A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart."

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire Kovászna Veszprém megye között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács között Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens, bizottsági titkár 6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben ( ) (tájékoztató) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2 2 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június augusztus 31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. V e s z p r é m, szeptember 11. Lasztovicza Jenő s.k.

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/246-6/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 19-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

4 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra, azonban a beszámoló elkészítésekor az április hónapban elfogadott költségvetési előirányzatok kerültek figyelembe vételre, mert a június hónapban történt költségvetési rendeletmódosítás július 5-én, azaz a második félévben lépett hatályba. A Magyar Államkincstár közlése alapján az önkormányzat költségvetési támogatása - a bérkompenzáció június 30-ig történt teljesítése miatt 28 ezer Ft növekedést jelent az elfogadott költségvetési főösszeghez képest, ezért az I. félévi beszámoló ezer Ft költségvetési főösszeggel kerül bemutatásra. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül ezer Ft-on, 46,14 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek ezer Ft összeggel, ami 214,85%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képes jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja időarányosan 50%-on teljesült. Az áprilisi közgyűlésen központosított támogatásként került elfogadásra 42 ezer Ft a december havi közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A Magyar Államkincstár ezen támogatást korrigálta. Az egyéb központi támogatások évben érkezett bérkompenzáció összegét tartalmazza 220 ezer Ft összegben. Az előirányzat-korrekciókat a I. félévi költségvetési beszámoló űrlapjain közöltek egyezőségére tekintettel kellett elvégezni, melyekről korábbiakban nem állt rendelkezésre írásos dokumentum, állásfoglalás. A korrekciók költségvetésen történő átvezetésére jelen közgyűlésen kerül sor. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft -, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 111 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások három forrásból származnak. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a 2

5 közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel 456 ezer Ft, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott ezer Ft támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával 135 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a évi működési célú pénzmaradványt mely 27,93%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. A Hivatal finanszírozására az első félévben ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat. A évi konszolidáció adta változások, az önkormányzat részéről meghozott intézkedések kedvezően hatottak a pénzügyi egyensúlyra. A bevételek tekintetében azonban elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 39,15 %-on teljesültek az első félévben ezer Ft összegben. A személyi juttatások 42,05%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 42,72%-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 35,30%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A Hivatal vonatkozásában a dologi kiadások 42,15%-on teljesültek. Az április hónapban elfogadott költségvetési rendelet-módosítás a jóváhagyott költségvetési rendelet 6. (2) bekezdése alapján saját hatáskörben módosításra került (3/b melléklet). A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasház üzemeltetésével, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését tartalmazza. 3

6 A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 25,65%-on teljesültek, mely a Hivatal elektromos hálózatának védelme érdekében történt hálózati kapcsolók beszerzését tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. A céltartalék előirányzata a április 25-én elfogadotthoz képest 28 ezer Ft-tal tér el, mely a Magyar Államkincstár értesítése alapján a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódó állami támogatás bevételéhez kapcsolódik. Az előirányzat módosítása a Közgyűlés jelen ülésén történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat I. félévi tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 536 ezer Ft összegben végzett beruházást az informatikai hálózat kiépítésével, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít... /2013. (IX.19.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, szeptember 9. 4 Lasztovicza Jenő s.k.

7 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

8 KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. melléklet 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban évi Teljesítés az Teljesítés a Elő évi eredeti módosított I. félévi eredeti módosított irányzat Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat előirányzat száma %-ában %-ában Áru- és készletértékesítés 16 0,00 0, Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,22 186, Bérleti díj 0,00 0, Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,00 100, ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0,00 0, Hozam és kamatbevétel 0,00 0, Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 0, Intézményi működési bevételek ,44 214, Központosított előirányzatok 0,00 0, Megyei önkormányzati tartalék 0,00 0, Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása ,00 50, Egyéb központi támogatás ,00 100, Önkormányzat költségvetési támogatása ,09 50, Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0,00 0, Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 0, Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 63 0,00 0, Pénzügyi befektetések bevételei ,00 100, Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0,00 0, Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Működési célú támogatás egyéb szervektől ,06 34, Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból ,06 45, Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0,00 0, Támogatások ,20 41,20 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,46 52, Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele ,00 27, Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0,00 0, Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás ,60 41, Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás ,73 35, Belső finanszírozási célú bevételek ,50 38, Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0, Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0, Külső finanszírozási célú bevételek ,00 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) ,86 46, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 0,00 Bevételek mindösszesen ,67 45,07 Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. félévi teljesítés Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában Személyi juttatások ,62 42, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,57 42, Dologi kiadások ,35 35, Egyéb működési célú kiadások 0,00 0, Működési célú támogatásértékű kiadások ,00 6, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,73 27,73 1. Működési kiadások ,25 39, Beruházási kiadások ,65 25, Felújítások 0,00 0, Egyéb felhalmozási kiadások 0,00 0, Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0,00 0,00 2. Felhalmozások ,65 25, Általános tartalék ,00 0, Céltartalékok ,00 0,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások ,00 0,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) ,25 37, Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás ,60 41, Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások ,60 41, Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás ,73 35, Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások ,73 35,73 Kiadások összesen ,15 39, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 0,00 Kiadások mindösszesen ,10 37,29

9 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés 1.1. Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.4. Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,22 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Általános tartalék , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok , Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevétele ,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás , Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0, Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő ,00 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Működési célú támogatás egyéb szervektől ,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,96 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 16. Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,47 Kiadások mindösszesen: ,60 Létszám: 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

10 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés 16 0, Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj 0, Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0, Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek 0, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 2. Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Felhalmozási célú kamatbevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadása Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Működési célú támogatás egyéb szervektő 456 0,00 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,00 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,80 Kiadások mindösszesen: ,87 Létszám: 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

11 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés , Személyi juttatások , Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Bérleti díj , Dologi kiadások , Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele , Egyéb működési célú kiadások , ÁFA bevételek és visszatérülések , Működési célú támogatásértékű kiadások , Hozam- és kamatbevételek , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,00 Működési kiadások , Intézményi működési bevételek ,85 1. Beruházási kiadások , Központosított előirányzatok , Felújítások , Megyei önkormányzati tartalék , Egyéb felhalmozási kiadások , Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás , Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , Egyéb központi támogatás , Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozások , Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő ,00 2. Általános tartalék , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő , Céltartalékok , Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Pénzforgalom nélküli kiadások , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) , Pénzügyi befektetések bevételei ,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Felhalmozási célú kamatbevételek , Működési célú hitelek, kötvények kiadása , Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő ,00 Finanszírozási célú működési kiadások , Felhalmozási bevételek , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Működési célú támogatás egyéb szervektő ,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása , Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó , Finanszírozási célú felhalmozási kiadások , Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő , Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) , Támogatások ,20 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Költségvetési bevételek összesen ( ) ,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte , Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte , Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá , Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá , Belső finanszírozási célú bevételek , Működési célú hitelek, kötvények bevétele , Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele , Külső finanszírozási célú bevételek ,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Bevételek mindösszesen ,07 Kiadások mindösszesen: ,29 Létszám: 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban

12 3/a melléklet Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) I. félévi teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %-ában I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok ,91 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0,00 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,43 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,26 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,46 5. Képviselők egyéb juttatásai ,00 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) ,66 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: ,30 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program ,54 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért ,00 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,29 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával ,25 K 5. Könyvvizsgáló díjazása ,00 Ö 6. Kitüntetések évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) ,00 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás ,00 8. Tagdíjak: 0 0,00 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ,00 Ö - Balatoni Szövetség 0 0 0,00 K - Balaton Fejlesztési Tanács ,00 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör ,00 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja ,00 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás ,06 K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,01 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,78 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) ,00 K évi cégautóadó ,00 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás ,00 Ö 18. Föld Napja ,60 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP /A kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 750 0,00 K Időközi önkormányzati választások 41 0,00 Önkormányzat feladatainak kiadásai összesen: ,93 ÖSSZESEN: ,83 K Felhalmozási kiadások ,00 K Általános tartalék ,00 K/Ö Céltartalék ,00 K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,64 Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: ,96

13 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Teljesítés a évi Módosított Módosított I. félévi módosított eredeti előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat előirányzat ( ) ( ) %-ában Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) ,99 - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Jutalom ,00 Törzsgárda jutalom ,00 - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: Jubileumi jutalom ,00 Rendkívüli munkavégzés, betegszabadság ,40 Napidíj ,00 - Személyhez kapcsolódó költségtérítések Cafeteria juttatás ,28 Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt ,91 Közlekedési költségtérítés ,25 Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása ,50 Szabadságmegváltás ,72 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,69 - Szociális jellegű juttatások Családalapítási támogatás ,00 Rendkívüli szociális segély ,00 - Állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) ,57 Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség ,00 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,33 Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,00 - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) ,56 - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése ,59 - Villamosenergia díja ,00 - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése ,90 - Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,38 - Adatátviteli célú távközlési díjak ,00 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,75 WinTiszt licence KataWin Plexnet tárhely szolgáltatás IGR ASP szolgáltatás Microsec digitális aláírás Vírus Buster licence IRMA iktatóprogram Jogtár Nyugalom Kft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,81 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások ,65 - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,80 - Számlázott szellemi tevékenység ,36 - Belföldi kiküldetés ,75 - Reprezentáció ,67 - Egyéb dologi kiadások ,63 - Adók, díjak, egyéb befizetések ,92 - ÁFA fizetési kötelezettség ,41 Reklám és propaganda kiadások ,00 Kamatkiadások ,00 Továbbszámlázott szolgáltatás ,00 Bérleti díj ,00 Felhalmozási kiadások ,73 ÖSSZESEN: ,77

14 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) I. félévi teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése ,73 BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) ,73 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,65 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,65

15 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Módosított előirányzat ( ) I. félévi teljesítés Teljesítés %-a Kiadások megnevezése Módosított előirányzat ( ) I. félévi teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,85 Működési kiadások ,93 Önkormányzat költségvetési támogatása ,05 Működési célú tartalék ,00 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Támogatások ,20 Költségvetési működési bevételek összesen ,96 Működési kiadások összesen ,86 Belső finanszírozási célú bevételek ,69 Finanszírozási célú működési kiadások ,69 Finanszírozási célú bevételek ,93 I. Működési célú bevételek összesen: ,47 I. Működési célú kiadások összesen: ,26 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00 Beruházási kiadások ,65 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0,00 Felújítások 0 0 0,00 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0,00 Támogatások 0 0 0,00 Felhalmozási célú tartalék ,00 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen ,00 Belső finanszírozási célú bevételek ,73 Finanszírozási célú bevételek 0 0,00 Felhalmozási célú kiadások összesen ,53 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások ,73 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: ,75 II. Felhalmozások összesen: ,87 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,00 Bevételek összesen: ,07 Kiadások összesen: ,29

16 Szám: 02/246-7/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

17 Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai dolgozóinak bevonása mellett lehetőség nyílik területfejlesztési szakemberek bevonására. A pályázati program tervezésekor 3 fő szakmai feladatot ellátó munkatárs bevonásával kalkuláltunk a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt, szeptember 30-ig foglalkoztatott jogviszonyban. A foglalkoztatás fedezete a támogatási szerződés megkötéséig a költségvetés céltartalékában rendelkezésre áll. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést a határozati javaslatban foglaltakkal egyezően rendelje el..../2013. (IX.19.) MÖK határozat A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 23 fős állományi létszámát 26 főre bővíti projekt megvalósításának teljes időtartama alatt. A közfoglalkoztatottak létszáma nem változik. Felkéri a megyei jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: A pályázat támogatási szerződésének hatályba lépése Dr. Imre László, megyei jegyző II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, szeptember 9. 2 Lasztovicza Jenő s.k.

18 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (IX...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezer Ft működési, és ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 3

19 (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (11) A rendelet 4. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 10. melléklet részletezi 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

20 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben 79 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti a megyei önkormányzatot. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli (személyi juttatások: 62 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 ezer Ft). I.1.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 41 ezer Ft működési célú támogatás érkezett a megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A bevétel az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 32 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 ezer Ft-tal emeli (3/a melléklet 26. pont). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő számítógép értékesítéséből 63 ezer Ft bevétele keletkezett. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát emeli. I.2.2. Az Üdülési, kirándulási ajánlatok Veszprém megyében című kiadvány megjelentetéséhez a kiadványban résztvevő vállalkozások és önkormányzatok az eredeti költségvetésben tervezetten felül további 122 ezer járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 3. pont). I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében megtartott Önkormányzati Kupa költségeihez a résztvevő önkormányzatok 621 ezer Ft nevezési díjjal járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 4/a pont). 5

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/2973/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545011, Fax: (88)545012 Email: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/94-20/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 4. szám 2013. szeptember 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülésére Szám: 02/21-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 225 XXIV. (LII.) évfolyam 4. szám 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 6. szám 2014. szeptember 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/182-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. április 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 91 XXIV. (LII.) évfolyam 2. szám 2014. április 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. május 7.

MEGHÍVÓ 2015. május 7. MEGHÍVÓ 2015. május 7. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én (csütörtök) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. Kultúr-tárház

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/271-15/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 2. szám 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben