ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE /2015. A évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2015. (..) EMMI rendeletről Budapest, január Készítette: látta: jóváhagyta: Hausenblasz Dóra főosztályvezető Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető helyettes Dr. Sándor Csaba jogi és személyügyi helyettes államtitkár Dr. Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár Fodor Endre sajtófőnök Szakonyi Zsófia közigazgatási tanácsadó Dr. Horinka Gábor közigazgatási főtanácsadó Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Belügyminisztérium Földművelésügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium január január február nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Művészeti Akadémia Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2.3. Társadalmi és egyéb szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Teátrumi Társaság Magyar Színházi Társaság Vidéki Színházigazgatók Egyesülete Magyar Bábművészek Szövetsége Nemzetiségi Színházi Szövetség Szabadtéri Színházak Szövetsége Független Előadóművészeti Szövetség Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Színházi Dolgozók Szakszervezete Magyar Táncművészek Szövetsége Magyar Koreográfusok Társasága Magyar Zenei Tanács Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

4 Szövetsége Országos Roma Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szerb Országos Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetsége 4

5 1. Az előterjesztés célja 5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) az Európai Bizottság az N 464/2009. számú határozattal történő elfogadását követően, év őszétől támogatási program valósul meg, mely szerint a nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadóművészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80 %- áig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe (a továbbiakban: Tao. támogatás). A támogatási programra vonatkozó rendelkezések a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) találhatók. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény hatályba lépésével január 1-től a Tao. tv. vonatkozó rendelkezései kiegészültek a támogatás egy új formájával. A társasági adó rendszerébe az eddig alkalmazott támogatási modell mellett bevezetésre kerül az úgynevezett adófelajánlás intézménye, melyet a Tao. tv. 24/A. -a részletez. A konstrukció egy, az eddigiektől eltérő lehetőség a társasági adóalanyok számára, amelyet első alkalommal a adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó élve a lehetőséggel az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását a feltételek fennállása esetén az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összeg alapján jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. Jelen előterjesztés a fent részletezett jogszabályi változások végrehajtási szabályozására irányul Az előterjesztés szükségességének okai Az előterjesztés a törvényi szintű változások végrehajtási szabályainak kialakítására tesz javaslatot. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Jelen előterjesztés szerinti rendelet megalkotása. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény fent hivatkozott rendelkezései részletszabályok megalkotását teszik szükségessé, a Tao. támogatás vonatkozásában releváns, jelenleg hatályos három miniszteri rendelet az előadóművészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő

6 6 igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása útján. a) Az Emtv. 6. -a alapján az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó, kormányrendeletben kijelölt szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI Előadó-művészeti Iroda) által végzett nyilvántartási, igazgatási és szolgáltatási tevékenységért jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Tao. tv január 1-jén hatályba lépő 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz előadó-művészeti szervezetek esetében az NKAI Előadóművészeti Iroda által hatósági eljárás keretében kiállított igazolás benyújtása szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amely új típusú eljárást jelent az NKAI Előadó-művészeti Iroda tevékenységi körében. Ennek megfelelően szükséges a Tao. tv. új 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének meghatározása mind az elsőfokú hatóságként eljáró NKAI Előadó-művészeti Iroda, mind a másodfokon eljáró Emberi Erőforrások Minisztériuma esetében. Az igazgatási szolgáltatási díj kalkulációját jelen előterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza. b) Az adófelajánláshoz szükséges igazolás kiállítására irányuló kérelem, valamint az igazolás tartalmának pontosítása egyértelmű meghatározása szükséges. Az igazolás és a kérelem Tao. tv.-ben található elemeken túli adattartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kollégáival folytatott informális egyeztetésen alakítottuk ki. c) Az új konstrukció bevezetése a támogatások felhasználásának időtartamában is változást feltételez. A hatályos szabályozás alapján a támogatás nyújtásának éve (tárgyév) és az ahhoz kapcsolódó adóév egybeesik, mert a közvetlenül nyújtott támogatás a támogatotthoz december 31-ig meg kellett érkezzen. Tekintettel arra, hogy a Tao. tv. vonatkozó rendelkezései alapján az adófelajánlás rendszerének bevezetésével az adózó felajánlását nem csupán egy naptári évben, hanem a következő év május 20-áig teheti meg, az adóév és a tárgyév egybeesése már nem evidens. A felajánlások jelentős része vélelmezhetően a decemberben esedékes adófeltöltéskor, valamint a tárgyévet követő májusban esedékes adóbevalláskor fog megtörténni, az adóhatóság az átutalást pedig a következő év januárjában, illetve júniusában fogja teljesíteni. Azaz a felajánlás megérkezése, a pénzügyi jóváírás már a tárgyévet követően történik. A fentiek alapján a szabályozás változatlanul hagyása esetén a támogatottaknak a lezárt gazdasági évben már nem áll módjukban a következő évben kapott támogatást (felajánlást) felhasználni. Ennek érdekében szükséges a támogatás felhasználhatóságának és az elszámolási kötelezettségnek a kezdő időpontját a támogatás pénzügyi jóváírásának (a támogatott bankszámlájára érkezésének) évéhez kötni. A felhasználási időtartamra a szabályozás változása nincs kihatással, továbbra is egy év (maradvány esetén további 6 hónap) áll a támogatott (az adófelajánlás kedvezményezettje) rendelkezésére Alternatívák A választott megoldással szemben egyéb alternatíva nem merül fel.

7 7 3. Kormányprogramhoz való viszony 4. Előzmények, kapcsolódások Tao. tv. Emtv. az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai A tervezet kapcsolódik az Európai Bizottság az N 464/2009 határozatával elfogadott támogatási programhoz Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján? Nem áll fenn ilyen kötelezettség A tervezet az EUMSz cikke szerinti állami támogatást tartalmaz? A tervezet nem tartalmaz a fent megjelölt állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az Országgyűlés nem tárgyalja az előterjesztést. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés a 2.3. pontban felsorolt szakmai társadalmi szervezetek, valamint önkormányzati szövetségek, illetve nemzetiségi önkormányzatok részére a közigazgatási egyeztetés keretében annak időbeli ütemezéséhez igazítva véleményezés céljából megküldésre kerül. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező*

8 8 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató 3. Fő üzenet: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem Az előadó-művészeti törvény elfogadását követően, 2009 őszétől a nyilvántartott előadóművészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadó-művészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80 %-áig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe. Az eddig alkalmazott modell mellett bővül az előadó-művészeti szervezetek ún. Tao-támogatási módja: január 1-től az adófelajánlás lehetősége is választható. A társasági adóalany az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett célra felajánlást tehet, így annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását a feltételek fennállása esetén az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összeg alapján jóváírás illeti meg, amellyel az adózó társasági adója csökken. Az adótámogatás kezdeményezéséhez szükséges igazolást a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Előadó-művészeti Irodája állítja ki, az adózó (támogató) és a támogatott előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére. Az igazolás kiállításáért az elsőfokú eljárásban 15 ezer forint, fellebbezés esetén 16 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Tel.: + 36 (1) Részletes kommunikációs terv: nem igényel Célcsoport: előadó-művészeti szervezetek, előadó-művészeti szervezetek támogatói Tervezett időtartam: - Eszközrendszer: - Anyagi ráfordítás: nem igényel.

9 9 1. melléklet az /2015. iktatószámú előterjesztéshez /2015. (.) EMMI rendelet egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 47. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (11) bekezdés b) pontjában, a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (11) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása 1. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A Tao. 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért a kérelmezőnek az első fokú eljárásban forint, a másodfokú eljárásban forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. 2. Az R1. 3. (2) bekezdésében a pontja szövegrész helyébe a (a továbbiakban: Tao.) 22. (4) bekezdése szöveg lép.

10 10 2. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása 3. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett, számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással kell megfizetni. A kiegészítő támogatás megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy a fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízás befizető azonosító rovatában az előadó-művészeti szervezet támogatásához kapcsolódóan fizetett kiegészítő támogatás megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint a támogatott szervezet nevét is fel kell tüntetni. 4. Az R2. a következő a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 6/A. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás 16/A. (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója és a támogatott előadó-művészeti szervezet a Tao. 24/A. (18) bekezdése szerinti együttes kérelmét a 9. melléklet szerinti adattartalommal terjeszti elő a kijelölt szerv részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a tárgyév február 15-étől terjeszthető elő a kijelölt szerv részére. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példányát. (4) A kijelölt szerv által kiállított igazolás a Tao. 24/A. (18) bekezdésében foglalt adatok mellett tartalmazza: a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát, b) az előadó-művészeti szervezet székhelyét és nyilvántartási számát, c) az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból (ideértve a hangversenyeket is) származó jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget, d) a felajánlott támogatási összeg alapját képező jegybevétel évét, valamint e) az igazolás felhasználhatóságának időszakát. (5) A (4) bekezdés szerinti igazolás visszavonásáról a kijelölt szerv az állami adóhatóságot a visszavonásról szóló döntés megküldésével közvetlenül értesíti.

11 11 Az R2. a következő 6/B. alcímmel egészül ki: 5. 6/B. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás 16/B. (1) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 15-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére a) a TESZOR Előadó-művészet alá tartozó tevékenységek és b) a TESZOR Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység közül a bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről. (2) Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai, hangversenyei közül kizárólag az EGTtagállamokban tartott, a szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell: a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát, b) a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített, az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát előadásonként, c) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját, valamint d) alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek jegybevételének az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a könyvviteli nyilvántartásokban bekövetkezett változás esetén, legkésőbb a tárgyév május 20. napjáig módosítható a (3) bekezdésben foglalt mellékleteknek a kijelölt szerv részére történő egyidejű megküldésével. (5) Az az előadó-művészeti szervezet, amelyet a kijelölt szerv a tárgyévtől szerepeltet a hatósági nyilvántartásában, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül tehet eleget. (6) A kijelölt szerv a 16. szerinti támogatási igazolással, valamint a 16/A. szerinti igazolással összefüggésben birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás és igazolás kiállításának évét követő 10 évig őrzi meg. 6. Az R (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat le, amelynek során vizsgálja a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentumok helytállóságát, továbbá a társaságiadó-kedvezmény, illetve jóváírás igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott jegybevételt, valamint a Tao. 22. (4) bekezdése szerint kapott támogatás, kiegészítő támogatás és a Tao. 24/A. -a szerint kapott adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználását.

12 12 7. Az R2. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 8. Hatályát veszti az R (5)-(6) és (8)-(9) bekezdése. 3. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása 9. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22. (4) szerinti társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatásban, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett kiegészítő támogatásban, továbbá a 24/A. -a szerinti adófelajánlásban (a továbbiakban együtt: Tao. támogatás) részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 3. mellékletben meghatározottak alapján számol el a kijelölt szervnek. Ha a Támogatott támogatásban és Tao. támogatásban is részesült, a beszámolót a Fenntartó nyújtja be. Az R3. a következő 4/A. -sal egészül ki: 10. 4/A. (1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. (2) A Tao. támogatás esetén tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő. (3) A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el a 3. (3) bekezdése szerinti költségek, továbbá a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke. (4) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a Tao. támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni. Az R3. a következő 4/B. -sal egészül ki: 11. 4/B. A Támogatott a tárgyévet követő év június 30-áig fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált Tao. támogatást köteles a kijelölt szerv által kiadott, beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozat jogerő emelkedésétől számított 30 napon belül a

13 13 miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással megfizetni,valamint az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát a kijelölt szerv részére megküldeni. 12. Az R3. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 13. Hatályát veszti az R3. a) 3. (4) bekezdése, b) 4. (3) bekezdésében a,valamint a Tao. támogatás szövegrész. 4. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (3) Az 1. az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (2) A 12. és a 2. melléklet január 1-jén lép hatályba.

14 14 1. melléklet a../2015. (......) EMMI rendelethez 9. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki! A kérelem érkezésének napja: A kérelem iktatószáma: Ügyintéző neve: KÉRELEM a Tao. tv. 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítása iránt A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott) által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82.) A Támogató szervezet adatai Elnevezése: Székhelye: Cégjegyzékszáma vagy kamarai nyilvántartási száma: Adószáma: A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: A Támogatott szervezet adatai Elnevezése: Székhelye: Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma): A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: Egyéb adatok A felajánlás alapját képező jegybevétel éve a Támogatott szervezet szempontjából: A felajánlás összege, számmal és betűvel kiírva: A felajánláshoz kapcsolódó eljárás típusa /A megfelelő típus betűjelét szíveskedjék bekarikázni!/: a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítése b) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás

15 15 A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszaka: c) társaságiadó-bevallás d) a felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszakához kapcsolódóan a NAV részére benyújtott rendelkező nyilatkozat módosítása e) a felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszakához kapcsolódóan az NKA Igazgatóságához benyújtott együttes kérelem alapján kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás módosítása. év hó. napjától. év..hó napjáig Dátum A Támogató szervezet képviselőjének cégszerű aláírása A Támogatott szervezet képviselőjének cégszerű aláírása Melléklet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló13/2012.(iii. 6.) NEFMI rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példánya

16 16 2. melléklet a../2015. (......) EMMI rendelethez 1. Az R2. 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki: Sorszám IV/4 Megnevezés Az előadó-művészeti tevékenységhez a Tao. tv. 24/A -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adótámogatás összege [Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) (IV. Bevételek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen] 2. Az R2. 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki: Sorszám IV/4 Megnevezés Az előadó-művészeti tevékenységhez a Tao. tv. 24/A -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adótámogatás összege [Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) (IV. Bevételek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen]

17 17 1. függelék az 4872/2015. iktatószámú előterjesztéshez A Tao. tv január 1-jén hatályba lépő 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj költségkalkulációja Elsőfokú eljárás Elsőfokú hatóságként a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKAI) jár el. Elsőfokú hatóság alapadatai (működési költségek): Az elsőfokú eljárás díjának évi meghatározásánál a évi beszámolóban szerepeltetett költségadatokat lehet figyelembe venni, mert a év ezen adatai később kerülnek meghatározásra ban az NKAI esetében a működési költségek főösszegei a következők voltak: Személyi juttatások összesen (SZJ): Járulékok összesen (J): Átlagos állománylétszám (ÁÁL): Az egy évre számított munkaidő (t): Dologi kiadások összesen (DKÖ): eft eft 103 fő óra eft Átlagbér: Az igazgatási szolgáltatási díj meghatározásakor az NKAI teljes ügyintézői és vezetői átlagbére alapján számoltuk a személyi jellegű kiadások összegét. A teljes ügyintézői és vezetői átlagbért a személyi juttatásokból és a munkaadót terhelő járulékokból számoltuk ki az egy évre számított munkaidő alapján a következő összefüggéssel. átlagbér ( ÁB) SZJ J ÁÁL * t A fentiek alapján a teljes ügyintézői és vezetői átlagbér (ÁB) összege (kerekítve): Ft munkaóránként. Üzemi átlagkiadás: Az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) számításánál a dologi kiadások éves összegéből indultunk ki, amelynek egy fő egy munkaórájára vetített összegét az alábbiak szerint számítottuk ki: DKÖ üzemi _ átlagkiadás ( ÜÁK ) ÁÁL * t A fenti számítás alapján az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) összege (kerekítve): Ft/óra. Ügyintézési idő: Az eljárás egyes munkafázisai és az azokhoz szükséges átlagos munkaidő percben az alábbiak szerint alakul: Munkafázis: Időráfordítás (perc): Ügyirat érkeztetése: 10 Ügyirat iktatása: 10 Ügyirat szignálása: 5

18 18 Ügyirat aktásítása: 5 Döntés-előkészítés (a támogatási szerződés tartalmi elemeinek ellenőrzése, számszaki ellenőrzés): 25 Hiánypótlási eljárás (tekintettel arra, hogy a hiánypótlási eljárás várhatóan az eljárások egynegyedét érinti, a hiánypótlási eljárási részcselekményekre fordított idő egynegyedével számoltunk) Hiánypótlási felhívás Végzés elkészítése: 7,5 Vezetői felülvizsgálat: 2,5 Iktatás: 2,5 Hiánypótlási beérkezése Érkeztetés: 2,5 Iktatás: 2,5 Ellenőrzés: 5 Döntés vezetői felülvizsgálata: 20 Döntés iktatása: 10 Döntés továbbítása a döntéshozó felé: 5 Döntéshozó aláírása: 10 Boríték elkészítése, borítékolás: 5 Továbbítás a postázó felé: 5 Postázás: 5 Jogerőre emelés (papír alapú): 10 Éves nettó jegy- és bérletbevétel és kapcsolódó okiratok ellenőrzése: 30 Támogatások összesítése Elektronikus (Excel-tábla): 5 Adatszolgáltatás: 5 Pénzügyi-számviteli feladatok (partner adatainak rögzítése, számlázás, számla kiküldése, számviteli nyilvántartásokban rögzítés) együttesen: 40 Összesen: 227,5 perc A fentiek alapján meghatározott átlagos ügyintézési idő (ÁÜI): 232,5: 60 (kerekítve)=3,79 óra A fentiek alapján az igazgatási szolgáltatási díj az alábbi képlettel számolható: igazgatási szolgáltatási díj = (ÁB+ ÜÁK) * ÁÜI Az igazgatási szolgáltatási díj fentiek alapján számított mértéke (kerekítve): Ft, ezért javaslatunk szerint az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett igazgatási és szolgáltatási tevékenységért (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény január 1-jétől hatályos 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke: Ft. Másodfokú eljárás

19 19 Másodfokú hatóságként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) jár el. Másodfokú hatóság alapadatai (működési költségek): A másodfokú eljárási díj évi meghatározásánál a évi beszámolóban szerepeltetett költségadatokat lehet figyelembe venni, mert a év ezen adatai később kerülnek meghatározásra ban az EMMI esetében a működési költségek főösszegei a következők voltak: Személyi juttatások összesen (SZJ): Járulékok összesen (J): Átlagos állománylétszám (ÁÁL): Az egy évre számított munkaidő (t): Dologi kiadások összesen (DKÖ): eft eft 917 fő óra eft Átlagbér: Az eljárási díj meghatározásakor a minisztérium teljes ügyintézői és vezetői átlagbére alapján számoljuk a személyi jellegű kiadások összegét. A teljes ügyintézői és vezetői átlagbért a személyi juttatásokból és a munkaadót terhelő járulékokból számoltuk ki az egy évre számított munkaidő alapján a következő összefüggéssel. átlagbér ( ÁB) SZJ J ÁÁL * t A fentiek alapján a teljes ügyintézői és vezetői átlagbér (ÁB) összege (kerekítve) Ft munkaóránként. Üzemi átlagkiadás: Az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) számításánál a dologi kiadások éves összegéből indultunk ki, amelynek egy fő egy munkaórájára vetített összegét az alábbiak szerint számítottuk ki: üzemiátlagkiadás ( ÜÁK ) DKÖ ÁÁL * t A fenti számítás alapján az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) kerekítve Ft. Ügyintézési idő: A másodfokú eljárás egyes munkafázisait és az azokhoz szükséges átlagos munkaidőt percben az alábbi táblázat tartalmazza: Munkafázis: Időráfordítás: (perc) Ügyirat érkeztetése, iktatása, aktásítása: 10 Ügyirat szignálása: 5 Ügyirat továbbításra ügyintézésre, (érkeztetés, iktatás, aktásítás) 10 Ügyirat szignálása: 5 Döntés-előkészítés: 45 Jogi kontrollra küldés 15

20 20 (iktatórendszerben kezelés, továbbítás): Jogi osztályvezető szignálása: 5 Jogi kontroll lefolytatása: 30 Jogi kontroll eredményének felülvizsgálata a jogi osztályvezető részéről: 10 Szakmai osztály részére visszaküldés (iktatórendszerben kezelés, továbbítás): 3 Döntés felülvizsgálata közvetlen vezető részéről: 10 Döntés iktatása: 3 Döntés továbbítása a döntéshozó felé, iktatórendszerben kezelés: 3 Döntéshozó aláírása: 3 Tértivevény elkészítése, borítékolás: 3 Továbbítás a postázó felé: 3 Postázás: 3 Összesen: 166 A fentiek alapján meghatározott átlagos ügyintézési idő (ÁÜI): 160 perc : 60 = (kerekítve) 2,76 óra A fentiek alapján a fellebbezés díja az alábbi képlettel számolható: fellebbezési díj = (ÁB+ ÜÁK) * ÁÜI A fentiek alapján a fellebbezési díj (a másodfokú eljárás díja) Ft, kerekítve Ft.

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának ELŐTERJESZTÉS

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának ELŐTERJESZTÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 13343-4/2013 A 2011. évi CXII.. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. március7-én ELŐTERJESZTÉS az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

F e l h í v á s. A fenntartói megállapodásokat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda

F e l h í v á s. A fenntartói megállapodásokat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda F e l h í v á s Felhívjuk a nemzeti és a kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek fenntartóinak figyelmét arra, hogy a 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 16. (5) bekezdése értelmében az általuk fenntartott

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztály, 1052 Budapest, Városház u. 7.

Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztály, 1052 Budapest, Városház u. 7. FIGYELEM! Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük Önöket hogy, 2017. január 04. napjától az előadó-művészteti szervezetekkel kapcsolatos beadványokat kizárólag az alábbi címre szíveskedjenek postázni: Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

SPORTTÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE II. RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL TÁMOGATÓI NÉZŐPONT

SPORTTÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE II. RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL TÁMOGATÓI NÉZŐPONT SPORTTÁMOGATÁS ADÓKEDVEZMÉNYE II. RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL TÁMOGATÓI NÉZŐPONT ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK Ki támogathat? Társasági adó alanya Mi kell ahhoz, hogy az adókedvezmény igénybe vehető legyen? Támogatási

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

1 / 6 2014.06.20. 16:25

1 / 6 2014.06.20. 16:25 1 / 6 2014.06.20. 16:25 Iktatószám: ki/ti002-1548/2012 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 NAGYRÁBÉ Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre KOSSUTH LAJOS ÚT 37. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 26034/2016 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Az Előadó-művészeti Iroda hatósági nyilvántartást vezet a évi XCIX. törvény (Emtv.) hatálya alá tartózó előadó-művészeti szervezetekről.

Az Előadó-művészeti Iroda hatósági nyilvántartást vezet a évi XCIX. törvény (Emtv.) hatálya alá tartózó előadó-művészeti szervezetekről. Tisztelt Ügyfeleink! Az Előadó-művészeti Iroda hatósági nyilvántartást vezet a 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) hatálya alá tartózó előadó-művészeti szervezetekről. Az alábbi menűpontban az Iroda hatáskörébe

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2015/2016 Tisztelt

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az emberi erőforrások miniszterének./2013. (...) EMMI rendelete

ELŐTERJESZTÉS. Az emberi erőforrások miniszterének./2013. (...) EMMI rendelete EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32891-4/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 2-án. ELŐTERJESZTÉS Az emberi erőforrások miniszterének./2013.

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2016.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2016. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2016. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] rendszerébe 2015.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

A társaságiadó-bevallás és nyomtatványkitöltés a gyakorlatban

A társaságiadó-bevallás és nyomtatványkitöltés a gyakorlatban A társaságiadó-bevallás és nyomtatványkitöltés a gyakorlatban Ambrus Ádám adóügyi szakreferens 2016. május 17. 1. Bemutatkozás NAV Bevallási Főosztály Főbb feladatok: Papír alapú bevallások megtervezése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Budapest, április

ELŐTERJESZTÉS. egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Budapest, április Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKTATÓSZÁM: 22070/201. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés szerint

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása

Látvány-csapatsportok támogatása Látvány-csapatsportok támogatása 2013.-2014. Tartalom Jogszabályi háttér Támogatás Mente Adóhatóság felé történő bejelentés Számszaki hatás 2 Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM-10374/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2011. szeptember 7-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a vis maior tartalék felhasználásának

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetésre kerülő új konstrukció, az úgynevezett adó-felajánlás intézménye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZAT. ebből: az elszámolható közreműködői díj maximuma: Ft Ft

HATÁROZAT. ebből: az elszámolható közreműködői díj maximuma: Ft Ft Budapest, 2012.12.14. Art-Corner Szabadidő Sport- és Kultúrális Egyesület Iktatószám: ki/ti001-1554/2012 Budapest Nyilvántartási szám: be/sfp-1554/2012 Százház utca 9-23. Ügyintéző: Dr. Zelei János 1076

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1 / 8 2013.12.18. 10:43

1 / 8 2013.12.18. 10:43 1 / 8 2013.12.18. 10:43 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Iktatószám: ki/ti001-1548/2012 NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 KOSSUTH LAJOS ÚT 37. Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre 4173 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására

Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.)

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2016/2017 Tisztelt

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

be/22c-k005/10688/2015/mlsz

be/22c-k005/10688/2015/mlsz Támogatási igazolás kérelem Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK TAO TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Pályázatírást megelőző tevékenység (ingatlanhoz kapcsolódó szerződések tulajdonviszonyok...) (Klub feladata) Bejárás Árajánlat elkészítése Pályázatírás, benyújtás,

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN

TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN TAO TÁMOGATÁS A LÁTVÁNYSPORTOKBAN A 2011-es év törvényi változásai amiket az Európai Unió is elfogadott lehetővé tették, hogy a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal támogassák a látványcsapat-sportágak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben