Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Síremlék felállítása A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjának, Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnökének örök emléket állítva, síremlék készítését kezdeményezem Halottak Napja alkalmából, mely síremlék az elhunyt iránti megbecsülést méltó módon fejezheti ki. Az elhunyt emléke előtt tisztelegve, emléket állítva ezzel munkássága elismerésének javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslat elfogadását.../2015. (IX.17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében biztosítja Lasztovicza Jenő sírhelyénél síremlék állításával, és annak környéke kialakításával kapcsolatos költségek fedezetét, ezzel is kifejezve a Veszprém Megyei Önkormányzat tiszteletét néhai Lasztovicza Jenő megyénk érdekében végzett elévülhetetlen közéleti munkássága előtt. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 1. Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, szeptember 10. Polgárdy Imre s.k. 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, c ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, f ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében ezer Ft-ban határozza meg. (3) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében ezer Ft-ban határozza meg. (4) A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint ezer Ft-ban határozza meg. (5) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 3

4 (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatást. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napján órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

5 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 12-én fogadta el a költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés ain. Részletes indokolás hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 49 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a június-július havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 49 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 39 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 ezer Ft). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 972 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 9 ezer Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli. I.2.2. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázaton. A pályázat október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása évre tolódott át. A pályázatból évben ezer Ft, évben ezer Ft támogatás már teljesült. A június hónapban lezajlott helyszíni vizsgálatot követően megtörtént a támogatás utolsó részletének ezer Ft - 5

6 folyósítása. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.3. A Közép-Dunántúli Regionális fejlesztési Ügynökség Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a megyei önkormányzat közreműködött a Veszprém Megyei Integrált Területfejlesztési Program 2.0 változatának elkészítésében. A szolgáltatás ellenértékeként jelentkező ezer Ft bevételi az általános tartalék ot emeli (6. melléklet 1. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága évben is meghirdette a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázatot, melynek díjazására 100 ezer Ft került elkülönítésre. Az önkormányzat megállapodást kötött az OTP Bank Zrt-vel annak érdekében, hogy a nyertes pályázók elismerést kaphassanak. A szolgáltatások ellenértéke címen nyújtandó 500 ezer Ft bevételi az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ot emeli (3. melléklet II.13. pont). A nyertes önkormányzatok jutalmazása érdekében szükséges továbbá a már rendelkezésre álló 100 ezer Ft dologi kiadások átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre javára. I.2.5. A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 19 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A bevétel a Hivatal személyi juttatások át 15 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 4 ezer Ft-tal emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok, zárolás II.1. A megyei önkormányzat közgyűlésének korábbi elnöke, néhai Lasztovicza Jenő emléke előtt tisztelegve, emléket állítva munkássága elismerésének, a közgyűlés síremlék készítéséről határozott a jelen ülésen. A síremlék elkészítésnek finanszírozására ezer Ft kerül elkülönítésre az általános tartalék a terhére (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer Ft, beruházás: ezer Ft). II.2. Az eredeti költségvetésben a megyei önkormányzat az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a kézilabda sportág népszerűsítésének, az utánpótlás nevelésének támogatásával összefüggésben 800 ezer Ft ról határozott az MKB Veszprém KC részére (3. melléklet II.8.). A támogatást az önkormányzat helyesen az MKB Veszprém Kézilabda Zrt. működési kiadásainak finanszírozására kívánja nyújtani. II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 6

7 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: szerinti saját hatáskörű módosítások 3. melléklet Egyéb működési bevételek +11 ezer Ft 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +16 ezer Ft 3. melléklet Kamatbevételek +7 ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +370 ezer Ft 3. melléklet Egyéb működési bevételek -3 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +3 ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék +11 ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +377 ezer Ft 3. melléklet I.6. Egyéb szolgáltatások +50 ezer Ft 3. melléklet I.6. Egyéb külső személyi juttatások -50 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb szolgáltatások -50 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb külső személyi juttatások +50 ezer Ft 3. melléklet II.14. Egyéb szolgáltatások -80 ezer Ft 3. melléklet II.14. Egyéb külső személyi juttatás +80 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek +13 ezer Ft 4. melléklet Egyéb működési bevételek +8 ezer Ft 4. melléklet I.6. Egyéb költségtérítések +208 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 4. melléklet I.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -200 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 ezer Ft szerinti saját hatáskörű módosítások 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +17 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +264 ezer Ft 3. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft 5. melléklet 1.3. Beruházás -135 ezer Ft 3. melléklet II.10. Egyéb dologi kiadások +135 ezer Ft 7

8 6. melléklet 1. Általános tartalék ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +264 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +210 ezer Ft 3. melléklet II.4. Egyéb külső személyi juttatások +210 ezer Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások +200 ezer Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások -808 ezer Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások +294 ezer Ft 4. melléklet III.6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -294 ezer Ft 4. melléklet III.8. Egyéb szolgáltatások +108 ezer Ft 4. melléklet III.9. Kiküldetések kiadásai +462 ezer Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +38 ezer Ft 4. melléklet Általános forgalmi adó visszatérítése +87 ezer Ft 4. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó -87 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +17 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +4 ezer Ft szerinti saját hatáskörű módosítások 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +16 ezer Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +338 ezer Ft 3. melléklet Kamatbevételek +2 ezer Ft 3. melléklet II.12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -200 ezer Ft 3. melléklet II.12. Dologi kiadások -800 ezer Ft 3. melléklet Beruházások ezer Ft 3. melléklet VI. Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +340 ezer Ft 4. melléklet I.6. Egyéb költségtérítések +200 ezer Ft 4. melléklet I.8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -200 ezer Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények +13 ezer Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás működési célra +16 ezer Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 ezer Ft 3. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) - Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása (4. melléklet III.7. pont) 117 ezer Ft 8

9 Céltartalék terhére (5. melléklet 2. pont) - Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvény előírásainak megvalósítására külső szakértő megbízása - (4. melléklet III.7. pont) 983 ezer Ft - (4. melléklet III.11. pont) 297 ezer Ft - Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele (3. melléklet II.20. pont) 311 ezer Ft 4. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 9

10 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi, kiadási ait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 10

11 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 11

12 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése eredeti ( ) 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése eredeti ( ) kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

13 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Szolgáltatások ellenértéke Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+6)

14 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Szolgáltatások ellenértéke Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 6. Finanszírozási kiadások (4+5) kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+6)

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 6. szám 2015. június 18. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 11/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről,

Részletesebben