó adóját az áfa törvény 48. -ában foglalt visszaigénylési jogcímek valamelyikének teljesülése miatt visszaigényelhetné. Itt kell szerepeltetni azon beszerzésekre jutó adó összegét, amely beszerzések adóval növelt ellenértékét, illetve az áfa törvény 6. (2) bekezdés a.) pontja szerinti beszerzés, a termékimport, Közösségen belüli termékbeszerzés és a külföldi szolgáltatás igénybevétel miatt adófizetésre kötelezett esetében az adó összegét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg, és követelés mérséklése útján sem egyenlítette ki. Megfizetettnek minõsül az a beszerzés, amellyel kapcsolatban az adóalany tartozása a termékértékesítést végzõ, illetve a szolgáltatást nyújtó adóalany felé megszûnik, így az áthúzódó ügyletek tekintetében (illetve önellenõrzés esetén) a PHARE, illetve ISPA forrásból történõ finanszírozás, valamint a kizárólag szerzõdésben elõre kikötött teljesítési garancia miatti visszatartás. (A külföldi szolgáltatás-igénybevétel után önbevallással rendezendõ adófizetési kötelezettség, az adófizetési kötelezettség keletkezésének idõpontját magába foglaló bevallási idõszakban az adó összegének fizetendõ adóként való bevallását jelenti.) Az áfa törvény 48. (7) bekezdésének értelmében az adóalany hiába érte el a visszaigénylési jogcímek valamelyik összeghatárát, a tárgyidõszaki negatív elszámolandó egyébként visszaigényelhetõ adóját nem igényelheti vissza teljes összegben, azt csökkentenie kell legfeljebb annak összegéig az e sorban feltüntetett adóösszeggel. Ha az 59. sorban szereplõ negatív elszámolandó adó összegébõl a 61. sorban szereplõ csökkentõ tétel levonása után nem keletkezik visszaigényelhetõ adó, akkor az 59. sorban szereplõ adóösszeget (elõjel nélkül) a 63. sorban kell szerepeltetni. Ha a csökkentõ tétel levonása után keletkezik visszaigényelhetõ adó, akkor azt (elõjel nélkül) a 62. sorban, a vissza nem igényelhetõ adó részt pedig a 63. sorban kell feltüntetni. Amennyiben a tárgyidõszaki elszámolandó adó pozitív (fizetendõ adó szerepeltetendõ a 60. sorban), akkor értelemszerûen a 62. sorban nem kell adatot szerepeltetni. Ha azonban ebben a sorban van adat, akkor az itt szereplõ szám elé mínusz jelet kell minden esetben feltüntetni! A pénzforgalmi nem teljesítés miatti korrekció az áfa törvény értelmében csak az 59. sor összegéig van befolyással a 63. sorra, mert göngyölíthetõ adó értelemszerûen csak az 59. sorban kiszámított adó mértékéig keletkezhet. U 0465/650/651/310 19

19 A 61. sorban a pénzforgalmi nyilvántartásban szereplõ, december 31-ét követõen keletkezett kötelezettségek és azok kiegyenlítései folyamatosan karbantartott adatainak felhasználásával, az egyes adó-megállapítási idõszakokban az adóbevallás benyújtására elõírt határnapig ki nem egyenlített beszerzések adójának göngyölített állományát kell szerepeltetni. A ki nem egyenlített kötelezettségek adójának göngyölítését a pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követõ adó-megállapítási idõszaktól újra kell kezdeni. A pénzügyileg nem rendezett tételek adótartalmát két esetben nem kell figyelembe venni az elszámolás során: az adóalany áfa alanyisága EVA hatálya alá történõ átlépés kapcsán szûnik meg, és ezen okból benyújtott, megszûnéssel kapcsolatos záró áfa bevallásában szereplõ negatív elszámolandó adót a pénzügyileg nem rendezett tételek figyelembe vétele nélkül visszaigényelheti, az adóalany a harmadik országbeli illetõségû külföldi utasnak visszatérített adó összegének erejéig a negatív elszámolandó adót minden más feltétel teljesítése nélkül visszaigényelheti. 62. sor Ebben a sorban akkor kell elõjel nélkül adatot szerepeltetni, ha a tárgyidõszakban elszámolandó adó összege visszaigénylési jogosultságot jelez (az 59. sor adata mínusz elõjelû), és a 61. sorban feltüntetett adóösszeg levonása után még marad visszaigényelhetõ adó. Az 59. sorban feltüntetett negatív elszámolandó adót csökkenteni kell legfeljebb annak összegéig azoknak a beszerzéseknek az adótartalmával (61. sor), amelyet a bevallás benyújtására elõírt idõpontig teljes egészében illetve a törvényben elõírt esetekben az adó összegéig az adóalany nem fizetett ki a szállítóknak. Mivel az elõzõ idõszakról áthozott csökkentõ tétel része a tárgyidõszaki elszámolandó adónak, ezért nem csak az adott adó-megállapítási idõszaki kifizetetlen beszerzések összegével kell csökkenteni az egyébként visszaigényelhetõ adót, hanem az elévülési idõn belül, január 1-jétõl számítottan, a pénzforgalmi nyilvántartásban akárcsak részben kifizetetlenként nyilvántartott beszerzések adójával is. (Pozitív elszámolandó fizetendõ adót tartalmazó bevallást követõ idõszaktól kezdõdõen a beszerzések kiegyenlítésének figyelését újra kell kezdeni.) Így azon adózónak, aki a bevételi összeghatár vagy a tárgyi eszköz jogcímen való visszaigénylés feltételeinek egyébként megfelelt, a negatív elszámolandó adót még csökkentenie kell az egyéb kifizetetlen beszerzések adójával. Felhívjuk a figyelmét, hogy mind a havi, mind a negyedéves, mind az éves bevallásra kötelezett adóalany visszaigénylésre csak akkor jogosult, tehát csak akkor tüntethet fel e sorban adatot, ha a) az adóköteles (nem tárgyi mentes) termékértékesítésébõl és szolgáltatásnyújtásából származó adó alapja ideértve az export és az adólevonással járó adómentes értékesítést, az adójegyes dohánytermék-értékesítés áfa nélkül számított ellenértékét a 65. sornál írottak szerint, valamint a 71. sorban szerepelõ nemzetközi teherfuvarozási tevékenység külföldi útszakaszra esõ, adó nélkül számított ellenértékét, valamint az áfa törvény 15/A. -a szerinti, Közösségen belüli szolgáltatások más tagállamban teljesített ellenértékét, de ide nem értve a külföldön teljesített termékértékesítést és szolgáltatásnyújtásnak a 71. sorban szereplõ összegén felüli részét. Számításba vehetõ továbbá az adóalapot képezõ államháztartási támogatás is az adóév elejétõl, illetve ha az év közben jelentkezik be, az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan eléri vagy meghaladja a 4 millió forintos bevételi összeghatárt [Áfa tv. 48. (4) bek. a.) pontja], vagy b) tárgyi eszközre, vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésére jutó levonható, elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 ezer forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét (feltéve, hogy az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét a bevallás benyújtására elõírt idõpontig kiegyenlíti, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany a tárgyi eszközt az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásban szerepelteti, a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany pedig a beszerzéseket a beruházás bekerülési értékeként a beruházási számlán elszámolja) [Áfa tv. 48. (4) bek. ba.) és bb.) pontjai] vagy c) saját vállalkozásban elõállított tárgyi eszközre jutó, levonható, korábban vissza nem igényelt, elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 ezer forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét (feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz elõállításával kapcsolatos beszerzéseinek kivéve a saját teljesítménye értékének adóval növelt ellenértékét megfizeti, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany a kapcsolódó beszerzéseket az egyedi beruházási és felújítási nyilvántartásában, vagy a tárgyi eszközt az egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásban szerepelteti, a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany pedig a beszerzéseket a beruházás bekerülési értékeként a beruházási számlán elszámolja [Áfa tv. 48. (4) bek. ca.) és cb.) pontjai] vagy d) jogutód nélküli megszûnéshez kapcsolódó adóbevallást nyújt be [Áfa törvény 48. (4) bek. d.) pontja]. e) harmadik országbeli illetõségû külföldi utas részére adó-visszatérítési tevékenységet végez, az e tevékenysége körében keletkezõ visszaigényelhetõ adó erejéig [Áfa törvény 48. (9) bek]. Ha az adó-megállapítási idõszak során negatív elszámolandó adó keletkezett, akkor a külföldi utas részére visszatérített adó erejéig (50. sor) az adózót akkor is megilleti az adó-visszaigénylés joga, ha más jogcímen erre nem szerzett jogosultságot. Ez esetben a visszaigényelhetõ összeg megállapításakor nem kell figyelembe venni a 61. sorban esetleg szereplõ összeget. Amennyiben csak az e) pontban foglalt eset miatt illeti meg visszaigénylési jogosultság az adóalanyt, és az 50. sorban feltüntetett adó összege alacsonyabb, mint a tárgyidõszakban keletkezett negatív elszámolandó adó összege, akkor csak az 50. sor d oszlopában feltüntetett adóösszeget lehet itt a 62. sorban szerepeltetni visszaigényelhetõ adóként. A különbözetet a 63. sorba kell beírni. Ha az adóalanynak megnyílik a visszaigénylési joga ide nem értve az e.) pontot, akkor a tárgyidõszaki összes negatív [pénzügyileg nem rendezett beszerzések adójának (61. sor) összegével csökkentett] elszámolandó adó beleértve az elõzõ idõszakról áthozott csökkentõ tételt kiutalására jogosulttá válik. Felhívjuk figyelmét, hogy az éves bevallásra kötelezettek, tekintettel arra, hogy évente egyszer, a tárgyévet követõ év február 15-ig kell benyújtaniuk a bevallásukat, visszaigénylési igényüket is csak ezen bevallásban szerepeltethetik, függetlenül attól, hogy a 4 millió forintos visszaigénylésre jogosító összeghatárt év közben elérték, ugyanis év közben (bevallási kötelezettség hiányában) visszatérítési igényüket nem tudják érvényesíteni. A 4 millió forintos összeghatár számítása során [a.) pont] a bevallás 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 27. sorainak b oszlopában, valamint a 65. és 71. sorokban szereplõ értékesítésre vonatkozó adatok összegét csökkenteni kell a 38. sor b oszlopában szereplõ összeggel és növelni kell a 66. sorban szereplõ összeggel. 20 U 0465/650/651/310

20 Az adó visszaigénylésére jogosult, és ezen jogosultságával élni kívánó adóalanynak ezen jogosultságát a bevallási fõlap (D) blokkjában (jobb oldalon), a megfelelõ jogcím után tett x jellel kell jeleznie, továbbá ugyanezen blokk bal oldalán lévõ kódkockák valamelyikében rendelkeznie kell a visszatérítendõ összeg sorsáról is. E jelölések nélkül az adóhatóság nem teljesít kiutalást. Ha az a.) pontban foglalt feltétel teljesül, más jogosultságot ne jelöljön be! Annak az adóalanynak, aki az adó-visszaigénylésre nem, vagy még nem jogosult, a visszaigényelhetõ adó feltüntetésére szolgáló 62. sorban adatot szerepeltetni nem lehet. A tárgyidõszakban keletkezett negatív elõjelû elszámolandó adó melynek része az elõzõ idõszakról görgetett csökkentõ tétel összegét ezek az adóalanyok a 63. sorban kötelesek feltüntetni. Annak az adóalanynak, akinek az adóhatóság az adót adóéven belül az áfa törvény erre vonatkozó rendelkezései szerint visszatérítheti, ezen adóösszeget itt az 62. sorban kell feltüntetnie. Amennyiben a 62. sorban szerepel adat, és az adóalany visszaigénylést kér, akkor az U 0465/650/ lapon szereplõ NYI- LATKOZAT részt mindenképpen ki kell tölteni. Egyéb esetekben (számlán tartás, befizetési kötelezettség, átvihetõ követelés, az egész visszaigényelhetõ adóösszeg átvezetése más adónemre) a nyilatkozati részt nem kell kitölteni. A befizetendõ vagy visszaigényelhetõ adó (a 60. vagy 62. sor) összegét betûvel is ki kell írni! Fontos tudnivaló, hogy az Art. 37. (4) bekezdése alapján az áfa-visszatérítést a bevallás beérkezésének (de legkorábban az esedékesség) napjától számított 30 napon belül, ha a visszaigényelt adó összege az 500 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül utalja ki az adóhatóság. Amennyiben a bevallást hibásan nyújtják be, és az az adózó, vagy meghatalmazottja személyes, vagy írásos közremûködése nélkül nem javítható, úgy a fenti 30 illetve 45 napos visszautalási idõtartam a javítás napjától kezdõdik. 63. sor Ez a sor szolgál azoknak a követeléseknek a feltüntetésére, melyek visszaigénylésére az adóalany nem, vagy még nem jogosult, és amelyet a következõ bevallási idõszakban csökkentõ tételként az 58. sorban szerepeltethet. Itt a 63. sorban szerepelteti záró áfa bevallásában az átalakult vagy jogutóddal megszûnt társaság azon negatív elszámolandó adóját, amelynek visszaigénylésére az áfa törvény általános szabályai alapján nem jogosult, és amelyet az áfa törvény alapján a bejegyzett társaság, illetve a jogutód elõzõ adó-megállapítási idõszakról áthozott, és fizetendõ adót csökkentõ tételként szerepeltethet. E rovatban sem kell elõjelet szerepeltetni. Alapbevallás benyújtása esetén a 63. sor utáni kis rovatban a befizetendõ, illetve visszaigényelhetõ adó összegét betûvel is fel kell tüntetni. Önellenõrzési bevallás készítése során az U 0465/650/651/310-02/A. lap 63. sora után a befizetendõ vagy visszaigényelhetõ adó összege szöveges sort nem kell kitölteni, hiszen a 63. sorral önellenõrzés esetén a bevallás érdemi része még nem fejezõdik be. 64. sor Ebben a sorban az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok bevallási idõszakban teljesített értékesítésének általános forgalmi adó alapjául szolgáló, kiskereskedelmi eladási áron számított értékét (az adójegyen feltüntetett értéket) kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a dohánygyártmány-értékesítés után az értékesítõ áfa fizetésre kötelezett-e, vagy sem. 65. sor Ebben a sorban az adóalanyoknak függetlenül attól, hogy az adójeggyel ellátott dohánygyártmány értékesítése után áfa fizetésre kötelezettek-e vagy sem a dohánygyártmány értékesítés áfa nélkül számított ellenértékét kell feltüntetni részletezõ adatként, vagyis az adózó által érvényesített tényleges eladási árnak, az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási ár áfa tartalmával (20%-ával) csökkentett összegét. (Kiskereskedõ esetében a tényleges eladási ár megegyezik az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási árral.) A visszaigénylésre jogosító 4 millió forintos értékhatár számításakor [62. sor a.) pontjánál írottak szerint] ezt az összeget is figyelembe veheti az adózó még akkor is, ha a dohánytermékekre vonatkozóan nem terheli áfa fizetési kötelezettség [2003. évi CXXVII. tv (3) bekezdése]. 66. sor Ebben a sorban azon adótartalommal rendelkezõ elõlegek adóalapját kell feltüntetni, amelyek egy korábbi adó megállapítási idõszakban a bevallás 38. sorának b oszlopában, mint átvett elõleg adóalapja szerepeltek, és jelen bevallás adó-megállapítási idõszakában történt termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékébe beszámításra kerültek (a 4 millió forintos visszaigénylési összeghatárba az elõleg adóalapja azon idõponttól számít bele, amely idõpontban az a tényleges teljesítés megvalósul, amellyel kapcsolatosan az elõleget átvették). Ebben a sorban csak az adótartalommal rendelkezõ, illetve az adólevonással járó mentes teljesítésbe ment elõlegek adóalapja szerepeltetendõ, a tárgyi adómenteseké nem! 67. sor Ebben a sorban csak az ún. háromszögügylet belföldi közbensõ vevõje szerepeltethet adatot. Itt kell feltüntetni az áfa törvény 14/B. (2) bekezdésének második fordulata szerinti, Közösségen belüli háromszögügyletben Közösségen belülre történõ továbbértékesítési céllal közbensõ vevõként beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértékét, azaz az eladó és a közbensõ vevõ közötti ellenértéket. Mivel az ügylet az áfa törvény területi hatályán kívül esik, ezért az ilyen jogcímen történõ termékbeszerzésre vonatkozóan adat a bevallás érdemi részében nem szerepeltethetõ. Az adóalanynak azonban a más Közösségi tagországból történõ termékbeszerzéseket részletezõ sz. Összesítõ nyilatkozaton az ügylet jellegének jelzése mellett (a közbensõ vevõ rovatba jelölést kell tenni) adatszolgáltatási kötelezettsége van, ezért itt, a bevallás részletezõ adatai között kell errõl adatot szolgáltatnia. A negyedév során az ebben a sorban és a bevallás soraiban feltüntetett adóalapok összegének meg kell egyeznie a 0461 sz. Összesítõ nyilatkozaton X-szel jelezett sorok adatainak összegével. 68. sor Ebben a sorban csak az ún. háromszögügylet belföldi közbensõ vevõje szerepeltethet adatot. Itt kell feltüntetni az áfa törvény 14/B. (2) bekezdésének második fordulata szerinti, Közösségen belüli háromszögügyletben (közbensõ) vevõként beszerzett és a beszerzõ részére továbbértékesített termékek adó nélkül számított ellenértékét, vagyis a közbensõ vevõ és a végsõ beszerzõ közötti ellenértéket. Az ilyen jogcímen történõ termékértékesítés (amely szintén az áfa törvény területi hatályán kívül esik) tekintetében az adóalanynak a Közösség más tagországába irányuló termékértékesítéseket részletezõ sz. Összesítõ nyilatkozaton az ügylet jellegének jelzése mellett (a közbensõ vevõ rovatba jelölést kell tenni) adatszolgáltatási kötelezettsége van. A negyedév során az ebben a sorban és a bevallás 02. sorában szerepeltett adóalapok összege meg kell egyezzen a sz. Összesítõ nyilatkozaton X-szel jelölt sorokban szereplõ adatok összegével. 69. sor Ebben a sorban az áfa törvény területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések ellenértékét kell szerepeltetni a bevallás részletezõ adatai között. 70. sor Itt kell szerepeltetni az áfa törvény 15. -a és 15/A. -a alapján nem belföldi teljesítési helyûnek minõsülõ szolgáltatásnyújtások ellenértékét, részletezõ adatként. U 0465/650/651/310 21

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 984. r. sz. Fogyasztói ár: 520 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Gyártja: Állami Nyomda Nyrt. 0765/650/651/310

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 675 r. sz. Fogyasztói ár: 110 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 0465/650/651/310/320 17 Kitöltési útmutató az általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 913. r. sz. Fogyasztói ár: 201 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Forgalmazza: Magyar Posta Zrt. Felvilágosítás:

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

0765/650/651/310-05 3

0765/650/651/310-05 3 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 0965. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 1065. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak.

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak. Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, és adatszolgáltatási laphoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2016. adóévről Kisszőlős község önkormányzatának illetékességi

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben