Az adóeljárás változásai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal"

Átírás

1 Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként az Art.-ot kell alkalmazni K+F tevékenység minősítésével összefüggő eljárást lefolytató szakértő intézmény kirendelésekor bizonyos Ket. rendelkezéseket nem lehet alkalmazni (pl. nincs eljárási bírság)

3 Képviselet: megszűnik az állandó meghatalmazott felelőssége! Csak az adózó szankcionálható, ha a képviselő hibájára vezethető vissza, az adózó polgári jogi úton érvényesítheti kárát A képviselet megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti, erről az adózót a NAV értesíti Képviseleti jog megszűnésének napján a meghatalmazott még iratátvételre jogosult. Végelszámolásesetén a végelszámoló az adózási képviselő: ő teljesíti az adókötelezettségeket, ő gyakorolja a jogokat. Az általa elkövetett jogsértés miatt ő tartozik felelősséggel

4 Be kell jelenteni (cégbíróságon keresztül): Kft, Zrt.: tag 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik Zrt.: 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkező tag név, székhely, adóazonosító szám Továbbá: Jegyzett tőke összege Fióktelep esetén a külföldi vállalkozás nevét, címét, Magyarországi tényleges üzletvezetés helyét, ha az adóügyi illetőséget ez határozza meg Iskolaszövetkezet: tagi jogviszony megszűnését, 8 napon belül Elektronikus iratok iratőrzési helyét

5 Az adószám megtagadásáról értesíti a NAV a cégbíróságot, az okmányirodát stb. Hiába jogerős a NAV határozat, nem lehet értesíteni, ha bírósági felülvizsgálat van folyamatban Külföldi munkavállaló bejelentési kötelezettségének általánosítása (nem konkrét feltételekhez kötődik) Továbbra is 30 napon belül

6 Munkaerő kölcsönbevevő bejelentési kötelezettsége (új!) Kölcsönzött munkavállaló adatait és a kölcsönbeadó adatait a foglalkoztatás megkezdéséig Kölcsönzés végét követően a foglalkoztatás befejezésének napját Cél: ellenőrzés hatékonyságának növelése

7 Vámazonosító szám igénylése Art. szabályok alapján A NAV által még nem nyilvántartott meghatározott adatokat kell bejelenteni, ha valaki VPID, vagy EORI számot igényel. A NAV okiratok bemutatását kérheti az adózótól Adóalany-nyilvántartás egységesítése (adó-és vámhatóság) Tényleges üzletvezetési hely külföldre történő áthelyezésének bejelentése (időpont, másik állam) Kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének bejelentése

8 Közösségi adószám megállapítás megtagadható, ha az adóregisztrációs eljárásban az adószámot nem lehet kiadni Ha a megszűnt egyéni vállalkozó újraindítja tevékenységét, új adószámot kap (nem a régit)

9 Adószám felfüggesztési okok: Címzett ismeretlen, nincs levélszekrény, székhelyén nem található, adótartozás több, mint 1 éve Adószám törlés: Székhely nem valós, nincs képviselő vagy nem valós személy Adószám felfüggesztésről, törlésről hirdetményi közlés nincs, csak az adóhatóság honlapján keresztül kell közzétenni.

10 ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS (ÚJ!) Az adóhatóság megvizsgálja, fennáll-e az adószám kiadásának akadálya. Ha fennáll, az adóhatóság határozatot hoz az adószám kiadásának megtagadásáról Két körös határidő: 1 munkanap, ha nem valószínűsíthető akadály 8 munkanap: konkrét eljárás. Addig technikai azonosító számon tartja nyilván

11 Adószám kiadás megtagadási okok: Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vezető tisztségviselője, képviselője olyan, más adózó jelenlegi vagy volt tagja, képviselője, aki/amely: Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik, vagy 5 éven belül 15 (30) millió Ft adótartozással szűnt meg 5 éven belül adószám felfüggesztést követően vagy egyéb okból törölte Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik Az adószám felfüggesztéses szabályt nem kell alkalmazni, ha bírósági eljárás még folyamatban van

12 Jogorvoslat: 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem Az adóhatóság visszavonja az elutasítást, ha a tagnak, vezető tisztségviselőnek fel nem róható okból következett be az elutasítási ok, pl.: Adótartozást azért nem tudta befizetni, mert a vevő nem fizette ki, és A követelések összege a tartozást meghaladja, és Az adózó úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

13 A kimentési kérelem indokait az adóhatóság vizsgálhatja, akár a partnernél is. Az eljárási határidőkbe ez nem számít bele. Ha adószám kiadását megtagadja az adóhatóság: az előtársaság adókötelezettségeiért a tagok egyetemlegesen felelnek, mulasztási bírságot valamennyi tagra kiszabhat.

14 Art 2012 Ha a Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vagy vezető tisztségviselője, képviselője személyében történik változás, megvizsgálja, hogy van-e akadály (ua. mint az adóregisztrációs eljárásnál) a változás átvezetésére Ha felmerül akadály: 30 nap az elhárításra. Ha nem hárítja el, adószám törlésre kerül. Ugyanígy jár el, ha később (1 éven belül) jön rá az adóhatóság, hogy nem adhatott volna ki adószámot Jogorvoslat: felszólítástól számított 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem.

15 Kérelemre az adóhatóság igazolást állít ki, hogy nem állnak fenn az adózóval (magánszeméllyel) szemben kizáró feltételek Adószám megtagadása esetén a fel nem róhatóságról is kiállít kérésre igazolást, a feltételek fennállását bizonyítania kell. Igazolás: hatósági bizonyítvány, kiállítása bizonyos esetben megtagadható. Az igazolás 15 napig érvényes, ha érvényességi időn belül minden tag (képviselő) bead igazolást, az adószám kiadása nem tagadható meg (kivéve ha más akadály fennáll az igazolás kiadását követően )

16 Fokozott adóhatósági felügyelet Bejelentkezést/tulajdonos, illetve képviselőváltást követően azonnal kockázatelemzés, kérdőívet küldhet ki. Be kell küldeni: Tevékenység részletes bemutatása Foglalkoztatottak száma, alkalmazás jellege Tevékenységhez rendelkezésre álló eszközök bemutatása Tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adatai, használatának jogcíme Rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források

17 Ha kockázatosnak ítéli az adózót, megvizsgálhatja az adatok hitelességét. Eltérés esetén: fokozott adóhatósági felügyelet (max. 1 évig), vagy ha fennállnak a feltételek adószám felfüggesztés. Akkor is fokozott adóhatósági felügyelet, ha fel nem róhatósági igazolást kapott a tag/képviselő, és ezért kapott adószámot az új adózó, vagy ezért nem törölték a változásbejegyzés során.

18 A fokozott adóhatósági felügyelet tartalma: Gyakoribb áfa bevallási kötelezettség Gyakoribb összesítő nyilatkozat beadási kötelezettség Kötelező adótanácsadói, adószakértői ellenjegyzés Áfa bevallással együtt az alapul szolgáló bizonylatok kötelező benyújtása Adószám törlés: Ha az adózó a kérdőívre nem válaszol Ha a felügyelet időtartama alatt nyugtát nem bocsát ki, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy minősített okból adóbírságot kap Nem teljesíti bevallási kötelezettségét Nem teljesíti a fokozott adóhatósági felügyeletben foglaltakat

19 Vámazonosító számmal kapcsolatos nyilvántartásba vétel VPID és EORI szám A VPID szám kiadását az adóhatóság megtagadja, ha a bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak Hivatalból állapítják meg a VPID számot: Aki a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta Akinek a feladatai ellátásához szükséges

20 Munkáltató adatszolgáltatása február 12-ig azokról a magánszemélyekről akik a munkáltatói adómegállapítást választották Ha a magánszemély ennek ellenére ad be bevallást, az adóhatóság felhívására válaszul igazolhatja, hogy nem választhatott volna munkáltatói adómegállapítást Ha nem igazolja, az adóhatóság a bevallást nem dolgozza fel (munkáltatói lesz az érvényes) Ha igazolja: bevallás feldolgozódik, de a kiutalási idő az igazolás benyújtásától számítódik

21 Egyszerűsített adóbevallás: belföldi cím vagy cím megadása kötelező 08-as bevallás: Ha valamely hónapban kellett adnia, utána egész évben vagy 08-ast vagy NY nyilatkozatot adnia kell, START BÓNUSZ, Karrier Híd program SZJA bevallási kötelezettség elhalasztása akkor is kérhető, ha külföldi jövedelem miatt a külföldi adózási szabályok vizsgálata szükséges NY nyilatkozat: bevallás benyújtására előírt határidőig (egyértelműsítés) Bevallás pótlása: az ellenőrzés megkezdését megelőző napig lehetséges január 1-jétől tételes ÁFA bevallás: számla adatait fel kell tüntetni a bevallásban

22 Soron kívüli bevallási kötelezettség Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet: már a megszűnés elhatározását követő 30 napon belül Szüneteltetés alatt megszűnő egyéni vállalkozók: 30 napon belül Felszámolás, végelszámolás: soron kívül kell teljesíteni a nem záró bevallásokat is (amelyeknek elvileg később lenne a határideje) Felszámolás, végelszámolás: a megszűnéskor megszűnt munkaviszonnyal kapcsolatos adókról: a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a felszámoló, végelszámoló ad be 08-as bevallást

23 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Bevallásban, ha elképzelhető, hogy hibás az összeg jogszabály értelmezés miatt ÁFA és innovációs járulék nem! Adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd ellenjegyzésével jegyzőkönyv felvétele a tényállásról 0,5%, min. 100e, max. 5m Ft. Bejelentés valódiságát utólagos adóellenőrzés keretében vizsgálja a NAV

24 Jogszerűtlen START támogatás: kártya tulajdonosát kötelezi a NAV ÁFA adózási mód bejelentésének elmulasztása: nincs lehetőség adóvisszaigénylésre Kiutalásra nyitva álló határidő: Felszámolási/végelszámolási záróbevallásnálkért adóvisszaigénylés: 60/45 nap, bevallás beadástól, legkorábban az esedékességtől számítva Fizetési módok: Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók csak így fizethetnek bármilyen adót, kivéve: illetékek, igazgatatási szolgáltatási díj, háztartási munka, alkalmi munka miatti kötelezettség, árverési vételár, letéti számla (ezt lehet csak bankkártyával) Mindenki más: bármit fizethet bankkártyával, egyéb elektronikus módon

25 Adó elszámolása: Részbeni teljesítés végrehajtáskor: először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni Túlfizetés elévülése: kérelemre átvezethető tartozásra az elévült túlfizetés Felszámolás mellett a csőd-és végelszámolási eljárásoknál is hivatalból vezetik át a túlfizetést a tartozásra Felszámolásnál túlfizetés kiutalása: legkésőbb a záró adóbevalláskor Iratőrzés: eredeti pld-ra, vagy elektronikus másolatra. Ha az eredeti irat megőrzését nem írja elő jogszabály, elég a másolat

26 Önellenőrzés: tavalyi módosításhoz kapcsolódó pontosítás: az önellenőrzést a bevallás benyújtásával teljesíti az adózó. Ha már nincs olyan adónem: egyéb befizetés. Adóhatóság adatot szolgáltat: Kormányhivatalnak a polgármesteri összeférhetetlenség vizsgálatához 08-as bevalláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás: javítás, önellenőrzés esetén a követő hónap végéig Állami foglalkoztatási szerv részére a 08-as bevallás bizonyos adatait

27 Adótitok szabályait kell alkalmazni a VPID számmal kapcsolatos eljárásokra is Adótitok alóli kivétel: ingatlan tulajdonosa megtudhatja, hogy az ingatlanán alapított zálogjog, végrehajtási jog alapjául milyen adótartozás szolgál Támogatást folyósító szervet értesíti az adóhatóság, ha visszaélés valószínűsíthető Karrier híd irodát is tájékoztatja a járulékkedvezményről

28 Honlapon közzéteszi a NAV, ha az ÁFA mentes ingatlanértékesítés, bérbeadás helyett az adózó az adókötelezettséget választja, valamint a bizonytalan adójogi helyzet bejelentéséhez kapcsolódó ellenjegyző adatait és az esetleges mulasztási bírságot A NAV nyomozó hatóságát, illetve más nyomozóhatóságot tájékoztatja a NAV a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében, valamint (csak a NAV nyomozóhatóságot) a büntetőeljárás indítása, lefolytatása céljából Önkormányzati feketelista : 1eFt/10eFt feletti adótartozásnál Jelentős változások az EU adóügyi együttműködés szabályaiban, az ún. behajtási jogsegélyben

29 Vámhatóság hatáskörébe tartozik a népegészségügyi termékadó Adó-és vámhatósági hatáskör (új, közös!) a VPID szám kiadásával kapcsolatos hatáskör 58-as bevallás évközi ellenőrzése nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot (SZJA bevallás ismeretében újból ellenőrizhető pl.) Nem kell minden felszámolás alatti adózót ellenőrizni Csak ha visszaigénylést tartalmaz a bevallás Egyezséget kíván kötni, vagy Van bejelentett munkavállaló a képviselőn kívül

30 Becslési adatbázis: területi bontásban a forgalmi, létszám és egyéb adatokat tartalmazza. Cél: kiválasztási és ellenőrzési rendszer támogatása Ellenőrzésre történő kiválasztás alapulhat nyilvánosan elérhető adatokon is.

31 Ellenőrzési határidő: újraszabályozás (logikusabb) Új eljárásnál: döntéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni az új eljárást. Felszámolási, végelszámolási bevallások ellenőrzésénél: ha önellenőrzés, hiánypótlás, javítás kell, nem számít bele az ellenőrzési határidőbe

32 Ellenőrzési határidő szünetelés: Ellenőrzés akadályozása: akadály megszűnéséig, max. 90 nap Ügygondnok, belföldi jogsegély: válasz megérkezéséig, max. 30 nap Szakértő: szakértői vélemény megérkezéséig Külföldi megkeresés: válasz megérkezését követő 8. napig, de max. 1 évig

33 Ellenőrzés kezdete: előzetes értesítés helyett megbízólevél kézbesítése Ellenőrzés megkezdése: fel nem fedett próbavásárlásnál elég az eladó, e-kereskedelemnél elég a kiszállító Fel nem fedett próbavásárlás: nem igazolja magát utólag a két adóellenőr, hanem csak jegyzőkönyvet küld ki Próbavásárlás e-kereskedelem: kibonthatja a csomagot, hátha ott a bizonylat. Ha nem veszi vissza az árut, a vételár eljárási költségnek minősül, amit az eladó visel, vagy a terméket értékesíti vagy megsemmisíti.

34 Az idegen nyelvű bizonylatok mellett az azokat alátámasztó szerződések fordítását is el kell készítenie az adózónak Kivéve angol, német, francia Hiányos iratanyag: pótlás engedélyezése helyett pótlásra kötelezés (bírság!) Kutatás-fejlesztési tevékenység ellenőrzése: szakértőként megkereshet speciális intézményt

35 Pénztárgép 10 napra bevonható ellenőrzés céljából Felszámoló, végelszámoló felelősség alól mentesül, ha a hiba, hiányosság az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. NAV hivatásos állományú tagja az ellenőrzésnél jelen lehet, de ellenőrzési cselekményt nem végezhet, de veszélyeztetés, fenyegetés, akadályozás esetén felléphet

36 Jegyzőkönyv: próbavásárlásnál ha nincs hiányosság: postán, e-kereskedelemnél: postán Kiegészítő ellenőrzés: jegyzőkönyvtől számított 30 napon belül hivatalból is indítható. 15 nap + 2*15 nap meghosszabbítás. Adózót értesíteni kell. Hatósági eljáráson belüli ellenőrzés: adózó értesítése. 15 nap, nem hosszabbítható. Nem számít bele a hatósági eljárás határidejébe.

37 Kiutalás előtti ellenőrzés: részösszeg kiutalásáról az ellenőrzés közben is dönthet. Észrevételt csak az ellenőrzés lezártát követően tehet, közben nem. Be nem jelentett alkalmazott miatti becslés: minimálbér kétszeresének megfelelő juttatás után állapítja meg az adókötelezettséget (min. 3 hónap vélelem, ismételt esetén a két ellenőrzés közötti időszakra). Ismételt ellenőrzés nem folytatható, ha bírósági felülvizsgálat volt. Bizonytalan adójogi helyzet esetén ismételt ellenőrzés csak szűk körben Felülellenőrzés: új tény, körülmény lehet az 1 éven túli külföldi adóhatósági válasz

38 Adatgyűjtés, helyszíni ellenőrzés: a becslési adatbázis frissítése, létrehozása céljából is történhet Új: Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés Okok: Szerződéses kapcsolatban álló fél ellenőrzése miatt, vagy Bűncselekmény elkövetési érték felderítése céljából Kiterjed: adatok, tények, körülmények vizsgálatára Utólagos ellenőrzéssel párhuzamosan is lehet 2. esetben a NAV nyomozóhatóságát értesítik Iratrendezést, önellenőrzést elrendelhet az adóhatóság. Ha nem hajtja végre: mulasztási bírság

39 Kézbesítési vélelem: postai kifejezések használata, bejelentett cím hangsúlyozása Képviselővel párhuzamosan adózónak is kézbesíthető az irat (elhúzás megakadályozása) Kézbesítési vélelem: megdöntésére a magánszemély adózó a végrehajtási eljárás megindítása előtt is terjeszthet elő kérelmet Illetékkedvezmény a határozat kiadása után, jogerőre emelkedés előtt is kérhető, ekkor a határozatot kiegészítik, a kiegészítés jogerőre emelkedése lesz a mérvadó Végelszámolás miatti ellenőrzés: ha közben úgy dönt, mégsem szűnik meg, az általános szabályok alkalmazandók

40 Feltételes adómegállapítás: TAO: 3 éves alkalmazhatóság kérhető (tartós feltételes adómegállapítás), még jogszabályváltozás esetére is, ha az adózó mf. 1 milliárd Ft feletti és legalább 200 főt foglalkoztat Sürgősségi eljárás: 30 nap + 30 nappal meghosszabbítható K+F minősítést is érint: hatóság előzetes minősítését csatolni kell Eljárás lefolytatása alatt ellenőrzés nem folytatható, ha az alapul szolgáló jogügylet már megvalósult Időbeli hatály kiterjesztése: pontosítás

41 Csoportos ÁFA alany részére fizetési könnyítés, adómérséklés nem engedélyezhető SZJA 4 havi részletfizetés: első részlet május 20., csak a határidőben beadott bevallásban kérhető, később ilyen módon nem Fellebbezés: adóregisztrációs eljárás: 5 nap felterjesztésre, 15 nap elbírálásra Felügyeleti intézkedés: Miniszterhez csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével Bírósági felülvizsgálat után nincs felügyeleti int. Érdemi vizsgálat lefolytatása után mellőzi a felügyeleti int., ha nincs jogszabálysértés Egyébként érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

42 Végrehajtható okirat: Eü. szolg. járulék fizetése miatti bejelentkezés Hivatalbóliátvezetés: adótartozás mellett köztartozásra is lehet, de nem kötelező. Először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni. Köztartozásnál: végzéssel értesít az átvezetésről Lehetőség biztosítéki célú gépjármű foglalásra Ingatlanárverés: pontosítás az árverési előleg megfizetésével kapcsolatban

43 Adók módjára behajtandó köztartozás: Méltányossági kérelem: adóhatóság továbbítja a behajtást kérő szervnek, ha az illetékes szervnek adják be, értesíti az adóhatóságot Végrehajtás szünetelhet A behajtást kérő értesíti az adóhatóságot a kérelem sorsáról, az új összegről stb. 6 hónapos elévülés meghosszabbítás: új eljárásnál (másodfok, felügyeleti, bíróság)

44 Késedelmi pótlék nincs, ha illeték törlésére az eredeti állapot helyreállítása miatt kerül sor Adóbírság: Bevétel eltitkolása, bizonylatok meghamisítása, megsemmisítése esetén: 200% Minősített adózók adóbírság kedvezménye megszűnik Nem lehet adóbírság a kifizető rossz igazolása miatt, az örökösnél, megajándékozottnál, a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésével érintett adónemben

45 Mulasztási bírság Már nem csak a beszámoló beküldésének elmulasztása, hanem a hibás beszámoló beküldés is szankcionálható: 500 eft Beszámoló elmulasztása: 1 mft, ha felhívásra nem teljesít Adókötelezettség elmulasztása: bírságolás mellett teljesítésre felhívás. Újdonság: felszámolás, végelszámolás alatt mellőzhető

46 Mulasztási bírság Feketézők : bírság melletti foglalást ha nem alkalmazza az adóhatóság: a határozatot kiküldi Üzletlezárást helyettesítő bírság a tevékenység felfüggesztés helyett (ha nincs üzlet): 200/500eFt Bizonytalan adójogi helyzet: Nincs mul.bír. az adólevonás vagy adóbeszedés elmulasztása miatt, ha erre vonatkozott, Jogtalan bejelentés miatt az adózó és a szakember is (díj 50%-a, min. 200eFt) Transzferár nyilvántartás hiánya: ismételt mulasztás esetén 4 mft. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása: 40%, de min. 200/500 eft

47 Mulasztási bírság: SZJA késedelmes beküldés miatti kimentés: szept.20 helyett nov. 20-ig Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása: 1 mft-ig terjedő bírság. Számla nyugta esetén 200/500 eft számlánként, nyugtánként. Ha az adózó nem rendezi iratait: Az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálata alatt: számla érték 10%/50%, max. 1 mft Más esetben max. 1 mft

48 Üzletlezárás: Pontosításra került, mi minősül alapszükségletnek (ami miatt nem lehet üzletlezárás) Méltányossági jogkör gyakorolható első mulasztásnál Beszámoló be nem küldése: 30 napos határidő tűzésével teljesítésre felszólítás, 500 eft bírság 60 napos határidővel újból, 1 mftbírság Hivatalból törli (nincs adószám felfüggesztés) és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását

49 Elektronikus kötelezettségek: E-bevallók csak így nyújthatják be a fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeiket 2013-tól a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségeiket is csak így teljesíthetik Ügyfélkapun megnézhető a 08-as bevallás adattartalma, magánszemély és kifizető oldaláról is. Határon átnyúló szolgáltatás: általános felhatalmazás adótanácsadói tevékenységre

50 Egyéb: Munkaviszony alapján eljáró jogtanácsosnak nem kell külön képviselet igazolás (igazolvány elég) Pénzügyi képviselő: bankgaranciát évente igazolni kell Adószám felfüggesztés: 30 helyett 15 nap Jogosulatlan igénylés: 30% felett már nincs kamat kiutalási késedelemnél Iratőrzés: elektronikus is! Vevőnek be kell jelentenie a 2mFt feletti készpénzfizetést az adóhatósághoz

51 Egyéb: Eü. szolg. járulék fizetésről nem hoz határozatot az adóhatóság Illetékkedvezményről a B400 adatlapon kell nyilatkozni Új cégek 20%-a helyett 10%-át ellenőrzi kötelezően az adóhatóság Ellenőrzés megkezdésének elhalasztása: 1 alkalommal kérhető Tanú is elővezethető az első kézbesítés át nem vételét követően

52 Egyéb: Kézbesítési vélelem megdöntése: 15 napon túl is lehet végrehajtási eljárás nélkül is (fizetési felszólításnál) Köztartozás jogosultja folyamatosan megkeresheti az adóhatóságot végrehajtást kérve. Minimum összeg: 10eFt, szabálysértésnél 5eFt. Számlázó programokra pontosabb szabályozás lesz. Megsértőjével szemben mulasztási bírság Adókedvezményre jogosító igazolásokról adatszolgáltatás: január 31. Szállítólevélről is adatszolgáltatás (nyomtatványforgalmazó)

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 2 a) NAV (állami adóhatóság) (vámhatóság) b) az önkormányzat jegyzője (önkormányzati

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

Mi mennyi 2014-ben? 1.

Mi mennyi 2014-ben? 1. Mi mennyi 2014-ben? 1. Minimálbér: 101.500 Ft Garantált bérminimum: 118.000 Ft Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft Álláskeresési járadék: max. 101.500 Ft /hó Nyugdíj előtti álláskeresési segély:

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben