Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat

2 E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü Dömsöd N gyközségi Önkormányz t és Község Önkormányz t Ké viselᔗ勗testületének nu 26- n megt rtott ülésén ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 r ny János Ált lános Iskol Dobó I u 7 n nn kᔗ厗 D d N k ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü t g i: Bencze István olgármester V rsányi nt l l olgármester Szomor Dezsᔗ勗 l olgármester B logh László Levente Csikós Lászlóné Is án Ignác Lázár József Dr Rókusf lvy Sylvi S ll i Gábor Sz bó ndre ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü t g i: Novák Pál olgármester eith István l olgármester Bán Péter Gábor László Szebellédi Mihály Turán Gábor ké viselᔗ勗k továbbá dr Bencze Zoltán l egyzᔗ勗 Zsoldos Gáborné g zd sági vezetᔗ勗 Mészáros Pálné Gr Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó Dömsöd v l mint Orosz L osné N gyközségi Óvod vezetᔗ勗 Dömsöd Gyökeresné Sándor Ildikó óvod vezetᔗ勗 N k olgármestere köszönti elenlévᔗ勗ket Dömsöd- ké viselᔗ勗-testületének együttes ülésén Külön köszönti Dömsöd tele ülés ké viselᔗ勗it z intézményvezetᔗ勗ket Megáll ít hogy község ké viselᔗ勗-testülete h tároz tké es z ülést megnyit ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n Dömsöd olgármestere köszönti elenlévᔗ勗ket külön köszönti házig zd ké viselᔗ勗-testületét vál sztások elᔗ勗tti elsᔗ勗 közös területi ülésen Megáll ít hogy Dömsöd N gyközség Ké viselᔗ勗-testülete h tároz tké es z ülést megnyit Novák Pál olgármester v sl tot tesz Község ké viselᔗ勗-testületének meghívób n szere lᔗ勗 n irendi ontok megtárgy lásár mellyel ké viselᔗ勗-testület egyetértett és egyh ngú döntéssel meghozt következᔗ勗 h tároz tot: 1ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint áll ít meg: 1 Dömsöd- Kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetése Dömsöd- Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetése Egyebek ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 zonn l ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 nᔗ厗 Mielᔗ勗tt konkrét n irendre rátérnének néhány mond tb n szeretne tá ékozt tást dni Dömsöd- Kör egyzᔗ勗séggel és z Okt tási Intézményfennt rtó társuláss l k csol tos gondokról Mint ismert 008 nuár 1 n áv l meg l kították Dömsöd- Kör egyzᔗ勗séget 008 sze tember 1-tᔗ勗l edig z Okt tási Intézményfennt rtó társulást (Ismertette a társulás megalakulásának célját)

3 társulás ó döntésnek bizonyult z elsᔗ勗 idᔗ勗sz kb n zökkenᔗ勗mentes volt társulás működése énzügyi fel d tok bonyolítás késᔗ勗bb többször ú r kellett tárgy lni z eredeti elosztási viszonyok t 00ᔗ勗 év ele étᔗ勗l foly m tos n nᔗ勗tt z z összeg melyet nem fizetett meg Dömsödnek Ez z összeg év végére megközelítette 10 millió ft-ot t rtozásról szerzett tudomást követᔗ勗en felkereste Novák olgármester ur t t rtozás rendezése érdekében Szób n megáll odt k bb n hogy 010 má us végéig kiegyenlíti t rtozását kár hitel árán is Ebbᔗ勗l semmi sem v lósult meg tovább nᔗ勗tt z dósság mely már megközelíti 0 millió ft-ot nn k ellenére hogy Dömsöd ú bb engedményeket tett egyrészt közös költségek átváll lásáv l másrészt norm tív r nézve kedvezᔗ勗bb megváltozt tásáv l (Idézett az apaji képviselő-testület novemberi jegyzőkönyvéből) 00ᔗ勗 nuárb n derült ki hogy társulási norm tívát közvetlenül megk t lusz hozzá árulást nem fizetette Dömsödnek Nem fizette meg konkrét kötelezettség ismeretében sem ez l tt 00ᔗ勗-ben ályáz t nélkül 10 millió ft-ot költött z iskolár és 010-ben is n gy összegű beruházások t h tott k végre község közelmúltb n cs torn beruházásr hitelt vett fel Dömsödnek fennálló t rtozását továbbr sem csökkentette Dömsödnek is cs torn beruházás k csán közelmúltb n kellett 0 millió ft hitelt felvenni miután tól t rtozás nem folyik be Dömsöd is n gyon nehéz helyzetben v n közüzemi számlák és egyéb számlái kiegyenlítése gondot okoz Ismételten h ngsúlyozz hogy kör egyzᔗ勗ség és társulások létrehozás zért történt hogy mindkét tele ülés életét megkönnyítse Át kell gondolni kör egyzᔗ勗ség és társulások működését vissz kell térni meg l kításkor kitűzött célokhoz erkölcsi és ny gi von tkozásb n egy ránt Dömsöd Önkormányz t március végéig dott h l dékot t rtozás rendezésére vár ák ebben község ké viselᔗ勗-testületének állásfogl lását Ezen túl Dömsöd g r nciát kér rr hogy elenlegi t rtozás n gyság nem fog növekedni N k ᔗ厗 Nem szeretne vitáb szállni és értelmezni testületek egyzᔗ勗könyveiben rögzítetteteket néhány szób n re gálni z elh ngzott kr Mint z többször elmondt nem zért nem rendezték z dósságot mert nem k rt k hitelt felvenni h nem nem tudt k ilyen célr hitelt felvenni Nem zért t rtozn k Dömsödnek mert beruházások t h tott k végre h nem mert beruházások elszámolás fin nszírozás furcsán érkezett meg n k Nem Dömsöd énzén fe lesztettek nem ályáz ti énzen felül h nem ályáz ti énzzel mely Dömsöd számlá án volt z Á -t tette hozzá V lób n társulást közel ᔗ勗 milliós t rtozáss l indították márciusig nem állt k rendelkezésre d tok rr hogy mennyit kell fizetni késᔗ勗bb fin nszírozás nem volt megcímkézve mi z mi társulás mi tt érkezett és mi normál fin nszírozás Mindkét testületnek kimut tták mibᔗ勗l h lmozódott fel t rtozás z ú testület is tisztáb n v n 18-0 millió ft-os t rtozáss l m i elszámolást nézve tudomás szerint - millióv l csökken ᔗ勗 tároz tb n elismerték t rtozás március 1-ig k t k h l dékot korábbi ᔗ勗 hón h l dékk l szemben ᔗ勗árom év lett voln z z ideális idᔗ勗sz k mennyi idᔗ勗 l tt hitelfelvétel nélkül vissz fizették voln t rtozásuk t ᔗ勗gy gondol hogy március 1-ig tovább feszegetni felhánytorg tni furcs lenne hitellehetᔗ勗ségrᔗ勗l foly m tos n tárgy ln k b nkk l zt hogy miért cs tornár vettek fel hitelt dömsödi törlesztés helyett úgy gondol hogy Dömsöd is ezt tette voln hiszen Dömsöd felé volt egy három hón os h táridᔗ勗 cs torn volt z elsᔗ勗 mit meg kellett old ni egy másf t társulásb n z ig zságos és létszám rányos elosztás két külön dolog sz kértᔗ勗k szerint nem létszám rányos n kell megoszt ni nem zért d z áll m hogy n gy tele ülés még erᔗ勗sebb legyen kicsi edig elsorv d h nem ebbᔗ勗l énzbᔗ勗l kell fennt rt ni kisebb intézményt is z 0-0 ᔗ勗 is sz kértᔗ勗l v sl tából szárm zott Nem k t k erre Dömsödtᔗ勗l lehetᔗ勗séget 18 millió ft-os t rtozást tábláz tb n nézve láth tó hogy fizetéssel korábbi t rtozást törlesztették 18 millió ft 010 év nem fizetéseibᔗ勗l ött össze mindenki elᔗ勗tt ismert hogy 010 évben mi mi tt nem fizettek

4 tábláz tot nézve megáll íth tó hogy 010-ben Dömsöd társulásokból 0 millió ft-ot rofitált 011-ben 0 millió várh tó z emelt norm tívákból Ez Dömsödnek lusz fel d tt l ár de kör egyzᔗ勗 és g zd sági vezetᔗ勗 béréhez is létszám rányos n hozzá árul 001 évi költségvetésben kör egyzᔗ勗ség már nem elent ᔗ勗 millió t-ot 17 ezer t mely r ut létszám rányos n kör egyzᔗ勗ségi norm t vából Elᔗ勗ny még hogy egy bérbᔗ勗l k lkuláln k ki két vezetᔗ勗 beosztás bérét egy vezetᔗ勗 bért s órol meg község millió t megt k rítás Láth tó hogy n k és Dömsödnek egy ránt mind z közokt tási intézményfennt rtó társulás mind gyermek óléti társulás mind kör egyzᔗ勗ség ny gil g ozitívumot hoz költségvetés elᔗ勗zetes egyeztetését követᔗ勗en z látszik 1 millió t-ot kell ut lni Dömsöd felé h vi 8 millió t-os fin nszírozásból másik fele nem elég fel d tokr foly m tos n minuszt termelnek és nem beruházások mi tt A továbbiakban szólt az intézményeknél folyamatosan végrehajtott és várható költségcsökkentésekről, a szülői munkaközösség és a óvodai egyesület vezetőinek összefogásáról. Mindent megtesznek zért hogy h vi hozzá árulást tud ák fizetni úgy lát ák hogy z 1 millió t-ot 1 1 millió t-r le tud ák szorít ni további megt k rításokk l mivel tudn k igyekeznek s órolni és z dósságot megfizetni b nkk l egyeztetés l tt v nn k n gyon nehéz ebben helyzetben énzhez utni hitelt megkérték de eddig nem k t k z intézményekben üres álláshelyeket t rt n k ezzel is s órolv hiv t lnál is átszervezést terveznek közel övᔗ勗ben ᔗ勗rezhetᔗ勗en hogy egy bizonyos centr lizálás elindult h on z önkormányz t megszűnik ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗-b n ezt fel d tkört és tele ülést Dömsödhöz cs tolh t ák Megköszöni olgármester út tá ékozt tó át igyekeznek mih m r bb eleget tenni kéréseknek Kérik türelmet március 1-ig h nem várh tó t rtozás vissz fizetése idᔗ勗ben elezni fog ák ᔗ勗gy gondol hogy még kkor is ozitívumm l zárh t Dömsöd h z idei fin nszírozást veszi l ul 18 millió t fellett v n mennyiben z idei h vi részleteit m r dékt l nul megfizesse ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 nᔗ厗 Kéri g zd sági vezetᔗ勗tᔗ勗l számok megerᔗ勗sítését z elosztási viszonyok megváltozt tásáv l k csol tb n egyetlen ok volt z zonn li elut sításn k hogy n k semmi szándék nem volt fizetésre ᔗ勗 látt voln ké viselᔗ勗-testület hogy v l mi csurgott voln de szinte semmit nem fizettek Elosztás mértékével k csol tb n: ᔗ勗 társulást keresett meg mindenhol l kosság rányos elosztást lk lm zzák Mindezek ellenére Dömsöd önkormányz t segített és segíteni fog Ismerteti Dömsöd ké viselᔗ勗-testületének h tároz ti v sl tát melyrᔗ勗l ké viselᔗ勗-testületének döntését költségvetésük elfog dás után vár Bízik bb n hogy elválik kettᔗ勗 egyik old lon v n t rtozás másik old lon edig két tele ülés közös övᔗ勗 e Dömsöd áll közös övᔗ勗 elé szeretne l együtt dolgozni mennyiben ezeket feltételeket tel esítik G r nciát kér Dömsöd rr hogy h vi 1 millió ft Dömsödhöz ön Ismerteti h tároz ti v sl tot miszerint Dömsöd N gyközségi Önkormányz t Ké viselᔗ勗testülete kezdeményezi hogy községgel közösen létrehozott kör egyzᔗ勗ség v l mint Dömsöd- Ált lános Iskol Közokt tási Intézményfennt rtó Társulás és Dömsöd- Óvod Közokt tási Intézményfennt rtó Társulás esetében z község ált l társulások működéséhez szükséges hozzá árulás fizetési mód ként beszedési megbízást h tározz n k meg tárgyh vi hozzá árulást tárgyhót megelᔗ勗zᔗ勗 hón utolsó n áig kell megfizetni Ké viselᔗ勗-testület felkéri dr Bencze Zoltán l egyzᔗ勗t hogy kör egyzᔗ勗ségi megáll odást v l mint z intézményfennt rtó társulások társulási megáll odását szövegszerű módosítását ké viselᔗ勗-testület soron következᔗ勗 ülésére készítse elᔗ勗 Jelen megáll odás értelmében ink sszót tehet Dömsöd község számlá ár nem fizetés esetén elenlegi h tároz t rról szóln hogy övᔗ勗ben h vont 1 millió t ere éig enged e meg hogy számlár rátegyék z ink sszót N k ᔗ厗 Volt egy szigorítás Dömsöd részérᔗ勗l ᔗ勗 hón r lecsökkentették türelmi idᔗ勗t hón r március 1-ig Ez sem árt még le k n k egy ú bb szigorítást

5 D. ᔗ厗ᔗ厗ku ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 zért lenne ez z intézkedés hogy z dósság ne növeked en tovább N k : Nem lát k dályát Cse egtetéssel k csol tb n: ᔗ勗 volt énzük h cs k 00 ezer ft is ut lták zon is lehet vit tkozni h l átut ln k egy milliós összeget z hov v n betudv legtöbbször z étkezésbe h tároz ti v sl tot soron következᔗ勗 ülésre ké viselᔗ勗-testület elé ter esztik Z d G ᔗ厗 n g zd sági vezetᔗ勗: z z ny g melybᔗ勗l kör egyzᔗ勗ségi illetve társulási megáll odás l án fizetendᔗ勗 összegek összeállt k zt olgármester z intézményekkel tovább tárgy lt további csökkentés érdekében ezért két különbözᔗ勗 számról beszél két olgármester Dömsöd még nem ismeri zok t z d tok t mibᔗ勗l h vi ezer ft összeg mi l án készültek z elᔗ勗ter esztések elᔗ勗zᔗ勗leg egyeztették on bból éves összesenben három társulásr részérᔗ勗l 17 millió ft fizetendᔗ勗 összeg ött ki Dömsöd felé Ezekbᔗ勗l z d tokból készült z elᔗ勗ter esztés Ez z ny g zᔗ勗ok t köz onti támog tások t t rt lm zz melyek köz onti d tbázisból már most ismertek Ezen felül év közben további köz onti támog tások várh tó k felmérés szerint készült hogy ᔗ勗sztᔗ勗l költségvetési tv v sl tb n nem szere elt társulási norm tív m d meg elent MÁK körir t miszerint költségvetési törvényben benne v n társulási norm tív sze tembertᔗ勗l decemberig illetve 011ᔗ勗1 -es t névre egész évre Másik dolog még folyik rémiumévek rogr m 011 á rilisig ki tud ák számolni hogy részére mennyi énzt tudn k leigényelni ᔗ勗 ezt két d tot össze d ák 17 millió ft 1 millió ft körüli összegre fog csökkenni h tároz ti v sl tb n szere lᔗ勗 ink sszó egyf t fizetési form is nem cs k beh tás eszköze ᔗ勗 ké viselᔗ勗-testületek elfog d ák társulási megáll odás módosítását kkor szöveg úgy módosuln hogy nem átut láss l tel esítené 011 évben h vi fizetendᔗ勗 összeget h nem hozzá áruln hogy utom tikus n b nk Dömsödnek ut l ᔗ勗 1 millió t-os kötelezettség kkor márciustól november végig ter edᔗ勗 idᔗ勗sz kr ez kiteszi z éves fizetendᔗ勗 összeget így számolt k 1 millió t összeget ᔗ勗 z intézmények költségvetése csökken kkor ez szám is csökkenni fog Nem rról v n szó hogy Dömsöd ké viselᔗ勗-testülete ismét szigorít n nem várná meg márciust h nem ketté szeretnék vál szt ni dolgot szeretnének h vont egyenlᔗ勗 részletekben befolyó fin nszírozást kkor tudn k létezni és tud ák közösen folyt tni munkát közösen fennt rt ni z intézményeket s így lesz idᔗ勗 rr hogy ontos n kiszámolt t rtozást ú r tárgy l ké viselᔗ勗-testület N k ᔗ厗 Megköszöni tá ékozt tást véleménye szerint kezelhetᔗ勗 megbeszélik testületi ülésen Jó lett voln h ülés elᔗ勗tt megk ák z ny got mert kkor m i ülésen már tárgy lh tt voln község Ké viselᔗ勗-testülete N nd kᔗ厗 D d- ᔗ厗 k D d- k ᔗ厗n n ᔗ厗 nn ᔗ厗 ᔗ厗 u k k E ᔗ厗 dᔗ厗ᔗ厗 Novák Pál olgármester (ᔗ勗rásbeli elᔗ勗ter esztés cs tolv ᔗ勗 ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n olgármester kérdezi v n-e n irenddel k csol tb n kérdés észrevételᔗ勗 ᔗ厗 n n l olgármester: ᔗ勗gy gondol hogy mindkét tele ülésnek érdekében áll fennt rt ni kör egyzᔗ勗séget és z intézményfennt rtó társulást Dömsöd ké viselᔗ勗-testületét dömsödi l kosok vál sztották h hosszú távon számok között volt k eltérések hosszú távon ez nem éri meg Dömsödnek kkor dömsödi l kosok megkérdezik ké viselᔗ勗tᔗ勗l hogy ebbe miért mennek bele Ezért sz v zz meg ezeket z elᔗ勗ter esztéseket mert úgy érzi hogy szób n nem lett elut sítv v sl t Szóbeli ígéretnek érzi hogy h l ndóság

6 v n Szigorítást Dömsöd részérᔗ勗l nem elent csu án g r nciát mind mellett hogy lát nehézségeit n irendi ontokk l k csol tb n több hozzászólás nem h ngzott el Novák Pál olgármester sz v zásr bocsát kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetését (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen - egyh ngú sz v záss l meghozt z lábbi h tároz tot: 2ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Dömsöd - Kör egyzᔗ勗ség 011 évi költségvetésérᔗ勗l szóló elᔗ勗ter esztést elfog d ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 011 február 1 költségvetés beter esztésére Novák Pál olgármester sz v zásr bocsát Dömsöd - Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetését (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen - egyh ngú sz v záss l meghozt z lábbi h tároz tot: ᔗ厗ᔗ厗2011. ᔗ厗ᔗ厗.26.ᔗ厗. ᔗ厗 Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Dömsöd - Közokt tási Intézményfennt rtó Társulások 011 évi költségvetésérᔗ勗l szóló elᔗ勗ter esztést elfog d ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 Novák Pál olgármester dᔗ厗ᔗ厗 011 február 1 költségvetés beter esztésére Több n irendi ont és közérdekű be elentés nem lévén ᔗ厗 nᔗ厗 ᔗ厗 n olgármester és N k olgármester megköszönték meg elenést z együttes ülést bezárták k m f N k ᔗ厗 ᔗ厗 d ᔗ厗 ᔗ厗 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 d. ᔗ厗 nᔗ厗 Z n l egyzᔗ勗

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. b 17- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. augusztus 6.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 93, 94, 95, 96, 97, Elkészült: 2008. 2 Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 31-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ卷 v ül vi lᔗ卷- ül 2010. u 17- ül ᔗ卷l ᔗ卷 v ül, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. u 17- megtartott ül ᔗ卷l. Ül h l : Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 2345.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben