Dunántúli-középhegység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunántúli-középhegység"

Átírás

1 Dunántúli-középhegység

2

3

4 Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel, hegységperemi dombságokkal kapcsolódik a Kisalföldhöz; É: a Duna teraszos völgye övezi; ÉK: árkos hegységközi medencék választják el a Visegrádi-hegységtől. DK: medencedombságokkal, lankás hegylábfelszínekkel hajlik a Mezőföld síkjára; D: a Balaton hegységelőtéri süllyedéksorozata különíti el a Dunántúli-dombságtól.

5 FÖLDTÖRTÉNET - ÓIDŐ Aljzat: gyenge és közepesen metamorfizált kaledóniai és variszkuszi hegységroncsok képezik; m vastag üledékek agyagpala, fillit, szilúr, (graptoliteszek) Balaton-felvidék diabáz, Velencei gránit Kékkúti mészkő, Szabadbattyáni mészkő HEFOP

6 Perm: vörös homokkő Balaton-felvidék Meleg-féligszáraz éghajlat Térszínek többszöri tönkösödésen kellett hogy keresztülmenjenek. HEFOP

7 KÖZÉPIDŐ Tethys kinyílása Triász Dachsteini mészkő Fődolomit tengeri üledékképződés HEFOP

8 Júra Kréta Tektonikai mozgások: takaróképződés, pikkelyeződés és gyűrődés ment végbe, Hegységgé válás HEFOP

9 Kréta felszínfejlődés Trópusi felszínfejlődés trópusi torony- és kúpkarsztos tönkfelszín képződött. Bauxit Szőc Nyírád Halimba Gánt HEFOP

10 HEFOP

11 ÚJIDŐ - HARMADIDŐSZAK A harmadidőszakban a hegység fő tömege részekre töredezett sasbércsorozatokra és hegyközi medencesorokra tagolódott HEFOP

12 EOCÉN Elöntés üledékek Széntelepek (Tatabánya, Oroszlány, Nagyegyháza, Mány Vulkáni-tevékenység Velence-hegység andezitek HEFOP

13 Oligocén Kiemelkedés Lepusztulás HEFOP

14 Miocén Mai szerkezet és morfológia kialakulása, Végén: szigetsorokat, öblözeteket formálva emelkedett ki a pannóniai tóból. Pannon-tó abrázió (a tengerhullámzás pusztító tevékenysége) HEFOP

15 Pannon HEFOP

16 Bazaltvulkanizmus PLIOCÉN Mind a földkéreg, mind a kőzetburok vastagsága a Pannon-medence területén az átlagosnál jóval kisebb Európa alatt nagy kiterjedésű, az asztenoszféra normális hőmérsékleténél forróbb köpenytartomány húzódik. Magmaképződés HEFOP

17 2-6 millió évvel ezelőtt HEFOP

18 Bazaltvulkanizmus: Balaton-felvidék Gulács Csobánc Szent-György-hegy Badacsony HEFOP

19 A Tihanyi- félsziget vulkánossága 7 millió éves maar-vulkanizmus Utóvulkáni működés gejzírek HEFOP

20 HEFOP

21 PLEISZTOCÉN Interglaciálisokban a folyóvízi eróziós bevágódás, a völgyképződés Glaciálisokban periglaciális folyamatok (sár- és talajfolyás, csuszamlások, fagyaprózódás stb.) jellemezték. HEFOP

22 Krioplanációs folyamatok Kőtenger Törmelékhalmaz Torony HEFOP

23 A hegylábfelszíneken és a medencékben megindult a lösz és a löszszerű lejtőüledékek felhalmozódása. tanúhegyek. kipreparálódása Hegység emelkedése HEFOP

24 KARSZTOSODÁS Barlangok: nincs nagy barlangrendszer Oka Földtani szerkezet TAGOLTSÁG, TÖREDEZETTSÉG A fiatalabb takarórétegek nagy elterjedése, melyek a kialakult karsztjelenségeket is sokfelé eltakarják, sőt eltömik. HEFOP

25 Gerecsében és a Budai-hegységben a Duna és mellékpatakjainak teraszaihoz igazodva édesvízimészkő-szintek települtek HEFOP

26 DOMBORZAT ÁTALAKÍTÁSA Emberi tevékenység. Erdőirtások Földművelés Bányászat szénbányászat (Ajka, Dorog, Tatabánya-Oroszlány) bauxit HEFOP

27 FELSZÍNTÍPUSOK 1. Középhegységi fennsíkok. 2. Bazaltvulkáni kúpok és tanúhegyek. 3. Hegyközi medencék. árkos süllyedékek sorozatai (Zirci-, Budakeszimedencék stb.). HEFOP

28 4. Hegységelőtéri dombságok-síkságok. eróziós és deráziós formák; jó részük mezőgazdasági művelés alatt áll, felszabdaltság HEFOP

29 5. Síkságok árterek, alacsony teraszok hordalékkúp-felszínek mélyfekvésű medencetalpak HEFOP

30 TALAJ A permi homokkő vörös málladéktakaróján többnyire savanyú talajok, a gránitfelszíneken agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. A karsztos, vízhiányos mészkő- és dolomittérszíneken a talajképződés lassú, mállási termék alig képződik, ezért csak sekély váztalajok, vékony rendzinatakarós termőrétegek alakulhattak ki. HEFOP

31 A dombsági és hegységelőtéri térszíneken jellegzetes képződmények a lösz és löszszerű üledékfelhalmozódások, az eluviális-deluviális üledéktakarók, a többszörösen áthalmozott üledéktípusok. Ezek a barna erdőtalajok (csernozjom barna erdőtalaj, Ramann-féle erdőtalaj) kitűnő alapkőzetei. Szárazabb területeken a mészlepedékes csernozjom fejlődött ki. HEFOP

32 Éghajlat Földrajzi helyzete miatt a szubkontinentális jelleg mellett a szubmediterrán hatás is érvényesül. Csapadék-ellátottságát meghatározza, hogy délnyugat-északkeleti csapása merőleges az Atlanti-óceán felől érkező légtömegekre, így a hegység nyugati oldalán több csapadék hull, keleten viszont főnhatás érvényesül. A csapadék átlagos évi összege a Bakonyban a legmagasabb (a Magas-Bakony fennsíkjain akár mm), míg legszárazabb területei a Balatonfelvidék délkeleti pereme, ahol a csapadék évi összege 600 mm alatt van, sőt az esőárnyékos hegységelőtereken alig több mint 500 mm. A januári hőmérséklet 1,5 és 4 C között váltakozhat; a legenyhébbek a telek a Balatoni-riviéra térségében ( 1 C). A nyári hőmérséklet a magasság növekedésével csökken; 300 m felett a júliusi középhőmérséklet 19,5 C-nál alacsonyabb, a legmagasabb részeken a 17,5 C-t sem éri el. Az uralkodó északnyugati szél az északnyugati-délkeleti árkokban jelentősen felerősödhet (Móri-árok, Pilisvörösvári-árok, Budaörsimedence; utóbbiban mérték hazánk eddigi legnagyobb szélsebességét). Speciális, főn jellegű szél alakulhat ki a Balatonfelvidéken, a Tési-fennsík keleti előterében (Inota) és a Vértes keleti peremén (Csákvár). HEFOP

33 NÖVÉNYZET A Dunántúli-középhegység növényföldrajzilag a Bakonyicum önálló flóravidékét képezi, amelyen ugyanakkor erősen érződik az Északiközéphegység, az Alföld, illetve főként a délnyugati szubmediterrán területek hatása. HEFOP

34 A klímazonális vegetáció egységei közül elsőként a bükkösöket említjük, amelyek nagyobb összefüggő foltokban az Északi-Bakonyban fordulnak elő. A gyertyános-tölgyesek az enyhén savanyú talajokat kedvelik, olykor elegyes társulásokat alkotnak. Szép állományaik fordulnak elő a Bakonyban, a Vértesben. A cseres-tölgyesek inkább az agyagbemosódásos barna erdőtalajokon tűnnek fel, elsősorban a hegység alacsony peremi fennsíkjain, harmadidőszaki laza üledékekkel takart sasbércein, peremi medencéiben és dombságain. HEFOP

35 A Dunántúli-középhegység vegetációjának talán legjellegzetesebbjei a száraz tölgyesek: a karsztbokorerdők és karszttölgyesek. Ezek a legkiterjedtebb felszínépítő kőzeteken, a dolomiton és mészkövön élnek. HEFOP

36 A Dunántúli-középhegység tájai 1. Keszthelyi-hegység 2. Bakony 3. Vértes 4. Velencei-hegység 5. Gerecse 6. Pilis 7. Budai-hegység

37 Bakony Határai: Ny: Keszthely- hévízi árok. K: Móri- árok. D: Balaton és a Sárrét süllyedéke. É: A Bakony dombsági előtere észrevétlenül megy át a Kisalföldbe.

38

39 A Bakony tagolása A Veszprém- devecseri töréses- árkos süllyedék két részre bontja: Északi- (Öreg-) Bakony. A Zirc- Eplény- Veszprém vonal mentén kettéválik: Nyugati- (Magas-) Bakony Keleti- Bakony Déli- Bakony. A Veszprém- nagyvázsonyi árkos süllyedék (Litéri- törés) mentén kettéosztódik: Déli- Bakony. É-i rész Balatonfelvidék. D-i rész

40 A Bakonyvidék tájai

41 5.1. Bakonyvidék Keszthelyi-hegység Tátika-csoport Keszthelyi-fennsík A két egység között a Zsidimedence húzódik.

42

43

44

45 Balaton-felvidék Badacsony-Gulács-csoport Balaton-felvidék Vilonyai-hegyek

46

47 Déli-Bakony Veszprém Nagyvázsonyi-medence Kab-hegy Agártető-csoport Sümeg Tapolcai-hát Devecseri Bakonyalja

48

49 Északi-Bakony Öreg-Bakony Bakonyi kismedencék Kelet-Bakony Veszprém-Devecseri-árok

50 Cuha-völgy

51

52 Pápai Bakonyalja Pannonhalmidombság Súri-Bakonyalja Bakonyalja

53

54 5.2. Vértes Velencei-hegyvidék Vértesaljai-dombság Bársonyos Által-ér-völgy Móri-árok

55

56 Vértes-hegység Vértes-fennsík Vértes peremvidéke Gánti-medence

57 Velencei-hegység és környéke Zámolyi-medence Sőrédi-hát Lovasberényi-hát Velencei-hegység

58 5.3. Dunazug-hegyvidék Gerecsevidék Nyugati-Gerecse Központi-Gerecse Keleti-Gerecse Gerecsei kismedencék

59

60 Bicske-Zsámbéki-medence Etyeki-dombság Zsámbéki-medence

61 Budai-hegység Budai-hegyek Tétényi-fennsík Budaörsi- és Budakeszi medence

62

63 Pilis-hegység Pilisi-hegyek Pilisi-medencék

64

65

66 Nummuliteszes mészkő

67 Nummuliteszes mészkő

68 Hippuriteszes mészkő

69 Karros mészkő a Bakonyban

70 Bakony dolomitsziklák

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Bora Gyula - Nemerkényi Antal..1 Magyarország földrajza a középiskolák számára '...-...JJL~~1fi~J1CQJlt~ Bevezetés 9 Magyarország természeti viszonyai 11 Magyarország földrajzi helyzete 11 Magyarország

Részletesebben

Magyarország földana és természeti földrajza

Magyarország földana és természeti földrajza Magyarország földana és természeti földrajza Dávid János főiskolai docens Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakmódszertani Tanszék Új tanulmányi épület 126-os szoba, 82/505-844 titkárság: 127-es szoba,

Részletesebben

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése

A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése Földrajzi ÉrtesítőXLVI. e'vf 1997. 3-4. füzet, pp. 249-262. A Balatoni-Riviéra kistáj és a Tihanyi-félsziget talajképződése BARCZI ATTILA - GYIMÓTHY GÁBOR 1 Bevezetés A talaj hazánk egyik legfontosabb,

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I.

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával EURÓPA

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-9 KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-9 KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Budapest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-9 KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG Budapest 2007. december Kabay Sándor Igazgató Közép-Duna tervezési

Részletesebben

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22

1.1 Természeti környezet...3. 1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...12. 1.4 Víztestek jellemzése...22 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG -völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-9 tervezési alegység Budapest,

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyihegységben NYDOP-2.1.1./F-09-2010-0003

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben