[Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés"

Átírás

1 amely létrejött egyrészről a Termékértékesítési Szerződés -3. Rész: Általános szerződési feltételek [Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés Tokaj Kereskedőház Zrt Székhelye: 3934 Tolcsva, Petőfi út Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Adószáma: Képviseli: Gaálné Király Enikő vezérigazgató a továbbiakban Felvásárló másrészről Név:... Partnerszám:... (a Termelő adatait a jelen Szerződés részét képező: 1. rész: Személyes adatok Partneradatok dokumentum tartalmazza) a továbbiakban Termelő a továbbiakban együtt: szerződő felek vagy felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbiakban rögzített feltételekkel: Felek rögzítik, hogy a jelen mezőgazdasági termékértékesítési szerződés (a továbbiakban: szerződés) az alábbi részekből áll: 1. Rész: Személyes adatok Partneradatok 2. Rész: Terület adatok 3. Rész: Általános szerződési feltételek (jelen dokumentum) amennyiben Felek egyes területek vonatkozásában ezek alkalmazásában állapodtak meg, a szerződés további részekkel bővülhet. Felek megállapodnak, hogy a szerződés itt felsorolt részei együttesen testesítik meg a szerződésnek a Felek által meghatározott tartalmát, együttesen egy szerződést alkotnak. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen szerződés alapján a Felvásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Termelő által termelt terményt (szőlőt) a szüret kezdetét megelőzően közzétett felvásárlási árakon megvásárolja, Termelő pedig vállalja, hogy a következőkben körülírással meghatározott terményt Felvásárló részére értékesíti. Felek kijelentik, hogy Felvásárló által részletesen meghatározott teljesítési feltételek, valamint az ültetvényellenőrök által nyújtott tájékoztatás a termelést elősegítő szolgáltatásnak minősül, Termelő köteles a Felvásárló által nyújtott termelést elősegítő szolgáltatás és tájékoztatás igénybevételére Termelő elfogadja a Felvásárló 3. pontban részletezett minőségi elvárásait és vállalja, hogy a termését annak megfelelően termeli, szüreteli és szállítja be. A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési feltételek a szerződés olyan lényeges elemét képezik, amely nélkül Felvásárló a szerződést nem köti meg. 1

2 1.3. Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában, illetve használatában álló, a szerződéskötés után 30 napon belül beazonosítható módon jeltáblával ellátott szőlőültetvényéről származó szerződésben megjelölt fajtájú (Hárslevelű, Zéta, Furmint, Kövérszőlő, Kabar, Sárgamuskotály) szőlőjét, valamint az e területekről származó aszúszemet a borminőségi kategóriáknak megfelelő mennyiségben és az annak megfelelő, hatályos Tokaj OEM Termékleírásban és a Borvidéki Rendtartásban foglaltak szerint a szerződéskötés évében a szüret során a Felvásárló részére értékesíti A jeltábla formai követelményei: Legalább A5-ös méret A területhez tartozó település, helyrajzi szám, sorok száma olvashatóan szerepel rajta A jeltáblát a szerződéskötéstől számított egy hónapon belül ki kell helyezni a terület fő közlekedési út mentén a balkéz felőli első oszlopon Felvásárló kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben rögzített minőségi követelményeknek megfelelően a szerződésben szereplő területeken termett, a szerződésben meghatározott fajtájú és mennyiségű szőlőt illetve aszúszemet a Termelő kapcsolattartójával egyeztetett szüreti időpontban, Felvásárló telephelyén átveszi, és az átadáskor megállapított minőségi kategóriához igazodó, a szüret előtt a Felvásárló által közölt felvásárlási árakon a termés értékét részére a szerződésben foglaltak szerint megfizeti. 2. A szerződés időtartama 2.1 Jelen megállapodás az aláírásának napján a területekre vonatkozó 2. részben az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozóként megjelölt területek vonatkozásában az ott megjelölt időszak végéig (amennyiben ilyen időszak nem került megjelölésre, december 31. napjáig) érvényes. 3. A Termelő kötelezettségei 3.1. A következőkben meghatározott feltételek (az előzőekben és a továbbiakban: feltételek) teljesítése a szerződés teljesítésének elengedhetetlen elemét képezik. Azoknak a nem teljesítése feljogosítja Felvásárlót a termény átvételének megtagadására Termelő az ültetvények művelésére, a fitotechnikai műveletekre, a talajművelésre, a tápanyag utánpótlásra és a növényvédelemre vonatkozóan vállalja, hogy a következő feltételeknek eleget tesz: Az ültetvény szerkezete és állapota: a. a tőkehiány mértéke nem haladja meg a 30%-ot; b. a tőkeművelésmód egységes; c. a támberendezés karbantartott: o a huzalok feszesek, o o a végoszlop kikötések hiánytalanok a végoszlopok és közbenső oszlopok állapota és a sorokban elfoglalt helyzete megfelelő 2

3 Fitotechnikai műveletek: Termékértékesítési Szerződés -3. Rész: Általános szerződési feltételek d. a metszés módja az alkalmazott tőkeművelésmódnak megfelelően megválasztott, a metszés során meghagyható világos rügyek száma Furmint, Hárslevelű, Kövérszőlő max. 6 rügy/m 2, vagy max. 21 rügy/tőke, többi fajta 7 rügy/m 2, vagy max. 25 rügy/tőke; e. a metszést kiegészítő műveletek elvégzése, törzsek kötése, szálvesszők megfelelő rögzítése; f. a törzstisztítás megfelelő színvonalon történő elvégzése; a tőke törzse, valamint a tőke nyak fattyúhajtásoktól való mentesítése (kivéve törzs jövő évi leváltásakor); g. a hajtásválogatás legfeljebb 30 cm-es hajtáshosszúságnál történő elvégzése; a hajtásválogatás során a kordonkarról a fattyúhajtások eltávolítása (kivéve termőalap jövő évi leváltásakor); ívelt szálvesszős művelés esetén a törzs végén legfeljebb 4 db fattyúhajtás nevelhető; h. a hajtások befűzése minden huzalpár esetén megtörtént; a hajtások 80%-a a páros huzalok között található; a hajtások a huzalpárok között megfelelő módon, arányosan vannak elrendezve; i. az ültetvény a felső huzalpár felett cm-el van csonkázva; a hajtások nem borulnak vissza; j. a hónaljhajtások fürtzónából kitörése, vagy legfeljebb egy levél felett történő visszavágása; a fürtzóna feletti rügyemeleteken fejlődő hónaljhajtások a páros hajtástartó huzalok közé történő fűzése illetve 2-3 levél felett történő visszavágása; k. a tőkénkénti fürtszám beállítása igazodik a tőkék kondíciójához és a területről szüretlehető maximális termés mennyiséghez; l. amennyiben a területen jelentős másodtermés képződik, úgy az zsendülésig eltávolításra kerül; Talajművelés és tápanyagutánpótlás: m. a soralja gyommentesen tartása; a soralja gyommentesítése történhet: mechanikai gyomirtással, vegyszeres gyomirtással vagy kaszálással; n. a sorköz mechanikai talajápolás esetén rögmentes elmunkálása; o. a sorköz évelő és egynyári gyomoktól mentesítése; p. a növénnyel (vetett, vagy természetes gyomflóra) borított sorközben a kaszálás vagy hengerezés megfelelő rendszerességgel; q. tápanyag hiánytünetek jelentős mértékű megjelenése esetén azok lombon, vagy talajon keresztül történő kezelése ajánlott; Növényvédelmi műveletek: r. a területen a növényvédelem okszerűen került végrehajtásra; s. az ültetvényben hiányos növényvédelemre visszavezethető tünet nem tapasztalható; t. a lomb és a termés egészséges; u. a növényvédelemről a Felvásárló által elkészített és a Termelő rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány kitöltése útján permetezési napló készül, amit a Termelő a szüret napján átad a Felvásárlónak; v. a permetezési naplót az Ültetvényellenőr a vegetációs időszak kezdetétől a szüret végéig ellenőrizheti. 3

4 4. Az ültetvény ellenőrzése Termékértékesítési Szerződés -3. Rész: Általános szerződési feltételek A Termelő szőlőtermesztési munkálatainak szakszerűségét az évjárati jellemzők és további szakmai szempontok figyelembevételével a Felvásárló Termelői kapcsolatokért felelős munkatársai (az előzőekben és a következőkben Ültetvényellenőr) útján jogosult bármikor a szerződés tartama alatt, ellenőrizni. Az ültetvények szemlézésének célja a szőlő egészségi állapotára, valamint a Termelő által alkalmazott szőlőtermesztéstechnológiára vonatkozó szerződéses feltételek teljesítésének ellenőrzése, szükség esetén tanácsadás a Termelő részére Termelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ültetvényellenőr a szüret előtti ellenőrzések során vagy a szüret napján megállapítja, hogy a Termelő a jelen szerződésben rögzített követelményeknek nem tett eleget, Felvásárló jelen szerződéstől eláll és a termés beszállítását írásban, illetve a szüret időpontjában feltárt szerződésszegés esetén az Ültetvényellenőr útján (ld. 4.4 és 4.5 pont) megtagadja Termelő az együttműködési kötelezettsége keretében jogosult a Felvásárló ellenőrei által az ellenőrzések során jelzett hiányosságokat a következő ellenőrzésig pótolni. Amennyiben a hiányosságok határidőben maradéktalanul kijavításra kerülnek, úgy Termelő nem esik el a feltétel igazolásától, és jogosult marad a termény beszállítására A feltételek teljesülését Felvásárló a Termelő felé Szüreti Igazoló Lappal, mint teljesítési igazolással igazolja. Felvásárló részéről a teljesítési igazolás kiállítására az Ültetvényellenőr és a Borászati átvevő együttesen jogosult. A Szüreti Igazoló Lap abban az esetben válik teljesítési igazolássá, ha azt, a szüret napján a TK Zrt. részéről illetékes mindkét fél aláírásával ellenjegyzi Termelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban megjelölt feltételek közül bármelyik feltétel teljesítésére nem kerül sor és emiatt Szüreti Igazoló Lapot kiállítani nem lehet, akkor Felvásárló a termést visszautasítja, és eláll a jelen szerződéstől. A Szüreti Igazoló Lap kiállításának megtagadására Felvásárló a feltételek nem teljesítésével érintett egyes ültetvények vonatkozásában részlegesen is jogosult. A Felvásárló a jelen szerződéstől való elállásáról a nem teljesített feltétel megjelölése mellett Termelőt írásban értesíti. 5. A termés betakarításával és átvételével kapcsolatos követelmények 5.1 Felek megállapodnak, hogy a szüret a Felvásárló által - a Termelővel egyeztetett, a termelési célt, a próbaszüreti eredményeket és a hosszú távú meteorológiai előrejelzést is figyelembe véve meghatározott időszakban történik. Termelő a szüret napját saját felelősségére, maga határozza meg és területét a Felvásárló felvásárlási bejelentkezési rendszerébe a borászati kapacitás korlátait elfogadva a szüreti hirdetményben feltüntetett telefonszámokon regisztrálja. 5.2 A Termelő köteles bejelentkezni a Felvásárló szüreti nyilvántartásába és bejelenteni az általa kijelölt szüreti napot. A bejelentkezéssel a Termelő tanúsítja, hogy a termést kizárólag a szerződésben meghatározott ültetvényekről szüretelte. 5.3 Ha rendkívüli időjárás miatt a kijelölt napon a Termelő nem tud szüretelni, köteles a Felvásárlóval a bejelentkezésre fenntartott telefonszámon legkésőbb a szüret napján 9 óráig a regisztrált időpontot lemondani és lehetőség szerint újabb időpontot egyeztetni. 4

5 5.4 A szüretre vonatkozó feltételek teljesülését és a leszüretelt termés minőségét a Felvásárló a szüret napján, az Ültetvényellenőr útján az ültetvényeken történő szemrevételezéssel, továbbá a termés átvételének helyén a mustfok és a mennyiség megállapításával ellenőrzi. 5.5 Termelő vállalja, hogy a termés szüretelését kizárólag kézzel végzi. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a szüret során a leszedett termés táblából történő kihordása műanyag zsákban nem megengedett. Műanyag zsákba szedett-, vagy önürítős, cefreszivattyúval ellátott szállítókocsival beszállított szőlőtermést a Felvásárló nem veszi át. 5.6 Termelő vállalja, hogy csak olyan termést értékesít a Felvásárló részére, amely a következő minőségi követelményeknek eleget tesz: a. 23 MM alatti cukortartalmú termés esetén: a szőlőnek 100%-ban egészségesnek, Botrytisztől és egyéb növényi gombás betegségektől (pl. lisztharmat), és különösen ecetes rothadástól, mechanikai károsodástól, zúzástól és taposástól mentesnek kell lennie; b. 23 MM feletti cukortartalmú termés esetén a termés Botrytiszes fertőzése megengedett, azonban a termésnek egyéb gombás fertőzésektől, ecetes rothadástól, mechanikai károsodástól és zúzástól mentesnek kell lennie; c. a szőlő frissen szedett: a termést a leszedés napján a felvásárlási helyre kell szállítani; d. a leszüretelt termés másodtermést, hajtás és vessződarabokat, feldolgozást akadályozó tárgyakat, valamint levelet nem tartalmaz; e. a beszállított szőlő cukortartalmának minimálisan el kell érnie a 17 MM mustfokot. 5.7 Termelő a szőlőátvétel során digitális mérlegelésnél és automata mustminőség megállapításánál (cefrevezetékbe épített refraktométer) köteles a Felvásárló által közölt mérési eredményeket elfogadni. A mustfokot a Felvásárló az átvétel helyén a Termelő vagy képviselője jelenlétében állapítja meg. Az átadásra kerülő szőlő le nem bomlott növényvédőszer maradványt nem tartalmazhat, amelyről a Termelő a termés átadásakor permetezési naplót köteles átadni és az abban foglaltakért szavatosságot vállalni. Felvásárló fenntartja magának a jogot a Növényvédőszer hatóanyag maradék vizsgálatra az átvételt megelőzően. 5.8 Felvásárló az aszúszem minőségét szemrevételezéssel és mintavétel alapján refraktométerrel a Termelő, ill. meghatalmazottja jelenlétében állapítja meg. A Termelő jogosult a mérési eredményt ellenőrizni. Vita esetén még egy mintavételt kérhet. Ilyen esetben a második mintavétellel megállapított minőség lesz az elfogadott. 5.9 Felvásárló a magasabb termésminőség biztosítása érdekében maximum a Tokaji Borvidéki Rendtartás szabályozásában előírt terhelést enged meg a szerződött ültetvényben. A behozandó termés mennyiségének maximuma csak a borminőségi kategóriáknak megfelelő mennyiségnek megfelelő mennyiség lehet Az aszúszem minőségének a MSZ :1979 szabványban leírtaknak kell megfelelnie 5

6 5.11 Amennyiben a termés nem éri el a 17 mustfokot, úgy Felvásárló külön hirdetményben közzé tett technikai áron veszi meg a garatba öntött szőlőt A szőlő szedését és a felvásárlási helyre történő beszállítását a Felvásárló által meghatározott és engedélyezett egység használatával, a következő edényzetek valamelyikében kell megvalósítani: a. 18 kg befogadóképességű láda, b. 400 kg befogadóképességű tartályláda; c. hagyományos szőlőszállító fémkonténer vagy csille Termelő Vállalja, hogy szüret során a szüreti edényzetben csak Tokaji fajtájú termést szállít be. A szüreti edényzet nem Tokaji fajtájú szőlőt nem tartalmazhat. A szüreti edényzet nem lehet szennyezett, rozsdás. Csapadékos időjárás esetén a Termelő köteles gondoskodni róla, hogy csapadékvíz ne kerüljön az edényzetbe Termelő legkésőbb a termés átadásával egyidejűleg a Felvásárló rendelkezésére bocsátja az alábbi okiratokat: a. Szerződés; b. Szüreti Igazoló Lap; c. Permetezési napló; d. Szőlőszármazási Bizonyítvány Kérelem vagy Igazolás szőlőfelvásárláshoz fejlécű Hegyközségi dokumentum; e. adott termelési évre hitelesített Őstermelői Igazolvány 5.14 A termés átvételét követően Felvásárló akkor állít ki Felvásárlási Jegyet, ha a Termelő az okirat-átadási kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Felvásárló által átvett szőlőtermésére vonatkozóan kikéri az illetékes Hegyközségtől a szőlőszármazási bizonyítványt. A Szőlőszármazási Bizonyítványon csak a szőlő átvételi helyén refraktométerrel megállapított mustminőség és vele egyező módon a Mérlegelési Jegyen található adatokkal egyező adatok szerepelhetnek Termelő kötelezettséget vállal a szőlőszármazási bizonyítványnak a szüreti elszámolás során Felvásárló részére történő átadására. Amennyiben Termelő a valósággal ellentétes, téves, hamis vagy meghamisított adatokat, iratokat szolgáltat úgy a Felvásárló jogosult az ebből eredő kárát a Termelőre áthárítani. 6. A termés ellenértékének kifizetése 6.1. A Felvásárló a termés felvásárlását az adott fajtákra várható szüret ideje előtt legalább 10 nappal korábban, a keresleti és kínálati viszonyokra tekintettel kialakított, hirdetményben közölt áron végzi. A meghirdetett alapárak alkalmazásának feltétele a Termelő által a minőségi kategóriának megfelelő származási igazolásoknak leadása a termék átadását követően, legkésőbb a szüret végezetéig. 6

7 6.2. Felvásárló a Termelőtől átvett szőlő és aszú vételárát egy összegben, a szüret évében, december 15. napjáig megfizeti a Termelő részére. Felvásárló a vételár megfizetését a Termelő által a jelen szerződés részét képező Adatbejelentő lapon közölt pénzintézeti bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti A teljesítés elmaradása esetén Termelőt a hátralékos összeg után, a késedelembe esés időpontjából kezdődően törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg. Nem illeti meg a késedelmi kamat a Termelőt, amennyiben a késedelmes teljesítés oka a Termelő által tévesen megadott bankszámlaszám. 7. A szerződésszegés jogkövetkezményei: 7.1. Felvásárló jelen szerződéstől az érdekmúlás igazolása nélkül, egyoldalúan elállhat, ha a megállapodással érintett szőlőterület bejárása alapján kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Termelő a termőterületre vonatkozóan a valóságtól eltérő adatokat közölt (jogcím, terület, helyrajzi szám, fajta, mennyiség), 7.2. Felvásárló jogosult jelen szerződést az érdekmúlás igazolása nélkül felmondani (a beszállítást megelőzően attól elállni), ha Termelő nem tesz eleget a 3.1 pontban rögzített követelményeknek vagy a 8. pontban körülírt együttműködési kötelezettségének Amennyiben Termelő a leadott termését illetően a valóságnak nem megfelelő, félrevezető adatokat, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú iratokat szolgáltat, úgy Felvásárló az ebből eredő kárát jogosult Termelőre áthárítani Amennyiben a Termelő nem a szüreti nyilvántartásban szereplő területről kísérel meg beszállítást, a Felvásárló azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést Amennyiben Termelő nem szerződésszerűen teljesít, úgy a Termelő a tárgyévet követő két éven keresztül nem jogosult Felvásárlóval Termékértékesítési Szerződést kötni. 8. Kapcsolattartás, az együttműködés szabályai 8.1. Ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik (Vis-major, jégkár, madárkár, vadkár, eltulajdonítás, eladás vagy bárminemű változás, mely az ültetvény szerződéskori állapotában jelentős változást eredményezett), úgy a felek erről az ok felmerülésétől számított 5 (öt) napon belül haladéktalanul kötelesek egymást kölcsönösen értesíteni A Termelő köteles biztosítani, hogy a Felvásárló az érintett szőlőterületet szemrevételezhesse, bejárhassa és folyamatosan ellenőrizhesse a szőlőmunkák, a próbafokolás és a szüret idején. Ennek érdekében a Termelő szőlőültetvényét a beazonosítás megkönnyítése céljából maradandó, megkülönböztetésre alkalmas módon a fő közlekedési útvonal mentén - jeltábla kihelyezésével köteles megjelölni, melynek elmulasztása feljogosítja a Felvásárlót a szerződés felmondására Termelő hozzájárul, hogy a területén a Felvásárló szükséges számú és mennyiségű próbaszüretet végezzen A szerződés időtartamának lejártával, vagy a Felvásárló jogutód nélküli megszűnésével, e megállapodás minden jogcselekmény nélkül megszűnik. 7

8 8.5. A Szerződés megszűnik az adott termőterületre vonatkozóan, ha Termelő szerződés 2. részében megjelölt szőlőingatlanát elidegeníti, vagy tartós használati joga a futamidő alatt megszűnik 8.6. Felek a szerződés tartama alatt mindvégig kötelesek egymással haladéktalanul közölni a Szerződés teljesítését befolyásoló tényeket Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha bármelyik fél a szerződésben leírt, lényeges kötelezettségét felróható módon, szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával jelentős mértékben megszegi. E jogosultságát a sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő félhez intézett írásbeli, címzett jognyilatkozattal gyakorolhatja az alapul szolgáló ok bekövetkezésétől ill. ha az észlelés későbbi időpontban történt, úgy a tudomására jutástól számított 3 napon belül. A szerződésszegő magatartás megvalósításától kezdődő 3 hónapon túl, erre alapítva azonnali hatályú felmondásnak nincs helye Jelen szerződés aláírásával a Termelő visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés 2. részében meghatározott szőlőterület adott évre vonatkozó termésével kapcsolatos valamennyi adatot a Felvásárló kérésére a területileg illetékes Hegyközség a szerződés fennállásának időtartama alatt és annak időtartamára vonatkozóan kiadja. 9. Vis Major 9.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben olyan váratlan időjárási esemény okoz kárt a termésben, amelyet az adott helyzetben elvárható előrelátással elhárítani nem lehet, úgy a Termelő jogosulttá válik e körülményre, mint vis majorra tekintettel jelen szerződéstől való elállásra. Szerződő felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Termelő azonnali hatállyal, de legkésőbb 5 (öt) napon belül szóban és írásban is értesíti Felvásárlót. Amennyiben Termelő a szerződésben foglaltaknak indokolatlanul nem tesz eleget, abban az esetben Felvásárló a következő két évben a szóban forgó területekre a szerződéskötési szándékát nem köteles kinyilvánítani. 10. A szerződésszegés jogkövetkezményei Megrendelő a szerződéstől az érdekmúlás igazolása nélkül egyoldalúan elállhat, ha a megállapodással érintett szőlőterület bejárása alapján kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Termelő a szerződés 1.1. pontjában a valóságtól eltérő adatokat közölt (jogcím, terület, hrsz, fajta, mennyiség), ill. a 3.1 pont, 3.2. és 3.5. pontokban rögzített szabályokat, minőségi követelményeket megszegi, 5. pontban körülírt együttműködési kötelezettségét megtagadja Jelen szerződést 15 napos felmondási határidővel a Megrendelő írásban felmondhatja, ha a Termelő nem, vagy csak részben értékesítette felé az 1.1. pontban meghatározott szőlőterület jelen szerződés előírásainak megfelelő termését Amennyiben Termelő, a leadott termését illetően a valóságnak nem megfelelő, félrevezető adatokat, iratokat szolgáltat, úgy Megrendelő az ebből eredő kárát Termelőre átháríthatja Amennyiben Termelő nem szerződésszerűen teljesít, úgy a Termelő a tárgyévet követő két éven keresztül nem jogosult Megrendelővel Termékértékesítési Szerződést kötni. 8

9 11. Záró rendelkezések Termelő tudomásul veszi, hogy a szerződésben foglaltaknak indokolatlanul nem tesz eleget, abban az esetben Felvásárló a következő két évben a szóban forgó területekre vonatkozóan nem kíván szerződést kötni A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény. (Ptk.) mezőgazdasági termékértékesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak A szerződés alapján támadt egyeztetéses úton nem rendezhető esetleges jogviták elbírálására a felek a hatáskörrel rendelkező Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. (1952. évi III. tv. (Pp) 41. (1). bekezdés). A felek e jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. A Felvásárló Tokaj Kereskedőház Zrt. vezérigazgatója az egész szerződést (annak valamennyi részét) a jelen okirat (3. Rész: Általános szerződési feltételek) végén látja el aláírásával, a szerződés többi részét a Felvásárló részéről eljáró munkatárs látja el kézjegyével. Kelt: Tolcsva, Termelő Felvásárló képviseli: Gaálné Király Enikő vezérigazgató Termelő a jelen szerződést előttünk, mint tanúk előtte látta el aláírásával: Tanú 1 Tanú 2 Tanú neve:... Tanú neve:... Tanú lakcíme:... Tanú lakcíme:

[Partnerszám:... ] Termékértékesítési szerződés

[Partnerszám:... ] Termékértékesítési szerződés amely létrejött egyrészről a Termékértékesítési Szerződés -3. Rész: Általános szerződési feltételek [Partnerszám:.... ] Termékértékesítési szerződés Tokaj Kereskedőház Zrt Székhelye: 3934 Tolcsva, Petőfi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött adásvételi szerződés módosítására, valamint megkötött bérleti szerződés módosítására

Tárgy: Javaslat a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött adásvételi szerződés módosítására, valamint megkötött bérleti szerződés módosítására 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött adásvételi szerződés módosítására, valamint megkötött

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA OLIMPIAI KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK FOLYAMATOS

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről szóló 68/2003. (XII. 22.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben