Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat"

Átírás

1 Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév

2 A Nyugat-magyarországi peremvidék Enyhén-erősebben metamorfizálódottkőzetekből épül fel, amelyre később üledékek rakódtak le. A hegységek előterében a pleisztocén folyamán az Alpokból érkező vízfolyások, az Ős-Duna, Ős-Rába, Ős-Répce és mellékpatakjai kavicstakarókat hoztak létre. A Soproni-hegység: gránitokból átalakult gneisz, üledékes eredetű kristályos palák a hegység legmagasabb pontja a Magas-bérc 557 m A Kőszegi-hegység: kőzetei óceáni aljzat, illetve üledékeknek a metamorfizációjával keletkeztek: zöldpala, szerpentin, kvarc- és mészfiilitek legmagasabb pontja az Írottkő 882 m

3 A Nyugat-magyarországi peremvidék A Fertőmelléki-dombság: a medencében löszös üledékek találhatóak, a Lajta mészkővel (miocén) fedett térszínein pedig karsztos formák jelennek meg. A Soproni-Vasi-síkság: az Ikva-, Répce-, Gyöngyös-, Rábasíkja és a Rába-völgy tartozik hozzá. Önálló dombságok: Kemeneshát Vasi-Hegyhát Zalai-dombság kistájai: Felső-Zala-völgy, Alsó-Zala-völgy, Kerka-menti-dombság, Göcsej, Principális-völgy, Letenyei-dombság, Mura-völgy, Kelet-Zalai-dombság

4 A Nyugat-magyarországi peremvidék A nagytáj éghajlatának sajátosságait alapvetően meghatározza, hogy a legközelebb fekszik az Atlanti-óceánhoz és éghajlatában még a Földközi-tenger hatása is megjelenik: mérsékelt kontinentalitás, csekély évi hőingásés egész évben jelentős csapadék ( mm) jellemzi. Sűrű vízhálózat, a természetes tavak jórészt a Rába holtágai.

5 A Dunántúli-dombság és a Mecsek Változatos tájtípusok, szubmediterrán jelleg A mezozoikum és harmadidőszak során a mélyebben fekvő területek kivételével szárazulatként fejlődött. A Pannon-beltóa Mecsek kivételével az egész területet beborította és változó vastagságú, homokos, agyagos üledékeket rakott le. A pleisztocénban jellemzően folyóvízi felszínformálás. A holocénbantőzeg és lápföldek képződtek (Kis-Balaton, Nagyberek) Több fázisban kialakult a Balatoni-tómedence. A pleisztocén szárazabb időszakában megindult a futóhomokmozgás (Belső- Somogy), majd lösz képződött (Tolnai-dombság, Külső- Somogy, Szekszárdi-dombság, Marcali-hát).

6 A Dunántúli-dombság és a Mecsek Belső-Somogy: Marcali- hát Kis- Balaton Dráva- völgy Nagyberek Külső-Somogy Tolnai-dombság Zselic Tolnai-hegyhát Völgység Szekszárdi-dombság

7 Mecsek vidék, Villányi-hegység és a Baranyaidombság Mecsek: A hegység legmagasabb pontja a Zengő (680 m) A Nyugati-Mecsek sasbérceinek jellegzetes formái a "Babás szerkövek", amelyek permi konglomerátumból alakultak ki. Karsztfennsíkjain (Abaligeti-, Orfűi-és Melegmányi-karszt) karsztformák dominálnak (dolinasorok, víznyelők, barlangok pl. Abaligeti-cseppkőbarlang). A Keleti-Mecsek sasbérceivel a Középső-Mecsek 400 m körüli magasságú, terjedelmes platója köti össze.

8 Mecsek vidék, Villányi-hegység és a Villányi-hegység: Baranyai-dombság A hegység legmagasabb pontja a Szársomlyó(442 m). Szerkezetileg ide tartozik a Beremendi-rög is. Területén szintén jelen vannak a karsztformák, karrmezők és több kisebb-nagyobb barlang is képződött. A déli oldal mediterrán flórájának unikális értéke a fokozottan védett magyar kikerics.

9 Mecsek vidék, Villányi-hegység és a Baranyai-Hegyhát: Baranyai-dombság Andezit, agyagos, homokos üledékek Átlagmagassága m, területén csuszamlások jellemzőek Baranyai-dombság: Ny-i részén az óideiképződményekre helyenként közvetlenül lösz települt, a völgyközi hátak vastag lösztakaróján löszdolinák is kialakultak. Pécsi-síkság: felszíne jelenkori folyóvízi hordalékkal fedett

10 A Dunántúli-dombság és a Mecsek A nagytáj éghajlatában mind a mediterrán, mind pedig az óceáni hatás érvényesül. Az évi csapadék a dombság DNy-i területein mm, ÉK-en viszont 700 mm alá csökken (Balaton környéke). A Mecsek mm csapadékot kap évente. A Mecsek csapadékválasztó hegység. A legkevesebb csapadékot (650 mm) a Dél-Baranyai-dombság DK-i területei kapják. A vízfolyások közös jellemzője a kiegyenlített vízjárás. A nagytáj állóvizekben is gazdag, de ezeknek csak egynegyede természetes eredetű. A Belső-Somogy kisebb természetes tavai többnyire a futóhomokos felszín mélyedéseihez kötődnek (Baláta-tó). A Külső-Somogy főleg mesterséges állóvizei közül kiemelkedő a védetté nyilvánított Pacsmagitavak.

11 A Dunántúli-középhegység A hegységvonulat csapásiránya DNy-ÉK-i, közel 200 km hosszan és 40 km szélességben szeli át a Dunántúl középső részét. Az alapja kristályos ókori röghegység, erre rakódott rá a jóval fiatalabb fedőhegység. Az ókori mélységi alaphegység kőzete mindössze egy helyen, a Velencei-hegységben bukkan a felszínre egy kisebb gránittömb formájában. A Dunántúli-középhegység törésekkel tagolt, kisebb gyűrődésekkel is jellemezhető, viszonylag alacsony magasságú. A legmagasabb pontja a Pilis-tető (757 m).

12 A Dunántúli-középhegység A Dunántúli-középhegység fontos éghajlati választóvonal a többnyire óceáni hatások alatt álló Kisalföld és a kontinentális Alföld között. A területen a hegységek északi oldala csapadékosabb, hűvösebb. A délkeleti oldalon a kontinentalitás jobban érvényesül. A nagyobb csapadék ellenére a felszíni vízhálózat ritkás, különösen a mészkő, dolomitfennsíkokon, ahol a mészkőkarszt a csapadékvizet elvezeti.

13 A Dunántúli-középhegység A Bakonyvidék: Aközéphegység legnagyobb területű hegység együttese. Keszthelyi-hegység: fő tömege a dolomit és a mészkő. A mészkőrögök számos kisebb medencét határolnak. Balaton-felvidék: Tapolcai-medence, bazaltsapkás tanúhegyek (Badacsony, Gulács, Szigliget) - bazaltorgonák (Szentgyörgyhegy, Badacsony). Tihanyi-félsziget: alapja pannon tengeri üledék amelyben még ma is fellehetők az egykori balatoni kecskekörmök azaz a Congeria-kagylókhéjmaradványai. A félszigeten vulkanikus nyomok is fellelhetők. Az egykori gejzírműködés emlékei a száznál is több gejzírkúp ( Aranyház ) maradványok.

14 A Dunántúli-középhegység Bakony:a területet borító hatalmas kiterjedésű erdőségek miatt sokáig Bakonyerdővolt a hegység neve. Keleti irányban a Bakony a lépcsőzetes süllyedékű Móri-ároknál végződik. Északi-Bakony(Öreg-Bakony): a Bakony legmagasabbra kiemelkedő része (Kőris-hegy, 704 m). Tipikus karsztos fennsík, erdősült táj. Bakonyalja: a Kisalföldet határoló dombvidék. Kavics, hordalékkúp és löszös homok borítja. Központi része a Pannonhalmi-dombság (Sokoró) benyúlik a Kisalföldre. Déli-Bakony: karsztterületén hosszú ideig jelentős bányászati tevékenység folyt (bauxit-, mangán-és barnaszén). Keleti része dolomitplató, a nyugati része bazaltfennsík és kavicstakaróval fedett, erdősült felszín. Fontosabb csúcsai a Kab-hegy (601 m) és az Agár-tető.

15 Vértes: A Dunántúli-középhegység Mészkőből és dolomitból álló, lapos fennsík. Vértesalja: A Bakonyaljához hasonló hegylábi felszín, átmenet a Kisalföld felé. Velencei-hegység: A Dunántúli-középhegység legidősebb képződménye. Különleges gránitlepusztulási formái az ingókövek ( kőzsákok vagy gyapjúzsákok ): a puhább málladéktakaró lepusztulása után visszamaradó gránittömbök. Legmagasabb pontja a Meleg-hegy (351 m).

16 A Dunántúli-középhegység A Dunazug-hegyvidék: a Vértestől a Tata-bicskei-árokkal elkülönülő Gerecse, Pilis és Budai-hegység alkotja. (A vulkanikus alapú Visegrádi-hegység anyaga és szerkezete alapján is a Börzsöny része, tájföldrajzilag így az Északi-középhegységhez tartozik.) Gerecse: mészkő- dolomitrögök sorozatából áll legmagasabb pontja a Gerecse-tető (634 m) gazdag karsztformákban és jelentős a barlangok száma is Ősember leletei miatt különleges a Szelim-barlang süttői vörös mészkő ( vörösmárvány ) ammoniteszes mészkő keleti része dombsági táj, amely szinte átmenet nélkül folytatódik a lösszel fedett Bicske-Zsámbéki medencébe

17 Budai-hegység: A Dunántúli-középhegység változatos kőzetanyagi közül a fő hegységképző a mészkő és a dolomit, de van budai márga, hárshegyi homokkő, kiscelli agyag, a pannon üledékek, valamint édesvízi mészkő és lösz is része a kőzettani felépítménynek. déli előtere a Tétényi-fennsík, amely 100 m-es éles peremmel emelkedik ki a Budaörsi-medencéből. különleges meleg vizű karsztforrások Pilis-hegység: a Dunántúli-középhegység legmagasabbra kiemelkedő része a meredek sziklás hegyoldalak csak kisebb mértékben erdősültek, sokfelé kopár mészkő és dolomitlejtők jellemzik

18 Tájföldrajzi vaktérkép anyaga II. Badacsony, Bakony, Bakonyalja, Balaton-felvidék, Baranyai dombság, Baranyai-Hegyhát, Belső-Somogy, Budai-hegység, Dunazug-hegyvidék, Gerecse, Göcsej, Gulács, Írottkő, Kab-hegy, Kemeneshát, Keszthelyihegység, Kis-Balaton, Kőris-hegy, Kőszegi-hegység, Külső-Somogy, Mecsek, Móri-árok, Nagyberek, Pannonhalmi-dombság, Pilis, Principális-völgy, Sokoró, Soproni-hegység, Szársomlyó, Szentgyörgy-hegy, Tapolcai- medence, Tihanyi-félsziget, Vasi-Hegyhát, Vértes, Villányi-hegység, Völgység, Zalai-dombság, Zengő, Zselic

Változatos (felosztása is ), átmeneti

Változatos (felosztása is ), átmeneti Dunántúli dombság Változatos (felosztása is ), átmeneti Talajkörzetek alapján elkülönített tájtípusok 1 részben szubmediterrán hatás alatt álló, zárt erdejű, erdőgazdasági, bányászati és idegenforgalmi

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Határai NY: a Keszthelyi-hegységet árkos süllyedékek választják el a Zalai-dombságtól. ÉNY: a Bakonyhoz tartozó, 5 10 km széles hegységelőtéri hordalékkúpsorokkal, hegylábfelszínekkel,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TURIZMUS FÖLDRAJZA Általános adatok Magyarország Európa közepén a Közép-Duna medence alacsonyabb központi részén fekszik, az Osztrák Alpok keleti gyûrûje és a Kárpátok hegyeinek gyûrûjében,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza Bora Gyula - Nemerkényi Antal..1 Magyarország földrajza a középiskolák számára '...-...JJL~~1fi~J1CQJlt~ Bevezetés 9 Magyarország természeti viszonyai 11 Magyarország földrajzi helyzete 11 Magyarország

Részletesebben

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík 1. ALFÖLD 1.1. Duna menti síkság 1.1.1. Pesti-síkság 1.1.11. Vác Pesti-Dunavölgy 1.1.12. Pesti hordalékkúp-síkság 1.1.2. Csepel Mohácsi-síkság 1.1.21. Csepeli-sík 1.1.22. Solti-sík Solti-halom, Tétel-halom

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 10 X. A magyarország NEOgÉN ÉS negyedidőszak 1. A magyarország NEOgÉN EmElETBEOSZTÁSA Az oligocén elejétől Magyarország területe a Középső Paratethys része volt, mely

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS II. KÖTET 2010. DECEMBER 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail:

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085. Budapest, Kőfaragó u.9.

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak

I. Általános jellemzők. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak I. Általános jellemzők Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak - földtan-geológia: A Földkéreg szerkezetével, fejlődésével foglalkozó tudományág - Földkéreg: A Föld legkülső, szilárd

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI

MAGYARORSZÁG BARLANGJAI MAGYARORSZÁG BARLANGJAI (Nyerges Attila Takácsné Bolner Katalin) 2003 Magyarországon a karsztosodásra alkalmas karbonátos kőzetek az ország felszínének csupán 1,5 %-át alkotják. A karsztterületek kis kiterjedése

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév Magyarország folyóvizei A vízhálózat meglehetősen fiatal, a

Részletesebben

Zalai-dombság. Tartalomjegyzék

Zalai-dombság. Tartalomjegyzék Zalai-dombság Elhelyezkedés Magyarország (Zala megye) Legmagasabb pont 338 m [1] A Zalai-dombság Magyarország nyugati határszélén elterülő középtáj. Kialakulásában a legfőbb szerepet a tengeri üledékképződés

Részletesebben

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I.

EURÓPA REGIONÁLIS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA I. A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával EURÓPA

Részletesebben

Nagyberek természetföldrajza

Nagyberek természetföldrajza Nagyberek természetföldrajza Hajnal a Nagyberekben ( Nagy Gergő Gábor) Nagy Gergő Gábor, Pusker Gabriella Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék nagygoda@gmail.com

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e A helyi hulladékgazdálkodási tervről 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Magyarország nemzeti parkjai III. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Magyarország nemzeti parkjai III. Természetvédelmi alapozó ismeretek Magyarország nemzeti parkjai III. Természetvédelmi alapozó ismeretek Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997) Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997) Főbb adatok 1997-ben, nyolcadikként megalakult nemzeti parkunk.

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ - ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail:

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben