1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender"

Átírás

1 K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v ó m ó b, m - y v u u bb : b, b, j b. J u m y y y óv m - y j j, y j y m u u m y b mu ü. A u v y mb v ü m y - m j, m y j -, j ü b ó b m y b. E ó ó b A y bb y v ó, v y, bó m ó ó K A 1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte pszichológus diplomáját, majd a Közép-Európai Egyetem Program on Gender and Culture tanszékén diplomázo ben szerezte meg PhD-fokozatát a Pécsi Egyetem elméleti pszichoanalízis doktori iskolájában. Munkahelye 2002-t l az MTA Pszichológiai Kutatóintézete, atal kutató. Kutatási területe: a társadalmi kirekesztés személyes és intézményes formáinak vizsgálata, a magyarországi romákat érint el ítéletek és disz krimináció há erében álló pszichológiai, szociológiai és szociálpolitikai magyarázatok felmérése. 255

2 KENDE ANNA y m. 1 A y y, b v ó, y v b m y ój m y b m yu - u ó - bb j. 2 E M y b, m y y bb ó. 3 A b v v m - bb 6 7 v bb y. A j j mu j, y v u ój v j m j - ó b 7 v ( bb) y b. M vv bb 7 v b m 11, 2000-b m 31 v, m b m - 8 v b y, 10 v 1,5 ó 3. 4 E y 600 óv j v v bó u ju, y 2002/2003. vb y m 25 ü b m m b. 5 A b m, y y m m, m, yb ü, v y ü. A y y m y ó ój, m y m x j v y - m. 6 A v ó j j u ó m, j y m m. D m jü bb y, m yó y - ó, j - v ó m m ó, m ü. E b m u - v ó, m u, ü, m, m v m, v m u v y m - u b, m y b y j y m. M v y m mb v m - b, u m b v m y v. A b u m b - y m v, y y j m - v ü m, m y m y- y y v v. A u m b v v v y N y Jó u m y v v v ü 1986-b. 7 Ru m b jü, y b v - j u vü b y m v mb b v, b m m ü j ü v bb y v m y m óv b, ü v y óv y j, v v bb y v, mb j ü. T m u m v v y ü, y y b ó yb, 6. vü b. A u m b y y m bb u -, b m m j, y ü 256

3 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN ó ü m óv y m u bb b. A b ó v m m y, y u m b, v ü m b m j v y ü. H m u m y, v ju, m y m m. A v ó y m y m v j m v m y m m, u m b v - b u ó m j bó m v. S m, y y y u ó, - bb m u m y, bb y v y bb m ó m j bó. A j y m óv b jü. E y, m óv - ó v m m y m y bb ü óv b, m m m y, yu óv b 6 7 v b m m bb (19,7 ), m (17,3 ). 8 A u y v óbb óv y m ü- m, ü b ü bb u y. 9 A óv y y m v yb, y bb ü ü : ü j, y b ( v ) mu ü ü y. E u m y m. A y y bb ü j m, óv y m v b v m j v óv u v y y. T v bb bó y, y mu y, j v mm y y m bb ju -, m mu ü. 10 Í y óv m m bb mu - - ( y mu b y v ó ), m y v v, y y y mu y u j m ju. 11 E m j j b, m y y mu ü, y y m, óv - bó u y m yj v u m m, m yb y m ü, y óv b ó y y m b, v y óv v mbu m v j bb y m m, m v u ó. 12 A y ój ü b b u b v y v v. A y yó y ó y m y, m y - y y ü v yu, m y bb j u m m bó m j, y ó, v ó m v ó- y b ü. 13 A ü ü ó- 257

4 KENDE ANNA y bb m, y bb m m v j, m m j m b v y m - m ój, u ó y ó y m. 14 A m j v u u b v, m y ó y y y, m y m y v bb y b -. E, y b y m j ó m y v yb, v ó, y m m, j bb y y b v ü v y m b. E m v ój, y m j- vó m m v j y y, j v - y y. A y y y ó y v ym ó, m y ó y m, m y v y m j mó j, y b j v m y mó, m, m, j b j j. 15 A v u m ü m ü ü u m b bó b. V ó I 16 j j - óv v, j v, y óv m j j v, óv y y bb y b. A u óbb 20 v m m v, y óv m u y m m u. A óv y j, y j v, m y y v b j, - bb y b ü y m. A óv m y y b m ó m y v y j ó- y, m m ó y y. H ó mu ü ü v y bb y v yu y m ju óv b, m v, v y b, m - ó, m y óv m y j. 17 K v m y ó yb Ku u j, m y v m y y - v ü b : b y y ü bb u u y v j m v ó m u- ó ó v y m m y bb. A y j óv m bb 258

5 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN v v v ju, v y b m ó u u, m - y b ü j bb PISA-v ü b m y y m. A u m y y bb v, m y 2003-b N m y M - v v ü b ó, v ó b b b v y m y v b. 18 C u v, y m m jü ü m v y m v ó y-, v y m y, u j y m m v v y m - b v ó. A u m y mu, y y j m y j y y y m y ój, bb m m m y. U y m y b y m v v, y j m m óv m - bb x u y mb v ü. A óv m ó, ó b m j ü m v, v - ü. A u m j bó y, y y m b m yb m m y j y m. Kü ü v m ü b v y - y. A b m m óv m, óv y m,, m ó yü m j j m v y m b. J v j bb u u m y óv m bb ó, ó - ó. A v óv m m j bó m v m y y b m ü. F - ü, y y j y y, b y y m y, m m m m v,, y m b v y, ó- m m. Módszer V u b ó ó u ü u u j, m y b yu b u ó y j, -, j m y ü, v bb, - v, y j - m. 259

6 KENDE ANNA A m v ü, y bu v (v - ü ) y ü j m b, j - ü, v y y y y ó m u. A m y m v, v b m ó j, y v u v, y m m jü y - v, j u y m m j. Ö 26 y ü m b, m y ü 11 v b, 15 v ó, y y ó v v m y m y. A m b 13 u b, u, y y bb b, j b, m - y, m y y y ü ó, m v j m y y v y m v y y m -. H y u, m y y m, m, y mb v ü ó b, v ó v, y y ü m óm u -, v m v. H y y y - ü b ó u b j, b, m y - m y ü m b, v ó y y, m y j, v y ó ó v, m y y ü v j m bó u y v (1. táblázat). A m v v v v. E y u y m ü b u b, m ü b b j m ü b. E ü j bó y ü y m, m y m mu j, y v m ó óv m ü b- m ó, y j ü b m y j yu j ü u m b. A m y b mu j, y ó u- m m ü m ü m, m ü b, u 1. táblázat A vizsgálatban részt vev iskolák eloszlása településjelleg és besorolás szerint A b Bu M y y K v, ü Ö E Á H y y Ö

7 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN y- y. A mó yü m v, y m v v v m y v, m v v j, u b m ó j. A vizsgálat eredményei A v y b 160 y u, y 31 - j. T ü, y m, y 7. - v b m ju 31., v v m. M y y u b, m b mu ó ó bó ó, y - b v m v v bb y u, m y y - v, m b bb, ó y bb, v y u y y, y m, y, u u. A y y b y bb y - m, ó y bb, v y j y m u y, m m u (2. táblázat). A y m m m v u, y ó u m v y b ü b - u b (3. táblázat). 2. táblázat A túlkoros gyerekek eloszlása és az iskola jellege közö i összefüggés I u Á, N S ó E ,28 Á ,08 H y ,36 Ö ,26 A túlkorosság indoklása iskolatípusonként, százalék 3. táblázat I u Év m N C, ó É m m P S R - v E Á H y Ö

8 KENDE ANNA A ó v m m v b ü b y. E ü b y y v ó m v m y. A m bó y m y, y b - y y b u ó y, y - v y y m m, v y m, m bb m, m v m m. A y b y- y v m, y b m u y v m m. E y m ü b u ü b, m y b b u. A u ó y 41 - ó u m ó, y y m m m bb. T bb y v, y ü y, j y óv b m y v : A mai világban nem számít egy év, a gyerekeknek viszont annyival meghosszabbítják a felh tlen gyerekkorát. (V m,.) N m y ó ü b bb m bó m: y bb, j m y u bb ó j bb ü 6 v, y b - y ü. A y m m b ü y y - u y b, y y m y y y. A y u : y m ó u v m ü y, m ó, -, m y u y, y y m m - ü ü b, m j óv b, m m ü, m b j m y. E v y y b u y bb, y 40 m m, j - bb b, m m ü y y m m b. U y m ó m, m y m - v jü, m y m j. A y m ym ó m v m b. Am b, ü v y óv ó u bb y v j, y y m v, j v v b y - m j j bb j b, m b 6 v. E v y bb y y y b m ó m, y y b, 4 b b. A y m j ü mu j ó m v, ó, v - v : y ü v ó m, - 262

9 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN b m ü v. A m u b y y ü b m. A - v y bb, y ü b ü m ü, v y ü b ü y v v. M u ü b u ü b b bb m - u, ó mb v, m v u, y m ó u m y ubj v ó -, v y m v m yü j ó y y. A ó u y bb y ü m um, v y ó b, y óv m y, y - m j m j u j : Az óvodákban sokszor nem készítik fel a gyermekeket az iskolára, valamint el fordul, hogy nem iskolaére gyermeket nem tartanak vissza, hiszen így k megszabadulnak a problémától. (T m ó, y.) A gyerekek ére en és felkészíte en kerüljenek iskolába. (Ku m ó, y.) A ü y y m b m, m óv ó mj b j m m v ó x m m, j m óv y y bb ü, y ( m y ). A m ó b, y, j bb ü, y m y m m v óv b : Függ az óvodától, ha hagyományos óvodamodell m ködik, az a legjobb, mert vannak foglalkozások, kezdeményezések, és akkor nem azzal kell kezdeni els ben, hogy nem akkor kell csinálni valamit, ha akarod. (Z -,.) E v u m ó m m m - um. B u, m m j y, y ü ü ü m ü- b v y, m y bb ü mu y j j v : Nem rossz a kés bbi iskolakezdés, mert így a gyerekek szociálisan ére ebbek, jobban végig tudják ülni a 45 perces órákat. (D b,.) Ha készen állnak arra, hogy az iskolával járó nehézségekkel szembenézzenek. (G,.) E v m v v bb, bb m ó u m v, vv y m, y y j m j m y b, j v, y m v mó : A legnagyobb problémát azok a beszédhibás gyerekek jelentik, akik nincsenek kezelve, és ha nem iskolaére a gyerek, akkor nem a szül véleményét kellene gyelembe venni. (Bu, y.) 263

10 KENDE ANNA Ku u b ü, y m y j y bb - y. A m u m ü b - u. A j v j bb - y y j m y y m m j bó, v m yü b m m. Jó tendenciának tartom, hogy a gyerekek késnek egy évet iskola el. De vannak olyan gyerekek is, akik esetében vétek, hogy késsen egy évet, mert már annyira értelmesek. (D b,.) Az a trend, hogy a szül k visszatartják a gyereket még egy évig az óvodában, hogy a lemaradt képességeket, hiányosságokat pótolják. A szül k tudatában vannak, hogy minél id sebb a gyerek, annál jobbak az iskolai beválás esélyei, azaz ére ebb az idegrendszer, jobb a felada udat, érdekl d bb, nyito abb az iskolára, motiváltabb stb. (Bu,.) A kés bbi iskolakezdés mindenképpen pozitív a gyermek teljesítménye, gyelme, koncentrációs készsége, felada artása szempontjából A legnagyobb probléma, hogy az óvodákban egyre kevesebb foglalkozást tartanak a gyerekeknek. (S - mb,.) A y y y b u ó y y bb y m - j, y y j mu bb, v m y y ó u v m m u m b : A nagyobbak kifejeze en rossz hatást tesznek a atalabbakra. Irányadó mércévé válnak, mert leszólják a kisebbeket. A atalabbak egyrészt félnek t lük, másrészt pont a félelmükb l adódóan, olyanná is szeretnek válni, mint az id sebbek. Sokan közülük már dohányoznak, és némelyik már ivo is. (Bu, y.) A m y m m, y m b ó ó u y bb ju m y, mu ju m y - ó, m, b, ü y y - y b m y j bb m ü,, y m y bb v, - ó u y v m mu yu b u ó y. A mu ju v ó j ü y j yu b m ój bó, m y v u. Í y u, y j m m y y m ü, m b, y j m, v m v - : A gyerekek többsége már eleve kés bb kezdi az óvodát, s t sokan nem is járnak óvodába. Az iskola inkább meg rz helynek kell, a gyerekek többsége még a ceruzát sem tudja megfogni. Sok szül analfabéta. (S, y.) Nagyon nehéz ezeket a gyerekeket az iskolai rendhez szoktatni, mivel hiányoznak az óvodai alapok A szül knek gyakran nincs idejük, türelmük a gyerekkel foglalkozni, az alapvet dolgokra sem tanítják meg ket. (Ku m ó, y.) A m, óv : Az óvodákban sokszor nem készítik fel a gyermekeket az iskolára, valamint el fordul, hogy nem iskolaére gyermeket 264

11 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN nem tartanak vissza, hiszen így k megszabadulnak a problémától. (T m ó, - y.) A 26 m ó u ü y y v, m ó y ó ó u m j v y y m - ü m, m v, v v m ü b b m : Ha egy magatartászavarokkal küzd gyermekhez a tanári kar nem megfelel en áll hozzá, és esetleg osztályt is ismétel többször, akkor elképzelhet, hogy 16 éves korára nem végzi el az általános iskolát, viszont ekkor már az iskolának jogában áll elbocsátani. (T m ó, y.) Az eredmények értelmezése A j bó, v 26 y v m v - ó bó y m ü, y m ü b - u b m j. E m j y, m y bb b y v ü. A b j ü u, ü b yü - m ü. M b y bb m, b m ü v v, m ó u y u m b v j yu j m y v. A y y y m m v ü, óv b j ó, bb y jó y, y u, y j m m y b m, u j v y v, m j ü v m y u - v, m y, m y j y b b. M v m ó u bb bb um, j bb vü j. V y bb y m y b v ó, y bb y, b m ü u j m v j - y ó v m y. A / b u ó y ü m u m b v j j bb -, m m, y bb b u ó / y m, m bb m b j, m m bb v. M v m ü mb -, j m v ó v m. A b y yj bó y m - u y b bó y y, b v v- 265

12 KENDE ANNA m. A v m m y, y ó u bb y -, y bb v ó, y y y m v y, m v m y ü u m, v m m bu v y óv b. A m b - bb, v b ó v v. A y y y m ó b u, y m - v m ó u j, - ó v v. A v m u, y y m m u j y v m y, v y v ü j m y ü. A b v -, y m m y m m vü ü m y, b bb u ó - b v y. M m u y u, y y y y j v m u m, v m, óv b ó v j, y b m. H y mb v ü, y b ü ó u, u y y v, y - m m yu b u ó y, y - m, y b y v v b ü, m y v bb v m ó v y. A v b b v mb ü b b y y y m mu, m ü b u m b - j y u m y b v ó y m, j u v j, m y ü b m m m. A v, m y ü, m v y mb m y m y m j, y j -, v yó y ó v y, m y v ü y b,, y y y m m m y bb, y v v, m u y m y j ó ü. U y m y y j m y m m y b. A u m b m m b y y, b v, ó, y m bb ó v - y, v bb y m b mu ó ü b, m mb j ü b ó b, ü b u ó y m y b mu ó ü b. 266

13 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN Irodalom B bu F : R m y óv. Új Pedagógiai Szemle, u. B bu F : K, m ó y b. Új Pedagógiai Szemle, u. B y E B v B E G b : I v óv b : ó y. Educatio, C. C E b R ó P : O y y. I : H G b L Ju (.): Jelentés a közoktatásról. OKI, Bu, u. Család változóban K S H v, Bu., C I ó: Útmutató a Nevelési Tanácsadó iskolaére ségi vizsgálatához. O P ó I, Bu -, D v Á T u K : A óv y m y b. Educatio, E -A, G.: A w? Em OECD u. What Schools for the Future? P, OECD I y S : A ü, b ó v ó j b. Educatio, K A N m y M : A y v. I : N m y S (.): Kisebbségek kisebbsége: A magyarországi romák emberi és politikai jogai. Új M um K ó, Bu, L Ju M Gy y: A u ó v bb. I : H G b L Ju (.): Jelentés a közoktatásról. OKI, Bu, u. M y I ó: É v ü b. Új Pedagógiai Szemle, u. S bó M : A y. Új Pedagógiai Szemle, m ://www.. u/.? u = & = y-s b -I. T, Nu u W : Basic Indicators of Education systems performance. F E Pub, H, Z mb bw, V ó I : F j óv ó. Educatio, Jegyzetek * A u 99/ OKA I. y b ü ü. A u m y m b K v M m -. 1 T, Nu u W : Basic Indicators of Education systems performance. F E Pub, H -, Z mb bw, 2003.; B bu F : K, m ó y b. Új Pedagógiai Szemle, u. 2 ://www.u.u. /TEMPLATE/ m /Ex b / u / m u y.x ; E -A, G.: A w? Em OECD u. What Schools for the Future? OECD, P, M y I ó: É v ü b. Új Pedagógiai Szemle, u.; V ó I : F j óv ó. Educatio, OM 2001/2002. v b j G m E K yv T b m. 5 S bó M : A y. Új Pedagógiai Szemle, ://www.. u/.? u = & = y-s b -I. 6 C I ó: Útmutató a Nevelési Tanácsadó iskolaére ségi vizsgálatához. O P ó I, Bu-, V ó:. m. 8 B bu F : R m y óv. Új Pedagógiai Szemle, u. 267

14 KENDE ANNA 9 V ó:. m. 10 Család változóban K S H v, Bu, L Ju M Gy y : A u ó v bb. I : H G b L - Ju (.): Jelentés a közoktatásról. OKI, Bu, u 12 V ó:. m. 13 I y, S : A ü, b ó v ó j b. Educatio, C. C E b R ó P : O y y. I : H G b L - Ju (.): Jelentés a közoktatásról. OKI, Bu, u. 15 B y E B v B E G b : I v óv b : ó y. Educatio, V ó:. m. 17 D v Á T u K : A óv y m y b. Educatio, K A N m y M : A y v. I : N m y S (.): Kisebbségek kisebbsége: A magyarországi romák emberi és politikai joga, Új M um ó, Bu, Summary A K The effects of late school ad ission age on social ine alities in ed cation T u y u u u y qu u w m : m y u x b m. M y, u b m w m y - -, m. T u w v u x m qu. F y, m y R m u w b u y v, m y u u u b u. S y, w b y v u y. A y, v - y u w v m y m u. I u u y 26 v w w u w m y. Qu w b u v -, b u b -, u v m, w b u x b m -, v w. W m umb 268

15 AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET KÉRDÉSEI A TÚLKOROSSÁG TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEINEK TÜKRÉBEN v - y. W u w v u v m v - -, w w y, w v v y w v - u. T m j y v - - u y, w v m m w u y y. I v m y m y bu m y b u. N y m w v u y, bu qu - w. T u m v u v, u v v. T y x b m, qu y qu y m u y Hu - u y m Hu y u. N y, y y u y um w y b, m b m m v u, m qu y, bu mu, - u. M v v x b v m u v m. F x b m u qu u, bu w b y y, y u, m m umb by u w b u. 269

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lannert Judit (2000): Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben in: Társadalmi riport 2000, Kolosi Tamás, Tóth István

Részletesebben

Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények

Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények A beszél pozíciójából kiindulva kap létjogosultságot egy olyan vizsgálat, amely nem az intézmények, és a különböz

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI A Romani CRISS, romániai jogvédő szervezet, partnerségben a Harvard Egyetem Emberi és Egészségügyi Jogokért FXB Központjával, az Antigoné

Részletesebben

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (2004) Iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA. Dr Szendrei Julianna tanszékvezet f iskolai tanár ELTE TÓFK Matematika Tanszék

SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA. Dr Szendrei Julianna tanszékvezet f iskolai tanár ELTE TÓFK Matematika Tanszék SZAKDOLGOZAT FIÚK LÁNYOK MATEMATIKA Készítette: Kovács Ágnes ELTE TTK Matematika-informatikaábrázoló geometria szak Szakdolgozat-vezet : dr Vancsó Ödön egyetemi adjunktus ELTE TTK Matematika Szakmódszertani

Részletesebben

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai

Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai darvas & tausz: az óvoda lehetőségei... 777 AZ ÓVODA LEHETŐSÉGEI A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉBEN Magyarországon ma 380 ezer óvodáskorú gyermek él. Különféle szociológiai kutatások és statisztikai adatgyűjtések

Részletesebben

Mogyorósi Zsolt Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről

Mogyorósi Zsolt Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről Mogyorósi Zsolt Pedagógusok a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáról és egyes nevelési tévhitekről Hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét célzó pedagógiai gyakorlatok és pedagógusi gondolkodás

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3

FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3 TARTALOM 2013/1 2. 1 FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3 TANULMÁNYOK BÁDER IVÁN: A cigány/roma tanulók integrációja az elmúlt évtizedben az oktatáspolitikai döntések tükrében 5 LAKATOS SZILVIA: A

Részletesebben

X. Identitás. 1. Nemzettel kapcsolatos attit dök

X. Identitás. 1. Nemzettel kapcsolatos attit dök X. Identitás A Kerr-féle állampolgári felfogás ötödik pillérét az identitások képezik. Ebb l a szempontból figyelmet érdemelnek a fiatalok nemzettel kapcsolatos attit djei és az, hogy milyen kép él a fejükben

Részletesebben

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ETNIKAI ÉS SZOCIÁLIS ALAPON Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat szeretne, és nem cigány, akkor nincs sok lehetősége, egyetlen állami ösztöndíjra

Részletesebben

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és szakirodalom alapján Írta: Gáti Annamária 2010. június A tanulmány az Aktív állampolgárság alapítvány

Részletesebben

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit

Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben. Kádárné Fülöp Judit Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt programokban és adatfelvételekben Kádárné Fülöp Judit Bevezetés A tanulói tudás nemzetközi összehasonlító mérésének ötlete 1958-ra

Részletesebben

A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN

A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 2-3: 229-237 A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN (Research on the Living Conditions of the 14-19 Age Group in

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Mi is az óvodaérettség?

Mi is az óvodaérettség? AMIT AZ ÓVODÁRÓL A SZÜL KNEK TUDNI ÉRDEMES Mi is az óvodaérettség? A gyerekek körülbelül hároméves korukra válnak képessé arra, hogy néhány órát szüleik nélkül is el tudjanak tölteni. Ennek azonban vannak

Részletesebben

Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján

Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján XIII. Összesített indikátorok az ESS és a CIVED adatok alapján 1. ESS Az ESS kutatássorozat állampolgári aktivitással kapcsolatos eredményeit legbehatóbban elemz kutatás Hoskins és társai (2006) nevéhez

Részletesebben

Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A

Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A FELNŐTTOKTATÁSBAN? A fogyatékkal élő emberek társadalmi helyzete az ezredfordulót követően: Magyarországi tendenciák A fogyatékkal

Részletesebben

Nemzeti Jelentés Magyarország

Nemzeti Jelentés Magyarország Nemzeti Jelentés Magyarország Olga Toth, Katalin Robert SUMMARY A projekt társfinanszírozója az Európai Bizottság Daphne III "Justice, Freedom and Security" programja volt. Koordinátor: German Police

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények

Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet ségek és remények Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 239-250. o. Vállalkozásoktatás a fels oktatásban: lehet

Részletesebben

Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában

Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában Forray R. Katalin Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában A KulturKontakt Austria budapesti projektirodája és a pécsi Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület idén júliusban rendezte

Részletesebben

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol Iskolakultúra 2004/1 Kende Anna Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek tanulmány A tanulmány a szegregált, illetve az integrált oktatási rendszer dilemmáit

Részletesebben