Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 100/ 008 (X ) társuláshoz cs tl kozás E 1 101/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 10 / 008 (X ) l ítás l ító okir t egyéb szervnek L1 10 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 10 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 10 / 008 (X ) közművelᔗ勗dés közokt tás J1 106/ 008 (X ) egészségᔗ勗gy ᔗ勗1 1 / 008 (X 7 ) ᔗ勗zervezeti és működési sz bályz t 1

2 ᔗ厗k n ü ᔗ勗özség ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗letének k ób 22- n megt rtott ᔗ勗lésérᔗ勗l Ü h : ᔗ勗özség ᔗ勗olgármesteri ᔗ勗iv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármester ᔗ勗osnyák ᔗ勗áborné ké viselᔗ勗 eith ᔗ勗stván ké viselᔗ勗 ᔗ勗iklósné ᔗ勗omin Zsuzs nn ké viselᔗ勗 ᔗ勗ár di Jánosné ké viselᔗ勗 ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre kör egyzᔗ勗 ᔗ勗eghívott vendégek mellékelt elenléti ív szerint N k köszönti meg elent ké viselᔗ勗ket meghívott vendégeket és megáll ít hogy ᔗ勗é viselᔗ勗 ᔗ勗estᔗ勗let 8 t g közᔗ勗l ᔗ勗ᔗ勗 v n elen így testᔗ勗let h tároz tké es z elᔗ勗zetesen kikᔗ勗ldött n irendi ontok egyéb ᔗ勗gyek l ont it szeretné kiegészíteni ᔗ勗éri hogy kézᔗ勗elt rtáss l elezze ki elᔗ勗og d n irendi ontok t z elh ngzott módosítások szerint N nd h : 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testᔗ勗let egyh ngᔗ勗 sz v záss l z ᔗ勗lés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 95/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete z ᔗ勗lés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 1 ) ᔗ勗eszámoló két ᔗ勗lés között eltelt idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l 1 1 ᔗ勗egedűs L osné volt olgármester sz b dság kiᔗ勗izetése ᔗ勗gyében ᔗ勗olyt tott levelezés ismertetése 1 Egyezség ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗ᔗ勗Z iskol i számláiv l k csol tb n 1 ᔗ勗vod és ᔗ勗skol beruházások ismertetése 1 ᔗ勗eszámoló z ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗Zᔗ勗 ályáz t be dásáról 1 ᔗ勗 nki ᔗ勗in nszírozási ᔗ勗eltételek ismertetése várh tó ályáz ti önrészek biztosításán k ᔗ勗eltételei ) e lesztési célᔗ勗 hitel ᔗ勗elvétele ᔗ勗özokt tási intézmények műsz ki ᔗ勗elᔗ勗 ítás és rekonstrukció ár ) ᔗ勗vod i beruházáss l k csol tos ótmunkák nyílászárók cseré e- megrendelése ) z élelmezésvezetᔗ勗i munk kör megszᔗ勗ntetése 勗 önkormányz ti költségvetési létszám csökkentése létszámcsökkentéssel k csol tos ályáz t benyᔗ勗 tás ) ᔗ勗özé -ᔗ勗un ᔗ勗idéke ᔗ勗ull dékg zdálkodási ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗ársulás társulási megáll odás módosítás 6 ) ᔗ勗iziközmű ᔗ勗ntézmény l ító okir tán k módosítás 7 ) ᔗ勗un tá ᔗ勗ermelᔗ勗 és ᔗ勗zolgált tó ᔗ勗zövetkezettel megkötött h szonbérleti szerzᔗ勗dés módosítás 8 ) ᔗ勗io-ᔗ勗 nnoni ᔗ勗ᔗ勗t v sl t kommunális hull dékgyű tési rendszer át l kításár 9 ) Egyéb ᔗ勗gyekᔗ勗 9 1 ᔗ勗ulturális és ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗sági Egyesᔗ勗let meg l kulás 9 z i ᔗ勗i t lok ᔗ勗utb ll cs tán k kérelme

3 9 ᔗ勗zervezeti és ᔗ勗űködési ᔗ勗z bályz tról szóló 11/ 006 (Xᔗ勗ᔗ勗 8 ) rendelet módosítás 9 ᔗ勗elyi közművelᔗ勗dési rendelet elᔗ勗készítése ᔗ勗özé -m gy rországi ᔗ勗egionális ᔗ勗özig zg tási ᔗ勗iv t l törvényességi észrevétele 9 ᔗ勗áziorvosi ᔗ勗gyeleti szolgál t biztosítás 1. B ó k ü k dᔗ厗 k n k d ᔗ厗 Előadó: N P p Í ő é 厗 ) 1.1. dű ᔗ厗 n b d k ᔗ厗 ü b n ᔗ厗 N k tá ékozt tásként elmond hogy ᔗ勗egedűs L osné volt olgármester írt ismételten z önkormányz tn k és leveléhez mellékelte ᔗ勗özig zg tási ᔗ勗iv t ltól k ott állásᔗ勗ogl lást sz b dság megváltásáv l k csol tb n ᔗ勗r ᔗ勗 nk erenc ugy n zt írt le mit már korább n ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre egyzᔗ勗vel is megírt k ᔗ勗egedűs L osnének olgármester tárgyévi sz b dságát z év utolsó n ától számított éven belᔗ勗l veheti természetben igénybe ᔗ勗ivel olgármester sz b dság ki dásán k rend e ogil g sz bályoz tl n ez kiᔗ勗izethetᔗ勗 de nem kötelezᔗ勗 ᔗ勗ehol nem éltek vele olgármesterek hogy évekre vissz menᔗ勗leg benyᔗ勗 tsák sz b dságigényᔗ勗ket 006 évi sz b dságmegváltás ᔗ勗egedűs L osnén k is ki lett ᔗ勗izetve olgármester ogviszony hogy mikor szűnik meg 勗 勗 r vál sztás kor ᔗ勗olytonosság v n de sz b dság von tkozásáb n nem ogᔗ勗olytonosság mikor megszűnt z elᔗ勗zᔗ勗 olgármesteri ogviszony vissz menᔗ勗leg kkor kellett voln rendezni hiszen ᔗ勗 volt z ᔗ勗 olgármester is ez z ᔗ勗 kezében volt cs k egy h tároz t szᔗ勗letett mire nem történt intézkedés ᔗ勗olgármester ᔗ勗r elmondt hogy s nos korábbi évek sz b dság nyilvánt rtás hiányos n olgármesteré és volt egyzᔗ勗 é egyált lán nem t lálh tó meg hiv t lb n ez korábbi vezetés ᔗ勗elelᔗ勗sége ᔗ勗ivel ᔗ勗 bb kérdés nem merᔗ勗lt ᔗ勗el levelezés során így nem kell vál szolni levélre ᔗ勗egkérdezte ké viselᔗ勗ket hogy v n-e v l kinek kérdése mivel nem volt kérdés h l dt k n irend szerint tovább 1.2.ᔗ厗 ᔗ厗ᔗ厗ᔗ厗 ᔗ厗ᔗ厗ᔗ厗 k k ᔗ厗 b n N k tá ékozt tásként elmondt hogy ᔗ勗rim gáz ált l korább n t-os iskol i k lkulált gázszámlát több kör után t-r sikerᔗ勗lt le lkudni Ezzel m dnem ᔗ勗él millió ᔗ勗orintot sikerᔗ勗lt megs órolni és ennek számlán k kiegyenlítése már meg is történt 1.ᔗ厗.ᔗ厗 d ᔗ厗 k b ᔗ厗h k. N k elmond hogy z iskoláv l k csol tb n volt egy rendkívᔗ勗li testᔗ勗leti ᔗ勗lés hol elmondt hogy ezer ᔗ勗orintb kerᔗ勗l h vont gázᔗ勗űtés z önkormányz t 8 ezer ᔗ勗orintos ánl tot k ott egy vegyes tᔗ勗zelésű k zánr elenlegi k zánok n gyon rossz h tásᔗ勗okk l működnek nem gázᔗ勗űtésre készᔗ勗ltek h nem ol r ᔗ勗uderus sz kembereit kereste meg és két gázk zán helyett egy - de ehhez rendszerhez v ló - k zán beállítását v solták kéményt

4 is át kell l kít ni önzáró kémény lesz mivel szintén sok energiát lehet megs órolni ᔗ勗észletesen ismertette k zán működését z óvod i ᔗ勗elᔗ勗 ítás is megkezdᔗ勗dött és mint hogy z lenni szokott régi é ᔗ勗letek ᔗ勗elᔗ勗 ítás kor tervezett vításokon ᔗ勗elᔗ勗l melyeket ályáz t készítésekor ᔗ勗elmértek még ᔗ勗elmerᔗ勗ltek ᔗ勗 bb hibák ályáz t nem ᔗ勗ogl lt m gáb l nyílászárók cseré ét ᔗ勗egkezdᔗ勗dött z tók bl kok ᔗ勗elmérése és el kellett dönteni hogy renovál ák ᔗ勗ket v gy kicserélik ᔗ勗z kemberek megvizsgálták és cserét v solták mert vításuk költséges lett voln és ó néhány t már vít ni sem lehet ᔗ勗gy megvetemedett ᔗ勗olgármester ᔗ勗r egyedᔗ勗l hozott egy ᔗ勗elelᔗ勗sségtel es döntést és megrendelte z óvod i é ᔗ勗letre nyílászárók cseréét t-os ánl tot k ott mihez m d testᔗ勗leti hozzá árulást szeretne kérni ké viselᔗ勗ktᔗ勗l ki egyetért ezzel ᔗ勗ill nyszerelési munkák során kiderᔗ勗lt egy-két megle etés kívᔗ勗lrᔗ勗l nem volt védᔗ勗ᔗ勗öldelés mindent elvégeznek sz kemberek és z óvod i é ᔗ勗let érintésvédelmi elᔗ勗írásokn k megᔗ勗elelᔗ勗 lesz Egyébként beruházás ᔗ勗temszerűen h l d november -i nyitás reális lesz ᔗ勗 r dn k még munkál tok de mellett z óvod tud működni h ᔗ厗 n k ᔗ厗 megkérdezte hogy készᔗ勗ltek-e számítások rról hogy mikor térᔗ勗l meg beruházás és mennyezet szigetelése lulról v gy ᔗ勗elᔗ勗lrᔗ勗l készᔗ勗l el 勗 N k elmond hogy év l tt térᔗ勗l meg szigetelést ᔗ勗elᔗ勗lrᔗ勗l tervezik de s nos ebbe költségvetésbe nem ᔗ勗ér már bele ᔗ勗römmel mond el ᔗ勗olgármester ᔗ勗r hogy tárgy lások során sikerᔗ勗lt egy lusz átékot 80 ezer ᔗ勗orint értékű hintát - ki lkudni átékᔗ勗org lm zó cégtᔗ勗l ezt ingyen k meg z óvod ᔗ厗. B ó ᔗ厗 ᔗ厗ᔗ厗ᔗ厗 b d ó N k ismertette z ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗Zᔗ勗 ályáz t terveit z errᔗ勗l készᔗ勗lt ké ek és ályáz ti ny g l án 100 勗-os n támog tott ályáz t ez zt elenti hogy nettó összeget biztosít ák beruházáshoz z ᔗ勗ᔗ勗 -t kell z önkormányz tn k hozzátennie 6 millió ᔗ勗orintos ályáz t mibᔗ勗l 6 millió ᔗ勗orint bér ellegű költség 1 ᔗ勗ᔗ勗 lk lm zott t kell biztosít ni kinek évi bérköltségét t rt lm zz ályáz t 19 megyében t rtott k errᔗ勗l ályáz tról tá ékozt tót és ᔗ勗est megyében ez tá ékozt tó on volt ᔗ勗 r ᔗ勗 László országgyűlési ké viselᔗ勗 ᔗ勗elkérte olgármestert hogybiztosítsonhelyiséget rendezvényideére ᔗ勗 gyon ólsikerᔗ勗lt rendezvény és végén z országgyűlési ké viselᔗ勗 elmondt hogy n gyon örᔗ勗lne h ro ekt végén itt mut th tná meg z eredményt rendezvényen résztvevᔗ勗k kiemelkedᔗ勗 színvon lᔗ勗n k ítélték z i önkormányz t ált l készített ályáz tot 1.5.B nk ᔗ厗 n n ᔗ厗 ᔗ厗 k ᔗ厗 h ó n k b ᔗ厗 n k ᔗ厗. N k elmond hogy két héttel ezelᔗ勗tt tárgy lt z 勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗 nk önkormányz ti cso ortvezetᔗ勗 ével ᔗ勗 dics Lászlóv l és ᔗ勗ozm Lászlónév l z 勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗 nk ᔗ勗iskunl cházi ᔗ勗iók vezetᔗ勗 ével rról hogy ᔗ勗özség ᔗ勗nkormányz tán k milyen hitellehetᔗ勗ségei v nn k ᔗ勗 dics ᔗ勗r elmondt hogy tele ᔗ勗léseket hitelké ességᔗ勗ket tekintve 8 osztályb sorolták és 7-es osztályb sorolh tó

5 8- s osztályb n zok v nn k kik ellen csᔗ勗del árás ᔗ勗olyik ᔗ勗y korl til g kimerítette keretet hiáb tud ing tl nok t ᔗ勗öldterᔗ勗letet rendelkezésre bocsát ni biztosítékként ez kevés z 勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗 nknál egy kockáz t elemzésen kell átmenni elenlegi kockáz telemzés szerint 008-b n 1 millió ᔗ勗orintoshitellel rendelkezhet még z önkormányz t 1 milliór lett voln szᔗ勗kség 1 milliós ánl tot k ott mi még nem elᔗ勗og dott Ez egy hosszᔗ勗 távᔗ勗 ᔗ勗e lesztési hitel lenne kérdés z hogy b nk beváll l ezt v gy sem z ig zi n gy gondot z ᔗ勗t ályáz t hitelénél lát mert még ebben z évben meg kell kötni z egyᔗ勗ttműködési megáll odást Erre már vinni kell b nki ᔗ勗in nszírozás ᔗ勗gynevezett hitel ígérvényt Ezt elen állás szerint senkitᔗ勗l nem ᔗ勗og megk ni z önkormányz t és ez zt elenti hogy gy korl til g z önkormányz t s át m g mond le z ᔗ勗t ályáz tról Elmondták hogy mit kell tenni hogy hitelké es legyen z önkormányz t ᔗ勗evételeit kell növelni és ezt cs k helyi dók ᔗ勗ormá áb n tud megtenni z már ó ont hogy két lusz helyi dó v n önkormányz tán k telek dó és z é ítmény dó z már kevésbé ó hogy tényszámok t vizsgál ák hogy ebbᔗ勗l mennyi ᔗ勗olyt be ténylegesen z é ítmény dó mértéke 199 -ót nem emelkedett és telek dó mértékét is l csonyn k t rt ák Ezt hitelt 0 éven keresztᔗ勗l ᔗ勗izetni kell zt lehetᔗ勗séget hogy ing tl nonként egy ᔗ勗i 勗 összeget l 00 ezer ᔗ勗orintot ᔗ勗izessenek l kosok és ezzel belekényszerítenék ᔗ勗ket egy ᔗ勗 bb l kásk ssz hitelbe mint cs tornánál m g részérᔗ勗l nem támog t ᔗ厗 d ᔗ厗 b n d ᔗ厗 elmondt hogy megkérdezték mégis milyen szem ontok l án osztályozz b nk z önkormányz tok t és mit vizsgáln k kkor h hitelt dn k ᔗ勗ok szem ont l án döntenekᔗ勗 vizsgál ák költségvetés ᔗ勗ᔗ勗összegét mérlegben s át tᔗ勗ke összegét ᔗ勗org lomké es v gyont tele ᔗ勗lés l kos in k számát ᔗ勗izsgál ák helyi dók t és hogy éveken keresztᔗ勗l milyen bevétel din miká ᔗ勗árom évet néznek 006-os évben oly n s átos működési bevételek lettek beállítv mik nem v lós számok t mut tt k ᔗ勗okᔗ勗éle hib volt 006 évi és korábbi évek költségvetésében 007 évi zárszám dásból is kivették mi nem od kellett 008 évi költségvetés már v lós tételeket t rt lm z és sz kszerűen készᔗ勗lt Erre mondt b nk hogy egy ilyen rossz mut tó mi tt következᔗ勗 évi n gyobb összegű hitel nem biztos z óvod beruházáss l k csol tos ᔗ勗e lesztési hitel t lán igen mérleg ᔗ勗ᔗ勗összeg nem lesz roblém ótolták z ing tl n v gyonk t sztert ᔗ勗észletesen ismertette költségvetési rendeletet ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármester megköszönte beszámolót 厗 öbb é, í ) 9ᔗ厗/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete olgármester két ᔗ勗lés közötti idᔗ勗sz kb n megtett intézkedéseirᔗ勗l szóló beszámolót elᔗ勗og d beszámoló keretében ké viselᔗ勗-testᔗ勗let tudomásul veszi z önkormányz t hitelminᔗ勗sítésével és hitelké ességével összeᔗ勗ᔗ勗ggᔗ勗 tá ékozt tást

6 2. ᔗ厗 ú h ᔗ厗 k n n k ű k ᔗ厗 ú ᔗ厗 k n ᔗ厗kᔗ厗 ó Előadó: N P p Í ő é 厗 ) N k kéri ké viselᔗ勗ket hogy ᔗ勗entiekben elh ngzott tá ékozt tás l án ki egyetért h tároz ti v sl tt l kézᔗ勗elt rtáss l elezze 9ᔗ厗/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete t z z ᔗ勗izenötmillió ᔗ勗orint hitel ᔗ勗elvételérᔗ勗l dönt z 勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗 nk ᔗ勗yrt-tᔗ勗l ᔗ勗ikeres ᔗ勗 gy rországért ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗nᔗ勗r struktᔗ勗r ᔗ勗e lesztési ᔗ勗itel rogr m keretében hitel cél ᔗ勗 ᔗ勗özokt tási intézmények műsz ki ᔗ勗elᔗ勗 ítás és rekonstrukció hitel ᔗ勗ut mide eᔗ勗 0 év hitel és árulék i biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belᔗ勗l elsᔗ勗sorb n s át bevételeit ánl ᔗ勗el kᔗ勗lönös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelességet váll l rr hogy hitel vissz ᔗ勗izetési idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it ᔗ勗ut midᔗ勗 éveiben ᔗ勗elh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en- költségvetésébe betervezi és óváh gy z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i ing tl n-nyilvánt rtásb n 8/ 8/ 8/9 1 / 8/ és 8 hrsz szám l tt nyilvánt rtott ᔗ勗org lomké es ing tl n it kölcsönösszeg és árulék i ere éig beleértve késedelmes tel esítés esetén késedelmi k m tot is z 勗rszágos ᔗ勗 k rék énztár és ᔗ勗ereskedelmi ᔗ勗 nk ᔗ勗yrt számár elsᔗ勗 helyi elzálog ogot és terhelési til lm t l íts n k ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ki elenti hogy meg elölt ing tl n ᔗ勗org lomké es ᔗ勗elett korlátl nul és kizáról gos n rendelkezik és sz v tol z ing tl n kár er és tehermentességét ké viselᔗ勗-testᔗ勗let nyil tkozik rról hogy már meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit ᔗ勗igyelembe véve nem esik módosított 1990 évi LXᔗ勗 törvény 88 勗 ( ) bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zz ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert hogy ᔗ勗enti hitelre von tkozó n z 勗ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗 nk ᔗ勗yrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nr (ing tl nokr ) elzálogszerzᔗ勗dést láír z önkormányz t ké viseletében v l mint ᔗ勗öldhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szᔗ勗kséges intézkedéseket megtegye

7 ᔗ厗. ᔗ厗 d b ᔗ厗h k ᔗ厗 ó ᔗ厗nk k - n ᔗ厗 ók ᔗ厗 - nd Előadó: N P p N k kéri ké viselᔗ勗ket hogy ᔗ勗entiekben elh ngzott tá ékozt tás l án ki egyetért h tároz ti v sl tt l kézᔗ勗elt rtáss l elezze 98/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗ity ng ᔗ勗vod nyílászáróin k cseré ére z önkormányz t 008 évi költségvetésébᔗ勗l t énzösszeget biztosít ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zz ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert váll lkozási szerzᔗ勗dés láírásár ᔗ厗. ᔗ厗 ᔗ厗nk k ün ᔗ厗 nk n k ᔗ厗 kk n ᔗ厗 ᔗ厗 kk n k ᔗ厗 b n ú N k elmond hogy melegítᔗ勗 konyh ki l kítás elen ill n tb n ᔗ勗olyik z iskol kisé ᔗ勗letében z élelmezésvezetᔗ勗i munk kör megszűnik kollég nᔗ勗t nem kᔗ勗ldik el h nem ᔗ勗el ánl n k neki egy állást melegítᔗ勗konyhán h elᔗ勗og d kkor állásb n m r d h nem kkor végkielégítést kell ᔗ勗izetni neki 99/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete 9/ 008 (ᔗ勗ᔗ勗 ) ᔗ勗t számᔗ勗 h tároz t végreh tásár z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 z önkormányz t hiv tkozott h tároz t l án z önkormányz t intézménynél egy ᔗ勗ᔗ勗 köz lk lm zotti álláshelyet megszᔗ勗ntetett 008 november 1 n áv l ezzel egyide űleg z élelmezésvezetᔗ勗i munk kört megszᔗ勗nteti ké viselᔗ勗testᔗ勗let létszámcsökkentéssel k csol tos és z ᔗ勗nkormányz t költségvetését terhelᔗ勗 költségek ᔗ勗edezetére támog tási igényt nyᔗ勗 t be 1 / 008 (ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗 7 ) ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗 rendelet szerint ké viselᔗ勗-testᔗ勗let nyil tkozik rról hogy ᔗ勗ennt rtói körén belᔗ勗l - költségvetési szerveinél meglévᔗ勗 ᔗ勗res álláshelyeken z elᔗ勗reláth tól g megᔗ勗resedᔗ勗 álláshelyeken v gy tervezett ᔗ勗 álláshelyeken illetve létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen ᔗ勗ogl lkozt tott ogviszonyb n töltött ide e ᔗ勗oly m tosságán k megsz kítás nélkᔗ勗li ᔗ勗ogl lkozt tásár nincs lehetᔗ勗ség ké viselᔗ勗-testᔗ勗let tudomásul veszi mennyiben támog tásról szóló döntést követᔗ勗 öt éven belᔗ勗l megszᔗ勗ntetett álláshelyet nn k ellenére vissz állít hogy

8 zt - önkormányz ti rendeleten v gy társulási t nácsi h tároz ton kívᔗ勗li - ogsz bályváltozásból dódó és zt ályázó számár kötelezᔗ勗en ellát ndó többletᔗ勗el d tok nem teszik szᔗ勗kségessé ᔗ勗gy ezen álláshely megszᔗ勗ntetésére óváh gyott támog tásról köteles h l dékt l nul lemond ni és errᔗ勗l z illetékes ᔗ勗g zg tóságon keresztᔗ勗l z ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗-et tá ékozt tni ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zz ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert h tároz t végreh tásár és ályáz t benyᔗ勗 tásár ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre kör egyzᔗ勗 5. -ᔗ厗ᔗ厗n ᔗ厗 d k ᔗ厗 d k d k d ᔗ厗nk n ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 d ód ᔗ厗 Előadó: N P p Í ő é 厗 ) N k k ké viselᔗ勗ket hogy ki egyetért z elᔗ勗ter esztéssel kézᔗ勗elt rtáss l elezze 100/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗özé -ᔗ勗un ᔗ勗idéke ᔗ勗ull dékg zdálkodási ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗ársulás ᔗ勗ársulási ᔗ勗egáll odásán k Xᔗ勗/ ont l án egyetért zz l hogy ᔗ勗zá ár ᔗ勗özség ᔗ勗nkormányz t és ᔗ勗oln némedi ᔗ勗özség ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗özé -ᔗ勗un ᔗ勗idéke ᔗ勗ull dékg zdálkodási ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗ársuláshoz cs tl kozzon ᔗ厗. ᔗ厗 nd k ᔗ厗 elmond hogy mint zt z elᔗ勗ter esztésben is leírt társulási megáll odásb n végreh tott módosítás mi tt kell meghozni N k kéri ké viselᔗ勗-testᔗ勗let t g it hogy kézᔗ勗elt rtáss l elezze ki egyetért h tároz ti v sl tt l 101/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗özé -ᔗ勗un ᔗ勗idéke ᔗ勗ull dékg zdálkodási ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗ársulás 006 sze tember 19 n án kelt ᔗ勗ársulási ᔗ勗egáll odását z lábbi k szerint módosít ᔗ勗 1.) d ᔗ厗/1. n h b k k ᔗ厗 nd k :

9 ) ᔗ勗ársulás induló v gyonát ᔗ勗 gok ált l ᔗ勗izetett v gyoni hozzá árulás ké ezi z l ító v gyon z érintett t gi tele ᔗ勗lések l kos in k szám l án 10 - t/ᔗ勗ᔗ勗 melynek összesített összegét elen ᔗ勗egáll odás 1 sz melléklete t rt lm zz t gok éves működési hozzá árulás megᔗ勗izetésére is kötelezettséget váll ln k melyet 007 évtᔗ勗l kezdve szintén l kosságszám rányos n ᔗ勗izetnek ᔗ勗 gok elen szerzᔗ勗dés láírásáv l egyide űleg kötelezettséget váll ln k rr hogy működési költség összegének megh tározás ᔗ勗oly mán mindenkor z 1 számᔗ勗 melléklet szerinti ᔗ勗 gy r ᔗ勗ll mkincstár ált l nyilvánt rtott elᔗ勗zᔗ勗 évi d tok l án megh tározott l kosságszám- rányt tekintik mérv dón k t gok hull dékg zdálkodási rendszer ki l kításához k csolódó n l kosságszám rányos ᔗ勗e lesztési hozzá árulás megᔗ勗izetését is elh tározh t ák z dott évre von tkozó működési költség összegérᔗ勗l és nn k l kosságszám rányhoz ig zodó megoszlásáról v l mint ᔗ勗e lesztési hozzá árulás összegérᔗ勗l ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács h tároz tárgyévet megelᔗ勗zᔗ勗 év november 0 n áig működési és ᔗ勗e lesztési hozzá árulásn k ig zodni kell - ᔗ勗 gok részérᔗ勗l ᔗ勗elváll lt - euró i uniós ᔗ勗 ályáz t elᔗ勗írásán k ᔗ勗eltételeihez működési és ᔗ勗e lesztési költség kidolgozás ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács ᔗ勗el d t mennyiben ᔗ勗ársulás működési és ᔗ勗e lesztési költségei elᔗ勗reláth tó n megh l d ák rendelkezésre álló összeget ᔗ勗ársulás döntéshozó szerve ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács működési és ᔗ勗e lesztési hozzá árulás mértékének emelését h tározh t el társult önkormányz tok ké viselᔗ勗-testᔗ勗leteinek óváh gyásáv l z egyes ᔗ勗 gok működési és ᔗ勗e lesztési hozzá árulásán k ontos mértékét ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács kᔗ勗lön h tároz tb n rögzíti ᔗ勗 gok z önkormányz tok ált l váll lt l ítói v gyon összegét ᔗ勗ársulás meg l kulásától számított 60 n on belᔗ勗l működési és ᔗ勗e lesztési hozzá árulás összegét minden év március 1 n áig kötelesek ᔗ勗ársulás b nkszámlá ár beᔗ勗izetni ᔗ勗 gok ᔗ勗ársulás működési és ᔗ勗e lesztési költségeihez szᔗ勗kséges évi hozzá árulás összegét s át költségvetési rendeleteikben biztosít ák b) ᔗ勗elᔗ勗öldi és nemzetközi támog tások ᔗ勗ársulás bevételét ké ezik ᔗ勗ársulás ált l ályázott nemzetközi illetve h z i támog tások mely támog tási összeget - ᔗ勗 gok megáll odás és von tkozó elᔗ勗írások l án cs k ᔗ勗ársulás cél in k megv lósításár lehet ᔗ勗elh sználni c) Egyéb bevételek 1 ᔗ勗ársulás cél in k elérése érdekében kiᔗ勗e tett g zd sági tevékenységbᔗ勗l szárm zó bevételek természetes és ogi személyek ᔗ勗el ánlás i hozzá árulás i egyéb ályáz ti bevételek ᔗ勗ársulás bevételeit és ki dás it székhely szerinti önkormányz t száml vezetᔗ勗 énzintézeténél önálló b nkszáml számon köteles nyilvánt rt ni ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács elnöke köteles költségvetés állásáról ᔗ勗élévente tá ékozt tást dni ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nácsn k d) t gi önkormányz tok ált l váll lt énzᔗ勗gyi hozzá árulás nem tel esítése eseténᔗ勗 - ᔗ勗ársulás ᔗ勗 nácsán k elnöke működési hozzá árulás ᔗ勗izetési h táride ének le ártát követᔗ勗en írásb n ᔗ勗elszólít z érintett önkormányz tot ᔗ勗izetési kötelezettségének ᔗ勗elszólítás kézhezvételétᔗ勗l számított 1 n on belᔗ勗li tel esítésére ᔗ勗izetési h táridᔗ勗 eredménytelen le ár tát követᔗ勗en ᔗ勗ársulás ᔗ勗 nácsán k elnöke zonn li beszedési megbízás benyᔗ勗 tásár ogosult - ᔗ勗ársulás székhely önkormányz t ᔗ勗olgárdi ᔗ勗áros ᔗ勗nkormányz t - ᔗ勗e lesztési hozzá árulás ᔗ勗izetési h táride ét követᔗ勗 1 n tól zonn li beszedési megbízás benyᔗ勗 tásár ogosult

10 ᔗ勗 székhely önkormányz t nem tesz eleget ᔗ勗ársulás ᔗ勗elé váll lt ᔗ勗e lesztési hozzá árulás ᔗ勗izetési kötelezettségének ᔗ勗gy ᔗ勗ársulási ᔗ勗 nács ᔗ勗 székhely önkormányz t ki elölésérᔗ勗l dönthet melyet egyᔗ勗tt l ᔗ勗elh t lm z rr hogy korábbi székhely önkormányz t ellen zonn li beszedési megbízást nyᔗ勗 tson be székhely önkormányz t z zonn li beszedési megbízás l án beérkezett énzösszeget 1 munk n on belᔗ勗l köteles átut lni ᔗ勗ársulás elkᔗ勗lönített b nkszámlá ár e, ᔗ勗ársulás ogsz bályszerű költségvetési működésének ellenᔗ勗rzését költségvetési ᔗ勗elᔗ勗gyeleti szerve végzi (ld ᔗ勗X ᔗ勗e ezet) Ezen tᔗ勗lmenᔗ勗en ᔗ勗ársulás sz km i ellenᔗ勗rzés cél ár erre sz kosodott ellenᔗ勗rt is igénybe vehet ᔗ勗 ᔗ勗ársulás ᔗ勗 gok ált l l ításkor át dott v gyonn l nem rendelkezik ᔗ勗ársulás működés során keletkezett s át v gyon és nn k sz orul t ᔗ勗ársulást illeti meg ᔗ勗ársulás t gi önkormányz t ált l társulásb bevitt v gyont társuló helyi önkormányz t v gyon ként kell nyilvánt rt ni v gyonsz orul t társult önkormányz tok közös v gyon és rr ᔗ勗olgári ᔗ勗örvénykönyv közös tul donr von tkozó sz bály it kell lk lm zni ᔗ勗igyelemmel z ᔗ勗tv 80 勗 ( ) bekezdésben ᔗ勗ogl lt rendelkezésekre ᔗ勗ársulás megszűnése ᔗ勗elmondás v gy kizárás esetén ᔗ勗 gok egymáss l megszűnéskori ᔗ勗elmondáskori v gy kizáráskori áll ot szerint ᔗ勗 ogsz bályok és z egymás közötti kötelezettségváll lás ik l án elszámolni kötelesek ᔗ勗ársulásb bevitt v gyontárgy társulás t g részére történᔗ勗 ki dását négy évre el lehet h l szt ni h nn k természetben történᔗ勗 ki dás veszélyeztetné ogi személyiséggel rendelkezᔗ勗 társulás kötelezᔗ勗 ᔗ勗el d tán k ellátását Ebben z esetben társulás kivált t g át - ogi személyiséggel rendelkezᔗ勗 ᔗ勗ársuláss l kötött szerzᔗ勗dés l án - h sznál ti dí illeti meg 2.) d ᔗ厗ᔗ厗. ᔗ厗ᔗ厗 k ᔗ厗 n k d k b k d k k ᔗ厗k n ód ᔗ厗 : ᔗ勗ekintettel rr hogy elen szerzᔗ勗dés keretein belᔗ勗l dí megáll ítási h táskör át dás nem történik ᔗ勗 gok ᔗ勗enti közösen kidolgoz ndó elvek l án z egységes dí k lkulációból kiindulv kötelesek s át h táskörᔗ勗kben önkormányz ti rendelet ᔗ勗ormáb n rendszer ᔗ勗ennt rth tó működését biztosító közszolgált tási dí megáll ításár ᔗ厗.) d Xᔗ厗/2. n ᔗ厗 b k d n k ᔗ厗 ó nd h. ᔗ厗.) d Xᔗ厗/ᔗ厗. n n k d k b k d k k ᔗ厗 nd k ü k : ᔗ勗ekintettel rr hogy ᔗ勗ársulás egy integrált hull dékg zdálkodási rendszer létrehozás v l mint z ehhez szᔗ勗kséges g zd sági énzᔗ勗gyi és ogi elᔗ勗ᔗ勗eltételeinek biztosítás cél ából ött létre ᔗ勗ársuláshoz cs tl kozni szándékozó ᔗ勗 t gn k váll lni kell hull dékg zdálkodási rendszer létesítését szolgáló ályáz ti és engedélyezési dokumentációk v l mint tenderdokumentációk készítésének kezdᔗ勗 évétᔗ勗l z z 006 évtᔗ勗l számított n z éves működési hozzá árulás összegének vissz menᔗ勗legesen történᔗ勗 megᔗ勗izetését

11 ᔗ厗. ᔗ厗 k ű ᔗ厗n n ᔗ厗 ó k n k ód ᔗ厗 Előadó: N P p Í ő é 厗 ) N k elmond hogy ᔗ勗ör egyzᔗ勗i ᔗ勗iv t l ᔗ勗 zd sági ᔗ勗rodá ᔗ勗iziközmű ᔗ勗ntézmény l ító okir tát ᔗ勗elᔗ勗lvizsgált és törzskönyvi nyilvánt rtást végzᔗ勗 ᔗ勗 gy r ᔗ勗ll mkincstár terᔗ勗letileg illetékes szervével egyeztette z egyeztetés során kiderᔗ勗lt hogy törzskönyvi nyilvánt rtásb n szere lᔗ勗 d tok t ontosít ni kell ezért kéri következᔗ勗 h tároz ti v sl t elᔗ勗og dását 102/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗iziközmű ᔗ勗ntézmény l ító okir tát z lábbi k szerint módosít ᔗ勗 1.) n n n : ᔗ勗iziközmű ᔗ勗ntézmény 2.) n n ᔗ厗 n k dᔗ厗 n : 1999 á rilis 1 ( 9/1999 (ᔗ勗ᔗ勗 1 ) ᔗ勗t számᔗ勗 h tároz t) z intézmény tevékenységét z l ító okir t l án 1999 á rilis 6 n ától végzi ᔗ厗.) n n kh : ᔗ勗 tér ᔗ厗.) n n k n k: tele ᔗ勗lési vízellátás 5.) n n ᔗ厗 d : tele ᔗ勗lési önkormányz t kötelezᔗ勗 ᔗ勗el d tkörében biztosít ndó ivóvíz ellátás ᔗ勗vóvíz közmű é ítése vízellátást szolgáló műtárgy k és létesítmények ᔗ勗zemeltetése ᔗ厗.) n n űk d ü : ᔗ勗özség közig zg tási terᔗ勗lete ᔗ厗.) n n ᔗ厗 ó : ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗 tér 8.) n n ᔗ厗 ü : ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗 tér 9.) n n ᔗ厗 nn ó : ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗 tér 10.) n n ᔗ厗 n k k n z intézmény vezetᔗ勗 ének kinevezésérᔗ勗l v gy megbízásáról von tkozó ogsz bályok keretei között ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete dönt 11.) n n ᔗ厗 k ᔗ厗 ᔗ厗nk ó k k k : z intézmény vezetᔗ勗 kinevezésével vezetᔗ勗i megbízásáv l ᔗ勗elmentésével vezetᔗ勗i megbízás vissz vonásáv l z összeᔗ勗érhetetlenség megáll ításáv l ᔗ勗egyelmi el árás megindításáv l illetve ᔗ勗egyelmi bᔗ勗ntetés kisz básáv l k csol tos munkált tói ogkört ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete gy korol ᔗ勗entiek kivételével z egyéb munkált tói ogkört z intézményvezetᔗ勗 tekintetében ᔗ勗özség ᔗ勗olgármestere gy korol 12.) n n ᔗ厗 d ó n :

12 ᔗ勗el d t ellátásár szolgáló intézményi ing tl n v gyon kimut tását z l ító okir t melléklete t rt lm zz ᔗ勗el d t ellátásához szᔗ勗kséges ing tl nok és ingóságok ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t tul donát ké ezik 1ᔗ厗.) n n n ᔗ厗 nd k : z intézmény rendelkezésére bocsátott v gyont kizáról g ᔗ勗el d t i ellátásához h sználh t v gyon ᔗ勗elett tul donos önkormányz t kizáról gos n rendelkezik 1ᔗ厗.) n n d k d : z intézmény 17/1998 (Xᔗ勗ᔗ勗 0 ) ᔗ勗orm rendelet (ᔗ勗mr) 1 勗 (1) bekezdés b) ont szerint részben önálló n g zdálkodó z ᔗ勗mr 1 勗(1) bekezdés b) ont szerint z elᔗ勗irányz t i ᔗ勗eletti rendelkezési ogosultság szem ont ából rész ogkörrel rendelkezik z intézmény g zdálkodási énzᔗ勗gyi ᔗ勗el d t it ᔗ勗ör egyzᔗ勗ségi megáll odás l án ᔗ勗ömsöd ᔗ勗 gyközség ᔗ勗olgármesteri ᔗ勗iv t l (ᔗ勗ömsöd- ᔗ勗ör egyzᔗ勗ség) végzi (ᔗ勗mr 1 勗( ) bekezdés) g zdálkodáss l k csol tos ᔗ勗el d tellátás rend ét ᔗ勗 zdálkodás 勗gyrend e és z Egyᔗ勗ttműködési megáll odás t rt lm zz 15.) ndó k k n k ᔗ厗 k : z intézmény váll lkozási tevékenységet nem ᔗ勗olyt t 1ᔗ厗./ n n ün : z intézményt ogsz bály ált l nevesített esetekben elen l ító okir tb n nevesített l ító ogosult megszᔗ勗ntetni és ogutód át ki elölni z intézmény megszűntetésér 勗l z l ító h tároz tb n dönt ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elkéri kör egyzᔗ勗t hogy intézked en törzskönyvi nyilvánt rtás d t in k módosításáról ᔗ厗 : ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre kör egyzᔗ勗 dᔗ厗: 008 november 1 ᔗ厗. ᔗ厗ᔗ厗n ᔗ厗 ᔗ厗 ᔗ厗 ó ᔗ厗 k k h nb ᔗ厗d ód ᔗ厗 N k elmond hogy ᔗ勗un tá ᔗ勗ermelᔗ勗 és ᔗ勗zolgált tó ᔗ勗zövetkezettel kötött h szonbérelti szerzᔗ勗dés 008 október 1-vel le ár és kérik szerzᔗ勗dés meghossz bbítását ehhez kéri ké viselᔗ勗-testᔗ勗let hozzá árulását 10ᔗ厗/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗un tá ᔗ勗ermelᔗ勗 és ᔗ勗zolgált tó ᔗ勗zövetkezettel (ᔗ勗zékhelyeᔗ勗 ᔗ勗ömsöd ᔗ勗 sᔗ勗t u 1 ) h szonbérleti szerzᔗ勗dést köt z önkormányz t tul donáb n lévᔗ勗 0 8/ ᔗ勗rsz-ᔗ勗 szántó ing tl nból h 0 k és ᔗ勗rsz-ᔗ勗 ing tl nból 6 h 7 m 0 k terᔗ勗let mezᔗ勗g zd sági művelésére ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗entieken kívᔗ勗l szerzᔗ勗dés lényeges t rt lmát z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 - szerzᔗ勗dés 008 november 1-tᔗ勗l éves h tározott idᔗ勗re szól

13 - h szonbérleti dí 1 00 t/ k/év ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zz ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert h szonbérleti szerzᔗ勗dés láírásár dᔗ厗: szerzᔗ勗dés láírásár 008 október 1 8. B - nn n ᔗ厗. k ᔗ厗n hᔗ厗 d k ű nd kᔗ厗 ké viselᔗ勗-testᔗ勗let kommunális hull dékszállítási közszolgált tás át l kításár von tkozó n irendet 009 évi dí módosításs l egyide űleg tárgy l 9. ᔗ厗 b Ü k/ 9.1. ᔗ厗 ú ᔗ厗ᔗ厗 ú ᔗ厗 ü kᔗ厗 h ᔗ厗 n k ᔗ厗 nd ᔗ厗 h ᔗ勗ulturális és ᔗ勗ᔗ勗 ᔗ勗sági Egyesᔗ勗let zt szeretné h z önkormányz t egy sz v z tt l legyen t g z egyesᔗ勗letnek N k zt kéri hogy erre kkor tér enek vissz h ké viselᔗ勗testᔗ勗let tel es létszámm l elen lesz z ᔗ勗lésen mert errᔗ勗l már korább n volt szó és ont zok ké viselᔗ勗k nincsenek elen ki ezt korább n nem támog tták és nem t rt korrektnek hogy távollétᔗ勗k l tt errᔗ勗l sz v zzon testᔗ勗let 9.2. ᔗ厗 k ᔗ厗ᔗ厗 b ᔗ厗 n k k N k elmond hogy z i ᔗ勗i t lok ᔗ勗utb ll cs t kéréssel ᔗ勗ordult ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elé hogy teremᔗ勗utb ll b nokság nevezési dí át támog tásként ᔗ勗izesse ki z önkormányz t ᔗ勗éri ké viselᔗ勗ket kézᔗ勗elt rtáss l elezzék ki egyetért v sl tt l 10ᔗ厗/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗unszentmiklóson 008 októberében megrendezett teremᔗ勗oci b nokságr nevezett i ᔗ勗i t lok nevezési dí át t- megᔗ勗izeti 9.ᔗ厗. ᔗ厗 ᔗ厗űk d ᔗ厗 b ó ó ó 11/200ᔗ厗.(Xᔗ厗ᔗ厗.8.) nd ód ᔗ厗 ᔗ厗. ᔗ厗 nd k ᔗ厗 elmond hogy ᔗ勗zervezeti és ᔗ勗űködési ᔗ勗z bályz tról szóló 11/ 006 (Xᔗ勗ᔗ勗 8 ) sz rendelet 0 勗( ) bekezdését módosít ni kell illetve ki kell egészíteni z lábbi k szerintᔗ勗 0 勗 ( ) z önkormányz t és intézményei belsᔗ勗 ellenᔗ勗rzési ᔗ勗el d t it Cse el-ᔗ勗ziget és ᔗ勗örnyéke ᔗ勗öbbcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti ᔗ勗ársulás ált l megbízott belsᔗ勗 ellenᔗ勗r végzi

14 N k kéri ké viselᔗ勗-testᔗ勗letet hogy kézᔗ勗elt rtáss l elezze h elᔗ勗og d módosítást ké viselᔗ勗-testᔗ勗let egyh ngᔗ勗 sz v záss l meg lkott z lábbi rendeletetᔗ勗 ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü n k 1ᔗ厗/2008.(X.2ᔗ厗.) nd ᔗ勗zervezeti és ᔗ勗űködési ᔗ勗z bályz tról szóló 11/ 006 (Xᔗ勗ᔗ勗 8 ) rendelet módosításáról rendelet kihirdetveᔗ勗 008 október 7 n án rendelet h tályb lé ᔗ勗 008 október 7-én 9.ᔗ厗. k ű ᔗ厗d nd ᔗ厗k ᔗ厗 - ᔗ厗 n n ᔗ勗 105/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete ᔗ勗özé -m gy rországi ᔗ勗egionális ᔗ勗özig zg tási ᔗ勗iv t l ᔗ勗 / 008 számᔗ勗 törvényességi észrevételével k csol tb n z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 ké viselᔗ勗-testᔗ勗let tudomásul veszi hogy mul sztásos törvénysértést v lósított meg zz l hogy z 1997 évi CXL törvény 77 勗-b n ᔗ勗ogl lt rendelet lkotási kötelezettségének törvény 1998 nuár 1- én történt h tályb lé ését követᔗ勗en nem tett eleget ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elkéri ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre kör egyzᔗ勗t hogy helyi közművelᔗ勗désrᔗ勗l szóló rendelet tervezetét készítse el és ter essze ké viselᔗ勗testᔗ勗let elé ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elkéri ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert hogy h tároz tról ᔗ勗özé - m gy rországi ᔗ勗egionális ᔗ勗özig zg tási ᔗ勗iv t l vezetᔗ勗 ét tá ékozt ss ᔗ厗 : ᔗ勗r ᔗ勗örös ndre kör egyzᔗ勗 dᔗ厗: 008 december 1 rendelet-tervezet elᔗ勗ter esztésére 9.5./ ü b ᔗ厗 N k kéri ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zását hogy ᔗ勗iskunl cház ᔗ勗olgármesterével z ᔗ勗gyeleti ellátáss l k csol tb n tárgy l on Elmond hogy ᔗ勗iskunl cház -ᔗ勗 ork - ᔗ勗gyeleti ellátáss l k csol tos szerzᔗ勗dés 008 október 1-vel le ár ᔗ勗 ott z önkormányz t z ᔗ勗gyeleti ellátás működtetési költségeinek ᔗ勗elosztásáról ánl tot ᔗ勗iskunl cház ᔗ勗olgármesterétᔗ勗l Ebben szere elnek oly n költségek is melyek ᔗ勗özséget nézve nem reális k ( l n li nᔗ勗vér bérköltsége) 勗rkezett egy másik ánl t is énzᔗ勗gyi vezetᔗ勗tᔗ勗l

15 ki l kosság rányos n osztott meg költségeket szerzᔗ勗dés láírás m i n on történt és erre z láírásr elᔗ勗ele tették meghívni ᔗ勗özség ᔗ勗olgármesterét hhoz hogy z i l kosok részére is megoldott legyen z ᔗ勗gyeleti ellátás ᔗ勗elvette k csol tot z ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗Z vezetᔗ勗 ével és ᔗ勗 h tároz tb n elrendelte hogy míg nem szᔗ勗letik megáll odás ᔗ勗rᔗ勗on ᔗ勗t végezze el z ᔗ勗gyeleti ellátást ᔗ勗r ᔗ勗on ᔗ勗t korábbi megáll odásb n ᔗ勗ogl lt ᔗ勗eltételekkel z 勗Eᔗ勗 ᔗ勗in nszírozás összegéért tehát lussz költség nélkᔗ勗l elvégzi háziorvosi ᔗ勗gyeleti ellátást ᔗ勗iskunl cházáv l történᔗ勗 tárgy lások leᔗ勗olyt tásához kéri ké viselᔗ勗testᔗ勗let hozzá árulását ᔗ勗 10ᔗ厗/2008.(X.22.). ú ᔗ勗özségi ᔗ勗nkormányz t ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗lete háziorvosi ᔗ勗gyeleti szolgál t ellátásáv l k csol tb n z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗iskunl cház ᔗ勗 gyközség ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗letének z ᔗ勗gyeleti ellátás működtetési költségeinek ᔗ勗elosztásár tett ánl tát nem tud elᔗ勗og dni ké viselᔗ勗-testᔗ勗let kéri ᔗ勗iskunl cház ᔗ勗é viselᔗ勗-testᔗ勗letét hogy z ᔗ勗 v sl tb n z ᔗ勗gyeleti ellátáss l nem összeᔗ勗ᔗ勗ggᔗ勗 (n li nᔗ勗vér bérköltsége) bérköltségeket ne szere eltesse ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elh t lm zz ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert hogy ᔗ勗entiek ᔗ勗igyelembe vételével ᔗ勗iskunl cház olgármesterével tovább tárgy l on z orvosi ᔗ勗gyeleti szolgál t működtetésérᔗ勗l ké viselᔗ勗-testᔗ勗let ᔗ勗elkéri ᔗ勗ovák ᔗ勗ál olgármestert hogy z ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗Z illetékes szervétᔗ勗l kér e tárgy lások beᔗ勗e ezéséig háziorvosi ᔗ勗gyeletet ellátó szolgált tó ki elölését ᔗ勗mᔗ勗 Novák Pál olgármester eith István egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 Dr. Vörös Andrea kör egyzᔗ勗

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. n b 20- n ü ᔗ厗 109/ 008 (XI 0 ) egyéb döntés Z1 110/ 008 (XI 0 ) beszámoló-egyéb C 111/ 008 (XI 0 ) beszámoló-háromnegyed éves C 11 / 008 (XI 0 ) költségvetési konce ció

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. u 28- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. u 28- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. b 17- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. 17- n ü ᔗ厗 1/ 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) 6/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17 ) 8/ 008 (0 17 ) 9/ 008 (0 17 ) 0/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 5- n ü ᔗ厗 / 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 6/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 7/ 008 (06 0 ) ályáz t-egyéb 1 8/ 008 (06 0 ) beszámoló-egyéb C 9/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. ú u 16- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. ú u 16- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 25- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. c u 25- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. k ób 22- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. k ób 22- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. c u 19- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. c u 19- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. január 26-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2011.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2007. ún u 21- n ü ᔗ厗 77/ 007 (VI 1 ) 78/ 007 (VI 1 ) 79/ 007 (VI 1 ) 80/ 007 (VI 1 ) 81/ 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 86/ 007 (VI

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. ún u 24- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. 30- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. 30- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy ORS ÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 MÁRA 1 & Az Országgyűlés Kulturális és s jtóbizottság H/2455. Bizottsági önálló indítvány Dr. Szili K t lin sszonyn k, z Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Kétdimenziós szerkesztés alapjai BMEEPAGA401 ᔗ剧adás 2 Rajzolás Rajzolás új új rajzelemek rajzolása/szerkesztése Az gy s rajz m k j mzᔗ剧 pontjait m gadhatjuk gérr (ba kattintássa ), bi ntyűz trᔗ剧 (koordinátákka

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

ᔇ南 Ü 34/2005. (X.23.) számú rendelete a eszthely kisebb beépített területei helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (.31) számú rendeletének módosításáról valamint az 5/2005.(.31.) számú rendelettel

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben