Szőlészet és borászat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szőlészet és borászat"

Átírás

1 Figyelmébe ajánljuk! Szőlészet és borászat Fitotechnika (1.) ROVATVEZETŐ: Dr. Zanathy Gábor Az alanyok fitotechnikája Dr. Hajdu Edit szőlőnemesítő Kecskemét A szőlőtermesztésben a fitotechnika nagyon befolyásolja az ültetvény teljesítményét, a termésmennyiséget és minőségét, ezért nélkülözhetetlen. A termés mennyisége alatt az egységnyi felületre eső vessző- és fürttermést, a minőség alatt a vesszők és a fürtök beltartalmi értékeit, csemegeszőlőfajtáknál ehhez még a fürtök megjelenését, azaz tetszetősségét értjük. A fitotechnika kihat az ültetvény állapotára és termőegyensúlyára is. A szőlőültetvényeket megfelelő kultúrállapotban kell tartanunk. A fitotechnika munkáit nem általában kell elvégeznünk, hanem a fajta igényének megfelelően. Ehhez ismerni kell a fajtákat, azok jellemzőit, azért, hogy munkáinkat a fajtához igazítva, szakszerűen és hatékonyan végezzük el. A fitotechnikával évről évre koordináljuk a szőlőtőkék termőegyensúlyát. Ez teljesen a szakember kezében van, tehát ő vállalja a felelősséget is az ültetvények termőkapacitásának kihasználásáért. Mindenképpen a fajtából kell kiindulnunk. A növénynek, azaz a szőlőtőkének a genetikai adottsága és kapacitása maga a fajta. Ezt az adottságot a szőlőtermesztésben maximálisan kell kihasználnunk. Magát a fajtát ingyen kapjuk, s adottságainak kihasználtsága a környezetétől (termőtalaj, éghajlat, domborzati viszonyok, víz- és tápanyag-ellátottság, fitotechnika) függ. Ez fordítva is igaz, mert a fajtát, annak ismeretében, megfelelő környezetben kell termeszteni. A környezeti tényezők közül ebben a cikksorozatban a fitotechnikai munkákról lesz szó külön az alany-, a csemege- és a borszőlőfajtáknál. Az alanyok fitotechnikája Az alanytermesztés a filoxéravésznek köszönhető. A kötött talajú borvidékek területe az 1870-es évek óta fertőzött az Amerikából behurcolt szőlőgyökértetűvel, más néven filoxérával (Daktulosphairae vitifoliae FITCH). Az alanyhasználat a rovar elleni védekezés egyetlen, biztos és büszkén vallhatjuk, hogy biológiai védelme. Ez a rovarkártétel és a rovar állandó jelenléte a talajokban, hívta életre a szőlőoltvány-termesztést a világ szőlőtermesztő államaiban, így Európában és Magyarországon is. Hazánkban az első üzemi oltványkészítés 1920-as évekre tehető. Ekkor kezdték oltvánnyal telepíteni az ültetvényeket. Ma a borvidékek új szőlőültetvényeinek közel 90 %-a oltott növényekkel települ. Ez a tény 1. táblázat Az alanyok fi totechnikai jellemzői egyben magyarázatot ad az oltványszőlő használatára, fontosságára. Mivel minden oltvány alsó, gyökeres része az alany, nem kell különösképpen igazolni az alanyok használatának, előállításának, termesztésének szükségességét. Ez a tevékenység elsősorban az oltványtermesztőket érinti, és átvitt értelemben az oltványokat használó szőlőtermesztőt, kivéve a homokos területen dolgozókat, ahol nincs filoxéra-probléma, ahol a szőlőt saját gyökerén lehet termeszteni. Az alanytermesztés és -használat területei: az alanytelepek, a csemegeszőlő-ültetvények (árutermő ültetvények és házikertek) és legnagyobb felületen a borszőlőt termő ültetvények. Alanyoknak az Észak-Amerikában élő vad szőlőfajokat vagy azok hibridjeit használják. Ezek a hibridek főként francia és az olasz nemesítőktől származnak. De közöttük említhetjük az egyik legnevesebb alanynemesítőnket, Teleki Zsigmondot. Az ő alanyfajtái jelenleg is Alany Vegetáció Növekedési Vessző Vesszőhozam hossza erély beérése Berl. x Rip. T.5 közepes erőteljes igen jó középkorai Berl. x Rip. 8 B hosszú középerős nagy tömegű késői Berl. x Rip. T-K 5 BB hosszú erőteljes nagy tömegű korai Berl. x Rip. S.O.4 középhosszú középerős jó korai Berl. x Rip. 125 AA korai erőteljes jó igen késői Georgikon 28 hosszú igen erőteljes nagy tömegű korai Fercal közepes erőteljes jó késői Börner közepes erőteljes jó korai Richter 110 hosszú középerős közepes késői Paulsen 1103 hosszú igen erőteljes közepes késői

2 1. kép Börner fa-bél aránya 2. kép A Börner vessző keresztmetszete 3. kép A Börner vessző hosszmetszete a világon legelterjedtebbek. Magyarországon viszonylag kevés alanyfajtát használunk. Ezek a következők: Berlandieri x Riparia Teleki 5 C (Erős növekedésű, gyorsan fejlődik, hajtásai hosszúra nőnek, sok hajtást nevel, és azokat minden évben jól beérleli). Berlandieri x Riparia Teleki 8 B (Középerős vagy erőteljesen nő. Vesszőit későn érleli. Ültetés után tőkéi még gyengén növekednek és élettartamuk nem elég hosszú). Berlandieri x Riparia Teleki- Kober 5 BB (Erőteljesen nő, legjobban terem, vesszőit 2 héttel későbben érleli, mint a T 5 C). Berlandieri x Riparia Teleki-Fuhr S.O.4 (Közepes a növekedési erélye, lassan nő, az első években gyenge, de utána jól fejlődnek tőkéi, korai és jó a vesszőérése, és jó a vesszőhozama is). Berlandieri x Riparia Teleki- Kober 125 AA (Viszonylag kevés és vékony vesszőket nevel. Az alanyok között legkésőbben érleli hajtásait, melyek a legtöbb évben jól beérnek. Veszszőhozama jó). Georgikon 28 (Tőkéje erőteljesen nő. Hajtásai gyorsan és hosszúra fejlődnek. Sok hajtást nevel, azokat korán és jól beérleli. Nagy a vesszőhozama ezer db/ha)). Fercal (Tőkéje erőteljesen nő, vesszőit viszonylag későn érleli, egy héttel későbben, mint pl. a Teleki-Fuhr S.O.4.). Börner (A vegetációs ideje viszonylag rövid, erőteljesen nő, korán érleli vesszőit és sok veszszőt terem). Richter 110 (A kiültetés után gyengén, de az 5. évtől már kielégítően fejlődik. Hosszú a vegetációs ciklusa és a vesszőbeérése lassú). Paulsen 1103 (Vegetációja hoszszabb, mint a Berl. x Rip. hibrideknél. Tőkéje igen erőteljesen nő. Vesszőbeérése elhúzódó). 4. kép Ferde huzalos alanyültetvény tavasszal E fajták és klónjaik eléggé filoxéra- és mésztűrők, vitálisan növekednek és egészségesek (1. táblázat). Ezeket a fajtákat a talajtípusokhoz, a termesztés módjához, a tápanyagellátáshoz, a nemes fajtákhoz, azok virágkötődési jellegéhez, növekedési erélyéhez választjuk ki. Az alanyok általában igen vitálisan növő tőkék. Sajátos tenyészterületet és különleges támberendezést igényelnek. Attól függően végezzük a tőkék fitotechnikáját, hogy miként építjük ki támberendezésüket. Az alanyoknál nagyon fontos a tőkék hajtásrendszere, hiszen a be- 151

3 Figyelmébe ajánljuk! hónaljhajtások. A hajtások rendkívül intenzíven növekednek, rajtuk sok hónaljjal és sok kaccsal. Nevelésüknél azok egyenletes vastagságára és egyenes kialakítására kell törekednünk. Az alanyok fürttermést nem hoznak. Bár van kivétel, ilyen pl. a Teleki-Kober 5BB, amely egyes évjáratokban megtermékenyült fürtöket hoz (7. kép). Metszés 5. kép Ferde huzalos alanyültetvény a vegetációban érett hajtásokért, azaz a vesszőkért termesztjük őket. A kívánalom ennek érdekében a hosszú, egyenletes vastagságú, kedvező fa/bél arányú, és beltartalomban (víz- és tápanyagokban, szénhidrátokban) is értékes szaporítóanyag előállítása (1-3. kép). Ehhez szükséges a hajtások, ezeken lévő levelek mint az asszimilátákat termelő növényi részek, fényellátottsága. Éppen ezért kerülni kell a sűrű lomb kialakítását, amelyben sok levél önárnyékban szenved, melynek következtében az asszimiláció intenzitása lecsökken. már kiveszett. Az alanyok ültetvénye az ún. anyatelep, amely a szaporítás célját szolgálja. Ezért az anyatelepeket azok művelik vagy műveltetik, akik oltványtermesztéssel foglalkoznak. Az alanyok a termő szőlőfajtákhoz képest korábban fakadnak, ezért a metszést velük kezdjük. A másik sajátossága az alanyoknak, hogy a tőkefejen nagyon sok rejtett rügyet képeznek, s ezek mind kihajtanak. Tehát sok hajtás fejlődik a tőkéken, de magukon a hajtásokon is. Ezek a Az alanyok fitotechnikai munkái a metszéssel kezdődnek, amit érdemes a szőlővessző letermelésével együtt elvégezni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor tavasszal, a rügyfakadás előtt metszünk. Ez akkor fordulhat elő, ha magas a hótakaró és a tőkefej nehezen közelíthető meg. A metszéssel már meghatározzuk a tőke terhelését. A telepítés után az első és második évben két rügyre metsszük viszsza a fiatal tőkén fejlődött vesszőket. Majd a következő években, amikor kialakult már a tőkefej, a metszést kétféle módon folytatjuk. Az egyik, a tőkefejek kopaszra metszése. Ilyenkor nem hagyunk a tőkefejen csapokat, hanem teljesen lemetsszük a vesszőket, azaz tőből levágjuk és a rejtett rügyekre, ill. azok kihajtására alapozunk. Ezt a módszert az utóbbi időben már egyre kevesebben alkalmazzák. En- Az alanyok fitotechnikai munkái Az alanytőkék vitálisak, hajtásai rendkívül hosszúra, olykor 8-10 m-re is megnőnek. Ezeket a hajtásokat úgy kell nevelni és ápolni, hogy fénynek kitettek legyenek. A déli államokban (pl. Olaszország, Görögország, Spanyolország) a talaj felszínén hagyják kúszni a hajtásokat, s így növekednek és fejlődnek. Északabbra fekvő országokban a talajtól felemelve a hajtásokat vagy ferde huzalos támberendezés mellett (4-6. kép), vagy az ún. asztalos támberendezésen, illetve ezek kombinációiban nevelik. Korábban, még a XIX. század elején, a póznás műveléssel termesztették az alanyokat. Ez a termesztéstechnika mára 6. kép Alanyültetvény letermelés előtt (Abasár)

4 7. kép Fürtképződés a Teleki-Kober 5BB hajtásain 8. kép Újabb nyári rügy fejlődése a levél és a hónaljhajtás tövében nek az oka, hogy a rejtett rügyekből fakadó hajtások sokkal könnyebben lepattannak a tőkefejről, mint a csapokon meghagyott rügyekből fejlődő hajtások. A másik, a rövidcsapos metszés. A tőkefejen 4-6 db 2-3 rügyes csapot hagyunk. Ezzel már meghatározzuk a tőke terhelését is. A csapokat évenként váltogatjuk. A metszéssel egy időben a ferdehuzalos rendszernél a huzalokat (ez általában bálázó zsinór) lenn a tőkéhez vagy a tőkék mellé levert cölöphöz, fenn pedig egy páros huzalhoz erősítjük kb. 45 -os szögben. Az egyik tőkének a hajtásait az egyik huzalhoz, a másik tőke hajtásait a másik huzalhoz erősítjük. Ezáltal szellősebben nevelhetjük a hajtásokat. Ezekhez a ferdén kihúzott zsinórokhoz fogjuk folyamatosan kötözni a hajtásokat a vegetáció alatt. A ferde huzalos támrendszer kombinálható még egy tartóhuzallal, amelyen vízszintesen nevelhetőek a hajtásokon. Hajtások nevelése A hajtások nevelése gondos munkát és odafigyelést igényel. Ezt a munkát folyamatosan kell elvégezni a rügyfakadástól a vesszőérésig, a hajtásnövekedés befejezéséig (augusztus végéig, szeptember közepéig). A tőkefejből kifakadó hajtások igen törékenyek és könnyen lepattannak. Ezt a nehézséget az ún. terelő henger tőke köré helyezésével könnyíthetjük. Ez a henger nem engedi eldőlni a hajtásokat, s így nem pattannak le. Miután a hajtások töve kezd megfásodni és szövetei határozottan differenciálódtak már, akkor leválogatjuk a hajtásokat. A tőke, illetve a fajta igényének megfelelően 8-12 hajtást hagyunk egy-egy tőkén. A hajtások erőteljes és elterülő növekedése miatt az alanyokat folyamatosan kell kezelni mindkét típusú támberendezésnél. A hajtások első kötözését aggatásnak nevezzük, amikor egy laza kötéssel legtöbbször még a hajtásválogatás előtt, kb. 30 cm magasan támasza mellé rögzítjük a hajtásokat. Ha a hajtások töve már rögzült a tőkefejen, leválogatjuk a hajtásokat a kívánt mennyiségre és a megmaradtakat kötéssel rögzítjük támaszukhoz. Ezt a hajtások növekedésével párhuzamosan folyamatosan végezzük. A kötések egymástól cm-re legyenek. Mivel rendkívül intenzív az alanyok hajtásnövekedése, a levelek hónaljában lévő nyári rügyek folyamatosan kifakadnak és hónaljhajtásokat hoznak (8. kép). Ezek a hónaljhajtások igencsak besűrítik a lombsátort. Ahhoz, hogy fényhez jussanak a zöld részek (szártagok, levelek), folyamatosan ki kell törni a hónaljhajtásokat. Az 5-10 cm-es hosszúságnál pattanva kitörhetőek (9. kép), s nem hagynak nagy sebet a hajtáson. Amennyiben a hónaljhajtások kitörésével elkésünk, akkor azok megfásodnak, s már csak késsel vagy metszőollóval vághatók le. Ekkor egy kis fásodott csonk marad a levelek hónaljában, ami az alanyvessző értékét és minőségét csökkenti és az oltás előtt nehezíti a rügyek kivakítását. Nagy hibát követünk el, ha a már megfásodott hónaljhajtásokat kézzel kitörjük, miközben betépjük a főhajtást. Ezzel sérültek (sliccesek) lesznek a hajtások, amelyeknek ez a része oltásra már nem használható. A hajtások kezelésénél a főhajtásokat irányítani kell a növekedésének megfelelően. Mivel igen sok, hosszú és erős kacsot nevelnek az alanyok, vigyázni kell, hogy a kacsok ne csavarják fel a hajtásvégeket, mert akkor görbére nőnek és oltásra értéktelenek (10. kép). A hajtások kötözése előtt hónaljazzuk ki a korábbi kötéstől tovább nőtt hajtásrészeket, a kacsokat vágjuk le, majd azután a megmunkált (hónaljazott) hajtásokat együtt rögzítsük a támaszhoz. A kacsok levágásával elősegíthetjük az őszi/téli letermelést, különösen az asztalos művelésnél, ahol a vesszőkötegeket az asztalról húzva kell lerántani. Ha azokat még tartják a megfásodott kacsok, akkor igen megnehezítik ezt a munkamozzanatot. Az ápolási munkáknál folyamatosan ellenőrizzük a már kezelt hajtásrészeket, ahol még kinőhetnek 9. kép Hónaljhajtás Kitörés előtt (Börner) 153

5 Figyelmébe ajánljuk! mindenképpen elősegíti az ősszel vagy télen végzendő gyors vesszőletermelést. Ne felejtsük el, hogy a vesszőletermelést hidegben, gyakran hóban kell végezni. Alanyhasználat a csemegeszőlő-termesztésnél 10. kép Kaccsal betekert hajtásvég Az ún. asztalos alanytermesztésnél az asztalon fekvő és fejlődő hajtások zöldmunkái kényelmesen, egyenes testtartással elvégezhetők. Ugyanakkor a hajtásokon fejlődött hónaljhajtások jól áttekinthetőek és könnyen kitörhetőek. Itt hatékonyan és gyorsan lehet elvégezni a zöldmunkákat. Ha a hajtásokon fürtök fejlődnek, akkor azokat mielőbb el kell távolítani, mert sok tápanyagot fogyasztanak és egyébként is az alanyoknál szükségtelenek. A fitotechnika segíti a vesszők fejlődését, hozzájárul a jó vesszőbeéréshez és a vesszők letermelését könnyítik. A szakszerűen elvégzett fitotechnika A csemegeszőlőt-termesztők szívesen alkalmazzák a helyben oltást. (Borszőlőknél ez a módszer nem olyan gyakori). Ez a kötött talajú területeken nélkülözhetetlen, de a laza (homokos) talajú területeken is egyaránt használatos. Előnye a filoxéra elleni biztos védelem és lehetővé teszi a gyors és többszöri fajtaváltást. Csemegeszőlőnél a piaci és fogyasztási igények gyorsan változnak, s ezeket a megváltozott igényeket a csemegeszőlő-termesztőknek követniük kell. Először eltelepítik az alanyokat. Ha a hajtásuk meghaladja a ceruza vastagságot, mm-t és a másfél méter hosszúságot, akkor eredményesen ráoltható a nemes fajta zöld, vagy fás csapja. Ennek ideális ideje a szőlő virágzásának időtartama (május közepe-június közepe). Oltáshoz az időjárás akkor a legalkalmasabb, amikor nappal és éjszaka is egyenletesen meleg van. Az éjszakai lehűlés gátolja a kallusz-képződést és ilyen esetekben az oltás sikertelen. Amikor az alanyra ráoltott és termő csemegeszőlő-fajta már nem 11. kép Szakszerűen kezelt lombsátor hónaljhajtások, illetve a tőkefejet, ahol szintén újabb, de szükségtelen hajtások fejlődhetnek. Évente legalább szeri kötözés és hónaljazás szükséges. A hoszszabb és erőteljesebben növő fajtáknál ennek gyakorisága még növekedhet. A hajtásokat lehetőleg ne csonkázzuk. Sőt, ha ezt a nyár végén végezzük, akkor a főhajtások rügyeit (téli rügyeket) esetleg kihajtásra késztetjük. A szakszerűen kezelt alanyültetvények tőkéin a hajtások egyenletesen fejlődnek és érnek, lombsátruk szellős és a napfény jól átjárja ( kép). 12. kép Szakszerűtlenül kezelt, sűrű lombsátor

6 13. kép Fajtaváltásra átoltott termő tőke (Dunaföldvár) kedvelt a piacon, akkor az ültetvényt átolthatjuk. Mivel az oltáshely kívánatos magassága az alanyon cm, alatta lévő alanyrész a rejtett rügyekből sok hajtás hozatalára képes. Ezeket a hajtásokat meghagyjuk és tőkénként 2-3 db-ot felnevelünk, miközben ugyanazokat a tőkéket még teremni hagyjuk. Elvégezzük az oltásokat az új és kívánatos fajtával. Amikor ezek az oltások biztosan megeredtek (13. kép), akkor a következő év tavaszán tőből visszavágjuk a régi termő törzseket az új és átoltott hajtásokig. A törzs visszavágásával ejtett sebeket sebtapasszal kezeljük a különféle fertőzések elkerülése végett. A következő években ezeket az átoltásokat hagyjuk teremni. Az átoltások megismételhetőek. Ezt a módszert házikertekben és árutermő ültetvényekben egyaránt alkalmazhatjuk. Alanyhasználat a kertek díszítéséhez Nem szabad elfeledkeznünk az alanyok díszítő értékeiről sem. Az alanyok lombsátra sűrű, leveleinek formája és színeződése impozáns. Sok kertészkedést kedvelő a saját kertjében falakra felfuttatva vagy árnyat adó lugasnak kialakítva használja az alanyokat. Az alanyok legtöbbje rezisztens a gombabetegségekkel szemben, s ezért permetezni sem kell. Így a környezetet kímélve praktikusan használhatók. A díszítésre használt alanyok kezelése a célnak megfelelően történik. A tavaszi metszést követően a hajtásokat a kívánatos lombsűrűséghez kell ritkítani és visszavágni. Metszéskor a venyige koszorúk kötéséhez vagy tüzeléshez felhasználható. Irodalom: Csepregi Pál-Zilai János (1989): Szőlőfajta-ismeret és -használat. Mezőgazdasági Kiadó. (508) Joachim Schmid Frank Manty Bettina Lindner (2009): Geisenheimer Rebsorten und Klone Geisenheimer Berichte 67. Geisenheim (156) Bakonyi Károly Kocsis László (2004): Teleki Zsigmond élete és munkássága. VE GMK KK és LNY. Keszthely. (64) Bakonyi Károly Kocsis László (2006): Két évszázad az oktatás és a kutatás Szolgálatában. PE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Keszthely. (119) Fotó: A 2. és 3. elektronmikroszkópos kép kivételével a szerző felvételei 155

Szőlő művelés- és metszésmódok

Szőlő művelés- és metszésmódok Szőlő művelés- és metszésmódok A kialakult metszésmódok szorosan összefüggnek a művelésmódokkal. Ezért a metszés- és a művelésmódokat csak együtt lehet tárgyalni. I. A metszés ismertetését a metszés biológiai

Részletesebben

Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde

Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde Az alanykiválasztás- termőhely összefüggései Kocsis László, Németh Gyöngyi, Lajterné Farkas Bernadett, Chinchille Mathilde www.georgikon.hu; kocsis-l@georgikon.hu Elvárásaink a szőlőalany fajtákkal szemben:

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf

http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf http://www.farmit.hu/sites/default/files/szoloszet/elokeszuletek-csemegeszolo-hajdue.pdf A piacon kelendő a friss szőlő a fogyasztók körében. Különösen jó eladási árral szerepelnek a piacok polcain a növényvédő

Részletesebben

Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny?

Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? Figyelmébe ajánljuk! Szőlészet és borászat ROVATVEZETŐ: Dr. Zanathy Gábor Mit ér a szőlő, ha egyesfüggöny? Dr. Zanathy Gábor BCE Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék Az egyesfüggöny művelés

Részletesebben

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu KÜLÖNLEGES CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Anita Bíró kék Carina Conegliáno (Adriána) Csausruzsovüj (Klára) Dabuki Diamant Dunavszka lazúr Emperor

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 metszése és zöldmunkái az év során 6 3 7 3.1 A tőke részei 7 3.2 ű ültetvények szerkezete 8 4 A tőkeművelésmód 11 4.1 1. év

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 2: Növekedés és fejlődés Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

Főgyökérrendszer olyan gyökérzet, amelynek van egy főtengelye (főgyökér), mely a belőle eredő oldalgyökereknél fejlettebb.

Főgyökérrendszer olyan gyökérzet, amelynek van egy főtengelye (főgyökér), mely a belőle eredő oldalgyökereknél fejlettebb. A szőlő gyökérrendszere A gyökérrendszer feladata a növény rögzítése, tápanyaggal és vízzel való ellátása. Eredetileg a szőlőnek (mivel kétszikû növény) főgyökérrendszere lenne (lásd. magonc), de a vegetatív

Részletesebben

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek

A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A gyümölcstermesztésben alkalmazott művelési rendszerek A művelési rendszer fogalma és elemei A koronaformák csoportosítása A fontosabb koronaformák, szerkezetük és jellemzőik Szerkesztette: Simon Gergely

Részletesebben

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása

A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása A gyümölcsfák metszése és koronaalakítása Szerkesztette: Simon Gergely Sipos Béla Zoltán Papp János A gyümölcstermesztés technológiájának rendszere Termőfelület és termésszabályozás: - metszés, - metszést

Részletesebben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben

KÁLIUM. a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben KÁLIUM a minőség és termésbiztonság tápanyaga a szőlőtermesztésben Az elmúlt években az elégtelen műtrágya-felhasználás következtében talajaink tápanyagtartalma és tápanyagszolgáltató képessége csökkent,

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 művelés metszése és zöldmunkái az év során 5 3 6 3.1 A tőke részei és a tőkeművelésmód változatai 6 3.2 tőkeművelésmódú ültetvények

Részletesebben

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES LOMBTRÁGYA KÍSÉRLET ÖSSZEFOGLALÁSA Készítette: Kiss Attila Tápiószentmárton, 2015 SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Helyszín: Bénye, Gomba 90 ha szőlő,

Részletesebben

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők A csemegeszőlőfajták termesztési értékét meghatározó jellemzők Termésminőség A csemegeszőlőfajták minősége cukor és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos A nagy, laza fürtű és nagy

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

PARADICSOM. (Lycopersicon esculentum)

PARADICSOM. (Lycopersicon esculentum) PARADICSOM (Lycopersicon esculentum) 1g=magszám Vetőmagigény 100 palántához Vetésidő Vetésmélység cm Sor- és tőtávolság cm Csírázási nap 18-20 C-on 270-450 0,4-0,5 g vagy 140 szem 1. I-II-hajtatás 2. II-III

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai

Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék testalakulása, termőrészei és a metszés alapjai Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek Csonthéjasok Héjasok Bogyósgyümölcsűek alma körte birs naspolya cseresznye

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 1: Növényvédelmi stratégiák Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány

Részletesebben

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes, kisméretű kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban

Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban Kertészet és Szőlészet 27. szám, GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Korai kajszifajták Olaszországban old. Június 3-án Faenzához közeli kajsziültetvényekben rendezett fajtabemutatót a Dalmonte faiskola és a francia Escande

Részletesebben

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca

Gyümölcsfélék testalakulás szerinti csoportosítás. Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján. Dudvásszárú növények: szamóca Gyümölcsfélék csoportosítása gyakorlati szempontok alapján Almatermésűek alma körte birs naspolya Csonthéjasok cseresznye meggy kajszi őszibarack szilva Héjasok dió mogyoró mandula gesztenye Bogyósgyümölcsűek

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Magyarország Borrégiói

Magyarország Borrégiói A DUNA BORRÉGIÓ Magyarország Borrégiói 1. 2. 3. 4. 5. 6. Duna Borrégió Balaton Borrégió Pannon Borrégió Észak Magyarország Borrégió Észak-Dunántúl Borrégió Tokaji Miért szükséges a borrégió? 22 Borvidék

Részletesebben

Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!

Részletesebben

Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD)

Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD) Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD) Az aranyszínű sárgaság betegség első, azonosított előfordulása Magyarországon

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

A SZELÍDGESZTENYE SZAPORÍTÁSA

A SZELÍDGESZTENYE SZAPORÍTÁSA A SZELÍDGESZTENYE SZAPORÍTÁSA A gesztenyetermesztők fokozott szaporítóanyag igénye a faiskolai üzemeket teljesen készületlenül találta. Magyarországon korábban nagyobb volumenű gesztenyeoltvány előállítás

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Mi befolyásolja a szőlőtermelést? Klímafüggő tényezők Levegő CO2 tartalma Hőmérséklet Csapadék Levegő páratartalma

Részletesebben

Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet!

Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet! Komposztáló kas, avagy építsd meg a saját veteményesedet! - használati útmutató és összeszerelési segédlet - A komposztáló kas ötlete Gyulai Iván ökológustól származik, aki a gömörszőlősi oktatóközpontban

Részletesebben

Zöldségfajták. A fajtákkal kapcsolatban további információ beszerezhető: Pannon Egyetem, Georgikon Kar Kertészeti Tanszék

Zöldségfajták. A fajtákkal kapcsolatban további információ beszerezhető: Pannon Egyetem, Georgikon Kar Kertészeti Tanszék A fajtákkal kapcsolatban további információ beszerezhető: Pannon Egyetem, Georgikon Kar Kertészeti Tanszék 8360, Deák Ferenc u. 16. Dr. Kovács János egyetemi docens j-kovacs@georgikon.hu 83/545-069 Zöldség

Részletesebben

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas.

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas. Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. ŐSZIBARACK: Andosa (Stark Red Gold): Babygold 6: Balkonella nektarin: Champion: Cresthaven: Dixired: Early Redhaven: Elberta: Fantasia: Flavortop: Incrocio

Részletesebben

AZ ABASÁRI SZŐLŐOLTVÁNY VÉDETTSÉG ALÁ HELYEZÉSE

AZ ABASÁRI SZŐLŐOLTVÁNY VÉDETTSÉG ALÁ HELYEZÉSE AZ ABASÁRI SZŐLŐOLTVÁNY VÉDETTSÉG ALÁ HELYEZÉSE Tanulmány Készítette dr. Korbuly János, szakértő és az Aba Project Company Kft. AZ ABASÁRI SZŐLŐOLTVÁNY VÉDETTSÉG ALÁ HELYEZÉSE tanulmány Alcím: AZ ABASÁRI

Részletesebben

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Országos Szőlészeti, Borászati Konferencia Eger - 2015. január 21-23. Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Kozma Pál - Werner János PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs PTE TTK Szőlészeti

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét- Katonatelep Kiskőrös 2014. szeptember 05. Európában a mezőgazdaságilag

Részletesebben

Gyümölcstermesztés. A gyümölcsfélék: A világ gyümölcstermesztése. növények. Földrajzi termeszthetőség szerint mérsékelt égövi szubtrópusi trópusi

Gyümölcstermesztés. A gyümölcsfélék: A világ gyümölcstermesztése. növények. Földrajzi termeszthetőség szerint mérsékelt égövi szubtrópusi trópusi Gyümölcstermesztés A gyümölcsfélék: 0fásszárú (kivéve a szamóca), 0több éves, 0nyersen vagy feldolgozva élvezettel fogyasztható 0nagy beruházási igényű, fajlagos költségű és fajlagos jövedelmű növények.

Részletesebben

A szőlőfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok

A szőlőfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok A szőlőfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Fenológiai jellemzők Vegetációs és nyugalmi időszakok váltakozása, Biológiai 0 o C fogalma Tenyészidőszak hossza Magyarországon: 180-200 nap

Részletesebben

SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI BIOLÓGIA. Varga István

SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI BIOLÓGIA. Varga István SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI BIOLÓGIA Varga István A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI BIOLÓGIA Varga István Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. I. Terület kiválasztása. II. Talaj-előkészületi munkák

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. I. Terület kiválasztása. II. Talaj-előkészületi munkák ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ Az Oxyfa áprilistól augusztusig ültethető, de az ideális ültetési időszak május, június hónapban van, a talajmenti fagyok elmúltával. Ezért a talaj-előkészületi munkálatokat érdemes akár

Részletesebben

1456 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám

1456 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám 1456 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 3/2013. (II. 1.) VM rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szõlõtermelési

Részletesebben

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról módosította: 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet - sárga háttéren barna betűkkel a szövegben!

Részletesebben

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS A Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

JAVASLAT. a Somlói Juhfark. Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez

JAVASLAT. a Somlói Juhfark. Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez JAVASLAT a Somlói Juhfark Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Somlói Tájegységi Értéktár Doba, 2014. május 9. (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.26. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.03-ig. Várható frissítés: 2014.07.03. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 Gál Lajos 1 -Varsányi Lajos 2 -Nagy Szabolcs 1 -Kiss Péter 1 1. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger Kőlyuktető Pf. 83 2. Varsányi Lajos

Részletesebben

SZÍNES PAPRIKA paletta

SZÍNES PAPRIKA paletta SZÍNES PAPRIKA paletta SZÍNES PAPRIKA paletta Megújult kínálat Belföldre és exportra A paprika a világ zöldségtermesztésében előkelő helyen áll, mivel a mai korszerű táplálkozás nélkülözhetetlen eleme.

Részletesebben

Szőlőfajták. Dr. Kocsis László egyetemi tanár. Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu. Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék

Szőlőfajták. Dr. Kocsis László egyetemi tanár. Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu. Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék Dr. Kocsis László egyetemi tanár Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék Pannon Egyetem CORVINUS, CSERSZEGI FŰSZERES, FEHÉR CHASSELAS K16., HELIKON,

Részletesebben

Muskotályos borokat adó szőlőfajták

Muskotályos borokat adó szőlőfajták 2010. március Muskotályos borokat adó szőlőfajták Dr. Hajdu Edit Magyarországon rendezett borversenyeken és borbemutatókon számos esetben tapasztalható a résztvevők ízlésvilága, amely szerint előnyös helyzetűek

Részletesebben

Az alma organikus növényvédelme

Az alma organikus növényvédelme Az alma organikus növényvédelme Rész 2: Növényápolás Az Európai Unió Lifelong Learning Programja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény) a

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai. Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai. Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger Az integrált szőlőtermesztési technológia megvalósításának szempontjai Kaptás Tibor FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger 150/2004. (X.12.) FVM rendelet az agrár-környezetgazdálkodási támogatások

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera:

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MEGGY:

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

Kivágás, telepítés, szerkezetátalakítás, ültetvénykorszerűsítés

Kivágás, telepítés, szerkezetátalakítás, ültetvénykorszerűsítés extra 35. A szőlőtermesztés kérdései Kivágás, telepítés, szerkezetátalakítás, ültetvénykorszerűsítés Bodnár Péter Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések

Részletesebben

SUPER STOP BROT 60 Szisztémikus szer 2015-ös évjárat www.pamena.com

SUPER STOP BROT 60 Szisztémikus szer 2015-ös évjárat www.pamena.com Szisztémikus szer 2015-ös évjárat www.pamena.com Gépesített dohány Maleinsav hidrazid kálium só formában 80% p/p, amely egyenértékű a 60% p/p maleinsav hidraziddal. Vízben oldódó por (SP) vízben oldódó

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Májer János-Németh Csaba -Knolmajerné Szigeti Gyöngyi NAIK SZBKI 2014-es év időjárása szélsőséges, drámai volt! Korábbi években is hozzászoktunk a szélsőségekhez,

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

A PATOGÉNMENTES SZAPORÍTÓANYAG- TERMESZTÉS HELYZETE

A PATOGÉNMENTES SZAPORÍTÓANYAG- TERMESZTÉS HELYZETE NAIK SzBKI A PATOGÉNMENTES SZAPORÍTÓANYAG- TERMESZTÉS HELYZETE Dr. Korbuly János osztályvezető NÉBIH NKI Szőlő- Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Eger, 2015. január 23. Dr. Lázár János tud. munkatárs

Részletesebben

2014. NOVEMBER. ZKI hírek. VEZÉRIGAZGATÓI BEMUTATKOZÁS - MEGÚJUL HONLAPUNK - carma F1

2014. NOVEMBER. ZKI hírek. VEZÉRIGAZGATÓI BEMUTATKOZÁS - MEGÚJUL HONLAPUNK - carma F1 2014. NOVEMBER ZKI hírek VEZÉRIGAZGATÓI BEMUTATKOZÁS - MEGÚJUL HONLAPUNK - carma F1 zki 0634 F1 - zki 18010 f1 - bihar F1 - mágus F1 - globus F1 MEGÚJUL HONLAPUNK! 3 Kedves Partnerünk! Az elmúlt időszakban

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK -

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK - TERMÉKKATALÓGUS 08 ÕSZ09 TAVASZ VIRÁGFÖLDEK 3 40 4 48 PH 6,0 7,0 ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD Közepesen laza szerkezetû, sötétbarna színû, magas biotápanyag tartalmú termesztõ közeg. Vízmegtartó képessége kitûnõ,

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

Fontos kihangsúlyozni, hogy az OXYFA nem invazív tulajdonságú, ami a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú. Az OXYFA egy olyan

Fontos kihangsúlyozni, hogy az OXYFA nem invazív tulajdonságú, ami a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú. Az OXYFA egy olyan Oxyfa Az OXYFA úgynevezett klímanövény, mely kiemelkedően fontos szerepet játszik a levegő minőségének javításában és a környezet megóvásában: hatalmas leveleinek köszönhetően kiemelkedik szén-dioxid-megkötő

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Így alakítsuk ki virágágyásunkat A hely megválasztása Vegyük figyelembe a hely adottságait, hol mutat legjobban, honnan a legjobban látható virágágyásunk

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS Etyek 2014 I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1.) A Rendtartás hatálya kiterjed az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanács működési területére, amely a borok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Princz Zoltán. Milyen módon szaporíthatjuk a termesztett gyümölcsfajainkat? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés

MUNKAANYAG. Dr. Princz Zoltán. Milyen módon szaporíthatjuk a termesztett gyümölcsfajainkat? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés Dr. Princz Zoltán Milyen módon szaporíthatjuk a termesztett gyümölcsfajainkat? A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés A követelménymodul száma: 2228-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere Tartalomjegyzék I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere 1. A korszerű tápanyagellátás jellemzői............................................... 11 2. A korszerű tápanyagellátás

Részletesebben

Szőlőtelepítési engedély

Szőlőtelepítési engedély SzGy08 - Készítse el szőlő telepítésének előkészületeit, telepítésének megtervezését! Szőlőtelepítési terv Terület kiválasztása szempontok:klimatikus és domborzati viszonyok, talaj, fekvés -- - olyan terület

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág.

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág. KERT Könnyen gondozható kerti növények Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után gyors eredményt látnánk.

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1 Kovács Zoltán Bio szőlőtermesztés A bio szőlőtermesztésnek évezredes hagyományai vannak az egész világon és így hazánkban is. A szőlőtermesztés gazdasági szempontjából

Részletesebben

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info.

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info. Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen teljes pompámat

Részletesebben

[Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés

[Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés amely létrejött egyrészről a Termékértékesítési Szerződés -3. Rész: Általános szerződési feltételek [Partnerszám:...] Termékértékesítési szerződés Tokaj Kereskedőház Zrt Székhelye: 3934 Tolcsva, Petőfi

Részletesebben

KALANDKERT. -co2. tulip-play.com. Ajánlo korcsoport: 3 14 év. Érvényes: 2015 december 31-ig

KALANDKERT. -co2. tulip-play.com. Ajánlo korcsoport: 3 14 év. Érvényes: 2015 december 31-ig Érvényes: 2015 december 31-ig tulip-play.com - Az áraink nem tartalmazzák az alépítményt, szállítás és a beszerelés költségeit. - Tervezésnél kérje ki tanácsunkat az esetleges esésfelfogók kialakításáról

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben