A földrajzi tájak bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földrajzi tájak bemutatása"

Átírás

1 A földrajzi tájak bemutatása A tájcsoportok jellemzésének szempontjai: A tájak földrajzi elhelyezkedése A tájak geológiája, kőzetei, felszíni formái, makro- és mezoklimatikus viszonyai, hidrológiai viszonyai, talajai A tájak védett területei A tájak geológiai, víztani és kultúrtörténeti értékei

2 Magyarország tájbeosztása

3 Az Alföld

4 Általános jellemzés A Kárpát-medence központi síksága Határai átnyúlnak az országhatáron Növényzete erdős-sztyepp, illetve sztyepp Két nagy folyó vízgyűjtőjéhez tartozik Nyugaton a Duna Keleten a Tisza és mellékfolyóik Nagy része folyók által feltöltött síkság A hegységkeret felé hordalékkúp síkságokkal megy át

5

6 Pliocén vége Pleisztocén 1 Würm vége Pleisztocén 2

7 Az Alföld vízhálózatának fejlődése Gábris, 2002

8 Az Alföld vízhálózatának fejlődése Gábris, 2002

9 Az Alföld vízhálózatának fejlődése Gábris, 2002

10 Vízelöntéses területek a szabályozások előtt

11

12 belvizek terjedése, az öntözés szükségszerűsége,

13 Az Alföld A Kárpát-medence központi tája Területe ~ km 2 A mai Magyarországhoz tartozik kb. 45 % Tökéletes síkság

14 Futóhomokos hordalékkúp-síkságok (3) Lösszel fedett hordalékkúp-síkságok (2) Magas löszös síkság Alacsony löszös síkság Ártéri-síkságok (1) Medenceperemi (teraszos) hordalékkúp-síkságok (4) Tájtípusok az Alföldön

15 Észak-alföldi hordalékkúpok síkságai

16

17 A Bükkalja elhagyott vízfolyásainak térképe (Gábris 2001) A felső pleisztocén üledékek és a holtmedrek helyzete a Bükkalján (Gábris 2001) Tisza-tó

18 Az Alföld negyedidőszaki üledékeinek típusai Mélymedencék nagyvastagságú üledékes összletei Medenceperemek hordalékkúp síkságainak üledékei Eolikus üledékek ( lösz, futóhomok) Tavi üledékek

19 A negyedidőszaki képződmények vastagsága Franyó 1992 Loc ation map 250 km Thickness < 125 m > 700 m Jelenlegi függőleges kéregmozgások Joó I. 1992

20 Sajó Hernád hordalékkúp Földtani felépítés Franyó F. (1966) szerint A kavicsréteg mélysége A kavicsréteg vastagsága

21 1. Futóhomokos hordalékkúp-síkságok Duna-Tisza közti síkvidék Nyírség Dél-Mezőföld Illancs Nagykunság és Hortobágy É-i része Bodrogköz Rétköz Taktaköz Békés-Csanádi-hát Észak-alföldi hordalékkúp-síkság

22 A futóhomok síkságok kialakulása Folyóvizek által felhalmozott homokos hordalékokból jöttek létre Ős-Duna Ős-Tisza Ős-Szamos Ős-Maros Ős-Sárvíz

23 Peremi hordalékkúpok

24 Zagyva-Tarna vízrendszerének változásai

25 A futóhomok síkságok kialakulása A vízfolyások irányváltoztatását előidézhették a tektonikai mozgások pl. Würm elején a Nyírség megemelkedett Legalacsonyabb terület a Berettyó-Körösök völgye volt, itt sokáig tartott az üledékképződés A folyóvízi üledék felhalmozódás és a talajképződés váltogatták egymást

26 A futóhomok síkságok kialakulása A futóhomok kialakulása A kiszáradó folyóvízi hordalékból több ütemben fújták ki a munkaképes szelek 1. Homokmozgás. Würm 2. fele ( éve) 2. Homokmozgás. Pleisztocén legvége, óholocén ( éve) 3. Homokmozgás. Emberi behatásra 18. szban. Erdőirtás, legelőfeltörés, túllegeltetés

27 Jellemző futóhomokformák Szabadon mozgó homokbuckák Ma már nagyon ritkák A szél hatására a homok folyamatosan vándorol Előfordulás: Duna-Tiszaköze: Kiskunsági NP

28 Jellemző futóhomokformák Félig kötött homokformák Szélbarázdák Garmadák Maradékgerincek Széllyukak Deflációs laposok Akkumulációs homokmezők Homokleplek Parabolabuckák

29 Fejletlen NY-i szárú parabolabuckák

30 Tisza-tó A Hortobágyhoz egészen hasonló pusztai táj a Borsodi Mezőség Szikes puszta

31 Taktaköz és a Bodrogköz Tokaji Nagykopasz

32 A felső pleisztocén üledékek és holtmedrek helyzete a Taktaközben (Gábris 2001) A holtmedrek térképe a Taktaközben (Gábris 2001)

33 Holt-Tisza; Tiszaluc A Taktaköz geomorfológiája Holtmeder Övzátony Sarlólapos Parti hát Homokbánya; Prügy

34 A TISZAI HULLÁMTÉR FELTÖLTŐDÉSE Miért éppen itt? A Tisza legelső átvágásának helye A Tisza itt teljesen új mederben folyik a gátak között felmagasodó mai felszín teljes egészében a szabályozás utáni üledékképződés eredménye

35 A terület digitális domborzatmodellje (1: EOTR topográfiai térképek alapján) parti hátak Tiszadob Meandermaradványok 5. Tiszaújváros

36 Szabolcsi földvár Tice meder

37 Árvíz Tokajnál 1 fiatalabb (későglaciális óholocén?) futóhomok; 2 idősebb futóhomok; 3 löszös homok, homokos lösz; 4 - lösz; 5 - ; 6 neogén vulkanitok; 7 mezozoikum (Gábris 2001)

38 Az Ondava, a Laborc, a Latorca és a Bodrog árvíz idején

39 Nagykövesdi vár Királyhelmec homokrétegek

40 Tisza-Szamos torkolat Beregi-sík Túr-folyó Kárpátalja vízrajza Túr-folyó

41 Szamoshát Sza mo sa ng yal os - ko mp Eltérő kanyarulatméretek

42 A Szamos futása a II. katonai felmérés térképén

43 Kunhalmok Tök-halom Temetkezési hely (kurgán) Lakóhely Őrhely

44

45 Kunhalmok Tök-halom Temetkezési hely (kurgán) Lakóhely Őrhely

46 A Tiszazug

47

48

49 1.1. Duna-menti síkság Pesti síkság Vác-Pesti-Duna-völgy Pesti hordalékkúpsíkság Csepel-Mohácsi-síkság Csepeli-sík Solti-sík Kalocsai-Sárköz Tolnai-Sárköz Mohácsi-sziget Mohácsi teraszos sík

50 1.2. Duna-Tisza közi síkvidék Gerje-Perje-sík Pilis-Alpárihomokhát Kiskunsági homokhát Bugaci-homokhát Dorozsma-Majsaihomokhát Kiskunsági löszös hát

51 1.3. Bácskai-síkvidék Illancs Bácskai löszös síkság

52 1.4. Mezőföld Észak Mezőföld Érd Ercsi-hátság Váli-víz síkja Duna -Sárvíz köze Közép Mezőföld Velence medence Sárrét Sárvíz-völgy Dél Mezőföld Nyugat Mezőföld Enyingi-hát Káloz Igari löszös hátság Sió-völgy

53 1.5. Dráva menti síkság Dráva-sík Fekete-víz síkja Nárád Harkányi-sík

54 1.6. Felső Tisza-vidék Bereg Szatmárisíkság Beregi-sík Szatmári-sík Tisza Bodrog köze Bodrogköz Rétköz

55 Közép tiszai-ártér Taktaköz Borsodi-ártér Hevesi-ártér Jászság Hortobágy Nagykunság Tiszafüred Kunhegyesi-sík Szolnok Túri-sík Tiszazug 1.7. Közép Tisza-vidék

56 1.8. Alsó Tisza-vidék Maros-szög Dél Tisza-völgy

57 Tápió Galga Zagyva-vidék Hatvani-sík Tápió-vidék Gyöngyös Heves vidéke Gyöngyösi-sík Hevesi-sík Borsod Zempléni-síkvidék Borsodi Mezőség Sajó-Hernád-sík Harangod 1.9. Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság

58 1.10. Nyírség Löszös-Nyírség Nyírségi homokvidék Közép-Nyírség Északkelet-Nyírség Délkelet-Nyírség Dél-Nyírség

59 1.11. Hajdúság Hajdúhát Dél-Hajdúság

60 1.12. Berettyó-Körös-vidék Berettyó-vidék Dévaványai-sík Nagy-Sárrét Berettyó-Kálló-köze Érmellék löszös hát Körös-vidék Bihari-sík (Kiskalota) Ki-Sárrét Körös menti sík

61 1.13. Körös-Maros köze Békés-Csanádi-hát Csanádi-hát Békési-hát Békés-Csongrádi-sík Békési-sík Csongrádi-sík Körös-szög

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík

1.5. Dráva menti síkság 1.5.11. Dráva-sík 1.5.12. Fekete-víz síkja Ormánság (futóhomokos hordalékkúp-síkság tájmozaik) 1.5.13. Nyárád Harkányi-sík 1. ALFÖLD 1.1. Duna menti síkság 1.1.1. Pesti-síkság 1.1.11. Vác Pesti-Dunavölgy 1.1.12. Pesti hordalékkúp-síkság 1.1.2. Csepel Mohácsi-síkság 1.1.21. Csepeli-sík 1.1.22. Solti-sík Solti-halom, Tétel-halom

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Fórián Tünde Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Földrajzi fekvés A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A táj határainak pontos meghatározását

Részletesebben

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat

Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Magyarország földtana és természetföldrajza gyakorlat Természetvédelmi és vadgazda mérnök BSc szak, nappali tagozat 2010/11-es tanév 1. félév Magyarország folyóvizei A vízhálózat meglehetősen fiatal, a

Részletesebben

4. Magyarország vízrajza

4. Magyarország vízrajza 4. Magyarország vízrajza A vízhálózatunk a pliocén végén A vízhálózatunk a pleisztocén elején A vízhálózatunk a pleisztocén végén A vízhálózatunk a holocénben Vízjárta és vízzel elöntött területe a Kárpát-medencében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 1. A Bodrogköz földhasznosításának változása az utolsó kétszáz évben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 1. A Bodrogköz földhasznosításának változása az utolsó kétszáz évben SZAKMAI BESZÁMOLÓ I. MÓDSZEREK, A KUTATÁS MENETE A projekt előkészítő szakaszában a különböző időkben és céllal készült térképek szkennelését végeztük el. A feldolgozás céljaira két különböző térképi alapot

Részletesebben

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 261 274. AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA KISS TÍMEA HERNESZ PÉTER GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND AGE OF THE LOWER TISZA

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 keretében támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon

A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon Földtudományok Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZTE TTIK A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon Ph.D. értekezés Bezdán Mária Témavezető:

Részletesebben

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szakdolgozat Az elmúlt évszázad nagy árvizei a Felső Tisza vidéken Témavezető: dr. Lóki József tanszékvezető

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A mi jövőnk, a mi választásunk EU 6. Környezetvédelmi Program (2001-2010) A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia

A mi jövőnk, a mi választásunk EU 6. Környezetvédelmi Program (2001-2010) A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia A vidék szerepe a hazai fenntarthatóságban - a Nemzeti Vidékstratégia Dr. Gergely Erzsébet Főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály A NAUTILUS Klaszter programja a fenntartható

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

Közös honunk a Kárpát-medence

Közös honunk a Kárpát-medence Európai Mezőgazdaasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Közös honunk a Kárpát-medence A Közép-Tisza-völgy természeti és kulturális öröksége Gyakorlatorientált környezeti nevelési

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014 DEBRECEN, 2009. BEVEZETŐ...4 I. DEBRECEN, ILLETVE A RÉGIÓ KÖRNYEZETKÖZPONTÚ BEMUTATÁSA...4 I/1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS...4 II. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

A Tiszazug természeti adottságai

A Tiszazug természeti adottságai A Tiszazug természeti adottságai A Tisza és a Körös szögletében fekvő kistáj Martfű-Öcsöd vonalában határolható el a szomszédos Nagykunságtól. Eredetét tekintve egyedülálló vidéke a tiszai alföldnek, ugyanis

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Halmok az évszázadok sodrában

Halmok az évszázadok sodrában Balázs Réka - Kustár Rozália Halmok az évszázadok sodrában Halmok - Hegyek - Várak a Duna-Tisza közén Balázs Réka - Kustár Rozália Halmok az évszázadok sodrában Halmok - Hegyek - Várak a Duna-Tisza közén

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben