Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny?"

Átírás

1 Figyelmébe ajánljuk! Szőlészet és borászat ROVATVEZETŐ: Dr. Zanathy Gábor Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? Dr. Zanathy Gábor BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék Az egyesfüggöny művelés az 1970-es években került bevezetésre hazánkban. Támberendezésének és művelésének egyszerűsége miatt hamar népszerűvé vált. A függönyművelés minőségi szőlőtermesztésben betöltött szerepét azonban sokan vitatják. A csüngő hajtásrendszerből és a költségkímélő termesztéstechnológiából eredően gyakran ez a tőkeforma adja a leggyengébb minőséget. Mégis, mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? A művelésmód jellemzői Az egyesfüggöny-művelésű tőkék általában egy törzzsel és egy karral, cm-es törzsmagassággal rendelkeznek. A kordonkaron rövid elágazásokat, ún. nyakas termőalapokat célszerű kialakítani, egymástól mintegy cm távolságban (1. kép). A termőalapok a karnison azért nem lehetnek ennél közelebb egymáshoz, mert az innen eredő hajtások szélesedő tölcsér alakban csüngenek majd lefelé. A lecsüngő hajtások súlyát tartó termőalapokat a tőkealakítás során hónaljvesszőkből ajánlott kinevelni, melyek jobb ízesülésüknek köszönhetően mérséklik a lehasadás veszélyét. A hónaljvesszők felhasználása azért is előnyös, mert az elsőrendű vesszőkhöz képest hosszabb ízközökkel indulnak, és a tövi részükön nincsenek alapi rügyek. Ezt a megoldást követve a termőalapok karhoz közeli részén kevesebb hajtást kapunk, így a továbbiakban egyszerűbbé 1. kép Nyakas termőalapok a kordonkaron 2. kép Ikertőkés kialakítású egyesfüggöny tőkék

2 3. kép A tőke egyik oldalán összezsúfolódott vesszők válik a hajtásválogatás végzése (Lőrincz Barócsi, 2010). A tőkék tenyészterület-igénye általában 3,0-3,5 x 1,0-1,2 m. Előnyös az ikertőkés telepítés 2,2 + 0,2 m-re. Így a karók felét megtakaríthatjuk, ugyanis egy támasz mellett két tőkét nevelhetünk fel (Sz. Nagy, 1986). Az ikertőkés kialakítás esetén a karokat ellentétes irányban vezetjük (2. kép). Ez a megoldás azonban meredek lejtős területen nem javasolható, mert a felfelé vezetett kordonkaron a csúcsdominancia miatt egyenlőtlen lesz a hajtásnövekedés. Lényeges, hogy a sorok iránya az uralkodó széliránnyal párhuzamos legyen. Ellenkező esetben a hajtások zöme a támberendezés egyik oldalán zsúfolódik össze (3. kép). A függönyművelés támasza egyszerű; nincsenek hajtástartó- és segédhuzalok. A vastag, általában 4-5 mm-es kartartó huzal azonban nagy húzóterhelésnek van kitéve, mivel ez tartja a tőke karját és a hajtásokat. Az oszlopokat ezért a támrendszer kellő tartása érdekében viszonylag közel, egymástól 4-6 méterre, s mindegy 80 cm mélyre helyezzük ki (Kriszten, 1990). Az egyedi támaszok rendszerint negyedelt oszlopok a kartartó huzalig érjenek fel, egyébként könnyen elgörbülhet a törzs. Egyesfüggöny művelésre a közepesen erős növekedésű fajták a legalkalmasabbak (Kriszten et al., 1991). A rendezetten növő, ritka lombozatú fajták (pl. Rizlingszilváni, Kékfrankos) felelnek meg leginkább. A sok hajtást nevelő, rövid ízközű, hónaljhajtásképzésre hajlamos fajták esetén széles, erősen önárnyékolt lombozat jöhet létre (Sz. Nagy, 1986). A növényvédelmi kockázatok mérséklése céljából 4. kép A fi atal hajtások kezdetben még felfelé állnak előnyös lehet a gombás betegségekkel szemben ellenálló szőlőfajták választása. A csüngő hajtásállás sajátosságai Az egyesfüggöny művelésű tőkék egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hajtásaik zömükben lefelé csüngenek. A fiatal hajtások kezdetben még felfelé törnek (4. kép), idővel azonban támasz hiányában saját súlyuk terhe alatt csüngő helyzetűvé vállnak (5. kép). A fajták többségénél a hajtások a bogyók zöldborsó nagyságának elérésekor fordulnak lefelé. Kivételt jelentenek a merev szárú, felálló hajtásrendszerű fajták (pl. Zenit). A szőlő növekedése szempontjából alapvetően a felálló hajtásállás a kedvezőbb. A lefelé történő hajtásvezetés csökkenti a növekedési erélyt (Schubert et al., 1995.) A lecsüngő hajtás a felfelé állóhoz képest alaktanilag és fiziológiailag is eltér. A csüngő hajtás ízközei általában rövidebbek; szembetűnő a hajtásszár elvékonyodó jellege. A lelógó hajtásokon jellemzően kisebb az egyes levelek felülete is. (Redl, 1980, 1988). A kutatók azt is megállapították, hogy a lefelé csüngő hajtások farészének átmérője, s folyadékvezető képessége is elmarad 149

3 Figyelmébe ajánljuk 5. kép Csüngő helyzetű hajtások! rövidcsapok hajtásaira egyébként is az jellemző, hogy erőteljesen felfelé törnek, majd a szélnyomás hatására egy oldalon zsúfolódnak öszsze. A szálvesszős metszés a tőkék túlterhelését okozhatja. Félszálvesszők, hosszúcsapok használata azért is előnyösebb, mert az ezekből eredő hajtásokat kevésbé mozgatja a szél. Lehetőség szerint olyan félszálvesszőket, hoszszúcsapokat célszerű választani, melyek oldalirányban, illetve kissé lefelé állnak (8. kép). Az egyenletes hajtásnövekedés szempontjából lényeges, hogy a törzs végén, a könyökrészen ne maradjanak metszési elemek. Ahol nincs szükség a karon hajtásokra, ott a felesleges vesszőt tőből célszerű eltávolítani, mert a hátrahagyott rövid csonkokból fejlődő hajtások elsűrűsítik a tőke lombszerkezetét (9. kép). a felfelé növekvőkétől (Lovisolo Schubert, 2000). A lecsüngő hajtások párologtatása és fotoszintézise sem okvetlenül éri utol a fölfelé törekvő társaik teljesítményét (Caló et al., 1999). A lelógó hajtások gyakran rosszul érnek be (6. kép), s fagytűrő képességük sem kielégítő (Redl, 1980). A hajtásvezetés iránya kihat a rügyek termékenységére és a kötődés mértékére is. Az egyesfüggöny tőkék vesszőin az eredési hely közelében fejlődő rügyek a kedvező fényellátottság miatt viszonylag termékenyek (Szmolyan, 1979). A csüngő hajtáshelyzet következtében fékezett a csúcsdominancia; ez mérsékli a növekedést, azonban elősegíti a virágzást és a kötődést. Ez a sajátosság előnyös az elrúgásra hajlamos fajták esetében, viszont hátrányos lehet az eleve tömött fürtszerkezetűeknél (Hillebrand et al., 1992). A kordonkaron a tőke erősségétől függően 3-4 metszési elemet célszerű hagyni. Az egymáshoz túl közel meghagyott vesszők nagymértékben hozzájárulnak a zsúfolt lombszerkezet kialakulásához (7. kép). A metszési elemeket a lombsátor külső részén, kedvező fényviszonyok mellett képződött veszszőkből célszerű kiválasztani. Nagyfürtű fajták esetében érdemes csökkenteni a tőkénkénti rügyszámot ezzel némileg mérsékelhető az önárnyékolás veszélye (Kriszten, 1990). Ugarcsapot nem, vagy csak esetenként szükséges meghagyni, ugyanis a vessző alsó, kordonkarhoz közel eső rügyeiből rendszerint megfelelő vastagságú, metszésre alkalmas vesszőket kapunk. A Zöldmunkák Az egyesfüggöny művelés zöldmunkái kedvező esetben mindöszsze törzstisztításból és egyszeri csonkázásból állnak. Az esetek többségében azonban szükséges elvégezni a hajtásválogatást és a lecsüngő hajtások szétfésülését is. Nagyobb területen azonban ezek a feladatok tetemes költséget, s szinte megoldhatatlan munkacsúcsot Metszés 6. kép Függönyművelésű tőke rosszul beérett vesszőkkel

4 7. kép Egymáshoz túl közel meghagyott metszési elemek jelentenek. A csüngő hajtások kacsaikkal egymásba kapaszkodva összekuszálódnak, majd az egymásban megkapaszkodott hajtások irányt változtatva megszűnnek csüngeni. A visszafordult, illetve a tartóhuzalon elkúszó hajtások önárnyékolást idéznek elő. A képződő hónaljhajtások tovább fokozzák az önárnyékolás mértékét. A csüngő főhajtások növekedése ugyan fékezett, de ez a hajtáshelyzet serkenti a hónaljhajtások fejlődését. A másodrendű hajtások rendszerint a lombozat felső harmadán, a fürtzónában idéznek elő zsúfoltságot. A munkaerő hiánya, illetve a kézimunkaköltségek csökkentésére irányuló törekvések miatt az ilyen zsúfolt, harang alakú lombszerkezet jellemzi a hazai egyesfüggöny műveléseket. Termékeny talajon, buján növekvő fajtáknál a zsúfolt lombszerkezet problémája fokozott mértékben jelentkezik (Kriszten et al., 1991). Az összezsúfolódó lombozat káros hatásait a hajtások igazításával, fésülésével küszöbölhetjük ki (Csepregi Zilai, 1979; Kriszten et al., 1991). A munkát akkor kezdjük, mikor a hajtások kezdenek összekapaszkodni ez rendszerint a virágzás kezdetével esik egybe. A hajtásfésülés műveletére a tenyészidőben egy-három alkalommal lehet szükség (Sz. Nagy, 1986). A csonkázást viszonylag későn, a hajtások csüngő állapotában érdemes elvégezni. A lecsüngő hajtásokat a talajszint felett kb cm-re csonkázzuk vissza. A túlzottan rövidre való csonkázás gyengíti a tőkét, rontja a termés minőségét. Arra érdemes törekedni, hogy a fürt felett legalább 7-8 levelet hagyjunk (Kriszten et al., 1991). 8. kép Oldalirányban álló vesszőket célszerű meghagyni A függönyművelés és az eredetvédelem A szőlész-borász társadalom függönyműveléshez való hozzáállásának a megosztottságát tükrözik az eredetvédelmi előírások. A 36 termékleírás közül mindössze 14 tartalmaz egyértelmű tiltást az egyesfüggöny tőkeművelésmód felhasználását illetően (1. táblázat). A termékelírások egy része általánosságban lehetővé teszi a magas kordon tőkékről származó termés felhasználását. A tudomány mai állása szerint a függönyművelés fás részeinek kordonművelésnek (törzs, kordonkar) megfelelő kialakításával, s a 120 cm-t meghaladó törzshosszúságával egyértelműen a magas kordon kategóriába sorolható. Ezért kézenfekvő, hogy mindazokban az esetekben, ahol a magas kordon általánosan alkalmazható, ott az egyesfüggöny tőkék termésének a felhasználása sem zárható ki az eredetvédelemből. Az egyesfüggöny művelés értékelése Hátrányok A lefelé csüngő hajtásokon többnyire vontatott a termés beérése. A széles lombsátorban 151

5 Figyelmébe ajánljuk Sorszám Termékleírás! Eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés Felhasználható az egyesfüggöny művelésű tőkékről származó termés? 1. Badacsony Eredetmegjelölés Nem 2. Balaton Földrajzi jelzés Igen 3. Balatonboglár Eredetmegjelölés Nem 4. Balaton-felvidék Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 5. Balatonfüred-Csopak Eredetmegjelölés Igen 6. Balatonmelléki Földrajzi jelzés Igen 7. Bükk Eredetmegjelölés Nem 8. Csongrád Eredetmegjelölés Igen 9. Debrői Hárslevelű Eredetmegjelölés Nem 10. Duna Eredetmegjelölés Igen 11. Dunántúl Földrajzi jelzés Igen 12. Duna-Tisza közi Földrajzi jelzés Igen 13. Eger Eredetmegjelölés Nem 14. Etyek-Buda Eredetmegjelölés Igen 15. Felső-Magyarország Földrajzi jelzés Igen 16. Hajós-Baja Eredetmegjelölés Igen 17. Izsáki Arany Sárfehér Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 18. Káli Eredetmegjelölés Nem 19. Kunság Eredetmegjelölés Igen 20. Mátra Eredetmegjelölés Igen 21. Monor Eredetmegjelölés Igen 22. Mór Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 23. Nagy-Somló Eredetmegjelölés Nem 24. Neszmély Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 25. Pannon Eredetmegjelölés Nem 26. Pannonhalma Eredetmegjelölés Nem 27. Pécs Eredetmegjelölés Igen 28. Somlói Eredetmegjelölés Nem 29. Sopron Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 30. Szekszárd Eredetmegjelölés Nem 31. Tihany Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 32. Tokaj Eredetmegjelölés Igen ( magas kordon ) 33. Tolna Eredetmegjelölés Nem 34. Villány Eredetmegjelölés Utoljára 2025-ben szüretelt termésből készülhet Villányi termék. 35. Zala Eredetmegjelölés Nem 36. Zemplén Földrajzi jelzés Igen ( magas kordon ) 1. táblázat Az új telepítésű ültetvények tőkeművelésmódjára vonatkozó előírások az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések termékleírásai alapján (Forrás: rendszerint túl sok a levélrétegek száma, kedvezőtlen a jól megvilágított fürtök aránya. A termés gyenge beérésének a hátterében az erős csonkázás miatti túlzottan kicsi fotoszintetikusan aktív levélfelület is állhat. Az egyesfüggöny ültetvény csak bizonyos feltételek mellett ad kielégítő eredményt. A függönyművelésű tőkék ugyan nagy terméshozamra képesek, azonban az összehasonlító tartamkísérletekben más magasművelések (Moser-kordon, ernyőművelés) gyakran megelőzik. Amennyiben az önárnyékolás miatt rosszak a termésérés feltételei, a tőkékről az évjáratok többségében viszonylag alacsony mustfokú, magas titrálható savtartalmú termés szüretelhető (Redl, 1980, 1988; Kanan Diófási, 1986; Kiefer, 1990; Pók Urbán, 1990; Diófási Sélley, 1995). Az uralkodó szélirányra merőlegesen létesített sorokban a hajtások egy oldalra zsúfolódnak össze. A tenyészidőszak második felére egyébként is zsúfolttá válhat a lombozat, önárnyékolás jöhet létre. A széles lombsátor belsejében elhelyezkedő fürtök lassan száradnak fel; megnő a gombás betegségek fellépésének a kockázata. A támaszrendszer gondos előkészítést igényel. A magas törzs miatt erős oszlopokra és horgonyzásra van szükség. A kartartó huzalt szorosan kell kifeszíteni; utólagos feszítése gyakorlatilag nem lehetséges. A tőkeápolás műveletei a magas törzs miatt ergonómiai szempontból nem előnyösek. A tőkealakítás időszaka viszonylag hosszú, ezért a tőkék későn fordulnak termőre. A felálló hajtások érzékenyek a szélkárra. A gépi szüret a széles lombsátor miatt nem előnyös. A fürtzóna nem egységes; a magasan elhelyezkedő fürtök miatt nehéz a kézi szüret. Előnyök A metszés kevésbé időigényes, mert nem kell a levágott vesszőket a huzalok közül kiszedni. Elmaradnak a szálvesszők rögzítésének, és a hajtások huzalpárok közé való igazításának a műveletei. Egyszerűsödnek a támasz-karbantartás munkái. A termőcsapok és -vesszők a magas törzs miatt a fagyveszélyes zóna felett helyezkednek el, ami bizonyos fokú védelmet biztosít a téli, illetve a tavaszi fagyok ellen. Nagy a fás tőkerészek aránya, mely kedvezően befolyásolja a tartalék-tápanyagok mennyiségét. Az ültetvény lombozata virágzásig még többnyire jól megvilágított, átszellőzött. Viszonylag kicsi a zöldmunka igény (pl. a Moser műveléshez képest). Osztrák tapasztalatok szerint a Moser-kordon és az egyesfüggöny együttes alkalmazása előnyös lehet, mert a tőkeápolás munkáira nem egy

6 időben van szükség, ezért nem alakul ki munkacsúcs. A széles sortávolság, és a magasan elhelyezkedő fürtzóna extenzív talajművelést tesz lehetővé. A talaj vízháztartásától függően még a viszonylag magasra növő takarónövényzet sem feltétlenül kedvezőtlen hatású. Az egyesfüggöny művelés létjogosultsága a kézimunka-felhasználás csökkentésével igazolható. A függönyművelés ott válik be legjobban, ahol kiegyenlített a hajtásnövekedés, s hasznosul a magasan elhelyezkedő termőrészek fagytól védett helyzete. Fotó: A szerző felvételei 9. kép A rövid csonkokból a lombozatot sűrűsítő hajtások fejlődnek Megrendelem a 2015-ben megjelenő számokat folyamatosan lemondásig... példányban. Ára 8000,- Ft (külföldről 80 euró), amely magában foglalja az áfá-t és postaköltséget. Megrendelő neve:... Tel.: +36 Cím:... helység,...u....hsz. A számla címzetje:... Tel.: +36 Cím:... helység,...u....hsz hó...nap aláírás, bélyegző Címünk: Agrofórum Kft Szekszárd 1. Pf.: 189. Terjesztés Olvasószolgálat: Füzesi Zoltánné Mobil: , Tel/Fax: , Tel./üzenetrögzítő:

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 3. számú részfeladat SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc Budapest, 2008. október 31. 1 3. számú részfeladat Specifikus fajták meghatározása és kiválasztása

Részletesebben

seeds&sharing Sharing a healthy future Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás

seeds&sharing Sharing a healthy future Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás seeds&sharing Rijk Zwaan Termékmagazin Konzervuborka 2014 Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás Sharing a healthy future Tartalom Magazinunkról 3-7 Sima héjú

Részletesebben

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) lajstromozási kérelemhez Abaúj Gönc Szövetkezet Gönc 2008. november 1. A TERMÉK ELNEVEZÉSE GÖNCI KAJSZIBARACK 2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

Részletesebben

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE

LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE 1 LEHETŐSÉG A MAGYAR BOROK PIACI SIKERÉNEK NÖVELÉSÉRE Tájékoztató az EU új Borpiaci Rendtartásának életbe lépésével változó eredetvédelmi és földrajzi névhasználati lehetőségekről és kötelezettségekről

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban 12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban Borovics Attila / NAIK ERTI Problémafelvetés Magyarország erdőterülete az elmúlt évtizedekben fokozatosan gyarapodott. Köszönhető ez a nagyarányú erdőtelepítéseknek

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Mi is az a verjus? Dr. Zanathy Gábor, Dr. Lukácsy György BCE, Szőlészeti Tanszék

Mi is az a verjus? Dr. Zanathy Gábor, Dr. Lukácsy György BCE, Szőlészeti Tanszék 2010. július Szőlészet és borászat Rova tvezető: Dr. Zanathy Gábor egyetemi docens Mi is az a verjus? Az éretlen szőlőtermés hasznosításának a története egészen az ókorig nyúlik vissza. Mezopotámia civilizációi,

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése

Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése Dr. Radó Dezső Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése A Lélegzet 1999/7 8. számának melléklete Készült a Központi Környezetvédelmi Alap közcélú h) keretének támogatásával Bevezetés

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva 1.

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján Szerkesztette: Dr. Koltay András Közreműködők: Dr. Csóka György Dr. Hirka Anikó Janik Gergely Majsai Erika ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben