Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, 92. (10) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: I. Fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási f összegek (1) A feladatellátás rendjének f címe: Csanytelek Község Önkormányzata és annak önkormányzati hivatala, melynek alcímei: a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér). (2) A képvisel -testület az önkormányzat községi szint évi költségvetésének f összegeit: a) ,- forint módosított bevételi mellett ,- forint halmozott pénzforgalmi bevétellel, b) ,- forint módosított kiadási mellett ,- forint halmozott pénzforgalmi kiadással hagyja jóvá. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételei (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi ai teljesülését az 1. melléklet, a címrend szerinti alrészletek bevételi teljesülését az 1. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat évi a) intézményi m ködési bevételeinek teljesülését a 3. melléklet, b) a községi szint sajátos m ködési bevételek teljesülését a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezetteknek megfelel en teljesült ködési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételeket az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel testület. (4) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett fejlesztési, felhalmozási alapba helyezett évi bevételek teljesülését a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeként nyilvántartott kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezeteként az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelel en került elszámolásra. 2

3 3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 3. (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi önkormányzati költségvetési kiadási ai teljesülését a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadások teljesülését a 2. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat évi költségvetése fejlesztési és felhalmozási célú kiadásai teljesülését a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szint garantált saját forrás fedezeteit a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású hitel- és lízing szerz déseinek, valamint egyéb kötelezettségvállalásainak teljesülését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefügg költségvetési tételek teljesülését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A képvisel -testület által az önkormányzat évi költségvetéséb l nyújtott társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások teljesülését, azok éves szint ait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A m ködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások évi teljesülését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) Az önkormányzati hivatal évi m ködési kiadásai teljesülését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel testület. 4. Az önkormányzat hitelm veletei 4. A beszámolási id szakot érint hitelm veletek és az ehhez kapcsolódó kamat fizetési kötelezettségek részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 5. Az önkormányzat évi költségvetési tartalék keretét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel testület. A tartalék ok az önkormányzat évi pénzmaradványának részét képezik. 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érint egyéb rendelkezések 6. (1) Az önkormányzat évi egyszer sített pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (2) Az önkormányzat december 31. fordulónapnak megfelel egyszer sített mérlegét a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat évi egyszer sített pénzmaradvány kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat vagyonmérlegében a befektetett pénzügyi eszközként kimutatott részesedések tételit a 15. mellékletnek megfelel en hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetésében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretének megfelel en teljesült foglalkoztatás létszáma adatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat évi záró vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. II. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. Hatályba léptet rendelkezések 3

4 7. (1) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (1) E rendelet a) 1. melléklete Bevételek alakulása községi szinten, b) 2. melléklete Kiadások alakulása községi szinten, c) 3. melléklete Intézményi m ködési bevételek részletezése év (91 f könyvi számla), d) 4. melléklete Önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek tervezett összegei év, e) 4. melléklete Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése, f) 6. melléklete évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása, g) 6. melléklete Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval, h) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lév pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFÁval), i) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások, valamint adókedvezmények részletezése, j) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre, k) 7. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése, l) 8. melléklete Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások), m) 9.) melléklete Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, n) 10.) melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati hivatala évi m ködési kiadásai, o) 11.) melléklete A évi adósságszolgálattal összefügg bevételek és kiadások részletezése, p) 12.) melléklete A évi tervezett tartalékok alakulása, q) 13.) melléklete Egyszer sített éves pénzforgalmi jelentés, r) 13.) melléklete Egyszer sített mérleg, s) 14.) melléklete Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, t) 15.) melléklete A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések alakulása évben, u) 16.) melléklete ben az önkormányzat hivatala számára engedélyezett létszámkeretnek megfelel en megvalósult foglalkoztatás létszámadatait, v) 17.) melléklete Csanytelek Község Önkormányzata évi záró vagyonkimutatását (Mérlegrendez tételek átvezetése utáni állapot) tartalmazza. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: év április hónap 27. nap. Kató Pálné jegyz 4

5 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám Bevételek éves pénzforgalmi alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések 6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

6 1.melléklet /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: (9.+10.)

7 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

8 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt el - Bevételek Sorszám Cím Alcím csoport irányzat Címnév Alcímnév El irányzat csoport név száma szám kiemelt neve és számla száma szám szám Eredeti Módosított b) Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám El irányzat el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Kiemelt Bevételek Cím Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám c) Egészségügyi ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám d) Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1. melléklet /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím Alcímszám el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított csoport irányzat száma szám szám kiemelt neve és számla száma e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

12 1. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított Sorszám Cím Alcímszám csoport irányzat száma kiemelt neve és számla száma szám szám f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

13 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Kiadások alakulása községi szinten 13 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Sorszám: Jogcímcsoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) Nyugdíj és egészségügyi járulékok Munkaer -piaci járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) Kölcsönnyújtások: (19,27) 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 7. Hitel törlesztések: (43/45) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val

14 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Kiadások alakulása községi szinten Sorszám: 9. A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcímcsoportok megnevezése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Támogatás érték kiadások: (37) ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

15 2. melléklet a /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

16 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma b) Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 16

17 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma c) Egészségügyi ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen:

18 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma d) Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen: Kiadások Eredeti Módosított 18

19 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma e)községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

20 2. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

21 3. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen Sorszám: A B C D Eredeti Módosított Bevételi jogcímek 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)

22 4. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Vállalkozók kommunális adója Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

23 5. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása évi közfoglalkoztatás támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Település rség bér támogatása Népszámlálás Központi költség fedezete Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

24 6. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez a) évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete Vis maior támogatás út felújításokhoz Egyéb állami támogatás (infrastrukturális hátrányok felszámolására) ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás

25 6. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Kiadási f csoportok, jogcímek El irányzat 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása önkormányzati hivatal (programok, szerver) Szellemi termékek vásárlása (településfejlesztési terv) Ingatlanok vásárlása, létesítése,kapcsolódó beruházások Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) Piaccsarnok kiépítés, és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er Ingatlan vásárlás II. telep (föld, épület, kerítés) Felszíni vízelvezetés vízjogi létesítési engedély költsége Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal küls felújítása: Út felújítás (Damjanich, Szent László utcák) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás: Szent László Általános Iskola kazán felújításokhoz forrás átadás Baross Gábor utcai épület felújítás pályázathoz forrás átadás (tervezés) Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan) 4.3. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés Fejlesztési célú tartalékok: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen)

26 7. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Tárgy Tárgy Saját forrás El év végéig évi évi (terv) teljesítve el irán tény yzat év év Évi számított Polgármesteri Hivatal küls felújítása (EMVA-Vidéki örökség meg rzése fejezet)

27 7. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése A B C D Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1. Fejlesztési célú hitel felvételek terve összesen Útépítési programhoz fejlesztési célú hosszútávú hitel felvétel 1.2. Piaccsarnok építéséhez rövid távú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújításához támogatás megel legez hitel felvétel 2. Kapcsolódó kamat költségek összege Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: ( ) 3.1. Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás: kezességvállalások évi záró állománya: ebb l K&H Bank NYRT.: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet: Helyi adó adókedvezményt, mentességet a jelenleg hatályban lév helyi adó rendeletek értelmében nem biztosít az önkormányzat.

28 7. melléklet a /. (.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési tételei évre A B C D Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Tény 1. Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) 1.1. Tervezett összköltség (közbeszerzési eljárást követ en): Igényelhet támogatás (közbeszerzési eljárást követ en): Saját forrás szükséglet összesen A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósult meg a rendezvény sátor beszerzés a pont szerint 2.1 Tervezett összköltség ebb l: 2.2 Az elnyert pályázati támogatás összege Az önkormányzat által garantált saját forrás

29 7. melléklet a /. (.. ) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám: 1. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft részére a augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. 2. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 3. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. 5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében kampány rendezvények céljára szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-magyarország Pont Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását. 7. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 29

30 8. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Sorszám Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: Bérpótló juttatás december havi RÁT Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Normatív gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás (normatív +egyéb) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Önkormányzati saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

31 9. melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés 1. Támogatásérték kiadások összesen: ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Esélyegyenl ségi Terv készítéséhez hozzájárulás (Cs.K.T.T.) Baross Gábor u. 2. pályázat eljárási díj hozzájárulás (Cs.K.T.T.) Ivóvíz min ség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva) ködési célú támogatás Somogyi Károly Könyvtár Szeged Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak Szent László Általános Iskola Kazánok felújításához forrás átadás Kistérségi Társulásnak Baross Gábor u. felújítás m szaki tervezéshez Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekreációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület Ügyeleti támogatás (Szarka Ödön Szakellátó Központ) ködési célú pénzeszköz átadás könyv kiadás alapítványi támogatása Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.)

Részletesebben

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 2/A melléklet az /. (..) önkormányzati rendelet- tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sor: Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név B Kiadások Eredeti (ezer

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 1923-4/2012. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése 1/ melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez ímrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése ím a lcím ímnév lcímnév evételek 1. 1. sanytelek Község önkormányzati hivatal 1.1 1. önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben