KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, február 18. Farkasné Dr. Lukácsi Zita ügyvezető

2 ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Kiegészítés a évi mérleghez 1.oldal 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A társaság bemutatása Az ESÉLY Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási KHT án alakult alaptőkével. A jegyzett tőke alapításkor : pénzbeni betétből állt én a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 268/2007. ( IX.13.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott eszközöket, amelyeknek értéke A KHT el átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé az alábbi néven: ESÉLY Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A jogutód társaság törzstőkéjének mértéke és összetétele nem változott az átalakulással án a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 85/2010. (IV.01.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott ingatlanokat, amelyeknek értéke án a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 348/2010. ( XII.16.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott ingatlanokat, amelyeknek értéke Ezzel együtt a jegyzett tőke összege : Székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38. Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság Adószáma: Cg.száma: Cégbejegyzés kelte:

3 2.oldal A cég alapítója és 100%-os tulajdonosa: a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. Az alapító képviselője: Borkai Zsolt polgármester Gazdasági év: Mérlegkészítés időpontja: Közhasznú tevékenységek : Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Fő tevékenységi kör: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Konfekcionált textiláru gyártása ( kivéve ruházat ) Nem szőtt textília és termék gyártása ( kivéve ruházat ) Egyéb textiláru gyártása m.n.s. Munkaruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Egyéb kötött, hurkolt, ruházati termék gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Egyéb papír, kartontermék gyártása Nyomás ( kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Műanyag, csomagolóeszköz gyártása Egyéb műanyag termék gyártása Seprű-, kefegyártás Hulladék újrahasznosítás Általános közigazgatás Máshová nem sorolt egyéb oktatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Hulladék-nagykereskedelem Könyv-kiskereskedelem

4 3.oldal Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Közúti áruszállítás Raktározás, tárolás Egyéb kiadói tevékenység Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú,bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Csomagolás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység: Ruházati kiskereskedelem Textil, szőrme mosása, tisztítása A nonprofit gazdasági társaság a jogszabályban meghatározott címzettel, felelős szervvel kötött Megállapodás alapján ellátja az Alapító Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben körülírt feladatát. A társaság vállalja, hogy gondoskodik a Flt a (5) bekezdésének m.) pontja szerint megváltozott munkaképességű munkanélküli képzését, átképzését szolgáló tanfolyamok részét képező gyakorlati képzés lebonyolításáról. A társaság- amennyiben a hatályban levő jogszabályok és az NRSZH-val kötött védett szervezeti szerződés nem tiltja, bekapcsolódik a rehabilitációs járadékban részesülő személyek foglalkoztatási rehabilitációjába. A közhasznú nonprofit Kft által ellátandó feladatok közfeladatnak minősülnek. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

5 4.oldal A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Farkasné Dr. Lukácsi Zita ügyvezető (lakcíme: 9024 Győr, Ikva u.24. I/4.) 2014.évi jövedelem: - megbízási díj : munkabér: összesen: A Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Tagok: Borsi Róbert ( elnök ) tiszteletdíjat nem vesz fel 9024 Győr, Ikva utca 58. megbízatás kezdete: Murányi Károly István tiszteletdíj: Győr, Jogar utca 20. megbízatás kezdete: Bárány István tiszteletdíj: Győr, Kinizsi Pál utca 4. A ép megbízatás kezdete: Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Dr. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Győr, Hegymester u. 50. ) évben részére kifizetett tiszteletdíj - könyvvizsgálatra adótanácsadásra Összesen:

6 5.oldal A könyvelést végzi: Aranytoll Kft ( 9021 Győr, Szent István út 11.) TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek A számviteli politika fő vonásai A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban. Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: Vagyoni jogok 16,6 % Szellemi termékek 33% Tárgyi eszközök: Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből 2% - közepes élettartamú szerk. 3% - rövid élettartamú szerk. 6%

7 6.oldal egyéb berendezések e Egyedi beszerzési értékig 100% - számítástechnikai berendezések 33% - egyéb berendezések 14,5% - járművek 20% Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján. Céltartalék képzés: Értékvesztés: Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik Követelések esetében: Lejárat szerint: nap 10% nap 25% 361 naptól 50% Ha a követelés 2015-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést. Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 1,0%-a Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján. A társaság a közhasznú éves beszámolóját a évi C. törvény (Számviteli törvény ), a évi CLXXV. törvény ( Civil törvény ) és a 350/2011. ( XII.30.) Korm. rendelet ( A civil szervezetek gazdálkodása ) alapján készítette el.

8 2. A KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSA 7.oldal 2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. Megnevezése A mutató 2013.év 2014 év Index % számítása Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos jövedelmezőség % Tárgyi eszköz értéke Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tőke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. Adózás előtti eredm. Ért.nettó árbevétele 47,73 47,01 98,49 46,22 52,64 113,89 89,24 84,24 94,40 5,06 6,08 120,16 14,03 11,07 78,90 Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított. 2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: IMMATERIÁLIS JAVAK : Vagyoni értékű jogok TÁRGYI ESZKÖZÖK: Ingatlanok Műszaki berend., járművek Egyéb berendezések

9 8.oldal FORGÓESZKÖZÖK: KÉSZLETEK Anyagok: KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból ( vevők ) ( részletezés a táblázatban) Egyéb követelés: Szállítónak adott előleg Tb kifizetőhelyi elszámolás Start kártya jár túlfiz ben visszaigény. áfa Nyugdíjpénztár túlfizetés 83 - Termékdíj túlfizetés Belföldi vevő követelés állománya Megnevezés Szla. szám Összeg Kiegyenlítés kelte Belföldi vevők Kisalföld Volán Zrt Visimpex Hungari Kft AD Nyomdaipari Kft Szőnyegház Kft nincs fizetve Bartók Béla Kft Aberdin Kft

10 9.oldal Megnevezés Szla. szám Összeg Kiegyenlítés kelte PEZ Kft Bos-Plastics Bt összesen Pannon-Víz Zrt Kravtex Kft Federal Mogul Kft É-Dunántúli MÉH Zrt összesen Lapcom Kft SFS Intel Kft Összesen Somogyi István

11 10.oldal Megnevezés Szla. szám Összeg Kiegyenlítés kelte Magyar Vöröskereszt Összesen Papírkontúr Kft Összesen Línea Bútor Stúdió Kft nincs fizetve Grana Kft Par-Trade Kft nincs fizetve Meilingerné K. Dóra Graffiti Bt Bobby-Bear Bt Csoki Nyugat Kft CSL System Kft Összesen

12 11.oldal Megnevezés Szla. szám Összeg Kiegyenlítés kelte Steck-Hungária Kft Összesen Liliom Stones Kft Kemenes Róbert Babos Lászlóné Békeri-Most Kft Nemzeti Művelődési Intézet Összesen Grácia Zrt Wesztergom Imre Federal-Mogul Wipers H. Kft Győr Projekt Kft ÉNYKK Közlekedési Központ Waldorf-Leko Gmbh Zoltán Nagy nincs fizetve Mindösszesen

13 ig befolyt követelés: Kiegyenlítetlen vevő követelés ( ig) Összesen: oldal Éven túli lejáratú vevő állomány nincs. Pénzeszközök: Banki kapcsolatok bemutatása - OTP Bank Nyrt elszámolási betétszla OTP Bank Nyrt / lek.betét OTP Bank Nyrt / lek.betét Összesen: Pénztár Étkezési jegy PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: Bevételek aktív időbeli elhatárolása: kamat rezsi ktg. továbbszámlázás telefon magánhasználat 220 Költségek aktív időbeli elhatárolása: újság, kiadvány, közlöny előfizetések bérleti díjak biztosítás tárhely szolgáltatások elektronikus aláírás ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke: Tőketartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény

14 E 13.oldal Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Tárgyévi eredmény KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek áruszállításból: (részletezés táblázatban) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: SZJA cégautó adó egészségügyi hozzájárulás szakszervezeti tagdíj áfa munkabér egészségbizt.alap nyugdíjbiztosítási alap szociális hozzájár. adó önkéntes nyptári tagdíj letiltás ben fizetendő áfa Szakképzési hjárulás Munkabér előleg NRSZH támogat. előleg

15 Belföldi szállítók: 14.oldal Szállító állomány Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte Multinfo Kft Lapcom Kft Telenor BNP Stúdió Kft Papírkontúr Kft Shell Hungary Zrt Mewa Textil Kft Xerox Kft Tender Európa Kft 15/ Mindösszesen ig kifizetett szállító kötelezettség: ig kiegyenlítetlen szállító - Összesen: PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: -

16 Költségek passzív időbeli elhatárolása: oldal könyvelési díj úti ktg vagyonvédelem telefon+internet áramdíj hődíj vízdíj szemétdíj projekt menedzs.felad kompetencia felmérés Halasztott bevételek: Fejleszt.támogatások elhat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A társaság 2014-ban kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : - átlagos statisztikai létszáma 170 fő bérköltség személyi jellegű ráfordítások Ebből: - szellemi 15 fő fizikai 155 fő Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltségek: Munkabér Jutalom Tiszteletdíj Megbízási díj Bérjárulékok: Szociális hjár adó EHO Szakképzési hozzáj

17 Egyéb személyi jellegű ráfordítások: Betegszabadság Reprezentáció Kisértékű ajándék Védőital Munkaruha Utazási ktg Étkezési jegy Szép kártya Ruhapénz Táppénz 1/ oldal Értékcsökkenés: terv szerinti écs kisértékű eszk. écs Rendkívüli ráfordítások - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Értékesítés nettó árbevétele: Belföldi értékesítés nettó árbevételei: varroda árbevétele nyomdaipari szolg. bev nyomdaipari termékek értékesítése kp-i műhely árbevétele hulladék értékesítés árbevétele bérleti díj árbevétele rezsi ktg átszámlázás telefon magánhasználat megtérítés egyéb értékesítés Közösségi értékesítés nettó árbevétele: közösségi szolgáltatás varroda közösségi termékért. varroda közösségi szolg. Kp-i műhely 780 közösségi szolg. nyomda

18 Egyéb bevételek kis értékű tárgyi eszköz értékesítés tb. kezelési ktg. megtérítés biztosító által fiz. kártérítés kerekítés Polgm. Hiv. népszav.átl. ker.térítés Szép kártya visszatérítés oldal - működési támogatások: (1+2) Alapítótól kapott támogatás összesen: Alapítótól kapott támogatás működ Alapítótól kapott egyéb támogatás Központi költségvetéstől kapott tám összesen.: NRSZH Rehab támogatás évben kapott támogatások felhasználása: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Alapítótól kapott működési támogatás összesen: Felhasználása: - igazgatáson dolgozók munkabére, járulékai és személyi jellegű egyéb juttatásai Alapítótól kapott egyéb támogatás összesen: Felhasználása: Polgármesteri keret ( 2013 ) Anyagjellegű ráfordításokra ( nyomtatványok előállításához papír, festék, lemez ) Polgármesteri keret ( 2014 ) Anyagjellegű ráfordításokra Rábatáj Antológia kiadvány papírköltsége Polgármesteri keret ( 2014) - Anyagjellegű ráfordításokra ( nyomtatvány előállításhoz papír költség )

19 Győr-Bácsa Településrészi Önkormányzat Anyagjellegű ráfordításokra: Szülőföldem szép határa című könyv kiadásához papír, festék 18. oldal Központi költségvetésből kapott működési támogatás összesen: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitációs költség támogatás Felhasználása: megváltozott munkaképességű dolgozók munkabérére, járulékaira, egyéb személyi jellegű ráfordításira, és az ezzel összefüggő rezsi költségekre+ egyéb anyagjellegű ráfordításokra az alábbiak szerint: - személyi jellegű ráfordításokra munkabér betegszabadság Szociális hjár adó munkábajárás ktg-e anyagjellegű ráfordításokra fogl. eü.szolg irodaszer rezsi ktg könyvelési díj telefon Pénzügyi műveletek bevételei: Pénzintézettől kapott kamat Árfolyam nyereség Rendkívüli bevételek: Támogatás elhat.écs visszavezetés

20 19.oldal 2.4. A közhasznú tevékenység rövid ismertetése A Kft összes bevétele 2014.évben E volt, amely teljes egészében közhasznú tevékenységből származott. Az értékesítés nettó árbevétele E. Az egyéb bevételek összesen E, ebből a működési célú támogatás E, melynek forrását és felhasználását a fentiekben már részleteztük. Az egyéb bevételek között találhatók még kártérítések, költségtérítések, tárgyi eszköz értékesítés, kerekítés összesen 232 E értékben. Pénzügyi műveletek bevétele E, ami a pénzintézettől kapott kamatokat és az árfolyamnyereséget jelenti. A rendkívüli bevétel 713 E, a fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírásának visszavezetését tartalmazza. A Kft összes működési költsége és ráfordítása E. Ebből az anyagjellegű ráfordítás E, a személyi jellegű ráfordítás E. Az értékcsökkenési leírás E. Egyéb ráfordítás E, ami többek között a cégautó adót, gépjármű adót, és a természetbeni juttatások SZJA-ját, környezetvédelmi termékdíjat és a behajthatatlan követelések leírt összegét foglalja magába. A pénzügyi műveletek ráfordítása 84 E árfolyamveszteség. A rendkívüli ráfordítás nincs A mérleg szerinti eredmény E nyereség. Szervezetünk 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ot nyert. A projekt megnevezése : Esélyt a megváltozott munkaképességűeknek! kompetenciafelmérés és képzés az Esély Közhasznú Nonprofit Kft győri székhelyén. A projekt keretében elszámolható költségek egy része (szakmai terv, mérések, szakértői és megbízási díjak ) évben felmerült, összesen E értékben.

21 20.oldal A támogatói előleg folyósítására án került sor. Mivel az előleget egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell 2015-ben nyilvántartani, a költségek pedig a 2014.évi eredményt terhelik, ezért a cég eredményét a projekt elszámolt költségei E összeggel negatívan befolyásolják.

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben