EGYUTT. .' ~e ' {\\C..o. A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYUTT. .' ~e ' {\\C..o. A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim"

Átírás

1 EGYUTT.' ~e ' {\\C..o A "SzDLOK A HALrASSERULT GYERMEKEKERT" ALAPITv ANY id6szakos kiadvanya III. evfolyam 1. sziim nuijus A "Sziilok a hallasseriilt gyermekekert" Alapitvany es a szerkesztoseg cime: 1118 Budapest XI., Frankhegy u. 8. IX./34. " Az iszkaszentgyorgyi kirtindultis resztvevoi

2 1(f,ives Szu{(fkJ Bizonyara eszrevettek, hogy ez a szarnunk - az eddigi gyakorlathoz kepest - bizony megkesve keriil keziikbe. Ennek eleg sajatsagos oka, hogy a parhuzamosan foly6 egyesilleti es alapftvanyi iigyeket csak egy nehany f6b6l ati6 kis mag pr6balja meg erejehez es idejehez merten intezni. Ez azonban a megn6vekedett munka mennyisegehez kepest nem eleg, s az iigyek intezese sokszor tg.zoltasszeruen t6rtenik. Mind az anyagi hozzajarutas-kereiem, mind a kill6nfele palyazatkeszites, a kapcsolatfelvetel es -tartas, foly6 iigyeink intezese mellett - melyek az ismertsegiink n6vekedesevel egyre duzzadnak - nem jutott id6nk ujsagszerkesztesre. Tisztelt Szill6tarsak! Regi alapigazsag: Egysegben az er6! Ehhez az er6h6z 2-3 ember keyes! Havi 6sszejOveteleinket - t6bbek k6z6tt - iigyes-bajos dolgaink megbeszelesere hivtuk eletre, s ekkor lehetne megbeszelni az egyeru feladatvatlaiasokat is. Egyaltalan nem nagy dolgokra gondoltunk. De ad hoc alapon, a tennival6k lenyeget nem ismerve nem lehet a munkakat felosztani. Mert ugy termeszetesen nehez barmit is intezni, szervezni, eljarni, hogy az alapftvanyi foly6 - legfontosabb - iigyeket nem ismerik, amir61 pedig a szill6- klub foglalkozasain rendszeresen beszarnolunk. Sikereket - barmi teren - a mai vilagban nagyon nehez elerni, serre minel kevesebben t6reksziink, annat kisebb latszata lesz. Kerjiik On6ket, vegyenek reszt h6vegi, csiit6rt6k6nkenti megbeszeleseinken, hiszen ne~ tudunk minden informaci6t k6rievel vagy az ujsag formajaban eljuttatni On6kh6z, az aktualitasr61 nem is beszelve. Emellett hasznos eszreveteleikkel kerjiik segitsek munkankat, hogy ezaltal is eredmenyesebb lehessen alapftvanyi mtlkooesiink is. Fischer Zolttin, az Alapftvany kepvisel6je Szamlaszamunk: "SzOIc5k a haliasserolt gyermekekert" Alapftvany Takarek Bank, MNB , as szamla javara 2

3 SZAKMAI KONFERENCIAK okt6ber 25-en 6s 26-m Egerben az alaplwtnak 90. tvfordul6j4t iinnepl6 egri 6voda, Altalmos 18kola 6s Dillkotthon a Magyar Gy6gypedag6gosok Egyesiilet6vel kozosen szakmai tarw:skowt rendezen. Az els6 napon - tobbek kozott - 2 angol szakember sziimolt be tapasztalataikr61. Els6ktnt David HARRISON pedoaudiol6gos a Hallasstrilltek IntegrAci6s Kozpontjtnak vezet6je l.encester-b6l: Az integraci6t e16seglt6 volltozasok mar 25 6vvel eze16tt kezd6dtek, men a hallasstrillt gyerekeknek: egym&skozti komyezet~ben - iskoltiban - igen alacsony volt a teljes{tm~nyiik. gyenge nyelvi 6s olvasasi szintet 6nek el. A volltowok kezdete ulan kialakult a besztdelsajatlw m6dszere, a fogyattkosok scm hagytllk magukat ftlrellliltani. A c610k 25 6v alan nem volltoztak: a gyerekek mintl toktletesebb tarsadalmi beilleszttse, olvasottsagok, oktatiisuk, ktpztsiik mintl gasabb szintre tontn6 emeltse. Magasak voltak tppen eztn a tanarokkal szembeni e1varasok is. Alapvet6 volt, bogy szalren6je Iegyen az audio16gimak. Harrison tomor meghatarozasa szerint az audio16gia oem mas mint a halliiss6rillt gyereket seglteni abban, hogy hall6 ts tte csak vizuol1is Itny legyen. Eztn segllstget ad hogyan besztljiink, milyen hangrnintllkat adjunk. A hangmin6stg soglti a gyermek hall6va vollas4t. Gondolatai kozott szerepelt, hogy a hallass6riilt gyerek is aktlv tagja legyen a csa14dnak, komyezet61ek. valamint az, hogy az eddigi ldaik sora mutatja, hogy az integrdci6 nagyban e/t5seglti a beszid!ejlt5dist. David BRA YBROOK igazgat6 a brightoni Ovingdean Hall School bentlakasos iskolat mutatta be, vide6felvttelek scglts6gtvel. Elmondta, hogy 1947-ig minden hallass6rillt speciol1is iskolaba jan Nagy-BritanniAban, majd kisebb-nagyobb kitir6kkel kialakult a mai, sokkal nyitottabb iskolarendszer. Az integraci6 e16retor6stvel Nagy-BritanniAban is megcsappant a speciol1is iskollik szam>, de a dontis lehet6stge a sziil6t, hogy gyermeke milyen iskolaba jaijon. A speciol1is iskollikat is a helyi onkormmyzatok tanjllk fenn, kolts6gveti,iik f./f6{6v. A neveltsi tanalomnak csak a kereteit hararozziik meg, a konkrtt megval6slw a oeve16testiilet - a gy6gypedsg6gosok, andio16gosok ts a tanari kar - feladata. Az Ovingdean Hall Schoolban tves korig egyfajta koztpiskolaban tanulnak a gyerekek. Hallass6riiltsiik mtntke szerint nem tesznek kiilonbstget kozounk. 8 f6s osztol1yokban tanuinak, tobbstgiik egtozen stl\yos hallascsokken6sben szenved. RaszorullSAgok m6ntk6ben segltik 6ket killonfoglalkodsokkal. A kreatfv k~pz6sre nagyon odafigyelnek, a rajz, a festiszet, a szobriszat szinte mindennapos tevtkenystg, a zenci ktpztsre is sokat adnak. Az iskoltnak saj4t zenekara van, 6s aki oem hangszeren jalszik, az inekel. Az iskola befejezt6vel a nemzeti vizsgarendszer feladatait ke11 megoldaniuk, ugyanugy mint barmely mas koztpiskolaban, s 6ket is tudasuk alapjm osztol1yozzllk. Eme11ett nyelveket is tanulnak, ts a gyerekek a kiilonboz6 zenei vizsglikat is leteszik. Az iskola bar bentlakasos intizmtny, megsem jelelnek egymds /WZDtt a gyerekek, hanem a tanult beszid atjdn irilllkeznek. Az iskolai foglalkowokon beliil van szakmunkasktpz6 programjuk is, amit a gyerekek folyarnatosan tanulharnak 6s vizsg4t is tehetnek bel61e. A vizsgfron a j6, a kozepes 6s a gyenge tanul6k armya szinte pontosan megfe1el az egy6b intizmtnyekben tanul6k armymak. Az iskola elvtgezt6vel vollaszthatnak, hogy szakm4t tanulnak tovabb, dolgozni kezdenek vagy f6iskolara - egyetemre - jelentkemek. Fentiekb6l latszik, hogy a hallasstrilltek el6tt szinte ugyanolyan lehet6stgek oi1inak mint hall6 tarsaik el6tt. 3

4 Hauptmann, Hannelove: HallasserOit gyermekek korai fejlesztese - a szulok szerepe Az alsbbi cikk agy al6adas als6 resza, malyal a szarz6, a nemal.nagyothall6 Gyennakek Sziileinek ~s Bafiitainak Sz(Jvets9ge" elncike lartot! egy szql6knek sz616 lovsbbkepzesen. A hailasseriilt gyennekek szlilei egy killooieges esaladot kepemek. Kilenc h6napig vmnak, oriilnek, tervemek maguknak es a gyerekoek. Az egesz esajad egyiltt tervez, elhangzanak tanaesok a nagyszill6k reszer61, anekdotak a szlll6k gyennekkorarol. A szill6k meghailgatjak ezeket a torteneteket es osszevetik. 6ket sajat korai emlekeikkel. Sokat gondolnak leend6 gyennekilkre, neveket keresnek az oj kis jovevenynek, hogy elfoglalhassa helyet a esaladban. Sok, tobbe-kevesbe kellemes tanaeskozas ulan megegyemek egy vagy tobb nevben es fgy teszit a esalad olebe az oj gyenneke!. Most mar az ovek,,.van" gyermeldik.. A hailasseriilt gyenneket Altalaban nem varjak, mivel nines a esajadban hailassc!riiles. Nem tudnak felkesziilni a fogadasara, ezzel kapesolatban tervemi, egyszenjen itt van, es kideriil r61a, hogy hailasseriilt. "Csak ogy van 6. A kozo!!, hogy,)esz egy gyerekilnk" es "van egy hailasseriilt gyerekilnk" eltelik a bizdnytalansagnak egy hosszabh id6szaka Ebben az id6ben a szill6k, vagy valaki a szill6k kozelebbi vagy tavolabbi kilmyezeteb6l eszreveszi, bogy ez a Ids foidi illampolgar,,mas" mint a tobbi Idsgyermek. Maskent reagal, maskent fordul a szill6khoz, maskeppen kommunikaj. Amit itt vazolok, az az els6 tapasztajas, amivel a bailass~riilt gyermekek szilleinek meg kell birk6miuk. azt tapasztaljak, bogy gyermelriik nem illik bele a esecsem6r61 es Idsgyermekekr6i alkotott szokasos esaladkepbe, mivel fogyatekos. Itt nem arra gondolok, bogy a szill6k nem akaijak, vagy akar k:i!okik a esaladb6i, mert fogyatekos. Inkabb arra gondolok, bogy a fogyatekos gyennekek szlilei olyan szituaei6kban Iatjak magnkat, bogy tapasztalataik gyermekilkkel egyediek, bogy AltaIaban esaladi vagy barati korilk:ben senki hasonl6 tapasztalatokra nem tett szert, es fgy az a benyomasuk tamad, bogy egy szigeten osmak el a tobbi ember mellett. A szill6k ezen belyzete a,,hagyomanynelkilli szill6szerep" megjelenessel azonosflbat6. A fogalom arra uta!, bogy a fogyatekos gyennek szillei mas szill6khoz kepest kevesbe Alta!anos tapasztalasokka! rendelkemek a fogyatekos Idsgyermekkel val6 kapesolatukban, mert belyzetilk eppen Idveteles. A szill6knek el6szor is ezzel kell megbirk6miuk, es id6 kell ahhoz, hogy esaladjukkal is tisztazzak ezt a belyzete!. Sokat frtak a szill6k Un. gyaszperi6dusar6l, amelyen a szlll6k atmennek, miel6tt fogyatekos gyennelriik fele igazan fordulhatnanak. Az ojraorientaiasnak ezt a fazisat azonban nem szeretnem ilyen m6don bebatarolni, mert a,,gyasz" fogalmaban a gyermek fogyatekossagaval kapesolatos elutasftas, a tokeletlenseg elutasftasa is benne rezeg. Ha visszagondolok a flammal kapesolatos evekre, akkor szmnomra az volt a legrosszabb, bogy flam fogyatekossagaval egyilu az eddigi 4

5 gondta1an komm1lllik3ci6m a komyezettel zavart szenvedett. Azt kellett eremem, hogy a masokkal val6 azonossagom nines mar jelen, men eletem alapvet6en megvaltozott. A hallas jelentosege Amikor fiamnai diagnosztizaltak a halmsscrillest, els6 gondom ez volt:,,fog Yalaha a fiam beszelni?" Es miutan a nagyothallasr61 a vegkimeri!lesig pr6baltam mindent elolvasni, azt kerdeztem magamt61: "Tuiajdonkeppen milyen az, ha az ember nem hall meg mindent?" Nezzilk meg a kovetkez6 helyzetet: DelutAn van, mar hazajottem az iskoiab6l. FeIjemnek meg van valami dolga, 6 majd kes6bb jon baza Egy esesze tiveval a nappaliban kellemesen erzem magam. Egy j6 lemezt hallgatok, egy olyan zenet, ami megengedi, hogy esak magamra tlsszpontosftsak. llitrad61tlk a karosszekben, behunyom a szemem. A macskank font iii az ablakparkanyon. Isteni nyugalom van. A maeska balk dorombqmsa kinyittatja velem a szemem. Az iliat kinylijtja nyakat es a kenbe nez. Aha! J(jn a postas egy expressz levellel. Elinduiok a kapu fele. Alighogy visszaerek a nappaliba, a Mz el6tt egy aut6 ajtajanak esap6d3sa jelzi a szarfiomra, bogy megerkezett a ferjem. Ha egy idegen ktlzeledne a kertl1nkben, a maeskank ezt morgassai jeleme. EzutAn megfordui a zarban a kules.,)6, bogy mar bazajtlttel" - killtom en, "az ebed mindjar\ keszen van." Nem tisztan kivebet6 mormogas. Mi van, valami nem j61 sikeriilt? - Kimegyek az el6szomba a ferjem ele... Vajon Jan, a fiam, hogyan reagait volmi ugyenebben a helyzetben? (Jannak kb. 65 dbes ballasseriilese van az egyik fiilen, a masik fiilen nem hall semmit.) - Vajon Jan ugyanolyan j61 erezte volna-e magi\t a balk zenesz6 mellett, mint ahogyan en? - Jan meghallotta voina-e a maeska dorombomsat, vagy Wbbszi:ir is m kellett volna pillantania, hogy mindig tudja, epll"n mi zajlik? - Vajon az aut6 ajtajanak esa~at, az apja erkezesenek el6jej.zeset eszrevette voina-e ugy, hogy bels61eg mar beillftbatta voina magat iidvoziesere? - Az ajt6ban elhangzott mormogasb61 arra tudott voina-e kovetkeztemi, hogy apjavai. valami Wrtent, valami kellemetlenseg, es erre kell magat is felkeszftenie? Ez a mindennapos jelenet jelzi szaruunkra, mit is jelent nekiink a hallas. 1. informal benniinket. 2. Figyelmeztet. 3. Esemenyeket strukturai szarfiunkra: el6re jelzi 6ket ugy, hogy mar fel tudunk kesziilni ra jnk. 4. Hangulatokat kozvetft a szarfiunkra, miutan a hanger6b6l, a bangvetelb61, egy kozies gyorsasagab61 mar megtudok valamit a masik szemelyr61. De a jelenet azt is kozli szaruunkra, bogyan eli meg a hailasseriilt ezt: 1. AnnAl jobban el meg egy belyzetet, minel tobb erzekszervet tudja felbasmalni. Ha a fiilevel es a szemeivel mindig jelen van, ttibb informaci6t tud felvenni, mintba esak a fiilevel van ott. 2. A hangulatok egyes Aruyalatait nem tudja eszieini, ba olyan hangeron zajlanak, amit nem tud felvenni, vagy ha esak akusztikus uton erkemek. (pl. halk zene a radi6b61, a szomszed szoba tompftott hangjai szemkontatkus nelkiil.) 5

6 3. Tallin vru-atlanabbul erik az esemenyek mint mlisokat, mert az id6beni tivolsig, amelyet a hangos es a halk okoz, ne elegge tapasztajhat6 a sz:lrn:lra. Talto most szkeptikusabm villtak, es arra gondoinak, hogy egy suiyos fokban hallbserillt gyennek az infonntci6felvetel ilyen megnehezftese eseten nem tud megtanu1ni kommunikillni, es fgy beszelni sem. Engedjek meg, hogy most egy kicsit ara gondoljunk, hogy mit is jelent a kommlll1itici6. A kommunikaci6 a beszedtanulas elott (is) es beszed nelkiil is zajlik A kommlll1itici6 egyreszt arra vonatkozik, hogy beszed reven ertetjiik meg magunkat, mtsreszt a szociil.lis kapcsolatok kiaiakitasru-a. A ket ember kowtti kommlll1itici6 az, ami ebben a ket emberben kows. Mi a kozos a sziu6kben es a gyennekben? Ugyanahhoz a csaladhoz tartoznak, egyiltt einek, egyiitt esznek, elvru-lisaik vannak egymissal szemben es kows tapasztajatokat epftenek tel. A kommunikaci6 ebben az ertelemben osszekot6 kapocs a sziu6k 6s a gyeimekek ktiwtt. Itt van az a kiindul6pont, amely megmutatja a sziu6knek, hogy a kommunikqci6 lehetseges a gyennekukkel, teljesen filggetjeniil att61, mijyen fokban hajlasserillt. Szakkonyvekb6l j61 ismerjiik, hogy az anya es a gyennek kowtt,,kolcsonos szociil.lis szerepcsete" zajlik, valamint azt is, hogy a kisgyenneknek egy sor olyan kepess6get kell elsajat/tania, amely az anya es a gyennek kozotti szerepcserc!t lehet6v6 teszi, miel6tt tudatosan 6s 6rtelmesen hasznillna a nyelvi rendszert. Ez a szerepcsere jejz6sek es villaszok kicser6leseb6i an, mikozben a jejz6sek hoi a gyennekb61,.hol az anyib61 indulnak ki. P61daul a gyennek szemkontatktust keres, az anya ezt viszonozza tekintet6vel, mosolyog, a gyennek r616 hajlik, megsimogatj.. beszel hozzi, vagy az anya r:lrnosolyog a gyennekre 6s beszel hozzi. A gyennek ugy,.telel", hogy 6 is elmosolyodik, felemeli a karjit, hangokat ad D gy nl'ni.k temt, hogy a fogyat6kos gyennek is el6programozott arr.. hogy jeleket bocslisson ki, melyekre az anya tekintettel lehet, 6s reagil.lhat rijuk. Az anya ennek a jeinek szociil.lis jelent6seget tulajdonlt, es ezzel tulajdonkeppen a gyenneki magatartasnak kommlll1itici6s 6rteke van. A fogyatekos gyenneknel a sziu6!alto gyakrabban jitssza a jejz6sad6 szerepet, nem szabad mindig v:lrni. arr., mig 6 reagil.lhat a gyermekre. A v:lrakozassal ugyanis ert6kes fejlesztesi id6 mehet el. A beszed a kommunikaci6 eredmenye A beszed kozos cselekves eredmenye, j61 hall6 gyennekn61 is footos a besz6dfejl6des sorto, hogy az any.,,hisz".bban, hogy gyennek vele valamit koztilni akar, es hogy az any. a gyennek minden hangmegnyilvtoultsat, valarnint minden hang nelkijli kozleset is ertelmezni igyekszik. A gyennek a maga reszer61 ugy tanulja a beszc!det, hogy el6swr is filggetjenill a beszedt61, meg6rti, mire is gondol a beszel6 fein6tt, 6s az fgy meg6rtettb6l, a fe!fogott sztndekb61 megszerkeszti, mire is vonatkozik a hangi megnyilvtoulis: "azt akarja, hogy odan6zzek", "azt akarja, hogy odaadjam ezt a tru-gyat." 6

7 AhllOZ, hogy a gyennek felfogja az 6sszefiiggest, a szmdek es a hangos besredben megfogalmazott ktlz6tt, a feln6ttnek segftseget keu adnia. Ez a kovetkez6kepp zajlik: - arr61 besrel, amit egyidejtlleg tesz; - kisse tulzott hanglejt6ssel besrel, hogy-igy a nyelvi kifejerest jobban tagolja, jobban felismerhet6ve tegye a gyennek szam:ira; - csak felig olyan gyorsan besrel, mint ahogy azt a feln6ttekkel szoba; - ugynevezett iildial6gusokat folytat a gyennekkel: Apa: Na most nem is akarsz nevemi (es megcsiklandozza a gyenneket). Gyennek: Elhlizza a szajat. Apa: Oh, rna nem vagy j6kedvedben! Gyennek: Az ajt6 fele nez. Apa: Igen, mindj<\rt jon anyu. Gyennek: Va-va-va. Apa: Azt gondolod, mru- eoni keuene. Gyennek: Va-va. Apa: Igen, igazad van, el6swr megvrujuk anyut. A pru-beszm ezen p6ldajm lathatjuk, hogy reagiil az apa a gyermek minden reakci6- jara es hogyan ertelmezi ezeket nyelvileg. (Folytatasa kovetkezik) HIREK. INFORMAcI6K. HIREK INFORMAcI6K Alapitvmyunkat szeptember ll-en 2040 es sorszorn alatt jegyezte be a FlivArosi Bir6sag. Kurat6riumunk tagjai: dr. Csmyi Yvonne Miskolai tanar, Bmyain6 Radn6tzi Zsuzsanna sziilll, Mikesyrn! Bmvolgyi ndik6 sziilll, pa.; Lajosne - az Egyesiilet k6pviseleu!ben - es Fischer Zoltm, sziilll, az alapltvmy k6pvisellije. Els6dleges feladatnnknak tekintettiik a milkooesiinkhoz, elkepzeleseinkhez sziiks6ges mininillis p6nzforrllsok felderlteset. Mint nagyon sokan mllsok, mi is elsllsorban a bankokt61 vlinunk segits6get, melyek tobb,6ge - v:uaszleveleikb61 kittfnve - tamogmsra melt6nak tal:uta tev6kenys6giini,~t, de anyagiakkal nem tudtak segiteni. Kivetelek szerencs6re voltak: a KULKERESKEDELMI BANK Ft-ot, a CENTRAL-EUROPEAN INERNATIONAL BANK Ft-ot utalt at egyswnlllnkra. Eddigi legnagyvonalubb adakoz6uk a PROPER GM Ft-tal segitette elos muukllnkat. EzUton kivmunk koswnetet mondani a V:U1alkoz6k Orszllgo, Szovetsegenek - szemelyesen Palota. Jmos elnok 6rnak - ami6rt v:u1a1tilk alapitvmyi,z6r6anyaguuk u!rlu!smentes eljurtaus" 4500 v:u1alkoz6nak. Ennek eredm6nyek6ppen tobb mint Ft 6lkezett a kii1onbozli v:u1alkoza.okt61 az alapitvmy javara. Az alabbiakban kozzetesszok az alapltvmyuukat befizeteseikkel segitilk Mv,or", az osszegszer1!s<sg meu6zes6vel, bar s:wnuukra ez egy:utalm nem memkos, ugy gondoljuk, hogy mindeuki er6ibez k6pest ny1!jtott tamogmst. Segitsegiiktrt - e lap forrnlljaban - tajekoztatast adunk alapitvmyi munkainkr61, 6, az ujsllgot cirnii1rre eljuttatjuk. Eddigi tamogat6ink: AJAX Szolg:Utat6 lpari 6, Kereskedelrni Kft., AQUA-FOOD lpari Szolg:Utat6 es Kereskedelrni Kft., CANDELA Kft., EPSZOLG Kisszovetkezet, FEMMfvEs Gtp- 6s F6mipari Kft., Gyulai,,MuNKACSY" MgTsz Ep!t6ipari- 6, Szolg:Utat6 lemyv:u1alat, INNOKER Kft., Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Vfz~ ~s Csatomarm1'vek, JAZMIN B6ripari KisszOvetkezet, KER.AMrA lpanntlv~sz Kisszovetkozet, LIRA Kis,zovetkezet, CYrP Hajdu-Bihar megyei 19azgat6sllg, PILLE PLASZf Gmk., SIR6-KR6M lpari 6, Szolg:Utat6 Kft. Egyini tomogatoink: Horvath Laszl6, Nagy J6zsef, 6nodi lstvm. Ezen osszegek alapjm tudtuuk felvenni 2 M:U1as" gy6gypedag6gnst, akik a Bp. XII., Ko,zciouszko TlIdt utcall Korai Fejle'ztll Kozpont egyik,zobajaban v6gzik j6 n6hmy kisgyerek hallas-besztdfejleszu!stt. Orszago, szinten v:u1alt feladataiuk v6gzes6ben ez c,ak az elsll ItpCs, todbbi munk~ataink: kiterjeszt~~nek egye16re anyagi kor14tjai vannak. 7

8 MOszaki informaci6k Az akkumulatorokrol Elemek utan most az akkumullitorokr61 szeretn6m Onoket ujekoztatni. Hwm f61e van haszn;u.tban. A regi 20 DK-s az uj 3Q DK-s 6s leglljahb B5O-es. Minden tipushoz tartozik egy tom tipus. A 020-as, 030-as 6s az MLSO-es. H szlitnokat figyelik, mw megvannak az osszetartoz6 pllrok. 20 DK -s akkuboz 020-as tom tartozik 6s Igy tovabb. Az akkumullitort csak s.jlit tolt6jevei szahad tolteni. Felcserel6s eset6n csak gyeng6n tolti fel, vagy felpllposodik tolt6ben az akku. A tom mukod6k6pess6g6t 020, 030-n;U meleged6sb6lltelhetjlik meg. H. toltes &!att hideg, akkor rossz tom. H. az MLSO-es tomt akku n6lkiil bedugjuk konnekrorb. 6s k6t llirnp4j. vil4g1t, akkor j6 tolt6. De euk ellen6", m6g mindig lebet tolt6vel n6tni b.j. A feltolt0tts6get legbiztos.bban az akku ellen6rz6vel tudjuk meg411apltani. Jeleulegi jogszab;uy szerint (esetieg k6sdhb m6g v;utozh.t) 5 6veuk6nt 1 db felfrhat6 orvosi v6ny'" 6s az OMKER szakiizletekben kiv;uthat6 az akkuellen6rz6. Az izz6 f6ny6b6l uj6koztat4st kaphatunk kb. 5 masodperc id6 alatt az akku 4llapotllr61. H. ezen ic alatt v;utozik f6nyer6, akkor az akku nines kell6k6ppen feltoltve. Elemek ellen6rz6s6re nem,zahad haszn;uni. Az akkumullitorok hasznmati idejet k6sziil6kben ugyanugy mint az elemekn6i, nom lehet egy6rte!m(!en meghatllrozni, mert minden tipusu k6sziu6k liramfelv6tele (fogyaszu.a) mas 6s mas. Ezenk:lviil fugg az akku tfpuslit61, korabbi toltotts6gi 4llapott61 6s az adott korolm6nyek (z.j - csend) hangerej6t61. A 02(}-20DK pwsr61 nem Irok, mert mar nines forgalomban. Akinek m6g megvan 020-as Wlt6je, ne to!tse vele magasahb szinttl' akkukat. Intibb irasson fel oj tomt az IIj akkukhoz. A 03(}-30DK-s pllrushoz azt. tan4csot szoktam adni, hogy 6-8 6r. haszn;uat, ra tollts. Ez m6dszer oem vezet a ttilhaszn;uat (m6lykisutes) - alultolwtts6g 4llapoUhoz, amelyek az akkur. kllrosak. A haszn;uati id6t oem 6rdemes nagyon tull6pni. Igy napi 2 dlh>t tud haszn;uni.kevesebb haszn;uat esetto a toltesi id6 masf61szerese Iegyen haszn;uati ido'nek. Nem vezet j6ra az akkuellen6rz6vel, vagy a k6sziu6kke1 tort6n6 teljes kimerittse az akkunak. Nem akaruk b6vebb szakmai indokiasba bonyol6dhi fent emlltett k6t kllroslt6 hatassal kapc80latban. Az MLSO-es, B50..,. pllrosn;u mar konnyebb dolgunk. Maxirrullis 10 6rai haszn;uathoz 15 6ra tolt6si id6 tartozik. Seglt tom k6t IlIrnpAj toltesi 4llapot meghatlirowaban. Toltes kezdettn IlIrnpAk oem vilagitanak, 6s az id6 mulas4val a f6nye"'iiik egyre novekszik. Ha mar 4lland6 a f6nyerejlik, akkor fel van toltve az akku. Tehlit Igy nem kell szlitnolni az id6ket. Az akku el6nye tobbivel szemben, bogy nem olyan k~nyes a khosft6 ~nyez6kre. Mtrinya viszont, hogy csak 200 tolt6s- kisute, ciklust blr ki. Ha hosszahb ideig nem haszn;uj. az akkut, esak fe!toltve, Mt6ben t!rolja. A uj6koztat6kban a toltesi id6k meghaurow. mindig maximilis tolthet6s6gi id6t jelzik. EsetIeges b6vebb szakmai 6rdekl6d6s eseten szlvesen 4llok rendelkez6slikre. A haliokeszulekekro1 Szeretn6m, ha mostani lrasomon keresztiil hall6k6, ziil6kek fel6pftts6vel, kezel6szerveivel 6s gondozasukkal ismerkedn6nek meg. Ez a patanyi k6sziil6k leegyszero'sftve nem mas, mint egy nagyon bonyolult, sokc6l11 er6sft6 berendez6s, amihez csatlakozik egy tnikrofon 6s egy hangsz6r6. A dobozos, a fij!mogotti, a szemuvegszliras, ftilkagyl6ba, a hall6jllratba helyzehet6 k6sziil6kek mind e hlirnm f6 reszb6l 4llnak, az elemtart6val, a hanger6szab;uyoz6val, a kapcsol6val, a bela6 szab;uyoz6kkal 6s egyes tfpusok bels6 telefonors6val kieg6szltve. 8

9 Az aklrumuli!tor- (elem)tart6n mindig jelzik egy,,+" jejjej, hogy az liramforras pozidv (+) oldala merre legyen. Fordftott elembehelyez6s eset6n a k6sziil6k nem megy tonkre, mindossze nem makodik. A k'pcsol6 (K)-nM killonboz6 betllje~seket li!thatunk. A,,0" kikapcsolt mapotot jelent, kiv~ve a WIDEX ill. a FEWITON fiilmogotti kuziil&eket, melyeket az elemtart6 fejs6 msunek meghuzas6valiehet kikapcsolni. A hanger6szamlyoz6 kikapcsojasra nem alkalmas. Az,,M" betll a mikrofon bekapcsoimi!t jew. Ez az Mtaliinos, mindenkori bekapcsolt mapot, ahol a ~Sziil& a mikrofonon keresztiil a komyezet hangjait az er6sl~ ut6n a hangsz6r6b61 a fiilbe juttatja. A "T" mmba kapcsolva lehet6v~ vwk, hogy a ~zsiil&hez (nem a fiilhozl) ~ve a telefon hallgat6ji!t bemlgetni tudjunk. Ebben az mapotban a kuziil& mikrofonja ki van kapcsolva, s 19y a komyezeti zajok ki vanuak drv telefonmm alatt. A besuiget~ ut6n vissza kell kapcsolni,,m" mmba a kapcsol6t.,,mr" mmban az el6z6ekben lelrt mindk~t funkc6 iizemel, tehlit telefonmmkor a mikrofon is be van kapcsolva s 19y komyezeti zajok is hallhat6k. Ebben az mmban nem szabad Mtal6nosan hasznmni, csak a telefonmm idefre. Az,,A" helyzetben - csak egyes dpusoknm talmhat6 - audi6 berendeuse.k (r6di6, TV 'tb.) csatlakoztathat6k tibellel a ~sziil&hez. Az..L"-,,N"-,,H" jeloltsek. a hangszinteket jelentik.,,l" a m61y.,,n" a nonmj.,,,h" a magas hangszlnkiemel~t, ill. hangszfnv6gmt jelenti.. Ezen hangszfnszabmyoz6k Mtal6ban fed61emez alatt talmutt6k. A hall6~sziil~kekhez a tibelos csatlakoztatmt tin. audiopapucsnk,egf~g6vel 6rhetjOk ej. A PHONAK k6sziil~kn61 nagyon kell vigy6zni, hogy gym katal6gus szerinti audi6papucsot vmi!toljnk meg, men a PP.{:-LA ~s a PPC 2 -re az AS 3 6s a TS 3, mlg a CD, CS 6s a PPC-re az AS 4 6, a TS 4 -<:s audiopapucs a j6. Fordftva nem rakhat6 fel a k6sztil&:fe a papucs. Az AS audiopapucs tibeles csatlakozmt, TS telefonors6s papucsot jejent. A "T" pozlci6val rendelkez6 PHONAK (PHONITON) k6sziil6kekhez nem kell TS papucsot megvmi!tolni, mert rendelkezik bels6 telefonors6val. Az AS papucsot viszont minden dpushoz lehet alkalmazni. A WIDEX G dpus6 k~ziij&ek nem tarta1maznak.udi6 csatlakozmi lehet6s6get, de lehet how vmi!tolni egy specimis.udi6 k6belt, amely seglts6g6vej killonboz6 berendeuseket kapcsolhatunk hall6k6sziil6khez. Ez nem m6s mint egy kills6 telefonors6. Ennek segfts6g6vel - az olyan k6sziil&ekn6l, amejyek nem 'rendlekeznek audiobemenette1, de rendelkeznek telefonors6val - hallhat6v6 tebetjok a TV, a r6di6 stb. k6sziil~k hangji!t, ha hall6~sziil& mo1l6 tessziik: ezt a padnyi telefonors6t. Aj<ln1om mves figyelmokbe a fentebb vuolt csatlakoztatmi lehet6s6geket,,iigyelve azok helyes kivmaszt6si!ta. Mivel az audiotibelek csak kb. I m hosszuak, eurt Mtal6ban meg kell hosszabbltani, v6geiket szakszer1ien felszerelni a szokstges csatlakoz6kkal. Faragonter audiol6giai mt!szeresz Szolnok, MA V K6rhu HiREK. INFORMAcI6K. HiREK INFORMAcI6K Alapftvoinyunk nepszerusitese es megismertetese erdekeben nagyon sokat tesz Farag6 Pllter, szolnoki audiol6glal muszeresz, a1aprtvanyunk szai<mai tarnogat6ja, akinek jelenleg Is ket cikk6t olvashatj3k ujsagunkban. 6 Szolnokon - tobbek kozott - a helyl m6dhlknaj sakal j8rt kozben erdekiinkben: a varosl TV-ben solollg 0lvashat6 volt a1apftvoinyunk celja es bankszamlaszamunk, a radl6ban rovid rlport Is elhangzott r6lunk, a helyl hlrdetesl ujsagban - a Radl6 Ad6-Vev6ben - pedlg Ingyenesen kozoltek a sz6r6lapunkon lev61nformacl6kat egy teljes oldalon. KOszOnjOk eddlgl odaad6 es segfi6kesz munkaja~ szwesen szamitunk r.i ajov6ben Is. 9

10 OTTHONI, FOGLALKOZASOK N6hAny j6 tan4cs nagyobb gyerekek foglalkoclsaihoz (Warren Estabrooks kanadai gy6gypedag6gus ajanusai): I. Az ot-hang reszt: C6lja az, hogy rnegbizonyosodjunk, j61 m<lkodik-e a ha116k6sziu6k. A gyermck: mogatt vagy mellette iilok, 68 a kovetkez6 hangokat mondam: a. 6, i. s, sz. Amennyiben a gyerrnek euket pontosan megism6tli (szajr61 olvasas kizarval) ~gy j61 m<lkodik a hall6k6sziu6ke, 68 val6szfndleg hall is a teljes frekvenciamez6ben. 2. Beszllgetls: OlyasmiI61 twalgunk, ami a gyermeket 6rde1t1i. (PI. csallidi vagy iskolai esem6ny.) Ez oldja a gyermeket. 3. Akusztikus kirdlsek: Rendszerint 10 k6rd6st tesrek fel. Ezek: koziu ken6 az lij, a tobbi m4r e16fordult. A k6rdtsek gazdagltj:!k a sz6kincset, vagy lij nyelvi struknir:!kat tartabnamak. A sdj- 161 olvasas ilyenkor is kizlln. 4. Kiejtlsi gyakorlatok A fogialkozas soran 3 a1kalommal iktatok be rovid idej1! besudgyakodatokat. Ezek towtt vannak olyanok. amelyeket a gyennek ma1r otthon is gyakorolt, mu fogialkozasokon is, 6s van olyan, amelyik lij. Hangokkal, szavillal, mondatokkal egyarant foglalkozunk. Minden jm8:osan tonenik. P611Mul:,.sz"-et tartalmaz6 szavaka! ism6tel, minden j61 ejtett sz66rt ju egy mozaikk6, amivel mintm rakhat ki. MAs esetben sz61ancot 6plt: lil-1avas~ ~zigel-ioih6 stb. 5.Keresztrejtvlny kitoltlse hauds ~tjan : A rejtv6nyt el6re elk6szltjiik. 6. Szdnwk Irasa hal14s ~tjan: A gyermeknek 10 szantot kelllelmia (3-5 tagliak). A gyermek magiival versenyez, hliny lesz hiblitlan. 7. Vers: A gyerrnek megtanul egy verset. Ezzel fejl6dik az em16kezete, gyakorolja a helyes 6s ritmusos ejt6st, Mvill a sz6kincse.. 8. Akusztikus tortlnet: E16re megirom a tort6netet, ami a gyermekr6l.z61. Felolvasom neki, majd k6rd6ssorozatot teszek fel. Ha a gyermek egy k6rdtsre nem tud felelni, ujb61 felolvasom a rovid tomnetet. Ha minden k6r~sre v41aszolt, a gyennek magn6ra olvassa a to~nctet. Ez is javitja a kiejt6s6t, hiszen a gyermek igyekszik supen besulni. Ezt kovet6en visszaha11gatjnk a tomnetet. 9. Szokincs: Minden Mten kb uj sz6t kell hoznia a gyermeknek. Mindegyikkel tudnia kell mondarot aikotni. Magamnak feljegyzem az oj szavaka!, hogy id6nk6nt ujra tudjarn <Ike! ellen- 6rizni 1O. 1ro" rortinetek: Otthon sok gyermek Ir oru\ll6an esem6nyekr61, melyeket egyiltt javitunk ki. Ezekj6 alkalmak a nyelvtani bib:!k megfigyel6sere 6s kijavltasukra. II. Ta14Ms kirdisek Is trl/ak: A fogialkozasok soran fejtor<lket 6s vicceket is hasznmunk, amikkel egy6bk6nt nem sokat talli1kozik a gyerrnek. 12. Klplelras: Egy erdekes k6pet adok a gyerme~, amely forrasa lesz a 1elrAsnak, egy elk6pzeit tonenetnek. Ezzel is b6vii1 a sz6kincse, nyelvi kifejez<lk6szs6ge. 13. fdtikok: Ezek vaitozatos tonenetsorozatok (feivaltva tawjnk ki az osszefiigg6 esem6nysort), egyeztet6 6s logiaki jm8:ok, grarnmatikai jm6kok, a fogalmakat meger6slt6 tev6kenys6gek. 14. (fjsagcikkek: A tanul6 meglr vagy keres egy rovid ujs'shlrt, majd k6rd6seket tesz fei, bogy ellen6rizze, minden adarra j6i figyeltem-e. IS. Zene: Minden foglalkoclson zen6lilnk. Enekelek, a gyerek pedig kitalalj.. melyik dalt adtam e16. Haszn41hatunk gitlln is. A fenti feladatsorozatot W. Estabrooks egy-egy I-I 1(2 6rAs fogialkoclsanak a keresztmetszete. A feladatot azutan mas es mas tartalommal otthon is elv6geztetik a sziu<ik gyermekiikkel. Remeljiik, a gondolat6breszt6 odeteknek a magyar sziu<ik is hasznm veszik. dr. Csdtlyi Yvonn. 10

11 OTTHONI.. FOGLALKOZASOK Yl fia {tisnevefisr6{ Ebben az fnisban azzal szeretnek foglalkomi, mien is olyan footos, hogy tijra es tijra kizaijuk a szajr6l olvasast, es csak a gyennek hall:isat vegyuk igenybe. A hallasfejlesztes, a gyennek k6sztetese a mind finomabb differenciak eszrevetetesere csak allor mehet hatekooyan vegbe, ha a gyennek egyidej1lleg nem tigyellieti meg a besz6l6 szajmozg:isat. Ugyanis ez eltereli a tigyeimet, akadalyozza az osszpontosfl:isl. Aujunk, iujiink minel kozelebb a gyennek mellett vagy mogiltt, eselenkent besz6ljiink ra a k6sziuek mikrofonjara, iigyelve arra, hogy a hanger6 ne legyen tul nagy. J6szolgaJatol lesz a hall6kesziuekhez csatlakoztathal6 kezimikrofon is, vagy az ad6-vev6 hasznajata. Besz6ljiink nagyon dallamosan! Nezhetiink egy mesekepel, a napl6 Q egy-egy k6pci, k6rhetiink Illbb kllziu egy targyat, enekellietiink egy dall, melyet!alan mar folytatni tud a gyennek, vagy kivajasztja a ra ulal6 kepet lobb koziu (pi. hinta, gyenya, malac, Eg a gyenya, Egy kis malac, Hinta-palinta), ulanozhatunk iliathangot - amire a gyennek az iliat mozgasanak utanzasaval reagaj. Megsz6laltathatunk hangol ad6 largyakal (kulcscsorgetest, csengettyul, kerepl61, papfrztirges), melyeket a gyermek is megsz6laltathat, ha j6l meghallotta a mintat. Rajzolliatunk kozasen egy kepet a gyermekkel. Egyikiiok mindig rajzol, a m:isik mondja, hogy mit. Minden rajz utan szerepel csereliink. Allalaban ne iujiink szembe a gyerekkel, ha foglalkozunk vele, hanem mellette. Sz6ljunk allor is hozza, ha nem tigyel rank, pr6bajjuk meg visszalerelni a figyeimet. Ha ez sikeriu, mutassuk llromiinket, esetleg julalmazzuk. Keriiljiik egyebkent a tul nagy szajmozgast, ne anikuwjunk termeszetellenesen. b Tiirelemmel, kovetkezetesseggel awn gyermekek hall:isfigyeime is atallithat6, akik megszoktak, hogy minden informaci6t szajr6l olvasas tiljan vegyenek tel. A beszedhangok is javfthat6k a fililln ai, kiutlnosen, ha a gyermek mar kepes a helyes ejlesre. Sok gyermek hajlamos arra, hogy olykor "m" helyett "b"-i vagy "p"-i ejlsen. Hajoljunk a fillehez es ejtsiik kisse elnytijtottan az,,rn"-el, es semmikeppen se segftsiik a hang k6pz6set az orrunkra mutalassal. A j6l beillftott keszii16kkel az "s", 56t az,,8z" hang is hallliat6. Ne feljiink m ezen hangok akusztikus bemulat:isat61. Ha a gyermek majd ismeri a bell1k:et, vagy egy resziikel, vajogattassuk ezekel is a hall:is alapjan. Azutan csereljiink szerepet. Nevezzen meg a gyermek tetsz6- leges hangokat, s keressiik ki mi megfelel6 bemt. Kedves SziU6k! Orllmmel vessziik lltleleiket, amelyek bevajtak a hallas jatekos fejlesztese soran. Szfvesen kozzelessziik awkal! dr. Csanyi Yvonne 11

12 OTTHONI FOGLALKOzASOK 6tfetel( I. Kis cukortjasok eltejlbe laklisban. A gyerck utaslt4sia keresi meg <!ket. (Pl.: kanyv alatt; a lamp. alatt;. v4zamellett; a s~yben; ahatmadik fi6kban...) 2. Hflsv!ti keksz siil!se (tojlls vagy nyuszi figurik). - kaza, tevfkenystg a napl6ba kerill - matematikai el6k6,zm feladatok: tegya a tepsire h4imat (nfgyet...) tegya a mllsik tmyfrra ugyanannyit (kettcsvel tabbet; eggyel keve,ebbet...) 3. Nagy viragos ieliilet Tajzoltisa csomagol6paplrra. A gyerck - mint nynsziugnujon a piro, virigra, a ktk virig mellt, a feher to a r6szaszin1f vir~ kazt. 4. Nyu,zi t, tojlls figudk kt,zlttse gyurmdbdl. Tevtkenykedes veliik. (Tedd a nynszit a piro, tojlls magt; rakd ki sorba a tojllsokat; rakj ki at tojllst, de no legyen kazottiik suga...) 5. TTlfiis klpek (repiil6 nyu,zi; levest ev6 nyu,zi;,zernovegoo nynszi; 0tl4bU nyuazi...) - a gycrek h6.z egy lapot ~s megmlapftja:.,nem igaz. mert a nyuszinak nines szemiivege!'... - halllisnovel6s:,,keresd meg azt a k6pet, amin a nynszinak at l'ba van'"... dr. Cs4nyi Yvonn. f6"lskolai tanir L A _. B::~:~~~~_ om. w '; kiadvliny kaphat6: - HALLANI T ANULUNK -,zul6k frtilk,zul6knek. sok hasmos javaslat van benne a 6 even aluli gyerrnekek fejlesztesehez. A kiadvliny Idj\(jn erdekessege, hogy egyesilletiink tilbb tagia vidait reszt ellenszolg~tatas nelkill fordftasban. K6szBnet ene. Ar.: 11 0 Ft. - Schmid-Giovannini: SZULETEST(')L AZ ISKOLABA LEPESIG A korabbi kiadvliny v~tozatlan utannyomasa. Megv6tel6t felt6telenill ajlinijuk mindazoknak, akik eddig meg nem jutottak hom. Ara: 75 PI. A korryvek utanvitellel is megv6sarolhat6k. HiREK. INFORMAcI6K. HiREK INFORMAcI6K.. Vannak meg rossz gyerekek" cfmmel, Halasz Jutka as az Albatross egyotles lelh~pasevel j6tekonysagi koncertet szerveztonk aprilis 16-an 15 6rara a Kerteszeti Egyetem (Budapest, XI. villanyi u. 2.) nagy1ermebe. A rendezveny teljes bevetelst az alapftvany tamogatasara ajanlomk lei a movaszek. 12

13 $I gyerekeknek $I gyerekeknek $I gyerekeknek $I OTIHON! EELAPAIOK: K6sd 6ssze a pontokat sorrendben!?!s 3:

14 ~,:,/. CD &:,:,/. CD,:,/.!!! CD >- 01 ~,:,/. CD &:,:,/. CD,:,/.!!! ~ 01 ~,:,/. CD &:,:,/. CD,:,/.!!! CD >- 01 ~ t:! '13 '0 ~ ~g.~ ~ ~.=. "8 8. "'... ~'" "... -'"..ci <~..;~ ~ os ~..ci.~. ~ ~.:l,,;e 8;e >''' '" =~ _.. ~;;;I ~ 'lao ~!:J '" " > ~ '" ~~.8.F-, ~j '" ~ : ' ' ;:I ~ AUTOSZERELES A szammal jeloit egysegekb6l osszeszerelhet6 a kepen IAthat6 aut6busz. Alkatresz van elegend6, s6t egy folosleges is akad. Melyik az?

15 ! l gyerekeknek! l gyerekeknek! l gyerekeknek! l 2 rejtv$ny' HOGYAN JUT DANI A KAKAOJAHOZ? t-.':.- z n ~ I) = 1 ~ I H n 1\ b ~ f= ~ \!

16 4, re ityeny: Milyen n6venyeket ultetett Kati a kertbe? Leolvashatod a magvak tasakjair61, ha sorrendbe rakod a szavak beto~! 3 rejtv9ny' HANY AS SzAMO RESZ HIANYZIK A NEGYSZOGON KiVULROL? 1 ILAOA 2 ~...-'C'"" l : ~...- AACSKAVA ] I J,.--...,... i ~ 5 GOFAANOPAR KQSOUSE :r:r 'P. 11.,-.. JI ~ - " 6 s=vl

17 - 6 rettvany: EGYVELEG HANGSZEREKRE Hangszerek nevet rejtik az osszezagyv61t szavak. Melyekat? Ha tudad. ird a megfejtast a vanalakra! 5 rejtv$ny' Kereszlul a kertkapukon. IIndulj el az.a kaputol as juss el a Q-ig. ugy. hogy minden ajton csak egyszer haladj at! rae ~ 'Nu 1. AHARF 2. TGARI 3.ARZOGON 4. VOFALU 5. RETINLAK 6.EHUGED 7. RODOGANK 8. UTAB 9. CSABRA 10.0DB B M 0 ~L P~ C K Q ~ D E L F' J G n.hd

18 ! l gyerekeknek! l gyerekeknek! l gyerekeknek! l 7 rejtv$oy JATEK A BETUKKEL Hogyan lesz a HOLD-b61 FONT? Minden serbon egy betat v61toztass meg ugy, hogy mindig ertelmes sz6t kopj61. H 0 L D F 0 N T 8, rejtyeny' KALAPKEREsO Tedd fel minden fejre az odaill6 kalapot! 9

19 ~ gyerekeknek ~ gyerekeknek ~ gyerekeknek ~ o UGRALO NYUSZI Nogyitsd fel egy lopro, szinezd, mojd v6gd ki. A megfelelo helyeken milton kopcsokkol erositsd 6ssze 0 testreszeket, vegoi k6ss fonolot oz 6br6n 16thot6 m6don 0 nyusziro,

20 t4rsasagat es semmi nebezseget nem okoz a velilk val6 kommunilcalas. AItaIanos iskolaban eleinte nebezseget fog okozni a szajolvasas, de minel tobbet vagynnk a tanllrokkal, anm\! inkabb belejoviink. Egyes :Utalanos iskolakban, de f61eg a gimn:lziumokban jegyzetelni kell. llyen esetekben el6szor ki kell tapasztalni, bogy ki vagy kik jegyzetelnek a legjobban, legerthet6bben. Lebet61eg mondatokban 6s oem szavakban,ezutan meg kell kemi j61 jegyzetel6 t4rsainkat, bogy indig6vallijak nekiink az el6adast. A legtobb dolgot meg lebet tannlni a tankonyvb61. Mindenkinek vannak nemszeretem tantlirgyai, ezeket legalabb bllrrnasra tanuljnk meg, a tobbi tllrgyb61 igyekezziiok owst produk:uni, ba tovabb akarunk tannlni gimn:lziumban, f6iskolan vagy egyetemen. Akinek nagyon nem mennek a nemszeretem tlirgyak, az igyekezzen tilrelmes, megert6 tanllrt vagy iskolat4rsat tal:uni, aki felhozza bizonyos szintre. Aki egyetemen vagy f6iskolan akar tovabbtannlni, annak figyelmebe ajaruom a Felveleli UijekozJal6 cum! kiadvanyt. Az ott felsorolt temakorok szerint kell a sz6beli felvetelire felkeszillni. KiIlonbOz6 kozepiskola tipusok vannak, de a felvetelire a nappali gimn:lziumi tankonyvekb6l kell felkeszillni. A sikeres felveteli egyik el6feltetele, bogy mar a gimn6ziumban kiemelked6ek legyiink abban a szakiranyban, melyben tovabbtanulni szandekozunk. SzinMzba moziba jams, olvasas, kepessegnek megfelel6 szinll1 testtnozgas, megfelel6 tapl:ukozas stb. szilksegeltetik ahhoz, bogy a ballasserillt gyerek hlt6kore szelesedjek es egeszseges feln6tt v:ujek bel61e. Szinb6zn:U vagy mozin:u problemat jelenthet, bogy nem mindig tudjnk leolvasni a szinesz szajllr61 a beszedet, kiilooosen akkor, ba az illet6 szinesz kiilfoldi. llyenkor, ba bozzaferltet6 a konyv, legjobb elolvasni. fgy' az olvasottakat kapcsolni tudjnk a szfneszi jatekkal, kiilonboz6 belyszinekkel stb. Aki ra van szorulva arr.. bogy csak a szineszi jatekb6l, gesztusokb6l, mirnikab6l kovetkeztessen, mint a sulyosan ballasserilltek, azok megfelel6 intelligencia eseten ertelmezni tudjak a latottakat, 56t esetleg kifejl6dik egy olyan kepessegilk is, bogy a llitottak alapjan ki tudjak ktlvetkeztetni, mi ktlvetkezik a filmben. Nem kell elkeseredni a szill6knek, bogy mi lesz a szegeny gyerekkel, bogy fog boldognlni az eletben, mert igenis van kiut abb6l, bogy a gyereket ne vegye koriil az elszigeteltseg, de csak akkor, ba szilleteset61 fogva foglalkozzanak vele. KiIltlnosen akkor lebettink optimistak, ba ismerjilk Helen Keller silket es yak lany elettortenetet, aki VI. 27~n szilletett AJabamaban, Eszak-Amerika egyik deli illamaban, es 6, aki silket es yak volt, megtanult fmi, olvasni es beszelni, nevel6je Anne S. Mansfield segitsegevel. Gondolom, bogy mindenki tisztiiban van azzal, bogy rnilyen nebez megtanitani valakit beszelni, aki silket es yak, kiilonosen az 6 koraban, amikor meg a technika, az orvostudomany stb. nem volt olyan fejlettt, mint most, es neki megis sikerillt. Mindezt betet6zte, akkor amikor elvegezte a Radcliffe Egyetemet, ami persze iszonyatos er6feszftest kovetelt - tanllrai nem kiveteleztek vele - s vegill buszonncgy eves koraban befejezte - kitilntetessel! Ha ilyeo esetben sikerillt, akknr csakis optimistak lebetunk, hiszen :UtaiAban a ballasi fogyatekos gyerekekoek a IAtasa megvan, eppen ezert neklk sokkal ktlnnyebb Helen Kellemel elvegezniilk a fels6bb iskolilit. Benyei Noomi 14

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Szülői elégedettségi felmérés

Szülői elégedettségi felmérés 2011 Szülői elégedettségi felmérés Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2170, Aszód, Kossuth Lajos u. 72 OM - azonosító: 039978 Tartalom 1. A felmérésről... 3 1.1. A felmérés célja:... 3 1.2.

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 14. FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat Név:... Születési év:... hó:... nap:... Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra

Részletesebben

A 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as tanévének értékelése

A 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as tanévének értékelése A 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as tanévének értékelése Alsózsolca, 2013. június 12. Készítette: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető Óvodánkban az oktató-nevelő munka a Helyi Pedagógiai Program

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

Otthon segítenek. Èva magazin 2008.

Otthon segítenek. Èva magazin 2008. Èva magazin 2008. Otthon segítenek A parkettán két egy év körüli fiúcska ücsörög, mindegyiknek az a keksz kell, ami a másik kezében van. Sírva fakad mind a kettő. Az ikrek édesanyja, Borbála, ha Fülöpöt

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials Tanulj meg angolul 6 hó alatt az IMPREVOval! Essentials Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 2. Miért született meg ez az Ebook? 3. Miért éppen 6 hó? 5. hogyan használjam az IMPREVOt? 11. 200 os ütemterv

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 4. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. és 8. osztály német nemzetiségi tagozatos

Részletesebben

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából

ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT. Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából ISKOLA - GYERMEKJÓLÉT Készült a Phare támogatásával a Humán Fejlesztők Kollégiuma Regionális Forrásközpont megbízásából Debrecen megyei jogú város Önkormányzata szociális bizottsága 1995 áprilisában megtárgyalta

Részletesebben

DOKUMENTUM. EDUCATlO 1995/3 DOKUMENTUM pp. 555-560.

DOKUMENTUM. EDUCATlO 1995/3 DOKUMENTUM pp. 555-560. DOKUMENTUM Az EDUCATIO dokumentumrovata ezúttal az ún. "Nemzetközi Érettségi" magyar leírását közli. A szöveget a nemzetközi érettségire való felkészítést és megméretést kísérleti jelleggel ellátó Karinthy

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás)

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) 2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) Urbanovich Andrásné: Belső kommunikáció A/ Általános megjegyzések Egy iskola életét, arculatát, tevékenységének eredményességét alapvetően meghatározza a

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban

Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Védőnő szak Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban Az egészséges fejlődés kommunikációs vonatkozásai ötéves gyerekek körében

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése Óvodánkban az oktató-nevelő munka a Helyi Óvodai Nevelési Program szerint, a Közoktatási Törvényben szabályozott módon és a költségvetésben

Részletesebben

Ez egy csoda volt mifelénk így mondják

Ez egy csoda volt mifelénk így mondják Ez egy csoda volt mifelénk így mondják Békéscsaba alpolgármesterének szavaival élve, ez egy csoda volt. A XXI. Országos Szólótáncfesztivált február 22-24. között rendezték meg Békéscsabán, s melynek az

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL INTERJÚK, BESZÉLGETÉSEK BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL Mellár Tamás 48 éves, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Egyetemi tanulmányait az akkori Janus Pannonius, ma Pécsi Tudományegyetem közgazdasági

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kommunikációs teszt elemzése

Kommunikációs teszt elemzése Kommunikációs teszt elemzése A pontszámaid értelmezése A legmagasabb pontszámod reprezentálja a domináns, avagy a legkedveltebb kommunikációs stílusodat. Ez azt határozza meg, hogy hogyan kommunikálsz

Részletesebben

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka A MEGVÁLTÁS BELÁTÁS, MEGÉRTÉS. Keresd tetteid értelmét, mi, mire jó, hová vezet, minek mi csínja, miképpeg verázsolók, tudók titok zárait

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

Egyéni bánásmód, fejlesztés

Egyéni bánásmód, fejlesztés Molnárné Tóth Ibolya Egyéni bánásmód, fejlesztés Tartalom: Tolerancia Nap, Budapesten a Találkozópont Program szervezésében 2-3.oldal szervezésében 2 Egyéni fejlesztési terv 2012/2013. tanévben.. tanévben..4-10.oldal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED A ZOK A VÁLTOZÁSOK, AMELYEK az elmúlt tíz évben zajlottak le a magyar tankönyvkiadás területén, igen jellemzőek a posztszocialista átmenet időszakára, mondhatni igen jellemző

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben