KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke

2 AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítés a évi mérleghez 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. Az Alapítvány bemutatása Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány án alakult Ft alaptőkével. A jegyzett tőke : Ft pénzbeni betétből áll. Székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. Működési forma: közhasznú alapítvány Adószáma: Az alapítvány lajstromszáma: Pk.A.KH /2006/4. Bírósági bejegyzés kelte: A cég alapítója 100%-ban: a Győri ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft Alapító székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. Az alapító képviselője: Klement Tibor ügyvezető igazgató Gazdasági év: Mérlegkészítés időpontja: Fő tevékenységi kör: Sporttevékenység Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt 9021 Győr, Bajcsy-Zs.u Unicredit Bank Zrt 9027 Győr, Nagysándor J. út 31.

3 2.oldal Az alapítvány vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke 9024 Győr, Roosevelt u ben az alapítványtól jövedelmet nem vett fel. Az Alapítvány a évi CLXXV. törvényben ( Civil törvény) foglaltaknak és a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A kuratórium tagjai: Keglovich László 9024 Győr, Bartók Béla u. 22/A Palotai Károly 9025 Győr, Köztelek út 7. Klement Tibor 9012 Győr, Szabó P. u. 9. Felügyelő Bizottság elnöke: Kuti József 9025 Győr, Knézich u.5. A Felügyelő Bizottság tagjai Várnagy András 9027 Győr, Nagysándor J. út 36. Horváth Péter 9024 Győr, Szérűskert út 53. A Felügyelő bizottság tagjai részére tiszteletdíj nem került megállapításra.

4 3.oldal Az alapítvány ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Szabó István könyvvizsgáló bevonásával 9012 Győr, Hegymester u. 50. A könyvelést végzi: Aranytoll Kft 9021 Győr, Szent István út TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek A számviteli politika fővonásai A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet sz. melléklet szerint. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban. Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: Vagyoni jogok 16,6 % Szellemi termékek 33%

5 Tárgyi eszközök: 4.oldal Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből 2% - közepes élettartamú szerk. 3% - rövid élettartamú szerk. 6% - műszaki és egyéb berendezések e Ft Egyedi beszerzési értékig 100% - számítástechnikai berendezések 33-50% egyedi elbírálás alapján - egyéb berendezések 14,5-50% egyedi elbírálás alapján - járművek 20% Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján. Értékvesztés: Követelések esetében: Lejárat szerint és egyedi elbírálás alapján nap 20% 365 napon túli követelés esetén egyedi elbírálás alapján. Ha a követelés 2013-ban befolyt, nem számolunk el értékvesztést. Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2 %-a Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

6 2. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI GAZDÁLKODÁSA 2.1.A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. 5.oldal Megnevezése A mutató 2011.év 2012.év Index % számítása Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőke ellátottság % Likviditás Tárgyi eszköz értéke Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tőke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. 20,92 42,93 205,21 77,15 41,88 54,28 68,05 18,42 27,07 3,87 4,71 121, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak: vagyoni értékű jogok Tárgyi eszközök: ingatlanok műszaki berendezések egyéb berendezések befejezetlen beruházás ( műfüves pálya ) Befektetett pénzügyi eszközök: Quaestor értékpapírok FORGÓESZKÖZÖK: Készletek: nincs készlet

7 KÖVETELÉSEK: oldal Vevő követelés Belföldi vevő követelés állománya Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte ETO Park Kft Vegyes vevők (diákok étkezése) ig ki nem fiz.szlák Ft ig VEVŐK MINDÖSSZ Elszámolt értékvesztés VEVŐK értékvesztéssel csökkentve ig kiegyenlített: ig kiegyenlítetlen: Összesen: Egyéb követelések Étkeztetésre adott előlegek Áfa követelés Szállító túlfizetés adó+járulék túlfizetés 955 Fehér Miklós Gimn.követelés Pénzeszközök Banki kapcsolatok bemutatása ERSTE Bank Zrt Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank Zrt EUR Unicredit Bank Zrt Unicredit Bank Zrt Összesen: Pénztár Ft AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása évi vevőkből még kifizetetlen re vonatkozó támogatás MLSZ ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN:

8 7.oldal Ft SAJÁT TŐKE Induló tőke: Tőkeváltozás: Tárgyévi eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek: Folyószámla hitel Unicredit Bank Zrt 755 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltat. (szállító) Szállító állomány Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte ETO Park Kft Ft Összesen Quaestel Kft Bp Lindström Kft Euro Profil Győr Kft Összesen ig kiegyenlített: ig kiegyenlítetlen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: SZJA NAV kés. pótlék Fehér Miklós Gimn normatíva EHO 7.438

9 8.oldal Ft Passzív időbeli elhatárolások: Költségek passzív időbeli elhatárolás: számtech. szolg kiküldetés Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek: - fejl. célra kapott támogatás Quaestor értékpapír ÉGÁZ ( MLSZ) Eü. Minisztérium NAV 1% Quaestor tám FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : - átlagos statisztikai létszáma 16 fő SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK : Bérköltség: munkabér megbízási díj Bérköltség megoszlása állománycsoportonként: - szellemi fogl. állomány 15 fő bér: Ft - fizikai fogl állomány 1 fő bér: Ft Bérjárulékok: Szociális hjár adó EHO

10 Egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség térítés étkezési jegy reprezentáció oldal Ft Egyéb személyi jellegű ráfordítások megoszlása állománycsoportonként: - szellemi fogl. állomány 15 fő Ft - fizikai fogl állomány 1 fő Ft A reprezentációs költséget Ft- nem lehet megosztani, mert azt nem a dolgozók kapták. Értékcsökkenés: terv szerinti écs kisértékű eszk écs Rendkívüli ráfordítások : Fehér Miklós Gimn.-nak átadott pénzeszköz Fehér Miklós Gimn.-nak átadott étkezési jegy BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Belföldi értékesítés nettó árbevétele: étkeztetés bevétele diákigazolvány kiállítás terembérlet szálláshely szolg

11 Egyéb bevételek: Quaestor Zrt támogatás M.Á.K normatíva Támogatás Premier Management Kft Támogatás AUDI Rendező tételek Kerekítés oldal Ft Pénzügyi műveletek bevételei: Pénzintézettől kapott kamat Rendkívüli bevételek: Előző évek fejlesztési támogatásaiból megvalósult tárgyi eszköz beszerzések évben elszámolt értékcsökkenésének visszavezetése évben kapott fejlesztési és működési támogatások felhasználása: - MÁK normatíva: hó -08.hó Felhasználása működésre: személyi jellegű ráfordítások fedezésére, óraadó tanárok számláinak kifizetésére. - AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT támogatás Felhasználása működésre: Gimnázium és kollégium rezsi költségeinek fedezésére, diákok étkeztetésére, pénzeszköz átadására a Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium részére. A Gimnázium az átadott pénzeszközt a tanárok személyi jellegű ráfordításainak fedezetésre fordította. - Premier Management Kft támogatás Felhasználása működésre: Diákok étkeztetésére.

12 11.oldal Ft - QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt támogatás összesen Felhasználása működésre: Diákok étkeztetése, élelmiszer beszerzésre, óraadó tanárok számláinak kifizetésére, tanárok továbbképzésére, taneszközök beszerzésére, sport szolgáltatásra, internet és számítástechnikai szolgáltatásra, diákok egészségügyi ellátására. Könyvelése egyéb bevételként. Felhasználása fejlesztésre: Pulzusmérő órák beszerzésre ( könyvelése kis értékű tárgyi eszközként azonnali ÉCS elszámolással és rendkívüli bevételként ) ben fel nem használt működési támogatás Könyvelése halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között. - NAV SZJA 1% Felhasználása: Pulzusmérő órák beszerzésére ( könyvelése kis értékű tárgyi eszközként azonnali ÉCS elszámolással és rendkívüli bevételként ). - QUAESTOR Értékpapír Fejlesztési támogatás, könyvelése halasztott bevételként - ÉGÁZ (MLSZ) támogatás 2012 évre járó része Felhasználása: fejlesztésére Műfüves pálya építésére. Könyvelése befejezetlen beruházásként és halasztott bevételként. A támogatás egy része Ft januárjában folyt be. A műfüves pálya szállítója a Sportpázsit Kft csak részszámlákat állított ki, azok szerepelnek a könyvelésben.

13 Közhasznúsági melléklet E FT 1. A szervezet azonosító adatai név: Az ETO Jövőjéért Alapítvány székhely: 9027 Győr, Nagysándor József út 31. bejegyző határozat száma: Pk.A.KH /2006/4. nyilvántartási szám: Pk.A.KH /2006/4. képviselő neve: Dr. Tóth Lajos 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium üzemeltetése 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közoktatási tevékenység és kollégiumi ellátás közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, év. LXXIX. törvény a közoktatásról jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: éves korosztály a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 146 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A kollégium 2007 január 15-től működik, mondhatjuk, hogy teljes kihasználtsággal. Zömében saját diákjaink laknak a kollégiumunkban, de kb. 25 kollégista tanulónk még általános iskolás. Az átlagon felüli körülmények (2-3 ágyas szobák fürdővel, WC-vel, mosdóval) nagy vonzerőt jelentenek az Akadémiánkra igyekvő tehetséges labdarúgó palánták számára. A gimnázium 2008 szeptember 1. óta működik öt évfolyamon, öt osztályban közel 120 gyereket nevelünk, oktatunk az egyesülettel egyeztetett napirend alapján, biztosítva a lehetőséget, hogy érettségi után továbbtanulhassanak főiskolán, egyetemen vagy szakmát tanuljanak. Az országos mérések alapján iskolánk a gimnáziumok közötti rangsorban az átlagnál jobb eredménnyel rendelkezik, amire büszkék lehetünk. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja pénzeszköz anyagjellegű ráfordítások pénzeszköz személyi jellegű ráfordítások pénzeszköz egyéb ráfordítások pénzeszköz 979 pénzügyi műv. ráfordításai pénzeszköz rendkívüli ráfordítások pénzeszköz beruházás 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése MÁK Normatíva működési költségekre Egyéb támogatás ( vállalkozások ) működési költségekre Tisztség 2011.év 2012.év Kuratórium elnöke 0 0 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg időbeli elhatárolás 459 rendkívüli bevétel 371

14 D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 0 0 H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 0 0 önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.05.24. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH 22313135881057208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2015. február 18. Farkasné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben