Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA /2013 A évi CXII.. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült március7-én ELŐTERJESZTÉS az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendeletről Budapest, március Készítette: látta: jóváhagyta: Boros Géza mb. főosztályvezető Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető helyettes Dr. Schlammadinger József főosztályvezető Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár Andrási Kata sajtófőnök Szakonyi Zsófia közigazgatási tanácsadó Dr. Horinka Gábor közigazgatási főtanácsadó Halász János kultúráért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Miniszterelnökség Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Művészeti Akadémia Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2.3. Társadalmi és egyéb szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Teátrumi Társaság Magyar Színházi Társaság Vidéki Színházigazgatók Egyesülete Magyar Bábművészek Szövetsége nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 Nemzetiségi Színházi Szövetség Szabadtéri Színházak Szövetsége Független Előadóművészeti Szövetség Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Színházi Dolgozók Szakszervezete Magyar Táncművészek Szövetsége Magyar Koreográfusok Társasága Magyar Zenei Tanács Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Országos Roma Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szerb Országos Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetsége 3

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 1. Az előadó művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet feladatait a 309/2012. Korm. rendelet alapján november 6-től a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKAI) látja el, mely nem államigazgatási szerv formában működik. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. (3) bekezdés e) pontjára tekintettel kormányrendelet feljogosíthat közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására nem államigazgatási szervet. E jogszabályi lehetőség alapján történt az előadó-művészeti szervezetekkel kapcsolatos hatósági jogkörök és egyéb feladatok az NKAI-hoz telepítése, azonban az NKAI működési formája miatt szükségessé vált az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. tv. (a továbbiakban: Emtv). utólagos módosítása, a törvény szövegében e változás végigvezetése. Az Emtv. ilyen irányú módosítása január 1-től hatályos. 2. Az Emtv. alapján, az Európai Bizottság az N 464/2009 határozattal történő elfogadását követően, év őszétől támogatási program valósul meg, mely szerint a nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadó-művészeti szervezet jegybevételének 80 %-ig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe (a továbbiakban: Tao. támogatás). Az elfogadást követően a programra vonatkozó rendelkezések a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Tv. (a továbbiakban: Tao. tv.) , 38., 39. pontjában, valamint a 22. (1) bekezdésében találhatók február 1-től a Tao. tv. vonatkozó rendelkezései részben módosultak. Jelen előterjesztés a fent részletezett jogszabályi változások végrehajtási szabályozására irányul Az előterjesztés szükségességének okai Az előterjesztés a törvényi szintű változások végrehajtási szabályainak megjelenítését, valamint a hatályos szabályozás pontosítását és egyszerűsítését célozza. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Jelen előterjesztés szerinti rendelet megalkotása. 1. A hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet, az NKAI nem államigazgatási szerv formában működik, ezért az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részle-

5 5 tes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet szövegében szükséges az Emtv.-nek megfelelően a változás szövegcserés végigvezetése. 2. A Tao. tv. február 1-én hatályba lépő módosítása értelmében az előadó-művészeti szervezetek által befogadható Tao. támogatások maximuma évtől az előadó-művészeti szervezetek az EGT tagállamokban teljesített előadások jegybevételének 80 %-ára korlátozódik. A realizált jegybevételről történő adatszolgáltatás során szükséges e változást megjeleníteni. Ezen túlmenően a befogadható támogatások mértéke a korábbi szabályozástól eltérően a tárgyévet (támogatás nyújtásának évét) megelőző évi jegybevételen alapszik. A szabályozás változása egyszerűsíti az év közbeni támogatások befogadását, megszűnteti a befogadás időarányos korlátozását. A támogatási igazolások kiadása tekintetében jelentősen csökkenti az adminisztrációt, hiszen a támogatott szervezetnek nem kell igazolnia a támogatásig időarányosan realizált tárgyévi tényleges jegybevételt, mivel a tárgyévben befogadható támogatások mértéke a január 31-i adatszolgáltatást követően rendelkezésre áll. A korábbi szabályozáshoz képest változást jelent, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatói a támogatás nyújtását (annak a támogatott bankszámlájára történő megérkezését) követő 90 napon belül kérelmezhetik a támogatási igazolások kiadását. (A korábbi szabályozás szerint a támogatási igazolásokra vonatkozó kérvények benyújtása alapesetben eddig január 1 és március 1. között történt.) Ezen túlmenően a tervezet a hatályos rendelet szövegének technikai jellegű korrekciójára, pontosítására tesz javaslatokat Alternatívák A választott megoldással szemben egyéb alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló évi LXXXVI. törvény hatályba lépését követően szükséges megalkotni a végrehajtását megalapozó jogszabályokat. 4. Előzmények, kapcsolódások - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló évi LXXXVI. Tv. - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Tv. - az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai A tervezet kapcsolódik az Európai Bizottság az N 464/2009 határozatával elfogadott támogatási programhoz.

6 Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján? Nem áll fenn ilyen kötelezettség A tervezet az EUMSz cikke szerinti állami támogatást tartalmaz? A tervezet nem tartalmaz fent megjelölt állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az Országgyűlés nem tárgyalja az előterjesztést. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztő a miniszteri rendelet társadalmi egyeztetését kiemelten fontosnak tartja. Ezt szem előtt tartva az előterjesztés a 2.3. pontban felsorolt szakmai társadalmi szervezetek, valamint önkormányzati szövetségek, illetve nemzetiségi önkormányzatok részére a közigazgatási egyeztetés keretében annak időbeli ütemezéséhez igazítva véleményezés céljából megküldésre kerül. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Változik az előadó-művészeti szervezetek támogatási programja a társaságiadókedvezményt érintő törvénymódosítás február 1-jei hatályba lépése következtében. A támogatás után járó adókedvezmény mértéke mostantól a támogatás nyújtásának évét megelőző évi, az EGT tagállamokban teljesített jegybevételen alapszik, így az igazolások kiadásának e rendeletben részletezett eljárási szabályai is módosulnak. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár Tel.:

7 7 4. Részletes kommunikációs terv: Változik az előadó-művészeti szervezetek támogatási programja a társaságiadó-kedvezményt érintő törvénymódosítás február 1-jei hatályba lépése következtében. A támogatás után járó adókedvezmény mértéke mostantól a támogatás nyújtásának évét megelőző évi, az EGT tagállamokban teljesített jegybevételen alapszik, így az igazolások kiadásának e rendeletben részletezett eljárási szabályai is módosulnak. A szabályozás változása egyszerűsíti az év közbeni támogatások befogadását, megszünteti a befogadás időarányos korlátozását, az év közben kiadott támogatási igazolások tekintetében pedig jelentősen csökkenti az adminisztrációt. A korábbi szabályozáshoz képest változást jelent, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatói a támogatás nyújtását követő 90 napon belül kérelmezhetik a támogatási igazolások kiadását. Célcsoport: előadó-művészeti szervezetek, előadó-művészeti szervezetek támogatói Fő üzenet: Szervezetek listája: - - Tervezett időtartam: egyszeri Eszközrendszer: tárcaközlemény Anyagi ráfordítás: a kommunikáció nem igényel.

8 8 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A végrehajtás feltételei az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezetnél, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Előadó-művészeti Irodánál rendelkezésre állnak. II. A társadalmi hatások összefoglalása A javaslat a jelenleg is ellátott feladatot fogalmazza újra, az Emtv. és a Tao. Tv. megváltozott szabályozásához igazodva. A támogatási igazolások kiadása gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik, az adminisztráció és az év közbeni támogatások befogadása egyszerűsödik. III. Társadalmi költségek Az előterjesztés tekintetében nem releváns. IV. Költségvetési hatások Jelen intézkedésnek nincs olyan hatása a költségvetésre, amely ne a jelenleg hatályos Emtv.- ből, valamint a Tao. Tv.-ből eredne, így közvetlen költségvetési hatása nincs. V. Egészségügyi hatások Az előterjesztés tekintetében nem releváns. VI. Környezeti hatások Az előterjesztés tekintetében nem releváns.

9 9 1. melléklet a /2013. iktatószámú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere../2013.(.) EMMI rendelete az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 47. (2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el. 1. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az előadó-művészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet képviselője a nyilvántartásba vételi kérelmét az 1. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 6. (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) részére. 2. Az R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kijelölt szerv minden év február 15-éig az Emtv. 8. (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében tájékoztatást kér a kultúráért felelős minisztertől (a továbbiakban: miniszter) az állam által fenntartott előadó-művészeti szervezetekről. 3. Az R a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A tárgyév március 1. után benyújtott kérelmekre kiadott igazolások a (2) bekezdésben részletezett adatokon kívül tartalmazzák a tárgyévben befogadható támogatás összegét. 4. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatásnak az előadó-művészeti szerv fizetési számlájára történő átutalásától számított 90 napon belül nyújtja be a társasági

10 10 adóról és az osztalékadóról szóló törvény (a továbbiakban: Tao.) szerinti adókedvezményre jogosító támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét a kijelölt szervnek. (2) A kérelem tartalmazza a támogatási igazolás felhasználásának célját, az előadóművészeti szervezet támogatójának nevét, székhelyét és adószámát. A kérelemhez csatolni kell a támogatási szerződést és a támogatott által kiállított teljesítési igazolást. (3) Az előadó-művészeti szervezet január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére a) a TESZOR Előadó-művészet alá tartozó tevékenységek és b) a TESZOR Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység közül a bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről. Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai közül kizárólag az EGT tagállamokban tartott, szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni. (4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, b) a jegyet kibocsátó szervezet által hitelesített igazolásokat és az erről rendelkező szerződések másolatát, c) költségvetési szerv esetén a tárgyévi jegybevétel fizetési számláján történő jóváírásának analitikáját, d) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások jegybevételének előadás időpontja szerinti analitikáját, e) alapítvány, egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő analitikát. (5) A támogatási igazolás tartalmazza a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát, b) az előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét és nyilvántartási számát, c) azt a tényt, hogy az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatást az előadóművészeti szervezet tevékenységéhez juttatta, d) a támogatás nyújtásának időpontját, és e) az adókedvezményre jogosító támogatás összegét. (6) A társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás a támogató részére a társasági adókedvezmény igénybevételének lehetőségén túl nem jelenthet vagyoni és nem vagyoni előnyt. (7) Az kijelölt szerv a támogatási igazolással összefüggésben birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás kiadásának évét követő 10 évig őrzi meg. 5. Az R. 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat le, amelynek során vizsgálja különösen a nyilvántartásba vétel alapjául

11 11 szolgáló dokumentációk helytállóságát, továbbá a társasági adókedvezmény igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott jegybevételt, valamint a támogatások rendeltetésszerű felhasználását. Az R. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép Az R. a) 2. (3) bekezdésében, 3. (3) bekezdésében, 7. (5) bekezdésében, 8. (4) bekezdésében, 16. (3) bekezdésében az az előadó-művészeti államigazgatási szerv szövegrész helyébe az a kijelölt szerv szöveg, b) 4. -ában, 5. (2) bekezdésében, 6. -ában, 10. -ában, 15. (1) bekezdésében az Az előadó-művészeti államigazgatási szerv szövegrész helyébe az A kijelölt szerv szöveg, c) 7. (1) bekezdésében, 7. (3) bekezdésében, az előadó-művészeti államigazgatási szervnél szövegrész helyébe a kijelölt szervnél szöveg, d) 3. (1) bekezdésében, 7. (2) és (4) bekezdésében, 8. (2) bekezdésében, 9. (1) és (2) bekezdésében, 9. (4) és (5) bekezdésében, 11. (4) bekezdéseiben, 12. (1) bekezdésében az az előadó-művészeti államigazgatási szervnek szövegrész helyébe az a kijelölt szervnek szöveg, e) 7. (1) és (3) bekezdésében az az előadó-művészeti államigazgatási szervnél szövegrész helyébe az a kijelölt szervnél szöveg, f) 11. (1) és (3) bekezdésében az az előadó-művészeti államigazgatási szervnek szövegrészek helyébe az a kijelölt szervnek szöveg, g) 12. (2) bekezdésében az az előadó-művészeti államigazgatási szerv szövegrész helyébe az a kijelölt szerv szöveg, lép. 8. Hatályát veszti az R a, 22. -a és 24. -a. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, (2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12 12 1. melléklet a /2013. ( ) EMMI rendelethez 6. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) színház, balett-együttes és táncegyüttes részére I. Szöveges évadértékelés Az értékelés során csak az előadó-művészeti szervezet szempontjából értelmezhető információkat, adatokat kell megadni. Projekt, produkció, rendezvény, esemény bemutatása esetén nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a tárgyévadban realizált nettó bevételt is meg kell adni. A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján történhet. a. társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása 1. az évadra kitűzött ez irányú célok és azok megvalósulása, e vonatkozásban különösen a továbbképzés, workshop, tanulmányutak szervezése, vendégművészek rendezők, tervezők meghívásának ismertetése 2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi tevékenységének bemutatása, ennek keretében különösen a vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet produkciójában, filmben, rádióban 3. a társulat foglalkoztatottsága, munkamegosztása, ennek keretében különösen művészi vagy művészeti munkakörben foglalkoztatottak által teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása tekintetében b. hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása 1. együttműködések, projektek bemutatása, ennek keretében különösen időbeli hatályuk, tartalmi-tematikai összefoglalásuk, a hosszú távú együttműködés esetén a már megvalósult, a lekötött programok, továbbá a jövőbeli programütemezés bemutatása 2. meghívott művészek vagy előadások, illetve csereelőadások és vendégszereplések felsorolása, rövid bemutatása 3. fesztiválokon való részvétel 4. fesztiválszervezés, ennek keretében különösen a cél, valamint a célközönség meghatározása, az esemény hasznosulása kulturális, gazdasági és egyéb releváns szempontok alapján c. a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos művészeti struktúrához kapcsolódó művészeti gyakorlat bemutatása 1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulásának tagozatonkénti összefoglalása, ennek keretében különösen műsorpolitikai célkitűzések és azok teljesülése, valamint a repertoár bemutatása 2. a tagozatok egymáshoz való kapcsolódása, a több tagozatot is érintő produkciók bemutatása, együttműködés

13 13 d. közönségkapcsolati rendszer bemutatása 1. közönségszervezési munka bemutatása, ennek keretében különösen az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük, a módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében 2. karitatív tevékenyég bemutatása, ennek keretében különösen a kedvezményrendszer, együttműködések, a művészeti munkához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek ismertetése 3. közösségépítő tevékenység, önkéntesek bevonása 4. az egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések, az előadások akadálymentesítése e. jegyértékesítési rendszer bemutatása 1. marketingstratégia bemutatása, 2. módszerei, eszközei,ennek keretében különösen a hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák 3. bérletek bemutatása mutatószámokkal, ennek keretében különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági, nyugdíjas, felnőtt, középiskolai korosztálynak hirdetett, bérleteken belüli telítettségre f. nézőszám növelésének gyakorlata 1. új közönségréteg megszólítása, különösen a gyermek- és ifjúsági és éves korosztály vonatkozásában, eszközök, eredmények ismertetése 2. új, nem hagyományos módszerek és eszközök alkalmazásának gyakorlata, elvárások és kihívások kezelése 3. kedvezményrendszer és eredményei g. médiakapcsolati tevékenység bemutatása 1. helyi, regionális és országos hatókör és médiumok-felületek szerinti bemutatása 2. premier előtti és utáni médiaaktivitások, ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag megjelentetése 3. társulat tagjainak médiaaktivitásai, különös tekintettel a produkció népszerűsítő, illetve produkcióhoz nem köthető aktivitásokra 4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása 5. gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszere korhatárokról való tájékoztatás módja, formája h. saját előadásaihoz kapcsolódó jegyár-bevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenység bemutatása és annak eredményessége i. helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés bemutatása 1. együttműködések bemutatása, időbeli hatálya, célja, módszere, eredményei, különös tekintettel a saját vagy más szervezet által megvalósított projekt, fenntartó által elvárt célfeladat teljesítésre, valamint a részvétel bemutatásának személyi, tárgyi és pénzügyi oldala 2. hagyományteremtő, hagyományápoló tevékenység, 3. helyi művészekkel való együttműködés bemutatása

14 14 j. az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása, ennek keretében különösen a cél érdekében létrejött együttműködés bemutatása, annak időbeli hatályának, céljának, módszereinek, eszközeinek, valamint az elért eredményeknek ismertetése k. a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata, ennek keretében különösen a módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematikája, eredményeinek ismertetése, ok feltüntetésével l. helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése m. vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalások teljesülése, a augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén az évadra vonatkozó teljesülés, illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés.

15 Saját előadások nézőszáma és a Stúdió További helyszín neve További helyszín neve Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókon kívül játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókon kívül játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókon kívül játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókon kívül játszott előadások Kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban játszott előadások Kárpát-medencei magyar lakta területeken kívül tartott előadások Kárpát-medencei magyar lakta területeken tartott előadások Fizetőnéző-szám összesítése Össznézőszámok összesítése Előadásszámok összesítése 15 II. Mutatószámok A tény- és tervadatokat külön táblázatban kell feltüntetni. A csillaggal jelölt adatokat csak az egész évad vonatkozásában, a teljes évadra vonatkozó tényadatok megküldésekor kell megadni. 1. Tényadatok időszaka:.. (tárgyévet megelőző) év augusztus 1-től.(tárgy)év május 31-ig. (Szabadtéri színházak esetén a tényadatok időszaka: (tárgyévet megelőző) év,.. hónap napjától (tárgyévet megelőző) év. hónap napjáig. 2. Tervadatok időszaka:.. (tárgy)év június 1-től.(tárgy)év július 31-ig. Művészeti évadbeszámoló - Mutatószámok Előadó-művészeti szervezet neve székhely szerinti településen játszott előadások további állandó játszóhelyek / további, alapító állandó okirat szerinti játszóhelyen kívüli telephelyek előadások alapító okirat szerinti állandó játszóhelyen játszott előadások székhely szerinti településen kívül játszott előadások (tájelőadások) adott székhely régiójában (megyéjében) játszott előadások országos előadások nemzetközi előadások Főszínpad (nagyszínpad) Befogadó-képesség (pótszék nélkül, fő) Balett- és táncelőadás Opera előadás

16 Vendégelőadások nézőszáma és a 16 Klasszikus operett előadás Zenés színpadi mű előadás Élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Nem élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Gyermek- és ifjúsági előadás Bábelőadás Stúdió előadások Prózai előadások Balett- és táncelőadás Opera előadás Klasszikus operett előadás

17 Koprodukcióban készült előadások nézőszáma és a 17 Zenés színpadi mű előadás Élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Nem élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Gyermek- és ifjúsági előadás Bábelőadás Stúdió előadás Prózai előadások Balett- és táncelőadás Opera előadás Klasszikus operett előadás

18 18 Zenés színpadi mű előadás Élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Nem élőzenekarral, énekkarral előadott előadás Gyermek- és ifjúsági előadás Bábelőadás Stúdió előadás Prózai előadás Összes nézőszám befogadóképesség Összes saját bemutató száma Összes saját bemutatóból kortárs magyar szerző műve Összes saját bemutatóból klasszikus magyar szerző műve Összes saját bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató

19 19 Összes bemutatóból a koprodukcióban készült előadások bemutatóinak száma Összes koprodukciós bemutatóból kortárs magyar szerző műve Összes koprodukciós bemutatóból klasszikus magyar szerző műve Összes koprodukciós bemutatóból gyermek- és ifjúsági bemutató Összes saját bemutatóból prózai színpadi mű bemutató Összes saját bemutatóból zenés színpadi mű és opera bemutató Összes saját bemutatóból táncos színpadi mű bemutató Az évadban realizált saját előadások nettó jegyár-bevétele (Ft) Az évadban realizált fogadott előadások nettó jegyár-bevétele (Ft) Az évadban realizált koprodukciós előadások nettó jegyár-bevétele (Ft) Egy fizetőnézőre jutó nettó jegyár-bevétel (Ft) * Egy fizetőnézőre jutó, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatás (Ft) * Fizető átlagnéző-szám aránya a befogadóképességhez képest * Saját előadások aránya az összes előadáshoz képest * Fizető átlagnéző-szám aránya a befogadóképességhez képest az előző évadban *

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók: A nemzeti erőforrás miniszter 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről. Budapest, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről. Budapest, 2014. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34028/2014. Készült 2014. június 26-án. ELŐTERJESZTÉS a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről Budapest, 2014. június

Részletesebben

MUNKAANYAG. egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól. Budapest, 2014.

MUNKAANYAG. egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól. Budapest, 2014. BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. január 9-én MUNKAANYAG egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

T/9236. számú törvényjavaslat

T/9236. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9236. számú törvényjavaslat a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: 4641-3/2014-JSZOC MINISZTERI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2014. január. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Vígh Annamária főosztályvezető. Dr. Oravecz Péter főosztályvezető-helyettes EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2247-4/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2014. január 29-én ELŐTERJESZTÉS a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Budapest, 2013. május

Budapest, 2013. május EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 9659-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. május 6-án. M I N I S Z T E R I R E N D E L E T egyes gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről 1039 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben