HELYI TANTERV TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5"

Átírás

1 HELYI TANTERV 1

2 HELYI TANTERV 2 1. TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4,5 4,5 4, Informatika 0,5 0,5 0,5 0, ,5 1,5 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 1 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1 Kémia 1 1 Földrajz 1 1,5 1 Ének-zene ,5 1 1,5 1 1 Rajz Technika és életvitel Testnevelés és ,5 2,5 2,5 2,5 sport Osztályfőnöki ,5 Modulok Tánc és dráma 0,5 Hon és népismeret 0,5 Ember és 0,5 társadalomismeret etika Mozgóképkultúra 0,5 és médiaismeret Egészségtan 0,5 0,5 integrálva a term. ism. ill. a biológiába Kötött óraszám ,5 22,5 22, összesen Választható Képességfejlesztés Tanulásmódszertan Francia

3 HELYI TANTERV 3 EMELT ÓRASZÁMBAN, MAGASABB ÓRASZÁMBAN VÁLASZTHATÓ INFORMATIKA ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4,5 4,5 4, Informatika 0,5 0,5 0,5 (+0,5) 0,5 (+0,5) 1 (+2) 1 (+2) 1,5 (+2,5) 1,5 (+2,5) Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 1 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1 Kémia 1 1 Földrajz 1 1,5 1 Ének-zene ,5 1 1,5 1 1 Rajz Technika és életvitel Testnevelés és ,5 2,5 2,5 2,5 sport Osztályfőnöki ,5 Modulok Tánc és dráma 0,5 Hon és népismeret 0,5 Ember és társadalomismeret etika Mozgóképkultúra és médiaismeret Egészségtan integrálva a term. ism. ill. a biológiába Kötött és választható óraszám összesen (+0,5) 22,5 (+0,5) 22,5 (+2) 0,5 0,5 0,5 0,5 22,5 (+2) 25 (+2,5) Választható Képességfejlesztés Tanulásmódszertan Francia (+2,5)

4 HELYI TANTERV 4 EMELT ÓRASZÁMBAN, MAGASABB ÓRASZÁMBAN VÁLASZTHATÓ ANGOL ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek Idegen nyelv 0(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) Matematika 4,5 4,5 4, Informatika 0,5 0,5 0,5 0, ,5 1,5 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 1 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1 Kémia 1 1 Földrajz 1 1,5 1 Ének-zene ,5 1 1,5 1 1 Rajz Technika és életvitel Testnevelés és ,5 2,5 2,5 2,5 sport Osztályfőnöki ,5 Modulok Tánc és dráma 0,5 Hon és népismeret 0,5 Ember és 0,5 társadalomismeret etika Mozgóképkultúra 0,5 és médiaismeret Egészségtan integrálva a term. ism. ill. a biológiába 0,5 0,5 Kötött és választható óraszám összesen (+2) 22,5 (+2) 22,5 (+2) 22,5 (+2) 25 (+2) Választható Képességfejlesztés Tanulásmódszertan Francia (+2)

5 HELYI TANTERV 5 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és ,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika 4,5 4,5 4, Informatika 0,5 0,5 0,5 0, ,5 1,5 Környezetismeret ,5 Természetismeret 2 1 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1 Kémia 1 1 Földrajz 1 1,5 1 Ének-zene ,5 1 1,5 1 1 Rajz Technika és életvitel Testnevelés és sport 3 (+2) 3 (+2) 3 (+2) 3 (+2) 2,5 (+2,5) 2,5 (+2,5) 2,5 (+2,5) 2,5 (+2,5) Osztályfőnöki ,5 Modulok Tánc és dráma 0,5 Hon és népismeret 0,5 Ember és 0,5 társadalomismeret etika Mozgóképkultúra 0,5 és médiaismeret Egészségtan integrálva a term. ism. ill. a biológiába 0,5 0,5 Kötött és választható óraszám összesen 20 (+2) 20 (+2) 20 (+2) 22,5 (+2) 22,5 (+2,5) 22,5 (+2,5) 25 (+2,5) Választható Képességfejlesztés Tanulásmódszertan Francia (+2,5)

6 HELYI TANTERV 6 ISKOLAOTTHONOS OKTATÁS ÓRATERV Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv 3 Matematika 4,5 4,5 4,5 4 Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 Környezetismeret ,5 Természetismeret Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene ,5 Rajz Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Modulok Tánc és dráma Hon és népismeret Ember és társadalomismeret etika Mozgóképkultúra és médiaismeret Egészségtan integrálva a term. ism. ill. a biológiába Kötött és ,5 választható óraszám összesen Választható Képességfejlesztés Tanulásmódszertan Francia 1

7 HELYI TANTERV 7 Csoportbontások az anyaintézményben: Informatika 1-4. évfolyam: heti 0,5 óra 5-6. évfolyam: heti 1 óra 7-8. évfolyam: heti 1,5 óra Idegen nyelv 4-8. évfolyam: heti 3 óra Informatika (magasabb óraszám, emelt szint esetén) 1-2. évfolyam: heti 0,5 óra 3-4. évfolyam: heti 1 óra 5-6. évfolyam: heti 3 óra 7-8. évfolyam: heti 4 óra Angol nyelv (magasabb óraszám, emelt szint esetén) 3. évfolyam: heti 2 óra 4-8. évfolyam: heti 5 óra A csoportbontások minden tanév előtt, a fenntartóval való egyeztetés után a tantárgyfelosztásban kerülnek meghatározásra az intézmény rendelkezésre álló időkeret figyelembe vételével. A választható tantárgyak (képességfejlesztés, vagy tanulás módszertan, vagy francia nyelv) választásának feltétele, hogy a tanuló heti óráinak összege egy tanítási héten ne haladja meg 1-4. évfolyamon a heti 2, 5-6. évfolyamon heti 3, 7-8. évfolyamon a heti 4 órát.

8 HELYI TANTERV 8 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ÁGI, TANSZAKI ÉS TANTÁRGYI RENDSZERÉNEK HETES ÓRATERVE ÁG, TANSZAK, tantárgy TÁNCMŰVÉSZETI ÁG BALETT TANSZAK Balett előkészítő gimnasztika 2 2 FŐTÁRGY KÖTELEZŐ TANTÁRGY ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK Klasszikus balett Balett előkészítő gimnasztika 2 2 Balett elmélet Tánctörténet 1 1 Társastánc 1 1 Történelmi társastánc VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Kreatív gyermektánc 2 2 ÖSSZES ÓRA NÉPTÁNC TANSZAK FŐTÁRGY Népi játék 2 2 Néptánc KÖTELEZŐ Folklórismeret TANTÁRGY Tánctörténet 1 1 KÖTELEZŐEN Folklórismeret 1 1 VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Tánctörténet 1 1 ÖSSZES ÓRA:

9 HELYI TANTERV 9 ÁG, TANSZAK, tantárgy ÉVFOLYAMOK ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK FŐTÁRGY Vizuális alapozó gyakorlat 2 2 Grafika és festészet alapjai KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA: GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK TANSZAKI FŐTÁRGY Grafika és festészet mhgyak KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA: FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK TANSZAKI FŐTÁRGY Fém- és zománcműves mhgy KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA: KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚTRA TANSZAK TANSZAKI Környezet- és kézműves FŐTÁRGY kultúra műhelygyakorlat KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA:

10 HELYI TANTERV 10 ÁG, TANSZAK, tantárgy ÉVFOLYAMOK ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG TEXTIL- ÉS BŐRMŰVES TANSZAK TANSZAKI FŐTÁRGY Textil- és bőrműves mhgy KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA: SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK TANSZAKI FŐTÁRGY Szobrászat és kerámia mhgy KÖTELEZŐ TANTÁRGY Vizuális alkotó gyakorlat ÖSSZES ÓRA: SZÍNMŰVÉSZETI BÁBMŰVÉSZETI ÁG SZÍNJÁTÉK TANSZAK FŐTÁRGY Dráma és színjáték KÖTELEZŐEN Beszéd és vers 0,5 0,5 VÁLASZTHATÓ Mozgás és tánc 0,5 0,5 TANTÁRGY Színházismeret ÖSSZES ÓRA:

11 HELYI TANTERV AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI Oktató-nevelő munkánk során lehetőleg olyan nyomtatott taneszközöket használunk a tananyag feldolgozásához, melyet az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl használt eszközök jegyzéke megtalálható az egyes tantárgyak helyi tanterveinél. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt tanulói taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál (tanulói, nevelői) a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: - a taneszköz tartalmában a pedagógiai programunkban a nevelőtestület által deklarált értéket hordozza - a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének - előnyt élveznek a több tanéven keresztül használható taneszközök - külsejében esztétikus legyen - rögzítést, a bevésést, a gyakorlást elősegítő legyen - segítse elő a korábban tanultak felelevenítését - felépítése logikus legyen - ábrái, képei szemléletesek legyenek - tartalmazzanak elegendő feladatanyagot a biztos eszköztudás kialakításához, begyakorlásához, felzárkóztatáshoz, differenciáláshoz, a logikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség magasabb szintű fejlesztéséhez - fontosnak tartjuk az egymásra épülés miatt, hogy lehetőség szerint, tantárgyanként egy-egy tankönyvcsaládot alkalmazzunk 1-8. évfolyamig - tantárgyi sajátosságot figyelembe véve választunk munkatankönyvet vagy tankönyv munkafüzet összeállítású dokumentumokat. Ruházati és más felszerelések: - testnevelés (intézményi felirattal ellátott egységes póló) - nyakkendő (intézményi emblémával ellátott) A kiválasztott tankönyvek, taneszközök beszerzése a szülőket terheli. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg.

12 HELYI TANTERV AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI Továbbhaladás Az egyes évfolyamok elvégzéséről a tanév végén bizonyítványt kapnak a tanulók. Az évfolyamra meghatározott tantárgyi követelmények teljesítése a továbbhaladás feltétele. 1. évfolyamon automatikus továbbhaladást biztosítunk tanulóink számára a törvény értelmében. Ha a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi az egyéni továbbhaladást, szakszolgálati szakvélemény alapján az igazgató engedélyezheti azt. Modul tantárgyak esetén (tánc és dráma, etika, mozgókép- és médiaismeret) a magasabb évfolyamba lépés feltétele a tanítási órák 70%-ának látogatása. A szülő és a tanuló kérésére évfolyamismétlést (ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne), engedélyezhet az iskola igazgatója. A művészeti oktatásban az egyes évfolyamok elvégzéséről a tanév végén bizonyítványt kap a tanuló. Az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése a továbbhaladás feltétele. A mindennapos iskolába járás alól felmentett tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni minden év augusztus közötti időben. A pontos nap kijelölése az éves munkatervben található. Az iskola igazgatójának engedélye alapján a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítheti. Ha a tanuló egy tanév alatt két tanév tantervi anyagát teljesíti osztályozó vizsgát augusztus között tehet. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt. Ha a tanuló tantervi követelményeinek egy-két tantárgyból szorgalmi időben nem tesz eleget, csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha javítóvizsgát tesz, és a javítóvizsgán megfelel. A javítóvizsga időpontja minden év augusztus közötti időszak. Ha a 2 8. évfolyamos tanuló tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül- elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. A sikeres javítóvizsga a magasabb évfolyamba lépés feltétele.

13 HELYI TANTERV 13 Ha a tanuló mulasztása a tanévben a 250 órát, illetve egy adott a tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy a tanuló az elméleti tárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület akkor tagadhatja meg az osztályozó vizsgát, ha az igazolatlanul mulasztott órák száma több az igazoltnál. A sikeres osztályozóvizsga a magasabb évfolyamba lépés feltétele. A művészetoktatás esetén, ha a tanítási órák egy harmadát mulasztja a tanuló, tanév végén a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. A sikeres osztályozóvizsga a továbbhaladás feltétele. 4. évfolyamon idegen nyelv tantárgyból automatikus továbbhaladást biztosítunk tanulóinknak. Ha a tanuló már folyamatban lévő emelt szintű képzésbe kíván bekapcsolódni, az adott tárgyból különbözeti vizsgát kell tennie. A sikeres különbözeti vizsga a belépés feltétele. Az emelt szintű képzésbe való írásbeli jelentkezést minden tanév augusztus 10-ig kell megtenni, a különbözeti vizsgák időpontja augusztus A fenti vizsgák vizsgabizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot az iskola igazgatója bízza meg. Elnök: a felelős igazgatóhelyettes vagy munkaközösség-vezető. Tagjai: a tantárgyat tanító nevelő és a vele azonos szakos nevelő. Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát a tárgyév szeptember első hetében pótolhatja. A tanuló szüleit a fenti vizsgák előtt 15 nappal a vizsgáról értesíteni kell.

14 HELYI TANTERV AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI; A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI; A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA A pedagógiai folyamat résztvevői mindannyian igénylik, hogy munkájukról véleményt mondjanak, teljesítményüket rendszeresen értékeljék. A tanulók munkájának értékelése Alapelvek: - Az ellenőrzés és értékelés legyen mindenkor folyamatos, ösztönző, fejlesztő. - Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési tendenciát, a tantervi követelményeket. - A tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját és mikéntjét. - Az ellenőrzés és értékelés legyen mindig reális, nyílt és őszinte. - A tanuló joga, hogy kifejthesse véleményét az ellenőrzés és értékelés folyamatában. - Az iskola 1. évfolyamán és 2. évfolyamán félévig a modul tantárgyak közül az etika, a tánc és dráma, mozgókép és médiaismeret tantárgyaknál, valamint a művészeti tanszakok előképző csoportjaiban szöveges értékelést alkalmazunk a tanulók teljesítményének évközi, félévi és tanév végi értékelésére. - Tanulóinknak a tantárgyakban elért teljesítményét 2. osztály félévtől - 8. osztályig tanév közben, valamint a művészetoktatásban félévkor és év végén a hagyományos öt fokozatú érdemjegy ill. osztályzatskálán értékeljük. - Az érdemjegyek adását mindig kísérje szóbeli vagy írásbeli indoklás, értékelés. Alkalmazzuk az írásbeli és szóbeli formákat, egyéni és csoportos értékeléseket, de mindenkor a személyiség tiszteletben tartásával, segítő, megerősítő, javító, fejlesztő szándékkal, amelyek lehetnek: diagnosztikus, formatív, lezáró minősítő. Célunk: - a tanulók tudásszintjének meghatározása,

15 HELYI TANTERV 15 - meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről, - megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása, - motiválás, - fejlesztő feladatok kijelölése, - minősítés, - kiemelkedő tanulmányi munkára ösztönzés az emelt szintű képzésbe történő bekerüléshez és a magasabb évfolyamokon való teljesítmény megtartásához (bennmaradáshoz), - kötelességtudásra nevelés, - lényegkiemelő gondolkodás fejlesztése, - kommunikációs képességek fejlesztése, - önismeret fejlesztése, vagyis hatást gyakorolni az iskolai szervezetre és benne az egyénekre, ami az iskola eredményességéhez vezet. Az értékelés szempontjai (általános iskola): - a tanuló tárgyi tudása, - viszonyítás a tanuló eddigi teljesítményéhez, - az egyéni teljesítmény viszonyítása az adott feladathoz, annak nehézségi fokához - munkafegyelem, - tantárgyhoz, tevékenységhez való viszony, - gyűjtőmunka, - házi feladat, - szorgalmi feladat, - önképzés, - készségtárgyaknál az egyéni adottságokhoz viszonyított teljesítmény, önmagához mért fejlődése, - a versenyeken való részvétel. Az értékelés szempontjai (művészeti iskola): - a tananyag elsajátítási mechanizmus fejlődése - technikai biztonság - pontos kivitelezés - esztétikus megjelenítés

16 HELYI TANTERV 16 - a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód - kapcsolatteremtés, kifejezőkészség. Érdemjeggyel értékeljük a következő tanulói teljesítményeket: - szóbeli és írásbeli feleletek, - tematikus mérések, feladatlapok, tesztek, - kiselőadások, órai munka, gyűjtőmunka és olvasónapló. Osztályzattal minősítjük a féléves és az éves munkát. Szövegesen értékeljük: - 1. évfolyamon félévkor és év végén továbbá 2. évfolyamon félévkor a tanulók tantárgyi teljesítményét - modul tantárgyak közül: etika, tánc és dráma, mozgókép és médiaismeret - a versenyeken való szereplést, - a tanórán kívüli tevékenységet, - házi feladat hiányát, - a viselkedést. A tanulók írásbeli és szóbeli munkájának értékelésekor, a tanulók motiválására a pedagógus szimbólumokat használhat. A közoktatásról szóló évi 79. törvény bekezdésének évi módosítása szerint az általános iskola 1. évfolyamán félévkor és év végén, 2. évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk. 2. évfolyam félévtől és 3-4. évfolyamon tanítási év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, év végén osztályzattal minősítjük. Intézményünk az OM által kiadott szöveges értékelés mondatbankjait használja kiegészítésekkel. Értékelési rendszerünk kidolgozásánál legfontosabb szempontunk az volt, hogy tanulónak és szülőnek egyaránt a lehető legbővebb információt adjuk közérthető formában arról, hogy a gyermek milyen szinten áll a tantárgyak, a tananyag egyes részterületeinek bizonyos készségek elsajátításában. Ebben lehetőség van annak követésére, hogy mely tananyagrészeket sikerült már tökéletesen elsajátítani, valamint miben vannak még hiányosságai. Javaslatot teszünk a tanuló továbbfejlesztésére is. Fontos információként ismertetjük a szülővel a felmérések eredményeit %-ban. 1. évfolyamon diagnosztikus méréssel szeptemberben beszédkészséget, nyelvi képességeket és matematika képességeket mérünk, értékelünk, évfolyamon magyar

17 HELYI TANTERV 17 nyelv és irodalomból, matematikából, környezetismeretből diagnosztikus mérés utáni értékeléssel indítunk. Ezután folyamatosan értékeljük a tanulók tanulmányi előrehaladását. Majd minden tantárgyból január hónapban 1-2. évfolyamon, június hónapban 1. évfolyamon összefüggő szöveges értékelést készítünk a tanulók tudásáról. A törvény értelmében kiváló, jó, megfelelő vagy felzárkóztatásra szorul minősítéssel értékeljük a tanuló teljesítményét. Szöveges értékelés modultárgyak esetén: - kiváló - jó - megfelelő Művészetoktatásban: - kiváló - jó - megfelelő A teljesítmény értékelése érdemjeggyel Szóbeli felelet: Tartalma: az adott tananyag összefüggő, esetleg kérdések alapján történő elmondása. Követelménye: 5 (jeles) összefüggő, a kérdésre adott önálló felelet legfeljebb egy segítő tanári vagy tanulói kérdéssel. 4 (jó) több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet. 3 (közepes) a tananyag elmondása kérdések alapján 2 (elégséges) a Helyi tanterv minimumszintjének teljesítése az adott tantárgyból kérdésekre. 1 (elégtelen) a minimum szint alatti teljesítmény. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje 1. Diagnosztizáló mérés a tanév elején 2. Írásbeli felelt: 1-2 tanóra anyagának számonkérése (év közben bármikor) 3. Témazáró dolgozatok: egy adott témakör lezárása után 4. Év végi felmérés: eredményvizsgálat az év végi minősítés része Az írásbeli beszámoltatások korlátai

18 HELYI TANTERV A témazáró dolgozat és az év végi felmérés időpontját legalább egy héttel jelezni kell a tanulók felé. 2. Egy adott tanítási napon az íratott dolgozatok, év végi felmérések száma nem haladhatja meg a kettőt. 3. A be nem jelentett dolgozat íratása esetén a tanulót megilleti a jegyválasztás joga. Az írásbeli beszámoltatások súlya A félévi és tanév végi osztályzatokat döntő mértékben a témazáró dolgozatok és az év végi felmérések érdemjegyei határozzák meg. Az írásbeli felet egyenértékű a szóbeli felelettel. Írásbeli mérések, feladatlapok, tesztek értékelése: érdemjegyek szöveges értékelés % 5 kiváló % 4 jó % 3 megfelelő % 2 megfelelő 0-39 % 1 felzárkóztatásra szorul A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének értelmezése A tanuló személyiségének fejlődése szempontjából fontos a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése a nevelési célok tükrében. Félév végi és tanév végi osztályzatait a havonta adott érdemjegyek alapján kell megállapítani. Az érdemjegyeket havonta az osztályfőnök állapítja meg, az osztályközösség tagjainak bevonásával. Az érdemjegyek kialakításában kéthavonta részt vesznek írásbeli véleményükkel az osztályban tanító nevelők is. A félévi és az év végi osztályzatokat az osztályfőnök javaslatára az osztályozó értekezlet hagyja jóvá. A magatartás minősítését befolyásolja: - A tanulók jutalmazási elveinek és formáinak figyelembe vétele. - A tanulók hiányzásainak, késéseinek száma. - Az igazolásokra vonatkozó rendelkezések betartása. - A fegyelmező intézkedések (fokozatok) elveinek és formáinak figyelembe vétele. A szorgalom minősítése: Azt tükrözi, hogy a tanulók képességeikhez és eddigi eredményeikhez viszonyítva az adott időszakban milyen eredményt produkáltak. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei:

19 HELYI TANTERV 19 Példás az a tanuló, aki: - munkájával, jó kezdeményezéseivel tesz a közösségért, tetteivel pozitív hatást gyakorol a közösségre. - kiáll az iskola követelményei, pozitív hatásai mellett. - betartja az illemszabályokat és a házirendet. - magatartásával, kultúrált viselkedésével példát mutat. - jó közösségi ember, segíti mások elfogadtatását, beilleszkedését, önként vállal közösségi munkát. - felelősségérzete, segítőkészsége fejlett, foglalkozik társaival, keresi a jobbító változás lehetőségeit. - vigyáz az iskola berendezéseire, tisztaságára. - ügyel környezete rendjére, megjelenésére, ruházkodása nem kirívó. Jó az a tanuló, aki: - aki a rábízott feladatokat kifogástalanul ellátja, mások kezdeményezéseit elfogadja. - támogatja a vezetőt, irányítót. - fegyelmezett, de nem vállal irányítást. - a házirendet betartja, de mások hanyagsága iránt közömbös. - együtt érez a problémákkal küzdő tanulókkal, de csak ritkán segít. - társadalmi, közösségi munkát végez. Változó magatartású az a tanuló, aki: - tudatosan nem árt a közösségnek, de nem lehet rá számítani, megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben néha megbízhatatlan. - hajlamos egyéni érdekeit előtérbe helyezni. - esetenként udvariatlan, durva, nyegle, megjelenése, viselkedése kifogásolható. - könnyen befolyásolható negatív irányban, nem képes önálló döntésre és teljesítésre. - a házirendet nem mindig veszi tudomásul, magatartásával időnként zavarja a tanítási órákat. - felelősségérzete fejletlen, tetteiért nem vállalja a felelősséget. - szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. Rossz magatartású az a tanuló, aki: - romboló, tudatosan negatív értékrendű. - nem vállalja tetteiért a felelősséget.

20 HELYI TANTERV 20 - társ a rosszban. - durva, rendetlen. - fegyelmezetlenségével rossz példát mutat. - megbízhatatlan, sokszor szembefordul a közösséggel. - a házirendet gyakran megsérti. - osztályfőnöki intést vagy igazgatói intőt kapott. A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: Példás szorgalmú az a tanuló, aki: - céltudatosan szervezi munkáját, pontos, megbízható, kötelességtudó. - órákra való felkészültsége képességeihez mérten kifogástalan. - többletfeladatot vállal. - folyamatosan dolgozik, önellenőrzésre képes. - kötelességtudata magas szintű, érdeklődése széleskörű. - írásbeli munkái rendezettek, felszerelése hiánytalan és erre készteti társait is. Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: - iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi, de általában csak a kötelező feladatot vállalja. - tanulmányi munkája átlagos, a tananyagon belül teljesít. - ösztönzésre rendszeresen dolgozik, ellenőrzi magát. - írásbeli munkája általában rendezett felszerelése hiánytalan, de mások hanyagsága iránt közömbös. Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: - tanulmányi munkájában nem teljesít egyenletesen. - képességeinél gyengébb eredményt ér el. - önállótlan, önellenőrzésre nem képes. - gyakran kell a kötelességeire figyelmeztetni. - ingadozik a fegyelmezett és hanyag munkavégzés között. - írásbeli munkái kifogásolhatóak. - felszerelése gyakran hiányos. Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: - tanulmányi munkája megbízhatatlan. - figyelmetlen, feladatait nem végzi el rendszeresen. - önálló munkára nem hajlandó. - rendetlen, figyelmetlen, munkához való viszonya rossz.

21 HELYI TANTERV 21 - pontatlan, hanyag, feledékeny. - írásbeli munkája csúnya, felszerelése rendszeresen hiányos. - valamelyik tantárgyból képességei alatt teljesít, megbukik. Az iskolai jutalmazás formái: Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - példamutató magatartást tanúsít, - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon részt vesz, - bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 1. Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret - napközis nevelői dicséret - osztályfőnöki dicsére - igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret A dicséretet írásba kell foglalni, a szülő tudomására kell hozni. 2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményéért - példamutató magatartásáért - kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthető A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell beírni. Az egyes tanévek végén azok a tanulók, akiknek magatartásuk, szorgalmuk példamutató és a tantárgyaknak legalább 80%-ból dicséretet kaptak, nevelőtestületi dicséretben részesülnek, melynek szövege az iskolánk által alkalmazott záradékok közé kerül. 41. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesül. 3. Az egyes tanévek végén, a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók tűzzománc plakettet kapnak, amelyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.

22 HELYI TANTERV Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje, ill. megyei, országos versenyek első 10 helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. 5. Az iskolai tanulmányi eredmények és a sportban elért eredmények alapján egy tanuló minden tanév végén elnyeri a Jó tanuló jó sportoló címet. Az iskolai elmarasztalás formái: Azt a tanulót, aki: - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - a házirend előírásait megszegi, - igazolatlanul mulaszt, - bármely módon árt az iskola jó hírének, büntetésben kell részesíteni. Az iskolai büntetés formái, fokozatai: - szaktanári figyelmeztetés - napközisnevelői figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés intés megrovás - igazgatói figyelmeztetés intés megrovás - tantestületi figyelmeztetés intés megrovás Fegyelmi eljárás során hozott intézkedések: - meghatározott kedvezmények megvonása - áthelyezés másik osztályba. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet tekinteni. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.

23 HELYI TANTERV A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK Évente két alkalommal tanév elején és tanév végén történik a tanulók általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, ezen faktorok közül, az aerob kapacitás és általános testi erő mérésére összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt kell megbízhatóan, objektív módon mérni és értékelni. Az általános fizikai teherbíró - képesség mérésének fő célja: Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 1. Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja Az iskolai testnevelés és a sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségőrző szerepének népszerűsítése az iskoláskorú fiatalok körében. - Minőségellenőrzés. - Minőségbiztosítás. - Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása. 2. Az általános fizikai teherbíró - képesség mérésének gyakorlati haszna Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követelményértékekhez viszonyítást. - Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását. - A fizikai fittség mérés során már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitűnnek az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló eredményükkel a genetikailag kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő sportolni vágyó fiatalok.

24 HELYI TANTERV 24 Összefoglalva: az egyén az általános fizikai bíró képessége mérése során választ kaphat arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát, és hogyan tegye meg az első lépéseket. 3. A testnevelő által elvégzendő feladatok Az egységes minőség-ellenőrzés Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és végén meg kell mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a minősítést elvégezni. Egységes minőségbiztosítás Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával a tanárnak, a tanulónak és a szülőnek törekedni kell az egészséges létezés stabilabb megtartását elősegítő kell szint megtartására. Folyamatos visszacsatolás A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett rendszeres testedzés hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása: a tanár, a diák és a szülő számára. (A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése.) 4. Az adatok nyilvántartása Osztályonkénti adatlapot a vizsgálatot elvégző tanár vezeti. Az intézményi osztályonkénti összesített adatlapot a testnevelési munkaközösség vezető állítja össze. Egyszerű vizsgálati módszerek a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez

25 HELYI TANTERV A Mini Hungarofit módszer bemutatása A fizikai állapot mérése, tehát önmagában nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, kiindulópont a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos fejlesztéséhez, az egyénre szabott edzéstervek elkészítéséhez. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek vizsgálata: az aerob kapacitás, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb mérőszáma azon izomcsoportok ereje, erő-állóképessége, melyeket a mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége, pl. a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. 6. Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Dimenzió Személyi adatok Alapmérések az általános fizikai teherbíró - képesség minősítéséhez 2. osztályos kortól MINI HUNGAROFIT (1+4 motorikus próba értékelésével) A vizsgált személy neve: Születési év, hó, nap: Neme: 1. Aerob, vagy alap - állóképesség mérése: - Cooper teszt Izomerő mérése Dinamikus ugróerő 1. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése - helyből távolugrás páros lábbal A dinamikus erő állóképessége 2. A vállövi és a karizmok erő állóképességének mérése: - mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig. 3. A csípő hajlító és a has- izomerő állóképességének mérése

26 HELYI TANTERV 26 - hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig 4. A hátizmok erő-állóképességének mérése - hasonfekvésből törzsemelés és leengedése folyamatosan kifáradásig 7. Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró - képesség minősítéséhez IGEN GYENGE pont Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének átmeneti - javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakoribb megbetegedésekre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is gyakran komoly feladat elé állítják. GYENGE pont Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. KIFOGÁSOLHATÓ pont A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkábban fárad el, de a váratlan többletmunka erősen igénybe veszi. KÖZEPES pont Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra

27 HELYI TANTERV 27 JÓ pont KIVÁLÓ pont EXTRA pont testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa. Ezt a szintet általában csak azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondicionális képességek magasabb szintre fejlesztéséhez. Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálatok szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el. 8. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök Alapmérések: (az általános fizikai teherbíró képesség mérése). Az aerob kapacitás méréséhez: - ismert hosszúságú sík területen kimért futópálya - Stopperóra

28 HELYI TANTERV 28 - rajtszámok vagy számozott trikók, kisebb jelzőzászlók Az általános testi erő, erő állóképesség méréséhez: - mérőszalag 20 vagy 50 méteres - öntapadós szigetelőszalag, kréta, olajfesték - tornaszőnyeg, filc, vékony szivacs - bordásfal, zsámoly 9. Általános vizsgálati szempontok A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített útmutató alapján kell végezni. Az általános fizikai teherbíró képesség pontértékeinek meghatározása a táblázat alapján történik. A motorikus próbákat sportöltözékben, jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren célszerű elvégezni. A kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. A fizikai fittség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék azokat az alapvető élettani, egészségtani és edzéselméleti ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tudatos edzésvégzéshez, edzéstervezéshez. 10. A vizsgálat gyakorlati végrehajtása Igen fontos, hogy a vizsgálat megkezdése előtt a tanulókat még egyszer tájékoztassuk a vizsgálat céljáról, gyakorlati hasznáról, az elvégzendő feladatok pontos végrehajtásáról. A próbázót biztassuk a tőle telhető lehető legjobb teljesítmény elérésére. A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés.

29 HELYI TANTERV 29 A teljes próbarendszert három héten belül kell elvégezni. Ha a teljes próbarendszer elvégzését egy napra tervezzük, akkor az általános izomerőt, erő állóképességet mérő próbákat célszerű először elvégezni. Törekedni kell arra, hogy az aerob próba elvégzésének időpontjáig ne csak fizikailag, hanem pszichikailag, technikailag és taktikailag is úgy készítsük fel a tanulókat, hogy ne szorongjanak, és ne szenvedjenek. 11. Módszertani útmutató a motorikus próbák elvégzéséhez Motorikus próba az aerob állóképesség mérésére Cooper teszt A Cooper teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítsük jelen esetben futással. A futás előtt emlékeztessük a tanulókat arra, hogy beszélgetés nélkül, mindenki a tőle telhető lehető legnagyobb, közel azonos olyan nagy sebességgel fusson, kocogjon előre, hogy futás közben ne alakuljon ki nagyméretű oxigénhiány. Ha ez mégis kialakulna, és ezért meg kell állnia, ne álljon ki végleg, hanem egy rövid ideig sétáljon mindaddig, amíg újra nem kap levegőt, újra erőre nem kap, majd folytassa a futást, mindaddig, amíg a 12 perc le nem telik. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése Helyből távolugrás A gyakorlat végrehajtása: Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal mögött oldalterpeszben áll, úgy hogy cipőorrával a vonalat nem érinti. Feladat: térdhajlítás, majd páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás páros lábbal történik. Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal közti legrövidebb távolságot mérjük 1 cm-es pontossággal. Max. 3 kísérlet, a legnagyobb ugrás eredményét vesszük figyelembe. A vállövi és a karizmok erő állóképességének mérése Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig

30 HELYI TANTERV 30 Nők: 1, 5 perc, férfiak 3 perc. Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól. Feladat: a vizsgát személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást, - nyújtást végez. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe kerül. Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. Vigyázat! Amint az ágyéki gerincszakasz egyenes feszes tartása megszűnik, (a has lesüllyed), a gyakorlatot abba kell hagyatni, mert ekkor az ágyéki gerincet károsító erők lépnek fel! A hátizmok erő állóképességének mérése Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig. Max. Idő: 4 perc. Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen, a hasán fekszik úgy, hogy homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A hasizom és a farizom egyidejű megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti, és ezt a gyakorlat során végig megtartja. A lábakat nem kell leszorítani. Vigyázat! A farizom és a hasizom egyidejű megfeszítése a gyakorlat során végig feltétlenül megtartandó, ellenkező esetben az ágyéki gerincet károsító erők működnek! A gyakorlat során a lábakat azért nem szabad leszorítani, mert a hosszú emelőkar miatt az ágyéki gerincszakaszon az ágyéki gerincet károsító erők lépnek fel. A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. A hasizom erő állóképességének mérése Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig. Max. Idő: 4 perc. Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen, a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra

31 HELYI TANTERV 31 vagy a tornazsámolyra, vagy a talajra. Mindkét könyöke előre néz, ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. A lábakat nem kell leszorítani külső erővel. A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. Vigyázat! Ha a gerincszakaszokat nem lassan, fokozatosan emeljük el és engedjük vissza, vagy a lábakat külső erő szorítja le, akkor az ágyéki gerincet károsító erők lépnek fel. 12. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének minősítése pontérték táblázat alapján történik. Pontérték táblázat 2-8. osztályos fiúknak Cooper-test futás (12 perc, m.) Pont. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt 8. oszt

32 HELYI TANTERV Pont. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt 8. oszt

33 HELYI TANTERV Pontérték táblázat 2-8. osztályos lányoknak Cooper-test futás (12 perc, m.) Pont. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt 8. oszt

34 HELYI TANTERV Pont. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt 8. oszt

35 HELYI TANTERV Helyből távolugrás (m). Fiúknak Pont 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 1. 1,10 1,23 1,34 1,45 1,55 1,64 1, ,13 1,26 1,37 1,48 1,58 1,67 1, ,16 1,29 1,40 1,51 1,61 1,70 1, ,19 1,30 1,43 1,54 1,64 1,73 1, ,22 1,34 1,46 1,57 1,67 1,76 1, ,25 1,37 1,49 1,60 1,70 1,79 1, ,28 1,40 1,52 1,63 1,73 1,82 1, ,31 1,44 1,55 1,66 1,76 1,85 1, ,34 1,47 1,58 1,69 1,79 1,88 1, ,37 1,50 1,61 1,72 1,82 1,91 1, ,40 1,53 1,64 1,57 1,85 1,94 2, ,43 1,56 1,67 1,78 1,88 1,97 2, ,45 1,59 1,70 1,81 1,91 2,00 2, ,48 1,62 1,73 1,84 1,94 2,03 2, ,52 1,65 1,76 1,87 1,97 2,06 2, ,56 1,68 1,79 1,90 2,00 2,09 2, ,58 1,72 1,82 1,93 2,03 2,12 2, ,62 1,76 1,85 1,97 2,07 2,16 2, ,66 1,80 1,89 2,01 2,11 2,20 2, ,70 1,84 1,94 2,05 2,15 2,24 2, ,74 1,87 1,98 2,09 2,19 2,28 2,36

36 HELYI TANTERV 36 Helyből távolugrás (m). Lányoknak Pont 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 1. 1,08 1,17 1,24 1,31 1,38 1,43 1, ,11 1,20 1,27 1,34 1,41 1,45 1, ,14 1,23 1,30 1,37 1,44 1,48 1, ,17 1,26 1,34 1,40 1,47 1,51 1, ,20 1,29 1,38 1,43 1,50 1,54 1, ,23 1,32 1,41 1,45 1,53 1,57 1, ,26 1,35 1,44 1,48 1,56 1,60 1, ,29 1,38 1,47 1,51 1,59 1,63 1, ,32 1,41 1,50 1,54 1,62 1,66 1, ,35 1,44 1,53 1,57 1,65 1,69 1, ,38 1,48 1,56 1,60 1,68 1,72 1, ,41 1,50 1,59 1,63 1,71 1,74 1, ,44 1,53 1,62 1,66 1,74 1,77 1, ,48 1,57 1,65 1,69 1,77 1,80 1, ,50 1,60 1,68 1,72 1,80 1,83 1, ,53 1,64 1,71 1,76 1,84 1,87 1, ,57 1,67 1,74 1,80 1,87 1,91 1, ,60 1,70 1,77 1,84 1,90 1,95 2, ,64 1,74 1,80 1,88 1,94 1,99 2, ,68 1,78 1,84 1,92 1,98 20,3 2, ,72 1,81 1,88 1,96 2,02 2,07 2,11 Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan, (db.) maximális idő 4 perc. Fiúknak Pont 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt

37 HELYI TANTERV 37 Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan, (db.). Lányoknak Pont 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt Hanyattfekvésből felülés térdéritéssel folyamatosan, (db.) Maximális idő 4 perc. Fiúknak Pont 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1 5. számú melléklet A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Dimenzió 7-8 évesek számára (1+3 motorikus próba értékelésével)

Részletesebben

A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése

A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése A Pedagógiai program 7. számú melléklete A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése Az állapotmérésről általában A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. (1-2) bekezdése kimondja, hogy iskolában

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban, megállás

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. A t a n u l ó k f i z i k a i á l l a p o t á n a k, e d z e t t s é g é n e k m é r é s e 2.számú melléklet A tanulók

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium 1. számú melléklet Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium A tanulók fizikai állapotfelmérésének terve A tanulók fizikai állapotának mérését eszköznek tekintjük, melyet egyfelől a

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei

6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei 6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei A testnevelés munkaközösség A tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez a Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY Tartalom Az iskola helyi tanterve I. Finanszírozandó ok, német nemzetiségi oktatás esetén csoportos napközivel. II. Összesített óraterv: az iskola évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET részére Ez a bizonyítvány 40 számozott oldalból áll. Látta: OM Tanügyigazgatási Főosztály

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖ- TELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRA- SZÁMAIK (ÓRATERV) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat.

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Házi feladatok szabályai Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Ennek mennyisége, tartalma és formája a tantárgy és a tananyag függvénye. A hétvégekre, szünetekre (kivéve

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 HELYI TANTERV Tartalomjegyzék I. Kerettantervek megnevezése 3 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 III. Óraszámok (táblázatos)- felmenő rendszerben 6 IV. Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

II. HELYI TANTERV. II.1. Az iskola tantárgyi struktúrája. Magyar irodalom. Német nyelv. Osztályfőnöki óra. Természetismeret Biológia Fizika Kémia

II. HELYI TANTERV. II.1. Az iskola tantárgyi struktúrája. Magyar irodalom. Német nyelv. Osztályfőnöki óra. Természetismeret Biológia Fizika Kémia II. HELYI TANTERV II.1. Az iskola tantárgyi struktúrája Műveltségi terület Magyar nyelv és irodalom Élő idegen nyelv Matematika Ember és társadalom Ember a természetben Földünk - környezetünk Művészetek

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben