KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke

2 AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítés a évi mérleghez 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. Az Alapítvány bemutatása Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány án alakult alaptőkével. A jegyzett tőke : pénzbeni betétből áll. Székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. Működési forma: közhasznú alapítvány Adószáma: Az alapítvány lajstromszáma: Pk.A.KH /2006/4. Bírósági bejegyzés kelte: A cég alapítója 100%-ban: a Győri ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft Alapító székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. Az alapító képviselője: Klement Tibor ügyvezető igazgató Gazdasági év: Mérlegkészítés időpontja: Fő tevékenységi kör: Sporttevékenység Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt 9021 Győr, Bajcsy-Zs.u Unicredit Bank Zrt 9027 Győr, Nagysándor J. út 31.

3 2.oldal Az alapítvány vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke 9024 Győr, Roosevelt u ban az alapítványtól jövedelmet nem vett fel. Az Alapítvány a évi CLXXV. törvényben ( Civil törvény) foglaltaknak és a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A kuratórium tagjai: Keglovich László 9024 Győr, Bartók Béla u. 22/A Palotai Károly 9025 Győr, Köztelek út 7. Klement Tibor 9012 Győr, Szabó P. u. 9. Felügyelő Bizottság elnöke: Kuti József 9025 Győr, Knézich u.5. A Felügyelő Bizottság tagjai Várnagy András 9027 Győr, Nagysándor J. út 36. Horváth Péter 9024 Győr, Szérűskert út 53. A Felügyelő bizottság tagjai részére tiszteletdíj nem került megállapításra.

4 3.oldal Az alapítvány ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Dr. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával 9012 Győr, Hegymester u. 50. A könyvelést végzi: Aranytoll Kft 9021 Győr, Szent István út TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek A számviteli politika fővonásai A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet sz. melléklet szerint. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban. Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: Vagyoni jogok 16,6 % Szellemi termékek 33%

5 Tárgyi eszközök: 4.oldal Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből 2% - közepes élettartamú szerk. 3% - rövid élettartamú szerk. 6% - műszaki és egyéb berendezések e Egyedi beszerzési értékig 100% - számítástechnikai berendezések 33-50% egyedi elbírálás alapján - egyéb berendezések 14,5-50% egyedi elbírálás alapján - járművek 20% Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján. Értékvesztés: Követelések esetében: Lejárat szerint és egyedi elbírálás alapján nap 20% 365 napon túli követelés esetén egyedi elbírálás alapján. Ha a követelés 2014-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést. Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2 %-a Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

6 2. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI GAZDÁLKODÁSA 2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. 5.oldal Megnevezése A mutató 2012.év 2013.év Index % számítása Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőke ellátottság % Likviditás Tárgyi eszköz értéke Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tőke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. 42,93 77,41 180,32 41,88 20,29 44,45 18,42 9,98 54,18 4,71 1,19 25, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak: vagyoni értékű jogok Tárgyi eszközök: ingatlanok ( sportpályák, kollégium felújítás ) - műszaki berendezések egyéb berendezések Befektetett pénzügyi eszközök: Quaestor értékpapírok FORGÓESZKÖZÖK: Készletek: nincs készlet

7 KÖVETELÉSEK: oldal Vevő követelés Belföldi vevő követelés állománya Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte Vegyes vevők (diákok étkezése) ig ki nem fiz.szlák folyamatosan bankon és pénztáron VEVŐK MINDÖSSZ Elszámolt értékvesztés évi be nem folyt számlákra VEVŐK értékvesztéssel csökkentve Adott előlegek Étkeztetésre adott előlegek Rezsi ktg-re adott előlegek Egyéb követelések adó+járulék túlfizetés 955 Fehér Miklós Gimn.követelés Fehér M.Gimn. átad.norm.kül Pénzeszközök Banki kapcsolatok bemutatása ERSTE Bank Zrt Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank Zrt EUR Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank Zrt Összesen: Pénztár AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása decemberi havi diákétkeztetés árbevétele ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN:

8 7.oldal SAJÁT TŐKE Induló tőke: Tőkeváltozás: Tárgyévi eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek: Quaestor Zrt kölcsön Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltat. (szállító) Szállító állomány Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte ETO Park Kft Quaestel Kft Bp Összesen Győri ETO FC Kft Euro Profil Győr Kft Oktatási Hivatal Összesen ig kiegyenlített: ig kiegyenlítetlen:

9 8.oldal Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: ÁFA NAV kés. pótlék Fehér Miklós Gimn normatíva TÁMOP előleg TAO tám. visszafiz Passzív időbeli elhatárolások: Költségek passzív időbeli elhatárolás: számtech. szolg könyvelési díj diákigazolv. kiáll évi rezsi ktg Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek: - fejl. célra kapott támogatás Quaestor értékpapír NAV % TAO támogatás MLSZ Eü. Miniszt. tám működési célra kapott tám fel nem használt része AUDI műk. tám Quaestor tám 2012.évi FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

10 2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 9.oldal Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók évben 1 fő részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztattunk áprilistól- júliusig, hivatalsegéd munkakörben. ezen kívül egy megbízási szerződéses munkavállalónk volt 2013.június hónapban. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK : Bérköltség: munkabér megbízási díj Bérköltség megoszlása állománycsoportonként: - fizikai fogl állomány 1 fő bér: Bérjárulékok: Szociális hjár adó Egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség térítés kis ért. ajándék reprezentáció Értékcsökkenés: terv szerinti écs kisértékű eszk écs BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Belföldi értékesítés nettó árbevétele: étkeztetés bevétele diákigazolvány kiállítás vizsgadíj bevétele pályabérlet szálláshely szolg

11 Egyéb bevételek: oldal Quaestor Zrt támogatás TÁMOP pályázat Támogatás AUDI Meszlényi Tibor Rendező tételek Kerekítés Pénzügyi műveletek bevételei: Pénzintézettől kapott kamat Árfolyam nyereség Rendkívüli bevételek: Előző évek fejlesztési támogatásaiból megvalósult tárgyi eszköz beszerzések évben elszámolt értékcsökkenésének visszavezetése a támogatás intenzitás arányában évben kapott fejlesztési és működési támogatások felhasználása: Működésre kapott támogatások: - AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT támogatás Felhasználása működésre: Gimnázium és kollégium rezsi költségeinek fedezésére, diákok étkeztetésére. Az összes támogatás euro ( ) volt. Ebből a tárgyévben fel nem használt támogatás euro ( ), a halasztott bevételek között szerepel. - QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt támogatás összesen ben kapott az Alapítvány támogatást. Ebből 2012-ben felhasznált ot ( ot fejlesztésre, ot működésre ) ban a felhasználható támogatás volt, amelyből működési célra fordított ot az alábbiak szerint:

12 11 oldal Diákok étkeztetésére, élelmiszer beszerzésre, taneszközök beszerzésére, sport szolgáltatásra, internet és számítástechnikai szolgáltatásra, diákok egészségügyi ellátására, egyéb szolgáltatásokra. A 2013-ban fel nem használt támogatás: Könyvelése halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között ESZA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott Tegyünk az egészégért, egészségfejlesztő programok az ETO Jövőjéért Alapítványnál, TÁMOP / pályázattal vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatás intenzitása 100 % évben támogatási előleg került folyósításra, ebből összeget használtunk fel rendezvényszervezésre. A fel nem használt az előlegek között szerepel. MAGÁNSZEMÉLYTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Meszlényi Zoltán Felhasználása: működési költségekre Fejlesztési támogatások: TAO TÁMOGATÁS MLSZ évben TAO támogatásként befolyt összeg Ebből megvalósult fejlesztés értéke A fel nem használt támogatás összegét ot vissza kell utalni a támogatás folyósítójának, ez az összeg a könyvelésben a visszafizetésig a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Felhasználása: Műfüves és élőfüves pályák építésre, élettani labor, mérkőzéselemző labor kialakítására, orvosi eszközök, műszerek beszerzésére.

13 12.oldal Könyvelése halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között. A évben elszámolt értékcsökkenés támogatás intenzitás arányos összegét ot vissza kell vezetni a rendkívüli bevételek közé, emiatt a könyvelésben a TAO támogatás halasztott bevétel számla egyenlege: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felhasználása: projektor + vetítővászon vásárlására NAV 1% ban nem került felhasználásra, 2014-ben számítógépek beszerzésére fordítjuk.

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Adószám: 18781801-1-14. Kiegészítő melléklet 2014 év. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár Béke utca 47. Adószám:19963156-2-14)

Adószám: 18781801-1-14. Kiegészítő melléklet 2014 év. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár Béke utca 47. Adószám:19963156-2-14) Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat,Óvoda és Fejlesztő Nevelést-Oktatást végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Adószám: 18781801-1-14 I.ÁLTALÁNOS

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben