2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi"

Átírás

1 S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü. E j ü u ó b v. K m -, y b É m y m v m ó m, - v, b ü bb j v b. A v ó m y m m m v, m y u y b yu mb v v m u m ó, m y m y y b b ó. A, v m v ó m m y - y m b, m K -Eu ó b. A m m mu u ó ó b b ó m u y v y j y y : ym y v ó m y y v b y j S J 2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) nemzetközi kapcsolatok szakán. Munkahelye 2005 sze óta az MTA Világgazdasági Kutatóintézet, atal kutató óta hallgatója a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok doktori programjának. Kutatási területe: az új közép- és kelet-európai tagállamok uniós teljesítményének értékelése. 483

2 SZILÁGYI JUDIT j j, m y v v ó j u y y j -. T u m y mb m v, y v v - y m y, m, v, m y b j b y, m y b ó ü v y, v b y m mb ój. E m m ó u b É u ó v, bb y v. I y m ó b j ó, m, y m ó, v ó ó, v ó. A ób mu m u y - m m, m u ó v b ü, m m É j m y. Em m j ób y j j m - y ; bb m bó y - - u ó j v -, m j m. E m mb y u y ym v y, m, v m, - ü mb bb ü b. P y Szokatlan belpolitikai stabilitás É b v v j m b b. Ju P ó m y y m ó - m ó v v y m u j v b v, y 2005 m u b v m y u m y ü. A m (R u) m b m v j m, A - u A R m P, m m y m, bb T u m v. A j b b ó, m y R m P m K P É N, m m bb v y b, m 52 v j v 101 m b. A v b j m, y j 12. m y ü v ó. A v y b j bb A - m y m v v. E y m y v b j, y m ó ó ój, m K P v m y b m y ób. E m b ó v ü m bb, bb b ü, v m j 31 m m yu j

3 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A b bb. B j - ó u m ü m m y m v b, mu j m, b m m b - m j m. N m v ó y b b y, m v ó ó. A m b v m y v m m m m v b, v m -m ó. M u y m u m ü, y v vv, v, v -, j y ü. A j m y ó, y b, bb v m É N m b j. M R m, m K P j L b I, v Eu ó P m b ób ü. A ü b bb ü, y m K P b b b, R m P b v v j m. E u óbb m y bb b v, j y v v v ü m v b m y y ób y ó v j y b. A v É b m y bb v m j, v ó m 47 j u u. A v y m y K P, m y m ó T b, v m - um b bb v m. A v j, y v b v v. A v ób m m ó j m m j óv, v m m, y v j u bb m y m ó v ó ü v bb j. A ó m m y, y b 80 m y ó y v m y b ü ü y, y y u y - v óv, m v y. E ü - ü v, b, y v ó m m v y v y m j. A u u u mb y j v j b v bb ó m. A m j - m y b ju m y, m u 78 v A Rüü j j j j m, m b bb v m - y y bb vó m ó T m H I v j, v ü y ü j m v. M u m m v m - ü m bb (68 v 101 v - ü b ), - v v m É K y. 485

4 SZILÁGYI JUDIT Külpolitikai kihívások A ü y bb v bb O v ó. A m y y v bb y m ü b m bb j y 1992 ó ó ó v. E m mó u, y ü v m N m y - m 60. v u ój m bó m ju 9- M v b ü -. A m ju 18-, m y m b É m v m y 2000 m 2 - y ü O j v, b, y ó. 2 A m y jó v m - : y j v, y m y v - m j v v j, m Eu ó U ó (EU) m -. A ó y b j, y R Pub P y m v y mbu um y j, m y É m v. A v m y, m y j y bb ó j v y b, u v, y v m ü m v y, m yv j v jó y m v. E m m, y S j L v v ü ü ym, m j bb m V y m Pu y j, y bb m b j. A ü ü ym, U m P ób v m y m v v, m b EU j ju -, y m j É j b. E O j u 27- v v, y m v v m ü. Eu v y b u y É b v m, v ó v b ó m ó b, NATO-, v EU- v ó y v m y m ób j m - v. Í y v KFOR, v EUFOR v y b, m um mb b b v m m bb. 3 T m y A v ü bb b m - y v u. A vj v m y j, m y 26 um y, y b ó b 486

5 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN É m m, m -. O m y m, v m j É v ü v m y y m v y, m - y b M v m m m v. U y É u ó ó,, y, bb u ó v ó bb m ó y j, v y y y v. A bb y ü, y m y y y m m y m, u ó b v v y bb m y vv m. E m y v m m u ó v m m, y m y 2006 j u j b m. E u óbb m b m m m, 136, v y b ü b ü y m m. 4 A bb bb j v, m ó m v, v v v m y y bb. E m y ó, v y m y v K P j m b j u m m um b, m y v bb v O b m v V y m Pu y bb m ój m ó E y ü O P 2004 mb b, v y m y. B É m ü, m m v u ó bb - m, u ó b ü y ó, m j - j b ü b ó b ü. G m bó m v y, v T u m m, v bb b v m u bb j vü y v -. A bb m m v b, bb T b 400. M j, y 241 y m y 2000 bb ü. E ü v y bb j u v m j yb v u ó v ó b. A bb y b, ó v ó v, ü m bb mu ü bb - b m. O u y y v u mu y- ü mu ó. A 2000 ó, b v v mu, v y 63 u y v m y m - m ó, v yj bó m y EU 25 v. A mu ü - u v bb mu. A v 9,7 ó 2005-b 7,9 - mu ü, b ü 2005 v m 6,4 487

6 SZILÁGYI JUDIT v mu ü b 12,8, ó y m j vu ó v y v ü. E É ó m, m m v EU 25. A m F m H u u óbb, v j b v É. 5 A j m, y É b b, m - u m y v, m y mu y v m jó m, u y y j v y ü m b y. A m y v y m j vu, j ó b jó b ü. U y v bb y ó v - m v y b, NGO- v b, ü - bb v b. A j m m b- m m, v um m, m y b m vb y v v j ó mu. E m u EU ó ó y m b, m bb, y m v v m, y ju v y, m v ó v y -, m j b ü m ó. A m ü v m m v m b. A ENSZ m um v m x, m y m u- j, m bb m jó m, m v u u ü y, v, - v m y, É 2005-b 38. y j. 6 E u y v m y ój (36. y), j m ü y m (S v, C, M y L y ). E y m m óbb b, y j m b É - b m m j v y y u ó. A T - y I u u ó x j É 27. y, v v u ó m, m m v b m, M y, y y m S v. 7 A u ó y m É m ó ó j - b j, m j ó, m m yu - u ó b. A m y v b m y m j ó -. E m y m É v y j bb m v u m y v, y ü F m u ób. A m ü y v v m b u : 2005-b b ó m y 60, m ób v m 80 - j v ó. A 54 j, 39, m v

7 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN. E É m EU 25 ó, v - y b (30, v 67 ) m bb m ( u N m v y Au ) m. A m 2000-b mó m y, m y m b É - b v ó b v mb j. E - m b m y y m b v v ü -, m y bb v bb j, v m y m y ó, y b ó v ó b, m v y v v m b, v j m m y b u- v ó. Em 2006 ó m y v y b y v ó, m y ü ó j. G v y mu ó Növekedés, gazdaságszerkezet A v -v ó v u 2000 ó m m (6,5 8 ) v v bü, 2005-b v m ü y : 9,8 GDP- v ü m v L v v v m y m m. Kü y m m ó, y y u m v ü m m m ó - v 7,8 ó, y b GDP v m EU 15-, m EU 25- b u. U y É - u ó v y v y bb u, m S v C v v b m - ju (1. táblázat). J EU 25 v y v 55 y ju ó GDP v ó - m v, m 5 j vu j v. 8 A b m m b m m óbb j. A GDP v m j u ü y u j b vü, v m y- - m, mmu ó u y mj y v. A b j v u y ( b - ), b y,. A m v bb ó, m y v b ü. C m v y m y m y, -, y x b m m v y j y. K y v u y m bb b m v. 489

8 SZILÁGYI JUDIT 1. táblázat Makromutatók alakulása a nyolc közép- és kelet-európai tagállamban ( ) GDP/ v ó - (%) GDP v (y- -y) Kü - m m (%/GDP) A v (15 64) (%) Mu - ü (%) EU ,0 100,0 2,4 1,6 1,2 0,7 69,7 70,2 9,1 8,7 EU ,6 108,2 2,3 1,5 1,4 0,8 70,6 71,0 8,1 7,9 C 70,3 73,5 4,7 6,0 0,5 2,1 70,0 70,4 8,3 7,9 É 51,2 54,9 7,8 9,8 7,7 6,1 70,0 70,1 9,7 7,9 L y 48,8 49,8 5,3 3,2 2,0 0,4 64,0 64,4 19,0 17,7 L 42,8 46,8 8,5 10,2 15,7 14,3 69,7 69,6 10,4 9,0 L v 47,8 51,0 7,0 7,5 7,1 7,0 69,1 68,4 11,4 8,3 M y 60,1 61,9 4,6 4,1 3,1 1,3 60,5 61,3 6,1 7,2 S v 51,9 54,2 5,5 6,0 2,7 4,4 69,7 68,9 18,2 16,4 S v 79,1 80,9 4,2 3,9 1,2 0,4 69,8 70,7 6,3 6,3 Forrás: Eurostat, VKI Monitoring jelentés F y m m ó, y v bb v v ü b, v m ( b mmu ó b ) m u x m v m j b y v, ü 2005 m y v b. E u óbb y b m v b u ó, m b mu ü, m b m, v m ó u m. T v bb v y v -, v y m b, ü ym b m m y m b ó v y. Em vü ü - v ó j m v y m - um j. Külkereskedelem A ü m b m j v m u ó v m. 9 T v bb F j bb m, yu x m y 24. E v Sv (14 ), L (8 - ), N m (7 ) O (6 ). A y bb ü x mu j, m bb m 2005 y m. E, y EU-v m m m b O y v y b v m y EU- m, b v j 490

9 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN m, m y b j, y - bb y m v m bb m v m. E m v, y yü v m y v x, m v u j bb u ü v m O b, m m m v - b, m u j x v b vü. A m y b vü x E y ü Á m : y v m yu ó x, USA y bb m -. U y F bb m, 20, v m N m (13 ), O (11 ) Sv (9 - ) m ó b m j bó. A m j - m vb, m m m y. Em y j u b ym m, m v m m b mu m. A m v y ó y ó ó j,, v m- j b vü. A v y bb y m y, - mmu ó b, v m. A ü - m m u y,, ü y y m b m ( m 700 m ó u ó ó 650 m ó u ó- ). A y b mu ó bb b m, m - j, y j b vü m j, ü ü, m v v u mu m u y. A ü - m vum yó m y, m y b m -b m j m. Külföldi t kebefektetések É j v ó ü b m, bb j - j, y ó j b óm m b T EU. É m K - K -Eu ó j bb v ój m, y ju ó v ü - b m j bó m m yb (7682 u ó 2005-b ), b b m 10 m u ó m j b v FDI- m y. I, v u ó m m -b m j -, y v u j ó H b b. T v bb v v y y u m y v m ó-, m y u j u 1-j v v bb 1, 23 m -. A m y v b ó u m y 491

10 SZILÁGYI JUDIT v 2 y 1 m, y v ó u v 20. A ó mu m j bó b É y v b v y mb, y y y bb y y j - bb v, u ó j. A u - j-, b v v b, m m m EU 25- (2004-b GDP 0,91 ). U y y m m jóv m bb bb j m (S v C v v ). Észtország felkészülése az euró bevezetésére É b jó m u ó v ó ü -, b ó m u m v u v b v j b y v. A bb m j bó b m m bb m. 10 A m 2001 ó y m u, 2005-b 1,6 bb-, m yj bó m y v. A m - m b m b y j, y É m m j v j m v ó j m m. A ó u ó bb j u, y m m y m b v y v m v. A IMF u y y m, y É m u ü m y, m b v m y bb ü mb. E b v m u bb GDP- v - m m m ób v j u. A v m m v ó m y bb bb u m j. É m um j v j : 2005-b - m ó GDP m 4,8, m j bb y v EU 25. I, y b m m mm vj m ó bó, b É m b m m bb m- bó (2. táblázat). A m ó b 4 6 m m v b, j j v b ó. A ó x mó EU- ó, 2003-b m m 1,3 v. A b v v b v m 3, 2005-b m y v bb 4,1, m j 2006-b ü b ü 4,4. A y m u u ó b y m b m m, v j v ó, ó b yu ó v bb v ó v u ó v ü m. E y v m m, y m y ó y - 492

11 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A maastrichti konvergenciakritériumok alakulása ( ) 2. táblázat I ó (%, y- -y) H v m (10 v) Á m - y (%/GDP) Á m- ó (%/GDP) R 2,4 2,5 6,4 5, C 2,6 1,6 4,8 3,5 2,9 2,6 30,6 30,5 É 3,0 4,1 4,4 4,0 1,8 1,6 5,4 4,8 ERM II Á y m- y b - L y 3,6 2,2 6,9 5,2 4,8 2,5 41,9 42,5 b L 6,2 6,9 4,9 3,9 0,8 0,2 14,6 11,9 ERM II L v 1,2 2,7 4,5 3,7 2,5 0,5 19,5 18,7 ERM II M y 6,8 3,5 8,2 6,6 4,5 10,1 57,1 58,4. v (+/ 15%) S v 7,5 2,8 5,0 3,5 3,3 2,9 41,6 34,5 ERM II S v 3,7 2,5 4,7 3,8 1,9 1,8 29,5 29,1 ERM 1I Forrás: Eurostat, VKI Monitoring jelentés ó y ó um m. H m ó y j v u. É j m b ü ó, GAZPROM b j, y v m v v j m. M v É Nyu -Eu ó v v j 60 v, m b y m y ó y m y. V y b v bb y, y b m ó m v, bb b v b v v. É j u 27- u ó b j m ó ERM II y m-m mu. A m v u y m 1 u ó = 15,6466, m m y bb, m m y mm (1 DM = 8 ). A y m b v u. A j u 1-j v b u ó ó b, bb um - ó m u m 2008-, m j b y ó. A m y u y j u 1-j mó v m, m bb u ó j m ü. 493

12 SZILÁGYI JUDIT I ó j m y É m, v y j y Eu ó U ób. A ü bb ü v y u ó v b. Ebb m bó j bb m y v y v. É y v 1 -, u ó v EU b u ó m- j v m 1 ü. Em v bb, y j ó b j u u. É m j m m j mj, y m b m ó m GDP-b m EU 15 (4,5 ). S j b v b m y m x m m j u m, m ó ó, v ó j, b b m bb j. 11 A j m b u 3,7 v EU- v b, y 5,5- v. A m y v bb u j, ü b, v m b v bb m v. 12 A m y bb u y, y ü j j m v y m ó ó u ó y v j -. B m É, b j b óm v ó b y m, u y m m - u ó v T y bb ó- m bb m. Ebb m bó v ( v ) É m m y, m v j v b y b u j ó ; m v bb bb v m um bb m m Eu ó P m b. N m v, y m y m y - bu u v ó y m y m. A Eu ó B j, S m K yb y, m b m ó, ü y v m b. K m b ü v b ü b b bb b É u ó y ó j, v R m P y - ó j v u y ó b b (v m m y, ü ym j yb ). É j bb Eu ó U ó y u ój m, y m b v y v v. K u y b ü b v v ó ü, m m 494

13 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN m b u ó yó v yb ü. L u óbb, m ju 5- j b v b v É - ü. É j m bb v bb b, 24 ü - m m y, y m m j m j, m y ó vv - u b m. A bb v m - j y v m, v m ü - m v, bb v m y j m, m u óbb S v v v - - u ó m y j. T bb v m É y y v mm - b. A j v y u v ó u ó b y -, 2009 v É b b v, m y 1987 ü ü m b ó y ó m ( u óbb ü L y L v m y ó ). E m bb b, y É v j j vóv m v ó u ó, bb m b y ü L m ó ó y. H y v m ü y v m, y ü É m y v m m m m ó- y j ó. Az észt társadalom viszonya az Európai Unióhoz A ó bb v b v u ó y y bb u v, j m b bb m -. A Eu b m 2005 v m j 13 m - 41 j y, y EU- b v v jó, y bb v y (42 ), mb - b. E v j m ü L M y v u m. A b u m jó j, y y vv m bb m 10, m v 7 v m bb - v y ó y. A m v m y m m ó m y v - b y j, y m u u b, bb bb EU-. A u ó ó - m m y v u, y y m y y v v ( 50 m v v ó v ) m u m u ó m v : v j u 27 j u u. 495

14 SZILÁGYI JUDIT Kü y u, m v u ó y b v v mb v ó y b m b y bb u É b 64 (L b 64, m L v b 69 ). 14 E y bb m mu j b, y v m y y bb - y ( mb ) v y, y u ó b v m bb y j, ü y m m ó, y m ó y m y vb v y u : 2004-b m 8 bb v v, m 7 v bb v v - u b v ó. A m y v u EU j v j b. A v bb b v v m y 51 m j, m m j m bb, j m m y ó. A m y u y u óbb m v bb, m 49 y m j. E b y j - y, m v É b m v m y ó, m y m y u ó, y m m ju 9- j v y m y m v ( y v m - ). Ö É m u ó v ó. A u ó jó j, GDP m 10 v ü m b m jó v ó b ó j m y v m y. U y y j bb b y, m v v, mu ü y m b m j m. A v m j m m u b vü x. A ü m m v v bb, m m vum b m mu -. A m v um j b É jó, m v ó u, m ó y bb Eu ó U ób, m v u ó y m. E y ü ó u, u ó m GDP v ü m, v m EU- m m m - j v ó u v bb y -, v j v u m m v m ü m v. Em ü u ó ó. É v y vü m b j v j b u ó, m y v y vb v ó m y ü v - 496

15 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN. A ó mu m j bó b m v m v y, y y y bb y y u m j. E, v m m ó ó ü v ó b b É u y m yu - u ó - b m j y. A É b v m ó b - m v. A m m j v j, y j - m m j y bb u ó. A u y u j jó u ó u ó j y bb m b ó EU-b. M yb v v b É u ó u óbb b v y. Irodalom BBC j : :// w.bb..u /1/ /w / u / m. EBRD mb m : ://www.w v u u v y.. ENSZ Hum v m x m : ://.u. / / / u. m? =EST. É ü ü ym um : É ü ü ym um j : ://w b-.vm. / / /225/EU.. É m b : ://www... E M O R : ://www.vm. / / _200/5733. m. Eu ó B j : :// u. u. / mm/ / _ m / / x_. m. Eu b m mb m : :// u. u. / mm/ ub _ / x_. m. Eu b m m u ó- : ://. u. u/ ub _ / / _175b_.. Eu : ://. u.. u.. F m u v m : ://www. m u. / m. m? =47& =362&y =2005. N m j v: www. u uu. / /ESTONIAN_SPD_2004_ T y I : ://ww1. y. / /2005/ 2005_ u. m #. V K (.): Monitoring jelentés a nyolc közép- és kelet-európai tagország els uniós évér l. MTA V - Ku ó, Bu, Jegyzetek 1 É ü ü ym um: 2 É ü ü ym um: ://www.vm. / / _200/5733. m. 3 É ü ü ym um: ://www.vm. / / _137/7264. m. 4 É ü ü ym um: ://www.vm. / / _137/7264. m. 5 ://www. m u. / m. m? =47& =362&y = ://.u. / / / u. m? =EST. 7 ://ww1. y. / /2005/ 2005_ u. m #. 8 Eu : ://. u.. u.. 9 Eu : ://. u.. u., m b : ://www Eu : ://. u.. u.. 497

16 SZILÁGYI JUDIT 11 N m j v: www. u uu. / /ESTONIAN_SPD_2004_ É ü ü ym um j : ://w b-.vm. / / /225/EU.. 13 Eu b m : :// u. u. / mm/ ub _ / x_. m. 14 Eu b m : ://. u. u/ ub _ / / _175b_.. Summary J S Estonia in the E ropean Union E b u u m mb Eu U. W GDP w u v m B u y qu y u. N v, v b v v u m m m m m y w m u. T x m y GDP w m y u u y` - v FDI x b. M v, m um y y u w w, u m ym w. T x m m my. H w v, x b u u u. C M v E v b m-. T bu u u u, v m b w U u y b Ex R M m m w y. T y b m w um x y y - u EU VAT x u v my. H y (m y ) u. T b m mm m x m w w u GDP w m u 2.6 w u b u. A u w v m y u u y, u y b m 2008 u u, y u. E m v y by v m - y x y m b b y m u x u y. H w v, v b y b E y m v v v m u v m v w b y. C y m y -b v, E y m b m mb EU. 498

17 ÉSZTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN E m v EU v b m w m u u u b y, y M A u v m 12 E 1991, mu u y` m- v v m b bu v y b m u by umb v m. E ` - by v y w u x, w w m w EU m mb u v y T y I. C E y` EU, ub u v y v w E qu, y b u u u u u. T v y b w by v m by y u. N v, E Eu - m y y b u y. I E u v m, b m w u y EU

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye

Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye . v f v m 20. m ELŐFIZETÉSI : -.: v Fv 10 V. 5 P. Mj Á 20 f. R ; Nydv Ey m SZERKESZTŐSÉG 250 2(J Í. J f. 1 íú ő; PTHÓ md mb. M ó I ü yv!» mí I I I, v, hy b y y hő ^. L M hí h. ő, v y fíd b mü m b f m m

Részletesebben

É Ü Ü ú ú Á Ú ű É ú Ö Ü É Ü Á ű Á Á ú ú ú É Á ú ű É Ö É Á Ú Á ú ú É É ű ű ű Á ű Á ú Á ű ű ű ú Á Á ű ú ú ú ű ű ú ű ú ű Á ÁÁ É Á Á Á ű ű ú Ü É ú ű ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ú ú ű ű É ú ű ű Á ú ű É ú Ü Ú Ú Ü Ű

Részletesebben

ü Í Í Í Í Í Í Ö Í Í ú ő ü Ú ő Í Í Í ü ü ő ő ő ú Í ú ő Ó Í ő ü ű ű Í ő Í ű ű Í ú Í ú ü ú ő ő ü Ü Í Í ú Ó ű ő Í ő ő ü ő ő ő Í Í ü ü ú Ú ü ü ü ő ű ü ő ő ú ő ü ő ú ő ő ő ű ő ő ü ü ű ü ő ü ő ú ő ő ü ő ő ő ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

Részletesebben

A Selye János Egyetemen ülésezett a HÖOK Közgyűlése

A Selye János Egyetemen ülésezett a HÖOK Közgyűlése 2014/V. Május Höok Tükör A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának lapja - Új elnök az ESU élén - Több EU forrás jut a felsőoktatásra - Lovász László az MTA új elnöke A Selye János Egyetemen

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

GONDOLATOK AZ UNIÓS FIZETŐESZKÖZ, AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGÉRŐL NAPJAINKBAN

GONDOLATOK AZ UNIÓS FIZETŐESZKÖZ, AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGÉRŐL NAPJAINKBAN V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mátyás Mihály matyas.mihaly@zmne.hu GONDOLATOK AZ UNIÓS FIZETŐESZKÖZ, AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGÉRŐL NAPJAINKBAN Absztrakt A publikáció elsődleges

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE

ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No. 2. (2014/2 nyár) ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE ENDRİDI-KOVÁCS VIKTÓRIA 1 (Kivonat) A tanulmány Albánia gazdasági

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2010 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG http://ec.europa.eu/public_opinion 2011. FEBRUÁR 24. Európai Bizottság Magyarországi Képviselete EUROBAROMÉTER

Részletesebben