Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015."

Átírás

1 Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/ ; Tel./fax: 46/ MUNKATERV

2 A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola munkaterve (2014/2015-ös tanév) A munkaterv a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Pedagógiai Programjának alapján készült, kiemelten épít a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, mint fenntartónak oktatáspolitikai célkitűzéseire, tartalmazza az oktatáspolitikai változásokból eredő feladatokat is. Az éves munkaterv mellékletei: A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015 tanév részletes ütemterve Az iskolai diákönkormányzat munkaterve Kiegészítő dokumentumok: Pedagógiai Program Az iskola működési rendje (SZMSZ) Házirend 2

3 Tartalomjegyzék 1. Egyéni arculat, sajátosságok. 4. old. 2. Az oktatás tárgyi és személyi feltételei.. 4. old. 2.1 Tárgyi feltételek 4. old Saját bevételek.. 4. old Az épület 5. old A tanulást segítő eszközök.5. old Iskolai szintű tankönyvellátás 5. old. 2.2 Személyi feltételek.6. old Létszámok..6. old Továbbképzések.6. old A pedagógusok beiskolázása, minősítés 7. old. 3. A 2014/2015-ös tanév feladatai (gimnázium, szakközépiskola) 8. old. 3.1 Helyzetelemzés 8. old. 3.2 A tanév kiemelt feladatai.8. old. 3.3 Fő nevelési célkitűzéseink 9. old. 3.4 Az oktató munka színvonalának szinten tartása, emelése, oktatási feladataink 10. old. 3.5 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladataink.11. old. 3.6 Tanórán kívüli nevelés, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok old 3.7 A beiskolázással kapcsolatos feladataink..12. old. 3.8 Mérés, értékelés.12. old. 3.9 Prevenció egészséges életmód old Intézményi működéssel kapcsolatos feladatok.13. old. 4. A munkaterv elfogadására vonatkozó záradék.14. old. 3

4 1. Egyéni arculat, sajátosságok A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola a régió újraindított evangélikus intézménye. Az Evangélikus Tanítóképző alapításának éve 1928 volt, a középiskola újra indításának éve pedig Az intézménnyel szomszédos Istvánffy Gyula Általános Iskola átvételét követően elindult az evangélikus szellemiségű alapfokú oktatás is a 2011/2012-es tanév első osztályosaival. A ös tanévtől a Magyarországi Evangélikus Egyház lett a fenntartója a Reményi úti óvodának, bővítve ezzel intézményünk feladat-ellátási körét. Képzési palettánk igen széles körű. Óvodai nevelés, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, szakképzés. Felvállaljuk az SNI-is tanulók oktatását is. Iskolánk a gyerekre érzékenyen ügyelő, megértő és következetes, minőséget és hatékonyságot kínáló és elváró oktatási intézményként határozza meg önmagát, és fogalmazza meg pedagógiai alapelveit. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal igyekszünk vonzóvá tenni intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Iskolánk iránt kiemelkedő az érdeklődés, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy iskolánk a város egyik legkeresettebb, legnépszerűbb intézménye lett a jól tanuló fiatalok és szüleik körében. 2. Az oktatás tárgyi és személyi feltételei 2.1 Tárgyi feltételek Saját bevételek Intézményünk törekszik arra, hogy folyamatosan bevételeket termeljen. Erre az alábbi lehetőségekkel szeretnénk élni ebben a tanévben: a tornaterem különféle rendezvényekre történő bérbe adása tantermek bérbe adása pályázatok Pályázat Feladatok Határidő megnevezése TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése március 12/ TÁMOP Továbbtanulást elősegítő kezdeményezések március támogatása 4

5 2.1.1 Az épület Az épület folyamatos karbantartást igényel. A nyári szünetben felújítás és karbantartási munkálatok valósultak meg az általános iskolában: teljes vízvezeték, csatornarendszer cseréje vakolás, csempézés, járólapozás, festés folyosó ablakok cseréje (48 db.) új tanterem kialakítása Az iskola minden épülete felfrissítve, tisztán és rendezetten várta szeptemberben a diákokat a tanévkezdésre A tanulást segítő eszközök A tanulást segítő eszközök állapota kielégítő, folyamatosan gazdagítjuk szemléltető eszközeink választékát. Számítógépeket, lap-topokat, projektorokat, interaktív táblákat (jelenleg 17 db van) vásároltunk illetve nyertünk pályázati úton. Kondicionáló termünk felszerelését bővítettük, modernizáltuk, vásároltunk kerékpárokat, új ping-pong asztalt, nagy mértékben segítve ezzel a sport-és szabadidős foglalkozásokat Iskolai szintű tankönyvellátás Az új köznevelési rendszerben az állam kiemelt feladatává vált a tanulók és az iskolák tankönyvekkel történő egyenlő ellátása. Ebből következően az állam a korábbinál lényegesen nagyobb szerepet vállal a tankönyvek előállításában és terjesztésében, valamint a költségek alacsony szinten tartásában. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. Továbbra is biztosítja az állam rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon is. A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatták be az iskolának. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás alkalmával biztosítottuk a szülők számára. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratokat (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat stb.) - amennyiben változás áll be a kedvezményre jogosultság vonatkozásában - június 10-e és október 1-je között, de legkésőbb október 1-jéig kell bemutatni a tankönyvellátást összefogó kollégának. 5

6 2.2 Személyi feltételek Létszámok Szakos ellátottságunk megfelelő, az igazgató munkáját 3 igazgatóhelyettes, 2 tagintézményvezető és a gazdaságvezető segíti. A főállású dolgozóink száma 121 fő, rész munkaidőben dolgozik 1 fő, a megbízási szerződéssel dolgozók száma 2 fő. Pedagógus-munkakörben alkalmazottak: gimnázium 30 fő, szakközépiskola 22, általános iskola 31 fő, óvoda 8 fő. Intézményünkben 10 hitoktató tartja a hittanórákat, munkájukat az iskolalelkész fogja össze. A nevelő munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak száma: 31 fő. A tanévben 3 kolléganőnk van otthon gyermekével, tartós távolléten Továbbképzések Hagyományainkhoz híven idén is támogatjuk a tanárok minden olyan tevékenységét, amely szakmai fejlődésüket szolgálja vagy ismeri el és ezzel az intézmény hírnevét öregbíti. Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázatnak köszönhetően (projekt azonosítószáma: TÁMOP / ) a jelenlegi és az előző tanévekben a továbbképzések és az azon résztvevők száma jelentős mértékben nőtt. A 2013/2014-es tanévben, képzésenként 25 fő részvételével az alábbi képzések valósultak meg: A közösségi szolgálatra való felkészítés módszerei Pályaorientáció: miben és a legfőbb kérdés: hogyan tud segíteni a pedagógus a pályaválasztásban? Egészséges életmódra való nevelés, egészségvédelem Környezettudatos magatartás Természetismeret Pedagógiai kompetenciák erősítését támogató korszerű ismeretek - alapképességek fejlesztése és személyiségfejlesztés a pedagógiában Munkafolyamatok uralása a változó közoktatásban A tanulást elősegítő tanulás módszertani továbbképzés pedagógusoknak Az országos minőségirányítási rendszerek (külső pedagógiai-szakmai ellenőrzésértékelés, pedagógus életpálya-modell) hatása a köznevelési intézmények működésére Tanulási és magatartási problémák felismerése és kezelése a pedagógiában A 2014/2015-ös tanév első felében az alábbi továbbképzések lesznek pedagógusaink számára, képzésenként 25 fő részére: 6

7 Elsősegélynyújtás és baleset megelőzési ismeretek Családpedagógia Konfliktuskezelés az iskola falain belül - a pedagógus, mint villámhárító FAT-képzés - Együttműködés-fejlesztés Informatikai szoftverismeretek a hatékony pedagógiai munkavégzéshez A 2014/2015-ös tanév első felében az alábbi továbbképzések lesznek pedagógusaink számára, képzésenként 1 fő részére: Szakmai-módszertani képzés: természettudomány Szaktárgyi képzés A megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzés Egészségtan, illetve életvitel témájú szakirányú továbbképzés Rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés Biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés Művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzés Tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó tanártovábbképzés Népismereti továbbképzés Honismereti képzések Intézmény szakmai munkáját segítő képzés: gyermek és ifjúságvédelem SNI-s továbbképzések :SNI-s gyerekek nevelése-oktatása, integráció, inklúzió, fejlesztő pedagógia, terápia; SNI-s továbbképzések: tehetségfejlesztés A pedagógusok beiskolázása, minősítése Jelenleg 7 kolléga folytatja tanulmányait szakvizsga vagy új diploma megszerzése végett. Tanáraink a pedagógusminősítési rendszer törvényi szabályozásának megfelelően vesznek részt a minősítési eljárásában. Azok közül, akik az előírt feltételeknek megfeleltek páran már feltöltötték egyszerűsített vagy teljes portfóliójukat a pedagógus II. fokozatba kerülésért, többen most állítják össze azt. A mesterfokozatba besorolásért történő minősítési eljárásban 2 fő vesz részt. 7

8 3. A 2014/2015-ös tanév feladatai (gimnázium, szakközépiskola) 3.1 Helyzetelemzés A 2014/2015-es tanévet 1036 fő beiratkozott tanulóval kezdjük. Ebből általános iskolai tanuló 320, gimnáziumi tanuló 348 fő, szakközépiskolai tanuló 242 fő, 2 szakképzésben részesülő osztályunk van, 23 fő, az óvodásaink száma 104. Az idei tanévre a 9. évfolyamon magyar, biológia, angol, német tantárgyakból hirdettünk meg emelt, illetve egyedi tanterv alapján működő csoportokat, osztályokat. Iskolánkban több éves hagyománya van az eltérő nevelési igényű tanulók integrált nevelésének és oktatásának az idei tanévre a dyslexiás, dysgráfiás, dyskalkuliás tanulók számára 12 férőhelyet hirdettünk meg, melyre több mint háromszor annyi tanuló jelentkezett, 40 fő. Az összesen meghirdetett 105 fő gimnáziumi helyre 626 tanuló adta be jelentkezési lapját. Nagyon nagy népszerűsége volt az általános tantervű osztályunknak, itt több mint tízszeres volt a túljelentkezés (278 fő). Nagyon sokan jelentkeztek az angol emelt óraszámú csoportba is, 109 tanuló a 17 helyre. A magyar egyedi tantervű csoportunkba 66 tanuló, a biológia egyedi tantervű csoportunkba a felvehető tanulóknak a kb. ötszöröse, 67 fő jelentkezett. Ebben a tanévben 66 tanuló vállalta, hogy kezdő szintről, emelt óraszámban tanulja a német nyelvet, számuk jelentősen növekedett az előző tanévekhez képest. A gimnáziumi képzésen kívül iskolánkban szakközépiskolai nevelés és oktatás is folyik négy általános műveltséget megalapozó évfolyamon, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. Ez az oktatási forma továbbra is kedvelt a tanulók körében, a meghirdetett 60 helyre 177 tanuló jelentkezett. A ös tanévre meghirdetett gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésünkre 23 fő jelentkezett. 3.2 A tanév kiemelt feladatai Az iskolánk célja az, hogy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével is nevelje. Az evangélikus nevelés-és oktatás hagyományaihoz méltóan magas színvonalú oktató-nevelő munkával segítjük tanulóink személyiségének harmonikus fejlődését, mentális és fizikai kiegyensúlyozottságuk elérését. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A beilleszkedési- és magatartás zavarral küzdő tanulókat egyéni bánásmóddal fejlesztjük, beilleszkedésüket segítjük. 8

9 3.3 Fő nevelési célkitűzéseink Mind tanáraink, mind az iskola lelkészei, hitoktatói fontos feladatnak tekintik tanulóink keresztyén szellemiségű erkölcsi nevelését. A keresztény nevelés segíti tanítványainkat abban, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Tevékenységünk a keresztény értékrendre épít, az egyetemes emberi mellett, a nemzeti értékeket is szolgáljuk, fontos szerepet szánunk az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. Tanulóink heti két órában hittant tanulnak. (A keresztlevél nélkül érkező gyermekek az evangélikus hittant tanulják). A hetet a hétfői első órában áhítattal kezdjük. Iskola lelkészünk hitoktatóink közreműködésével - a tanév folyamán az évfolyamok számára csendes napot szervez, gondoskodik az egyházi ünnepek méltó megünnepléséről. A tantárgyi napok keretében ebben a tanévben is megrendezzük a bibliatörténeti versenyt. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok miatt szükségesnek tartjuk a családi életre nevelés fokozottabb beemelését a köznevelés területére. A nevelési és oktatási problémák megbeszélése céljából 3 szülői értekezletet és 2 fogadóórát tartunk a tanév folyamán. Népszerűek iskolánkban a szülő-tanár-diák találkozók is. Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázatnak köszönhetően több olyan tréning, képzés, workshop került és kerül ebben a tanévben is megrendezésre, mely nagy mértékben hozzájárult a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez. Tanulóink az alábbi képzéseken vettek rész a 2013/2014-es tanévben, illetve vesznek részt ebben a tanévben: Workshop: informatika szakkör Mindennapos testnevelés Egészségnap Workshop: konfliktuskezelés, egyéni megküzdőképesség Workshop: családi életre nevelés A média felelős használatát elősegítő intézményi innovációk Gazdasági-pénzügyi ismeretek bővítése Hagyománnyá tehető iskolai esemény Elsősegély-nyújtási tanfolyam 9

10 3.5 Az oktató munka színvonalának szinten tartása, emelése, oktatási feladataink Intézményünk vonzerejét emeli nevelő munkánk keresztyén szellemisége, a meghirdetett kínálat gazdagsága, a haladó és emelt óraszámú nyelvi csoportok, a közép-és emelt szintű érettségire történő hatékony felkészítés, az informatika ellátottság magas színvonala, valamint annak lehetősége, hogy bizonyos tantárgyakat emelt óraszámban, egyedi tanterv alapján tanulhatnak tanulóink. Feladataink: Az új kerettanterveket a 2013/2014-es tanévtől, felmenő rendszerben vezették be, így idén szeptembertől már a évfolyamon is ezek alapján tanítunk. A mindennapos testnevelést 2012-ben vezették be, a 2014/2015-ös tanévben így már a osztályban lesz kötelező. Két tanórát ki lehet váltani diáksportköri tevékenységgel, illetve versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel. A nyelvórákat csoportbontásban tartjuk. Tanulóink angol, német, francia és latin nyelvekett tanulnak. A megemelt kimeneti szinttel (B1 a 12. évfolyamon) fokozatosan átszerveződnek a feladatok. A tervezésben és a megvalósításban alkalmazzuk a módosított kimeneti követelmények szerint kidolgozott idegen nyelvi kerettanterveket. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív készségének fejlődését a már eddig kialakult külföldi cserekapcsolatok ápolásával és újak létrehozásával fejlesztjük. Folyamatosan bővítjük a szakképző évfolyam gyakorlati foglalkozásainak intézményi kereteit, igyekszünk lehetővé tenni az elméleti képzéshez jobban igazodó gyakorlati foglalkozásokon való részvételt. A tanulók egy része bizonyos jellemzőikből adódóan különbözik a tanulók zömétől, és emiatt speciális oktatási-nevelési eljárásokat igényel. Ide tartoznak a tehetséges, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő, tanulási kudarcnak kitett, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók. Az előző évekhez hasonlóan kiemelten foglalkozunk az eltérő nevelési igényű tanulókkal, tanításuk szakképzett pedagógusokkal történik. SNI-s tanulóink a tantárgyak többségét csoportbontásban tanulják, számukra fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A tehetséggondozást a tanórai tevékenységen túl szakköri keretben, egyéni foglalkozás keretében végezzük, pedagógusaink fontos feladata a tanulók versenyekre 10

11 való felkészítése. Segítjük és támogatjuk a versenyzést, a vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken való szereplést. Nagyon népszerűek tanulóink körében a Tantárgyi Napok keretében megszervezett házi versenyek. Fokozatosan bővítjük iskolánk számítógépparkját, hiszen ez nemcsak az informatikai készségek, hanem a más képességek, kulcskompetenciák fejlesztéséhez is nélkülözhetetlen. Az oktató-nevelő munkát jelenleg 17 digitális tábla segíti. 3.5 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladataink A tanév feladatainak szerves részét képezi a májusi-júniusi érettségi vizsgáknak valamint az osztályozó vizsgáknak a megszervezése és lebonyolítása. A 11. és 12. évfolyamon közép és emelt szintű érettségire készítjük fel tanulóinkat. Emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat ebben a tanévben az alábbi tantárgyakból szervezünk: magyar, történelem, matematika, angol, francia, biológia, informatika, földrajz, testnevelés. Belső vizsgarendszerünknek megfelelően valamennyi 11. évfolyamos tanuló próba érettségit tesz egy szabadon választott tantárgyból. A szóbeli kis érettségi célja, hogy imitálja az igazi érettségi helyzetét és elvárásait, melyek jelentősen eltérnek egy iskolai felelettől. A diákok így ízelítőt kaphatnak a felkészülés nehézségeiből, kipróbálhatják magukat egy bizottság előtti vizsgahelyzetben. 3.6 Tanórán kívüli nevelés, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a személyiségfejlesztéshez hasonlóan az egész iskola életét átfogják. Az iskola pedagógiai programja ezért kiemelten hangsúlyozza a nevelés és közösség fontosságát, és a tantestület és az iskola diáktanácsa komolyan törekszik annak érvényesítésére az iskola mindennapjaiban. Feladatok: Egyházunk hagyományainak ápolása, részvétel a heti egy alkalommal sorra kerülő áhítaton, a csendes-napon, az egyházi ünnepeken és műsorokon, a tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken, az evangélikus iskolák versenyein, rendezvényein. Egyházi, nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése Iskolánk névadójának, Kossuth Lajos emlékének ápolása Hagyományrendszerünk ápolása (Kossuth-hét, jótékonysági bál, iskolabál, elsős-avató, gólya-tábor, ballagás, szalagavató, túrák, iskolaújság) 11

12 Megőrizzük a tanórán kívüli tevékenység színes, sokféle és tartalmas formáit (énekkar, szakkörök, sportkörök, túrák, táborok) Kulturális események látogatása (színházbérlet, hangversenybérlet, kiállítások) Kapcsolataink ápolása (a fenntartóval, szülőkkel, testvériskolákkal, evangélikus oktatási intézményekkel, a várossal) Gazdag élményeket nyújtó kirándulások szervezése a tantestület és a tanulók számára 3.7 A beiskolázással kapcsolatos feladataink Hatékony PR tevékenységgel (média, internet, honlap, szülői értekezletek) célunk az általános iskolás tanulók, illetve szüleik minél szélesebb körű tájékoztatása. Igény szerint tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk az általános iskolás tanulóknak, elősegítve ezzel a sikeres beiskolázást. Kiemelt figyelmet fordítunk saját általános iskolásaink továbbtanulására. A beiskolázás az egész nevelőtestület feladata és felelőssége, ebben a tanévben is megszervezzük hagyományos Nyilt napunkat az általános iskolás tanulóknak és szüleiknek. 3.8 Mérés, értékelés Feladatok: Lebonyolítjuk a 10. évfolyamon anyanyelvi és matematikai alapkészségekből az országos mérést. A mérést a Hivatal szervezi szakértők közreműködésével. (Időpontja május 27.) A kompetenciamérés eredményeit ismertetjük a tantestülettel. Ebben a tanévben két osztályunk bekapcsolódik az országos kompetenciamérés belüli természettudományos mérésbe. A es tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos kompetenciamérés alapján elemezzük az intézmény pedagógiai munkáját. Ennek keretében azonosítjuk az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervet készítünk, melyben rögzítjük az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. 12

13 A 2014/2015. tanévben az országos mérés, értékelés keretében január 5. és május 27. között szervezzük meg a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát.. Az EMMI rendelet egy új 4. melléklettel egészül ki, amely meghatározza a tanulók fizikai-fittségi mérésének tartalmi kereteit. A munkaközösségek folyamatos méréseket végeznek, főleg a kötelező érettségi tantárgyakból (bemeneti teszt a 9. évfolyamon, 10. évfolyam végén) Az értékelések, mérések alapján meghatározzuk azokat a tanulói készségeket, képességeket, amelyeket fejleszteni kell, azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy iskolánk szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. 3.9 Prevenció egészséges életmód Az egészséges életmódra nevelés, a mentálhigiénés problémák kezelése, a gyermek és ifjúságvédelem mindennapos feladatunk. Munkánkat egészségnevelési programunk alapján végezzük. A kapcsolható szaktárgyi órákon és az osztályfőnöki órákon direkt nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk. Szakemberek bevonásával tájékoztató eladásokat tartunk, filmvetítéseket szervezünk. Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Minden tanulónak és az iskola minden dolgozójának feladata a termek tisztaságának és rendjének megőrzése, védelme. Az osztálytermek dekorációját, tisztaságát rendszeresen ellenőrizzük. Az év során keletkezett károkat haladéktalanul jeleznie kell az osztálynak 3.10 Intézményi működéssel kapcsolatos feladatok Feladatok: A fenntartói törvényességi ellenőrzés megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. 13

14 A vezetés felelőssége, hogy a munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával biztosítsa. Feladatunk a Nkt. módosításának és az új jogszabályi változásoknak a megismerése, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pedagógiai Program, SZMSZ, Helyi Tanterv, Házirend megismerése, gyakorlati megvalósítása. Fokozott figyelmet fordítunk az adminisztrációs munkára, a tanulói hiányzások vezetésére és igazolására, valamint a tanórák adminisztrálására. Biztosítjuk az iskola honlapjának folyamatos frissítését, aktualizálását. Jogszabályi kötelezettségünk az iskola és a nevelőtestület meghatározott adatainak nyilvánosságra hozása, meghatározott adatokat közérdekű adatokként bárki számára hozzáférhetővé kell tennünk. A tanulói balesetek megelőzése kiemelt feladat. Elsősorban a testnevelés óra, a szünetek és a kísérletezős tantárgyak órái jelentenek fokozott balesetveszélyt. A baleset- és tűzvédelmi oktatáshoz az osztályfőnökök és az érintett szaktanárok szakmai segítséget, írásos anyagot kapnak a tanévnyitó értekezleten. Feladatunk valamennyi sikeres pályázatunk időarányos teljesítése, és az új pályázati lehetőségek kihasználása. 4. Munkaterv elfogadására vonatkozó záradék Az intézmény éves munkatervét az igazgatótanács, a szülői választmány és a diáktanács véleményezését követően a tantestület a augusztus 28-ai ülésén egyhangúlag jóváhagyta. Miskolc, augusztus 28. Fellegvári Zoltán igazgató 14

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innováció a jövő útja 2013.01.01-2014.12.31. A pályázati konstrukció célja: Elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben