TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. A t a n u l ó k f i z i k a i á l l a p o t á n a k, e d z e t t s é g é n e k m é r é s e

2 2.számú melléklet A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése A fizikai állapot felmérése lehetővé teszi az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. A különbözőségek felfedezése lehetőséget ad az egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához. Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követelményértékekhez viszonyítást. Felfedezi az esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását. A rendszeres időszakos ellenőrzés folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöböléséhez. Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad az azonos módszerrel, de pl. különböző földrajzi területen élő, tevékenykedő, különféle sportágakat űző egyének teljesítményeihez. Az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát és hogyan tegye meg az első lépéseket. - A mérési módszerrel szemben támasztott legfőbb elvárások Megbízhatónak kell lennie - a motorikus képességeken belül, a kondicionális képességek közül - valóban az egészség szempontjából leglényegesebb faktorokat mérje. Egyszerűnek kell lennie, különösebb előképzettséget ne igényeljen. Könnyen használható, objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon hozzá - az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön. A gyakorlati életben jól alkalmazható legyen, a lehető legkisebb anyagi és időráfordítást igényelje. Adjon módot összehasonlításra a nemzetközi és hazai vonatkozású eredmények alapján. - Mérés az iskolában A Mini Hungarofit" tesztrendszer méri, értékeli és minősíti a törvény által előírt, adatszolgáltatási kötelezettséget jelentő, egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket: - az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratorikus rendszer állóképességének legjobb mérőszáma, - azon izomcsoportok erejét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége pl. a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése csak szakorvosi véleményezés alapján, az orvos által nem tiltott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján végezhetjük el. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni.

3 Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján történik. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző nagy teremben, tornateremben, illetve szabadtéren célszerű elvégezni. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. A motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. - Az iskolánkban alkalmazott vizsgálati módszer az általános fizikai teherbíró képesség műszerek nélküli méréséhez 1.HELYBŐL TÁVOLUGRÁS: Az alsó végtag dinamikus erejének mérése. Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé ál úgy, hogy a cipője orrával a vonalat nem érinti. Feladat: térdhajlítás ezzel egy időben páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, előzetes lendületszerzés, - majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. Érkezés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük cm-ben. Három kísérletből a legjobbat értékeljük. 2.HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. Kiinduló helyzet: a tanuló hason fekszik úgy, hogy az homlokával megérinti a talajt és mindkét karja laza tarkótartás helyzetében van. A lábakat nem kell leszorítani. Feladat: 1. ütem törzsemelést végez 2. ütem összeérinti a könyökét az álla alatt 3. ütemre visszanyit oldalsó középtartásba 4. ütem törzsét leengedve visszafekszik a földre. Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. Kifáradásig (db). Maximális időtartam: 4 perc. 3.HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN: A hasizmok erő-állóképességének mérése. Kiinduló helyzet: a tanuló torna szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, talpa a talajon. Laza tarkótartás előre néző könyökkel. Feladat: a tanuló felül, könyökével megérinti azonos oldalon a combokat. Hanyatt fekvés és újabb felülés következik folyamatosan. A lábakat nem kell leszorítani! Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma. Kifáradásig (db). Maximális időtartam: 4 perc. 4.FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN: A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar) Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. Kifáradásig (db). Maximális időtartam: nők 1,5 perc, férfiak 3 perc.

4 m FUTÁS: Az aerob állóképesség mérése. Feladat: minden tanuló a tőle telhető legnagyobb intenzitással fusson, 2000 m-t közel azonos sebességgel úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki tartósan oxigénhiány. Értékelés: a 2000 m-es távot minél kevesebb idő alatt teljesítsék a tanulók. Értékelési rendszer A vizsgálati módszerhez tartozó megbízható értékelési és minősítési rendszer, nagyszámú mérési eredményen alapul. Az elérhető maximális pontérték:140 pont (aerob állóképességé: 77 pont, izomerő-állóképesség: 63 pont) A tesztrendszer legfőbb értékelési formái Szóbeli és írásbeli értékelés testnevelési órán, sport-foglalkozáson, edzésen: pontértékelés formájában, mennyiségi mutatókkal, érdemjegyekkel és ezek kombinációja. Az értékelő táblázatok a helyi tanterv tantárgyankénti részében találhatóak. A minősítési rendszer kategóriái: 0-20,5 pont IGEN GYENGE 21-40,5 pont GYENGE 41-60,5 pont KIFOGÁSOLHATÓ 61-80,5 pont KÖZEPES ,5 pont JÓ ,5 pont KIVÁLÓ ,0 pont EXTRA IGEN GYENGE Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének - átmeneti - javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé állítják. GYENGE Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. KIFOGÁSOLHATÓ A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan többletmunka még erősen igénybe veszi. KÖZEPES Eléri azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése érdekében legalább ezt a szintet megtartsa.

5 JÓ Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű szakosztályban, illetve amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. KIVÁLÓ Aki ezt a szintet eléri már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. EXTRA Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró-képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban olyan rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el. Élsportolóknak 19 év felett is az egész sportpályafutásuk alatt folyamatos odafigyeléssel arra kell törekedni, hogy az általános fizikai teherbíró-képesség szintjét a sportághoz szükséges megkívántság" szintjén tartsák. Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi meg. A táblázatokban a vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége, (az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak/ harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi meg. -táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességének méréséhez. IX. osztály (15 éves korúak számára.) (F. Mérey Ildikó) Helyből távolugrás páros lábbal /m/ Hanyattfekvés felülés Hason fekvésből törzs-emelés és leengedés Karhajlítás és nyújtás Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 1 1,51 1, ,54 1, ,57 1, ,60 1, ,63 1, ,66 1, ,69 1, ,72 1, ,74 2, ,77 2, ,80 2, ,83 2,

6 13 1,86 2, ,89 2, ,92 2, ,95 2, ,99 2, ,03 2, ,07 2, ,11 2, ,15 2,42 -táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességének méréséhez. X. osztály (16 éves korúak számára.) (F. Mérey Ildikó) Helyből távolugrás páros lábbal /m/ Hanyattfekvés felülés Hason fekvésből törzsemelés és leengedés Karhajlítás és nyújtás Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 1 1,55 1, ,58 1, ,61 1, ,64 1, ,67 1, ,70 2, ,73 2, ,76 2, ,79 2, ,82 2, ,85 2, ,88 2, ,91 2, ,94 2, ,97 2, ,00 2, ,03 2, ,07 2, ,11 2, ,15 2, ,19 2,49 -táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességének méréséhez. XI. osztály (17 éves korúak számára.) (F. Mérey Ildikó) Helyből távolugrás Hanyattfekvés fe- páros lábbal /m/ lülés Karhajlítás és nyújtás Hason fekvésből törzs-emelés és leengedés

7 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 1 1,56 1, ,59 1, ,62 1, ,65 1, ,68 2, ,71 2, ,74 2, ,77 2, ,80 2, ,83 2, ,86 2, ,89 2, ,92 2, ,95 2, ,98 2, ,01 2, ,04 2, ,08 2, ,12 2, ,16 2, ,20 2,53 -táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességének méréséhez. XII. osztály (18 éves korúak számára.) (F. Mérey Ildikó) Helyből távolugrás páros lábbal /m/ Hanyattfekvés felülés Karhajlítás és nyújtás Hason fekvésből törzs-emelés és leengedés Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 1 1,58 1, ,61 1, ,64 2, ,67 2, ,70 2, ,73 2, ,76 2, ,79 2, ,82 2, ,85 2, ,88 2, ,91 2, ,94 2, ,97 2, ,00 2, ,03 2,39

8 17 2,06 2, ,10 2, ,14 2, ,18 2, ,22 2,58 -táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességének méréséhez. 19 éves korú ak számára. (F. Mérey Ildikó) Helyből távolugrás Hanyatt- Hason fekvésből páfekvés felülés Karhajlítás és törzs-emelés és leen- ros lábbal /m/ nyújtás gedés Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 1 1,60 1, ,63 2, ,66 2, ,69 2, ,72 2, ,75 2, ,78 2, ,81 2, ,84 2, ,87 2, ,90 2, ,93 2, ,96 2, ,99 2, ,02 2, ,05 2, ,08 2, ,11 2, ,15 2, ,19 2, ,23 2, m-es síkfutás (perc, mp.) F. Mérey Ildikó Lányok pontérték táblázata: 1-77 pontig. IX.-XII: osztály (15-19 éves életkorú) (életkor / év). Pont- 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves érték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 1 17'47 17'39 17'31 17'23 17' '52 10'49 10'46 10'43 10' '31 17'23 17'16 17'01 16' '46 10'43 10'40 10'37 10' '16 17'01 16'54 16'47 16' '40 10'37 10'34 10'32 10' '54 16'47 16'40 16'33 16' '34 10'32 10'29 10'26 10' '40 16'33 16'26 16'20 16' '29 10'26 10'23 10'21 10' '26 16'20 16'13 16'06 16' '23 10'21 10'18 10'15 10'13

9 7 16'13 16'06 16'00 15'54 15' '18 10'15 10'13 10'10 10' '00 15'54 15'47 15'41 15' '13 10'10 10'08 10'05 10' '47 15'41 15'35 15'23 15' '08 10'05 10'00 9'58 9' '35 15'23 15'17 15'11 15' '00 9'58 9'55 9'53 9' '17 15'11 15'06 15'00 14' '55 9'53 9'50 9'48 9' '06 15'00 14'54 14'49 14' '50 9'48 9'45 9'43 9' '54 14'49 14'43 14'38 14' '45 9'43 9'41 9'38 9' '43 14'38 14'33 14'27 14' '41 9'38 9'36 9'34 9' '33 14'27 14'22 14'17 14' '36 9'34 9'31 9'27 9' '22 14'17 14'12 14'07 14' '29 9'27 9'25 9'22 9' '12 14'07 14'02 13'57 13' '25 9'22 9'20 9'18 9' '02 13'57 13'52 13'48 13' '20 9'18 9'16 9'14 9' '52 13'48 13'43 13'38 13' '16 9'14 9'12 9'10 9' '43 13'38 13'34 13'29 13' '12 9'10 9'08 9'05 9' '29 13'24 13'20 13'16 13' '08 9'05 9'03 9'01 8' '20 13'16 13'11 13'07 13' '03 9'01 8'59 8'57 8' '11 13'07 13'03 12'58 12' '57 8'55 8'53 8'51 8' '03 12'58 12'54 12'50 12' '53 8'51 8'49 8'47 8' '54 12'50 12'46 12'38 12' '49 8'47 8'46 8'44 8' '46 12'38 12'34 12'30 12' '46 8'44 8'42 8'40 8' '34 12'30 12'26 12'22 12' '42 8'40 8'38 8'36 8' '26 12'22 12'18 12'11 12' '38 8'36 8'34 8'32 8' '18 12'11 12'07 12'04 12' '34 8'32 8'31 8'29 8' '07 12'04 12'00 11'56 11' '29 8'27 8'25 8'23 8' '04 11'56 11'53 11'49 11' '25 8'23 8'22 8'20 8' '56 11'53 11'49 11'46 11' '22 8'20 8'18 8'17 8' '49 11'46 11'42 11'36 11' '18 8'17 8'15 8'13 8' '39 11'36 11'32 11'29 11' '15 8'13 8'11 8'10 8' '32 11'29 11'26 11'19 11' '11 8'10 8'08 8'06 8' '26 11'19 11'16 11'13 11' '08 8'06 8'05 8'03 8' '16 11'13 11'10 11'07 11' '03 8'02 8'00 7'58 7' '10 11'07 11'04 11'01 10' '04 11'01 10'58 10'55 10' '58 10'55 10'52 10'49 10' m-es síkfutás (perc, mp.) F. Mérey Ildikó Fiúk pontérték táblázata: 1-77 pontig. IX.-XII: osztály (15-19 éves életkorú) (életkor / év). Pont- 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves érték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 1 13'42 13'07 12'54 12'42 12' '05 8'57 8'51 8'46 8' '16 12'58 12'46 12'34 12' '01 8'53 8'47 8'42 8' '07 12'50 12'38 12'26 12' '57 8'49 8'42 8'36 8' '58 12'42 12'30 12'18 12' '53 8'46 8'38 8'32 8' '50 12'34 12'18 12'07 12' '49 8'42 8'34 8'29 8' '38 12'22 12'11 12'00 11' '46 8'38 8'31 8'25 8'23

10 7 12'30 12'15 12'04 11'53 11' '42 8'34 8'27 8'22 8' '22 12'07 11'56 11'46 11' '36 8'29 8'23 8'18 8' '15 12'00 11'49 11'39 11' '32 8'25 8'20 8'15 8' '07 11'53 11'42 11'32 11' '29 8'22 8'17 8'11 8' '00 11'46 11'36 11'26 11' '25 8'18 8'11 8'06 8' '53 11'39 11'29 11'19 11' '22 8'15 8'08 8'03 8' '46 11'32 11'19 11'10 11' '18 8'11 8'05 8'00 7' '36 11'22 11'13 11'04 11' '15 8'08 8'02 7'57 7' '29 11'16 11'07 10'58 10' '11 8'05 7'58 7'54 7' '22 11'10 11'01 10'52 10' '06 8'00 7'55 7'51 7' '16 11'04 10'55 10'46 10' '03 7'57 7'52 7'48 7' '10 10'58 10'49 10'40 10' '00 7'54 7'48 7'43 7' '04 10'52 10'43 10'34 10' '57 7'51 7'45 7'40 7' '58 10'46 10'34 10'26 10' '54 7'48 7'42 7'37 7' '52 10'40 10'29 10'21 10' '51 7'45 7'39 7'34 7' '46 10'34 10'23 10'15 10' '48 7'42 7'36 7'31 7' '37 10'26 10'18 10'10 10' '45 7'39 7'33 7'29 7' '32 10'21 10'13 10'05 10' '42 7'36 7'30 7'26 7' '26 10'15 10'08 10'00 9' '37 7'31 7'27 7'23 7' '21 10'10 10'03 9'55 9' '34 7'29 7'23 7'19 7' '15 10'05 9'58 9'50 9' '31 7'26 7'20 7'16 7' '10 10'00 9'50 9'43 9' '29 7'23 7'18 7'14 7' '05 9'55 9'45 9'38 9' '26 7'20 7'15 7'11 7' '00 9'50 9'41 9'34 9' '23 7'18 7'12 7'09 7' '53 9'43 9'36 9'29 9' '20 7'15 7'10 7'06 7' '48 9'38 9'31 9'25 9' '18 7'12 7'07 7'04 7' '43 9'34 9'27 9'20 9' '14 7'09 7'05 7'01 7' '38 9'29 9'22 9'16 9' '11 7'06 7'01 6'57 6' '34 9'25 9'18 9'12 9' '09 7'04 6'59 6'55 6' '29 9'20 9'12 9'05 9' '06 7'01 6'56 6'53 6' '25 9'16 9'08 9'01 8' '04 6'59 6'54 6'50 6' '20 9'12 9'03 8'57 8' '14 9'05 8'59 8'53 8' '10 9'01 8'55 8'49 8'47

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1 5. számú melléklet A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Dimenzió 7-8 évesek számára (1+3 motorikus próba értékelésével)

Részletesebben

6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei

6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei 6. A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei A testnevelés munkaközösség A tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez a Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Minőségirányítási Programja. 2. rész MELLÉKLETEK 2. rész MELLÉKLETEK 1 Mellékletek Tartalomjegyzék 1. számú melléklet: A tanulók ügyeinek intézése az iskolában 4-5 2. számú melléklet: A gyermekek ügyeinek intézése az óvodában 6 3. számú melléklet: Az

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév

Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév - 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 2 I. INTÉZMÉNYÜNK JELLEMZŐ ADATAI 5 II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT, PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 5 III.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Dr. Beregnyei József. Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés. A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok Dr. Beregnyei József Testnevelés Fizikai állóképesség fejlesztés,erősítés A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT

FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT FELKÉSZÜLÉSI JAVASLAT (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, helyből távolugrás, függeszkedés, fekve-nyomás és 2000 méteres futás) Állóképesség fogalma: egy adott fizikai pszichikai teljesítmény jellemző intenzitásának

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET. A Kosztolányi Dezső Gimnázium Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Programja

3. számú MELLÉKLET. A Kosztolányi Dezső Gimnázium Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Programja 1 3. számú MELLÉKLET A Kosztolányi Dezső Gimnázium Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Programja I. Törvényi háttér: A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ CXC.TÖRVÉNY 46. 3/b a nevelési és a nevelési-oktatási

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG Tartalma: 2015/1 Tájékoztató 2015/2 Jelentkezési lap 2015/3 Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2015/4 A rendészeti szakközépiskolák

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS)

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) TÓTH JÁNOS A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) Az emberi fejlődéstörténet folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető

Részletesebben

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT Juhász Zsolt A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT A szerző a bevezető és a rövid történeti áttekintést követően ismerteti néhány NATO tagország fizikai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

Testnevelés és sport 3. Sportélettani alapismeretek

Testnevelés és sport 3. Sportélettani alapismeretek Testnevelés és sport 3 Sportélettani alapismeretek A félév végi jegy kialakítása: A gyakorlati jegy és az elméleti dolgozat érdemjegyének átlaga adja a félév végi osztályzatot. A félévi eredmény elégtelen,

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Absztrakt A szerző a

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

Kardlap. KÜLÖnSZÁM. Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez. 2012.03.10. 1. különszám

Kardlap. KÜLÖnSZÁM. Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez. 2012.03.10. 1. különszám KÜLÖnSZÁM Kardlap Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület hivatalos újsága Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez A E K a r d l a p 2012.03.10.

Részletesebben

HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012.

HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012. HEGYIKERÉKPÁROS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI, TÖMEGSPORT, ÉS ÉLSPORTOLÓ NEVELÉSI PROGRAM DOWNHILL - FOURCROSS 2012. 1 A kerékpározásról röviden A biciklizés sokak szerint az egyik legkiválóbb sport és szabadidős

Részletesebben

Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas

Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Oettinger,

Részletesebben

Derecske Létavértes Kistérség 2007/1.

Derecske Létavértes Kistérség 2007/1. Derecske Létavértes Kistérség 2007/1. TARTALOM: Tájékoztató az iskolaérettségi vizsgálatokról A gyógytestnevelés igénybevételének feltételei A tanév I. félévének statisztikai mutatói Naptár: a II. félév

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban. 6. félév Buzás Ernő

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban. 6. félév Buzás Ernő A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban 6. félév Buzás Ernő 2012 159 160 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÓVODAI ÉS ALSÓ TAGOZATOS TESTNEVELÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...162 2. A

Részletesebben

Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas

Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Funkcionális gimnasztika Oettinger, Barbara Oettinger, Thomas Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dialóg Campus Kiadó Copyright 2011., Oettinger,

Részletesebben

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez Hogyan használja ezt a kézikönyvet? Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez A Totalgym 1000 edzőprogramja jó módszer a tökéletes alak kidolgozására és megőrzésére. Ezt az edzőgépet használhatja sportolás

Részletesebben

Edzéselmélet forrásai: általános, edzői tapasztalatok, tudományból átvett tapasztalatok, saját tapasztalatok.

Edzéselmélet forrásai: általános, edzői tapasztalatok, tudományból átvett tapasztalatok, saját tapasztalatok. Edzéselmélet jegyzet 1. A hazai sporttudomány és az edzéselmélet kialakulása, funkciója és fejlődésének tendenciái. A sporttudományi kutatások tárgya, a sporttudomány önállósága. Az edzéselmélet magába

Részletesebben

2. számú melléklet. Egészségnevelési program

2. számú melléklet. Egészségnevelési program 2. számú melléklet Egészségnevelési program 1. Bevezetés, a program elkészítésének indoklása: A technikai fejlődésnek köszönhetően úgy tűnhet, hogy egyre jobb az életünk. Ennek azonban ellentmond, hogy

Részletesebben