Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015."

Átírás

1 Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/ ; Tel./fax: 46/ MUNKATERV

2 A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola munkaterve (2014/2015-ös tanév) A munkaterv a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Pedagógiai Programjának alapján készült, kiemelten épít a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, mint fenntartónak oktatáspolitikai célkitűzéseire, tartalmazza az oktatáspolitikai változásokból eredő feladatokat is. Az éves munkaterv mellékletei: A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015 tanév részletes ütemterve Az iskolai diákönkormányzat munkaterve Kiegészítő dokumentumok: Pedagógiai Program Az iskola működési rendje (SZMSZ) Házirend 2

3 Tartalomjegyzék 1. Egyéni arculat, sajátosságok. 4. old. 2. Az oktatás tárgyi és személyi feltételei.. 4. old. 2.1 Tárgyi feltételek 4. old Saját bevételek.. 4. old Az épület 5. old A tanulást segítő eszközök.5. old Iskolai szintű tankönyvellátás 5. old. 2.2 Személyi feltételek.6. old Létszámok..6. old Továbbképzések.6. old A pedagógusok beiskolázása, minősítés 7. old. 3. A 2014/2015-ös tanév feladatai (gimnázium, szakközépiskola) 8. old. 3.1 Helyzetelemzés 8. old. 3.2 A tanév kiemelt feladatai.8. old. 3.3 Fő nevelési célkitűzéseink 9. old. 3.4 Az oktató munka színvonalának szinten tartása, emelése, oktatási feladataink 10. old. 3.5 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladataink.11. old. 3.6 Tanórán kívüli nevelés, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok old 3.7 A beiskolázással kapcsolatos feladataink..12. old. 3.8 Mérés, értékelés.12. old. 3.9 Prevenció egészséges életmód old Intézményi működéssel kapcsolatos feladatok.13. old. 4. A munkaterv elfogadására vonatkozó záradék.14. old. 3

4 1. Egyéni arculat, sajátosságok A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola a régió újraindított evangélikus intézménye. Az Evangélikus Tanítóképző alapításának éve 1928 volt, a középiskola újra indításának éve pedig Az intézménnyel szomszédos Istvánffy Gyula Általános Iskola átvételét követően elindult az evangélikus szellemiségű alapfokú oktatás is a 2011/2012-es tanév első osztályosaival. A ös tanévtől a Magyarországi Evangélikus Egyház lett a fenntartója a Reményi úti óvodának, bővítve ezzel intézményünk feladat-ellátási körét. Képzési palettánk igen széles körű. Óvodai nevelés, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, szakképzés. Felvállaljuk az SNI-is tanulók oktatását is. Iskolánk a gyerekre érzékenyen ügyelő, megértő és következetes, minőséget és hatékonyságot kínáló és elváró oktatási intézményként határozza meg önmagát, és fogalmazza meg pedagógiai alapelveit. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal igyekszünk vonzóvá tenni intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Iskolánk iránt kiemelkedő az érdeklődés, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy iskolánk a város egyik legkeresettebb, legnépszerűbb intézménye lett a jól tanuló fiatalok és szüleik körében. 2. Az oktatás tárgyi és személyi feltételei 2.1 Tárgyi feltételek Saját bevételek Intézményünk törekszik arra, hogy folyamatosan bevételeket termeljen. Erre az alábbi lehetőségekkel szeretnénk élni ebben a tanévben: a tornaterem különféle rendezvényekre történő bérbe adása tantermek bérbe adása pályázatok Pályázat Feladatok Határidő megnevezése TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése március 12/ TÁMOP Továbbtanulást elősegítő kezdeményezések március támogatása 4

5 2.1.1 Az épület Az épület folyamatos karbantartást igényel. A nyári szünetben felújítás és karbantartási munkálatok valósultak meg az általános iskolában: teljes vízvezeték, csatornarendszer cseréje vakolás, csempézés, járólapozás, festés folyosó ablakok cseréje (48 db.) új tanterem kialakítása Az iskola minden épülete felfrissítve, tisztán és rendezetten várta szeptemberben a diákokat a tanévkezdésre A tanulást segítő eszközök A tanulást segítő eszközök állapota kielégítő, folyamatosan gazdagítjuk szemléltető eszközeink választékát. Számítógépeket, lap-topokat, projektorokat, interaktív táblákat (jelenleg 17 db van) vásároltunk illetve nyertünk pályázati úton. Kondicionáló termünk felszerelését bővítettük, modernizáltuk, vásároltunk kerékpárokat, új ping-pong asztalt, nagy mértékben segítve ezzel a sport-és szabadidős foglalkozásokat Iskolai szintű tankönyvellátás Az új köznevelési rendszerben az állam kiemelt feladatává vált a tanulók és az iskolák tankönyvekkel történő egyenlő ellátása. Ebből következően az állam a korábbinál lényegesen nagyobb szerepet vállal a tankönyvek előállításában és terjesztésében, valamint a költségek alacsony szinten tartásában. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. Továbbra is biztosítja az állam rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon is. A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatták be az iskolának. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás alkalmával biztosítottuk a szülők számára. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratokat (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat stb.) - amennyiben változás áll be a kedvezményre jogosultság vonatkozásában - június 10-e és október 1-je között, de legkésőbb október 1-jéig kell bemutatni a tankönyvellátást összefogó kollégának. 5

6 2.2 Személyi feltételek Létszámok Szakos ellátottságunk megfelelő, az igazgató munkáját 3 igazgatóhelyettes, 2 tagintézményvezető és a gazdaságvezető segíti. A főállású dolgozóink száma 121 fő, rész munkaidőben dolgozik 1 fő, a megbízási szerződéssel dolgozók száma 2 fő. Pedagógus-munkakörben alkalmazottak: gimnázium 30 fő, szakközépiskola 22, általános iskola 31 fő, óvoda 8 fő. Intézményünkben 10 hitoktató tartja a hittanórákat, munkájukat az iskolalelkész fogja össze. A nevelő munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak száma: 31 fő. A tanévben 3 kolléganőnk van otthon gyermekével, tartós távolléten Továbbképzések Hagyományainkhoz híven idén is támogatjuk a tanárok minden olyan tevékenységét, amely szakmai fejlődésüket szolgálja vagy ismeri el és ezzel az intézmény hírnevét öregbíti. Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázatnak köszönhetően (projekt azonosítószáma: TÁMOP / ) a jelenlegi és az előző tanévekben a továbbképzések és az azon résztvevők száma jelentős mértékben nőtt. A 2013/2014-es tanévben, képzésenként 25 fő részvételével az alábbi képzések valósultak meg: A közösségi szolgálatra való felkészítés módszerei Pályaorientáció: miben és a legfőbb kérdés: hogyan tud segíteni a pedagógus a pályaválasztásban? Egészséges életmódra való nevelés, egészségvédelem Környezettudatos magatartás Természetismeret Pedagógiai kompetenciák erősítését támogató korszerű ismeretek - alapképességek fejlesztése és személyiségfejlesztés a pedagógiában Munkafolyamatok uralása a változó közoktatásban A tanulást elősegítő tanulás módszertani továbbképzés pedagógusoknak Az országos minőségirányítási rendszerek (külső pedagógiai-szakmai ellenőrzésértékelés, pedagógus életpálya-modell) hatása a köznevelési intézmények működésére Tanulási és magatartási problémák felismerése és kezelése a pedagógiában A 2014/2015-ös tanév első felében az alábbi továbbképzések lesznek pedagógusaink számára, képzésenként 25 fő részére: 6

7 Elsősegélynyújtás és baleset megelőzési ismeretek Családpedagógia Konfliktuskezelés az iskola falain belül - a pedagógus, mint villámhárító FAT-képzés - Együttműködés-fejlesztés Informatikai szoftverismeretek a hatékony pedagógiai munkavégzéshez A 2014/2015-ös tanév első felében az alábbi továbbképzések lesznek pedagógusaink számára, képzésenként 1 fő részére: Szakmai-módszertani képzés: természettudomány Szaktárgyi képzés A megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzés Egészségtan, illetve életvitel témájú szakirányú továbbképzés Rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés Biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés Művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzés Tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó tanártovábbképzés Népismereti továbbképzés Honismereti képzések Intézmény szakmai munkáját segítő képzés: gyermek és ifjúságvédelem SNI-s továbbképzések :SNI-s gyerekek nevelése-oktatása, integráció, inklúzió, fejlesztő pedagógia, terápia; SNI-s továbbképzések: tehetségfejlesztés A pedagógusok beiskolázása, minősítése Jelenleg 7 kolléga folytatja tanulmányait szakvizsga vagy új diploma megszerzése végett. Tanáraink a pedagógusminősítési rendszer törvényi szabályozásának megfelelően vesznek részt a minősítési eljárásában. Azok közül, akik az előírt feltételeknek megfeleltek páran már feltöltötték egyszerűsített vagy teljes portfóliójukat a pedagógus II. fokozatba kerülésért, többen most állítják össze azt. A mesterfokozatba besorolásért történő minősítési eljárásban 2 fő vesz részt. 7

8 3. A 2014/2015-ös tanév feladatai (gimnázium, szakközépiskola) 3.1 Helyzetelemzés A 2014/2015-es tanévet 1036 fő beiratkozott tanulóval kezdjük. Ebből általános iskolai tanuló 320, gimnáziumi tanuló 348 fő, szakközépiskolai tanuló 242 fő, 2 szakképzésben részesülő osztályunk van, 23 fő, az óvodásaink száma 104. Az idei tanévre a 9. évfolyamon magyar, biológia, angol, német tantárgyakból hirdettünk meg emelt, illetve egyedi tanterv alapján működő csoportokat, osztályokat. Iskolánkban több éves hagyománya van az eltérő nevelési igényű tanulók integrált nevelésének és oktatásának az idei tanévre a dyslexiás, dysgráfiás, dyskalkuliás tanulók számára 12 férőhelyet hirdettünk meg, melyre több mint háromszor annyi tanuló jelentkezett, 40 fő. Az összesen meghirdetett 105 fő gimnáziumi helyre 626 tanuló adta be jelentkezési lapját. Nagyon nagy népszerűsége volt az általános tantervű osztályunknak, itt több mint tízszeres volt a túljelentkezés (278 fő). Nagyon sokan jelentkeztek az angol emelt óraszámú csoportba is, 109 tanuló a 17 helyre. A magyar egyedi tantervű csoportunkba 66 tanuló, a biológia egyedi tantervű csoportunkba a felvehető tanulóknak a kb. ötszöröse, 67 fő jelentkezett. Ebben a tanévben 66 tanuló vállalta, hogy kezdő szintről, emelt óraszámban tanulja a német nyelvet, számuk jelentősen növekedett az előző tanévekhez képest. A gimnáziumi képzésen kívül iskolánkban szakközépiskolai nevelés és oktatás is folyik négy általános műveltséget megalapozó évfolyamon, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. Ez az oktatási forma továbbra is kedvelt a tanulók körében, a meghirdetett 60 helyre 177 tanuló jelentkezett. A ös tanévre meghirdetett gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésünkre 23 fő jelentkezett. 3.2 A tanév kiemelt feladatai Az iskolánk célja az, hogy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével is nevelje. Az evangélikus nevelés-és oktatás hagyományaihoz méltóan magas színvonalú oktató-nevelő munkával segítjük tanulóink személyiségének harmonikus fejlődését, mentális és fizikai kiegyensúlyozottságuk elérését. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A beilleszkedési- és magatartás zavarral küzdő tanulókat egyéni bánásmóddal fejlesztjük, beilleszkedésüket segítjük. 8

9 3.3 Fő nevelési célkitűzéseink Mind tanáraink, mind az iskola lelkészei, hitoktatói fontos feladatnak tekintik tanulóink keresztyén szellemiségű erkölcsi nevelését. A keresztény nevelés segíti tanítványainkat abban, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Tevékenységünk a keresztény értékrendre épít, az egyetemes emberi mellett, a nemzeti értékeket is szolgáljuk, fontos szerepet szánunk az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. Tanulóink heti két órában hittant tanulnak. (A keresztlevél nélkül érkező gyermekek az evangélikus hittant tanulják). A hetet a hétfői első órában áhítattal kezdjük. Iskola lelkészünk hitoktatóink közreműködésével - a tanév folyamán az évfolyamok számára csendes napot szervez, gondoskodik az egyházi ünnepek méltó megünnepléséről. A tantárgyi napok keretében ebben a tanévben is megrendezzük a bibliatörténeti versenyt. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok miatt szükségesnek tartjuk a családi életre nevelés fokozottabb beemelését a köznevelés területére. A nevelési és oktatási problémák megbeszélése céljából 3 szülői értekezletet és 2 fogadóórát tartunk a tanév folyamán. Népszerűek iskolánkban a szülő-tanár-diák találkozók is. Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázatnak köszönhetően több olyan tréning, képzés, workshop került és kerül ebben a tanévben is megrendezésre, mely nagy mértékben hozzájárult a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez. Tanulóink az alábbi képzéseken vettek rész a 2013/2014-es tanévben, illetve vesznek részt ebben a tanévben: Workshop: informatika szakkör Mindennapos testnevelés Egészségnap Workshop: konfliktuskezelés, egyéni megküzdőképesség Workshop: családi életre nevelés A média felelős használatát elősegítő intézményi innovációk Gazdasági-pénzügyi ismeretek bővítése Hagyománnyá tehető iskolai esemény Elsősegély-nyújtási tanfolyam 9

10 3.5 Az oktató munka színvonalának szinten tartása, emelése, oktatási feladataink Intézményünk vonzerejét emeli nevelő munkánk keresztyén szellemisége, a meghirdetett kínálat gazdagsága, a haladó és emelt óraszámú nyelvi csoportok, a közép-és emelt szintű érettségire történő hatékony felkészítés, az informatika ellátottság magas színvonala, valamint annak lehetősége, hogy bizonyos tantárgyakat emelt óraszámban, egyedi tanterv alapján tanulhatnak tanulóink. Feladataink: Az új kerettanterveket a 2013/2014-es tanévtől, felmenő rendszerben vezették be, így idén szeptembertől már a évfolyamon is ezek alapján tanítunk. A mindennapos testnevelést 2012-ben vezették be, a 2014/2015-ös tanévben így már a osztályban lesz kötelező. Két tanórát ki lehet váltani diáksportköri tevékenységgel, illetve versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel. A nyelvórákat csoportbontásban tartjuk. Tanulóink angol, német, francia és latin nyelvekett tanulnak. A megemelt kimeneti szinttel (B1 a 12. évfolyamon) fokozatosan átszerveződnek a feladatok. A tervezésben és a megvalósításban alkalmazzuk a módosított kimeneti követelmények szerint kidolgozott idegen nyelvi kerettanterveket. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív készségének fejlődését a már eddig kialakult külföldi cserekapcsolatok ápolásával és újak létrehozásával fejlesztjük. Folyamatosan bővítjük a szakképző évfolyam gyakorlati foglalkozásainak intézményi kereteit, igyekszünk lehetővé tenni az elméleti képzéshez jobban igazodó gyakorlati foglalkozásokon való részvételt. A tanulók egy része bizonyos jellemzőikből adódóan különbözik a tanulók zömétől, és emiatt speciális oktatási-nevelési eljárásokat igényel. Ide tartoznak a tehetséges, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő, tanulási kudarcnak kitett, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók. Az előző évekhez hasonlóan kiemelten foglalkozunk az eltérő nevelési igényű tanulókkal, tanításuk szakképzett pedagógusokkal történik. SNI-s tanulóink a tantárgyak többségét csoportbontásban tanulják, számukra fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A tehetséggondozást a tanórai tevékenységen túl szakköri keretben, egyéni foglalkozás keretében végezzük, pedagógusaink fontos feladata a tanulók versenyekre 10

11 való felkészítése. Segítjük és támogatjuk a versenyzést, a vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken való szereplést. Nagyon népszerűek tanulóink körében a Tantárgyi Napok keretében megszervezett házi versenyek. Fokozatosan bővítjük iskolánk számítógépparkját, hiszen ez nemcsak az informatikai készségek, hanem a más képességek, kulcskompetenciák fejlesztéséhez is nélkülözhetetlen. Az oktató-nevelő munkát jelenleg 17 digitális tábla segíti. 3.5 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladataink A tanév feladatainak szerves részét képezi a májusi-júniusi érettségi vizsgáknak valamint az osztályozó vizsgáknak a megszervezése és lebonyolítása. A 11. és 12. évfolyamon közép és emelt szintű érettségire készítjük fel tanulóinkat. Emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat ebben a tanévben az alábbi tantárgyakból szervezünk: magyar, történelem, matematika, angol, francia, biológia, informatika, földrajz, testnevelés. Belső vizsgarendszerünknek megfelelően valamennyi 11. évfolyamos tanuló próba érettségit tesz egy szabadon választott tantárgyból. A szóbeli kis érettségi célja, hogy imitálja az igazi érettségi helyzetét és elvárásait, melyek jelentősen eltérnek egy iskolai felelettől. A diákok így ízelítőt kaphatnak a felkészülés nehézségeiből, kipróbálhatják magukat egy bizottság előtti vizsgahelyzetben. 3.6 Tanórán kívüli nevelés, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a személyiségfejlesztéshez hasonlóan az egész iskola életét átfogják. Az iskola pedagógiai programja ezért kiemelten hangsúlyozza a nevelés és közösség fontosságát, és a tantestület és az iskola diáktanácsa komolyan törekszik annak érvényesítésére az iskola mindennapjaiban. Feladatok: Egyházunk hagyományainak ápolása, részvétel a heti egy alkalommal sorra kerülő áhítaton, a csendes-napon, az egyházi ünnepeken és műsorokon, a tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken, az evangélikus iskolák versenyein, rendezvényein. Egyházi, nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése Iskolánk névadójának, Kossuth Lajos emlékének ápolása Hagyományrendszerünk ápolása (Kossuth-hét, jótékonysági bál, iskolabál, elsős-avató, gólya-tábor, ballagás, szalagavató, túrák, iskolaújság) 11

12 Megőrizzük a tanórán kívüli tevékenység színes, sokféle és tartalmas formáit (énekkar, szakkörök, sportkörök, túrák, táborok) Kulturális események látogatása (színházbérlet, hangversenybérlet, kiállítások) Kapcsolataink ápolása (a fenntartóval, szülőkkel, testvériskolákkal, evangélikus oktatási intézményekkel, a várossal) Gazdag élményeket nyújtó kirándulások szervezése a tantestület és a tanulók számára 3.7 A beiskolázással kapcsolatos feladataink Hatékony PR tevékenységgel (média, internet, honlap, szülői értekezletek) célunk az általános iskolás tanulók, illetve szüleik minél szélesebb körű tájékoztatása. Igény szerint tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk az általános iskolás tanulóknak, elősegítve ezzel a sikeres beiskolázást. Kiemelt figyelmet fordítunk saját általános iskolásaink továbbtanulására. A beiskolázás az egész nevelőtestület feladata és felelőssége, ebben a tanévben is megszervezzük hagyományos Nyilt napunkat az általános iskolás tanulóknak és szüleiknek. 3.8 Mérés, értékelés Feladatok: Lebonyolítjuk a 10. évfolyamon anyanyelvi és matematikai alapkészségekből az országos mérést. A mérést a Hivatal szervezi szakértők közreműködésével. (Időpontja május 27.) A kompetenciamérés eredményeit ismertetjük a tantestülettel. Ebben a tanévben két osztályunk bekapcsolódik az országos kompetenciamérés belüli természettudományos mérésbe. A es tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos kompetenciamérés alapján elemezzük az intézmény pedagógiai munkáját. Ennek keretében azonosítjuk az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervet készítünk, melyben rögzítjük az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. 12

13 A 2014/2015. tanévben az országos mérés, értékelés keretében január 5. és május 27. között szervezzük meg a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát.. Az EMMI rendelet egy új 4. melléklettel egészül ki, amely meghatározza a tanulók fizikai-fittségi mérésének tartalmi kereteit. A munkaközösségek folyamatos méréseket végeznek, főleg a kötelező érettségi tantárgyakból (bemeneti teszt a 9. évfolyamon, 10. évfolyam végén) Az értékelések, mérések alapján meghatározzuk azokat a tanulói készségeket, képességeket, amelyeket fejleszteni kell, azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy iskolánk szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. 3.9 Prevenció egészséges életmód Az egészséges életmódra nevelés, a mentálhigiénés problémák kezelése, a gyermek és ifjúságvédelem mindennapos feladatunk. Munkánkat egészségnevelési programunk alapján végezzük. A kapcsolható szaktárgyi órákon és az osztályfőnöki órákon direkt nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk. Szakemberek bevonásával tájékoztató eladásokat tartunk, filmvetítéseket szervezünk. Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Minden tanulónak és az iskola minden dolgozójának feladata a termek tisztaságának és rendjének megőrzése, védelme. Az osztálytermek dekorációját, tisztaságát rendszeresen ellenőrizzük. Az év során keletkezett károkat haladéktalanul jeleznie kell az osztálynak 3.10 Intézményi működéssel kapcsolatos feladatok Feladatok: A fenntartói törvényességi ellenőrzés megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. 13

14 A vezetés felelőssége, hogy a munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával biztosítsa. Feladatunk a Nkt. módosításának és az új jogszabályi változásoknak a megismerése, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pedagógiai Program, SZMSZ, Helyi Tanterv, Házirend megismerése, gyakorlati megvalósítása. Fokozott figyelmet fordítunk az adminisztrációs munkára, a tanulói hiányzások vezetésére és igazolására, valamint a tanórák adminisztrálására. Biztosítjuk az iskola honlapjának folyamatos frissítését, aktualizálását. Jogszabályi kötelezettségünk az iskola és a nevelőtestület meghatározott adatainak nyilvánosságra hozása, meghatározott adatokat közérdekű adatokként bárki számára hozzáférhetővé kell tennünk. A tanulói balesetek megelőzése kiemelt feladat. Elsősorban a testnevelés óra, a szünetek és a kísérletezős tantárgyak órái jelentenek fokozott balesetveszélyt. A baleset- és tűzvédelmi oktatáshoz az osztályfőnökök és az érintett szaktanárok szakmai segítséget, írásos anyagot kapnak a tanévnyitó értekezleten. Feladatunk valamennyi sikeres pályázatunk időarányos teljesítése, és az új pályázati lehetőségek kihasználása. 4. Munkaterv elfogadására vonatkozó záradék Az intézmény éves munkatervét az igazgatótanács, a szülői választmány és a diáktanács véleményezését követően a tantestület a augusztus 28-ai ülésén egyhangúlag jóváhagyta. Miskolc, augusztus 28. Fellegvári Zoltán igazgató 14

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben