EGYUTT. .' ~e ' {\\C..o. A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYUTT. .' ~e ' {\\C..o. A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim"

Átírás

1 EGYUTT.' ~e ' {\\C..o A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim nuijus A "Sziilok a hallasseriilt gyermekekert" Alapitvany es a szerkesztoseg cime: 1118 Budapest XI., Frankhegy u. 8. IX./34. " Az iszkaszentgyorgyi kirtindultis resztvevoi

2 1(f,ives Szu{(fkJ Bizonyara eszrevettek, hogy ez a szarnunk - az eddigi gyakorlathoz kepest - bizony megkesve keriil keziikbe. Ennek eleg sajatsagos oka, hogy a parhuzamosan foly6 egyesilleti es alapftvanyi iigyeket csak egy nehany f6b6l ati6 kis mag pr6balja meg erejehez es idejehez merten intezni. Ez azonban a megn6vekedett munka mennyisegehez kepest nem eleg, s az iigyek intezese sokszor tg.zoltasszeruen t6rtenik. Mind az anyagi hozzajarutas-kereiem, mind a kill6nfele palyazatkeszites, a kapcsolatfelvetel es -tartas, foly6 iigyeink intezese mellett - melyek az ismertsegiink n6vekedesevel egyre duzzadnak - nem jutott id6nk ujsagszerkesztesre. Tisztelt Szill6tarsak! Regi alapigazsag: Egysegben az er6! Ehhez az er6h6z 2-3 ember keyes! Havi 6sszejOveteleinket - t6bbek k6z6tt - iigyes-bajos dolgaink megbeszelesere hivtuk eletre, s ekkor lehetne megbeszelni az egyeru feladatvatlaiasokat is. Egyaltalan nem nagy dolgokra gondoltunk. De ad hoc alapon, a tennival6k lenyeget nem ismerve nem lehet a munkakat felosztani. Mert ugy termeszetesen nehez barmit is intezni, szervezni, eljarni, hogy az alapftvanyi foly6 - legfontosabb - iigyeket nem ismerik, amir61 pedig a szill6- klub foglalkozasain rendszeresen beszarnolunk. Sikereket - barmi teren - a mai vilagban nagyon nehez elerni, serre minel kevesebben t6reksziink, annat kisebb latszata lesz. Kerjiik On6ket, vegyenek reszt h6vegi, csiit6rt6k6nkenti megbeszeleseinken, hiszen ne~ tudunk minden informaci6t k6rievel vagy az ujsag formajaban eljuttatni On6kh6z, az aktualitasr61 nem is beszelve. Emellett hasznos eszreveteleikkel kerjiik segitsek munkankat, hogy ezaltal is eredmenyesebb lehessen alapftvanyi mtlkooesiink is. Fischer Zolttin, az Alapftvany kepvisel6je Szamlaszamunk: "SzOIc5k a haliasserolt gyermekekert" Alapftvany Takarek Bank, MNB , as szamla javara 2

3 SZAKMAI KONFERENCIAK okt6ber 25-en 6s 26-m Egerben az alaplwtnak 90. tvfordul6j4t iinnepl6 egri 6voda, Altalmos 18kola 6s Dillkotthon a Magyar Gy6gypedag6gosok Egyesiilet6vel kozosen szakmai tarw:skowt rendezen. Az els6 napon - tobbek kozott - 2 angol szakember sziimolt be tapasztalataikr61. Els6ktnt David HARRISON pedoaudiol6gos a Hallasstrilltek IntegrAci6s Kozpontjtnak vezet6je l.encester-b6l: Az integraci6t e16seglt6 volltozasok mar 25 6vvel eze16tt kezd6dtek, men a hallasstrillt gyerekeknek: egym&skozti komyezet~ben - iskoltiban - igen alacsony volt a teljes{tm~nyiik. gyenge nyelvi 6s olvasasi szintet 6nek el. A volltowok kezdete ulan kialakult a besztdelsajatlw m6dszere, a fogyattkosok scm hagytllk magukat ftlrellliltani. A c610k 25 6v alan nem volltoztak: a gyerekek mintl toktletesebb tarsadalmi beilleszttse, olvasottsagok, oktatiisuk, ktpztsiik mintl gasabb szintre tontn6 emeltse. Magasak voltak tppen eztn a tanarokkal szembeni e1varasok is. Alapvet6 volt, bogy szalren6je Iegyen az audio16gimak. Harrison tomor meghatarozasa szerint az audio16gia oem mas mint a halliiss6rillt gyereket seglteni abban, hogy hall6 ts tte csak vizuol1is Itny legyen. Eztn segllstget ad hogyan besztljiink, milyen hangrnintllkat adjunk. A hangmin6stg soglti a gyermek hall6va vollas4t. Gondolatai kozott szerepelt, hogy a hallass6riilt gyerek is aktlv tagja legyen a csa14dnak, komyezet61ek. valamint az, hogy az eddigi ldaik sora mutatja, hogy az integrdci6 nagyban e/t5seglti a beszid!ejlt5dist. David BRA YBROOK igazgat6 a brightoni Ovingdean Hall School bentlakasos iskolat mutatta be, vide6felvttelek scglts6gtvel. Elmondta, hogy 1947-ig minden hallass6rillt speciol1is iskolaba jan Nagy-BritanniAban, majd kisebb-nagyobb kitir6kkel kialakult a mai, sokkal nyitottabb iskolarendszer. Az integraci6 e16retor6stvel Nagy-BritanniAban is megcsappant a speciol1is iskollik szam>, de a dontis lehet6stge a sziil6t, hogy gyermeke milyen iskolaba jaijon. A speciol1is iskollikat is a helyi onkormmyzatok tanjllk fenn, kolts6gveti,iik f./f6{6v. A neveltsi tanalomnak csak a kereteit hararozziik meg, a konkrtt megval6slw a oeve16testiilet - a gy6gypedsg6gosok, andio16gosok ts a tanari kar - feladata. Az Ovingdean Hall Schoolban tves korig egyfajta koztpiskolaban tanulnak a gyerekek. Hallass6riiltsiik mtntke szerint nem tesznek kiilonbstget kozounk. 8 f6s osztol1yokban tanuinak, tobbstgiik egtozen stl\yos hallascsokken6sben szenved. RaszorullSAgok m6ntk6ben segltik 6ket killonfoglalkodsokkal. A kreatfv k~pz6sre nagyon odafigyelnek, a rajz, a festiszet, a szobriszat szinte mindennapos tevtkenystg, a zenci ktpztsre is sokat adnak. Az iskoltnak saj4t zenekara van, 6s aki oem hangszeren jalszik, az inekel. Az iskola befejezt6vel a nemzeti vizsgarendszer feladatait ke11 megoldaniuk, ugyanugy mint barmely mas koztpiskolaban, s 6ket is tudasuk alapjm osztol1yozzllk. Eme11ett nyelveket is tanulnak, ts a gyerekek a kiilonboz6 zenei vizsglikat is leteszik. Az iskola bar bentlakasos intizmtny, megsem jelelnek egymds /WZDtt a gyerekek, hanem a tanult beszid atjdn irilllkeznek. Az iskolai foglalkowokon beliil van szakmunkasktpz6 programjuk is, amit a gyerekek folyarnatosan tanulharnak 6s vizsg4t is tehetnek bel61e. A vizsgfron a j6, a kozepes 6s a gyenge tanul6k armya szinte pontosan megfe1el az egy6b intizmtnyekben tanul6k armymak. Az iskola elvtgezt6vel vollaszthatnak, hogy szakm4t tanulnak tovabb, dolgozni kezdenek vagy f6iskolara - egyetemre - jelentkemek. Fentiekb6l latszik, hogy a hallasstrilltek el6tt szinte ugyanolyan lehet6stgek oi1inak mint hall6 tarsaik el6tt. 3

4 Hauptmann, Hannelove: HallasserOit gyermekek korai fejlesztese - a szulok szerepe Az alsbbi cikk agy al6adas als6 resza, malyal a szarz6, a nemal.nagyothall6 Gyennakek Sziileinek ~s Bafiitainak Sz(Jvets9ge" elncike lartot! egy szql6knek sz616 lovsbbkepzesen. A hailasseriilt gyennekek szlilei egy killooieges esaladot kepemek. Kilenc h6napig vmnak, oriilnek, tervemek maguknak es a gyerekoek. Az egesz esajad egyiltt tervez, elhangzanak tanaesok a nagyszill6k reszer61, anekdotak a szlll6k gyennekkorarol. A szill6k meghailgatjak ezeket a torteneteket es osszevetik. 6ket sajat korai emlekeikkel. Sokat gondolnak leend6 gyennekilkre, neveket keresnek az oj kis jovevenynek, hogy elfoglalhassa helyet a esaladban. Sok, tobbe-kevesbe kellemes tanaeskozas ulan megegyemek egy vagy tobb nevben es fgy teszit a esalad olebe az oj gyenneke!. Most mar az ovek,,.van" gyermeldik.. A hailasseriilt gyenneket Altalaban nem varjak, mivel nines a esajadban hailassc!riiles. Nem tudnak felkesziilni a fogadasara, ezzel kapesolatban tervemi, egyszenjen itt van, es kideriil r61a, hogy hailasseriilt. "Csak ogy van 6. A kozo!!, hogy,)esz egy gyerekilnk" es "van egy hailasseriilt gyerekilnk" eltelik a bizdnytalansagnak egy hosszabh id6szaka Ebben az id6ben a szill6k, vagy valaki a szill6k kozelebbi vagy tavolabbi kilmyezeteb6l eszreveszi, bogy ez a Ids foidi illampolgar,,mas" mint a tobbi Idsgyermek. Maskent reagal, maskent fordul a szill6khoz, maskeppen kommunikaj. Amit itt vazolok, az az els6 tapasztajas, amivel a bailass~riilt gyermekek szilleinek meg kell birk6miuk. azt tapasztaljak, bogy gyermelriik nem illik bele a esecsem6r61 es Idsgyermekekr6i alkotott szokasos esaladkepbe, mivel fogyatekos. Itt nem arra gondolok, bogy a szill6k nem akaijak, vagy akar k:i!okik a esaladb6i, mert fogyatekos. Inkabb arra gondolok, bogy a fogyatekos gyennekek szlilei olyan szituaei6kban Iatjak magnkat, bogy tapasztalataik gyermekilkkel egyediek, bogy AltaIaban esaladi vagy barati korilk:ben senki hasonl6 tapasztalatokra nem tett szert, es fgy az a benyomasuk tamad, bogy egy szigeten osmak el a tobbi ember mellett. A szill6k ezen belyzete a,,hagyomanynelkilli szill6szerep" megjelenessel azonosflbat6. A fogalom arra uta!, bogy a fogyatekos gyennek szillei mas szill6khoz kepest kevesbe Alta!anos tapasztalasokka! rendelkemek a fogyatekos Idsgyermekkel val6 kapesolatukban, mert belyzetilk eppen Idveteles. A szill6knek el6szor is ezzel kell megbirk6miuk, es id6 kell ahhoz, hogy esaladjukkal is tisztazzak ezt a belyzete!. Sokat frtak a szill6k Un. gyaszperi6dusar6l, amelyen a szlll6k atmennek, miel6tt fogyatekos gyennelriik fele igazan fordulhatnanak. Az ojraorientaiasnak ezt a fazisat azonban nem szeretnem ilyen m6don bebatarolni, mert a,,gyasz" fogalmaban a gyermek fogyatekossagaval kapesolatos elutasftas, a tokeletlenseg elutasftasa is benne rezeg. Ha visszagondolok a flammal kapesolatos evekre, akkor szmnomra az volt a legrosszabb, bogy flam fogyatekossagaval egyilu az eddigi 4

5 gondta1an komm1lllik3ci6m a komyezettel zavart szenvedett. Azt kellett eremem, hogy a masokkal val6 azonossagom nines mar jelen, men eletem alapvet6en megvaltozott. A hallas jelentosege Amikor fiamnai diagnosztizaltak a halmsscrillest, els6 gondom ez volt:,,fog Yalaha a fiam beszelni?" Es miutan a nagyothallasr61 a vegkimeri!lesig pr6baltam mindent elolvasni, azt kerdeztem magamt61: "Tuiajdonkeppen milyen az, ha az ember nem hall meg mindent?" Nezzilk meg a kovetkez6 helyzetet: DelutAn van, mar hazajottem az iskoiab6l. FeIjemnek meg van valami dolga, 6 majd kes6bb jon baza Egy esesze tiveval a nappaliban kellemesen erzem magam. Egy j6 lemezt hallgatok, egy olyan zenet, ami megengedi, hogy esak magamra tlsszpontosftsak. llitrad61tlk a karosszekben, behunyom a szemem. A macskank font iii az ablakparkanyon. Isteni nyugalom van. A maeska balk dorombqmsa kinyittatja velem a szemem. Az iliat kinylijtja nyakat es a kenbe nez. Aha! J(jn a postas egy expressz levellel. Elinduiok a kapu fele. Alighogy visszaerek a nappaliba, a Mz el6tt egy aut6 ajtajanak esap6d3sa jelzi a szarfiomra, bogy megerkezett a ferjem. Ha egy idegen ktlzeledne a kertl1nkben, a maeskank ezt morgassai jeleme. EzutAn megfordui a zarban a kules.,)6, bogy mar bazajtlttel" - killtom en, "az ebed mindjar\ keszen van." Nem tisztan kivebet6 mormogas. Mi van, valami nem j61 sikeriilt? - Kimegyek az el6szomba a ferjem ele... Vajon Jan, a fiam, hogyan reagait volmi ugyenebben a helyzetben? (Jannak kb. 65 dbes ballasseriilese van az egyik fiilen, a masik fiilen nem hall semmit.) - Vajon Jan ugyanolyan j61 erezte volna-e magi\t a balk zenesz6 mellett, mint ahogyan en? - Jan meghallotta voina-e a maeska dorombomsat, vagy Wbbszi:ir is m kellett volna pillantania, hogy mindig tudja, epll"n mi zajlik? - Vajon az aut6 ajtajanak esa~at, az apja erkezesenek el6jej.zeset eszrevette voina-e ugy, hogy bels61eg mar beillftbatta voina magat iidvoziesere? - Az ajt6ban elhangzott mormogasb61 arra tudott voina-e kovetkeztemi, hogy apjavai. valami Wrtent, valami kellemetlenseg, es erre kell magat is felkeszftenie? Ez a mindennapos jelenet jelzi szaruunkra, mit is jelent nekiink a hallas. 1. informal benniinket. 2. Figyelmeztet. 3. Esemenyeket strukturai szarfiunkra: el6re jelzi 6ket ugy, hogy mar fel tudunk kesziilni ra jnk. 4. Hangulatokat kozvetft a szarfiunkra, miutan a hanger6b6l, a bangvetelb61, egy kozies gyorsasagab61 mar megtudok valamit a masik szemelyr61. De a jelenet azt is kozli szaruunkra, bogyan eli meg a hailasseriilt ezt: 1. AnnAl jobban el meg egy belyzetet, minel tobb erzekszervet tudja felbasmalni. Ha a fiilevel es a szemeivel mindig jelen van, ttibb informaci6t tud felvenni, mintba esak a fiilevel van ott. 2. A hangulatok egyes Aruyalatait nem tudja eszieini, ba olyan hangeron zajlanak, amit nem tud felvenni, vagy ha esak akusztikus uton erkemek. (pl. halk zene a radi6b61, a szomszed szoba tompftott hangjai szemkontatkus nelkiil.) 5

6 3. Tallin vru-atlanabbul erik az esemenyek mint mlisokat, mert az id6beni tivolsig, amelyet a hangos es a halk okoz, ne elegge tapasztajhat6 a sz:lrn:lra. Talto most szkeptikusabm villtak, es arra gondoinak, hogy egy suiyos fokban hallbserillt gyennek az infonntci6felvetel ilyen megnehezftese eseten nem tud megtanu1ni kommunikillni, es fgy beszelni sem. Engedjek meg, hogy most egy kicsit ara gondoljunk, hogy mit is jelent a kommlll1itici6. A kommunikaci6 a beszedtanulas elott (is) es beszed nelkiil is zajlik A kommlll1itici6 egyreszt arra vonatkozik, hogy beszed reven ertetjiik meg magunkat, mtsreszt a szociil.lis kapcsolatok kiaiakitasru-a. A ket ember kowtti kommlll1itici6 az, ami ebben a ket emberben kows. Mi a kozos a sziu6kben es a gyennekben? Ugyanahhoz a csaladhoz tartoznak, egyiltt einek, egyiitt esznek, elvru-lisaik vannak egymissal szemben es kows tapasztajatokat epftenek tel. A kommunikaci6 ebben az ertelemben osszekot6 kapocs a sziu6k 6s a gyeimekek ktiwtt. Itt van az a kiindul6pont, amely megmutatja a sziu6knek, hogy a kommunikqci6 lehetseges a gyennekukkel, teljesen filggetjeniil att61, mijyen fokban hajlasserillt. Szakkonyvekb6l j61 ismerjiik, hogy az anya es a gyennek kowtt,,kolcsonos szociil.lis szerepcsete" zajlik, valamint azt is, hogy a kisgyenneknek egy sor olyan kepess6get kell elsajat/tania, amely az anya es a gyennek kozotti szerepcserc!t lehet6v6 teszi, miel6tt tudatosan 6s 6rtelmesen hasznillna a nyelvi rendszert. Ez a szerepcsere jejz6sek es villaszok kicser6leseb6i an, mikozben a jejz6sek hoi a gyennekb61,.hol az anyib61 indulnak ki. P61daul a gyennek szemkontatktust keres, az anya ezt viszonozza tekintet6vel, mosolyog, a gyennek r616 hajlik, megsimogatj.. beszel hozzi, vagy az anya r:lrnosolyog a gyennekre 6s beszel hozzi. A gyennek ugy,.telel", hogy 6 is elmosolyodik, felemeli a karjit, hangokat ad D gy nl'ni.k temt, hogy a fogyat6kos gyennek is el6programozott arr.. hogy jeleket bocslisson ki, melyekre az anya tekintettel lehet, 6s reagil.lhat rijuk. Az anya ennek a jeinek szociil.lis jelent6seget tulajdonlt, es ezzel tulajdonkeppen a gyenneki magatartasnak kommlll1itici6s 6rteke van. A fogyatekos gyenneknel a sziu6!alto gyakrabban jitssza a jejz6sad6 szerepet, nem szabad mindig v:lrni. arr., mig 6 reagil.lhat a gyermekre. A v:lrakozassal ugyanis ert6kes fejlesztesi id6 mehet el. A beszed a kommunikaci6 eredmenye A beszed kozos cselekves eredmenye, j61 hall6 gyennekn61 is footos a besz6dfejl6des sorto, hogy az any.,,hisz".bban, hogy gyennek vele valamit koztilni akar, es hogy az any. a gyennek minden hangmegnyilvtoultsat, valarnint minden hang nelkijli kozleset is ertelmezni igyekszik. A gyennek a maga reszer61 ugy tanulja a beszc!det, hogy el6swr is filggetjenill a beszedt61, meg6rti, mire is gondol a beszel6 fein6tt, 6s az fgy meg6rtettb6l, a fe!fogott sztndekb61 megszerkeszti, mire is vonatkozik a hangi megnyilvtoulis: "azt akarja, hogy odan6zzek", "azt akarja, hogy odaadjam ezt a tru-gyat." 6

7 AhllOZ, hogy a gyennek felfogja az 6sszefiiggest, a szmdek es a hangos besredben megfogalmazott ktlz6tt, a feln6ttnek segftseget keu adnia. Ez a kovetkez6kepp zajlik: - arr61 besrel, amit egyidejtlleg tesz; - kisse tulzott hanglejt6ssel besrel, hogy-igy a nyelvi kifejerest jobban tagolja, jobban felismerhet6ve tegye a gyennek szam:ira; - csak felig olyan gyorsan besrel, mint ahogy azt a feln6ttekkel szoba; - ugynevezett iildial6gusokat folytat a gyennekkel: Apa: Na most nem is akarsz nevemi (es megcsiklandozza a gyenneket). Gyennek: Elhlizza a szajat. Apa: Oh, rna nem vagy j6kedvedben! Gyennek: Az ajt6 fele nez. Apa: Igen, mindj<\rt jon anyu. Gyennek: Va-va-va. Apa: Azt gondolod, mru- eoni keuene. Gyennek: Va-va. Apa: Igen, igazad van, el6swr megvrujuk anyut. A pru-beszm ezen p6ldajm lathatjuk, hogy reagiil az apa a gyermek minden reakci6- jara es hogyan ertelmezi ezeket nyelvileg. (Folytatasa kovetkezik) HIREK. INFORMAcI6K. HIREK INFORMAcI6K Alapitvmyunkat szeptember ll-en 2040 es sorszorn alatt jegyezte be a FlivArosi Bir6sag. Kurat6riumunk tagjai: dr. Csmyi Yvonne Miskolai tanar, Bmyain6 Radn6tzi Zsuzsanna sziilll, Mikesyrn! Bmvolgyi ndik6 sziilll, pa.; Lajosne - az Egyesiilet k6pviseleu!ben - es Fischer Zoltm, sziilll, az alapltvmy k6pvisellije. Els6dleges feladatnnknak tekintettiik a milkooesiinkhoz, elkepzeleseinkhez sziiks6ges mininillis p6nzforrllsok felderlteset. Mint nagyon sokan mllsok, mi is elsllsorban a bankokt61 vlinunk segits6get, melyek tobb,6ge - v:uaszleveleikb61 kittfnve - tamogmsra melt6nak tal:uta tev6kenys6giini,~t, de anyagiakkal nem tudtak segiteni. Kivetelek szerencs6re voltak: a KULKERESKEDELMI BANK Ft-ot, a CENTRAL-EUROPEAN INERNATIONAL BANK Ft-ot utalt at egyswnlllnkra. Eddigi legnagyvonalubb adakoz6uk a PROPER GM Ft-tal segitette elos muukllnkat. EzUton kivmunk koswnetet mondani a V:U1alkoz6k Orszllgo, Szovetsegenek - szemelyesen Palota. Jmos elnok 6rnak - ami6rt v:u1a1tilk alapitvmyi,z6r6anyaguuk u!rlu!smentes eljurtaus" 4500 v:u1alkoz6nak. Ennek eredm6nyek6ppen tobb mint Ft 6lkezett a kii1onbozli v:u1alkoza.okt61 az alapitvmy javara. Az alabbiakban kozzetesszok az alapltvmyuukat befizeteseikkel segitilk Mv,or", az osszegszer1!s<sg meu6zes6vel, bar s:wnuukra ez egy:utalm nem memkos, ugy gondoljuk, hogy mindeuki er6ibez k6pest ny1!jtott tamogmst. Segitsegiiktrt - e lap forrnlljaban - tajekoztatast adunk alapitvmyi munkainkr61, 6, az ujsllgot cirnii1rre eljuttatjuk. Eddigi tamogat6ink: AJAX Szolg:Utat6 lpari 6, Kereskedelrni Kft., AQUA-FOOD lpari Szolg:Utat6 es Kereskedelrni Kft., CANDELA Kft., EPSZOLG Kisszovetkezet, FEMMfvEs Gtp- 6s F6mipari Kft., Gyulai,,MuNKACSY" MgTsz Ep!t6ipari- 6, Szolg:Utat6 lemyv:u1alat, INNOKER Kft., Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Vfz~ ~s Csatomarm1'vek, JAZMIN B6ripari KisszOvetkezet, KER.AMrA lpanntlv~sz Kisszovetkozet, LIRA Kis,zovetkezet, CYrP Hajdu-Bihar megyei 19azgat6sllg, PILLE PLASZf Gmk., SIR6-KR6M lpari 6, Szolg:Utat6 Kft. Egyini tomogatoink: Horvath Laszl6, Nagy J6zsef, 6nodi lstvm. Ezen osszegek alapjm tudtuuk felvenni 2 M:U1as" gy6gypedag6gnst, akik a Bp. XII., Ko,zciouszko TlIdt utcall Korai Fejle'ztll Kozpont egyik,zobajaban v6gzik j6 n6hmy kisgyerek hallas-besztdfejleszu!stt. Orszago, szinten v:u1alt feladataiuk v6gzes6ben ez c,ak az elsll ItpCs, todbbi munk~ataink: kiterjeszt~~nek egye16re anyagi kor14tjai vannak. 7

8 MOszaki informaci6k Az akkumulatorokrol Elemek utan most az akkumullitorokr61 szeretn6m Onoket ujekoztatni. Hwm f61e van haszn;u.tban. A regi 20 DK-s az uj 3Q DK-s 6s leglljahb B5O-es. Minden tipushoz tartozik egy tom tipus. A 020-as, 030-as 6s az MLSO-es. H szlitnokat figyelik, mw megvannak az osszetartoz6 pllrok. 20 DK -s akkuboz 020-as tom tartozik 6s Igy tovabb. Az akkumullitort csak s.jlit tolt6jevei szahad tolteni. Felcserel6s eset6n csak gyeng6n tolti fel, vagy felpllposodik tolt6ben az akku. A tom mukod6k6pess6g6t 020, 030-n;U meleged6sb6lltelhetjlik meg. H. toltes &!att hideg, akkor rossz tom. H. az MLSO-es tomt akku n6lkiil bedugjuk konnekrorb. 6s k6t llirnp4j. vil4g1t, akkor j6 tolt6. De euk ellen6", m6g mindig lebet tolt6vel n6tni b.j. A feltolt0tts6get legbiztos.bban az akku ellen6rz6vel tudjuk meg411apltani. Jeleulegi jogszab;uy szerint (esetieg k6sdhb m6g v;utozh.t) 5 6veuk6nt 1 db felfrhat6 orvosi v6ny'" 6s az OMKER szakiizletekben kiv;uthat6 az akkuellen6rz6. Az izz6 f6ny6b6l uj6koztat4st kaphatunk kb. 5 masodperc id6 alatt az akku 4llapotllr61. H. ezen ic alatt v;utozik f6nyer6, akkor az akku nines kell6k6ppen feltoltve. Elemek ellen6rz6s6re nem,zahad haszn;uni. Az akkumullitorok hasznmati idejet k6sziil6kben ugyanugy mint az elemekn6i, nom lehet egy6rte!m(!en meghatllrozni, mert minden tipusu k6sziu6k liramfelv6tele (fogyaszu.a) mas 6s mas. Ezenk:lviil fugg az akku tfpuslit61, korabbi toltotts6gi 4llapott61 6s az adott korolm6nyek (z.j - csend) hangerej6t61. A 02(}-20DK pwsr61 nem Irok, mert mar nines forgalomban. Akinek m6g megvan 020-as Wlt6je, ne to!tse vele magasahb szinttl' akkukat. Intibb irasson fel oj tomt az IIj akkukhoz. A 03(}-30DK-s pllrushoz azt. tan4csot szoktam adni, hogy 6-8 6r. haszn;uat, ra tollts. Ez m6dszer oem vezet a ttilhaszn;uat (m6lykisutes) - alultolwtts6g 4llapoUhoz, amelyek az akkur. kllrosak. A haszn;uati id6t oem 6rdemes nagyon tull6pni. Igy napi 2 dlh>t tud haszn;uni.kevesebb haszn;uat esetto a toltesi id6 masf61szerese Iegyen haszn;uati ido'nek. Nem vezet j6ra az akkuellen6rz6vel, vagy a k6sziu6kke1 tort6n6 teljes kimerittse az akkunak. Nem akaruk b6vebb szakmai indokiasba bonyol6dhi fent emlltett k6t kllroslt6 hatassal kapc80latban. Az MLSO-es, B50..,. pllrosn;u mar konnyebb dolgunk. Maxirrullis 10 6rai haszn;uathoz 15 6ra tolt6si id6 tartozik. Seglt tom k6t IlIrnpAj toltesi 4llapot meghatlirowaban. Toltes kezdettn IlIrnpAk oem vilagitanak, 6s az id6 mulas4val a f6nye"'iiik egyre novekszik. Ha mar 4lland6 a f6nyerejlik, akkor fel van toltve az akku. Tehlit Igy nem kell szlitnolni az id6ket. Az akku el6nye tobbivel szemben, bogy nem olyan k~nyes a khosft6 ~nyez6kre. Mtrinya viszont, hogy csak 200 tolt6s- kisute, ciklust blr ki. Ha hosszahb ideig nem haszn;uj. az akkut, esak fe!toltve, Mt6ben t!rolja. A uj6koztat6kban a toltesi id6k meghaurow. mindig maximilis tolthet6s6gi id6t jelzik. EsetIeges b6vebb szakmai 6rdekl6d6s eseten szlvesen 4llok rendelkez6slikre. A haliokeszulekekro1 Szeretn6m, ha mostani lrasomon keresztiil hall6k6, ziil6kek fel6pftts6vel, kezel6szerveivel 6s gondozasukkal ismerkedn6nek meg. Ez a patanyi k6sziil6k leegyszero'sftve nem mas, mint egy nagyon bonyolult, sokc6l11 er6sft6 berendez6s, amihez csatlakozik egy tnikrofon 6s egy hangsz6r6. A dobozos, a fij!mogotti, a szemuvegszliras, ftilkagyl6ba, a hall6jllratba helyzehet6 k6sziil6kek mind e hlirnm f6 reszb6l 4llnak, az elemtart6val, a hanger6szab;uyoz6val, a kapcsol6val, a bela6 szab;uyoz6kkal 6s egyes tfpusok bels6 telefonors6val kieg6szltve. 8

9 Az aklrumuli!tor- (elem)tart6n mindig jelzik egy,,+" jejjej, hogy az liramforras pozidv (+) oldala merre legyen. Fordftott elembehelyez6s eset6n a k6sziil6k nem megy tonkre, mindossze nem makodik. A k'pcsol6 (K)-nM killonboz6 betllje~seket li!thatunk. A,,0" kikapcsolt mapotot jelent, kiv~ve a WIDEX ill. a FEWITON fiilmogotti kuziil&eket, melyeket az elemtart6 fejs6 msunek meghuzas6valiehet kikapcsolni. A hanger6szamlyoz6 kikapcsojasra nem alkalmas. Az,,M" betll a mikrofon bekapcsoimi!t jew. Ez az Mtaliinos, mindenkori bekapcsolt mapot, ahol a ~Sziil& a mikrofonon keresztiil a komyezet hangjait az er6sl~ ut6n a hangsz6r6b61 a fiilbe juttatja. A "T" mmba kapcsolva lehet6v~ vwk, hogy a ~zsiil&hez (nem a fiilhozl) ~ve a telefon hallgat6ji!t bemlgetni tudjunk. Ebben az mapotban a kuziil& mikrofonja ki van kapcsolva, s 19y a komyezeti zajok ki vanuak drv telefonmm alatt. A besuiget~ ut6n vissza kell kapcsolni,,m" mmba a kapcsol6t.,,mr" mmban az el6z6ekben lelrt mindk~t funkc6 iizemel, tehlit telefonmmkor a mikrofon is be van kapcsolva s 19y komyezeti zajok is hallhat6k. Ebben az mmban nem szabad Mtal6nosan hasznmni, csak a telefonmm idefre. Az,,A" helyzetben - csak egyes dpusoknm talmhat6 - audi6 berendeuse.k (r6di6, TV 'tb.) csatlakoztathat6k tibellel a ~sziil&hez. Az..L"-,,N"-,,H" jeloltsek. a hangszinteket jelentik.,,l" a m61y.,,n" a nonmj.,,,h" a magas hangszlnkiemel~t, ill. hangszfnv6gmt jelenti.. Ezen hangszfnszabmyoz6k Mtal6ban fed61emez alatt talmutt6k. A hall6~sziil~kekhez a tibelos csatlakoztatmt tin. audiopapucsnk,egf~g6vel 6rhetjOk ej. A PHONAK k6sziil~kn61 nagyon kell vigy6zni, hogy gym katal6gus szerinti audi6papucsot vmi!toljnk meg, men a PP.{:-LA ~s a PPC 2 -re az AS 3 6s a TS 3, mlg a CD, CS 6s a PPC-re az AS 4 6, a TS 4 -<:s audiopapucs a j6. Fordftva nem rakhat6 fel a k6sztil&:fe a papucs. Az AS audiopapucs tibeles csatlakozmt, TS telefonors6s papucsot jejent. A "T" pozlci6val rendelkez6 PHONAK (PHONITON) k6sziil6kekhez nem kell TS papucsot megvmi!tolni, mert rendelkezik bels6 telefonors6val. Az AS papucsot viszont minden dpushoz lehet alkalmazni. A WIDEX G dpus6 k~ziij&ek nem tarta1maznak.udi6 csatlakozmi lehet6s6get, de lehet how vmi!tolni egy specimis.udi6 k6belt, amely seglts6g6vej killonboz6 berendeuseket kapcsolhatunk hall6k6sziil6khez. Ez nem m6s mint egy kills6 telefonors6. Ennek segfts6g6vel - az olyan k6sziil&ekn6l, amejyek nem 'rendlekeznek audiobemenette1, de rendelkeznek telefonors6val - hallhat6v6 tebetjok a TV, a r6di6 stb. k6sziil~k hangji!t, ha hall6~sziil& mo1l6 tessziik: ezt a padnyi telefonors6t. Aj<ln1om mves figyelmokbe a fentebb vuolt csatlakoztatmi lehet6s6geket,,iigyelve azok helyes kivmaszt6si!ta. Mivel az audiotibelek csak kb. I m hosszuak, eurt Mtal6ban meg kell hosszabbltani, v6geiket szakszer1ien felszerelni a szokstges csatlakoz6kkal. Faragonter audiol6giai mt!szeresz Szolnok, MA V K6rhu HiREK. INFORMAcI6K. HiREK INFORMAcI6K Alapftvoinyunk nepszerusitese es megismertetese erdekeben nagyon sokat tesz Farag6 Pllter, szolnoki audiol6glal muszeresz, a1aprtvanyunk szai<mai tarnogat6ja, akinek jelenleg Is ket cikk6t olvashatj3k ujsagunkban. 6 Szolnokon - tobbek kozott - a helyl m6dhlknaj sakal j8rt kozben erdekiinkben: a varosl TV-ben solollg 0lvashat6 volt a1apftvoinyunk celja es bankszamlaszamunk, a radl6ban rovid rlport Is elhangzott r6lunk, a helyl hlrdetesl ujsagban - a Radl6 Ad6-Vev6ben - pedlg Ingyenesen kozoltek a sz6r6lapunkon lev61nformacl6kat egy teljes oldalon. KOszOnjOk eddlgl odaad6 es segfi6kesz munkaja~ szwesen szamitunk r.i ajov6ben Is. 9

10 OTTHONI, FOGLALKOZASOK N6hAny j6 tan4cs nagyobb gyerekek foglalkoclsaihoz (Warren Estabrooks kanadai gy6gypedag6gus ajanusai): I. Az ot-hang reszt: C6lja az, hogy rnegbizonyosodjunk, j61 m<lkodik-e a ha116k6sziu6k. A gyermck: mogatt vagy mellette iilok, 68 a kovetkez6 hangokat mondam: a. 6, i. s, sz. Amennyiben a gyerrnek euket pontosan megism6tli (szajr61 olvasas kizarval) ~gy j61 m<lkodik a hall6k6sziu6ke, 68 val6szfndleg hall is a teljes frekvenciamez6ben. 2. Beszllgetls: OlyasmiI61 twalgunk, ami a gyermeket 6rde1t1i. (PI. csallidi vagy iskolai esem6ny.) Ez oldja a gyermeket. 3. Akusztikus kirdlsek: Rendszerint 10 k6rd6st tesrek fel. Ezek: koziu ken6 az lij, a tobbi m4r e16fordult. A k6rdtsek gazdagltj:!k a sz6kincset, vagy lij nyelvi struknir:!kat tartabnamak. A sdj- 161 olvasas ilyenkor is kizlln. 4. Kiejtlsi gyakorlatok A fogialkozas soran 3 a1kalommal iktatok be rovid idej1! besudgyakodatokat. Ezek towtt vannak olyanok. amelyeket a gyennek ma1r otthon is gyakorolt, mu fogialkozasokon is, 6s van olyan, amelyik lij. Hangokkal, szavillal, mondatokkal egyarant foglalkozunk. Minden jm8:osan tonenik. P611Mul:,.sz"-et tartalmaz6 szavaka! ism6tel, minden j61 ejtett sz66rt ju egy mozaikk6, amivel mintm rakhat ki. MAs esetben sz61ancot 6plt: lil-1avas~ ~zigel-ioih6 stb. 5.Keresztrejtvlny kitoltlse hauds ~tjan : A rejtv6nyt el6re elk6szltjiik. 6. Szdnwk Irasa hal14s ~tjan: A gyermeknek 10 szantot kelllelmia (3-5 tagliak). A gyermek magiival versenyez, hliny lesz hiblitlan. 7. Vers: A gyerrnek megtanul egy verset. Ezzel fejl6dik az em16kezete, gyakorolja a helyes 6s ritmusos ejt6st, Mvill a sz6kincse.. 8. Akusztikus tortlnet: E16re megirom a tort6netet, ami a gyermekr6l.z61. Felolvasom neki, majd k6rd6ssorozatot teszek fel. Ha a gyermek egy k6rdtsre nem tud felelni, ujb61 felolvasom a rovid tomnetet. Ha minden k6r~sre v41aszolt, a gyennek magn6ra olvassa a to~nctet. Ez is javitja a kiejt6s6t, hiszen a gyermek igyekszik supen besulni. Ezt kovet6en visszaha11gatjnk a tomnetet. 9. Szokincs: Minden Mten kb uj sz6t kell hoznia a gyermeknek. Mindegyikkel tudnia kell mondarot aikotni. Magamnak feljegyzem az oj szavaka!, hogy id6nk6nt ujra tudjarn <Ike! ellen- 6rizni 1O. 1ro" rortinetek: Otthon sok gyermek Ir oru\ll6an esem6nyekr61, melyeket egyiltt javitunk ki. Ezekj6 alkalmak a nyelvtani bib:!k megfigyel6sere 6s kijavltasukra. II. Ta14Ms kirdisek Is trl/ak: A fogialkozasok soran fejtor<lket 6s vicceket is hasznmunk, amikkel egy6bk6nt nem sokat talli1kozik a gyerrnek. 12. Klplelras: Egy erdekes k6pet adok a gyerme~, amely forrasa lesz a 1elrAsnak, egy elk6pzeit tonenetnek. Ezzel is b6vii1 a sz6kincse, nyelvi kifejez<lk6szs6ge. 13. fdtikok: Ezek vaitozatos tonenetsorozatok (feivaltva tawjnk ki az osszefiigg6 esem6nysort), egyeztet6 6s logiaki jm8:ok, grarnmatikai jm6kok, a fogalmakat meger6slt6 tev6kenys6gek. 14. (fjsagcikkek: A tanul6 meglr vagy keres egy rovid ujs'shlrt, majd k6rd6seket tesz fei, bogy ellen6rizze, minden adarra j6i figyeltem-e. IS. Zene: Minden foglalkoclson zen6lilnk. Enekelek, a gyerek pedig kitalalj.. melyik dalt adtam e16. Haszn41hatunk gitlln is. A fenti feladatsorozatot W. Estabrooks egy-egy I-I 1(2 6rAs fogialkoclsanak a keresztmetszete. A feladatot azutan mas es mas tartalommal otthon is elv6geztetik a sziu<ik gyermekiikkel. Remeljiik, a gondolat6breszt6 odeteknek a magyar sziu<ik is hasznm veszik. dr. Csdtlyi Yvonn. 10

11 OTTHONI.. FOGLALKOZASOK Yl fia {tisnevefisr6{ Ebben az fnisban azzal szeretnek foglalkomi, mien is olyan footos, hogy tijra es tijra kizaijuk a szajr6l olvasast, es csak a gyennek hall:isat vegyuk igenybe. A hallasfejlesztes, a gyennek k6sztetese a mind finomabb differenciak eszrevetetesere csak allor mehet hatekooyan vegbe, ha a gyennek egyidej1lleg nem tigyellieti meg a besz6l6 szajmozg:isat. Ugyanis ez eltereli a tigyeimet, akadalyozza az osszpontosfl:isl. Aujunk, iujiink minel kozelebb a gyennek mellett vagy mogiltt, eselenkent besz6ljiink ra a k6sziuek mikrofonjara, iigyelve arra, hogy a hanger6 ne legyen tul nagy. J6szolgaJatol lesz a hall6kesziuekhez csatlakoztathal6 kezimikrofon is, vagy az ad6-vev6 hasznajata. Besz6ljiink nagyon dallamosan! Nezhetiink egy mesekepel, a napl6 Q egy-egy k6pci, k6rhetiink Illbb kllziu egy targyat, enekellietiink egy dall, melyet!alan mar folytatni tud a gyennek, vagy kivajasztja a ra ulal6 kepet lobb koziu (pi. hinta, gyenya, malac, Eg a gyenya, Egy kis malac, Hinta-palinta), ulanozhatunk iliathangot - amire a gyennek az iliat mozgasanak utanzasaval reagaj. Megsz6laltathatunk hangol ad6 largyakal (kulcscsorgetest, csengettyul, kerepl61, papfrztirges), melyeket a gyermek is megsz6laltathat, ha j6l meghallotta a mintat. Rajzolliatunk kozasen egy kepet a gyermekkel. Egyikiiok mindig rajzol, a m:isik mondja, hogy mit. Minden rajz utan szerepel csereliink. Allalaban ne iujiink szembe a gyerekkel, ha foglalkozunk vele, hanem mellette. Sz6ljunk allor is hozza, ha nem tigyel rank, pr6bajjuk meg visszalerelni a figyeimet. Ha ez sikeriu, mutassuk llromiinket, esetleg julalmazzuk. Keriiljiik egyebkent a tul nagy szajmozgast, ne anikuwjunk termeszetellenesen. b Tiirelemmel, kovetkezetesseggel awn gyermekek hall:isfigyeime is atallithat6, akik megszoktak, hogy minden informaci6t szajr6l olvasas tiljan vegyenek tel. A beszedhangok is javfthat6k a fililln ai, kiutlnosen, ha a gyermek mar kepes a helyes ejlesre. Sok gyermek hajlamos arra, hogy olykor "m" helyett "b"-i vagy "p"-i ejlsen. Hajoljunk a fillehez es ejtsiik kisse elnytijtottan az,,rn"-el, es semmikeppen se segftsiik a hang k6pz6set az orrunkra mutalassal. A j6l beillftott keszii16kkel az "s", 56t az,,8z" hang is hallliat6. Ne feljiink m ezen hangok akusztikus bemulat:isat61. Ha a gyermek majd ismeri a bell1k:et, vagy egy resziikel, vajogattassuk ezekel is a hall:is alapjan. Azutan csereljiink szerepet. Nevezzen meg a gyermek tetsz6- leges hangokat, s keressiik ki mi megfelel6 bemt. Kedves SziU6k! Orllmmel vessziik lltleleiket, amelyek bevajtak a hallas jatekos fejlesztese soran. Szfvesen kozzelessziik awkal! dr. Csanyi Yvonne 11

.. "c,s EGYUTT "# ~" ~~ /szkaszelltgyorgyi kepek. A "SZilLOK A HALLAsSERilLT GYERMEKEKERT" EGYESilLET. idosza kos ki adva nya

.. c,s EGYUTT # ~ ~~ /szkaszelltgyorgyi kepek. A SZilLOK A HALLAsSERilLT GYERMEKEKERT EGYESilLET. idosza kos ki adva nya EGYUTT I I ou '* "# ~" ~~ idosza kos ki adva nya.. "c,s A "SZilLOK A HALLAsSERilLT GYERMEKEKERT" EGYESilLET X. evfolyam I. sz:.'im 1999. jli n;us /szkaszelltgyorgyi kepek unltron.. EXCELLENCE BY DESIGN.

Részletesebben

A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000.

A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000. A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum 2000. junius Gyermekeink 2000. tavaszan I IN MEMORIAM FARAC6 PETER ElmentH Nehez elhinni. A kitartas,

Részletesebben

EGYUTT ~ \\,\\l. A "SZULOK A HALLAsSERUL T GYERMEKEKERT" ALAPiTV ANY idoszakos kiadvanya V. evfolyam 2. szam 1994. szeptember

EGYUTT ~ \\,\\l. A SZULOK A HALLAsSERUL T GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY idoszakos kiadvanya V. evfolyam 2. szam 1994. szeptember II EGYUTT ~,'~ol\es \\,\\l A "SZULOK A HALLAsSERUL T GYERMEKEKERT" ALAPiTV ANY idoszakos kiadvanya V. evfolyam 2. szam 1994. szeptember A "Sziil6k a halbisseriil! gyermekekert" Alapitvany es a szerkeszt6seg

Részletesebben

A SZUU)K A HALLAssERULT CYERMEKEKERT ALAPiTV ANY Es EGYESULET idoszakos kiadvanya X II I. 6vfolyam I. SZillll. 2002. julius

A SZUU)K A HALLAssERULT CYERMEKEKERT ALAPiTV ANY Es EGYESULET idoszakos kiadvanya X II I. 6vfolyam I. SZillll. 2002. julius EG A SZUU)K A HALLAssERULT CYERMEKEKERT ALAPiTV ANY Es EGYESULET idoszakos kiadvanya X II I. 6vfolyam I. SZillll 2002. julius BeJelentkel's: 1097 Budl,.st. Tlm6t u. 8. Telelon: 281.2338. 281 2337. 281

Részletesebben

A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I.

A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I. EG A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I. szam 2004. junius BMLtKLAP JUnr"'\"N.~.iI:NA'Q lint rs IlIJ..fraJt

Részletesebben

A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:

A SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert szerkesztoseg cfme: II EGYUTT o(\e'& A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam 1992. okt6ber A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme: Csernyanszki. Budapest

Részletesebben

ill EGYUTT.. .. \}~ -'e~ KECSKEMET-NVARITABOR U G U S Z T U S ,,'to~

ill EGYUTT.. .. \}~ -'e~ KECSKEMET-NVARITABOR U G U S Z T U S ,,'to~ EGYUTT.. ill -'e~,,'to~.. \}~ A "SZULO K A HALLAsSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET lis ALAPirv ANY" idoszakos kiadvanya x. evfolyam 2. szam 1999. december 1 9 9 9. KECSKEMET-NVARITABOR A U G U S Z T U S kin4'lbtab61:

Részletesebben

~ A "SZOLOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ts EGYESULET " idoszakos kiadvanya XI. evfolyam 2. szam

~ A SZOLOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ts EGYESULET  idoszakos kiadvanya XI. evfolyam 2. szam EG ~ A "SZOLOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ts EGYESULET " idoszakos kiadvanya XI. evfolyam 2. szam 2000. december Szekesfehervar Halljad is! SENSe". Ne csak Ibd a korulotted leve) vilagot!

Részletesebben

A "SZiiWK A IIALlAsSERiiLT GYERMEKEKERT ALAPmAN\' Es EGYESULET " id6szakas kiadvanya

A SZiiWK A IIALlAsSERiiLT GYERMEKEKERT ALAPmAN\' Es EGYESULET  id6szakas kiadvanya E A "SZiiWK A IIALlAsSERiiLT GYERMEKEKERT ALAPmAN\' Es EGYESULET " id6szakas kiadvanya XII. ovfalyam 2. szam 2001. december EGYiiTrMUKiiDES 3 UTKERESES - 10 evesek lettiink Sokszor keriiliinkeletiink

Részletesebben

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is

hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is hanem hat igen, itt vagy a mi elettinkbe, Ugy tunik, hogy most lehortak Teged ide a mi eledinkbe. Latod a mi problemankat, beleszolsz, mi is szolhatunk Hozzad, Rad nezhenink valami ilyesmit ereztem." (D.

Részletesebben

KEDVES OLVASÓNK! a szerkesztőség

KEDVES OLVASÓNK! a szerkesztőség KEDVES OLVASÓNK! Első számunk megjelenése óta - nagy örömünkre - sok pozitív visszajelzés érkezett arról, hogy kiadványunkat hasznosnak tartották és érdeklődéssel olvasták a szülők. sőt, a gyerekek is

Részletesebben

F~r5~~~o~t. A Magyar Katolikus Puspoki Konterenctarol: Korlevel a "Hit eve" meqnyitojara

F~r5~~~o~t. A Magyar Katolikus Puspoki Konterenctarol: Korlevel a Hit eve meqnyitojara F~r5~~~o~t MUNKAS SZENT JOZSEF EGYHAZKOZSEG KIADVANYA 2012. NOVEMBER to. EYFOL YAM, 2. SZAM A Magyar Katolikus Puspoki Konterenctarol: Korlevel a "Hit eve" meqnyitojara Kedves Testverekl Szentatyank, XVI.

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMANYZAT Kepviselo-testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 24., 25. d.) hatarozatai: 207.,208.,209.,210.,211.,212.,213., 124.,215.,216.,217.,218.,219.,220.,

Részletesebben

15 EV A SZTOMASOKERT A HAJDU-BIHAR MEGYEI ILCO KLUB 1986-2001 DEBRECEN

15 EV A SZTOMASOKERT A HAJDU-BIHAR MEGYEI ILCO KLUB 1986-2001 DEBRECEN 15 EV A SZTOMASOKERT A HAJDU-BIHAR MEGYEI ILCO KLUB 1986-2001 DEBRECEN A konyv kereskedelmi forgalomba nem keriil. Terjesztese: sztomasok, szaknoverek es az ILCO-t tamogatok koreben ingyenesen. Kiadja

Részletesebben

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 79 103. (2011) KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE Sebestyénné Kereszthidi Ágnes Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

esőember Munkacsoport a súlyosan érintett autista személyekért Isztambuli beszélgetések autizmusról, az élet dolgairól

esőember Munkacsoport a súlyosan érintett autista személyekért Isztambuli beszélgetések autizmusról, az élet dolgairól 2012. június, XVI. évfolyam, 2. szám esőember Munkacsoport a súlyosan érintett autista személyekért Isztambuli beszélgetések autizmusról, az élet dolgairól Miért fontos a gyakorlati problémamegoldás fejlesztése?

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Autizmussal élő tanulók utánkövetéses vizsgálata felnőttkorban. A diagnózistól az OKJ-s képzésen át a konzervatóriumig

Autizmussal élő tanulók utánkövetéses vizsgálata felnőttkorban. A diagnózistól az OKJ-s képzésen át a konzervatóriumig 2014. június, XVIII. évfolyam, 2. szám esőember Napközi otthon várólistával Alapítvány több lábon IPad, az akadálymentesítő Anita megszólalt A diagnózistól az OKJ-s képzésen át a konzervatóriumig Autizmussal

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT.

UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT. UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT. KOszOntUnk minden kedve olvasookat abb61 az alka1omb6~ b zor v etik k zok Japunkat. kunk obaja telj OIt azzal hogy m gjelenhet tt falunk Ona1l6 ujsagja, On k is bizonyara

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt.

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt. MKIJSZ! HÍRLEVÉL A Magyar Kendo Válogatott A debreceni Európa Bajnokságról Véleményem szerint hatalmas sikerként könyvelhetjük el a 23. Kendo Európa Bajnokságot. A következ!kben különböz! témákra bontva

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. január Tavaly novemberben meghívás érkezett a Mvészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota cím rendezvénysorozat

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben