egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők"

Átírás

1 Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1

2 Az adózók jogait és köteleze<ségeit "teszi rendbe Kódexszerű jogszabály Eljárásjognak minősül!!!! Jogi szabályozás (tartalom szerint) Mögö+es? Ket (2004. CXL.) Anyagi jog Eljárásjog 2!

3 Általános megfontolások: Adószámszerzés köteleze<sége - egyablakos rendszer: cégbíróság, KEK KH (egyéni vállalkozókról nyilvántarto< adatok automarkusan átkerülnek az állami adóhatósághoz) Egyidejű bejelentkezés általában (cégbírósági adatok!), ami nem egyidejű, arra 15 nap van (általában) A mégsem egyablakos rendszer (pl. helyi adók, KSH!) 'T201T bevallás (és klónjai) Változásbejelentés: 15 napos határidő (általában) Készpénzfizetési (2/1 MFt) bejelentés (15 nap) Biztosíto< bejelentése ( 0 nap/8 nap!) Külföldi kirendeltek bejelentése (ha adóköteleze<ség lesz: 30 nap) Munkaerő- kölcsönzés (foglalkoztato< bejelentése; mindkét helyen) Önkormányzat (15 nap) Ingatlannal rendelkező társaság (aug. 31.) 3!

4 Helyzetek Adóregisztrációs eljárás Fokozott felügyelet Adószám felfüggesztése Adószám törlése 24/C 24/F 24/A 24/B Megelőző intézkedés Utólagos megelőzés Pártfogó felügyelet Időleges büntetés, fenyegetés Adójogi (majd cégjogi) halál 4!

5 Megelőzésre alkalmas kötelező eljárás Ha törvényben rögzíte< gyanús jel van: nem állapít meg adószámot, így a gazdasági tevékenység akadályba fog ütközni (lásd Gt. 15 (3)). Adószám megállapításának akadályai a jelentős tag (50% fele<) és vezető Rsztségviselő okán: múltbeli adótartozás (15/30 millió) [180 napos szabály] jelenlegi adótartozás (15/30 millió) adótartozással szűnt meg (15/30 millió) adószámát jogerősen törölték adótartozás fogalma módosult Nyolc napos kimentési kérelem anyagi jogi határidő! kötö< kimentési okok! felróhatóság vizsgálata! Hatósági bizonyítvány ok fennállásának hiányáról: lehet igazolást kérni arról, hogy nincs kizáró ok (előre) 24/E Változásnál hasonló szabályok: vizsgálat 30 napon belül és TÖRLÉS lehet a vége (mert már van adószám) 5!

6 Kijelölés kockázatelemzéssel Adatgyűjtés kérdőívvel (nem kötelező), melyet meg lehet küldeni elektronikusan is Haladéktalanul válaszolni kell Ha a válasz elmarad: mulasztási bírság és figyelmeztetés ha ez is elmarad, akkor törlés (közvetlenül az adózóval közlik) Vizsgálat tárgya: személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek A vizsgálható témák kötö<ek Következmények (legföljebb egy évre) bevallás gyakorítása áfa bevallás mellé bizonylat kötelező mellékelése szakértőre kötelezés Jogellenes magatartás a felügyelet ideje ala<: általában: első lépésként megintés hamisítás, csalás, elrtkolás mias bírság esetén megintés nélkül közvetlen (nem hirdetményi) értesítés, majd törlés. 6!

7 Felfüggesztés esetei: adóhatósági irat két egymást követő kézbesítésének meghiúsulása, mert a címze< ismeretlen; a levélszekrény hiányzik. helyszíni vizsgálat során az adózó nem található meg a székhelyen (!) ez a vizsgálat nem minősül ellenőrzésnek! bevallási, befizetési (!) köteleze<ségének a határidőtől számíto< 365 napon belül nem tesz eleget [ebben az esetben határozo< időre, legföljebb 180 napra függeszr fel! Ha eredménytelenül eltelik, törlés!] Áht. szerint kelle< kezdeményezni (speciális) Adóhatóság határozatot hoz è fellebbezés: 15 napon belül è felterjesztés: 8 napon belül A felfüggesztés belekerül a cégnyilvántartás (EV nyilvántartás) adatai közé és cégeljárási következmény! (pl. megszüntetés) Lehet kérni a felfüggesztés megszüntetését felfüggesztés után, ha erre utaló ok van Jogerő, majd további 15 nap után eredménytelenség, akkor törlés (8 nap a fellebbezésre) Hirdetményi közzététel (címze< ismeretlen és későbbi törlések) 7! BGYJL

8 Törlés esetei a székhely nem valós cím a szervezer képviselő nem valós személy a szervezer képviselőt nem jelente<ék be Eljárás: határoza<al, fellebbezés a közléstől számíto< 15 napon belül Cégjogi konzekvenciák: bejegyzés a cégjegyzékbe gazdasági tevékenység megrltása kényszertörlési eljárás (megszüntetés!) Hirdetményi közlés 8!

9 Cselekmény/Aktus Általános határidő Fizetési könnyítés (minősíte< adózó, sürgősséggel) Bármilyen eljárási cselekmény Á<étel Megkeresés (belföldi jogsegély) Megkeresés meghosszabbítása (AH vezetője) Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása Hiánypótlás elrendelése Igazolás kiállítása (adó/jövedelem/illetőség) Igazolási kérelem (szubjekxv/objekxv) Kizárás Határidő ( belül ) 30 nap egyszer 30 nappal meghosszabítható 15 nap 8 nap 8 nap haladéktalan/5/8/15 nap +15 nap 8 nap 8 nap 6 nap 8 nap/6 hónap haladéktalan/5 nap/8 nap Ellenőrzésnél: lásd ott! 9!

10 Általános eljárásban: Alaphatáridő: 30 nap (beleértve: megkezdés és befejezés napját is!) Bevallás utólagos ellenőrzése: 90/120 nap Kiutalás elős ellenőrzés: a kiutalásra előírt határidő az érdekes (áfánál az anyagi jogszabályt is figyelembe kell venni!) Központosíto< ellenőrzés: 120 nap Új eljárás esetén: a határidők újra kezdőnek! [elrendeléstől számíto< 60 napon belül meg kell kezdeni] Hosszabbítások: Adóellenőrzést folytató szerv vezetője: 90 nappal meghosszabbíthatja ezt még egyszer + 90 nappal a fele<es szerv, azt még egyszer +120 nappal a NAV elnök (önkormányzatnál miniszter). Szünetelés (határidő nem telik, de az ellenőrzés folytatható [!]): ha másnál kell ellenőrizni (kapcsolódó vizsgálat), más más hatóságot kell megkeresni a tényállás Rsztázására adózó akadályoz (de legföljebb 90 nap) rendezetlen iratanyag Határidő lejáratának következménye: Rlos ellenőrzési tevékenységet végezni elindul az eljárás, határozatot kell hozni (erre önálló határidő van) 10!

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Általános alapvetés 2013 ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok állandó meghatalmazott felelőssége 12T180 és 12VAMO jelű nyomtatványok változása végelszámoló kötelezettségének

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás 3 Értékelési-javítási útmutató 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás A feladatsor A feladatokat a 2014. május 15. napján hatályos szabályok szerint oldja meg! A feladatok értékelése során

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben