A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart."

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire Kovászna Veszprém megye között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács között Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens, bizottsági titkár 6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben ( ) (tájékoztató) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2 2 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június augusztus 31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. V e s z p r é m, szeptember 11. Lasztovicza Jenő s.k.

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/246-6/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 19-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

4 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra, azonban a beszámoló elkészítésekor az április hónapban elfogadott költségvetési előirányzatok kerültek figyelembe vételre, mert a június hónapban történt költségvetési rendeletmódosítás július 5-én, azaz a második félévben lépett hatályba. A Magyar Államkincstár közlése alapján az önkormányzat költségvetési támogatása - a bérkompenzáció június 30-ig történt teljesítése miatt 28 ezer Ft növekedést jelent az elfogadott költségvetési főösszeghez képest, ezért az I. félévi beszámoló ezer Ft költségvetési főösszeggel kerül bemutatásra. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül ezer Ft-on, 46,14 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek ezer Ft összeggel, ami 214,85%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képes jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja időarányosan 50%-on teljesült. Az áprilisi közgyűlésen központosított támogatásként került elfogadásra 42 ezer Ft a december havi közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A Magyar Államkincstár ezen támogatást korrigálta. Az egyéb központi támogatások évben érkezett bérkompenzáció összegét tartalmazza 220 ezer Ft összegben. Az előirányzat-korrekciókat a I. félévi költségvetési beszámoló űrlapjain közöltek egyezőségére tekintettel kellett elvégezni, melyekről korábbiakban nem állt rendelkezésre írásos dokumentum, állásfoglalás. A korrekciók költségvetésen történő átvezetésére jelen közgyűlésen kerül sor. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft -, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 111 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások három forrásból származnak. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a 2

5 közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel 456 ezer Ft, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott ezer Ft támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával 135 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a évi működési célú pénzmaradványt mely 27,93%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. A Hivatal finanszírozására az első félévben ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat. A évi konszolidáció adta változások, az önkormányzat részéről meghozott intézkedések kedvezően hatottak a pénzügyi egyensúlyra. A bevételek tekintetében azonban elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 39,15 %-on teljesültek az első félévben ezer Ft összegben. A személyi juttatások 42,05%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 42,72%-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 35,30%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A Hivatal vonatkozásában a dologi kiadások 42,15%-on teljesültek. Az április hónapban elfogadott költségvetési rendelet-módosítás a jóváhagyott költségvetési rendelet 6. (2) bekezdése alapján saját hatáskörben módosításra került (3/b melléklet). A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasház üzemeltetésével, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését tartalmazza. 3

6 A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 25,65%-on teljesültek, mely a Hivatal elektromos hálózatának védelme érdekében történt hálózati kapcsolók beszerzését tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. A céltartalék előirányzata a április 25-én elfogadotthoz képest 28 ezer Ft-tal tér el, mely a Magyar Államkincstár értesítése alapján a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódó állami támogatás bevételéhez kapcsolódik. Az előirányzat módosítása a Közgyűlés jelen ülésén történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat I. félévi tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 536 ezer Ft összegben végzett beruházást az informatikai hálózat kiépítésével, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít... /2013. (IX.19.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, szeptember 9. 4 Lasztovicza Jenő s.k.

7 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

8 KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. melléklet 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban évi Teljesítés az Teljesítés a Elő évi eredeti módosított I. félévi eredeti módosított irányzat Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat előirányzat száma %-ában %-ában Áru- és készletértékesítés 16 0,00 0, Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,22 186, Bérleti díj 0,00 0, Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,00 100, ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0,00 0, Hozam és kamatbevétel 0,00 0, Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 0, Intézményi működési bevételek ,44 214, Központosított előirányzatok 0,00 0, Megyei önkormányzati tartalék 0,00 0, Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása ,00 50, Egyéb központi támogatás ,00 100, Önkormányzat költségvetési támogatása ,09 50, Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0,00 0, Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 0, Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 63 0,00 0, Pénzügyi befektetések bevételei ,00 100, Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0,00 0, Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Működési célú támogatás egyéb szervektől ,06 34, Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból ,06 45, Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0,00 0, Támogatások ,20 41,20 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,46 52, Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele ,00 27, Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0,00 0, Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás ,60 41, Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás ,73 35, Belső finanszírozási célú bevételek ,50 38, Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0, Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0, Külső finanszírozási célú bevételek ,00 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) ,86 46, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 0,00 Bevételek mindösszesen ,67 45,07 Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. félévi teljesítés Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában Személyi juttatások ,62 42, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,57 42, Dologi kiadások ,35 35, Egyéb működési célú kiadások 0,00 0, Működési célú támogatásértékű kiadások ,00 6, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,73 27,73 1. Működési kiadások ,25 39, Beruházási kiadások ,65 25, Felújítások 0,00 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,00 0, Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0,00 0,00 2. Felhalmozások ,65 25, Általános tartalék ,00 0, Céltartalékok ,00 0,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások ,00 0,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) ,25 37, Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás ,60 41, Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások ,60 41, Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás ,73 35, Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások ,73 35,73 Kiadások összesen ,15 39, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 0,00 Kiadások mindösszesen ,10 37,29

9 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés 1.1. Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.4. Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,22 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Általános tartalék , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok , Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevétele ,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0, Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő ,00 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Működési célú támogatás egyéb szervektől ,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,96 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 16. Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,47 Kiadások mindösszesen: ,60 Létszám: 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

10 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés 16 0, Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 0, Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0, Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek 0, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 2. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Felhalmozási célú kamatbevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadása Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Működési célú támogatás egyéb szervektő 456 0,00 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,00 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,80 Kiadások mindösszesen: ,87 Létszám: 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

11 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés , Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj , Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások , ÁFA bevételek és visszatérülések , Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,00 Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,85 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok , Felújítások , Megyei önkormányzati tartalék , Egyéb felhalmozási kiadások , Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő ,00 2. Általános tartalék , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő , Céltartalékok , Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei ,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadása , Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő ,00 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Működési célú támogatás egyéb szervektő ,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása , Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő , Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,20 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevétele , Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele , Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,07 Kiadások mindösszesen: ,29 Létszám: 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2015. szeptember 17.

2015. szeptember 17. MEGHÍVÓ 2015. szeptember 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésére Miskolc, 214. február 2

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 6. szám 2015. június 18. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 11/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22003-28/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 2 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben