Változatos (felosztása is ), átmeneti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változatos (felosztása is ), átmeneti"

Átírás

1 Dunántúli dombság

2

3 Változatos (felosztása is ), átmeneti

4 Talajkörzetek alapján elkülönített tájtípusok 1 részben szubmediterrán hatás alatt álló, zárt erdejű, erdőgazdasági, bányászati és idegenforgalmi hasznosítású, közepesen tagolt középhegységi tájtípus; 2 főleg szubatlanti hatás alatt álló, részben zárt erdejű, erősen tagolt, magasra kiemelt dombsági tájtípus; 3 mérsékelten kontinentális, szubatlanti vagy szubmediterrán hatás alatt álló, erdő- és mezőgazdasági hasznosítású, közepesen tagolt dombsági tájtípus; 4 kontinentális és szubatlanti hatás alatt álló, mezőgazdasági hasznosítású, gyengén tagolt dombsági tájtípus; 5 differenciáltan szubatlanti, szubmediterrán és kontinentális hatás alatt álló, löszös kultúrmezőségű, erősen hullámos síksági tájtípus; 6 szubatlanti és szubmediterrán hatás alatt álló, szélfújta homokkal fedett, mezőgazdasági hasznosítású síksági tájtípus; 7 azonális, hidro- és szemihidromorf talajú, rét-legelő hasznosítású síksági tájtípus

5 Tájtípusai és tájai 1. Futóhomokos hordalékkúpsíkságok 2. Ártéri síkságok 3. Önálló dombságok 4. Karbonátos kőzetekből és homokkőből álló alacsony középhegységek az előterüket képező eróziós és deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek, dombságok Balaton-medence Külső-Somogy Belső-Somogy Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék

6 Balaton-medence Kis-Balaton-medence 2 Nagy-berek 2 Somogyi parti sík 2 Balaton Balatoni riviéra Tapolcai-medence Keszthelyi riviéra Külső-Somogy Nyugat-Külső-Somogy 3 Kelet-Külső-Somogy 3 Dél-Külső-Somogy 3 Belső-Somogy Marcali-hát 3 Kelet-Belső-Somogy 1 Nyugat-Belső-Somogy 1 Közép-Dráva-völgy 2 1. Futóhomokos hordalékkúpsíkságok 2. Ártéri síkságok 3. Önálló dombságok 4. Karbonátos kőzetekből és homokkőből álló alacsony középhegységek az előterüket képező eróziós és deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek, dombságok

7 Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék Mecsek-vidék Mecsek hegység 4 Baranyai-Hegyhát 4 Baranyai-dombság Pécsi-síkság Geresdi-dombság 4 Villányi-hegység 4 Dél-Baranyai-dombság 4 Tolnai-dombság 3 Völgység Tolnai-Hegyhát Szekszárdi dombság Zselic 3 Észak-Zselic Dél-Zselic

8 Dunántúl erózióbázisai a pliocénban, ill. az alsó- és középpleisztocénban

9 Futóhomokos hordalékkúpsíkságok (Kelet- és Nyugat-Belső Somogy) Pleisztocén: a Zala és a Tapolcai-medence felől érkező patakok akkumulálnak Würm: a Balaton, mint erózióbázis akkumulációt felváltja az eolikus felszínformálás A pannóniai agyagos-homokos üledékre 5-8 m vastag futóhomok rakódott, néhol 1-3 m vastag lepelhomokká vékonyodott A két kistájat kettéválasztja a Marcali-hát, ami D-en lealacsonyodik. Kis reliefenergiájú terület ( csapadékos a homok kötöttebb kisebb homokformák). Formái (görgetettebb a homok): szélbarázdák, garmadák, maradékgerincek, széllyukak, homokleplek.

10 A Dunántúli-dombság viszonylagos magasságkülönbség-térképe (Belső-Somogy: átl.tszfm.: 173 m, Külső-Somogy: 186 m, Zselic: 211 m)

11

12 Belső-Somogy további tájak ÉNy-DK és rá merőleges szerkezeti vonalak határozzák meg süllyedések, medencék Marcali-hát ( önálló dombság ) Legnyugatibb meridionális hát, 50 km hosszú, elkeskenyedik (10km ) 5-15 m vastag lösztakaró (hullóporból, ill. áthalmozott lejtőlöszből) löszlepusztulási formák É-on 200 m tszfm-ú meredek perem, D-en hosszan elnyúló lanka Ny-i és K-i peremén vetődések lépcsős Deráziós völgyek, vízmosások, csuszamlások Közép-Dráva-völgy ( ártéri síkság ) Morotvákkal, elhagyott medrekkel tarkított, 1-4 km széles É-on a futóhomokos térszíntől m-es peremmel, ezt hármas terasz tagolja Kavics, homok, agyag kisebb bányák

13

14 Belső-Somogy éghajlata Mérsékelten meleg és mérsékleten nedves Évi átl.khőm.: 10 C Egyik legenyhébb telű középtájunk

15 Belső-Somogy vízrajza Pleisztocén vége, futóhomokmozgás természetes mélyedések + bő csapadék sűrű vízhálózat (sok mesterséges meder) Állóvizekben gazdag (természetes: futóhomokos mélyedések, mesterséges: tározó, halastó (M1)), pl.: Baláta-tó (1942, fűz és égerláp) Talajvíz: 1-2, 6-10 m; rétegvíz: kö- és fe-miocén üledékekből Termálvízben gazdag, alig hasznosított (Csokonyavisonta, Csisztapuszta, Nagyatád, Barcs) Babócsa

16 Belső-Somogy élővilág Csapadék növekedésével: gyertyános tölgyesek, kocsánytalan és cseres tölgyesek tölgyelegyes és gyertyános bükkösök Nedves ártereken: tölgy-kőris-szil le.; széles völgyek: égerligetek, fűzlápok Száraz homoki területeken: mészkerülő homokpusztai veg. Baláta-tó: nádasok, zsombéksásos reliktum (békabuzogány, tóalma), tó körül hatalmas égerláp, benne tőzegmoha foltok Homokbuckáin borókás nyíresek (Barcsi ősborókás) Erdőknek kedvező viszonyok, mégis 1/3! Baláta-tó

17 Baláta-tó legnagyobb nevezetessége a Magyarországon csak itt található (és a Földön is csak mintegy ötven helyen élő) rovarfogó hínárnövény, az Aldrovanda. A területen él Magyarország ritka jégkori reliktum kisemlőse, a csalitjáró pocok. A feketevipera Magyarországon csak itt él.

18

19 Belső-Somogy talajok Csapadék növekedésével: nő a talajok átmosódása, kilúgzása Külső-Somogyban mezőségi talajok, Ramann-féle barna erdőtalajok, majd abet Belső-Somogyban: homokosabb szövet+csapadék: uralkodó az abet Marcali-hát: lösz vályog, agyagos vályog Mélyebb területek: magas tj-víz nyers és humuszos öntéstj-ok Dráva-völgy: 2/3 részük mészmentes öntés réti és réti tj, előfordul tőzeges láptalaj, kovárványképződés

20 Kovárványcsíkok

21 Ártéri síkságok (Kis-Balaton-medence, Nagy-berek, Somogyi parti sík, Kö-Dráva-völgy) Kis-Balaton-medence, Nagy-berek: egykor a Balaton része Zala fenékpusztai kaptúrája = Castrum és Kis-Balaton mer.hátának átvágása a folyó a Balaton felé fordult (szűrőfunkció ) Boglári- és fonyódi Vár-hegy bazalttufa kúpja Somogyi-parti-sík 2-4 km széles, berkeknél szélesebb berkek közötti hátak meredek, alámosott É-i peremmel (10-70 m, abrázió): szemesi, földvári, világos-aliga-kenesei magaspartok

22 Berkek: futóhomokos térszínek, meridionális hátak közé benyúlva Nagy-berek turzásokkal különül el (elegyengetés ), a Fonyódi-hegy megosztja (Nagy-, és Ordai-berek)

23 Ártéri síkságok - éghajlat Balaton közelsége fűt-hűt Dráva-völgy: D-i fekvés Eltérő csapadékellátás más körzet Nyáron > 21 C (Somogyi-partisík)

24 Vízrajz Kis-Balaton és Nagy-berek: csatornahálózat ár- és belvízmentesítés, vízvédelem (pl.: Nyugati-övcsatorna) Hidromorf talajok; Talajok Tőzeg! (néhány dm 8 m) Élővilág BaNP Kis-Balatoni tájegység: nádas-zsombékos, fűz- rétlápok, égeres láperdők Nagy-berek: Natúrpark lehet (fenntartható tájhasználat) Duna-Dráva NP

25 a Balaton medence (Balaton, Balatoni-riviéra, Tapolcai-medence, Keszthelyi-riviéra) A Veszprémi-fennsík és a balatoni Riviéra tömbszelvénye

26 Önálló dombságok (Marcali-hát, Külső-Somogy, Zselic, Tolnai-dombság) Pleisztocén: Dráva-menti, majd Felső-Kapos-Kalocsai süllyedék meridionális vízfolyások, akkumulálnak Szerkezeti mozgások meridionális völgyhálózat átalakul aszimmetrikus kibillenések, dombsági peremeken lépcsős vet. általános emelkedés fokozott völgyképződés (eróziós, deráziós) Lösztakaró képződése (K felé vastagodó)

27 Marcali-hát Nyugat-Külső-Somogy: őrzi a meridionalitást 5-10 km széles, km hosszú hátak és völgyek, meredek É-i perem (300 m): Boglári-, Karádi-, Balatonföldvári-hát Kelet-Külső-Somogy: újpleisztocén szerk-i mozgások KÉK- NyDNy irányú, aszimmetrikus völgyek és hátak, meredek, csuszamlásos É-i lejtők, D-i lankák Balaton-Jaba közötti hát Jaba-Kis-Koppány közti hát Kis-Koppány-Koppány közötti hát Sió-Kapos menti löszfelszín, Dél-Külső-Somogyi löszfelszín: gyengén tagolt, löszfedte alacsony ( m) dombság

28 Külső-Somogy tájai és domborzata

29 Balatonakarattya, magaspart

30 (Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék) Zselic: Közép-pleisztocén: az egykor meridionális völgyeket kiemelkedő Ny- K-i vízválasztó osztja ketté, K-i részének fővölgyei is Ny-K-iek É-Zselic: > 300 m, lépcsős keresztmetszetű mély völgyek tagolják, lm. Hollófészek (358 m) D-Zselic: akár 40 m-re is vastagodó lösztakaró lepusztulásformák

31 Tolnai-dombság: Tolnai-hegyhát: Ny-i és É-i pereme kiemelt, tömegmozgásokkal lankásított töréslépcsőkkel ÉNy-DK-i fővölgyek és féloldalasan kiemelt hegyhátak (ÉNy-i lejtőjük meredek, csuszamlásokkal és árkokkal tagolt) Lösztakarója m vastag is lehet változatos lepusztulásformák (löszmélyút, löszdolina, löszszakadék, löszpiramis) Völgység: hasonlóképp Ny-i és ÉNy-i része kiemeltebb (250m), völgyekkel tagolt; DK-i része lösszel fedett, széles völgyekkel tagolt Bonyhádi-medence Szekszárdi-dombság: A Sárköz síkjából töréslépcsőkkel emelkedik ki (300 m) Mély völgyekkel sűrűn tagolt (tükrözi az óidei alaphegység szerkezetét), kiemelt és megbillent löszhátak (20-40m-es takaró) löszformák, deráziós völgyek, csuszamlások

32 Löszmélyút

33 Éghajlat Mérsékelten meleg és mérsékelten nedves körzet, kivéve a Külső- Somogy K-i peremét Papírforma ( mm, óra, 21 C, >-1 C) Vízrajz Vízfolyásaik Sió-Kapos/Dráva/Duna Vastag lösztakaró jó vízáteresztő és tározó kiegyenlített vízjárás (kivéve kisebb patakokat, ereket, időszakos: T-Hh., Sz-d.) nagy hordaléktartalom (híg iszap és sárfolyás) gyors völgytalpi feltöltés árvízveszély Tagolt felszín állóvizek többsége mesterséges, elgátolt (Pacsmagi-t.) Talajvíz: 2-4m, löszhátakon >10m Felsőpannon homokrétegekből: rétegvíz és hévíz (Igal, Dombóvár, Kaposvár, Tamási)

34 Talajok Tagolt felszín, változó csap.viszonyok sokféle - Kiemelt térszíneken abet - Alacsonyabb helyeken, ill. K felé: barnaföld, cszj bet, - Legkeletebbre: mészlepedékes cszj. is megjelenhet - Völgytalpakon öntés réti talaj a leggyakoribb, és más vízhatású tj-ok - Talajerózió (erősen tagolt, erdőtakaróját vesztett, lösszel fedett) földes kopárok, lejtőhordalék talajok

35 Növényzet Illír és pannon flóratartomány Zselic, Marcali-hát csapadékos tetőin: illír bükkösök K, ÉK felé: illír gyertyánosok, cseres-tölgyesek Külső-Somogy K-i peremén: szubmediterrán molyhos tölgyesek és bokorerdők, tatárjuharos lösztölgyesek Zselici TK

36 Mecsek és Tolna-Baranyai dombvidék Karbonátos kőzetekből és homokkőből álló alacsony középhegységek az előterüket képező eróziós és deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek, dombságok Mecsek- és Villányi-hg. + hegylábfelszíneik: Baranyai-Hegyhát, Dél-Baranyai-, Geresdi- dombság Aljzat: többszörösen átkristályosodott kőzetek (pala, gneisz, gránit), felszínen csak a Mórágyi-dombságon Mecsek: kőzetei DNy-ról ÉK felé fiatalodnak, egykori Tethys ÉNy-i peremén halmozódtak fel: Ny-i Mecsek: DNy-i részen: permi hkő K, ÉK: triász képz. (Jakab-hegyi kongl. és hkő) kö-triász: sötét színű mészkövek (Lapisi, Zuhányi mkő) fe-triász: homokkő (Karolinavölgyi hkő)

37 Mórágyi Migmatit komplexum, Mórágyi gránit feltárása (utolsó metamorfózisa millió éve)

38 Perm: ÉNy-ról folyóvízi és sóstavi üledék, félsivatagi égh. vörös, szürke, zöld hkő Triász: elején szintén sivatagi égh. vörös hkő és kavicsos ül., + kovás kötőanyag Jakabhegyi hkő

39 K-i Mecsek: jura és kréta időszaki képződmények: karbonátos üledékek (márga, mkő, hkő) jura eleji feketeszén kréta eleji párnalávák Tethys bezárul kréta végére kialakul a hegység pikkelyes, gyűrt szerkezete = kiemelkedés (geomorfológiai inverzió) lepusztulás (a-miocénig) Mecsek legfelső lepusztulási felszíne (pl. Misina, Zengő) Pannon-beltó középső és hegységperemi területekre miocén üledékek abráziós és pedimentációs hegylábfelszín-képződés Pleisztocén: kiemelkedés lépcsősen mélyülő völgyel szabdalják fel + Ny-i Mecsekben karsztosodás (triász mkövön) Periglaciális folyamatok, csuszamlások, eróziós-deráziós völgyi felszabdalódás, lösztakaró felhalmozódása

40 Jura mészkövön kialakult Ferde vízesés az Óbányai-völgyben

41

42

43 Domborzat Mecsek: D-ről meredek peremmel, É felé lankásabb Ny-i Mecsek: Ny-K irányú sasbércek (Tubes 611 m) Alacsony karsztfennsíkok (Abaligeti, Orfűi-, Melegmányi-k.) K-i Mecsek: sugaras sasbércek, kp.: Zengő (680 m) Középső-Mecsek: 400 m-es plató Villányi-hg.: keskeny vonulat Ny-K-i irányban (szerkezetileg hozzá: Beremendi rög) pikkelyes szerkezetű mészkőrétegek karrmezők, számos barlang, bánya (Szársomlyó) Templom-hegy: TT, triász és jura mészkövek, >150 ammnitesz-faj

44

45

46 Hegységelőtéri dombságok Baranyai-Hegyhát (M): m, miocén andezit és agyagos-homokos üledék csuszamlások, + bányászat (Komló) Dél-Baranyai-d (Bd): Ny-i részén óidei képződményen néhol közvetlenül lösz K-en vastag pannon rétegek DNy-i részén sűrű, ÉD irányú völgyek, K-en már ÉNy-DK Pécsi-síkság (Bd): Pleisztocén 2. felében süllyedt be jelenkori hordalék Geresdi-d. (Bd): Metamorf kőzetei (karbon gránit és kr-os palák) É-i perem felszabdalt meredek lejtőin fsz-re kerülnek, D-i felén széles völgyközi hátak

47 Éghajlat Mérsékelten meleg és mérsékleten nedves (kivéve a Mecsek lm. tetőit) A Mecsek csapadékválasztó 800/680 mm <2050 óra csak a Baranyai-Hegyháton

48 Vízrajz Vízfolyások Dráva, Duna; Sok mesterséges állóvíz (Orfűi-tó) Karsztforrások vízbázis! (üdülőtelepek, meddőhányók ) Dombsági tájakon tjvízkészlet, Pécsi-med.: 0-4m, nitrátosodás!! Talajok Baranyai-d.: barnaföld (jó termőképességű), D, DK-i peremen mészlepedékes cszj. Is Mecsek, Baranyai-Hh.: csapadékosabb abet perm hkövön podzolos bet, mkövön rendzina

49 Energiahordozók

50 Kővágószőlős, uránbánya zagytározói

51

52 Növényzet Pannóniai és illír jellegű cs-t magasabban illír gy-t és bükkös K-i peremen tatárjuharos lösztölgyesek Magas tjvízszintű helyeken, mkövön, hkövön Mecsek: szubmediterrán hatás!! K-Mecsek TK, illír elemek (szelídgesztenye, bánáti bazsarózsa, stb.) Villányi-hg.: illír flóratartomány! Erdők és szántók aránya: Mecsek: 60%, D-Baranyai-d.: 5-15% Szőlők aránya: Villány 28%

53

54

55

Zalai-dombság. Tartalomjegyzék

Zalai-dombság. Tartalomjegyzék Zalai-dombság Elhelyezkedés Magyarország (Zala megye) Legmagasabb pont 338 m [1] A Zalai-dombság Magyarország nyugati határszélén elterülő középtáj. Kialakulásában a legfőbb szerepet a tengeri üledékképződés

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel,

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN

OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék, Eger OTKA BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI (PUFFER)-ZÓNA GEOLÓGIAI ÉRTÉKVÉDELEMBEN JÁTSZOTT SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA AZ EGRI- BÜKKALJA MINTATERÜLETE ALAPJÁN Dobos

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak I. Általános jellemzők Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak - földtan-geológia: A Földkéreg szerkezetével, fejlődésével foglalkozó tudományág - Földkéreg: A Föld legkülső, szilárd

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés I. Bevezetés A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé vált. Alapvető célként a meglevő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA Általános adatok Magyarország Európa közepén a Közép-Duna medence alacsonyabb központi részén fekszik, az Osztrák Alpok keleti gyûrûje és a Kárpátok hegyeinek gyûrûjében,

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...7. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 7 1.2.2 Területhasználat... 7 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN. Dr. Márton László

A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN. Dr. Márton László A TERMÉSZETES CSAPADÉK ÉS AZ N, P, K, Ca, Mg MŰTRÁGYÁZÁS TERMÉSÖSSZEFÜGGÉSEI TARTAMKÍSÉRLETEKBEN Dr. Márton László Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest, 2013 1 A TERMÉSZETES

Részletesebben

Jelentős vízgazdálkodási kérdések

Jelentős vízgazdálkodási kérdések Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.hu Jelentős vízgazdálkodási kérdések a részvízgyűjtő területén

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút környezeti hatástanulmánya (Environmental Impact Statement) Készítette: Amplitude Kft. Pécs, 2014. február Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A Pécs-Beremend

Részletesebben

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése Földrajzi ÉrtesítőXLVI. e'vf 1997. 3-4. füzet, pp. 249-262. A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése BARCZI ATTILA - GYIMÓTHY GÁBOR 1 Bevezetés A talaj hazánk egyik legfontosabb,

Részletesebben

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík 1. ALFÖLD 1.1. Duna menti síkság 1.1.1. Pesti-síkság 1.1.11. Vác Pesti-Dunavölgy 1.1.12. Pesti hordalékkúp-síkság 1.1.2. Csepel Mohácsi-síkság 1.1.21. Csepeli-sík 1.1.22. Solti-sík Solti-halom, Tétel-halom

Részletesebben

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság /fax: 94-333 766 : 30-2049 496, 30-2049 497 E-mail:okohydro@t-online.hu KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szombathely,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült a Tápiómenti Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. szeptember hó PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező

Részletesebben

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2014. "Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínű, hogy nukleáris fegyvereit

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A CSEREHÁT TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA (18 20. SZÁZAD)

A CSEREHÁT TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA (18 20. SZÁZAD) Az ANP Füzetek eddig megjelent kötetei: 1. TÓTH, E. & HORVÁTH, R. (eds.) (1997): Research in Aggtelek National Park and Biosphere Reserve. Proceedings of the Research, Conservation, Management Conference.

Részletesebben

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Fórián Tünde Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Földrajzi fekvés A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A táj határainak pontos meghatározását

Részletesebben