Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: Cg.szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12."

Átírás

1 Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: Cg.szám: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló.

2 1 1. Bevezetés A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította november 16-án. Adószámot január 31-én kapott és gazdasági tevékenységét január 1-jén kezdte meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 89/2008 ( ) sz. határozatában egységes vállalatcsoport létrehozása érdekében a Pécsi Városüzemeltetési és vagyonkezelő Zrt-be apportálta a Pécsi Harmadik Színház Kht-t. A PVV Zrt. Mint alapító a Pécsi Harmadik Színház Kht-t nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működteti tovább. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft án került bejegyzésre Cg szám alatt december 13-án készült üzletrész átruházási szerződésben foglaltak szerint Pécs Holding Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Pécsi Harmadik Színház Nonp. Kft.-ét Ft azaz hárommillió forint jegyzett tőke vételáron megvásárolja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Pécsi Harmadik Színház célja a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység végzése. Az alapító a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság létrehozásakor a társaság céljaként a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseinek menedzselését jelölte meg, továbbá 100 színházi előadás megtartását; valamint az Ércbányász Fúvószenekar illetve a Mecsek Táncegyüttes működtetését. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem veszélyeztetve végez. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft évi Beszámolójának Kiegészítő mellékletét a Számviteli politikában rögzített elveknek megfelelően állítottuk össze.

3 2 2. Tárgyévi mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Számviteli politika előírja az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módját, melynek lényege a következő: A tárgyi eszközöknél terv szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával a évben elszámolt értékcsökkenés összesen e Ft. Terv szerinti értékcsökkenési leírás e Ft Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása 0 e Ft évben elszámolt összes értékcsökkenési leírás e Ft Befektetett eszközök: A tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával, évente a meglévő eszközök állománya után számoljuk el. A tárgyi eszközök leírását nulla maradványértékkel tervezzük, mivel a hasznos élettartam lejártakor várható haszonanyag hulladékértékét nem minősítjük jelentősnek. Főkönyvi számok Bruttó érték Terv szerinti écs. Záró Nettó érték Záró Növekedés Csökkenés Összesen Záró állomány elszámolt écs. állomány az adatok e Ft-ban Az Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközök használatba vételkor elszámolt értékcsökkenése 0 e Ft. A befektetett eszközök bruttó értékének záró állománya év végén e Ft.

4 3 Pénzeszközök: A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban ténylegesen 877 e Ft, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 357 e Ft és az alszámlán e Ft. Kamatozó betétszámlán e Ft. Mindezek a pénzeszközök összesen e Ft. Belföldi vevőkövetelésből 30 e Ft maradt vissza, általános forgalmi adó visszatérítés e Ft, valamint a munkavállalóknak folyósított előleg 60 e Ft, mindösszesen e Ft. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások a következők: Megnevezés Összeg Bérleti díj 110 e Ft Újság előfizetés 77 e Ft Fiók és nyomtató bérlet 10 e Ft Áramszámla 397 e Ft e Ft Források értékelése A forrásokat a nyilvántartásban a könyv szerinti értékben kell kimutatni. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőke értékét a évben negatív eredmény csökkentette. Év Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény az adatok e Ft-ban

5 4 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségünk között azokat a tartozásokat mutatja ki a Nonprofit Kft., amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Jelen esetben, évben e Ft, mely az alábbi bontásban szerepel: - Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség (12. havi bér után) 384 e Ft - Tao kötelezettség 0 e Ft - Egészségügyi hozzájárulás (12. havi bér után) 10 e Ft - Közteher alkalmi munkavállalók után (12. havi bér után) 8 e Ft - Szociális hozzájárulás (12. havi bér után) 565 e Ft - Nyugdíjbiztosítási járulék (12. havi bér után) 248 e Ft - Egészségbizt. M.erőpiaci járulék (12. havi bér után) 209 e Ft - Szállítói tartozás 197 e Ft - Munkavállalói letiltás (12. havi bér után) 30 e Ft e Ft Passzív időbeli elhatárolások: A passzív időbeli elhatárolás évben nem volt.

6 5 3. Tárgyévi eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Közhasznú tevékenység bevétele 1. A közhasznú célra kapott támogatás a működésre a következő összegekből tevődik össze: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás összege a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. részére 2012 évben e Ft. Színház működés célú támogatása e Ft Együttesek működés célú támogatása e Ft e Ft Az Ércbányász Fúvószenekart e Ft-tal, és a Mecsek Táncegyüttest e Ft-tal, összesen e Ft-tal támogatta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2. A központi költségvetéstől kapott összes támogatás 2012-ben e Ft. Az állami támogatást e Ft-ot és a e Ft önkormányzati támogatást 12 havi bontásban folyósította Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a színházunk részére. Pályázati és szponzori úton elnyert támogatások összege évben e Ft. Támogató Összeg Támogatás célja Szponzorok 237 e Ft Támogatás Columbian Kft e Ft Tao támogatás 2011 Szigetvári Tak.Szöv e Ft Tao támogatás 2011 Happ Kft e Ft Tao támogatás 2011 Milleneum Média Kft e Ft Tao támogatás 2012 Szigetvári Tak.Szöv e Ft Tao támogatás 2012 NKA e Ft Pályázat e Ft

7 6 Közhasznú tevékenységből származó nettó bevételeink összege e Ft Repertoárunkon 45 előadás saját produkció, befogadó színházi ill. befogadott előadás - volt műsoron, melyből 19 gyerekelőadás és 26 felnőtt produkció. A színház vállalkozási tevékenység körében az intézményben lévő termek bérbeadását végezte, ebből a vállalkozási tevékenységből származó bevételeink összege 634 e Ft. Színház nettó közhasznú tev. árbevétel e Ft Vállalkozási tev. szárm. árbev. 634 e Ft e Ft A vállalkozási és közhasznú tevékenységből származó bevételek százalékos arányának megoszlása a következő: 634 e Ft / e Ft = 6,03 % A 2011-es évben adózó magányszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlva színházunk számára 134 e Ft bevételünk származott. Egyéb bevételek: Állami és önkormányzati támogatás Egyéb pályázati és támogatói bevételek Bef.eszk. kamatai Egyéb bevétel Munkaügyi Központ bértámogatása e Ft e Ft 57 e Ft e Ft 469 e Ft Vállalkozási tevékenység ráfordításai az összes ráfordításokból: - Anyagjellegű ráfordítás 350 e Ft - Személyi jellegű ráfordítás 290 e Ft - Értékcsökkenési leírás 11 e Ft - Egyéb ráfordítások 1 e Ft 652 e Ft

8 7 A tevékenység összes ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások értéke mindösszesen e Ft. Személyi jellegű ráfordítások értéke összesen: e Ft. Ebből: - a Közhasznú Társaság dolgozóinak bérköltsége e Ft - a Felügyelő Bizottság e Ft - egyéb személyi jellegű kifizetések 693 e Ft - bérek és tisztelet díjak után kifizetett járulékok e Ft e Ft Értékcsökkenési leírás összege: e Ft. Egyéb ráfordítások összege a vállalkozási és közhasznú tevékenységet együttesen figyelembe véve: 90 e Ft. Tárgyévi közhasznú eredményünk e Ft, mivel a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk e Ft, valamint a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege e Ft. A vállalkozási tevékenység bevétele a színház termeinek bérbeadása 634 e Ft. A vállalkozási tevékenység ráfordításai 652 e Ft. A tárgyévi vállalkozási eredmény -18 e Ft. Adófizetési kötelezettség nincs. Pécs, április 15. Vincze János ügyvezető igazgató

A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése 2007.

A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése 2007. A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése 2007. Tartalomjegyzék Számviteli beszámoló--------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2008.

A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2008. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2008. Tartalomjegyzék Számviteli beszámoló-------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Cégjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2009. FEBRUÁR 28. I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egyesület bemutatása a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 1 4 7 2 2 4 8 0 8 5 6 0 5 7 2 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe,

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben