A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben"

Átírás

1 A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben Angyal László igazgató Lakitelek, január 28.

2 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú támogatás Gázolaj jövedéki adó visszatérítés Gázolaj de minimis támogatás Szőlő-bor ágazati Nemzeti boríték

3 TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS Egységes területalapú támogatás (SAPS), min. 0,3 ha Egységes kérelem benyújtása elektronikusan: május 15-ig (szankciómentesen), június 9-ig (szankció mellett) Egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet azon ügyfeleknek is, akik: szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatást igényelnek, illetve kölcsönös megfeleltetési kötelezettség hatálya alá tartoznak

4 GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet Jogosult: mezőgazdasági termelő Alap: a mg. termelési célú földművelési munkákhoz és a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz felhasznált gázolajmennyiség, de legfeljebb 97 l/ha AA jogosultságot a területileg illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazolja Elektronikus kérelembenyújtás

5 GÁZOLAJ DE MINIMIS 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet Kérelem benyújtása a jövedéki adó visszatérítéssel, adatokat a NAV-tól kapja az MVH Az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki min. 0,5 ha területen szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat; gázolaj-vásárlásról, gépi bérmunka szolgáltatásról saját névre szóló számlával rendelkezik, és a NAV elfogadta a jövedéki adó-visszatérítési igényét; köztartozás-mentes A jövedékiadó-visszatérítésen felüli mennyiség alapján 95 Ft/l, de max. 100 liter/ha/év. Agrár de minimis támogatás: /3 év 56/2014. (2013. IV.11.) MVH Közlemény

6 MAGYAR NEMZETI BORÍTÉK 1. (ezer ) Intézkedés Σ Szerkezet átalakítás Beruházások Melléktermék lepárlás Szesz lepárlás Mustjavítás Éves, ill. teljes keret (3,944 Mrd) (6,134 Mrd) (6,637 Mrd) (8,067 Mrd) (8,21 Mrd) (32,992 Mrd)

7 MAGYAR NEMZETI BORÍTÉK 2. (ezer ) Intézkedés Σ SPS Promóció Szerkezet átalakítás Zöldszüret Szüreti biztosítás Kockázati alap Beruházások Melléktermék- lepárlás Éves, ill teljes keret

8 Borászati termékek promóciós támogatása

9 Promóció 1. 6/2013. (II. 5.) VM rendelet Az OEM jelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Program időtartama legfeljebb 3 év Célországok: Amerikai Egyesült Államok Japán, Kanada, Kínai Népköztársaság Oroszországi Föderáció

10 Promóció 2. Programjavaslatok benyújtása: április 2. és június 14. között Benyújtók lehettek (2015-ben változik): - a szőlő és borágazatban működő szakmaközi szervezet - a programjavaslat benyújtásának időpontjáig termékleírást már benyújtott hegyközségi szervezet - a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - legalább 5 hegyközségi tag által létrehozott társadalmi szervezet, egyesület vagy gazdasági társaság

11 Promóció 3. A miniszter határoz a programjavaslatok jóváhagyásáról. A támogatás mértéke a támogatásra jogosult nettó költségek 50%-a. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer, legfeljebb 250 ezer Euró ban 7 program került elfogadásra (támogatás összértéke: ~1,16 millió Euró) Támogatási kérelem: egy kérelmező egy negyedév egy kérelem Új rendelet 2015-ben program benyújtás február (a tervezet szerint) megvalósítás május 1-től, benyújtók köre változik

12 BORÁSZATI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

13 BERUHÁZÁS /2011. (VIII. 31.) VM rendelet 143/2014. (IX. 22.) MVH közlemény Új, első üzembe helyezésű gép (technológia, hordó stb.), ami javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése Borászati gépkatalógus, elérhető az MVH honlapján: ( Kiemelt linkek )

14 BERUHÁZÁS A támogatás alapja: a számlán szereplő nettó vételár vagy a gépkatalógus szerinti nettó ár közül a kisebb Március 1-jét követően kiállított számla fogadható el Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: október december 31. között ❿ 1 kérelmező 1 kérelem ❿Keretösszeg a 2014 pénzügyi évre: 8 millió 2,4 mrd Ft ❿Támogatás kifizetése: adott pénzügyi év október 15-ig

15 KIFIZETHETŐ TÁMOGATÁS Támogatási intenzitás: - Őstermelők,KKV-k esetében 40% - Nagyvállalat esetében 20% Kifizethető támogatás összege: Kifizethető támogatás összege: - 50 millió Ft alatti árbevétel esetén: millió Ft - 50 millió Ft és a feletti árbevétel esetén millió Ft

16 BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK 1. a gép vásárlásához kapcsolódó adás-vételi szerződések, hitelszerződések, számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok, átadás-átvételt igazoló dokumentumok másolatai aa gépre vonatkozó gyártási időpontot igazoló dokumentum, üzembe-helyezési jegyzőkönyv másolatai a NÉBIH BAII által kiállított, a VM rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány eredeti példánya

17 BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK 2. az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által kiállított működési engedély másolata az üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári engedély másolata az üzemeltetési helyre vonatkozó pezsgőadóraktári engedély másolata gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolata

18 BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK 3. őstermelő, egyéni vállalkozó esetén az utolsó két év adóbevallásának másolata a gép nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetén a VM rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti példánya az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolása

19 BERUHÁZÁS január 27-i állapot szerint Beérkezett kérelmek: 176 db Beruházások értéke: ~ 5,584 milliárd Ft Igényelt támogatás: 2,177 milliárd Ft Kifizetett kérelmek: 28 db átlag: ~ 12,4 millió Ft Kifizetett támogatás: 391 millió Ft Hiánypótoltatott: 43 db

20 KIFIZETETT TÁMOGATÁS Kérelmek száma Jóváhagyott kérelmek száma Kifizetett támogatás millió Ft , , , ,6 2014* (59 db áthozott és 28 db 2014-es) * A feldolgozás még folyamatban, nem végleges adatok 1 005,8 (614,7 millió Ft áthozott kifizetés)

21 BERUHÁZÁSOK BORVIDÉKENKÉNT (millió Ft) Zalai Villányi Tolnai Tokaji Szekszárdi Soproni Pécsi Pannonhalmi Neszmélyi Nagy-Somlói borvidék Móri Mátrai Kunsági Hajós - Bajai Etyek - Budai Egri Bükki Balatonfüred - Csopaki Balaton-felvidéki Balatonboglári Badacsonyi

22 SZŐLŐÜLTETVÉNYEK SZERKEZET- ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS - ÁTÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

23 EGYÉNI TERV 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet Borpiaci évek: 2013/ /18 Támogatható tevékenységek: fajtaváltás ültetvény áttelepítése Támogatható területnagyság: a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lapon megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot

24 EGYÉNI TERV 2014/2015 borpiaci év 172/2014. (X. 16.) MVH közlemény Benyújtási időszak: november 2. november 30. között 1 kérelmező 1 egyéni terv (benyújtási időszakonként) Mellékletek: más földtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata rendelkezési jog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata (jelzálogjog, vezetékjog, bányaszolgalmi jog nem kell!) művelet engedélyének másolata (MVH, hegybíró) hegybíró igazolása

25 ÖSSZEFÜGGŐ TERÜLET Egy betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik a tevékenység a művelet a művelet végrehajtásának borpiaci éve a a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája a terület lejtése a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája a szőlőiskola típusa és eléri a 0,2 ha területnagyságot.

26 TÁMOGATÁS ALÓL KIZÁRT TERÜLET 2013/2014 borpiaci év előtti szerkezetátalakítás 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült az adott terület 201 termőhelyi kataszteri pontérték alatti területet nem borvidéki település nem szakszerűen művelt ültetvény engedélytől eltérő telepítés nem felel meg a borvidéki tervnek tőszám 3500 tő/ha alatti (borvidéki terv)

27 EGYÉNI TERV Borvidéki tervnek való megfelelés 47/2013. (II. 25.) MVH közlemény támogatható szőlőfajták termőhely minimális hektáronkénti tőszám minimális és maximális sortávolság művelési módok Egyéni tervek jóváhagyása február 28-ig.

28 EGYÉNI TERV FELDOLGOZÁS Benyújtás: január 27-i állapot Beérkezett egyéni terv: db Támogatási igény: ~ 45 millió átlag: ~ 26,8 ezer Igényelt területnagyság: ~ ha átlag: ~ 2,3 ha Jóváhagyott: db (68%) Jóváhagyott összeg: ~ 28 millió (62%) Jóváhagyott területnagyság: ~ ha Hiánypótoltatott: 279 db (17%) Elutasított: 77 db (5 %)

29 TÁMOGATÁSI KÉRELEM FELDOLGOZÁS Benyújtás: Beérkezett támogatási kérelem: 2098 db A 2014-es pénzügyi év terhére Jóváhagyott: 1038 db Jóváhagyott összeg: 3,494 milliárd Ft Jóváhagyott területnagyság: ~1 301 ha Kereten felül a 2015-ös pénzügyi év terhére Jóváhagyott: 951 db Jóváhagyott összeg: ~3,83 milliárd Ft Jóváhagyott területnagyság: ~1 198 ha Rendelkezésre álló keretösszeg a pénzügyi évre: 2,21 milliárd Ft

30 KIFIZETETT TÁMOGATÁS 1. Borpiaci év Kifizetett támogatás (mrd Ft) Borpiaci év Kifizetett támogatás (mrd Ft) 2004/05 2, /11 5, /06 2, /12 6, /07 2, /13 6, /08 3, /14 6, /09 3, /15 3, /10 5,128 Összesen: 49,153

31 TÁMOGATOTT TERÜLETNAGYSÁG (ha) Zalai Villányi Tolnai Tokaji Szekszárdi Soproni Pécsi Pannonhalmi Neszmélyi Nagy-Somlói borvidék Móri Mátrai Kunsági Hajós - Bajai Etyek - Budai Egri Csongrádi Bükki Balatonfüred - Csopaki Balaton-felvidéki Balatonboglári Badacsonyi

32 KIFIZETETT TÁMOGATÁS (millió ) Zalai Villányi Tolnai Tokaji Szekszárdi Soproni Pécsi Pannonhalmi Neszmélyi Nagy-Somlói borvidék Móri Mátrai Kunsági Hajós - Bajai Etyek - Budai Egri Csongrádi Bükki Balatonfüred - Csopaki Balaton-felvidéki Balatonboglári Badacsonyi

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

Az eredetvédelem térinformatikai támogatása

Az eredetvédelem térinformatikai támogatása Az eredetvédelem térinformatikai támogatása a VINGIS rendszerrel dr. Martinovich László FÖMI osztályvezető Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia LAKITELEK NÉPFŐISKOLA 2015. január 28. FÖMI 2015.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben