Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése b) pontja, és a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. az államháztartás szervezetei beolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1) és (6) bekezdés, továbbá az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 219. (1)-(2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási f összegek (1) A feladatellátás rendjének f címe: önkormányzati hivatal, annak alcímei: a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér). (2) A képvisel -testület az önkormányzat községi szint évi költségvetésének f összegeit: a) ,- forint módosított bevételi mellett ,- forint hoz kapcsolódó bevétellel, b) ,- forint módosított kiadási mellett ,- forint hoz kapcsolódó kiadással, c) a függ, átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlegével korrigált tárgyévi bevételi f összeget ,- forintban, d) a függ, átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlegével korrigált tárgyévi kiadási f összeget ,- forintban hagyja jóvá Az önkormányzat költségvetési bevételei 2. (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési bevételek f csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, a címrend szerinti bevételi részletezéseket az 1. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A évi intézményi m ködési bevételek alakulását a 3. melléklet, a községi szint sajátos m ködési bevételek alakulását a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A sajátos m ködési bevételek között szerepl kommunális adó bevétel 100 %-a tárgyévi fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezetét képezi. (4) A évben teljesített m ködési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételek jogcímek szerinti részletezett kereteit az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A fejlesztési, felhalmozási alapba behelyezhet évi bevételi források alakulását a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 2

3 3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 3. (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadások f csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadási részletezéseket a 2. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A évi fejlesztési és felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szint garantált saját forrás fedezeteit a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású hitel- és lízing szerz déseib l adódó, valamint egyéb kötelezettségvállalásainak részletezését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatások részletezését a képvisel -testület a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel - testület. (5) A képvisel -testület által évben nyújtott társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások jogcímek szerinti részletezését, azok éves szint ait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A m ködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások évi alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) Az önkormányzati hivatal évi m ködési kiadásait f ágazatok és f csoportok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. 4. Az önkormányzat hitelm veletei 4. A beolási id szakot érint hitelm veletek és az ehhez kapcsolódó kamat fizetési kötelezettségek alakulását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 5. Az önkormányzat évi költségvetési tartalék kereteinek alakulását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érint egyéb rendelkezések 6. (1) Az önkormányzat évi egyszer sített pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (2) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelel egyszer sített mérlegét a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat egyszer sített pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. (4) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal, mint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerve éves engedélyezett lét keretét a 15. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi záró vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3

4 7. (1) Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló 2/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete, b) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 9.) önkormányzati rendelete. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: év április hónap 29. nap. Kató Pálné jegyz 4

5 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított (El irányzat lák) 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyóla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

6 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat lák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Függ, átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlege: Bevételek mindösszesen: ( )

7 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: Helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

8 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított b) szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: helyi adók, pótlék és bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt A B C Bevételek Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított kiemelt neve és la a c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd i szolgálat ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: helyi adók, pótlék és bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt A B C Bevételek Eredeti Módosított Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és la a d) sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: helyi adók, pótlék és bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és la a Eredeti Módosított e) községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: helyi adók, pótlék és bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás (vis maior) Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

12 1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez El irányzat Cím a Alcím csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Bevételek Eredeti Módosított Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és la a f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

13 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Kiadások alakulása községi szinten A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése önkormányzati hivatal Eredeti Módosított Önkormányzat összesen Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) TB járulék Munkaer piaci járulék Egészségügyi, táppénz és egyéb járulék Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás (m ködési) normatíva eloláshoz kapcsolódó Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val

14 Sor Kiadások alakulása községi szinten A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése önkormányzati hivatal Eredeti Módosított önkormányzat összesen Eredeti Módosított 9. Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Függ, átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlege: Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

15 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Cím a Alcím El irányzat csoport Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és la a a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

16 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a b) szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen:

17 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Kiemelt Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C El irányzat Eredeti Címnév Alcímnév csoport Kiadások név Módosított kiemelt neve és la a c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd i szolgálat ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen:

18 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és la a d) sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen:

19 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a e) községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

20 2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Cím a Alcím El irányzat csoport Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások név kiemelt neve és la a f)közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, közösségi tér) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

21 3. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen A B C D Bevételi jogcímek Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel 1.2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbblázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson belülre továbblázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre továbblázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

22 4. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

23 5. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás El évek központi kiegészítések Krízis kezel program támogatása Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére Közhasznú foglalkoztatás támogatása Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring kutak) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) 2. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

24 6. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez a) évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése) Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része

25 6. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val) A B C D Kiadási f csoportok, jogcímek Eredeti Módosított 1. Beruházások, felújítások ÁFÁ-val összesen: Beruházások nettó összesen: Vagyoni érék jogok, szellemi termékek vásárlása Önkormányzati Hivatal (ítástechnikai programok) Ingatlan beruházás összesen (nettó) Ingatlan vásárlás (Kossuth utca) földterület vásárlás Piaccsarnok kiépítés nettó költsége Útépítés saját er nettó fedezet (Nefelejcs, József Attila, Határ út) Monitoring kutak kiépítése (szilárd hulladék lerakó telep) Piaccsarnok tervek átdolgozási költsége Út burkolat tulajdon jog megszerzés (KÉBSZ Kft-t l) Ügyviteli eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, járm vek beszerzése összesen (nettó): Óvodához harmonika ajtó, zsírfogó beszerzés Információs térkép tábla település központba, riasztó rendszer Polgármesteri Hivatalhoz Egyéb gép, berendezés (kazánok, rendezvény sátor, saját er ) Számítástechnikai eszközök beszerzések SUZUKI lízingdíja Pótkocsi beszerzés Felújítások nettó összesen: Polgármesteri Hivatal küls felújítás (saját er ) Egészségügyi Kombinát felújítása Beruházások Áfája összesen: Felújítások Áfája összesen: Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen: (helyi lakás-támogatás keret) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen: DAREH Hulladék gazdálkodási program pályázat saját er Átadott pénzeszköz Kistérségi Társulásnak (Iskola felújítás) Hulladékgazdálkodási tervhez (Kistérség) forrás átadás Óvoda felújításhoz forrás különbözet átadás Fejlesztési célú hitel és kamat kiadások Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés(ady Endre utca útépítés) Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés kamata Fejlesztési célú folyóla hitelkeret kamata Lízing díj (SUZUKI) utáni kamat Fejlesztési célú tartalékok Fejlesztési célú kiadások mindösszesen: (1.-t l 5.-ig mindösszesen)

26 7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFA) A B C D Összes kiadás Ebb l Átütemezések Feladat Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi év év Évi ított Saját forrás ) Az önkormányzat valamennyi tervezett kiemelt beruházását (lásd 7. melléklet c) pontja) tárgyéven belüli megvalósítással tervezte eredeti ként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése évre került átütemezésre. 2.) A DAOP program keretében benyújtott út építési program nem nyert pályázati támogatást, így a saját forrás keret módosítása megtörtént. Pályázati lehet ség esetén 2011-ben újra benyújtásra kerül a támogatás igénylés. 3.) A Polgármesteri Hivatal küls felújítására irányuló (EMVA) pályázatunk évben nem került elbírálásra. A saját forrás elkülönítés módosításra került

27 7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Megnevezés 1. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: Futamid : július december ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag és 3% Éves törleszt részletek: T ke: Kamat XII. 31-ig év év év év Összesen: Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : április december hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat XII. 31-ig év év év év Összesen: Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi záró állománya K&H Bank NYRt 60.- OTP Rt 80.- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

28 7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal és egyéb nemzeti támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre Eredeti Módosított A B C D Csanytelek, Radnóti Miklós utcai 1. piaccsarnok építése (összköltség) Ebb l: Pályázati támogatás Garantált saját er Garantált saját er l 1.3 visszaigényelhet ÁFA A beruházás megvalósítása 2011-re került átütemezésre 2. Csanytelek, Nefelejcs, József Attila utca, Határút szilárd burkolat kiépítése a DAOP program keretében (becsült összköltség) Tervezett pályázati támogatás 90 % 2.2. Garantált saját forrásrész Ebb l: Hosszú-távú fejlesztési hitel fedezet A tervezett beruházás a benyújtott pályázat eredménytelensége miatt évben elmaradt 3. A Polgármesteri Hivatal épületének küls felújítása (EMVA program): 3.1 Tervezett összköltség: Ft 3.2 Igényelt támogatás: Ft 3.3 Garantált saját forrás fedezet évben: A benyújtott pályázat december 31-ig nem került elbírálásra 28

29 7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez d) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft. részére a augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladékkezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek ára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekb l biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében (kampány rendezvények céljára) szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. Az önkormányzati hivatal egyéb tevékenysége keretében a településen él k ára a Faluházon (közösségi téren) belül m köd e-magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek ára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 29

30 8. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: Rendelkezésre állási támogatás (RÁT) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott egyéb segély (Devecseri károsultak támogatása) Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

31 9. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A B C D Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatásérték kiadások összesen: ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társuláshoz átadott fejlesztési pénzeszközök Csanytelek Szent László Általános Iskola korszer sítési pályázat saját er Óvoda felújítás záró kiegészít támogatása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekrációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület HÉRA Alapítvány támogatása Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

32 10. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI A B C D E F G Megnevezés: Kiadások összesen Személyi juttatások (bértömeg) Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak szociálpolitikai kiadásai Egyéb m ködési célú kiadások 1. Igazgatási kiadások ködési jelleg feladatok Szociálpolitikai ellátások (882) Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851) Sport feladatok (924) Községgazdálkodási és kommunális feladatok Zöldterület kezelés Közutak fenntartása, üzemeltetése Vízkár elhárítás (ár,- belvíz védelemmel összefügg tevékenység Saját ingatlanok hasznosítása Közvilágítás Községgazdálkodásközfoglalkoztatás 2.5. Közm vel dési-közgy jteményi feladatok (II. félév) 3. önkormányzati hivatal m ködési kiadásai összesen: (1.+2.)

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.)

Részletesebben

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 2/A melléklet az /. (..) önkormányzati rendelet- tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sor: Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név B Kiadások Eredeti (ezer

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 1923-4/2012. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése 1/ melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez ímrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése ím a lcím ímnév lcímnév evételek 1. 1. sanytelek Község önkormányzati hivatal 1.1 1. önkormányzati

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Berkesdi Önkormányzat Címrendje

Berkesdi Önkormányzat Címrendje Berkesdi Önkormányzat Címrendje 1. melléklet Cím száma Megnevezése Alcím száma Megnevezése I. III. IV. V. VI. Berkesd - Ellend - Szilágy Községek Körjegyzősége (önállóan működő és önállóan gazdálkodó)

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben