J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler Márk és Sas Attila képviselők. Roesner Ágnes testületi referens a jegyző megbízásából, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető az 1-5. és a 9. napirendi pont tárgyalásánál. Marton Lajos polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatára a testület egyhangú szavazással a következő napirendet fogadja el: N A P I R E N D 1. Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 3. A évi belső ellenőrzés témavizsgálatának tervezése 4. A pénzügyi végrehajtási társulás megállapodásának jóváhagyása 5. A folyószámla hitelkeret szerződés megújítása 6. A fogorvosi szolgálat működési szerződésének kiegészítése 7. A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása 8. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 9. Költségvetési előirányzat biztosítása élelmezési utalványokra 10. A kistérségi társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 11. A református egyház támogatás iránti kérelme 12. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A 1. Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó : Marton Lajos polgármester

2 2 Marton Lajos polgármester felkéri Belovics Emilné pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés kiegészítésére. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Fontos, hogy a bevételek teljesítése 80%-os, a kiadásoké 64%-os. Az eredetileg 13 milliós hitelt az önkormányzat nem vette igénybe. A számok takarékos gazdálkodásra utalnak. A szakfeladatos táblázat az oktatási intézményeknél 65%-os teljesítést mutat, eleget tett balatonföldvári önkormányzat azon vállalásának, hogy az intézményfenntartás nem emelkedik. A felhalmozási kiadások teljesítése aggályos az ÖNHIKI igénybe vételi lehetőség szempontjából. Az új feltételek szerint, pl. az adóbevételek sem beszámíthatók. Marton Lajos polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. 52/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása A költségvetés elfogadására február végéig kell sort keríteni, amikor közmeghallgatás lesz. Felkéri Belovics Emilné pénzügyi osztályvezetőt a részletes ismertetésre. Sas Attila képviselő: Már most elmondom: azt szeretném, ha a következő évi költségvetés 0 egyensúlyban lenne. Nem szeretnék hitelt felvenni. Marton Lajos polgármester : Nehéz lesz. Ha a szennyvízelvezetésbe belefog a település, nem lehet megoldani hitelfelvétel nélkül. A koncepció nem tartalmazza a szennyvízberuházás önrészét, valamint az önkormányzati ingatlanokra eső költséget. A polgármester a koncepciót elfogadásra javasolja. 53/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját az elhangozott kiegészítésekkel elfogadja.

3 3 3. A évi belső ellenőrzés témavizsgálatának tervezése Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető A polgármester javasolja az előterjesztésben javasolt belső ellenőrzési szempontok jóváhagyását. 54/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzés témavizsgálatainak szempontjaival egyetért 4. A pénzügyi végrehajtási társulás megállapodásának jóváhagyása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Megállapodás írásban csatolva. A polgármester javasolja a megállapodás módosításának jóváhagyását. 55/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási megállapodását az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 5. A folyószámla hitelkeret szerződés megújítása Határozati javaslat írásban csatolva. Sas Attila képviselő: Ha a bank ingatlan hitelfedezetet kér nem szeretne hitelt igénybe venni. Marton Lajos polgármester: Az állami finanszírozás nem mindig biztosítja az önkormányzat működését, időszakonként, főként tavaszi időszakban a normál működést sem lehet likviditási

4 4 hitel nélkül megoldani. Legfeljebb nem 6 millió forintot, hanem kevesebbet kell kérni a banktól. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Még hiánnyal nem rendelkező Pusztaszemes község i kéri a folyószámla hitel megújítását, mert év közben sokkal nehezebb lenne kivonni a banknál. Előfordulhat, hogy a tavalyinál alacsonyabb összeggel nem kér ingatlan fedezetet. 56/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1. napjától Ft összegű folyószámla hitelkeret engedélyezését kéri a számlavezető Magyarországi Volksbank Zrt. Kaposvári Fiókjától. A hitel fedezete: Az önkormányzat költségvetési bevételei A hitel rendelkezésre tartása: egy év. 6. A fogorvosi szolgálat működési szerződésének kiegészítése Előadó: dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Marton Lajos polgármester: Az 1999-ben kötött működtetési szerződés kiegészítésére vonatkozó szerződést hagyja jóvá a testület. Évente egyébként Ft támogatást fizetett az önkormányzat. 57/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat működtetésére kötött szerződés kiegészítését az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. Rögzíti, hogy hozzájárulás összege továbbra is évi Ft. 7. A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés jóváhagyása Tervezet írásban csatolva.

5 5 58/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ENERIN Zrt-vel Kereki község közvilágításának korszerűsítésére kötött szerződést az írásos előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 8. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Roesner Ágnes osztályvezető, testületi referens A rendelet-tervezet melléklete tartalmazza a következő évi díjakat. A képviselők egyetértenek abban, hogy az áremelés rendkívüli mértékű. Marton Lajos polgármester: A testület elhalaszthatja a döntését decemberi ülésére és meghívhatja az AVE képviselőjét, felkérve, hogy indokolja az áremelkedés szükségességét. 59/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd hulladékszállítási díjak következő évi mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotását következő ülésére halasztja. Felkéri az EVE divíziós igazgatóját, hogy a testület decemberi ülésén vegyen részt. Kéri a testület a díjak újabb emelkedésének részletes indokolását. 9. A kistérségi társulási megállapodás módosításának jóváhagyása Előadó: Ernyes Ervin csoportvezető A polgármester javasolja a döntés jóváhagyását. 60/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 108/2011.(XI.18.) BTKT határozatát a társulási megállapodás módosításáról. Határidő: november 25.

6 10. A református egyház támogatás iránti kérelme Előadó Marton Lajos polgármester 6 Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy az új lelkipásztor előzetes egyeztetés nélkül nyújtotta be támogatás iránti kérelmét. Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat már eddig is sokat tett az imaház megvalósításáért. A régi imaházat lebontották és eltakarították a romokat. A Róza néni felépíttette. Az önkormányzat letakarította a telket, lenyírta a füvet és a hozzá csatlakozó ingatlant is évente három alkalommal lekaszálta, most már két éve térítés nélkül. Korábban Ft-ért végezték el. A református hívők száma a településen 40 fő, ebből 6-7 fő gyakorolja a hitét. A katolikus egyház ingatlanát az önkormányzat lenyírja, elszállítja a hulladékot. A képviselők egyetértenek abban, hogy az egyházi felekezeteket a településen azonos módon kell támogatnia az önkormányzatnak. 61/2011. ( XI.24. ) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen lévő egyházi felekezetek közösségét azonos módon, természetben támogatja az ingatlanuk karbantartásával. 11. Költségvetési előirányzat biztosítása élelmezési utalványokra Előterjesztés szóban. A dolgozók nem merítették ki a jogszabály szerint adható étkezési utalvány keretet, javasolja dolgozónként 6x6000 Ft biztosításának engedélyezését a személyi juttatások maradványa terhére. Sas Attila képviselő: Maximum azt tudja elfogadni, hogy a négy állandó dolgozónak Ft étkezési utalvány biztosítását teszi lehetővé a testület. A képviselők egyetértettek a javaslattal. 62/2011.(XI.24.) Kt. határozat: Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a négy állandó dolgozó részére egyenként Ft összegű étkezési utalvány biztosítását a személyi juttatások terhére. Határidő: december 20.

7 7 12. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Tájékoztatja a testületet, hogy tovább folytak a tárgyalások a szennyvízelvezetés pályázati kidolgozása ügyében. Újabb árajánlat megérkezését várják, majd együttes ülés elé kerül az árajánlat elfogadása. A jelenlegi ajánlat 20 milliós. Csicsai László képviselő: A három falunak együtt nincs 20 milliója fejlesztésre. Marton Lajos polgármester: Pályázati nyertesség esetén Ennek jelentős része megtérül. Újabb fejlemény nincs, az együttes ülésről értesülnek a képviselők. A testület a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről egyhangúlag tudomásul veszi. K. m. f. MARTON LAJOS polgármester ROESNER ÁGNES osztályvezető a jegyző megbízásából

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 3-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben