Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés e Ft főösszegén belül működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó járulékaira e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, befektetési célú kiadásokra 10 e Ft-ot, felhalmozási célú hitel törlesztésére e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 250 e Ft-ot, támogatási kölcsönre e Ft-ot állapít meg. Az általános tartalék összege e Ft. 2. A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, február 15. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: február 15-én. Torma Andrea körjegyző

2 a 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Bánk Község Önkormányzata és Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,32 Szolgáltatások ellenértéke ,76 ebből: Szállásdíj bevétel ,17 Fénymásolás bevétele ,71 Szennyvíz elhelyezési díj ,65 Szemétszállítási díj ,28 Bánki Nyár bevételei ,83 Kedvezményes strand belépő ,00 Múzeumi belépő 17 Egyéb bevételek ,33 Bérleti és lízingdíjbevételek ,30 Intézményi ellátási díjak ,45 Alkalmazottak térítése ,72 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,28 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei ,97 Saját bevétel ,06 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,70 Kamatbevételek Áht-on belülről ,71 Kamatbevételek ,51 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,59 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,68 Építményadó ,73 Magánsz. kommunális adója ,97 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,62 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,04 Pótlékok, bírságok ,60 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,55 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,75 Talajterhelési díj bevétele ,00 Egyéb sajátos bevételek ,59 Önk. sajátos működési bev ,07 Működési bevételek összesen: ,04 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 1. oldal

4 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,35 Működési célú pe. átvétel ,43 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,89 Átvett pénzeszközök összesen: ,64 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,16 Támogatási kölcsön bevételek ,16 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek , , oldal

5 Bevételek mindösszesen: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete ,33 Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,32 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,58 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,57 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,06 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,96 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,01 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,44 Személyi juttatások ,97 Társadalombiztosítási járulék ,98 Egészségügyi hozzájárulás 77 Táppénz hozzájárulás ,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,92 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,57 Könyv ,63 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,29 Szakmai anyag ,33 Kisértékű tárgyi eszköz ,45 Munkaruha ,75 Egyéb készlet beszerzése ,79 Nem adatátviteli távközlési díjak ,79 Adatátviteli távközlési díjak ,46 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,25 Vásárolt élelmezés ,17 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,49 Áram szolgáltatás díja ,23 Víz- és csatorna díjak ,71 Karbantartási szolgáltatás ,62 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,21 Ebből: Mosodai kiadások ,33 Kulturális rendezvények ,51 Bánki Nyár ,87 Posta ktg ,00 Banki ktg ,75 Továbbképzések ,00 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,41 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,74 Egyéb kisebb kiadások ,97 Közvetített szolgáltatások ,73 Vásárolt közszolgáltatások ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,23 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,17 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,00 Belföldi kiküldetés ,51 Reprezentáció ,10 Reklám és propaganda kiadások ,60 3. oldal

6 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete Dologi kiadások ,77 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,20 Adók, díjak, egyéb befizetések ,64 Kamatkiadások ,50 Egyéb folyó kiadások ,51 Működési kiadások összesen: ,67 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,90 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,90 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,97 Beruházások ÁFA-ja ,83 Beruházások összesen ,94 Felhalmozási célú kiadás: ,13 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,30 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,30 Működési célú pe. Átadás ,95 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,53 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: ,39 4. oldal

7 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,32 Szolgáltatások ellenértéke ,76 ebből: Szállásdíj bevétel ,17 Fénymásolás bevétele ,71 Szennyvíz elhelyezési díj ,65 Szemétszállítási díj ,28 Bánki Nyár bevételei ,83 Kedvezményes strand belépő ,00 Múzeumi belépő 17 Egyéb bevételek ,33 Bérleti és lízingdíjbevételek ,30 Intézményi ellátási díjak ,45 Alkalmazottak térítése ,72 Továbbszámlázott szolg.bevételei ,28 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei ,97 Saját bevétel ,06 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,70 Kamatbevételek Áht-on belülről ,71 Kamatbevételek ,51 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,84 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,59 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ,00 ÁFA bevételek, visszatérülés ,68 Építményadó ,73 Magánsz. kommunális adója ,97 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,62 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,04 Pótlékok, bírságok ,60 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,55 Termőföld bérbeadásából szárm. adó ,75 Talajterhelési díj bevétele ,00 Egyéb sajátos bevételek ,59 Önk. sajátos működési bev ,07 Működési bevételek összesen: ,04 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 5. oldal

8 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 1224 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,29 Működési célú pe. átvétel ,48 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről ,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,89 Átvett pénzeszközök összesen: ,44 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,16 Támogatási kölcsön bevételek ,16 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: , , ,52 6. oldal

9 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,49 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,13 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,64 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,00 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,09 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,39 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,95 Személyi juttatások ,10 Társadalombiztosítási járulék ,55 Egészségügyi hozzájárulás 77 Táppénz hozzájárulás ,00 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,49 Gyógyszer 3 3 0,00 Vegyszer beszerzés ,75 Irodaszer, nyomtatvány ,96 Könyv ,63 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,67 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,29 Szakmai anyag ,33 Kisértékű tárgyi eszköz ,68 Munkaruha ,75 Egyéb készlet beszerzése ,79 Nem adatátviteli távközlési díjak ,79 Adatátviteli távközlési díjak ,46 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,25 Vásárolt élelmezés ,17 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,49 Áram szolgáltatás díja ,23 Víz- és csatorna díjak ,71 Karbantartási szolgáltatás ,62 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,89 Ebből: Mosodai kiadások ,33 Kulturális rendezvények ,51 Bánki Nyár ,87 Posta ktg ,00 Banki ktg ,54 Ügyvédi kiadások ,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,41 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,67 Egyéb kisebb kiadások ,38 Közvetített szolgáltatások ,73 Vásárolt közszolgáltatások ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,09 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,17 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz ,00 Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,95 Reklám és propaganda kiadások ,60 Dologi kiadások ,99 7. oldal

10 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,03 Adók, díjak, egyéb befizetések ,64 Kamatkiadások ,50 Egyéb folyó kiadások ,61 Működési kiadások összesen: ,90 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,90 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,90 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,97 Beruházások ÁFA-ja ,83 Beruházások összesen ,94 Felhalmozási célú kiadás: ,13 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,30 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,30 Működési célú pe. Átadás ,95 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,92 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,83 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: , , ,46 8. oldal

11 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti I. Működési bevételek Telj. %-a Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás ,00 Bevételek összesen: ,02 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -834 Bevételek mindösszesen: oldal

12 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,40 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,41 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,35 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,18 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,61 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,67 Személyi juttatások ,59 Társadalombiztosítási járulék ,38 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,38 Irodaszer, nyomtatvány ,50 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,70 Ebből: Banki költség ,00 Továbbképzések ,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz ,25 Egyéb kisebb kiadás ,33 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,61 Belföldi kiküldetés ,29 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,25 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,81 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,81 Működési kiadások összesen: ,33 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,33 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -980 Kiadások mindösszesen: oldal

13 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Előirányzat Eredeti Hatósági bevétel I. Működési bevételek Egyéb saját bevétel Áfa bevétel Kamat bev. II. Tám. III. Felh. V. Kieg., IV. visszat. Pénz. Előző befekt. évi kvi kieg. VI. Átvett pe. VII. Hitelek Támog. értékű ÁH-on kívülről Felh. célú Műk. Felhalm Műk Felhalm igényb. Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás Közutak, hidak üzemeltetése Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Hosszabb közfoglalkoztatás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park, fürdő szolgáltatás Tóparti Vendégház Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Önkorm. által nyújtott lakástámogat Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Önkormányzatok elszámolásai Szennyvíz-hulldék gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Települési hulladék vegyes begyűjtése Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önk.igazgatása Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 461 Bevétel mindösszesen: Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bevét Ft-ban VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm Igényb. Bevétel össze- sen 11. oldal

14 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete I. Bánk Község Önkormányzata évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Címek Előirányzat Eredeti I. Működési kiadások II. III. IV. V. VI. Átadott pe. VIII. Kiadás Személyi juttat. Munka- Egyéb ÁH-on kívülre VII. Int. Dologi Szociális Ellátot- Felhalm. Kiad. Pénzü. Támog. értékű Hitelek Kölcsön össz. adó Finansz Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátások tak tám. Felújítás Beruh. Befekt. Műk. Felhalm Működ. Felhalm nyújtása járulékai Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Hosszabb közfoglalkoztatás Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park, fürdő és strandsz Tóparti Vendégház Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági a Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. támogatás Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Szennyvíz-hulldék gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Települési hulladék begyűjtése Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önk.igazgatása Körjegyzőség finanszírozása Intézmény finanszírozás Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -953 Kiadás mindösszesen: Létszám

15 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 3/a. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési bevételeinek teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Előirányzat Eredeti Ható-sági bevétel V. Kieg., I. Működési bevételek III. Felh. IV. VI. Átvett pe. visszat. Egyéb Áfa Kamat Felhalm Pénz. Előző évi Átvett pénze. saját bevétel bev. Bevétel Befekt. kvi kieg. bevétel működ felhalm. X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb. Int. Finansz. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önk. Igazg.tev Kisebbségi Önkorm. Vál Statisztkai tevékenység Intézmény finanszírozás Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek -834 Bevétel mindösszesen: Bevétel összesen Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 3/b. melléklete II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban Cím Előirányzat Eredeti I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátot- Felhalm. Átadott pe. adó Folglalk. Külső kiadás kiadás ellát. tak tám. Kiad. járulékai Működ. Felhalm. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Önk. Igazg.tev Kisebbségi Önkorm. Vál Statisztikai tevékenység Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások -980 Kiadás mindösszesen: Kiadás össz. Létszám

16 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete Bánk Községi Önkormányzat évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás V. Pénzügyi befektetések Részesedések vásárlása VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áhton belül on Felhalm. Pe. Átadás Áht- kívülre VI. Hitelek Fejlesztési célú hitelek törlesztése VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Összesen előirányzat előirányzat előirányzat Út, autópálya építése Útfelúítás Buszmegálló öböl kialakítása Önkormányzat igazgatási tevékenység Járóbeteg Szakellátó Központ üzletrész Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere út vásárlás (Parókiához vezető szakasz) Hősök tere és játszótér kialakítása Falufejlesztési terv kidolgozása Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Monitoring kút építése Önkorm.által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 14. oldal

17 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklete Bánk Község Önkormányzatának évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. Felad. Lakos.szám.sz Települési Önk. Felad. Min Ft kie Körjegyzőség műk. Alaphozzájárulás Körjegyzőség műk. 2 község >=1000 lakos Lakott külterülettel kapcs.fel Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Összesen: Központosított támogatások: Létszámcsökkentés támogatása Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális támogatások kiegészítése Összesen: Egyéb központi támogatás: 2011.évi bérkompenzáció Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: oldal

18 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás Sorszá m Megnevezés Önkormányzat Állomány Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány oldal

19 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7a. melléklete Bánk Községi Önkormányzat vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források Szellemi termékek Tartós tőke I. Immateriális javak Tőke vátozások Ingatlanok D. Saját tőke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II.Követelések összesen Kötelezettségek árusz. (szállítók) Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Pénztárak Passzív függő elszámolások Költségvetési bankszámlák Passzív átfutó elszámolások Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. IV. Pénzeszközök összesen Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függő elszámolások III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív átfutó elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal

20 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 7b. melléklete Bánk-Tolmács Körjegyzőség vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források Szellemi termékek Induló tőke 0 0 I. Immateriális javak 0 0 Tőke vátozások 0 0 Ingatlanok D. Saját tőke összesen 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek - ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások - ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Vállalkozási tartalék IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek árusz. (szállítók) II.Követelések összesen 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Forg.célú hitelvisz.értékpapírok II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 III. Értékpapírok összesen 0 0 Passzív függő elszámolások Pénztárak Passzív átfutó elszámolások Költségvetési bankszámlák Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Idegen pénzeszközök Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 IV. Pénzeszközök összesen III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív függő elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont záró pénzforgalmi mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010.(IV...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetésének teljesítéséről Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek 1. melléklet Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról. 1. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/212. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról Bánk Község Önkormányzata Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2013. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés

ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés 1. Napirend 212. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 212. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 212. évi költségvetési javaslata az elfogadott 212. évi költségvetési koncepciót

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014(V13) önkormányzati rendelete a 2013 évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben