ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE /2015. A évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2015. (..) EMMI rendeletről Budapest, január Készítette: látta: jóváhagyta: Hausenblasz Dóra főosztályvezető Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető helyettes Dr. Sándor Csaba jogi és személyügyi helyettes államtitkár Dr. Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár Fodor Endre sajtófőnök Szakonyi Zsófia közigazgatási tanácsadó Dr. Horinka Gábor közigazgatási főtanácsadó Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Belügyminisztérium Földművelésügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium január január február nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Művészeti Akadémia Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2.3. Társadalmi és egyéb szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Teátrumi Társaság Magyar Színházi Társaság Vidéki Színházigazgatók Egyesülete Magyar Bábművészek Szövetsége Nemzetiségi Színházi Szövetség Szabadtéri Színházak Szövetsége Független Előadóművészeti Szövetség Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Színházi Dolgozók Szakszervezete Magyar Táncművészek Szövetsége Magyar Koreográfusok Társasága Magyar Zenei Tanács Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Megyei Jogú Városok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

4 Szövetsége Országos Roma Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Szerb Országos Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetsége 4

5 1. Az előterjesztés célja 5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1.1.Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) az Európai Bizottság az N 464/2009. számú határozattal történő elfogadását követően, év őszétől támogatási program valósul meg, mely szerint a nyilvántartott előadó-művészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadóművészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80 %- áig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe (a továbbiakban: Tao. támogatás). A támogatási programra vonatkozó rendelkezések a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) találhatók. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény hatályba lépésével január 1-től a Tao. tv. vonatkozó rendelkezései kiegészültek a támogatás egy új formájával. A társasági adó rendszerébe az eddig alkalmazott támogatási modell mellett bevezetésre kerül az úgynevezett adófelajánlás intézménye, melyet a Tao. tv. 24/A. -a részletez. A konstrukció egy, az eddigiektől eltérő lehetőség a társasági adóalanyok számára, amelyet első alkalommal a adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó élve a lehetőséggel az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását a feltételek fennállása esetén az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összeg alapján jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. Jelen előterjesztés a fent részletezett jogszabályi változások végrehajtási szabályozására irányul Az előterjesztés szükségességének okai Az előterjesztés a törvényi szintű változások végrehajtási szabályainak kialakítására tesz javaslatot. 1.3.Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás Jelen előterjesztés szerinti rendelet megalkotása. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény fent hivatkozott rendelkezései részletszabályok megalkotását teszik szükségessé, a Tao. támogatás vonatkozásában releváns, jelenleg hatályos három miniszteri rendelet az előadóművészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő

6 6 igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása útján. a) Az Emtv. 6. -a alapján az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó, kormányrendeletben kijelölt szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI Előadó-művészeti Iroda) által végzett nyilvántartási, igazgatási és szolgáltatási tevékenységért jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Tao. tv január 1-jén hatályba lépő 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz előadó-művészeti szervezetek esetében az NKAI Előadóművészeti Iroda által hatósági eljárás keretében kiállított igazolás benyújtása szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amely új típusú eljárást jelent az NKAI Előadó-művészeti Iroda tevékenységi körében. Ennek megfelelően szükséges a Tao. tv. új 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének meghatározása mind az elsőfokú hatóságként eljáró NKAI Előadó-művészeti Iroda, mind a másodfokon eljáró Emberi Erőforrások Minisztériuma esetében. Az igazgatási szolgáltatási díj kalkulációját jelen előterjesztés 1. sz. függeléke tartalmazza. b) Az adófelajánláshoz szükséges igazolás kiállítására irányuló kérelem, valamint az igazolás tartalmának pontosítása egyértelmű meghatározása szükséges. Az igazolás és a kérelem Tao. tv.-ben található elemeken túli adattartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kollégáival folytatott informális egyeztetésen alakítottuk ki. c) Az új konstrukció bevezetése a támogatások felhasználásának időtartamában is változást feltételez. A hatályos szabályozás alapján a támogatás nyújtásának éve (tárgyév) és az ahhoz kapcsolódó adóév egybeesik, mert a közvetlenül nyújtott támogatás a támogatotthoz december 31-ig meg kellett érkezzen. Tekintettel arra, hogy a Tao. tv. vonatkozó rendelkezései alapján az adófelajánlás rendszerének bevezetésével az adózó felajánlását nem csupán egy naptári évben, hanem a következő év május 20-áig teheti meg, az adóév és a tárgyév egybeesése már nem evidens. A felajánlások jelentős része vélelmezhetően a decemberben esedékes adófeltöltéskor, valamint a tárgyévet követő májusban esedékes adóbevalláskor fog megtörténni, az adóhatóság az átutalást pedig a következő év januárjában, illetve júniusában fogja teljesíteni. Azaz a felajánlás megérkezése, a pénzügyi jóváírás már a tárgyévet követően történik. A fentiek alapján a szabályozás változatlanul hagyása esetén a támogatottaknak a lezárt gazdasági évben már nem áll módjukban a következő évben kapott támogatást (felajánlást) felhasználni. Ennek érdekében szükséges a támogatás felhasználhatóságának és az elszámolási kötelezettségnek a kezdő időpontját a támogatás pénzügyi jóváírásának (a támogatott bankszámlájára érkezésének) évéhez kötni. A felhasználási időtartamra a szabályozás változása nincs kihatással, továbbra is egy év (maradvány esetén további 6 hónap) áll a támogatott (az adófelajánlás kedvezményezettje) rendelkezésére Alternatívák A választott megoldással szemben egyéb alternatíva nem merül fel.

7 7 3. Kormányprogramhoz való viszony 4. Előzmények, kapcsolódások Tao. tv. Emtv. az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai A tervezet kapcsolódik az Európai Bizottság az N 464/2009 határozatával elfogadott támogatási programhoz Előzetes véleményezési kötelezettség áll fenn az Európai Unió joga alapján? Nem áll fenn ilyen kötelezettség A tervezet az EUMSz cikke szerinti állami támogatást tartalmaz? A tervezet nem tartalmaz a fent megjelölt állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az Országgyűlés nem tárgyalja az előterjesztést. 7. Társadalmi egyeztetés Az előterjesztés a 2.3. pontban felsorolt szakmai társadalmi szervezetek, valamint önkormányzati szövetségek, illetve nemzetiségi önkormányzatok részére a közigazgatási egyeztetés keretében annak időbeli ütemezéséhez igazítva véleményezés céljából megküldésre kerül. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező*

8 8 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató 3. Fő üzenet: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem Az előadó-művészeti törvény elfogadását követően, 2009 őszétől a nyilvántartott előadóművészeti szervezetek támogatói, a támogatott előadó-művészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT tagállamban realizált jegybevételének 80 %-áig társasági adókedvezményt vehetnek igénybe. Az eddig alkalmazott modell mellett bővül az előadó-művészeti szervezetek ún. Tao-támogatási módja: január 1-től az adófelajánlás lehetősége is választható. A társasági adóalany az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett célra felajánlást tehet, így annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását a feltételek fennállása esetén az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összeg alapján jóváírás illeti meg, amellyel az adózó társasági adója csökken. Az adótámogatás kezdeményezéséhez szükséges igazolást a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Előadó-művészeti Irodája állítja ki, az adózó (támogató) és a támogatott előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére. Az igazolás kiállításáért az elsőfokú eljárásban 15 ezer forint, fellebbezés esetén 16 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Tel.: + 36 (1) Részletes kommunikációs terv: nem igényel Célcsoport: előadó-művészeti szervezetek, előadó-művészeti szervezetek támogatói Tervezett időtartam: - Eszközrendszer: - Anyagi ráfordítás: nem igényel.

9 9 1. melléklet az /2015. iktatószámú előterjesztéshez /2015. (.) EMMI rendelet egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 47. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (11) bekezdés b) pontjában, a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (11) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása 1. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A Tao. 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért a kérelmezőnek az első fokú eljárásban forint, a másodfokú eljárásban forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. 2. Az R1. 3. (2) bekezdésében a pontja szövegrész helyébe a (a továbbiakban: Tao.) 22. (4) bekezdése szöveg lép.

10 10 2. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása 3. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett, számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással kell megfizetni. A kiegészítő támogatás megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy a fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízás befizető azonosító rovatában az előadó-művészeti szervezet támogatásához kapcsolódóan fizetett kiegészítő támogatás megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint a támogatott szervezet nevét is fel kell tüntetni. 4. Az R2. a következő a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 6/A. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás 16/A. (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója és a támogatott előadó-művészeti szervezet a Tao. 24/A. (18) bekezdése szerinti együttes kérelmét a 9. melléklet szerinti adattartalommal terjeszti elő a kijelölt szerv részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a tárgyév február 15-étől terjeszthető elő a kijelölt szerv részére. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példányát. (4) A kijelölt szerv által kiállított igazolás a Tao. 24/A. (18) bekezdésében foglalt adatok mellett tartalmazza: a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát, b) az előadó-művészeti szervezet székhelyét és nyilvántartási számát, c) az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból (ideértve a hangversenyeket is) származó jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget, d) a felajánlott támogatási összeg alapját képező jegybevétel évét, valamint e) az igazolás felhasználhatóságának időszakát. (5) A (4) bekezdés szerinti igazolás visszavonásáról a kijelölt szerv az állami adóhatóságot a visszavonásról szóló döntés megküldésével közvetlenül értesíti.

11 11 Az R2. a következő 6/B. alcímmel egészül ki: 5. 6/B. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás 16/B. (1) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 15-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére a) a TESZOR Előadó-művészet alá tartozó tevékenységek és b) a TESZOR Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység közül a bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről. (2) Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai, hangversenyei közül kizárólag az EGTtagállamokban tartott, a szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell: a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát, b) a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített, az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát előadásonként, c) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját, valamint d) alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek jegybevételének az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a könyvviteli nyilvántartásokban bekövetkezett változás esetén, legkésőbb a tárgyév május 20. napjáig módosítható a (3) bekezdésben foglalt mellékleteknek a kijelölt szerv részére történő egyidejű megküldésével. (5) Az az előadó-művészeti szervezet, amelyet a kijelölt szerv a tárgyévtől szerepeltet a hatósági nyilvántartásában, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül tehet eleget. (6) A kijelölt szerv a 16. szerinti támogatási igazolással, valamint a 16/A. szerinti igazolással összefüggésben birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás és igazolás kiállításának évét követő 10 évig őrzi meg. 6. Az R (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat le, amelynek során vizsgálja a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentumok helytállóságát, továbbá a társaságiadó-kedvezmény, illetve jóváírás igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott jegybevételt, valamint a Tao. 22. (4) bekezdése szerint kapott támogatás, kiegészítő támogatás és a Tao. 24/A. -a szerint kapott adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználását.

12 12 7. Az R2. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 8. Hatályát veszti az R (5)-(6) és (8)-(9) bekezdése. 3. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása 9. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22. (4) szerinti társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatásban, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett kiegészítő támogatásban, továbbá a 24/A. -a szerinti adófelajánlásban (a továbbiakban együtt: Tao. támogatás) részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 3. mellékletben meghatározottak alapján számol el a kijelölt szervnek. Ha a Támogatott támogatásban és Tao. támogatásban is részesült, a beszámolót a Fenntartó nyújtja be. Az R3. a következő 4/A. -sal egészül ki: 10. 4/A. (1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. (2) A Tao. támogatás esetén tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő. (3) A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el a 3. (3) bekezdése szerinti költségek, továbbá a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke. (4) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a Tao. támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni. Az R3. a következő 4/B. -sal egészül ki: 11. 4/B. A Támogatott a tárgyévet követő év június 30-áig fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált Tao. támogatást köteles a kijelölt szerv által kiadott, beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozat jogerő emelkedésétől számított 30 napon belül a

13 13 miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással megfizetni,valamint az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát a kijelölt szerv részére megküldeni. 12. Az R3. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 13. Hatályát veszti az R3. a) 3. (4) bekezdése, b) 4. (3) bekezdésében a,valamint a Tao. támogatás szövegrész. 4. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (3) Az 1. az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (2) A 12. és a 2. melléklet január 1-jén lép hatályba.

14 14 1. melléklet a../2015. (......) EMMI rendelethez 9. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki! A kérelem érkezésének napja: A kérelem iktatószáma: Ügyintéző neve: KÉRELEM a Tao. tv. 24/A. -a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítása iránt A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott) által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82.) A Támogató szervezet adatai Elnevezése: Székhelye: Cégjegyzékszáma vagy kamarai nyilvántartási száma: Adószáma: A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: A Támogatott szervezet adatai Elnevezése: Székhelye: Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma): A kapcsolattartó neve, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: Egyéb adatok A felajánlás alapját képező jegybevétel éve a Támogatott szervezet szempontjából: A felajánlás összege, számmal és betűvel kiírva: A felajánláshoz kapcsolódó eljárás típusa /A megfelelő típus betűjelét szíveskedjék bekarikázni!/: a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítése b) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás

15 15 A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszaka: c) társaságiadó-bevallás d) a felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszakához kapcsolódóan a NAV részére benyújtott rendelkező nyilatkozat módosítása e) a felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve) időszakához kapcsolódóan az NKA Igazgatóságához benyújtott együttes kérelem alapján kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás módosítása. év hó. napjától. év..hó napjáig Dátum A Támogató szervezet képviselőjének cégszerű aláírása A Támogatott szervezet képviselőjének cégszerű aláírása Melléklet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló13/2012.(iii. 6.) NEFMI rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példánya

16 16 2. melléklet a../2015. (......) EMMI rendelethez 1. Az R2. 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki: Sorszám IV/4 Megnevezés Az előadó-művészeti tevékenységhez a Tao. tv. 24/A -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adótámogatás összege [Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) (IV. Bevételek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen] 2. Az R2. 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki: Sorszám IV/4 Megnevezés Az előadó-művészeti tevékenységhez a Tao. tv. 24/A -a alapján tárgyévben kapott, a támogatót jóváírásra jogosító adótámogatás összege [Pénzügyi elszámolás Tárgyév december 31-ig felhasznált támogatás (ténylegesen kifizetett kiadások/költségek) (IV. Bevételek) Tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, tárgyévet követő év június 30-ig felhasznált támogatás Adatok ezer Ft-ban Összesen]

17 17 1. függelék az 4872/2015. iktatószámú előterjesztéshez A Tao. tv január 1-jén hatályba lépő 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj költségkalkulációja Elsőfokú eljárás Elsőfokú hatóságként a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKAI) jár el. Elsőfokú hatóság alapadatai (működési költségek): Az elsőfokú eljárás díjának évi meghatározásánál a évi beszámolóban szerepeltetett költségadatokat lehet figyelembe venni, mert a év ezen adatai később kerülnek meghatározásra ban az NKAI esetében a működési költségek főösszegei a következők voltak: Személyi juttatások összesen (SZJ): Járulékok összesen (J): Átlagos állománylétszám (ÁÁL): Az egy évre számított munkaidő (t): Dologi kiadások összesen (DKÖ): eft eft 103 fő óra eft Átlagbér: Az igazgatási szolgáltatási díj meghatározásakor az NKAI teljes ügyintézői és vezetői átlagbére alapján számoltuk a személyi jellegű kiadások összegét. A teljes ügyintézői és vezetői átlagbért a személyi juttatásokból és a munkaadót terhelő járulékokból számoltuk ki az egy évre számított munkaidő alapján a következő összefüggéssel. átlagbér ( ÁB) SZJ J ÁÁL * t A fentiek alapján a teljes ügyintézői és vezetői átlagbér (ÁB) összege (kerekítve): Ft munkaóránként. Üzemi átlagkiadás: Az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) számításánál a dologi kiadások éves összegéből indultunk ki, amelynek egy fő egy munkaórájára vetített összegét az alábbiak szerint számítottuk ki: DKÖ üzemi _ átlagkiadás ( ÜÁK ) ÁÁL * t A fenti számítás alapján az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) összege (kerekítve): Ft/óra. Ügyintézési idő: Az eljárás egyes munkafázisai és az azokhoz szükséges átlagos munkaidő percben az alábbiak szerint alakul: Munkafázis: Időráfordítás (perc): Ügyirat érkeztetése: 10 Ügyirat iktatása: 10 Ügyirat szignálása: 5

18 18 Ügyirat aktásítása: 5 Döntés-előkészítés (a támogatási szerződés tartalmi elemeinek ellenőrzése, számszaki ellenőrzés): 25 Hiánypótlási eljárás (tekintettel arra, hogy a hiánypótlási eljárás várhatóan az eljárások egynegyedét érinti, a hiánypótlási eljárási részcselekményekre fordított idő egynegyedével számoltunk) Hiánypótlási felhívás Végzés elkészítése: 7,5 Vezetői felülvizsgálat: 2,5 Iktatás: 2,5 Hiánypótlási beérkezése Érkeztetés: 2,5 Iktatás: 2,5 Ellenőrzés: 5 Döntés vezetői felülvizsgálata: 20 Döntés iktatása: 10 Döntés továbbítása a döntéshozó felé: 5 Döntéshozó aláírása: 10 Boríték elkészítése, borítékolás: 5 Továbbítás a postázó felé: 5 Postázás: 5 Jogerőre emelés (papír alapú): 10 Éves nettó jegy- és bérletbevétel és kapcsolódó okiratok ellenőrzése: 30 Támogatások összesítése Elektronikus (Excel-tábla): 5 Adatszolgáltatás: 5 Pénzügyi-számviteli feladatok (partner adatainak rögzítése, számlázás, számla kiküldése, számviteli nyilvántartásokban rögzítés) együttesen: 40 Összesen: 227,5 perc A fentiek alapján meghatározott átlagos ügyintézési idő (ÁÜI): 232,5: 60 (kerekítve)=3,79 óra A fentiek alapján az igazgatási szolgáltatási díj az alábbi képlettel számolható: igazgatási szolgáltatási díj = (ÁB+ ÜÁK) * ÁÜI Az igazgatási szolgáltatási díj fentiek alapján számított mértéke (kerekítve): Ft, ezért javaslatunk szerint az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett igazgatási és szolgáltatási tevékenységért (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény január 1-jétől hatályos 24/A. -a szerinti igazolás kiállításáért) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke: Ft. Másodfokú eljárás

19 19 Másodfokú hatóságként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) jár el. Másodfokú hatóság alapadatai (működési költségek): A másodfokú eljárási díj évi meghatározásánál a évi beszámolóban szerepeltetett költségadatokat lehet figyelembe venni, mert a év ezen adatai később kerülnek meghatározásra ban az EMMI esetében a működési költségek főösszegei a következők voltak: Személyi juttatások összesen (SZJ): Járulékok összesen (J): Átlagos állománylétszám (ÁÁL): Az egy évre számított munkaidő (t): Dologi kiadások összesen (DKÖ): eft eft 917 fő óra eft Átlagbér: Az eljárási díj meghatározásakor a minisztérium teljes ügyintézői és vezetői átlagbére alapján számoljuk a személyi jellegű kiadások összegét. A teljes ügyintézői és vezetői átlagbért a személyi juttatásokból és a munkaadót terhelő járulékokból számoltuk ki az egy évre számított munkaidő alapján a következő összefüggéssel. átlagbér ( ÁB) SZJ J ÁÁL * t A fentiek alapján a teljes ügyintézői és vezetői átlagbér (ÁB) összege (kerekítve) Ft munkaóránként. Üzemi átlagkiadás: Az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) számításánál a dologi kiadások éves összegéből indultunk ki, amelynek egy fő egy munkaórájára vetített összegét az alábbiak szerint számítottuk ki: üzemiátlagkiadás ( ÜÁK ) DKÖ ÁÁL * t A fenti számítás alapján az üzemi átlagkiadás (ÜÁK) kerekítve Ft. Ügyintézési idő: A másodfokú eljárás egyes munkafázisait és az azokhoz szükséges átlagos munkaidőt percben az alábbi táblázat tartalmazza: Munkafázis: Időráfordítás: (perc) Ügyirat érkeztetése, iktatása, aktásítása: 10 Ügyirat szignálása: 5 Ügyirat továbbításra ügyintézésre, (érkeztetés, iktatás, aktásítás) 10 Ügyirat szignálása: 5 Döntés-előkészítés: 45 Jogi kontrollra küldés 15

20 20 (iktatórendszerben kezelés, továbbítás): Jogi osztályvezető szignálása: 5 Jogi kontroll lefolytatása: 30 Jogi kontroll eredményének felülvizsgálata a jogi osztályvezető részéről: 10 Szakmai osztály részére visszaküldés (iktatórendszerben kezelés, továbbítás): 3 Döntés felülvizsgálata közvetlen vezető részéről: 10 Döntés iktatása: 3 Döntés továbbítása a döntéshozó felé, iktatórendszerben kezelés: 3 Döntéshozó aláírása: 3 Tértivevény elkészítése, borítékolás: 3 Továbbítás a postázó felé: 3 Postázás: 3 Összesen: 166 A fentiek alapján meghatározott átlagos ügyintézési idő (ÁÜI): 160 perc : 60 = (kerekítve) 2,76 óra A fentiek alapján a fellebbezés díja az alábbi képlettel számolható: fellebbezési díj = (ÁB+ ÜÁK) * ÁÜI A fentiek alapján a fellebbezési díj (a másodfokú eljárás díja) Ft, kerekítve Ft.

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 az ötlettől a sikerig TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 SKC Consulting Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók: A nemzeti erőforrás miniszter 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 2., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. 2014.2.1. és 2014.12.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 8/2014. (I. 31.) BM rendelet 8/2014. (I. 31.) BM rendelet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

Részletesebben