Az adóeljárás változásai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal"

Átírás

1 Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként az Art.-ot kell alkalmazni K+F tevékenység minősítésével összefüggő eljárást lefolytató szakértő intézmény kirendelésekor bizonyos Ket. rendelkezéseket nem lehet alkalmazni (pl. nincs eljárási bírság)

3 Képviselet: megszűnik az állandó meghatalmazott felelőssége! Csak az adózó szankcionálható, ha a képviselő hibájára vezethető vissza, az adózó polgári jogi úton érvényesítheti kárát A képviselet megszűnését a meghatalmazott is bejelentheti, erről az adózót a NAV értesíti Képviseleti jog megszűnésének napján a meghatalmazott még iratátvételre jogosult. Végelszámolásesetén a végelszámoló az adózási képviselő: ő teljesíti az adókötelezettségeket, ő gyakorolja a jogokat. Az általa elkövetett jogsértés miatt ő tartozik felelősséggel

4 Be kell jelenteni (cégbíróságon keresztül): Kft, Zrt.: tag 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik Zrt.: 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkező tag név, székhely, adóazonosító szám Továbbá: Jegyzett tőke összege Fióktelep esetén a külföldi vállalkozás nevét, címét, Magyarországi tényleges üzletvezetés helyét, ha az adóügyi illetőséget ez határozza meg Iskolaszövetkezet: tagi jogviszony megszűnését, 8 napon belül Elektronikus iratok iratőrzési helyét

5 Az adószám megtagadásáról értesíti a NAV a cégbíróságot, az okmányirodát stb. Hiába jogerős a NAV határozat, nem lehet értesíteni, ha bírósági felülvizsgálat van folyamatban Külföldi munkavállaló bejelentési kötelezettségének általánosítása (nem konkrét feltételekhez kötődik) Továbbra is 30 napon belül

6 Munkaerő kölcsönbevevő bejelentési kötelezettsége (új!) Kölcsönzött munkavállaló adatait és a kölcsönbeadó adatait a foglalkoztatás megkezdéséig Kölcsönzés végét követően a foglalkoztatás befejezésének napját Cél: ellenőrzés hatékonyságának növelése

7 Vámazonosító szám igénylése Art. szabályok alapján A NAV által még nem nyilvántartott meghatározott adatokat kell bejelenteni, ha valaki VPID, vagy EORI számot igényel. A NAV okiratok bemutatását kérheti az adózótól Adóalany-nyilvántartás egységesítése (adó-és vámhatóság) Tényleges üzletvezetési hely külföldre történő áthelyezésének bejelentése (időpont, másik állam) Kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésének bejelentése

8 Közösségi adószám megállapítás megtagadható, ha az adóregisztrációs eljárásban az adószámot nem lehet kiadni Ha a megszűnt egyéni vállalkozó újraindítja tevékenységét, új adószámot kap (nem a régit)

9 Adószám felfüggesztési okok: Címzett ismeretlen, nincs levélszekrény, székhelyén nem található, adótartozás több, mint 1 éve Adószám törlés: Székhely nem valós, nincs képviselő vagy nem valós személy Adószám felfüggesztésről, törlésről hirdetményi közlés nincs, csak az adóhatóság honlapján keresztül kell közzétenni.

10 ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS (ÚJ!) Az adóhatóság megvizsgálja, fennáll-e az adószám kiadásának akadálya. Ha fennáll, az adóhatóság határozatot hoz az adószám kiadásának megtagadásáról Két körös határidő: 1 munkanap, ha nem valószínűsíthető akadály 8 munkanap: konkrét eljárás. Addig technikai azonosító számon tartja nyilván

11 Adószám kiadás megtagadási okok: Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vezető tisztségviselője, képviselője olyan, más adózó jelenlegi vagy volt tagja, képviselője, aki/amely: Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik, vagy 5 éven belül 15 (30) millió Ft adótartozással szűnt meg 5 éven belül adószám felfüggesztést követően vagy egyéb okból törölte Min. 180 napon keresztül 15 (nagy adózó: 30) millió Ft adótartozással rendelkezik Az adószám felfüggesztéses szabályt nem kell alkalmazni, ha bírósági eljárás még folyamatban van

12 Jogorvoslat: 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem Az adóhatóság visszavonja az elutasítást, ha a tagnak, vezető tisztségviselőnek fel nem róható okból következett be az elutasítási ok, pl.: Adótartozást azért nem tudta befizetni, mert a vevő nem fizette ki, és A követelések összege a tartozást meghaladja, és Az adózó úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

13 A kimentési kérelem indokait az adóhatóság vizsgálhatja, akár a partnernél is. Az eljárási határidőkbe ez nem számít bele. Ha adószám kiadását megtagadja az adóhatóság: az előtársaság adókötelezettségeiért a tagok egyetemlegesen felelnek, mulasztási bírságot valamennyi tagra kiszabhat.

14 Art 2012 Ha a Kft, Zrt. tagja, aki 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, vagy vezető tisztségviselője, képviselője személyében történik változás, megvizsgálja, hogy van-e akadály (ua. mint az adóregisztrációs eljárásnál) a változás átvezetésére Ha felmerül akadály: 30 nap az elhárításra. Ha nem hárítja el, adószám törlésre kerül. Ugyanígy jár el, ha később (1 éven belül) jön rá az adóhatóság, hogy nem adhatott volna ki adószámot Jogorvoslat: felszólítástól számított 8 napon belül (jogvesztő!) kimentési kérelem.

15 Kérelemre az adóhatóság igazolást állít ki, hogy nem állnak fenn az adózóval (magánszeméllyel) szemben kizáró feltételek Adószám megtagadása esetén a fel nem róhatóságról is kiállít kérésre igazolást, a feltételek fennállását bizonyítania kell. Igazolás: hatósági bizonyítvány, kiállítása bizonyos esetben megtagadható. Az igazolás 15 napig érvényes, ha érvényességi időn belül minden tag (képviselő) bead igazolást, az adószám kiadása nem tagadható meg (kivéve ha más akadály fennáll az igazolás kiadását követően )

16 Fokozott adóhatósági felügyelet Bejelentkezést/tulajdonos, illetve képviselőváltást követően azonnal kockázatelemzés, kérdőívet küldhet ki. Be kell küldeni: Tevékenység részletes bemutatása Foglalkoztatottak száma, alkalmazás jellege Tevékenységhez rendelkezésre álló eszközök bemutatása Tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adatai, használatának jogcíme Rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források

17 Ha kockázatosnak ítéli az adózót, megvizsgálhatja az adatok hitelességét. Eltérés esetén: fokozott adóhatósági felügyelet (max. 1 évig), vagy ha fennállnak a feltételek adószám felfüggesztés. Akkor is fokozott adóhatósági felügyelet, ha fel nem róhatósági igazolást kapott a tag/képviselő, és ezért kapott adószámot az új adózó, vagy ezért nem törölték a változásbejegyzés során.

18 A fokozott adóhatósági felügyelet tartalma: Gyakoribb áfa bevallási kötelezettség Gyakoribb összesítő nyilatkozat beadási kötelezettség Kötelező adótanácsadói, adószakértői ellenjegyzés Áfa bevallással együtt az alapul szolgáló bizonylatok kötelező benyújtása Adószám törlés: Ha az adózó a kérdőívre nem válaszol Ha a felügyelet időtartama alatt nyugtát nem bocsát ki, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy minősített okból adóbírságot kap Nem teljesíti bevallási kötelezettségét Nem teljesíti a fokozott adóhatósági felügyeletben foglaltakat

19 Vámazonosító számmal kapcsolatos nyilvántartásba vétel VPID és EORI szám A VPID szám kiadását az adóhatóság megtagadja, ha a bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak Hivatalból állapítják meg a VPID számot: Aki a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta Akinek a feladatai ellátásához szükséges

20 Munkáltató adatszolgáltatása február 12-ig azokról a magánszemélyekről akik a munkáltatói adómegállapítást választották Ha a magánszemély ennek ellenére ad be bevallást, az adóhatóság felhívására válaszul igazolhatja, hogy nem választhatott volna munkáltatói adómegállapítást Ha nem igazolja, az adóhatóság a bevallást nem dolgozza fel (munkáltatói lesz az érvényes) Ha igazolja: bevallás feldolgozódik, de a kiutalási idő az igazolás benyújtásától számítódik

21 Egyszerűsített adóbevallás: belföldi cím vagy cím megadása kötelező 08-as bevallás: Ha valamely hónapban kellett adnia, utána egész évben vagy 08-ast vagy NY nyilatkozatot adnia kell, START BÓNUSZ, Karrier Híd program SZJA bevallási kötelezettség elhalasztása akkor is kérhető, ha külföldi jövedelem miatt a külföldi adózási szabályok vizsgálata szükséges NY nyilatkozat: bevallás benyújtására előírt határidőig (egyértelműsítés) Bevallás pótlása: az ellenőrzés megkezdését megelőző napig lehetséges január 1-jétől tételes ÁFA bevallás: számla adatait fel kell tüntetni a bevallásban

22 Soron kívüli bevallási kötelezettség Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet: már a megszűnés elhatározását követő 30 napon belül Szüneteltetés alatt megszűnő egyéni vállalkozók: 30 napon belül Felszámolás, végelszámolás: soron kívül kell teljesíteni a nem záró bevallásokat is (amelyeknek elvileg később lenne a határideje) Felszámolás, végelszámolás: a megszűnéskor megszűnt munkaviszonnyal kapcsolatos adókról: a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a felszámoló, végelszámoló ad be 08-as bevallást

23 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése Bevallásban, ha elképzelhető, hogy hibás az összeg jogszabály értelmezés miatt ÁFA és innovációs járulék nem! Adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd ellenjegyzésével jegyzőkönyv felvétele a tényállásról 0,5%, min. 100e, max. 5m Ft. Bejelentés valódiságát utólagos adóellenőrzés keretében vizsgálja a NAV

24 Jogszerűtlen START támogatás: kártya tulajdonosát kötelezi a NAV ÁFA adózási mód bejelentésének elmulasztása: nincs lehetőség adóvisszaigénylésre Kiutalásra nyitva álló határidő: Felszámolási/végelszámolási záróbevallásnálkért adóvisszaigénylés: 60/45 nap, bevallás beadástól, legkorábban az esedékességtől számítva Fizetési módok: Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók csak így fizethetnek bármilyen adót, kivéve: illetékek, igazgatatási szolgáltatási díj, háztartási munka, alkalmi munka miatti kötelezettség, árverési vételár, letéti számla (ezt lehet csak bankkártyával) Mindenki más: bármit fizethet bankkártyával, egyéb elektronikus módon

25 Adó elszámolása: Részbeni teljesítés végrehajtáskor: először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni Túlfizetés elévülése: kérelemre átvezethető tartozásra az elévült túlfizetés Felszámolás mellett a csőd-és végelszámolási eljárásoknál is hivatalból vezetik át a túlfizetést a tartozásra Felszámolásnál túlfizetés kiutalása: legkésőbb a záró adóbevalláskor Iratőrzés: eredeti pld-ra, vagy elektronikus másolatra. Ha az eredeti irat megőrzését nem írja elő jogszabály, elég a másolat

26 Önellenőrzés: tavalyi módosításhoz kapcsolódó pontosítás: az önellenőrzést a bevallás benyújtásával teljesíti az adózó. Ha már nincs olyan adónem: egyéb befizetés. Adóhatóság adatot szolgáltat: Kormányhivatalnak a polgármesteri összeférhetetlenség vizsgálatához 08-as bevalláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás: javítás, önellenőrzés esetén a követő hónap végéig Állami foglalkoztatási szerv részére a 08-as bevallás bizonyos adatait

27 Adótitok szabályait kell alkalmazni a VPID számmal kapcsolatos eljárásokra is Adótitok alóli kivétel: ingatlan tulajdonosa megtudhatja, hogy az ingatlanán alapított zálogjog, végrehajtási jog alapjául milyen adótartozás szolgál Támogatást folyósító szervet értesíti az adóhatóság, ha visszaélés valószínűsíthető Karrier híd irodát is tájékoztatja a járulékkedvezményről

28 Honlapon közzéteszi a NAV, ha az ÁFA mentes ingatlanértékesítés, bérbeadás helyett az adózó az adókötelezettséget választja, valamint a bizonytalan adójogi helyzet bejelentéséhez kapcsolódó ellenjegyző adatait és az esetleges mulasztási bírságot A NAV nyomozó hatóságát, illetve más nyomozóhatóságot tájékoztatja a NAV a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében, valamint (csak a NAV nyomozóhatóságot) a büntetőeljárás indítása, lefolytatása céljából Önkormányzati feketelista : 1eFt/10eFt feletti adótartozásnál Jelentős változások az EU adóügyi együttműködés szabályaiban, az ún. behajtási jogsegélyben

29 Vámhatóság hatáskörébe tartozik a népegészségügyi termékadó Adó-és vámhatósági hatáskör (új, közös!) a VPID szám kiadásával kapcsolatos hatáskör 58-as bevallás évközi ellenőrzése nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot (SZJA bevallás ismeretében újból ellenőrizhető pl.) Nem kell minden felszámolás alatti adózót ellenőrizni Csak ha visszaigénylést tartalmaz a bevallás Egyezséget kíván kötni, vagy Van bejelentett munkavállaló a képviselőn kívül

30 Becslési adatbázis: területi bontásban a forgalmi, létszám és egyéb adatokat tartalmazza. Cél: kiválasztási és ellenőrzési rendszer támogatása Ellenőrzésre történő kiválasztás alapulhat nyilvánosan elérhető adatokon is.

31 Ellenőrzési határidő: újraszabályozás (logikusabb) Új eljárásnál: döntéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni az új eljárást. Felszámolási, végelszámolási bevallások ellenőrzésénél: ha önellenőrzés, hiánypótlás, javítás kell, nem számít bele az ellenőrzési határidőbe

32 Ellenőrzési határidő szünetelés: Ellenőrzés akadályozása: akadály megszűnéséig, max. 90 nap Ügygondnok, belföldi jogsegély: válasz megérkezéséig, max. 30 nap Szakértő: szakértői vélemény megérkezéséig Külföldi megkeresés: válasz megérkezését követő 8. napig, de max. 1 évig

33 Ellenőrzés kezdete: előzetes értesítés helyett megbízólevél kézbesítése Ellenőrzés megkezdése: fel nem fedett próbavásárlásnál elég az eladó, e-kereskedelemnél elég a kiszállító Fel nem fedett próbavásárlás: nem igazolja magát utólag a két adóellenőr, hanem csak jegyzőkönyvet küld ki Próbavásárlás e-kereskedelem: kibonthatja a csomagot, hátha ott a bizonylat. Ha nem veszi vissza az árut, a vételár eljárási költségnek minősül, amit az eladó visel, vagy a terméket értékesíti vagy megsemmisíti.

34 Az idegen nyelvű bizonylatok mellett az azokat alátámasztó szerződések fordítását is el kell készítenie az adózónak Kivéve angol, német, francia Hiányos iratanyag: pótlás engedélyezése helyett pótlásra kötelezés (bírság!) Kutatás-fejlesztési tevékenység ellenőrzése: szakértőként megkereshet speciális intézményt

35 Pénztárgép 10 napra bevonható ellenőrzés céljából Felszámoló, végelszámoló felelősség alól mentesül, ha a hiba, hiányosság az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. NAV hivatásos állományú tagja az ellenőrzésnél jelen lehet, de ellenőrzési cselekményt nem végezhet, de veszélyeztetés, fenyegetés, akadályozás esetén felléphet

36 Jegyzőkönyv: próbavásárlásnál ha nincs hiányosság: postán, e-kereskedelemnél: postán Kiegészítő ellenőrzés: jegyzőkönyvtől számított 30 napon belül hivatalból is indítható. 15 nap + 2*15 nap meghosszabbítás. Adózót értesíteni kell. Hatósági eljáráson belüli ellenőrzés: adózó értesítése. 15 nap, nem hosszabbítható. Nem számít bele a hatósági eljárás határidejébe.

37 Kiutalás előtti ellenőrzés: részösszeg kiutalásáról az ellenőrzés közben is dönthet. Észrevételt csak az ellenőrzés lezártát követően tehet, közben nem. Be nem jelentett alkalmazott miatti becslés: minimálbér kétszeresének megfelelő juttatás után állapítja meg az adókötelezettséget (min. 3 hónap vélelem, ismételt esetén a két ellenőrzés közötti időszakra). Ismételt ellenőrzés nem folytatható, ha bírósági felülvizsgálat volt. Bizonytalan adójogi helyzet esetén ismételt ellenőrzés csak szűk körben Felülellenőrzés: új tény, körülmény lehet az 1 éven túli külföldi adóhatósági válasz

38 Adatgyűjtés, helyszíni ellenőrzés: a becslési adatbázis frissítése, létrehozása céljából is történhet Új: Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés Okok: Szerződéses kapcsolatban álló fél ellenőrzése miatt, vagy Bűncselekmény elkövetési érték felderítése céljából Kiterjed: adatok, tények, körülmények vizsgálatára Utólagos ellenőrzéssel párhuzamosan is lehet 2. esetben a NAV nyomozóhatóságát értesítik Iratrendezést, önellenőrzést elrendelhet az adóhatóság. Ha nem hajtja végre: mulasztási bírság

39 Kézbesítési vélelem: postai kifejezések használata, bejelentett cím hangsúlyozása Képviselővel párhuzamosan adózónak is kézbesíthető az irat (elhúzás megakadályozása) Kézbesítési vélelem: megdöntésére a magánszemély adózó a végrehajtási eljárás megindítása előtt is terjeszthet elő kérelmet Illetékkedvezmény a határozat kiadása után, jogerőre emelkedés előtt is kérhető, ekkor a határozatot kiegészítik, a kiegészítés jogerőre emelkedése lesz a mérvadó Végelszámolás miatti ellenőrzés: ha közben úgy dönt, mégsem szűnik meg, az általános szabályok alkalmazandók

40 Feltételes adómegállapítás: TAO: 3 éves alkalmazhatóság kérhető (tartós feltételes adómegállapítás), még jogszabályváltozás esetére is, ha az adózó mf. 1 milliárd Ft feletti és legalább 200 főt foglalkoztat Sürgősségi eljárás: 30 nap + 30 nappal meghosszabbítható K+F minősítést is érint: hatóság előzetes minősítését csatolni kell Eljárás lefolytatása alatt ellenőrzés nem folytatható, ha az alapul szolgáló jogügylet már megvalósult Időbeli hatály kiterjesztése: pontosítás

41 Csoportos ÁFA alany részére fizetési könnyítés, adómérséklés nem engedélyezhető SZJA 4 havi részletfizetés: első részlet május 20., csak a határidőben beadott bevallásban kérhető, később ilyen módon nem Fellebbezés: adóregisztrációs eljárás: 5 nap felterjesztésre, 15 nap elbírálásra Felügyeleti intézkedés: Miniszterhez csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével Bírósági felülvizsgálat után nincs felügyeleti int. Érdemi vizsgálat lefolytatása után mellőzi a felügyeleti int., ha nincs jogszabálysértés Egyébként érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

42 Végrehajtható okirat: Eü. szolg. járulék fizetése miatti bejelentkezés Hivatalbóliátvezetés: adótartozás mellett köztartozásra is lehet, de nem kötelező. Először jövedelemadóra, járulékra kell elszámolni. Köztartozásnál: végzéssel értesít az átvezetésről Lehetőség biztosítéki célú gépjármű foglalásra Ingatlanárverés: pontosítás az árverési előleg megfizetésével kapcsolatban

43 Adók módjára behajtandó köztartozás: Méltányossági kérelem: adóhatóság továbbítja a behajtást kérő szervnek, ha az illetékes szervnek adják be, értesíti az adóhatóságot Végrehajtás szünetelhet A behajtást kérő értesíti az adóhatóságot a kérelem sorsáról, az új összegről stb. 6 hónapos elévülés meghosszabbítás: új eljárásnál (másodfok, felügyeleti, bíróság)

44 Késedelmi pótlék nincs, ha illeték törlésére az eredeti állapot helyreállítása miatt kerül sor Adóbírság: Bevétel eltitkolása, bizonylatok meghamisítása, megsemmisítése esetén: 200% Minősített adózók adóbírság kedvezménye megszűnik Nem lehet adóbírság a kifizető rossz igazolása miatt, az örökösnél, megajándékozottnál, a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésével érintett adónemben

45 Mulasztási bírság Már nem csak a beszámoló beküldésének elmulasztása, hanem a hibás beszámoló beküldés is szankcionálható: 500 eft Beszámoló elmulasztása: 1 mft, ha felhívásra nem teljesít Adókötelezettség elmulasztása: bírságolás mellett teljesítésre felhívás. Újdonság: felszámolás, végelszámolás alatt mellőzhető

46 Mulasztási bírság Feketézők : bírság melletti foglalást ha nem alkalmazza az adóhatóság: a határozatot kiküldi Üzletlezárást helyettesítő bírság a tevékenység felfüggesztés helyett (ha nincs üzlet): 200/500eFt Bizonytalan adójogi helyzet: Nincs mul.bír. az adólevonás vagy adóbeszedés elmulasztása miatt, ha erre vonatkozott, Jogtalan bejelentés miatt az adózó és a szakember is (díj 50%-a, min. 200eFt) Transzferár nyilvántartás hiánya: ismételt mulasztás esetén 4 mft. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása: 40%, de min. 200/500 eft

47 Mulasztási bírság: SZJA késedelmes beküldés miatti kimentés: szept.20 helyett nov. 20-ig Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása: 1 mft-ig terjedő bírság. Számla nyugta esetén 200/500 eft számlánként, nyugtánként. Ha az adózó nem rendezi iratait: Az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálata alatt: számla érték 10%/50%, max. 1 mft Más esetben max. 1 mft

48 Üzletlezárás: Pontosításra került, mi minősül alapszükségletnek (ami miatt nem lehet üzletlezárás) Méltányossági jogkör gyakorolható első mulasztásnál Beszámoló be nem küldése: 30 napos határidő tűzésével teljesítésre felszólítás, 500 eft bírság 60 napos határidővel újból, 1 mftbírság Hivatalból törli (nincs adószám felfüggesztés) és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását

49 Elektronikus kötelezettségek: E-bevallók csak így nyújthatják be a fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeiket 2013-tól a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségeiket is csak így teljesíthetik Ügyfélkapun megnézhető a 08-as bevallás adattartalma, magánszemély és kifizető oldaláról is. Határon átnyúló szolgáltatás: általános felhatalmazás adótanácsadói tevékenységre

50 Egyéb: Munkaviszony alapján eljáró jogtanácsosnak nem kell külön képviselet igazolás (igazolvány elég) Pénzügyi képviselő: bankgaranciát évente igazolni kell Adószám felfüggesztés: 30 helyett 15 nap Jogosulatlan igénylés: 30% felett már nincs kamat kiutalási késedelemnél Iratőrzés: elektronikus is! Vevőnek be kell jelentenie a 2mFt feletti készpénzfizetést az adóhatósághoz

51 Egyéb: Eü. szolg. járulék fizetésről nem hoz határozatot az adóhatóság Illetékkedvezményről a B400 adatlapon kell nyilatkozni Új cégek 20%-a helyett 10%-át ellenőrzi kötelezően az adóhatóság Ellenőrzés megkezdésének elhalasztása: 1 alkalommal kérhető Tanú is elővezethető az első kézbesítés át nem vételét követően

52 Egyéb: Kézbesítési vélelem megdöntése: 15 napon túl is lehet végrehajtási eljárás nélkül is (fizetési felszólításnál) Köztartozás jogosultja folyamatosan megkeresheti az adóhatóságot végrehajtást kérve. Minimum összeg: 10eFt, szabálysértésnél 5eFt. Számlázó programokra pontosabb szabályozás lesz. Megsértőjével szemben mulasztási bírság Adókedvezményre jogosító igazolásokról adatszolgáltatás: január 31. Szállítólevélről is adatszolgáltatás (nyomtatványforgalmazó)

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok - Állandó meghatalmazott felelőssége - Végelszámoló kötelezettségének kimondása Bejelentési kötelezettség -

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Az adóeljárás évi változásai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő

Az adóeljárás évi változásai. Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Az adóeljárás 2014. évi változásai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Ket., mint mögöttes szabály az adóeljárásban: A Ket. szerint az ügyfél kezdeményezhet ellenőrzést. Ilyen az adóztatásban nem lehetséges,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink!

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink! OLDAL 1/5 DECEMBER 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban az adózás rendjéről szóló törvény (ART) legfontosabb változásaira szeretnénk felhívni a figyelmüket, amelyek 2016-tól lépnek érvénybe. A jogszabály

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

2016. január 1-től hatályos változásai

2016. január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2016. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Évközi változások - Magánszemélyek adóazonosító jelének megállapítása hivatalból - 2016. július

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. április. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. április. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. április Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Széll Kálmán Terv 2.0 Pénzügyi tranzakciós illeték 0,1 % Távközlési szolgáltatási adó 2 Ft/ perc ill. elküldött SMS,MMS Energiaellátók

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai 2012. év során történt változtatások Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adókötelezettség

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Az adózás rendje évi XCII. törvény

Az adózás rendje évi XCII. törvény Az adózás rendje 2016 2003. évi XCII. törvény 1 Az adóhatóság átalakulása 1 Az átalakítással az eddigieknél egyszerűbb, átláthatóbb szervezet jött létre. Egy teljes hierarchikus szint, a regionális főigazgatóságok

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv.

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. Az adózás "rendjének" szabályozása Az adózók jogait és köteleze:ségeit "teszi rendbe" Kódexnek nem minősülő, de kódexszerű jogszabály Eljárásjognak

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE. Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál 1 ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE Dr. Bozsik Sándor és Gróf Pál TANTÁRGY CÉLJA Kis- és középvállalkozások adózási feladatainak elsajátítása Fontosabb adóbevallások elkészítése, esettanulmányok megoldása Adóbevallásokkal

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló január 1-jétől hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló január 1-jétől hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló 2013. január 1-jétől hatályos változásai Összeállította: Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Főbb témakörök Adókötelezettség Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Jövedelemigazolás

Részletesebben

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor Az adózás rendjének 2014. évi módosítása NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Nagyfalusi Sándor A törvénymódosítás indokai 1. Adminisztráció könnyítése adózók: bejelentkezés, képviselet, önellenőrzés adóhatóság:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 69. számú információs füzet A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett a devizahiteles adósok

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Általános alapvetés 2013 ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok állandó meghatalmazott felelőssége 12T180 és 12VAMO jelű nyomtatványok változása végelszámoló kötelezettségének

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Általános alapvetés 2013-ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások Ugyanakkor a sok apró módosítás megváltoztathatja az egyes adózók adókötelezettségeinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH 1 Képviselet, felelősség A képviseletre vonatkozó szabályok nem csak a NAV előtt, hanem az NGM előtt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR AZ ART 2016-OS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A VÁLLALKOZÁSOKRA dr. Fekete Zoltán Titusz Az Art. változásának hatásai a vállalkozásokra - 2016 Adózók minősítésének

Részletesebben

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke Adójogi szankciók Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék Alapja, mértéke Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Koltainé Magyar Zsuzsanna NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság 2016. november

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Az üzletfinanszírozási

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI ADÓZÁS RENDJE 1 1 ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2 2 ELLENŐRZÉS MEGINDÍTÁSÁNAK MÓDJAI Általános szabály szerint kétféle módon történik: megbízólevél kézbesítésével, vagy

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2.

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS Ket. 40. (7) bek. 7004/2008. (AEÉ7) APEH Irányelv III/3. pont Hivatalos

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012 Dr. Bokor Csaba Adózás rendje 2012 1. oldal Tartalomjegyzék Előadó... 4 Bevezető... 4 Képviseleti szabályok... 4 Mulasztási bírság...4 Iratok átvétele...4 Végelszámolás...5 Bejelentés, nyilvántartás...

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ...

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ... ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2013. 08. 05-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben