Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat

2 E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü Dömsöd N gyközségi Önkormányz t és Község Önkormányz t Ké viselᔗ勗testületének nu 26- n megt rtott ülésén ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 r ny János Ált lános Iskol Dobó I u 7 n nn kᔗ厗 D d N k ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü t g i: Bencze István olgármester V rsányi nt l l olgármester Szomor Dezsᔗ勗 l olgármester B logh László Levente Csikós Lászlóné Is án Ignác Lázár József Dr Rókusf lvy Sylvi S ll i Gábor Sz bó ndre ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü t g i: Novák Pál olgármester eith István l olgármester Bán Péter Gábor László Szebellédi Mihály Turán Gábor ké viselᔗ勗k továbbá dr Bencze Zoltán l egyzᔗ勗 Zsoldos Gáborné g zd sági vezetᔗ勗 Mészáros Pálné Gr Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó Dömsöd v l mint Orosz L osné N gyközségi Óvod vezetᔗ勗 Dömsöd Gyökeresné Sándor Ildikó óvod vezetᔗ勗 N k olgármestere köszönti elenlévᔗ勗ket Dömsöd- ké viselᔗ勗-testületének együttes ülésén Külön köszönti Dömsöd tele ülés ké viselᔗ勗it z intézményvezetᔗ勗ket Megáll ít hogy község ké viselᔗ勗-testülete h tároz tké es z ülést megnyit ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n Dömsöd olgármestere köszönti elenlévᔗ勗ket külön köszönti házig zd ké viselᔗ勗-testületét vál sztások elᔗ勗tti elsᔗ勗 közös területi ülésen Megáll ít hogy Dömsöd N gyközség Ké viselᔗ勗-testülete h tároz tké es z ülést megnyit Novák Pál olgármester v sl tot tesz Község ké viselᔗ勗-testületének meghívób n szere lᔗ勗 n irendi ontok megtárgy lásár mellyel ké viselᔗ勗-testület egyetértett és egyh ngú döntéssel meghozt következᔗ勗 h tároz tot: 1ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint áll ít meg: 1 Dömsöd- Kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetése Dömsöd- Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetése Egyebek ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 zonn l ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 nᔗ厗 Mielᔗ勗tt konkrét n irendre rátérnének néhány mond tb n szeretne tá ékozt tást dni Dömsöd- Kör egyzᔗ勗séggel és z Okt tási Intézményfennt rtó társuláss l k csol tos gondokról Mint ismert 008 nuár 1 n áv l meg l kították Dömsöd- Kör egyzᔗ勗séget 008 sze tember 1-tᔗ勗l edig z Okt tási Intézményfennt rtó társulást (Ismertette a társulás megalakulásának célját)

3 társulás ó döntésnek bizonyult z elsᔗ勗 idᔗ勗sz kb n zökkenᔗ勗mentes volt társulás működése énzügyi fel d tok bonyolítás késᔗ勗bb többször ú r kellett tárgy lni z eredeti elosztási viszonyok t 00ᔗ勗 év ele étᔗ勗l foly m tos n nᔗ勗tt z z összeg melyet nem fizetett meg Dömsödnek Ez z összeg év végére megközelítette 10 millió ft-ot t rtozásról szerzett tudomást követᔗ勗en felkereste Novák olgármester ur t t rtozás rendezése érdekében Szób n megáll odt k bb n hogy 010 má us végéig kiegyenlíti t rtozását kár hitel árán is Ebbᔗ勗l semmi sem v lósult meg tovább nᔗ勗tt z dósság mely már megközelíti 0 millió ft-ot nn k ellenére hogy Dömsöd ú bb engedményeket tett egyrészt közös költségek átváll lásáv l másrészt norm tív r nézve kedvezᔗ勗bb megváltozt tásáv l (Idézett az apaji képviselő-testület novemberi jegyzőkönyvéből) 00ᔗ勗 nuárb n derült ki hogy társulási norm tívát közvetlenül megk t lusz hozzá árulást nem fizetette Dömsödnek Nem fizette meg konkrét kötelezettség ismeretében sem ez l tt 00ᔗ勗-ben ályáz t nélkül 10 millió ft-ot költött z iskolár és 010-ben is n gy összegű beruházások t h tott k végre község közelmúltb n cs torn beruházásr hitelt vett fel Dömsödnek fennálló t rtozását továbbr sem csökkentette Dömsödnek is cs torn beruházás k csán közelmúltb n kellett 0 millió ft hitelt felvenni miután tól t rtozás nem folyik be Dömsöd is n gyon nehéz helyzetben v n közüzemi számlák és egyéb számlái kiegyenlítése gondot okoz Ismételten h ngsúlyozz hogy kör egyzᔗ勗ség és társulások létrehozás zért történt hogy mindkét tele ülés életét megkönnyítse Át kell gondolni kör egyzᔗ勗ség és társulások működését vissz kell térni meg l kításkor kitűzött célokhoz erkölcsi és ny gi von tkozásb n egy ránt Dömsöd Önkormányz t március végéig dott h l dékot t rtozás rendezésére vár ák ebben község ké viselᔗ勗-testületének állásfogl lását Ezen túl Dömsöd g r nciát kér rr hogy elenlegi t rtozás n gyság nem fog növekedni N k ᔗ厗 Nem szeretne vitáb szállni és értelmezni testületek egyzᔗ勗könyveiben rögzítetteteket néhány szób n re gálni z elh ngzott kr Mint z többször elmondt nem zért nem rendezték z dósságot mert nem k rt k hitelt felvenni h nem nem tudt k ilyen célr hitelt felvenni Nem zért t rtozn k Dömsödnek mert beruházások t h tott k végre h nem mert beruházások elszámolás fin nszírozás furcsán érkezett meg n k Nem Dömsöd énzén fe lesztettek nem ályáz ti énzen felül h nem ályáz ti énzzel mely Dömsöd számlá án volt z Á -t tette hozzá V lób n társulást közel ᔗ勗 milliós t rtozáss l indították márciusig nem állt k rendelkezésre d tok rr hogy mennyit kell fizetni késᔗ勗bb fin nszírozás nem volt megcímkézve mi z mi társulás mi tt érkezett és mi normál fin nszírozás Mindkét testületnek kimut tták mibᔗ勗l h lmozódott fel t rtozás z ú testület is tisztáb n v n 18-0 millió ft-os t rtozáss l m i elszámolást nézve tudomás szerint - millióv l csökken ᔗ勗 tároz tb n elismerték t rtozás március 1-ig k t k h l dékot korábbi ᔗ勗 hón h l dékk l szemben ᔗ勗árom év lett voln z z ideális idᔗ勗sz k mennyi idᔗ勗 l tt hitelfelvétel nélkül vissz fizették voln t rtozásuk t ᔗ勗gy gondol hogy március 1-ig tovább feszegetni felhánytorg tni furcs lenne hitellehetᔗ勗ségrᔗ勗l foly m tos n tárgy ln k b nkk l zt hogy miért cs tornár vettek fel hitelt dömsödi törlesztés helyett úgy gondol hogy Dömsöd is ezt tette voln hiszen Dömsöd felé volt egy három hón os h táridᔗ勗 cs torn volt z elsᔗ勗 mit meg kellett old ni egy másf t társulásb n z ig zságos és létszám rányos elosztás két külön dolog sz kértᔗ勗k szerint nem létszám rányos n kell megoszt ni nem zért d z áll m hogy n gy tele ülés még erᔗ勗sebb legyen kicsi edig elsorv d h nem ebbᔗ勗l énzbᔗ勗l kell fennt rt ni kisebb intézményt is z 0-0 ᔗ勗 is sz kértᔗ勗l v sl tából szárm zott Nem k t k erre Dömsödtᔗ勗l lehetᔗ勗séget 18 millió ft-os t rtozást tábláz tb n nézve láth tó hogy fizetéssel korábbi t rtozást törlesztették 18 millió ft 010 év nem fizetéseibᔗ勗l ött össze mindenki elᔗ勗tt ismert hogy 010 évben mi mi tt nem fizettek

4 tábláz tot nézve megáll íth tó hogy 010-ben Dömsöd társulásokból 0 millió ft-ot rofitált 011-ben 0 millió várh tó z emelt norm tívákból Ez Dömsödnek lusz fel d tt l ár de kör egyzᔗ勗 és g zd sági vezetᔗ勗 béréhez is létszám rányos n hozzá árul 001 évi költségvetésben kör egyzᔗ勗ség már nem elent ᔗ勗 millió t-ot 17 ezer t mely r ut létszám rányos n kör egyzᔗ勗ségi norm t vából Elᔗ勗ny még hogy egy bérbᔗ勗l k lkuláln k ki két vezetᔗ勗 beosztás bérét egy vezetᔗ勗 bért s órol meg község millió t megt k rítás Láth tó hogy n k és Dömsödnek egy ránt mind z közokt tási intézményfennt rtó társulás mind gyermek óléti társulás mind kör egyzᔗ勗ség ny gil g ozitívumot hoz költségvetés elᔗ勗zetes egyeztetését követᔗ勗en z látszik 1 millió t-ot kell ut lni Dömsöd felé h vi 8 millió t-os fin nszírozásból másik fele nem elég fel d tokr foly m tos n minuszt termelnek és nem beruházások mi tt A továbbiakban szólt az intézményeknél folyamatosan végrehajtott és várható költségcsökkentésekről, a szülői munkaközösség és a óvodai egyesület vezetőinek összefogásáról. Mindent megtesznek zért hogy h vi hozzá árulást tud ák fizetni úgy lát ák hogy z 1 millió t-ot 1 1 millió t-r le tud ák szorít ni további megt k rításokk l mivel tudn k igyekeznek s órolni és z dósságot megfizetni b nkk l egyeztetés l tt v nn k n gyon nehéz ebben helyzetben énzhez utni hitelt megkérték de eddig nem k t k z intézményekben üres álláshelyeket t rt n k ezzel is s órolv hiv t lnál is átszervezést terveznek közel övᔗ勗ben ᔗ勗rezhetᔗ勗en hogy egy bizonyos centr lizálás elindult h on z önkormányz t megszűnik ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗-b n ezt fel d tkört és tele ülést Dömsödhöz cs tolh t ák Megköszöni olgármester út tá ékozt tó át igyekeznek mih m r bb eleget tenni kéréseknek Kérik türelmet március 1-ig h nem várh tó t rtozás vissz fizetése idᔗ勗ben elezni fog ák ᔗ勗gy gondol hogy még kkor is ozitívumm l zárh t Dömsöd h z idei fin nszírozást veszi l ul 18 millió t fellett v n mennyiben z idei h vi részleteit m r dékt l nul megfizesse ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 nᔗ厗 Kéri g zd sági vezetᔗ勗tᔗ勗l számok megerᔗ勗sítését z elosztási viszonyok megváltozt tásáv l k csol tb n egyetlen ok volt z zonn li elut sításn k hogy n k semmi szándék nem volt fizetésre ᔗ勗 látt voln ké viselᔗ勗-testület hogy v l mi csurgott voln de szinte semmit nem fizettek Elosztás mértékével k csol tb n: ᔗ勗 társulást keresett meg mindenhol l kosság rányos elosztást lk lm zzák Mindezek ellenére Dömsöd önkormányz t segített és segíteni fog Ismerteti Dömsöd ké viselᔗ勗-testületének h tároz ti v sl tát melyrᔗ勗l ké viselᔗ勗-testületének döntését költségvetésük elfog dás után vár Bízik bb n hogy elválik kettᔗ勗 egyik old lon v n t rtozás másik old lon edig két tele ülés közös övᔗ勗 e Dömsöd áll közös övᔗ勗 elé szeretne l együtt dolgozni mennyiben ezeket feltételeket tel esítik G r nciát kér Dömsöd rr hogy h vi 1 millió ft Dömsödhöz ön Ismerteti h tároz ti v sl tot miszerint Dömsöd N gyközségi Önkormányz t Ké viselᔗ勗testülete kezdeményezi hogy községgel közösen létrehozott kör egyzᔗ勗ség v l mint Dömsöd- Ált lános Iskol Közokt tási Intézményfennt rtó Társulás és Dömsöd- Óvod Közokt tási Intézményfennt rtó Társulás esetében z község ált l társulások működéséhez szükséges hozzá árulás fizetési mód ként beszedési megbízást h tározz n k meg tárgyh vi hozzá árulást tárgyhót megelᔗ勗zᔗ勗 hón utolsó n áig kell megfizetni Ké viselᔗ勗-testület felkéri dr Bencze Zoltán l egyzᔗ勗t hogy kör egyzᔗ勗ségi megáll odást v l mint z intézményfennt rtó társulások társulási megáll odását szövegszerű módosítását ké viselᔗ勗-testület soron következᔗ勗 ülésére készítse elᔗ勗 Jelen megáll odás értelmében ink sszót tehet Dömsöd község számlá ár nem fizetés esetén elenlegi h tároz t rról szóln hogy övᔗ勗ben h vont 1 millió t ere éig enged e meg hogy számlár rátegyék z ink sszót N k ᔗ厗 Volt egy szigorítás Dömsöd részérᔗ勗l ᔗ勗 hón r lecsökkentették türelmi idᔗ勗t hón r március 1-ig Ez sem árt még le k n k egy ú bb szigorítást

5 D. ᔗ厗ᔗ厗ku ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 zért lenne ez z intézkedés hogy z dósság ne növeked en tovább N k : Nem lát k dályát Cse egtetéssel k csol tb n: ᔗ勗 volt énzük h cs k 00 ezer ft is ut lták zon is lehet vit tkozni h l átut ln k egy milliós összeget z hov v n betudv legtöbbször z étkezésbe h tároz ti v sl tot soron következᔗ勗 ülésre ké viselᔗ勗-testület elé ter esztik Z d G ᔗ厗 n g zd sági vezetᔗ勗: z z ny g melybᔗ勗l kör egyzᔗ勗ségi illetve társulási megáll odás l án fizetendᔗ勗 összegek összeállt k zt olgármester z intézményekkel tovább tárgy lt további csökkentés érdekében ezért két különbözᔗ勗 számról beszél két olgármester Dömsöd még nem ismeri zok t z d tok t mibᔗ勗l h vi ezer ft összeg mi l án készültek z elᔗ勗ter esztések elᔗ勗zᔗ勗leg egyeztették on bból éves összesenben három társulásr részérᔗ勗l 17 millió ft fizetendᔗ勗 összeg ött ki Dömsöd felé Ezekbᔗ勗l z d tokból készült z elᔗ勗ter esztés Ez z ny g zᔗ勗ok t köz onti támog tások t t rt lm zz melyek köz onti d tbázisból már most ismertek Ezen felül év közben további köz onti támog tások várh tó k felmérés szerint készült hogy ᔗ勗sztᔗ勗l költségvetési tv v sl tb n nem szere elt társulási norm tív m d meg elent MÁK körir t miszerint költségvetési törvényben benne v n társulási norm tív sze tembertᔗ勗l decemberig illetve 011ᔗ勗1 -es t névre egész évre Másik dolog még folyik rémiumévek rogr m 011 á rilisig ki tud ák számolni hogy részére mennyi énzt tudn k leigényelni ᔗ勗 ezt két d tot össze d ák 17 millió ft 1 millió ft körüli összegre fog csökkenni h tároz ti v sl tb n szere lᔗ勗 ink sszó egyf t fizetési form is nem cs k beh tás eszköze ᔗ勗 ké viselᔗ勗-testületek elfog d ák társulási megáll odás módosítását kkor szöveg úgy módosuln hogy nem átut láss l tel esítené 011 évben h vi fizetendᔗ勗 összeget h nem hozzá áruln hogy utom tikus n b nk Dömsödnek ut l ᔗ勗 1 millió t-os kötelezettség kkor márciustól november végig ter edᔗ勗 idᔗ勗sz kr ez kiteszi z éves fizetendᔗ勗 összeget így számolt k 1 millió t összeget ᔗ勗 z intézmények költségvetése csökken kkor ez szám is csökkenni fog Nem rról v n szó hogy Dömsöd ké viselᔗ勗-testülete ismét szigorít n nem várná meg márciust h nem ketté szeretnék vál szt ni dolgot szeretnének h vont egyenlᔗ勗 részletekben befolyó fin nszírozást kkor tudn k létezni és tud ák közösen folyt tni munkát közösen fennt rt ni z intézményeket s így lesz idᔗ勗 rr hogy ontos n kiszámolt t rtozást ú r tárgy l ké viselᔗ勗-testület N k ᔗ厗 Megköszöni tá ékozt tást véleménye szerint kezelhetᔗ勗 megbeszélik testületi ülésen Jó lett voln h ülés elᔗ勗tt megk ák z ny got mert kkor m i ülésen már tárgy lh tt voln község Ké viselᔗ勗-testülete N nd kᔗ厗 D d- ᔗ厗 k D d- k ᔗ厗n n ᔗ厗 nn ᔗ厗 ᔗ厗 u k k E ᔗ厗 dᔗ厗ᔗ厗 Novák Pál olgármester (ᔗ勗rásbeli elᔗ勗ter esztés cs tolv ᔗ勗 ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n olgármester kérdezi v n-e n irenddel k csol tb n kérdés észrevételᔗ勗 ᔗ厗 n n l olgármester: ᔗ勗gy gondol hogy mindkét tele ülésnek érdekében áll fennt rt ni kör egyzᔗ勗séget és z intézményfennt rtó társulást Dömsöd ké viselᔗ勗-testületét dömsödi l kosok vál sztották h hosszú távon számok között volt k eltérések hosszú távon ez nem éri meg Dömsödnek kkor dömsödi l kosok megkérdezik ké viselᔗ勗tᔗ勗l hogy ebbe miért mennek bele Ezért sz v zz meg ezeket z elᔗ勗ter esztéseket mert úgy érzi hogy szób n nem lett elut sítv v sl t Szóbeli ígéretnek érzi hogy h l ndóság

6 v n Szigorítást Dömsöd részérᔗ勗l nem elent csu án g r nciát mind mellett hogy lát nehézségeit n irendi ontokk l k csol tb n több hozzászólás nem h ngzott el Novák Pál olgármester sz v zásr bocsát kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetését (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen - egyh ngú sz v záss l meghozt z lábbi h tároz tot: 2ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Dömsöd - Kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetésérᔗ勗l szóló elᔗ勗ter esztést elfog d ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 011 február 1 költségvetés beter esztésére Novák Pál olgármester sz v zásr bocsát Dömsöd - Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetését (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen - egyh ngú sz v záss l meghozt z lábbi h tároz tot: ᔗ厗ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Dömsöd - Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetésérᔗ勗l szóló elᔗ勗ter esztést elfog d ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 011 február 1 költségvetés beter esztésére Több n irendi ont és közérdekű be elentés nem lévén ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n olgármester és N k olgármester megköszönték meg elenést z együttes ülést bezárták k m f N k ᔗ厗 ᔗ厗 d ᔗ厗 ᔗ厗 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 d. ᔗ厗 nᔗ厗 Z n l egyzᔗ勗

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. u 28- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. u 28- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. 17- n ü ᔗ厗 1/ 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) 6/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17 ) 8/ 008 (0 17 ) 9/ 008 (0 17 ) 0/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. január 26-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2011.

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. ú u 16- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. ú u 16- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 25- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. c u 25- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. n b 20- n ü ᔗ厗 109/ 008 (XI 0 ) egyéb döntés Z1 110/ 008 (XI 0 ) beszámoló-egyéb C 111/ 008 (XI 0 ) beszámoló-háromnegyed éves C 11 / 008 (XI 0 ) költségvetési konce ció

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. január 26-án megtartott együttes ülésén. Ülés helye: Arany János Általános Iskola

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. c u 19- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. c u 19- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2007. ún u 21- n ü ᔗ厗 77/ 007 (VI 1 ) 78/ 007 (VI 1 ) 79/ 007 (VI 1 ) 80/ 007 (VI 1 ) 81/ 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 86/ 007 (VI

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 5- n ü ᔗ厗 / 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 6/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 7/ 008 (06 0 ) ályáz t-egyéb 1 8/ 008 (06 0 ) beszámoló-egyéb C 9/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. k ób 22- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. k ób 22- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. b 17- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. ún u 24- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. 30- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. 30- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 4- n ndkí ü ü ᔗ厗 Hozott rendeletek: 4/2010.(III.08.) sz. rendelet 5/2010.(III.08.) sz. rendelet ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. c u 4-

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II.

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II. Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Pénzügytan II. tárgyból Az Intézetre történı beérkezés legkésıbbi határideje 2010. március 18. A beadandó feladatra

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ᔗ厗 ᔗ受- ü 1/2011. (II.14.) 2010. ᔗ受 ó ó 4/2010. (III.8.) ó í ó ᔗ受- ü 2/2011. (II.14.) ó ó ó ó 9/2006. (XII.8.) ó í ó ᔗ受- ü 3/2011. (II.14.) 2011.

Részletesebben

R n nü 6 Tö t k nü 10 4 5 M 5 M ᔗ北 k nü 17 N ú 7 Rög ít k nü 21 L nü 25 5 ( ) ( ) L- Ki ut t k nü 38 4 4 E 4 ű 44 Li t k ᔗ北 45 ZÁMLÁZÓ É ZERZŐᔗ北É ᔗ北ᔗ北 Lᔗ北Áᔗ北Tᔗ北RTÓ Mᔗ北ᔗ北ᔗ北L ᔗ北Őᔗ北ᔗ北 ᔗ北ᔗ北ᔗ北Kᔗ北 Ó - ( ) (

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről Hozott határozatok: 54/2006.(10.12.) 55/2006.(10.12.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 27., kedd 170. szám I. kötet Ára: 4048, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk?

Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? Mi a Lovas Èlmény Tréning, kinek ajánljuk? 2 A lovak a környezetre nagyfokú érzékenységgel reagálnak. Az emberek képesek arra, hogy mást mondjanak, mint amit testük mutat. A lovak ezzel szemben nem csak

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy ORS ÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 MÁRA 1 & Az Országgyűlés Kulturális és s jtóbizottság H/2455. Bizottsági önálló indítvány Dr. Szili K t lin sszonyn k, z Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat január 29-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat január 29-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. január 29-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 15/2014./01.29/-tól 16/2014./01.29./-ig Hozott rendeletek: - 1 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J A V A S O L T N A P I R E N D

J A V A S O L T N A P I R E N D Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben