munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem"

Átírás

1 B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m - ü, b ü m m ó ó v y um v y- ó, mu ü - j m m b y bb v m ü v m y m v b m y m b ó mb b. A mu ü Eu ó U ób m y b m -, m b mu m v ó m yu vó y m - j v, b m ó, v ób m y yó ymó m -. A mu (m j ) u u y b j m y m b y y v v, B I A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem Földrajzi Intézeténél. Munkahelye: az MTA Regionális Kutatások Központja Debreceni Osztálya, tudományos segédmunkatárs. Kutatási területe: Kelet-Magyarország munkaer -piaci folyamatai, a határon átnyúló kapcsolatok színterei és fejl désének esélyei. 311

2 BALCSÓK ISTVÁN v, m y v y v ó v m -. A u m y j m m v y y - m mu - m v m, v m y - ( bb - ) v y v ó m ó v -, y v m y j. E u óbb m m m m b, m y m b b m y -, yu ó v u v. A bb m m V m y m ü bb m j, y m ó yv, m b v y b y y v neoklasszikus mu v y y b v, m mu -, v - y b b y ó, y y v m mu m y -. A, m u j mu j y yb, v m yb mu v ó mu ó ( bb b, u óbb m x m ) b y j m u y y m y. 1 E m b v m j, - m, m ü u j v m y, m -, m m, m ó v ó bb j. A mu y bb m ó y v y ü, y mu y v y mu v ó b m ó y m, m ü b m ó j y bb, ym. E u y j m m ó ü ü ym ó, m u m ü y y y, v y j, v j ( m y mu -, y b. ó ü ü v v - ) j m. 2 A mu m m u, ó y y v - u m mb y ü y T V b v v mj, y v institucionalista y v. A m - ó v m y y v m bb, m v v m yü mu m b m. A j ó y m u y v m y, vü m y v y, bb - v b y m b v. 312

3 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG A m 20. j ó 3 neoinstitucionalista y j u m, y y m v, u ( ) m m m, b y y - v y. A m m m -, m x v j ój m b v, ü b bü u v, v v m. E v ym, ym ó v y v m ü b v y, u y y bb j y v. b, m y v m v vü m - ó mb. 4 A mu, j v y v, y ü b ü u v y v y yü m b v y ü y y -. A y v diszkriminációelmélet bbó u, y m y ( y ) m v bb u ( ), u m m m j m, y y, v bb ó m y ó u m v, v ó u mu v ó. 5 A vü ó, v y m y u ó ü b y m m y m, y v m ó y v v. E ü ; mb m v m,, m, j, v v y ; m ü - j j ; mu v ó j m y ü m, v - v m v j mu v ó j j b ó v y bb. 6 N m ó, y v m v m m m munkavállalói stratégiákra m, m m ó m mb b j v ó, m ü b j y, ó v mu ó mu v ó u ó ( m y v y v ) v j. A, - y yu vó u v. 7 E y mu ó m y mb v v - ü m u m mu v ó, m mb m ü m y y m, m b bb m v b, jóv bb. A m u y bb y j m m, m v m y mu v ó m v, y m ó j v y ü j. A mu v ó mu yü, y bb u bb mu b j mu v bb - 313

4 BALCSÓK ISTVÁN b,, m m y m ó u bb m v jóv bb, m u óbb m m -, m v m j mu yv. A m m m ó y y mb v v mu m bb, ym ó jó ü ó. 8 A szakmai/foglalkozási részpiacon mu ó ( m ü ) m, m y m y, m v vb ( m ü m u ) u v b v y y ó mu. A mu v ó bb v y, m b y b j, u v y y, m b. A szervezeti/üzemi részpiacon b ü m u m - bó v ü u ó m y u mu ó mu v ó. A mu v ó m bb ó ó, v ü b v u y y j mu - y m b m ó y y mm v v, m y, v. A y bb y b m v y y v hétköznapi munkaer piac v, m v v m, y mu ó m j bó j m y y v m y, ó m v b m m ü bb m mu y, m mu v ó. E u óbb bb, m v y v m m m y b m u mu y, m y u y - m b ü bb y mu, m mm y v -. A m b m m ym ó ü ü, y - y v / v b ü j ü b u mb ó, m y m u m, y b m. A bb, mu v ü, y v duális-szegmentált munkaer piaci elméletek v v, v v - v j y. 9 A m ó, D P b ü mu - m m y bb v y m ju m, v u ój m, m y mó, ü j y j ym ó. E bb b yv /v y v ü mu v ó,, v, j y v (m bb, j bb mu ü m y, b bb mu y) m v, m y mb u y, v bb, v bb v y mm y y m b ó ( y bb 314

5 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG mu b, mu y b, mu ü m y, ju ) m. A m v j j, y v y v m m, b y, m y, ó ó. A j j mv v m mu v ó mu ó u ó j m, m y - ó v ü y j, jó u u b. E j m m mu m m y, v v m y, m ü u, v m v v b - mu y v y mu v. A u y m v ü m : y y bb y m ó ó b ü, m v m (v y m ), y m y b. M v y v m y, y mu ó mu v ó, ü b v b u u jóv y bb ( v b - ü ü j m v y m ). A v y m b ü j, m b b ü mu v ó, m u u óv, y b, j m bb mu u. 10 A u - m m j m, m P bb, v bb j. A bb b m m u-, m m m ó mu, m - b ü m ü b y y ó. A v ó b m b y bb L ó Gyu m m : m m, m u m m jóv bb j. A m b ü v m y m ü mb v j m ü b m, y, m v v v y, ó ó j, jóv u u bb - u m b. A mu m u m u m - j u ó m, v y b. y b m -, v ü b (m m y u, mu,, m, mu u ) m j m. A j ü b j ó v b m m u v y, m -, m b v ü b m y v y mu bb m bó m m v, u b b m. A x b bb v m y m v ü : m ó ju v y m m b - 315

6 BALCSÓK ISTVÁN, u b v ju ó mu ü bb m m v y - v ó j m. 11 A m y mu ü j ü y m bb j m v u A v b ü b m j, m m j, mu ü m j m u. A v v b, m ó m y - u u y y y u, m mu - v. A m y j v v u m v y y m v m v 1989 ó ób mu ü. A b ó foglalkoztatási válság yu - u ó bb j j mv mu, m u u, m b v v. E y y bb m, y mu ü M y - ó, ym m m b bb b m v, m v m v b y mu m mu b, m mb b, ó bó m m (1. ábra). M mu ü m m j j ü - ó v j m : y v yu j v - j u, v y b mu ü m bb v v m ój, v yu - u-. A j ó ó b m m v j m v, m y ó, m y, v b ü j ó u. 12 A mu m b y j v j u, ym - ó bb - v b ü ü m mu u. A ym m, y ó v b ü b m j ü m ó v j mu v m v. 13 Jó j, y b mu ü b u - j y b v. A m bb mu ü j ü ( u ó v y y m y ) j b u, m- 316

7 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG 1. ábra. A foglalkoztato ság és a munkanélküliség alakulása 1992 és 2004 közö 14 F KSH mu - m Mu ü Forrás: A Munkaer piaci Tükör 2005 adatsorai alapján szerkesztve. m m v u - ó v v v yu v, m y K óv y mb bb mu ü mu ó ( mu ü mu v b ü - y j ). A 1992-b m bb mu ü j 32 ó ü 20 m v bb bb ó b ó, v j, ó b ó (21 - ) y. A b u m m v b m j, y v - b v y v mu ü m bb j m v. A mu ü m v v - y y u b , v y j. E y mu ü m y - b m u, m b y j j v y m ü b. A mu ü y y v b mu ü m mb , v y v bb m m v, m mu ü mu- ó 11 ó 5,9 m. E m yb v v y m y m m b, y bb v - m y m m v u j 317

8 BALCSÓK ISTVÁN j b b v b mu ü m m y m v v ( j v m ó ó m v y y mu ü - y m ü, j v ó j u m bb b.). A v b b v u m b ü y b m u v b, y ü ü b. E v v v, y y b v bb y b v ü ( - u Bu m ó, Nyu -M y ) mu ü -, m v m mu ü j b (É -M y -, D -B y b.) bb v y y m mu ü y. E ü y bb ü m u v ó, m ó u u y j ó m yb. A mu ü m y bb -,, v m m v bb ób ü ü m v m, m v y v y m ój. Am 1992-b ü m v v y y bb, 2005-b m m 8,5- m. A y m v, y mu ü mu ó v v y b v b y m ó, m bb b y, u óbb b m mu ü j ü v j ü j ü, K -M y y jó j ó ó, yu, v yu y m u v b. E m y y bb ó ym ó ü b -, - ü m bb v v m bó v b v ü. A mu u j m m v, v ü ü b - ó y b y u ü mu. A - y y m y - bb v m y, u y ó v, v mu ü m m j v m y ( m v, y b.) m m m y y j v, u u mm v. A y bb b m v bb bb, bb - y m ü b j m. E m j v - u, m yb mu ü mu óv ó b v, mu ü m bó m 12 v bb mu ó (, m um ó, j bb - 318

9 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG 2. ábra. Az egyes kistérségek országos rangsorban elfoglalt helyezése a kiválaszto mutatók sorrendátlaga alapján Forrás: Saját szerkesztés a KSH és a Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján. y y b j j v y y, ó mu - ü v y y, y ju ó m y j v m- j v m, ju ó m v m b.) v v ü y mb (2. ábra). A y mu ó j b y j v bb y b v ü b mb b, bb m y. H ó y b yu ó v ü, v K -T v v, mu j ój mu j, y b b u y, m y u ó 30 y v m y j. 319

10 BALCSÓK ISTVÁN A mu m b y ó bb y A v u b A m v A v b y ü b v v j v, m m u ó, y m v mu - m ü, m y y b v ü mb, - m y v, b m u ó -, m y bb, m y ü v y m m. A MTA RKK D b O y H j -B S b -S m -B 119 m ü m y b b v m x, - m bb v v m ; m - y u v y ü b b y -, y ó j v ó v ( m y - ü 520, j ü 560 v ü ), 15 v m m y v v ó ó j m, - u v ó j j ( ü v m y- y, mu ü y v, v j m ) v ü bb b m v b ó. E yb ó v m y j mu v bb b - y ó y v m y b, ü v b v ü igen rossz megközelíthet ség ( y /v y m - v ó, y j b.). A b m m j, y m bb v b m. A v y m b m v m, - ó m ym b. A u y m m m mu ó m u, - b b j ó ó b u m. A j v b ó ó b m v m - b mu m. A v m j m- v m y v y b y ü v b mu. A mu y y y, m bb, y v ü mu ü ó u. A mu y, y v ó y y b y v y v, y v 320

11 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG 3. ábra. A roma etnikum aránya a teljes népességen belül a munkaügyi kistérségekben (2001) Forrás: Saját szerkesztés a KSH népszámlálásadatai alapján. ü m y (v y mu ) v y bb óv. A y v y, b y ju ó mu ü m v v b H j -B S b -S m -B m y 2,7- -, v 3,7- m ü. A ó m jó j, y y, 1622 mu ü y - y y m (!) u. A m ü mu ü b m ó y b m y b m y roma etnikumnak b b -. A m, v v ó j bb ü m y u - b j, ü - m y ó v b jóv m bb m y, b ü ó j mu j bb ü j yb ü ü (3. ábra). A m um y v m ó, y j y m ó b j b m y u ó u mu ó, v jm v yü v, y v ü j. A ó mu ü bb m m j, y v ó v j mu ü b ü 321

12 BALCSÓK ISTVÁN 4. ábra. Az egyes kistérségeknek a tartós munkanélküliek aránya alapján felállíto országos rangsorban 1992 és 2005 közö évenként elfoglalt pozíciói átlagából képze sorrendje Forrás: Saját szerkesztés a Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján. v bb b. A u y m v : m ó v -, v mu m, v v ü mb m y v u ó v m m ü. A ó mu ü m m y ó y v ü. A m m v m y, y m ó ó b m m m mu ü m, m mu ü ó u (4. ábra). T v bb, y v - y v jóv v bb v ü ü m (m - bb bb, y y y ) mm /v y mu b ó, m v mu u m y v u ó m y y. A ó mu ü, mó, v y m v m y, y y y bb ü b j j m m m, v, m y ó mu ü b v v m y v yb y b. A - v b m u y ( m ) ü, b j mu y m j m, m mb 322

13 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG m m v y. A m v m y ü m y m, v j v m v ó -, m y j j v bb y. S yb v m y, m y v mu m, y y mu ü ó mu ü m m j y y b y b m v. M v j y ( m, bb, y b.) m j v v bb v, y m y m v v. Em - m y j, y mu ü m ü v b b, mu y v m -. A y y b j, y, mu ü - bó / v y y b y b, v b v y m m u v bb u, m u j m y ü v j u j j m. A v mu, v y v m ü b m y b m - ó v y mu v ó. A mb - 5. ábra. A Magyarországgal szomszédos államokból érkez külföldi munkavállalók területi koncentrációja a 2005-ben kiado munkavállalási engedélyek alapján Forrás: A Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján szerkesztve, MTA RKK Debreceni Osztály. 323

14 BALCSÓK ISTVÁN bb m, v y b b y mu y v v ó m j, m v ü m y b j ó mu v. A v v m j b b m v m yü v ó bb u ó m ü m bó mu v m b (5. ábra). Mu - m m y v ó K ü, y m y b m - ü b mu - m m m y m ó M y, v bb u ü. A v b m u mó b y j, v m y j j - v ó m mu ü j v ó m ü v. A u m m u y y y m u ü v m. A m m v b bb ó m b m y y v j m, m m y b y ó m mu, m m y b v, mu ü y v m mu j m u m y ym. A m ó m j j ó j u y m b m ó, m - ó b ü j u ü b m ó y m ó m bb. A ü b m ó m y - m y m ó bb - v b v m ü y b m m v y m y, j v ó m yü - ym v m y j. A u - m mu - m y mb v m v m ó v ó y j v ü b y m u ( j v v ) j m. A - u v b m b y m ó v u : u u, y mu b bb mu j m. A v ü j v bb b y bb m ó y : v yu ó ( bb m y m b y - j v ó ), j b y ü 324

15 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG ó b ó, ó v m u y b ó ó. A v y ü y j m m v v m ó, y u j v ü m m bó y bb : mu y m b u m j m, jóv v bb m yb v ü j y v mu - y, mb - mu b y y m bb u v mu b b m. M v bb y, y ü ó - v m j (6. ábra). E yb v m y u j u : y mu m v b m y b, v mu - m v y v v - v u y j m ó ó. A - mu b u j mu, jó y u m y m j, y b b 6. ábra. Az általános iskola els osztályát sem befejez k aránya a hétévesnél id sebb népességen belül településenként (2001) Forrás: Saját szerkesztés a KSH népszámlálásadatai alapján. 325

16 BALCSÓK ISTVÁN m v m m m j mu y, m v y mu v m m m m mu v ó. B mu m m ó m y -, v m mu b u m j y mu, j j v b m y, m ü j b ó y j mv. A m u y m v m mu v ó y bb, v bb v m u u ó j. A v - b u y m b v y y m j m. A ó bb y m j, y m v u b jó v m m y, m -mu ü j m m ó mó. A j b m v b u j mv - mu u u ój v y yu m. A v m m ü, y v második munkaer piac mu y m y j m b, u u ó j m, mm m. M y ó v ü b u y u j mv mu ó y u ój v - v, m v j y ü bb v m -. K u mu ü y b m j, m y j m u v y m m ó, b j b mu b y m. A mu ü y b yu bb m, v y j m u u ó bb b m m. A bó v j j mv mu. A v ü y m y y - b m, m ü mu b, y m m v u v b u b ó ü. A b m, y b y b m ü, m bb m ü u v m y, v v y y m v. M u u mu m j mv v bb yu m m, m m, y y v v m. A m v - 326

17 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG b j m y v mu y y (jó- m u mu ó ),, v j m u ó v y m y, y mu v ó m j - m mu óv, vb b y j b v. A y m y mu m y b y ó - y ó u m v ü jó m ó, m m b v m y v y y j v b. M y b ó, y mb v ü, y bb ü- m y v, y óv, m - ju m mu y m v -, v mu. A mu - m ó m bb m y mb v v m ó v ó v y m, m v -m y - b mu v ó j b b ü mu v ó ju mu y m, mu b b. v y y y ó. R u m ó y m j bb ü m u bb m b, m bb v y bb m ü b v m u b b m ó ju, mu ü, v y j y m j m y y -, v m v y bb v ó. N m y j, y y, 45 v mu v ó mu ü, bb y m y, y, ü - v y ü m um ó v y jóv bb ju, y y mu ü, m y, b y, v jóv m ó m m j b b, - u m y b j, y y bb m ó m j jü. A u ómu, b v m m - y v m ó, y ü b, b yu - u ó - ü mu - m m y v ó v v v - u y, j b u ó y. J ü, y b b m y j b m m b m m y b ü yu m v b, m bb y, - ü m y bb b, y, u m m b. 327

18 Irodalom BALCSÓK ISTVÁN Abb, L. F.: Theories of the Labour Market and Industrial Employment. A Review of the Social Science Literature. M I u Sy m R, M, B ó I.: S ó y m mu. I : B y B. (.): A határmentiség kérd jelei az Északkelet-Alföldön. MTA R Ku K j, P, B ó, I. D, L. K, G.: B u w x b Eu U m v w. I : Association for Borderlands Studies 2004 European Conference. Borders in a New Europe. Between History and New Challenges. G, CD-ROM. B y B.: A határmentiség dimenziói. Magyarország keleti államhatárai. D ó C m u K ó, Bu P, B y, B. B ó, I. D, L. M, B.: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. MTA RKK, P, (D u P 31.) B, G. S.: Hum C : A T Em A y, w S R E u. NBER, G S 80, N w Y, D L.: A m m j m y u m - v ó u ó. I : A határmenti együ m ködés lehet ségei és korlátai Magyarország és Ukrajna közö. Ny y F Eu ó T u m y K j, Ny y U v, Du, J. T.: T m y w y. I : T y, G. W. P, F. C. (.): New Concepts in Wage Determination. M G w-h, N w Y, F m, H. M u bu, P.: Arbeitsmarktgeographie. T ub V., S u, F K. (1997): A m y ó j m ó y I : H v S bó Gy. S bó P. (.): Az emberi er források hasznosítása, fejlesztése Magyarországon és Észak-Dunántúlon. Tudományos konferencia. MTA VEAB, V m, G P. S E.: A m mu m. Közgazdasági Szemle, L ó Gy.: Emberi er forrás-gazdálkodás és munkaer piac. E y m j y. JPTE, P, L b, A. S w, D.: The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment. C mb, M, N m -N y J. N m N.: A y j. A y u ó M y -. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 2003/7. R, A. H.: T S b u m m : A u w - m. Applied Economics, (3). S w J.: A mu ü ü j m. Munkaügyi Szemle, S w J.: P ó mu. Tér és Társadalom, Tó S G.: Munkaer piaci ismeretek (Oktatási segédlet). M E y m G u m y K Hum E T, M, Jegyzetek 1 Abb, L. F.: Theories of the Labour Market and Industrial Employment. A Review of the Social Science Literature. M I u Sy m R, M, 1980; B, G. S.: Hum C : A T Em A y, w S R E u. NBER, G S 80. N w Y, L ó Gy.: Emberi er forrás, gazdálkodás és munkaer piac. E y m j y. JPTE, P, Du, J. T.: T m y w y. I : G. W. T y F. C. P (.): New Concepts in Wage Determination. M G w H, N w Y, G P. S E.: A m mu m. Közgazdasági Szemle,

19 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG 5 L b, A. S w, D.: The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment. C mb, M Tó S G.: Munkaer piaci ismeretek. (Oktatási segédlet). M E y m G u m y K Hum E T, M, F m, H. M u bu, P.: Arbeitsmarktgeographie. T ub V., S u, L ó Gy.: Emberi er forrás-gazdálkodás és munkaer piac. E y m j y. JPTE, P, G P. S E.: A m mu m. Közgazdasági Szemle, R, A. H.: T S b u m m : A u w - m. Applied Economics, L ó Gy.: Emberi er forrás-gazdálkodás és munkaer piac. Egyetemi jegyzet. JPTE, P, S w J.: A mu ü ü j m. Munkaügyi Szemle, ; S w J.: P ó mu. Tér és Társadalom, F K.: A m y ó j m ó y I : H v S bó Gy. S bó P. (.): Az emberi er források hasznosítása, fejlesztése Magyarországon és Észak-Dunántúlon. Tudományos konferencia. MTA VEAB, V m, ; N m -N y J. N m N.: A y j. A y u ó M y. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, A mu ü m m m ó b bb mó - m. A F H v mu ü - m KSH y v - m, ILO mó v mu - m. B y um m m bb m, v y j j bó v ü - m m v. 15 A m y b mu ó bb mu : B y, B. B ó, I. D, L. M, B.: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. MTA RKK, P, (D u - P 31.) 85.; B ó, I. D, L. K, G.: B u w x b Eu U m v w. I : Association for Borderlands Studies 2004 European Conference. Borders in a New Europe. Between History and New Challenges. G, CD-ROM. 15.; B ó I.: S ó y m mu. I : B y B. (.): A határmentiség kérd jelei az Északkelet-Alföldön. MTA R Ku K j, P, B y B.: A határmentiség dimenziói. Magyarország keleti államhatárai. D ó C m u K ó, Bu- P, ; D L.: A m m j m y u m v ó u ó. I : A határmenti együ m ködés lehet ségei és korlátai Magyarország és Ukrajna közö. Ny y F Eu ó T u m y K j. Ny y U v, Summary I B La o r Market Models and the H ngarian Realit A v w m u b u m u y m umm y m u m- ym Hu y m, x m u b y v u y m x u m ym, w m u- 329

20 BALCSÓK ISTVÁN mu v y v u u N G P. B by m m, - - v w u w x w mu w m. T y m m b, um by m y x y w. I w b u u b u u y m u by - m, m y - u m m m, bu v v m, u u w m ym w u b u u y w w. O m m m, ub by m v b v y y b u by m, m v umu v u m u y m m m v m. O b by u - m b u m m w u m, y y m (w u v u b u ) m u y. I w b v umu v m v y m : m by u u u u, w w w w v. T u y m m : N b m W b,, w u u v m m y m by m - v m y b. A v m u v u b u w u m y u. T qu v m y m m m : b u w w qu v w m ym, m m u v u b b u m - v y w u m u v u m. T u w b m y, umb u u w j b b x y u, b u u qu m ym u, m y m y v b u umb. A u m m v m, w m w - b u m, b u b m y -, v u w u m -, m u qu b b v, w y m x m u y y. A m, 330

21 MUNKAER -PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG u y v u um y m w m y v u u, w qu. O m, y y u y. M v b y w b y y y m w, bu m m ym -u m ym y. T v m y m v y, m u u u W m. T y b u m, w u m y b G m m v m y u y b w w j b, v u u,. O Hu y w m m ym m w y b m m y - u u, - m ub, m m v u. A y u m y b, m mb w w v y m, y y b u v by b u m w. T v m b u y v m W Eu ( y m ), u u y m m v. T m y b u b v m m. I m u y y u b j b, w y y ub y y m ub, u m y v v w u, w v u, u x. I u y qu x, bu u m b - u, w b, bu v ub - y u m um. A w y b u m W - m y m, u m y m - y W u. I m u u b u w y y w u v u u y ( w m y m ), w m u by b v u y u m y, v m w m y, m v y u b u - m. 331

22 BALCSÓK ISTVÁN T - u m, w m u - b u m, b u y u u y, v m v m j b. A y, w m m v m b m m m v y m y, b u m, w m by m y y ub j j b ub u y. T m y b u m b y m u m v, m m y v N Hu y w b u qu u b y m b y j b v, v. M v m y b v b x m w m v u y, bu u u by w v y v m w, u m ym v y u v u u -, w u m m y. I u qu m, m y u m- y v 45 y, m w v, -, v u - - -w y m y R m v m u j b m m, bu - u m ym, mu - u u m v m, u y x, ju R m u, w x v y m y u w - u, v m m ju m m mb y, m m b u m. B w u, y umm b v, w y u m v u b u m m, m y u W Eu x Hu y w m m u b u. T m y u m ym b m, w u u ub u u y, m W, m v m, bu b y u v m u b, by m, m m w b b. 332

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végze geográfus szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végze geográfus szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon. N m N M ü u ó y? D m y m ó u b A u ó y - ó j, v v ó j - u ó u v y bb -. E v j m m y y v j - m ó um um, m S y - v, v m N m j v, v u m v m y ü, v - m : u ó y y m y. A y m u u ó y u óu - v mu m y :, m bb

Részletesebben

2004-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természe udományi Karán terület- és településfejleszt geográfusként.

2004-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természe udományi Karán terület- és településfejleszt geográfusként. V Z u A m y yv u v j ó m j u m y j MTA S ó Ku ó - A V - K y ó M y v v 2004 2007 bb m y v v 1 m v ó u ó u j u b u u- ó ó j ó m bb m y. A várostérségek, térbeli társadalmi egyenl tlenségek és kon iktusok,

Részletesebben

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát S y-d by A G m b ó ó v b : u m y m v j A u ó v b. G ó j v j I j- v. A b ó x u b y v m mu- v ü b m j j m ó v b, b mu j 1990- v mj, m j v m ó ó ó ó j b j y v v y m. A j m ó A j y m, m - y m u ü ü, m y v

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

Európai Ombudsman Hivatala. Kutatási területe:

Európai Ombudsman Hivatala. Kutatási területe: F y R A Eu ó Ombu m H v m m y u 1 A mbu m m y j 1700- v b, j y bb m m y u ó v. A v v m u y m j, y m v ó v m y v, m y v v y ü y v. A - ü b v v y ü j, y m y-, m u ó jó m. A ü b b ü m y m ü b u : v y m m

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti H A A m y y m v m m y y, m y F A v b j v. A mb j y, m y v mb y m ó - j -, m 24 ó j b yv y m ü. E v - v yv, b y v m mu u. A mb u b v bb v : j, - m. A u bó v, v u m y m v, m v -, y m m - m y v y m. N m v,

Részletesebben

2003-ban végze az ELTE Bölcsésze u- dományi Karán angol nyelv és irodalom, valamint politikaelmélet szakon. Munkahelye az MTA Politikai Tudományok

2003-ban végze az ELTE Bölcsésze u- dományi Karán angol nyelv és irodalom, valamint politikaelmélet szakon. Munkahelye az MTA Politikai Tudományok M y y Z u K m y Bu 9. m v ó ü b J u m y j v ó. M mu j b m y, v j, y ó j m - v ó y- y v ó ü b ü. A m j, m y v ó ü m j -, u u y, j u v m y- v y, m y yü j mó j y m y m y m y. A u v 9. m y v ó ü- m y j 2006

Részletesebben

1996-ban végze az ELTE Bölcsésze udományi Kar szociológia szakán és a párizsi Sorbonne (Paris V.) egyetemen. Munkahelye

1996-ban végze az ELTE Bölcsésze udományi Kar szociológia szakán és a párizsi Sorbonne (Paris V.) egyetemen. Munkahelye E G b A u óm bu I y m -M y * T u m y mb v ó u ( )mu m y j, j j m b y m - y bb j m y m, 1, y m y ó,, ó y m j m -M y, m ü, m v ü, m, m v ó m y 2 m m v m, m m ó y v. E y j j ü y, m y m y m y ó v v b v j,

Részletesebben

Tractatus Theologico-Politicus m m v b y j, y. y m

Tractatus Theologico-Politicus m m v b y j, y. y m S Ju I, v u mu y m Cu u S D m y v bb v - yu ym. A v bb ü b- bb m bó, y u y v u, v y y ü, y bb v m m. E u óbb u y - ü v mu : ü v ym m ó y, m y b m b, - u u m - ó v v v ju. E v u v mu v m y m b m Cu u -,

Részletesebben

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti G y G b D m A m u v mó, u m u y ü ó : A, ó ym m ó j - v y y b ü ó ü b. A y m v, y - y m, u y ü b y m y m m m bb y - ó. E j, y b Eu ó y um b óm u b v 8. v y - m u u y, j y m y b ü y m v v : m v v ó, m ü

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi B A ó É m y b K y K y v b 1 K y K y m ó ó y ó ó yb mu ó m, Mi a mitológia? m 1939- u m y, v T m M - 1934 1955 m ó y y v. 2 B bó m v ó, K y m y m b ó yu vó v, m y ü y ü ó m ó. A v m y, m y - ó, m m v ü

Részletesebben

1995 1996-ban történelem

1995 1996-ban történelem B Év A m m ó K y m 19. b A yb y v -, v m m 19. b y - v v y j b, yb v m y, v ó y m j, b j ój : -. A j ó v, v m v b ü y ; ü m v y y v, v ü - b. E m m y b m v y, v v y b v m, m y b b ü. M y - b, m ó j,, m

Részletesebben

a Liszt Ferenc Zenem vészeti

a Liszt Ferenc Zenem vészeti K v R I u ó mm A Etelközi fohászok Ferences iskoladrámák (1.) m v y mu ó L F Z m v E y m y v ój 1996 E yb ü - A m u. E v m y j b, m m. T bb y, y ub K ó Z y v v, D b y L ó, D m M, N m I v S J, MTA Z u m

Részletesebben

A b ᔗ吧 : Ö o :.. A H d o b o o mu m f y mb b uh u y h y m h dᔗ吧j f h o ö fü ᔗ吧 ( d) ö ö d b ho y h y o m mu f u j. j A d j A b uh b ü h om f bo h :. f : o b d ᔗ吧 ( j ). f : b d m d ö ö dᔗ吧 b ( ᔗ吧 ) 3.

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: GALASI Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Könyv (1981-): 1. A "második" gazdaság. Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981 (Gábor R. Istvánnal). 2. A munkaerőpiac

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

b y í CX ú y ( bb b y) h h b h y b y y b y h, hu y 1 h yú, bb u ú u bí, u y u b h h í ú ú í M7 u y b bb ú y ú u y bb y bb, í y y b b b í í, b y h y bb b í y h, y b bb u c í b í, u y M7 ú b h b b, u c,

Részletesebben

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA

Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Koncz Gábor - PUBLIKÁCIÓS LISTA Magyar nyelvű könyv, könyvrészlet 1. Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor: A roma szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetű encsi és

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

A nyári diákmunka elősegítése 2014. munkaerő-piaci program

A nyári diákmunka elősegítése 2014. munkaerő-piaci program A nyári diákmunka elősegítése 2014. munkaerő-piaci program I. A programindítás indokai A magyar gazdaság folyamatosan fennálló problémája a fiatal munkavállalók foglalkoztatásának EU összehasonlításban

Részletesebben

1 Main publications prepared within the framework of the EXLINEA program and forthcoming publications

1 Main publications prepared within the framework of the EXLINEA program and forthcoming publications Discussion Papers 2005. Hungarian Romanian and Hungarian Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe 163-169. p. IV ANNEXES 1 Main publications prepared within

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Hivatkozások

Hivatkozások Hivatkozások 2000-2005 DANCS LÁSZLÓ Dancs, László Baranyi, Béla Balcsók, István Mez, Barna: Borderland Situation and Periferality in the North-Eastern Part of the Great Hungarian Plain. Pécs: Centre for

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2002 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

51. A 2009-es svéd elnökség programjának kulturális vonatkozásai

51. A 2009-es svéd elnökség programjának kulturális vonatkozásai 51. A 2009-es svéd elnökség programjának kulturális vonatkozásai A 2009-es svéd elnökség programjának kulturális vonatkozásai 2009 második felében Svédország veszi át a képzeletbeli stafétát Prágától,

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

TÉZISEK. A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban

TÉZISEK. A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban TÉZISEK A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban 1. A témaválasztás indoklása, célkitűzések A munkaerőpiac tartósan megbomlott

Részletesebben

Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I.25.) számú rendelet ᔗ厗- ü bb ód í 1990. LXV., bb ód í 1993. III. (T bb b : S.) 1997. XXXI.. ( bb b : G.), c u ó ó ó d d f ᔗ厗 ᔗ厗, c b d d d b

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR 0 m u m B M HÍ V I H M Y J É H I V Ó É Ő H U m m p B ő m 0 m u ú u 0 ö ö I p É É B p J V p p m u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C I B M u p mu p m m m u m ő m ph [ 0 m ő 0 YŐ h 0 F M ő ph 5 ö m ű [ 0 0 YŐ

Részletesebben

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása Lőcsei Hajnalka tanársegéd, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék külső munkatárs, MKIK GVI Az előadás felépítése

Részletesebben

A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában

A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 143-153. o. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában Oláh Judit 1 Terjék

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

HVG HETILAP. 2014. február 1-től érvényes hivatalos hirdetési listaárai

HVG HETILAP. 2014. február 1-től érvényes hivatalos hirdetési listaárai B4 181*243 202*270 vágott méret + körbe 5-5 mm 3 990 000 Fix pozíció B2-B3 181*243 202*270 vágott méret + körbe 5-5 mm 3 500 000 Fix pozíció első dupla borító 404*270 vágott méret + körbe 5-5 mm 3 890

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

2000-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem

2000-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem S bó O y A Bu v ó u j bu v m ó A y m v v, ü b ü y m u y v u, y v, y v, m - m y v u u. S ü m u y m y -,, v u m ó y m. A u m, B Gy y 1993 1996 v u b y u m y - u. 1 E y y u ó, m yb y bb j m ój m m v bb um

Részletesebben

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai Tér és Társadalom 4. 1990.3-4: 185-190. A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA RÁCZ LAJOS A European Science Foundation Igazgató Tanácsa 1987 végén határozta el Az utolsó jégkorszakot követő

Részletesebben

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

1. ábra. 2. ábra. Vélemények a családi szerepekről. A szülői feladatok és a foglalkoztatottság összefüggése (Employment impact on parenthood) Férfiak

1. ábra. 2. ábra. Vélemények a családi szerepekről. A szülői feladatok és a foglalkoztatottság összefüggése (Employment impact on parenthood) Férfiak . ábra A szülői feladatok és a foglalkoztatottság összefüggése (Employment impact on parenthood) Nők Férfiak 5 - - 7, 8,9 8,8, 9,7,9 6, 6,6 8,5 9,9,,6,9 DK AU BE ES FR NL EU5 DE GB EE SK HU CZ -7,9-7,7-9,9

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP

3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP Gödri Irén: A bevándorlók munkaerőpiaci... 3. BEVÁNDORLÁS 3.1. A BEVÁNDORLÓK MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON NÉPSZÁMLÁLÁSI HELYZETKÉP Gödri Irén A bevándorlók gazdasági, munkaerőpiaci integrációja

Részletesebben

tükör által homályosan

tükör által homályosan Ságvári Bence Online tükör által homályosan Fogyasztás, idenetás és társadalmi egyenlőtlenségek az online térben Fogyasztás és közösségek szimpózium 2015.11.25. Pécs Rövid (és szubjek0v) visszatekintés

Részletesebben

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT A közigazgatás és társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával összefüggő összes jelenség ide sorolandó. Általában ide tartozik a (nem üzleti célú) táv-ügyintézés; az elektronikus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Ö ü é ő ő íí é ő ö é é é é ő ő Í Ó Ö é é é é é é é ö é é ö é é é é é é ő í í ő é é é é ü ú é Ö ü ö í ő Í ő é ü ű ö é é ö ö é é é Ö ü í ü ű ö é é é é é ő é é é ö é é é Ö ü ö í ő é ő ö ö é ü ő ő é é é ő

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. december 3. 2010. január 13.

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Lefebure, S. Rabau, M. Van Camp, G. Vleminckx, K.: A megfelelô, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjrendszer információi

Lefebure, S. Rabau, M. Van Camp, G. Vleminckx, K.: A megfelelô, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjrendszer információi 343 forgalom dominál, de lassan elfogadottá válik a bankkártyás és a mobiltelefon segítségével történő fizetés is. Előbbi 2009-ben 285,2 milliárd rubelt tett ki, utóbbi 1,4 milliárdot. Összehasonlítva

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Szabadvezetéki villamos hálózat tartószerkezetein történő munkavégzést biztonságosabbá tevő megoldás

Szabadvezetéki villamos hálózat tartószerkezetein történő munkavégzést biztonságosabbá tevő megoldás A nemzetgazdasági miniszter közleménye a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jogelődje, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázati

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december Közzététel: 2008. január 30. Következik: 2008. január 30. Ipari termelői árak, 2007. december Sorszám:17. Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2007. október december 2007 IV. negyedévében a foglalkoztatottak

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók) Forman Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1989-1995 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben