Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012."

Átírás

1 Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő: november 18. Feladat Összesen Elérhető Elért 1. feladat 7 pont Egy négyzetes oszlop oldaléle 5 cm-rel nagyobb, mint az alapéle. Az élei hosszának összege 80 cm. Mekkorák ennek az oszlopnak az élei? 2. feladat 7 pont Ha a tanteremben minden padba 2 tanuló ül, 3 tanulónak nem jut ülőhely. Amennyiben minden padba 3 tanuló ül, 4 pad üresen marad. Hány tanuló és hány pad van a tanteremben? 3. feladat 5 pont Egy osztály futball csapatának a trikói az udvaron száradnak. A 11 trikóból azonban hiányzik 3 db. Hányas számmal jelzett trikók hiányoznak, ha a száradó trikókon lévő számok átlaga 7, és a trikók számozásához az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11 számokat használták? 4. feladat 5 pont Egy háromszög két kisebb belső szögének aránya 2 : 3. Mekkorák a szögei, ha a legnagyobb szöge 40 -kal nagyobb a legkisebb szögénél?

2 Curie Matematika Emlékverseny 7.évfolyam I. forduló feladat 5 pont Egy négyzet alakú, 3 3-as táblázat minden sorába írjuk be az 1, 2, 3 számokat úgy, hogy minden oszlopba is különböző számok kerüljenek. Hányféleképpen lehet így kitölteni a táblázatot? 6. feladat 3 pont Melyik az az öt egymást követő természetes szám, amelyeknek az átlaga 11? 7. feladat 5 pont Az alábbi négyzet oldalainak harmadoló pontjait az ábra szerint kötöttük össze. Mekkora az így keletkezett háromszög területe, ha a négyzet oldala 9 cm?

3 Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam II. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő: december 05. Feladat Összesen Elérhető Elért 1. feladat: 14 pont Válaszd ki a helyes választ a három lehetőség közül, majd karikázd be minden sorban! 1 2 X 1. 5,106 : 0,25 = 5,106 : 2,5 51,06 : ,6 : = = : = < = > = és 180 legkisebb közös többszöröse Mennyi a : (-9) ,5 kifejezés értéke? Hány olyan kétjegyű természetes szám van, amelyben az egyik számjegy hárommal nagyobb a másiknál? A P( 6;+5) pont tükörképe az y tengelyre. P (+6;+5) P ( 6; 5) P (+6; 5) Egy téglalap egyik oldala 6,3 cm hosszú, a kerülete 0,3 m. Hány milliméter hosszú a másik oldala? Az ABCD téglalap AB oldalának hossza 5 cm, BC oldalának hossza 3 cm. A téglalap belsejében lévő P pont az AB oldaltól 2 cm távolságra van. Mennyi az ABP háromszög területe? Ha az AB szakasz egyik végpontja és a felezőpontja A( 2; 7) és F( 4; 4), akkor Ha egy szám 10-el osztva 2 maradékot ad, akkor 5-tel osztva is 2 a maradék. 23,7 2, cm 2 10 cm 2 5 cm 2 B( 6; 1). B( 6; 11). B( 3; 5,5). Mindig igaz Lehetséges, de nem mindig igaz Sohasem igaz

4 Curie Matematika Emlékverseny 7.évfolyam II. forduló Megoldás: feladat 6 pont Edison vendégei csodálkoztak, hogy milyen nagy fáradtsággal tudják kinyitni vendéglátójuk kertkapuját. Végül egyik barátja így szólt hozzá: Egy ilyen technikai zseni mint te, igazán megjavíthatná a kertajtót, hogy rendesen működjön! Edison, aki egyébként nagy mókamester volt így válaszolt: A kapumat meglehetősen értelmesen terveztem meg. Rákötöttem a víztárolóra. Mindenki, aki hozzám jön, kapunyitáskor 20 liter vizet pumpál a víztárolómba. Amikor Edison a 20 literes pompáról áttért a 25 literes pompára, 12 látogatóval kevesebbre volt szükség a víztároló megtöltéséhez. Hány literes volt a víztároló? Ellenőrizd a megoldás helyességét! 3. feladat 5 pont A számítógépek ma már nem annyira a felhasználók munkáit, adatait tárolják, hanem sok helyet foglalnak el a programok, amik szervezik és működtetik. a) Ha 10 kép lefoglal 5 MB-ot, hány képet lehet tárolni egy 80 GB-os számítógépen, ahol a felhasználható tárhely 40%-a az összes tárolóhelynek? b) A mozgókép sokkal nagyobb helyigényű. Egy rövid film legyen pl. 5 GB, hány ilyen méretű filmet tárolhatunk?

5 4. feladat 7 pont Curie Matematika Emlékverseny 7.évfolyam II. forduló Egy 6 méter oldalú négyzet alakú ponyva oldalait 2 méterenként megjelölték, majd a szemközti jelöléseket az ábra szerint összekötötték. Az ábrának megfelelő sötét részt szeretnék befesteni kékre. A festéket 0,5 literes kiszerelésben lehet kapni. A teljes ponyva kifestéséhez 6 darab fél literes kék festékre lenne szükségük. Mennyi festéket vegyenek, ha csak az ábrán is beszínezett szélmalomszerű alakzatot festik ki? 5. feladat 10 pont Zsuzsi 7-jegyű mobiltelefonszáma különböző számjegyekből áll, az első számjegy nem nulla. Amikor Ildikó felhívta Zsuzsit, feltűnt neki, hogy a mobiltelefonján a három oszlop közül csak kettőnek a nyomógombjaira volt szükség. Ezekre is úgy, hogy először az egyik oszlopban levő nyomógombokat kellett valamilyen sorrendben megnyomnia, ezután pedig egy másik oszlop nyomógombjai következtek valamilyen sorrendben. Hány ilyen telefonszám lehetséges?

6

7 Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam III. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő: december 21. Feladat Összesen Elérhető Elért 1. feladat 5 pont Egy kettessel kezdődő hatjegyű számot megszorzunk 3-mal. A szorzat az eredeti számtól csak abban különbözik, hogy a szorzandóban a legnagyobb helyiértékű számjegy a szorzatban a legkisebb helyiértékre kerül. Melyik ez a hatjegyű szám? 2. feladat 5 pont Egy könyvtárban db idegen nyelvű könyv van, ami az anyanyelvű könyvek 15%-a. Hány kötetes a könyvtár és milyen példányszámú az anyanyelvű állomány? 3. feladat 5 pont Egy téglalap alakú kertgazdaság hossza 240 m. A kert területének egyharmad részében paradicsomot, 30%-án paprikát és 0,35 részében csemegekukoricát termelnek. A kert többi része: 0,03 hektár út. Hány méter széles a kert? 4. feladat 5 pont Robi nagyon szeret olvasni. Tavaly kétszer annyi regényt, háromszor annyi úti leírást olvasott, mint krimit. Gabi tavaly összesen 54 könyvet olvasott. Hány volt köztük regény, úti leírás, krimi? Robi mondja: tavaly annyi könyvet olvastam, hogy átlagban hetente elfogyasztottam egyet. Igazat állít Robi?

8 Curie Matematika Emlékverseny 7.évfolyam III. forduló feladat 8 pont A táblázatban lévő kilenc különböző prímszám átlaga páros szám. Milyen számok állnak az üres helyeken és mennyi a kilenc szám átlaga? 1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám 6. szám 7. szám 8. szám 9. szám A kilenc szám átlaga ? 11? 19? 6. feladat 6 pont A tó partján egy nagy fa áll. Rajta 3 szinten sok madár fészkel. 7 madár lakik mások felett, 8 madár lakik mások alatt. Középen annyi lakik, mint alul és felül összesen. Hányan laknak az egyes szinteken? Ellenőrizd a megoldás helyességét! 7. feladat 7 pont Az ABCD négyzet oldalaira a négyzeten kívülre szerkeszd meg az ABE, a BCF, a CDG és a DAH szabályos háromszögeket! Milyen négyszög az EFGH négyszög? Bizonyítsd be!

9 Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam IV. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő: január 11. Feladat Összesen Elérhető Elért 1. feladat 5 pont Egy könyvespolc teljes kitöltéséhez 16 db algebra könyv és 8 db (egyforma nagyságúak) geometriakönyv szükséges. Egy másik lehetséges kitöltéshez 12 db algebrakönyv és 10 db geometria könyv szükséges. Ha csak algebra könyveket használunk a polc kitöltéséhez, akkor hány könyvre van szükségünk? 2. feladat 5 pont Ha összeadjuk egy konvex sokszög belső szögeit egyikük kivételével akkor összegül ot kapunk. Hány fokos a kimaradt szög? 3. feladat 5 pont Az órám 4 percet késik óránként. Három és fél órával ezelőtt pontosra állítottam. Most 12 óra van. Hány perc múlva mutat az órám legközelebb 12 órát? 4. feladat 5 pont Egy szabályos hatszög alapú hasáb minden éle 2 cm. Mekkora annak a négyzetnek a területe négyzetcentiméterben, amelynek kerülete megegyezik a hasáb élei hosszának összegével?

10 Curie Matematika Emlékverseny 7.évfolyam IV. forduló feladat 5 pont Egy háromszögben a α, β, γ külső szögek aránya 4 : 5 : 6. Mekkora akkor az α, β, γ belső szögek aránya? 6. feladat 5 pont Egy csoport fürödni ment a folyóra. Kezdetben közülük 12, később az ott maradottak fele átúszott a folyó túlsó partjára, és így a túlsó parton háromszor annyian lettek, mint az innensőn. Hányan mentek fürödni a folyóra? 7. feladat 6 pont Egy iskola hetedik évfolyamának 20 tanulója közül a házi versenyen matematikából 16-an, fizikából 15-en és kémiából 12-en indultak. Mindenki indult legalább egy tárgyból. 12-en matematikából és fizikából, 7-en fizikából és kémiából, 9-en kémiából és matematikából. Készíts halmazábrát! Ellenőrizd a megoldást! a) Hány tanuló vett részt mindhárom versenyen? b) Hány olyan tanuló van, aki csak matematikából indult?

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA VERSENY 99 0 KÉSZÜLT A ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 00. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A FELADATSOROKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GOMBOCZ ERNŐ SZERKESZTETTE: KISS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három testvérének is vesz egy-egy kalácsot? 2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 6. osztályosoknak 1. Ha egy tégla 2 kg meg egy fél tégla, akkor hány kg két tégla? 2. Elköltöttem a pénzem felét, maradt 100 Ft-om. Mennyi pénzem volt eredetileg?

Részletesebben

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev SKATULYA-ELV Sava Grozdev Ha 3 apró labdát akarunk elhelyezni a nadrágunk 2 zsebébe, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy legalább 2 labda azonos zsebbe fog kerülni. Hasonlóan, ha 4 kicsi dobozt akarunk

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.)

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 1 /11 oldal I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 2006. okt./3 Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 6 Hetedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 Tartalomjegyzék Oszthatóság. A természetes számok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben