Szőlészet és borászat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szőlészet és borászat"

Átírás

1 Figyelmébe ajánljuk! Szőlészet és borászat Fitotechnika (1.) ROVATVEZETŐ: Dr. Zanathy Gábor Az alanyok fitotechnikája Dr. Hajdu Edit szőlőnemesítő Kecskemét A szőlőtermesztésben a fitotechnika nagyon befolyásolja az ültetvény teljesítményét, a termésmennyiséget és minőségét, ezért nélkülözhetetlen. A termés mennyisége alatt az egységnyi felületre eső vessző- és fürttermést, a minőség alatt a vesszők és a fürtök beltartalmi értékeit, csemegeszőlőfajtáknál ehhez még a fürtök megjelenését, azaz tetszetősségét értjük. A fitotechnika kihat az ültetvény állapotára és termőegyensúlyára is. A szőlőültetvényeket megfelelő kultúrállapotban kell tartanunk. A fitotechnika munkáit nem általában kell elvégeznünk, hanem a fajta igényének megfelelően. Ehhez ismerni kell a fajtákat, azok jellemzőit, azért, hogy munkáinkat a fajtához igazítva, szakszerűen és hatékonyan végezzük el. A fitotechnikával évről évre koordináljuk a szőlőtőkék termőegyensúlyát. Ez teljesen a szakember kezében van, tehát ő vállalja a felelősséget is az ültetvények termőkapacitásának kihasználásáért. Mindenképpen a fajtából kell kiindulnunk. A növénynek, azaz a szőlőtőkének a genetikai adottsága és kapacitása maga a fajta. Ezt az adottságot a szőlőtermesztésben maximálisan kell kihasználnunk. Magát a fajtát ingyen kapjuk, s adottságainak kihasználtsága a környezetétől (termőtalaj, éghajlat, domborzati viszonyok, víz- és tápanyag-ellátottság, fitotechnika) függ. Ez fordítva is igaz, mert a fajtát, annak ismeretében, megfelelő környezetben kell termeszteni. A környezeti tényezők közül ebben a cikksorozatban a fitotechnikai munkákról lesz szó külön az alany-, a csemege- és a borszőlőfajtáknál. Az alanyok fitotechnikája Az alanytermesztés a filoxéravésznek köszönhető. A kötött talajú borvidékek területe az 1870-es évek óta fertőzött az Amerikából behurcolt szőlőgyökértetűvel, más néven filoxérával (Daktulosphairae vitifoliae FITCH). Az alanyhasználat a rovar elleni védekezés egyetlen, biztos és büszkén vallhatjuk, hogy biológiai védelme. Ez a rovarkártétel és a rovar állandó jelenléte a talajokban, hívta életre a szőlőoltvány-termesztést a világ szőlőtermesztő államaiban, így Európában és Magyarországon is. Hazánkban az első üzemi oltványkészítés 1920-as évekre tehető. Ekkor kezdték oltvánnyal telepíteni az ültetvényeket. Ma a borvidékek új szőlőültetvényeinek közel 90 %-a oltott növényekkel települ. Ez a tény 1. táblázat Az alanyok fi totechnikai jellemzői egyben magyarázatot ad az oltványszőlő használatára, fontosságára. Mivel minden oltvány alsó, gyökeres része az alany, nem kell különösképpen igazolni az alanyok használatának, előállításának, termesztésének szükségességét. Ez a tevékenység elsősorban az oltványtermesztőket érinti, és átvitt értelemben az oltványokat használó szőlőtermesztőt, kivéve a homokos területen dolgozókat, ahol nincs filoxéra-probléma, ahol a szőlőt saját gyökerén lehet termeszteni. Az alanytermesztés és -használat területei: az alanytelepek, a csemegeszőlő-ültetvények (árutermő ültetvények és házikertek) és legnagyobb felületen a borszőlőt termő ültetvények. Alanyoknak az Észak-Amerikában élő vad szőlőfajokat vagy azok hibridjeit használják. Ezek a hibridek főként francia és az olasz nemesítőktől származnak. De közöttük említhetjük az egyik legnevesebb alanynemesítőnket, Teleki Zsigmondot. Az ő alanyfajtái jelenleg is Alany Vegetáció Növekedési Vessző Vesszőhozam hossza erély beérése Berl. x Rip. T.5 közepes erőteljes igen jó középkorai Berl. x Rip. 8 B hosszú középerős nagy tömegű késői Berl. x Rip. T-K 5 BB hosszú erőteljes nagy tömegű korai Berl. x Rip. S.O.4 középhosszú középerős jó korai Berl. x Rip. 125 AA korai erőteljes jó igen késői Georgikon 28 hosszú igen erőteljes nagy tömegű korai Fercal közepes erőteljes jó késői Börner közepes erőteljes jó korai Richter 110 hosszú középerős közepes késői Paulsen 1103 hosszú igen erőteljes közepes késői

2 1. kép Börner fa-bél aránya 2. kép A Börner vessző keresztmetszete 3. kép A Börner vessző hosszmetszete a világon legelterjedtebbek. Magyarországon viszonylag kevés alanyfajtát használunk. Ezek a következők: Berlandieri x Riparia Teleki 5 C (Erős növekedésű, gyorsan fejlődik, hajtásai hosszúra nőnek, sok hajtást nevel, és azokat minden évben jól beérleli). Berlandieri x Riparia Teleki 8 B (Középerős vagy erőteljesen nő. Vesszőit későn érleli. Ültetés után tőkéi még gyengén növekednek és élettartamuk nem elég hosszú). Berlandieri x Riparia Teleki- Kober 5 BB (Erőteljesen nő, legjobban terem, vesszőit 2 héttel későbben érleli, mint a T 5 C). Berlandieri x Riparia Teleki-Fuhr S.O.4 (Közepes a növekedési erélye, lassan nő, az első években gyenge, de utána jól fejlődnek tőkéi, korai és jó a vesszőérése, és jó a vesszőhozama is). Berlandieri x Riparia Teleki- Kober 125 AA (Viszonylag kevés és vékony vesszőket nevel. Az alanyok között legkésőbben érleli hajtásait, melyek a legtöbb évben jól beérnek. Veszszőhozama jó). Georgikon 28 (Tőkéje erőteljesen nő. Hajtásai gyorsan és hosszúra fejlődnek. Sok hajtást nevel, azokat korán és jól beérleli. Nagy a vesszőhozama ezer db/ha)). Fercal (Tőkéje erőteljesen nő, vesszőit viszonylag későn érleli, egy héttel későbben, mint pl. a Teleki-Fuhr S.O.4.). Börner (A vegetációs ideje viszonylag rövid, erőteljesen nő, korán érleli vesszőit és sok veszszőt terem). Richter 110 (A kiültetés után gyengén, de az 5. évtől már kielégítően fejlődik. Hosszú a vegetációs ciklusa és a vesszőbeérése lassú). Paulsen 1103 (Vegetációja hoszszabb, mint a Berl. x Rip. hibrideknél. Tőkéje igen erőteljesen nő. Vesszőbeérése elhúzódó). 4. kép Ferde huzalos alanyültetvény tavasszal E fajták és klónjaik eléggé filoxéra- és mésztűrők, vitálisan növekednek és egészségesek (1. táblázat). Ezeket a fajtákat a talajtípusokhoz, a termesztés módjához, a tápanyagellátáshoz, a nemes fajtákhoz, azok virágkötődési jellegéhez, növekedési erélyéhez választjuk ki. Az alanyok általában igen vitálisan növő tőkék. Sajátos tenyészterületet és különleges támberendezést igényelnek. Attól függően végezzük a tőkék fitotechnikáját, hogy miként építjük ki támberendezésüket. Az alanyoknál nagyon fontos a tőkék hajtásrendszere, hiszen a be- 151

3 Figyelmébe ajánljuk! hónaljhajtások. A hajtások rendkívül intenzíven növekednek, rajtuk sok hónaljjal és sok kaccsal. Nevelésüknél azok egyenletes vastagságára és egyenes kialakítására kell törekednünk. Az alanyok fürttermést nem hoznak. Bár van kivétel, ilyen pl. a Teleki-Kober 5BB, amely egyes évjáratokban megtermékenyült fürtöket hoz (7. kép). Metszés 5. kép Ferde huzalos alanyültetvény a vegetációban érett hajtásokért, azaz a vesszőkért termesztjük őket. A kívánalom ennek érdekében a hosszú, egyenletes vastagságú, kedvező fa/bél arányú, és beltartalomban (víz- és tápanyagokban, szénhidrátokban) is értékes szaporítóanyag előállítása (1-3. kép). Ehhez szükséges a hajtások, ezeken lévő levelek mint az asszimilátákat termelő növényi részek, fényellátottsága. Éppen ezért kerülni kell a sűrű lomb kialakítását, amelyben sok levél önárnyékban szenved, melynek következtében az asszimiláció intenzitása lecsökken. már kiveszett. Az alanyok ültetvénye az ún. anyatelep, amely a szaporítás célját szolgálja. Ezért az anyatelepeket azok művelik vagy műveltetik, akik oltványtermesztéssel foglalkoznak. Az alanyok a termő szőlőfajtákhoz képest korábban fakadnak, ezért a metszést velük kezdjük. A másik sajátossága az alanyoknak, hogy a tőkefejen nagyon sok rejtett rügyet képeznek, s ezek mind kihajtanak. Tehát sok hajtás fejlődik a tőkéken, de magukon a hajtásokon is. Ezek a Az alanyok fitotechnikai munkái a metszéssel kezdődnek, amit érdemes a szőlővessző letermelésével együtt elvégezni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor tavasszal, a rügyfakadás előtt metszünk. Ez akkor fordulhat elő, ha magas a hótakaró és a tőkefej nehezen közelíthető meg. A metszéssel már meghatározzuk a tőke terhelését. A telepítés után az első és második évben két rügyre metsszük viszsza a fiatal tőkén fejlődött vesszőket. Majd a következő években, amikor kialakult már a tőkefej, a metszést kétféle módon folytatjuk. Az egyik, a tőkefejek kopaszra metszése. Ilyenkor nem hagyunk a tőkefejen csapokat, hanem teljesen lemetsszük a vesszőket, azaz tőből levágjuk és a rejtett rügyekre, ill. azok kihajtására alapozunk. Ezt a módszert az utóbbi időben már egyre kevesebben alkalmazzák. En- Az alanyok fitotechnikai munkái Az alanytőkék vitálisak, hajtásai rendkívül hosszúra, olykor 8-10 m-re is megnőnek. Ezeket a hajtásokat úgy kell nevelni és ápolni, hogy fénynek kitettek legyenek. A déli államokban (pl. Olaszország, Görögország, Spanyolország) a talaj felszínén hagyják kúszni a hajtásokat, s így növekednek és fejlődnek. Északabbra fekvő országokban a talajtól felemelve a hajtásokat vagy ferde huzalos támberendezés mellett (4-6. kép), vagy az ún. asztalos támberendezésen, illetve ezek kombinációiban nevelik. Korábban, még a XIX. század elején, a póznás műveléssel termesztették az alanyokat. Ez a termesztéstechnika mára 6. kép Alanyültetvény letermelés előtt (Abasár)

4 7. kép Fürtképződés a Teleki-Kober 5BB hajtásain 8. kép Újabb nyári rügy fejlődése a levél és a hónaljhajtás tövében nek az oka, hogy a rejtett rügyekből fakadó hajtások sokkal könnyebben lepattannak a tőkefejről, mint a csapokon meghagyott rügyekből fejlődő hajtások. A másik, a rövidcsapos metszés. A tőkefejen 4-6 db 2-3 rügyes csapot hagyunk. Ezzel már meghatározzuk a tőke terhelését is. A csapokat évenként váltogatjuk. A metszéssel egy időben a ferdehuzalos rendszernél a huzalokat (ez általában bálázó zsinór) lenn a tőkéhez vagy a tőkék mellé levert cölöphöz, fenn pedig egy páros huzalhoz erősítjük kb. 45 -os szögben. Az egyik tőkének a hajtásait az egyik huzalhoz, a másik tőke hajtásait a másik huzalhoz erősítjük. Ezáltal szellősebben nevelhetjük a hajtásokat. Ezekhez a ferdén kihúzott zsinórokhoz fogjuk folyamatosan kötözni a hajtásokat a vegetáció alatt. A ferde huzalos támrendszer kombinálható még egy tartóhuzallal, amelyen vízszintesen nevelhetőek a hajtásokon. Hajtások nevelése A hajtások nevelése gondos munkát és odafigyelést igényel. Ezt a munkát folyamatosan kell elvégezni a rügyfakadástól a vesszőérésig, a hajtásnövekedés befejezéséig (augusztus végéig, szeptember közepéig). A tőkefejből kifakadó hajtások igen törékenyek és könnyen lepattannak. Ezt a nehézséget az ún. terelő henger tőke köré helyezésével könnyíthetjük. Ez a henger nem engedi eldőlni a hajtásokat, s így nem pattannak le. Miután a hajtások töve kezd megfásodni és szövetei határozottan differenciálódtak már, akkor leválogatjuk a hajtásokat. A tőke, illetve a fajta igényének megfelelően 8-12 hajtást hagyunk egy-egy tőkén. A hajtások erőteljes és elterülő növekedése miatt az alanyokat folyamatosan kell kezelni mindkét típusú támberendezésnél. A hajtások első kötözését aggatásnak nevezzük, amikor egy laza kötéssel legtöbbször még a hajtásválogatás előtt, kb. 30 cm magasan támasza mellé rögzítjük a hajtásokat. Ha a hajtások töve már rögzült a tőkefejen, leválogatjuk a hajtásokat a kívánt mennyiségre és a megmaradtakat kötéssel rögzítjük támaszukhoz. Ezt a hajtások növekedésével párhuzamosan folyamatosan végezzük. A kötések egymástól cm-re legyenek. Mivel rendkívül intenzív az alanyok hajtásnövekedése, a levelek hónaljában lévő nyári rügyek folyamatosan kifakadnak és hónaljhajtásokat hoznak (8. kép). Ezek a hónaljhajtások igencsak besűrítik a lombsátort. Ahhoz, hogy fényhez jussanak a zöld részek (szártagok, levelek), folyamatosan ki kell törni a hónaljhajtásokat. Az 5-10 cm-es hosszúságnál pattanva kitörhetőek (9. kép), s nem hagynak nagy sebet a hajtáson. Amennyiben a hónaljhajtások kitörésével elkésünk, akkor azok megfásodnak, s már csak késsel vagy metszőollóval vághatók le. Ekkor egy kis fásodott csonk marad a levelek hónaljában, ami az alanyvessző értékét és minőségét csökkenti és az oltás előtt nehezíti a rügyek kivakítását. Nagy hibát követünk el, ha a már megfásodott hónaljhajtásokat kézzel kitörjük, miközben betépjük a főhajtást. Ezzel sérültek (sliccesek) lesznek a hajtások, amelyeknek ez a része oltásra már nem használható. A hajtások kezelésénél a főhajtásokat irányítani kell a növekedésének megfelelően. Mivel igen sok, hosszú és erős kacsot nevelnek az alanyok, vigyázni kell, hogy a kacsok ne csavarják fel a hajtásvégeket, mert akkor görbére nőnek és oltásra értéktelenek (10. kép). A hajtások kötözése előtt hónaljazzuk ki a korábbi kötéstől tovább nőtt hajtásrészeket, a kacsokat vágjuk le, majd azután a megmunkált (hónaljazott) hajtásokat együtt rögzítsük a támaszhoz. A kacsok levágásával elősegíthetjük az őszi/téli letermelést, különösen az asztalos művelésnél, ahol a vesszőkötegeket az asztalról húzva kell lerántani. Ha azokat még tartják a megfásodott kacsok, akkor igen megnehezítik ezt a munkamozzanatot. Az ápolási munkáknál folyamatosan ellenőrizzük a már kezelt hajtásrészeket, ahol még kinőhetnek 9. kép Hónaljhajtás Kitörés előtt (Börner) 153

5 Figyelmébe ajánljuk! mindenképpen elősegíti az ősszel vagy télen végzendő gyors vesszőletermelést. Ne felejtsük el, hogy a vesszőletermelést hidegben, gyakran hóban kell végezni. Alanyhasználat a csemegeszőlő-termesztésnél 10. kép Kaccsal betekert hajtásvég Az ún. asztalos alanytermesztésnél az asztalon fekvő és fejlődő hajtások zöldmunkái kényelmesen, egyenes testtartással elvégezhetők. Ugyanakkor a hajtásokon fejlődött hónaljhajtások jól áttekinthetőek és könnyen kitörhetőek. Itt hatékonyan és gyorsan lehet elvégezni a zöldmunkákat. Ha a hajtásokon fürtök fejlődnek, akkor azokat mielőbb el kell távolítani, mert sok tápanyagot fogyasztanak és egyébként is az alanyoknál szükségtelenek. A fitotechnika segíti a vesszők fejlődését, hozzájárul a jó vesszőbeéréshez és a vesszők letermelését könnyítik. A szakszerűen elvégzett fitotechnika A csemegeszőlőt-termesztők szívesen alkalmazzák a helyben oltást. (Borszőlőknél ez a módszer nem olyan gyakori). Ez a kötött talajú területeken nélkülözhetetlen, de a laza (homokos) talajú területeken is egyaránt használatos. Előnye a filoxéra elleni biztos védelem és lehetővé teszi a gyors és többszöri fajtaváltást. Csemegeszőlőnél a piaci és fogyasztási igények gyorsan változnak, s ezeket a megváltozott igényeket a csemegeszőlő-termesztőknek követniük kell. Először eltelepítik az alanyokat. Ha a hajtásuk meghaladja a ceruza vastagságot, mm-t és a másfél méter hosszúságot, akkor eredményesen ráoltható a nemes fajta zöld, vagy fás csapja. Ennek ideális ideje a szőlő virágzásának időtartama (május közepe-június közepe). Oltáshoz az időjárás akkor a legalkalmasabb, amikor nappal és éjszaka is egyenletesen meleg van. Az éjszakai lehűlés gátolja a kallusz-képződést és ilyen esetekben az oltás sikertelen. Amikor az alanyra ráoltott és termő csemegeszőlő-fajta már nem 11. kép Szakszerűen kezelt lombsátor hónaljhajtások, illetve a tőkefejet, ahol szintén újabb, de szükségtelen hajtások fejlődhetnek. Évente legalább szeri kötözés és hónaljazás szükséges. A hoszszabb és erőteljesebben növő fajtáknál ennek gyakorisága még növekedhet. A hajtásokat lehetőleg ne csonkázzuk. Sőt, ha ezt a nyár végén végezzük, akkor a főhajtások rügyeit (téli rügyeket) esetleg kihajtásra késztetjük. A szakszerűen kezelt alanyültetvények tőkéin a hajtások egyenletesen fejlődnek és érnek, lombsátruk szellős és a napfény jól átjárja ( kép). 12. kép Szakszerűtlenül kezelt, sűrű lombsátor

6 13. kép Fajtaváltásra átoltott termő tőke (Dunaföldvár) kedvelt a piacon, akkor az ültetvényt átolthatjuk. Mivel az oltáshely kívánatos magassága az alanyon cm, alatta lévő alanyrész a rejtett rügyekből sok hajtás hozatalára képes. Ezeket a hajtásokat meghagyjuk és tőkénként 2-3 db-ot felnevelünk, miközben ugyanazokat a tőkéket még teremni hagyjuk. Elvégezzük az oltásokat az új és kívánatos fajtával. Amikor ezek az oltások biztosan megeredtek (13. kép), akkor a következő év tavaszán tőből visszavágjuk a régi termő törzseket az új és átoltott hajtásokig. A törzs visszavágásával ejtett sebeket sebtapasszal kezeljük a különféle fertőzések elkerülése végett. A következő években ezeket az átoltásokat hagyjuk teremni. Az átoltások megismételhetőek. Ezt a módszert házikertekben és árutermő ültetvényekben egyaránt alkalmazhatjuk. Alanyhasználat a kertek díszítéséhez Nem szabad elfeledkeznünk az alanyok díszítő értékeiről sem. Az alanyok lombsátra sűrű, leveleinek formája és színeződése impozáns. Sok kertészkedést kedvelő a saját kertjében falakra felfuttatva vagy árnyat adó lugasnak kialakítva használja az alanyokat. Az alanyok legtöbbje rezisztens a gombabetegségekkel szemben, s ezért permetezni sem kell. Így a környezetet kímélve praktikusan használhatók. A díszítésre használt alanyok kezelése a célnak megfelelően történik. A tavaszi metszést követően a hajtásokat a kívánatos lombsűrűséghez kell ritkítani és visszavágni. Metszéskor a venyige koszorúk kötéséhez vagy tüzeléshez felhasználható. Irodalom: Csepregi Pál-Zilai János (1989): Szőlőfajta-ismeret és -használat. Mezőgazdasági Kiadó. (508) Joachim Schmid Frank Manty Bettina Lindner (2009): Geisenheimer Rebsorten und Klone Geisenheimer Berichte 67. Geisenheim (156) Bakonyi Károly Kocsis László (2004): Teleki Zsigmond élete és munkássága. VE GMK KK és LNY. Keszthely. (64) Bakonyi Károly Kocsis László (2006): Két évszázad az oktatás és a kutatás Szolgálatában. PE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Keszthely. (119) Fotó: A 2. és 3. elektronmikroszkópos kép kivételével a szerző felvételei 155

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Alanyfajták tulajdonságai (Az anyatelepeken) Vesszők beérlelése - a tenyészidő függvénye - befolyásolja a ráoltott nemes érési folyamatait Vesszőhozam:

Részletesebben

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján!

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! Lásd még SZŐLÉSZET SZÓBELI TÉTELEK Sz02 Tőke föld alatti részek

Részletesebben

Szőlő művelés- és metszésmódok

Szőlő művelés- és metszésmódok Szőlő művelés- és metszésmódok A kialakult metszésmódok szorosan összefüggnek a művelésmódokkal. Ezért a metszés- és a művelésmódokat csak együtt lehet tárgyalni. I. A metszés ismertetését a metszés biológiai

Részletesebben

Gyümölcsök metszése és koronaformái

Gyümölcsök metszése és koronaformái Gyümölcsök metszése és koronaformái Művelési rendszer Telepítési rendszer Termőfelület- és termésszabályozás Ültetési rendszer tőtávolság Faalak Sorés Törzsmagasság és koronaforma Metszés Növekedés- és

Részletesebben

Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde

Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde www.georgikon.hu; kocsis-l@georgikon.hu Elvárásaink a szőlőalany fajtákkal szemben:

Részletesebben

Szőlő metszése és művelésmódjai

Szőlő metszése és művelésmódjai Szőlő metszése és művelésmódjai metszésmód: fás részek (vessző, cser) nyugalmi időben történő visszavágásának módja és mértéke művelésmód: a szőlőtőke 2 évnél idősebb szárrendszerének mérete és térbeli

Részletesebben

Borászati technológia I.

Borászati technológia I. Borászati technológia I. A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék minőségét! A szőlész és a borász együttműködése nélkülözhetetlen. A minőségi alapanyag

Részletesebben

A szőlő metszése. A metszés célja:

A szőlő metszése. A metszés célja: A szőlő metszése A metszés célja: a szőlő meghatározott alakúra nevelése és a kialakított forma fenntartása a tőke kezelhetőségének biztosítása a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás termésszabályozás

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 kordonművelés metszése és zöldmunkái az év során 6 3 7 3.1 A tőke részei és a tőkeművelésmódok változatai 7 3.2 A kordonművelésű

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 metszése és zöldmunkái az év során 5 3 6 3.1 A tőke részei és a tőkeművelésmód változatai 6 3.2 A támasz és méretezése 8 4

Részletesebben

http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf

http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf A piacon kelendő a friss szőlő a fogyasztók körében. Különösen jó eladási árral szerepelnek a piacok polcain a növényvédő

Részletesebben

A szőlő művelésmódjai

A szőlő művelésmódjai A szőlő művelésmódjai Művelésmód Az ültetvényszerkezet eleme A tőke föld feletti idősebb fás részeinek nagyságát, alakját, térbeli elhelyezkedését jelenti, melyet metszéssel és zöldmunkákkal alakítunk

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban

Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dió szaporítás itthon és a nagyvilágban Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár hrotko.karoly@kertk.szie.hu Előadásom témakörei A diófajták oltása, szemzése, oltványnevelése Autovegetatív szaporítási módok In

Részletesebben

Hiányozhatnak a virágzatkezdemények o C-ig egyre több virágzatkezdemény. - Sok szőlőfajta termékenysége a trópusok felé haladva növekszik

Hiányozhatnak a virágzatkezdemények o C-ig egyre több virágzatkezdemény. - Sok szőlőfajta termékenysége a trópusok felé haladva növekszik A virágzatok és a termés kialakulási folyamatai A főhajtások fürtjei két vegetatív ciklus alatt fejlődik ki Hónaljhajtások másodfürtjei: néhány hónapos folyamat A kialakuló téli rügyekben végbemenő folyamatok

Részletesebben

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu KÜLÖNLEGES CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Anita Bíró kék Carina Conegliáno (Adriána) Csausruzsovüj (Klára) Dabuki Diamant Dunavszka lazúr Emperor

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Őszi munkák a gyümölcsöskertben, szőlőben

Őszi munkák a gyümölcsöskertben, szőlőben Őszi munkák a gyümölcsöskertben, szőlőben Fákkal, cserjékkel kapcsolatos őszi teendők: - Az évi utolsó fűnyírás (ha szükséges), a gyep szellőztetése, a kaszálék felhasználása (mulcs, komposzt) - A lehullott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés Petesné Horváth Anna Miként alakíthatjuk az eltelepített oltványok koronáját? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés A követelménymodul száma: 2228-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny?

Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? Figyelmébe ajánljuk! Szőlészet és borászat ROVATVEZETŐ: Dr. Zanathy Gábor Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? Dr. Zanathy Gábor BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék Az egyesfüggöny művelés

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 metszése és zöldmunkái az év során 6 3 7 3.1 A tőke részei 7 3.2 ű ültetvények szerkezete 8 4 A tőkeművelésmód 11 4.1 1. év

Részletesebben

Szőlő metszése és művelésmódjai. Definíciók. Rügyek termékenysége. Szőlő zöldmunkái. Tőke terhelése. Szőlő metszése

Szőlő metszése és művelésmódjai. Definíciók. Rügyek termékenysége. Szőlő zöldmunkái. Tőke terhelése. Szőlő metszése Szőlő metszése és művelésmódjai Definíciók metszésmód: az évenkénti visszavágások módja és mértéke művelésmód: az idősebb fás részek térbeli elhelyezkedése Szőlő metszése célja megfelelő tőkeforma kialakítása

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 2: Növekedés és fejlődés Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

A minőség fogalma. A minőség valaminek az értékelést is magában foglaló jellege (Magyar Értelmező Kéziszótár)

A minőség fogalma. A minőség valaminek az értékelést is magában foglaló jellege (Magyar Értelmező Kéziszótár) A minőség fogalma A minőség valaminek az értékelést is magában foglaló jellege (Magyar Értelmező Kéziszótár) A szőlő (bor) összetétele, érzékszervi értéke megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A művelési rendszer fogalma és elemei A koronaformák csoportosítása A fontosabb koronaformák, szerkezetük és jellemzőik Szerkesztette: Simon Gergely

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Főgyökérrendszer olyan gyökérzet, amelynek van egy főtengelye (főgyökér), mely a belőle eredő oldalgyökereknél fejlettebb.

Főgyökérrendszer olyan gyökérzet, amelynek van egy főtengelye (főgyökér), mely a belőle eredő oldalgyökereknél fejlettebb. A szőlő gyökérrendszere A gyökérrendszer feladata a növény rögzítése, tápanyaggal és vízzel való ellátása. Eredetileg a szőlőnek (mivel kétszikû növény) főgyökérrendszere lenne (lásd. magonc), de a vegetatív

Részletesebben

A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése

A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése A szılı életszakaszai, növekedése és fejlıdése A szılı életszakaszai 1. Improduktív fázis 1-3 év 2. Fokozódó termıképesség 2-3 5-6 év 3. Teljes termıképesség 5-6 25-30 év 4. Öregkori szakasz biológiai

Részletesebben

A szilva intenzív koronaformái és a metszés

A szilva intenzív koronaformái és a metszés A szilva intenzív koronaformái és a metszés Dr. Gonda István professor emeritus Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézet Ültetési rendszer kísérlet négy szilvafajtával Telepítés éve: 1997 tavasz Alany:

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

Mezo- és mikroelemek hiánya a szőlőben

Mezo- és mikroelemek hiánya a szőlőben A növényben legnagyobb mennyiségben jelen lévő, úgynevezett makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium) mellett közepes mennyiségben megtalálható mezo- (magnézium, kalcium, kén) és a legkisebb arányban jelenlévő,

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben KÁLIUM a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben Az elmúlt években az elégtelen műtrágya-felhasználás következtében talajaink tápanyagtartalma és tápanyagszolgáltató képessége csökkent,

Részletesebben

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása Szerkesztette: Simon Gergely Sipos Béla Zoltán Papp János A gyümölcstermesztés technológiájának rendszere Termőfelület és termésszabályozás: - metszés, - metszést

Részletesebben

Gyümölcsösök telepítése

Gyümölcsösök telepítése Gyümölcsösök telepítése Területválasztás } Fajtaválasztás Telepítés előkészítése Ültetvény létesítés (Szaporítóanyag előállítása) Telepítés Talajművelés Trágyázás Öntözés Fitotechnika Növényvédelem Betakarítás

Részletesebben

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET,

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, BADACSONY BESZÁMOLÓ JELENTÉS A szőlőültetvényben, kisparcellás kísérlet keretében, a Symbivit nevű, mikorrhiza gombát tartalmazó mikrobiológiai készítmény vizsgálatának

Részletesebben

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet

Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Dr. Bujdosó Géza Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutató Intézet dr. Bujdosó Géza NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Árutermelő gyümölcsültetvények kritériumai min.

Részletesebben

Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. A normál kerti talajokat kedvelem. Gondozási igényem csekély

Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. A normál kerti talajokat kedvelem. Gondozási igényem csekély Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek Fény Fényen is jól fejlődök, ha fokozottabb vízellátásról gondoskodsz számomra Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Víz Kisebb szárazságot még elviselek, kánikulában

Részletesebben

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES LOMBTRÁGYA KÍSÉRLET ÖSSZEFOGLALÁSA Készítette: Kiss Attila Tápiószentmárton, 2015 SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Helyszín: Bénye, Gomba 90 ha szőlő,

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 művelés metszése és zöldmunkái az év során 5 3 6 3.1 A tőke részei és a tőkeművelésmód változatai 6 3.2 tőkeművelésmódú ültetvények

Részletesebben

Termesztéstechnológia fejlesztés

Termesztéstechnológia fejlesztés Termesztéstechnológia fejlesztés Kutatási programok és pályázatok 1. A hegyvidéki minõségi borszõlõtermesztés fajtaösszetételének és technológiájának fejlesztése A mennyiség és minõség összefüggése Korszerû

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán Szőlő fajták Vörös borszőlő fajták Syrah Október elején érik. Fürtje hosszúkáshengeres, tömött, középnagy (130 gr). Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha. Középerős növekedésű, bőtermő. Talaj

Részletesebben

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja:

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja: Kurzus neve: Nappali II.évf. BSC Idő: 2013/2014. I.félév Tantárgy neve: Gyümölcstermesztés I. Tantárgyelem neve: Felelős Kar: KF Kertészeti Főiskolai Kar Felelős tanszék/intézet: Gyümölcs- és Szőlőtermesztési

Részletesebben

1 Aspidistra elatior kb.60 cm magasra nő, nagyon árnyéktűrő ( lux), igénytelen, a legmostohább körülmények közt is megél

1 Aspidistra elatior kb.60 cm magasra nő, nagyon árnyéktűrő ( lux), igénytelen, a legmostohább körülmények közt is megél 1 Aspidistra elatior kb.60 cm magasra nő, nagyon árnyéktűrő (300-400 lux), igénytelen, a legmostohább körülmények közt is megél 2 Chrysalidocarpus más néven Dypsis vagy Areca lutescens pálma, kb 1,5-2,5

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

A málna- és szedertermesztés gazdaságossága

A málna- és szedertermesztés gazdaságossága A málna és a szeder ültetvénytelepítési költsége meglehetősen közel áll egymáshoz, még ha művelési rendszerük némileg eltérő is. A málna térállása jellemzően 2,5-3 0,3-0,4 méter, hektáronkénti tőszáma

Részletesebben

A feketerothadás? tünetei és a védekezés lehetőségei

A feketerothadás? tünetei és a védekezés lehetőségei A feketerothadás? tünetei és a védekezés lehetőségei Őshazája Észak-Amerika, Turner 1848-ban írta le részletesen, az amerikaiak a legrettenetesebb szőlőbetegségnek tartották Scribner 1886. A szőlő feketerothadását

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők A csemegeszőlőfajták termesztési értékét meghatározó jellemzők Termésminőség A csemegeszőlőfajták minősége cukor és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos A nagy, laza fürtű és nagy

Részletesebben

(Vélemények) EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2009/C 70/09)

(Vélemények) EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG (2009/C 70/09) 2009.3.24. C 70/27 V (Vélemények) EGYÉB JOGI AKTUSOK BIZOTTSÁG Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

Keressünk jó termőhelyet a mandulának

Keressünk jó termőhelyet a mandulának Irán, Irak, Törökország, Szíria, Libanon, Kazahsztán, Üzbegisztán hegyeiben találhatók természetes élőhelyei. Az ókorban az egyik legfontosabb mezőgazdasági termék volt, széles körben termesztették a Földközi-tenger

Részletesebben

PALESITS FAISKOLAI KFT.

PALESITS FAISKOLAI KFT. Import cseresznyeoltvány ajánlati lista, 2018. ősz Fytos Faiskola (CZ) Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk árakat és azok Vevők részéről való elfogadása

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Levélfelületi index mérése és modellezése intenzív cseresznye ültetvényben. Készítette: Piblinger Brigitta Környezettan alapszakos hallgató

Levélfelületi index mérése és modellezése intenzív cseresznye ültetvényben. Készítette: Piblinger Brigitta Környezettan alapszakos hallgató Levélfelületi index mérése és modellezése intenzív cseresznye ültetvényben Készítette: Piblinger Brigitta Környezettan alapszakos hallgató Levélfelületi index (Leaf Area Index) Növényállomány jellemzésére

Részletesebben

Ökológiai szőlőtermesztés. Madaras Krisztina

Ökológiai szőlőtermesztés. Madaras Krisztina Ökológiai szőlőtermesztés Madaras Krisztina Általános célkitűzések minden állókultúra esetén jövedelmező termelés minőségi termék diverzitás növelése, megőrzése természetes szabályozó mechanizmusok elősegítése

Részletesebben

A süllő tavi intenzív nevelésének lehetőségei

A süllő tavi intenzív nevelésének lehetőségei A süllő tavi intenzív nevelésének lehetőségei VI. Gödöllői Halászati, Horgászati Szakember Találkozó 2016. Február 4-5. Gödöllő Horváth Zoltán ifj., Horváth Zoltán H & H Carpio Halászati Kft. Bemutatkozás

Részletesebben

Rózsa katalógus Tearózsa hibridek tel

Rózsa katalógus Tearózsa hibridek   tel Rózsa katalógus 2013. Tearózsa hibridek www.rozsa.kereskedes.eu tel. +36 70 311-6255 www.rozsa.kereskedes.eu rozsa@kereskedes.eu Tearózsa hibridek www.rozsa.kereskedes.eu tel.: +36 70 311-6255 Tearózsa

Részletesebben

Fás szárú energetikai ültetvények

Fás szárú energetikai ültetvények Fás szárú energetikai ültetvények Holl Katalin MGSZH Erdészeti Igazgatósága Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Területhasznosítás Napjainkban

Részletesebben

Az ültetvényanyagok előállítása. Fajtafenntartás, fajtagyűjtemények. dugványt. termő törzsültetvény. dugvány. dugványiskola. dugvány csemete.

Az ültetvényanyagok előállítása. Fajtafenntartás, fajtagyűjtemények. dugványt. termő törzsültetvény. dugvány. dugványiskola. dugvány csemete. Gyümölcsfaiskola Gyökeres gyümölcs szaporítóanyagot előállító szaporító terület, a rajta lévő növényállománnyal, törzsültetvénnyel, felszerelésekkel, épületekkel, amelynek működését a minősítő intézet

Részletesebben

HR Tm2, IR TSWV, IR M

HR Tm2, IR TSWV, IR M HR Tm2, IR TSWV, IR M Folytonnövő, csüngő, kúp alakú, szép fehér, édes, nagy bogyójú hibrid. A termés tömege 120-140g. Szedéséretten fehér, teljesen beérve piros. Növekedési erélye nagy, ízközei aránylag

Részletesebben

Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga

Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga Dr. Janky Ferenc Rácz Kinga Szőlészeti-Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek, 2012. február 20.-24. Bevezetés Európa meghatározó mind a termelésben, mind a fogyasztásban Itt a fogyasztás csökken

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 1: Növényvédelmi stratégiák Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány

Részletesebben

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes, kisméretű kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 14. szám 3663

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 14. szám 3663 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 14. szám 3663 A vidékfejlesztési miniszter 13/2011. (II. 18.) VM rendelete a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló

Részletesebben

CUKORRÉPA VETŐMAGOK 72

CUKORRÉPA VETŐMAGOK 72 CUKORRÉPA 72 CUKORRÉPA VETŐMAGOK Kiemelkedően magas cukortartalmú, rizoktónia toleráns cukorrépa. Cerkospóra ellen az egyik legellenállóbb fajta. Minden cukorrépa termesztésre alkalmas területen termeszthető.

Részletesebben

KARAVÁN F1. Csúcshozam, stressz toleranciával!

KARAVÁN F1. Csúcshozam, stressz toleranciával! UBORKA FAJTAKÍNÁLAT KARAVÁN F1 Csúcshozam, stressz toleranciával! Nagyon korai, partenokarp uborka hibrid. Középerős növekedésű, oldalhajtásai rövidek. Termései szabályos henger alakúak, ikresedésre, deformálódásra

Részletesebben

Ruszból. Kismis lucsüsztüj. Kismis vadkana

Ruszból. Kismis lucsüsztüj. Kismis vadkana Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MAGNÉLKÜLI CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Ruszból Kismis lucsüsztüj Kismis vadkana Kismis moldavszkij Fehér Szultán Belgrádi magvatlan Ruby King Vénusz Flame seedles

Részletesebben

PARADICSOM. (Lycopersicon esculentum)

PARADICSOM. (Lycopersicon esculentum) PARADICSOM (Lycopersicon esculentum) 1g=magszám Vetőmagigény 100 palántához Vetésidő Vetésmélység cm Sor- és tőtávolság cm Csírázási nap 18-20 C-on 270-450 0,4-0,5 g vagy 140 szem 1. I-II-hajtatás 2. II-III

Részletesebben

Nemesnyár ipari faültetvény. Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel

Nemesnyár ipari faültetvény. Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel Nemesnyár ipari faültetvény Faanyagtermelés mezőgazdasági módszerekkel Mi jellemzi az ültetvényt? Kimagasló jövedelmezőség, alacsony kockázat, növekvő piaci kereslet Rendelkezésre áll: egyszeri beruházási

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban old. Június 3-án Faenzához közeli kajsziültetvényekben rendezett fajtabemutatót a Dalmonte faiskola és a francia Escande

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek Csonthéjasok Héjasok Bogyósgyümölcsűek alma körte birs naspolya cseresznye

Részletesebben

KISKŐRÖS, 2014. szeptember 5.

KISKŐRÖS, 2014. szeptember 5. KISKŐRÖS, 2014. szeptember 5. REZISZTENCIAKUTATÁS Dr. Hajdu Edit REZISZTENCIA = ELLENÁLLÁS A szőlőt károsító stressz hatások: ABIOTIKUS - fagy, napsugárzás, jég, szárazság BIOTIKUS - károsítók: betegségek,

Részletesebben

Az Európában legszélesebb körben alkalmazott gyakorlatok a szőlő korai tőkeelhalásával (GTDs) szemben

Az Európában legszélesebb körben alkalmazott gyakorlatok a szőlő korai tőkeelhalásával (GTDs) szemben Az Európában legszélesebb körben alkalmazott gyakorlatok a szőlő korai tőkeelhalásával (GTDs) szemben A WINETWORK projekt keretprogramja során azonosított szabadföldi megfigyelések eredményei A WINETWORK

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.14.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.14. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.21-ig. Várható frissítés: 2015.05.21. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői Megbízás célja, indoka A felperes a kilencvenes évek elején elindította erdészeti csemetetermesztési vállalkozását. Saját tulajdonú, valamint bérelt földön végzi azóta is a csemetetermesztést. Az 1994-es

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

Ökológiai igény. Növekedési sajátosságok. Birs fajtakutatás. Táplálkozásbiológiai érték Konstantinápolyi

Ökológiai igény. Növekedési sajátosságok. Birs fajtakutatás. Táplálkozásbiológiai érték Konstantinápolyi Birsfajták megfigyelése génbankokban Összeállította: Dr. Szabó Tibor Tápiószele 2014. 10. 21. Ökológiai igény Elő- és Közép-Ázsiából származik Meleg- és fényigényes gyümölcsfaj Téli lehűlésektől (-20 -

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható. Szója oltóporról RhizoNat Extra természetes szója oltópor: A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő képességű, természetes Bradyrhizobium japonicumokat tartalmazó, eredetű, hozamfokozó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról A növényfajták állami elismeréséről, valamint a

Részletesebben

Miklós Dénes. Különleges növények a háztájiban

Miklós Dénes. Különleges növények a háztájiban Miklós Dénes Különleges növények a háztájiban Sok szeretettel ajánlom feleségemnek, Karolinának, kislányomnak, Karolina Rékának és minden kedves ismerœsömnek Miklós Dénes Különleges növények a háztájiban

Részletesebben

Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland

Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland Ta r t a l o m Borsó.... 6 Hagyma..... 8 Fokhagyma....10 Spenót....12 Saláta......14 Retek.. 16 Tök... 18 Uborka...20 Káposzta.....22 Karalábé....24 4 Ta r t a l

Részletesebben

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható. Szója oltóporról RhizoNat Extra természetes szója oltópor: A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő képességű, természetes Bradyrhizobium japonicumokat tartalmazó, eredetű, hozamfokozó

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Békés A fajta elismerés éve: 2005. A fajtai korai érésű, szálkás típusú. Alkalmazkodóképessége kiváló. Fagy- és télállósága

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek alma körte birs naspolya Csonthéjasok cseresznye meggy kajszi őszibarack szilva Héjasok dió mogyoró mandula gesztenye Bogyósgyümölcsűek

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

Dr. Németh Krisztina Főiskolai docens, intézetigazgató KF. Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét Erdei F. tér 1-3. nemeth.krisztina@kfk.kefo.

Dr. Németh Krisztina Főiskolai docens, intézetigazgató KF. Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét Erdei F. tér 1-3. nemeth.krisztina@kfk.kefo. Dr. Németh Krisztina Főiskolai docens, intézetigazgató KF. Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét Erdei F. tér 1-3. nemeth.krisztina@kfk.kefo.hu Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia, Lakitelek

Részletesebben

Magyarország Borrégiói

Magyarország Borrégiói A DUNA BORRÉGIÓ Magyarország Borrégiói 1. 2. 3. 4. 5. 6. Duna Borrégió Balaton Borrégió Pannon Borrégió Észak Magyarország Borrégió Észak-Dunántúl Borrégió Tokaji Miért szükséges a borrégió? 22 Borvidék

Részletesebben

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani.

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani. Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Mórahalom, Röszkei út 47. Tel. Fax.: 62/280-524 Borvidéki terv CSONGRÁDI BORVIDÉK A 2007-2008 BORPIACI ÉVTŐL SZÓLÓ BORVIDÉKI KÖVETELMÉNYRENDSZER A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK

Részletesebben