Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/94-20/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, április 15. Lasztovicza Jenő s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 3

4 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I évi pénzmaradvány jóváhagyása, állami támogatások, és bevételi többletek I.1. A évi pénzmaradvány jóváhagyása A megyei önkormányzat jelen közgyűlésén tárgyalta a évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása című előterjesztést. A jóváhagyott pénzmaradvány ezer forint, mely a költségvetés főösszegét emeli. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszege ezer Ft-tal emelkedik (személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft, céltartalék: ezer Ft), ami az előző évi kötelezettségvállalások eredménye, valamint a Lakásalap számla, illetve az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzeszközök egyenlege. A felsorolt kötelezettségvállalások mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosítanak keretet az önként vállalt feladatokra. Az államháztartásról szóló törvény évtől bevezetett új szabályozása miatt az önkormányzat önként vállalt feladatainak forrása kizárólag saját bevételből valósulhat meg. A évben befolyt támogatások, átvett pénzeszközök, jogutódlás miatt rendelkezésre álló források, továbbá a Lakásalap számla egyenlege biztosít forrást ezen feladatok megvalósítására, melynek összege a céltartalékot emeli. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3/a melléklet): - Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 1ezer Ft - Veszprém megye területfejlesztési feladatai ezer Ft Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, 671 ezer Ft - kiutazások, külföldi delegációk fogadása - Kitüntetések 641 ezer Ft - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 ezer Ft - Önként vállalt feladatok tartalék kerete ezer Ft Összesen: ezer Ft A Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa ezer Ft-tal emeli költségvetése főösszegét (személyi juttatások: 766 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft), mely az igazgatási, üzemeltetési, fenntartási kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa (3/b melléklet). 4

5 I.2. Állami támogatások I.2. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján január hónapra vonatkozóan 21 ezer Ft előleg utalása történt. Az előleg elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, ezért az egyéb központi támogatás összegét a céltartalék előirányzatai közé indokolt helyezni. A januárban kifizetett, december hónap után járó kifizetésekkel összefüggésben központosított előirányzatként érkezett 42 ezer Ft, valamint egyéb központi támogatásként a január-március hónapok utáni kifizetések miatt további 129 ezer Ft érkezett az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli 171 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 134 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 ezer Ft). I.3. Bevételi többletek I.3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzése alapján elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal adó-visszatérítési igényét 723 ezer Ft összegben, mely a rehabilitációs hozzájárulások túlfizetéséből adódott, mivel év elején a Hivatal állományi lét után keletkezett fizetési kötelezettség év végére a meghozott létszámcsökkentési döntések eredményeként már nem állt fenn. A folyósított bevételből az adóhatóság 300 ezer Ft, a konszolidációt megelőző években meg nem fizetett általános forgalmi adó tartozást, valamint 3 ezer Ft késedelmi pótlékot számított fel. A köztartozások rendezése a Hivatal dologi kiadásainak előirányzatát emeli, a fennmaradó 420 ezer Ft szabad pénzeszköz, mely az Önkormányzat önként vállalt feladataira biztosít fedezetet a későbbiekben, így a céltartalék (5. melléklet I.2.) előirányzatát emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az analitikus nyilvántartások alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában 1 db személygépkocsi áll. A gépkocsival kapcsolatban év folyamán 132 ezer Ft cégautó adó fizetési kötelezettség áll fenn, melynek fedezetét az Önkormányzat dologi kiadások előirányzat javára a Hivatal dologi kiadásai biztosítják, mivel a kötelezettség a Hivatal előirányzatai között került megtervezésre az eredeti költségvetés készítésekor. II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalja a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról készült tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel a megyei önkormányzat a Tanács évi kiadásaihoz 907 ezer Ft pénzügyi hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás fedezetét a céltartalék (5. melléklet) Önként vállalt feladatok tartalék kerete biztosítja. II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés kialakításakor csak a tartalék tervezésének szintjén (100 ezer Ft) számolt az önként vállalt feladatokkal, azokat nem számszerűsítette, figyelemmel arra, hogy azok fedezetéül nem rendelkezik saját bevételi forrással, ez alól kivétel a fogszabályozási szakellátás támogatása, melyhez a Társadalombiztosítási Alap biztosít pénzügyi forrást. A pénzmaradvány jóváhagyásával az I.1. pontban megfogalmazottak alapján a céltartalék előirányzata megemelésre került 5

6 az önként vállalt célok teljesítése céljából, mely az alábbi feladatokra biztosít fedezetet (5. mellékelt I.2.): - Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 (3/a melléklet II.2.) 300 ezer Ft - Föld Napja 500 ezer Ft - Kitüntetések (3/a melléklet II.6.) ezer Ft - Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíja 28 ezer Ft - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíja 360 ezer Ft Összesen: ezer Ft II.4. A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP /A kódszámú pályázati felhívásra kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani. Az önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani, mely nyertes pályázat esetén elszámolható. A közbeszerzési eljárás tervezett költsége 750 ezer Ft, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja, és pozitív elbírálás esetén az összeg visszapótlásra kerül. 2. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 6

7 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez 7

8 1. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Bevételek Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban évi kötelező feladatok évi önként vállalt feladatok Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

9 2. táblázat Előirányzat Előirányzat megnevezése Kiadások Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt évi kötelező feladatok feladatok 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

10 2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat Veszprém Megyei Önkormányzat Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

11 2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei 0 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

12 2. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím Kiemelt előirányzat Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Változás Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen Áru- és készletértékesítés Személyi juttatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérleti díj Dologi kiadások Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb működési célú kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú támogatásértékű kiadások Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményi működési bevételek Működési kiadások Központosított előirányzatok Beruházási kiadások Megyei önkormányzati tartalék Felújítások Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalékok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Felhalmozási célú kamatbevételek Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási bevételek Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú támogatás egyéb szervektől Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen ( ) Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat

13 3/a melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n kívülre adó I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok /a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 0 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 0 0 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával K 5. Könyvvizsgáló díjazása Ö 6. Kitüntetések évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás Tagdíjak: 0 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö - Balatoni Szövetség 0 0 K - Balaton Fejlesztési Tanács Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás K 11. Jogtalanul igénybe vett évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP /A kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja ÖSSZESEN: K Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásai összesen: Vátozás Módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

14 3/b melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások évi Működési célú Felhalmozási Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási Sorszám Megnevezés eredeti Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás célú pénzeszköz előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás célú támogatás- előirányzat átadás áht-n átadás áht-n szociális kívülre kívülre hozzájárulási Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: Ft/hó) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 0 Jutalom Törzsgárda jutalom Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: 0 Jubileumi jutalom Rendkívüli munkavégzés Személyhez kapcsolódó költségtérítések 0 Cafeteria juttatás Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt Közlekedési költségtérítés Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása Szabadságmegváltás Szociális jellegű juttatások 0 Családalapítási támogatás Rendkívüli szociális segély Állományba nem tartozók juttatásai 0 Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: eft) Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 0 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) Hajtó, és kenőanyagok beszerzése Villamosenergia díja Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 WinTiszt licence KataWin Plexnet tárhely szolgáltatás IGR ASP szolgáltatás Microsec digitális aláírás Vírus Buster licence IRMA iktatóprogram Jogtár Nyugalom Kft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Számlázott szellemi tevékenység Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések ÁFA fizetési kötelezettség Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

15 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi céltartalék előirányzatról 4. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti Módosított Változás előirányzat előirányzat I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete évi bérkompenzációra adott előleg Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

16 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú tartalék Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú működési kiadások Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Felújítások 0 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás 0 Támogatások 0 Felhalmozási célú tartalék 400 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 100 Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: II. Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

17 6. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet.../2013. (IV..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek 0 4 Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások 0 - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

18 7. melléklet.../2013. (..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát növelte, ezáltal a működési bevételek ezer Ft-ban kerültek meghatározásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása ezer Ft-tal emelte, melyből ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet ezer Ft biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a évi szinten kerültek megtervezésre, melyek a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. Pályázati önerő forrását a céltartalék előirányzata biztosítja. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 4. szám 2013. szeptember 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/2973/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545011, Fax: (88)545012 Email: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülésére Szám: 02/21-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Beszámoló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/182-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/271-15/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 225 XXIV. (LII.) évfolyam 4. szám 2014. július 16. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. május 7.

MEGHÍVÓ 2015. május 7. MEGHÍVÓ 2015. május 7. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-én (csütörtök) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. Kultúr-tárház

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 2. szám 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A/Bevételek E.Ft. Együtt. Hivatal

A/Bevételek E.Ft. Együtt. Hivatal MÉRLEG 1.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Megnevezés Működési, fenntartási bevételek előirányzata Önkormányzat Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését

MEGHÍVÓ. a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését MEGHÍVÓ a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2014. május 14-én, (szerdán) 10 órakor a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában tartja ülését Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a 8-as főút Térségi

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben