A kezelési szünetek hatása a kolinészteráz-gátlókkal kezelt, időskorú, dementiában szenvedő betegekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kezelési szünetek hatása a kolinészteráz-gátlókkal kezelt, időskorú, dementiában szenvedő betegekre"

Átírás

1 A kezelési szünetek hatása a kolinészteráz-gátlókkal kezelt, időskorú, dementiában szenvedő betegekre A. Pariente, MD-PhD A. Fourrier-Réglat, PharmD-PhD F. Bazin, PhD T. Ducruet, MSc J.F. Dartigues, MD-PhD A. Dragomir, PhD S. Perreault, BPharm, PhD N. Moore, MD-PhD, FISPE Y. Moride, PhD, FISPE Levelezési cím: Dr. Moride: KIVONAT Célkitűzés: A kezelési szüneteknek az intézményi elhelyezés vagy a halálozás kockázatára kifejtett hatásának meghatározása kolinészteráz-gátlókkal (cholinesterase inhibitor; ChI) kezelt, saját otthonukban élô idôskorú betegeknél. Módszerek: Túlélési analízist végeztünk az újonnan ChI-kal kezelt, saját otthonukban élô idôskorú (66 év fölötti) betegek kohorszán belül. A betegeket a québeci gyógyszerigénylési adatbázisok (Régie de l Assurance Maladie du Québec [RAMQ]) alapján azonosítottuk, január 1-je és december 31-e között. A nem folytonos kezelést a ChI-kezelés kezdetét követô évben a kezelésnek legalább hat hétig tartó szünetével vagy felfüggesztésével definiáltuk. A fordított ok-okozati viszony figyelembevételére a Cox-féle arányos hazárd modellt alkalmaztuk, annak érdekében, hogy megbecsüljük a nem folytonos kezelés és az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás közötti összefüggést azon betegeknél, akik nem függesztették fel a kezelést. Eredmények: A idôskorú, ChI-t használó beteg közül 4108 (16,8%) betegnél történt kezelési szünet a ChI-kezelés kezdetét követô évben; 596 (2,4%) beteg függesztette fel a kezelését az elsô három hónapon belül (a kezelést korán abbahagyók) és 4038 (16,6%) a kezelés három hónapját követôen (a kezelést késôn abbahagyók). Az összes kezelt beteg közül 4409 (18,1%) beteg került elhelyezésre valamilyen intézményben vagy halt meg az utánkövetés során. Azoknál, akik nem hagyták abba a kezelést, az intézményi elhelyezés vagy a halálozás kockázata alacsonyabb volt azokhoz a betegekhez képest, akiknél kezelési szünet történt (kockázati arány 0,91, 95%-os konfidenciaintervallum 0,86 0,96). Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a korábbi klinikai vizsgálatokban tapasztaltak ellenére a kezelési szünetek nem rontják a ChI-kal kezelt betegek kimenetelét valós életbeli körülmények között. Eredeti megjelenés: Neurology 2012;78: RÖVIDÍTÉSEK ACEI=(angiotensin converting enzyme inhibitor) angiotenzinkonvertázenzim-inhibitor; AD=(Alzheimer disease) Alzheimer-kór; ARB=angiotenzinreceptor-blokkoló; BNO=Betegségek Nemzetközi Osztályozása; ChI=(cholinesterase inhibitor) kolinészteráz-gátló; CI=(confidence interval) konfidenciaintervallum; EMA=(European Medicines Agency) Európai Gyógyszerügynökség; FDA=(Food and Drug Administration) Élelmiszer- és Gyógyszerellenôrzô Hatóság; HR=(hazard ratio) kockázati arány; IQR=(interquartile range) interkvartilis terjedelem; MMSE=(Mini-Mental State Examination) Mini-Mental Teszt; RAMQ=Régie de l Assurance Maladie du Québec; RCT=(randomized clinical trial) randomizált klinikai vizsgálat. A dementia a kognitív funkciók progresszív romlásával jellemezhető, amely az önállóság elvesztéséhez vezet ben a dementia prevalenciáját világszerte csaknem 24 millió esetre becsülték, 2 amelyek között a leggyakoribb etiológiai tényező az Alzheimer-kór (AD) volt a 65 éves vagy annál idősebb betegeknél. 3 Az AD és más típusú dementiák kezelésére alkalmazott legfőbb gyógyszerek a kolinészteráz-gátlók (ChI-k), 4 amelyek használati gyakorisága a dementiában szenvedő betegek körében néhány országban a 20%-ot is eléri. 5 8 A ChI-k hatékonyságát az olyan kimenetelekre, mint például a kognitív funkciók, globális funkciók, viselkedési jellemzők és a későbbi intézményi elhelyezés, randomizált klinikai vizsgálatokban (RCT) mutatták ki Minthogy a vizsgálatokat az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hatóság (FDA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) irányelveinek megfelelően végezték, amelyeket az es évek elején publikáltak, amikor még nem állt rendelkezésre kezelés, 16,17 ezért nem volt definiálva a hatás klinikailag releváns mértéke. Az ezt követően a terápiás területen jóváhagyott gyógyszerek csak kis hatásfokkal rendelkeztek, ami viták kialakulásához vezetett az Alzheimer-ellenes gyógyszerek valódi előnyeit illetően. 14,18,19 Ezenkívül közvetett hatásmutatók által Munkahelyi háttér: University Bordeaux Segalen (A.P., A.F.-R., F.B., J.F.D., N.M., Y.M.), Bordeaux; INSERM, U657 (A.P., A.F.-R., N.M.), Bordeaux, Franciaország; Faculty of Pharmacy (A.P., T.D., A.D., S.P., Y.M.), Université de Montréal, Montreal, Kanada; INSERM, U897 (J.F.D.), ISPED, Bordeaux; Service de Neurologie (J.F.D.), CHU de Bordeaux, Bordeaux, Franciaország; Research Center (Y.M.), University of Montreal Hospital Center (CRCHUM), Montreal, Kanada. Anyagi háttér: A tanulmányt a Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FRSQ) finanszírozta. Érdekeltségek: A szerzők érdekeltségei a cikk végén olvashatók. 100 Copyright 2012 by AAN Enterprises, Inc. 2. évfolyam, 2 3. szám, december

2 arról is beszámoltak, hogy a kezelési szünetek előfordulása csökkentheti a ChI-k hatékonyságát, amit fontos figyelembe venni a valós életbeli körülmények között, ahol a gyógyszerhatékonyságot gyakran rontja a szuboptimális alkalmazás. 20,21 Korábbi, megfigyeléseken alapuló vizsgálatokban a nem folytonos ChI-kezelést, amely a kezelési szünetet tartó alanyok arányával definiálható, 15 40% közötti értékre becsülték. 22,23 A kanadai Québec tartományban a ChI-k biztosító általi térítése a beteg kognitív státusától függ. A kezelés azoknál a betegeknél kezdődhet meg, akiknél a Mini- Mental Teszt (MMSE) pontszáma 10 és 26 között van (vagy 27 28, kivételes körülmények között). A betegek felmérését szintén biztosítani kell az alábbi öt területen: kognitív képességek, kedélyállapot, viselkedés, mindennapi tevékenységek és szociális képességek. A térítés kezdetben hat hónapra szól (kezdeti vény + öt újratöltés). A kezdeti időszak után a megújítások a kezelés hatékonyságától függenek: az MMSE pontszámának legalább 10- nek kell maradnia, 10 és maximum 3 3 pontos csökkenés megengedett az elmúlt hat hónapban. Ezenfelül, az öt területből legalább egynél a tünetek stabilizálódását vagy javulását kell tapasztalni. Az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás kockázatát alig vizsgálják azoknál a betegeknél, akiknél kezelési szünet történt. A vizsgálat célja a kezelés első évében a nem folytonos kezelésnek és a ChI-kezelési szüneteknek az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás kockázatára kifejtett hatásának felmérése volt, a dementiában szenvedő, saját otthonában élő időskorú populáció körében. MÓDSZEREK A vizsgálat típusa, körülményei és a vizsgált populáció. Retrospektív vizsgálatot végeztünk az újonnan ChI-val kezelt betegek kohorszán belül, akiket a québeci társadalombiztosítási alapcsomagra jogosult személyek közül választottunk ki. A populációs vizsgálathoz a québeci közegészségügyi ellátórendszer (Régie de l Assurance Maladie du Québec [RAMQ]) gyógyszer- és egészségügyi szolgáltatásigénylési adatbázisait használtuk. A közegészségügyi ellátási program általános érvényű, azaz egyaránt vonatkozik a tartomány összes lakosára, kortól és jövedelemtől függetlenül. Az így létrejött adatbázisban szerepel az összes eseti térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás és eljárás, akár ambuláns, akár kórházi ellátás során végezték el. A társadalombiztosítási program a tartomány 65 éves és annál idősebb lakosságának több mint 98%-át lefedi, a vényadatbázisok pedig tartalmaznak minden ambuláns gyógyszerrendelést, amelyet a tagok számára kiadtak, biztosítva ezáltal, hogy szerepelnek a térítendő gyógyszerek listáján. A RAMQ-vényadatbázis a gyógyszer nevéről, a kiadott egységek számáról, a dózisról, a gyógyszer szedésének elrendelt időtartamáról, valamint a kiadás dátumáról tartalmaz információt. A RAMQ egészségügyi szolgáltatásokat nyilvántartó adatbázisa minden elrendelt vizsgálatra vonatkozóan tartalmazza a szolgáltatás vagy eljárás típusát (a diagnosztikai, terápiás és műtéti eljárások kanadai osztályozása szerinti kóddal), idejét, helyét (magánrendelés, sürgősségi ellátás, kórház, hosszú távú gondozást nyújtó egység vagy intézmény) és a diagnosztikai kódot (Betegségek Nemzetközi Osztályozása [BNO]-9). A RAMQ-adatbázisok az egészségbiztosítási számon keresztül kapcsolhatók össze, amely minden beteg esetén egyedi és idővel sem változik meg. Az újonnan kezelt betegeket a RAMQ-adatbázisban nyilvántartott első ChI-kiadás alapján azonosítottuk a vizsgálat ideje alatt (2000. január 1. és december 31. között). Az új gyógyszerhasználatot a jelenlegi kiadást megelőző évben a ChI kiadásának hiányával definiáltuk. Titoktartási okokból a RAMQ olyan maximális mintaméretet biztosít, amely megfelel a tartományban élő összes használó 55%-os random mintájának. Az olyan betegek félresorolásának elkerülésére, akik kiváltották a vényt, de sosem vették be a gyógyszert, csak azokat tekintettük alkalmasnak, akik legalább egy újratöltést kaptak az első kiadást követő évben. Azokat a betegeket, akik valamilyen egészségügyi szolgáltatást vettek igénybe intézményekben vagy hosszú távú gondozást nyújtó egységekben (vizsgálati kimenetel) a kohorszba való bekerülést megelőző évben, kizártuk a vizsgálatból. A kohorszba való bekerülés dátuma a vizsgálati idő alatt a ChI első alkalommal történő kiadásának dátuma volt. A betegeket a vizsgálat kimenetelének (intézményi elhelyezés, illetve halálozás) bekövetkeztéig, vagy december 31-ig követtük, attól függően, hogy melyik volt előbb. Expozíciós változó: Nem folytonos ChI-kezelés a kezelés első évében. A nem folytonos kezelést a kezelésnek a ChI-kezelés kezdetét követő évben történt tényleges felfüggesztésével vagy szüneteivel (legalább 1) definiáltuk. A kezelési szüneteket legalább hat hétig (42 napig) tartó megszakításként definiáltuk, ami megfelel a korábbi klinikai vizsgálatoknak, amelyekben a ChI-k potenciális hatásvesztéséről számoltak be azoknál az alanyoknál, akik kezelésében három hat hetes (azaz napos) szünet volt. 20,21 A tényleges kezelésmegszakítások összefüggésben állhatnak a hatékonyság hiányával, a rossz toleranciával vagy a dementiával össze nem függő egészségi állapotok szignifikáns változásával. A kezelés felfüggesztésének két típusát vettük figyelembe a dementia progressziójára gyakorolt lehetséges hatásuk miatt: azokat, amelyek a ChI-kezelés első három hónapján belül történtek és kapcsolatban lehetnek a korai nem kívánt hatások megjelenésével, valamint azokat, amelyek három vagy több hónappal a kezelés kezdetét követően történtek és kapcsolatba hozhatók a betegség progressziójával (azaz a hatékonyság hiányával). A nem folytonos kezelést a kezelés első évében mértük fel, annak érdekében, hogy meghatározzuk a korai kezelésmegszakítások hatását a későbbi kimenetelekre, mint például az intézményi elhelyezés és a halálozás. A nem folytonos kezelés minden egyes komponensének hatásvizsgálatára három változót hoztunk létre: 1. kezelési szünetek ( 6 hét), 2. a kezelés megszakítása az első három hónapon belül (a kezelést korán abbahagyók) és 3. a kezelés megszakítása három hónapot követően (a kezelést későn abbahagyók). A kezelési szüneteket a ChI kiadásainak dátuma és az elrendelt időtartam alapján becsültük meg. Kezelési szünet akkor történt, ha egy adott beteg esetén a ChI kiadása az előző gyógyszer várható elfogyását követően hat hétnél később történt. A ChI-termékek közötti váltásokat nem tekintettük a kezelés felfüggesztésének. Az utánkövetési időszak alatt történt kórházi kezeléseket a kezelési szünetként való helytelen besorolás elkerülése érdekében olyan időszakként azonosítottuk, amikor a betegek követték a ChI-kezelést (mivel a gyógyszereket ilyenkor a kórházak biztosítják, a betegeknek nincs szüksége utántöltésre, ami látszólagos kezelési szüneteket eredményez a gyógy szerigény lési adatokban). A vizsgálat kimenetele: Intézményi elhelyezés, illetve halálozás. Az elsődleges kimenetel az intézményi elhelyezés (amelyet a hosszú távú gondozást nyújtó egységekben vagy intézményekben elvégzett egészségügyi szolgáltatások helye alapján azonosítottunk), illetve halálozás (amelyet a halotti bizonyítványnak megfelelő számlázási kód segítségével azonosítottunk) (BNO- 9 kód 798, 7981, 7982 vagy 7989), vagy a RAMQ-adatbázisok alapján a gyógyszerkiadás és egészségügyi szolgáltatás igénybevételének legalább 90 napos hiánya volt. Potenciális zavaró tényezők. Az alábbi változókat potenciális zavaró tényezőkként vagy a kezelési szünetek, valamint az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás közötti összefüggés hatását módosító tényezőkként vettük figyelembe: a kezelés kezdetén kiadott ChI-termék (donepezil, rivastigmin vagy galantamin) és a kezelés első évében történt termékváltás. A ChI-kezelés kezdetét megelőző évben észlelt cardiovascularis kockázati tényezőket 101

3 Ábra Az eseti kolinészteráz-gátló (ChI) használók kohorszába tartozó betegek eloszlása és a ChI-kezelés kezdetét követô évben történt kezelési szünet vagy a kezelés abbahagyásának ideje szerinti többváltozós végsô túlélési analízis A kezelés kezdete A kezelés kezdetét követô harmadik hónap A kezelés kezdetét követô egy év Folytonos kezelésben részesülô betegek, n = A kezelést késôn abbahagyók, szünet nélkül, n = 3521 A kezelést korán abbahagyók, szünet nélkül, n = 590 A kezelést korán abbahagyók, szünettel, n = 6 A kezelést késôn abbahagyók, szünettel, n = 517 Betegek, akik abbahagyták a kezelést, n = 4634 Nem folytonos kezelésben részesülô betegek, n = 8219 Betegek kezelési szünettel, n = 4108 Betegek kezelési szünettel, de a kezelés abbahagyása nélkül, n = 3585 A többváltozós túlélési analízisben szereplô betegek, n = és kórelőzményt szintén potenciális zavaró tényezőként vettük figyelembe, mivel ezek a dementia kockázati tényezői (és ennélfogva összefüggésben vannak a ChI-k használatával); valamint az is ismert, hogy növelik az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás valószínűségét A cardiovascularis kórelőzmény és a kockázati tényezők közé tartozott a stroke vagy a myocardialis infarctus (BNO-9 diagnóziskódok), hypertonia/szívelégtelenség (BNO-9 kódok vagy vízhajtó, angiotenzinreceptor-antagonista, α-blokkoló, centrális antihipertenzív szerek, β-blokkoló vagy kalciumcsatorna-blokkoló legalább 90 napig tartó aktív elrendelése, thrombocytaaggregáció-gátló egyidejű felírása nélkül, olyan betegeknél, akik nem használnak angiotenzinkonvertázenzim-inhibitorokat [ACEI] vagy angiotenzinreceptor-blokkolókat [ARB] 80%-ot meghaladó lefedettséggel), vagy diabetes mellitus (ICD-9 kódok vagy inzulin, vagy orális hypoglykaemiás szerek legalább 90 napig tartó aktív elrendelése). Olyan gyógyszerek használatát is számításba vettük, amelyek összefüggésben lehetnek a dementia egy sokkal erősebb tünetekkel jelentkező vagy súlyosabb formájával (antipszichotikumok, antidepresszánsok, anxiolyticumok/nyugtatók vagy memantin), hasonlóan azokhoz a gyógyszerekhez, amelyek használata valószínűleg befolyásolja a dementia vagy az AD lefolyását, akkor is, ha az eredmények ellentmondásosak (acetilszalicilsav 325 mg/napnál nagyobb dózisban, nem szteroid gyulladáscsökkentők, statinok, ACEI-k vagy ARB-k 80%-os vagy annál nagyobb lefedettséggel) Végül, a kohorszba való bekerülést követően a kórházban töltött napok számának összege a rossz általános egészségi állapot indikátora volt. A kohorszba való bekerülés éve szintén egy kovariáns volt, amit azért alkalmaztunk, hogy megmagyarázzuk a dementia kezelésének változásaival összefüggő periódushatásokat. Statisztikai elemzés. A ChI-kezelési szüneteknek az intézményi elhelyezésre, illetve a halálozás kockázatára kifejtett hatását kockázati aránnyal (HR) számszerűsítettük, a Cox-féle arányos hazárd modell használatával. Az analízist a betegeknek csak abban az alcsoportjában végeztük el, akik legalább egy évig követték a kezelést. A kezelést felfüggesztő betegek analízise nem volt elvégezhető a fordított ok-okozati viszony eltérései miatt, amelyeket a térítésre vonatkozó szabályozások okoztak (azaz a gyógyszereket csak azoknak a betegeknek térítik meg, akiknek nem romlott az állapota a tervezett periodikus felülvizsgálatok alatt). A referenciapopulációt azok a betegek alkották, akiknél nem történt kezelési szünet a kezelés első évében. A sokváltozós modellek változói a kor, a nem és az intézményi ellátás, illetve halálozás kockázatával összefüggő kovariánsok voltak, amelyek p-értéke kétváltozós analízis esetén 0,25-nál alacsonyabb volt. A végső modellt visszalépéses kiválasztással (backward stepwise selection) határoztuk meg. A független változók és az idő közötti interakciókat szintén vizsgáltuk. A statisztikai analízist a SAS statisztikai csomag segítségével végeztük (SAS 9.1 for Windows, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). A statisztikai szignifikancia szintjét 0,05-ra állítottuk és 95%-os konfidenciaintervallumot (CI) használtunk a becslések statisztikai bizonytalanságának meghatározására. Vizsgálati protokoll jóváhagyása, regisztrációk és a betegek beleegyezése. Sem a betegek, sem az orvosok azonosítóit nem bocsátottuk a RAMQ kutatóinak rendelkezésére; csak személyekhez nem köthető azonosítókat használtunk a vizsgálat során. A vizsgálatot a CHUM etikai bizottsága hagyta jóvá. Mivel az adatok névtelenek, nincs szükség beleegyező nyilatkozatra az egyes betegek részéről. EREDMÉNYEK A populáció jellemzői. A betegek eloszlása a különböző ChI-mintázatokban az Ábrán látható. A beteg közül, akik elkezdték a ChI-kezelést, 8219 (33,7%) betegnél nem volt folytonos a kezelés az első évben. A folyamatos és a nem folyamatos kezelés alatt álló betegek jellemzői az 1. táblázatban láthatók. Összességében 4108 (16,8%) betegnél történt legalább hathetes kezelési szünet, 596 (2,4%) beteg függesztette fel a kezelést az első három hónapban (a kezelést korán abbahagyók) és 4038 (16,6%) három hónap után (a kezelést későn abbahagyók). Az első kezelési szünetig eltelt átlagos idő 175 nap (interkvartilis terjedelem [IQR] ), a kezelés felfüggesztéséig eltelt átlagos idő 98 nap volt (IQR ). A további kezelési jellemzők a 2. táblázatban láthatók. Termékváltást a ChI-kezelés kezdetét követő évben 1132 (13,8%) nem folytonos és 870 (5,4%) folytonos kezelésben részesülő betegnél tapasztaltunk. A nem folytonos kezelésben részesülő betegek között a termékváltás sokkal gyakoribb volt azoknál a betegeknél, akiknél kezelési szünet történt, mint azoknál, akik felfüggesztették a kezelésüket korábbi kezelési szünet nélkül (2. táblázat). Kezelési szünetek, halálozás és intézményi elhelyezés: túlélési analízis. Az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás incidenciája 15,4/100 személy-év volt a folytonos kezelésben részesülő betegek között és 37,0/100 személy-év a nem folytonos kezelésben részesülő betegek között (azaz azoknál a betegeknél, akiknél ChI-kezelési szünet vagy a kezelés abbahagyása történt az első évben). Interakciókat tapasztaltunk az idő és az egyéves nem folytonos kezelés, illetve a kezelés (korai vagy késői) felfüggesztése között. Azoknál a betegeknél, akik nem függesztették fel a kezelést, a kezelési szünet és az 102

4 1. táblázat A beválogatott betegeknek a kezelés folytonossága szerinti jellemzôi egy év elteltével Betegek kezelési szünettel, n (%) A kezelést abbahagyók, szünet nélkül, n (%) Jellemzôk Folytonos kezelésben részesülô betegek (n=16 175), n (%) Abbahagyás nélkül (n=3585) Abbahagyással (n=523) Korai abbahagyás (n=590) Késôi abbahagyás (n=3521) Átlagos utánkövetés a (IQR) 27 (13 44) 34 (21 51) 19 (11 35) 14 (5 31) 15 (9 29) Intézményi elhelyezés, illetve halálozás 6403 (39,6) 1631 (45,5) 310 (59,3) 372 (63,1) 2473 (70,2) Intézményi elhelyezés 2444 (15,1) 637 (17,8) 119 (22,8) 132 (22,4) 945 (26,8) Halálozás 3959 (24,5) 994 (27,7) 191 (36,5) 240 (40,7) 1528 (43,4) Nôk (65,8) 2398 (66,9) 354 (67,7) 386 (65,4) 2323 (66,0) 80 éves vagy idôsebb kor 8137 (50,3) 1671 (46,6) 294 (56,2) 378 (64,1) 2115 (60,1) Antidepresszáns használata 3473 (21,5) 667 (18,6) 91 (17,4) 120 (20,3) 712 (20,2) Antipszichotikumok használata 2142 (13,2) 394 (11,0) 72 (13,8) 120 (20,3) 703 (20,0) Anxiolyticumok/nyugtatók használata 6261 (38,7) 1306 (36,4) 174 (33,2) 273 (46,3) 1463 (41,6) Vérzéses stroke 37 (0,2) 7 (0,2) 2 (0,4) 1 (0,2) 7 (0,2) Ischaemiás stroke 965 (6,0) 173 (4,8) 25 (4,8) 28 (4,8) 258 (7,3) Myocardialis infarctus 480 (3,0) 97 (2,7) 19 (3,6) 21 (3,6) 122 (3,5) Diabetes mellitus 2941 (18,2) 581 (16,2) 105 (20,1) 122 (20,7) 712 (20,2) Hypertonia/szívelégtelenség b 6840 (42,3) 1621 (45,2) 227 (43,4) 262 (44,4) 1582 (44,9) ACEI használata (lefedettség 80%) 3156 (19,5) 520 (14,5) 94 (18,0) 114 (19,3) 690 (19,6) ARB használata (lefedettség 80%) 1754 (10,8) 306 (8,5) 47 (9,0) 52 (8,8) 321 (9,1) Statin használata 5423 (33,5) 1044 (29,1) 134 (25,6) 151 (25,6) 922 (26,2) Aszpirin használata 7313 (45,2) 1426 (39,8) 221 (42,3) 269 (45,6) 1598 (45,4) NSAID-ek használata 2755 (17,0) 652 (18,2) 85 (16,3) 92 (15,6) 549 (15,6) Rövidítések: ACEI=angiotenzinkonvertázenzim-inhibitor; ARB=angiotenzinreceptor-blokkoló; IQR=interkvartilis terjedelem; NSAID-ek=(nonsteroidal antiinflammatory drugs) nem szteroid gyulladáscsökkentôk. a Átlagos utánkövetés hónapokban megadva. b Hypertonia/szívelégtelenség: azokat a betegeket, akik ARB- vagy ACEI-kezelésben részesülnek, illetve az ARB- vagy ACEI-kezelés lefedettsége 80%, a vizsgálatból kizártuk és máshová soroltuk. intézményi elhelyezés, illetve a halálozás kockázata alacsonyabb volt, mint azoknál a betegeknél, akik folytonos kezelésben részesültek; korrigált HR 0,91 (95%-os CI 0,86 0,96). Az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás magasabb kockázatával összefüggő egyéb jellemzők a 80 éves vagy idősebb kor (HR 1,47; 95%-os CI 1,40 1,54) és az antipszichotikumoknak a ChI-kezelés kezdetekor történő alkalmazása voltak (HR 1,35; 95%-os CI 1,27 1,44). Az aszpirin alkalmazása a ChI-kezelés kezdetén nem volt hatással (HR 1,08; 95%-os CI 1,03 1,13), míg az alábbi jellemzők összefüggést mutattak az alacsonyabb kockázattal: női nem (HR 0,79; 95%-os CI 0,76 0,83) és statin használata a ChI-kezelés kezdetén (HR 0,80; 95%-os CI 0,76 0,85). A többváltozós analízis eredményei a 3. táblázatban láthatók. MEGBESZÉLÉS Ennek a kohorszvizsgálatnak az eredményei azt mutatják, hogy azoknál a betegeknél, akik még a kezelés kezdetét követően egy évvel is kezelés alatt állnak, az első évben történt kezelési szünetek nincsenek összefüggésben az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás magasabb kockázatával. Minthogy az általunk vizsgált populációban klinikailag szignifikáns kimeneteleket (mint például az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás) alkalmaztunk, eredményeink ellentétesek a nyílt jelölésű vizsgálatokban tapasztaltakkal. Utóbbiak szerint a szünetek statisztikailag szignifikáns csökkenést okoznak a pszichometrikus skálákon mért kognitív teljesítményben. 20,21 Ezekben a tanulmányokban azonban nem határoztak meg semmilyen küszöbértéket a kognitív hanyatlás klinikailag szignifikáns mértékére vonatkozóan. A kezelési szünet a kezelés átmeneti szüneteltetése, amelyet a kezelés újrakezdése követ. Ez nagy valószínűséggel fordul elő olyan betegeknél, akiknél érdemesnek tartották a kezelés újrakezdését, azaz azoknál a betegeknél, akiknél a következő hetekben kisebb volt az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás valószínűsége. Öszszességében azonban eredményeink arra utalnak, hogy a hat vagy több hétig tartó kezelési szünetek nem rontják a kezelés hatékonyságát valós életbeli körülmények között. Ezzel a feltevéssel szemben azonban két ellenvetéssel lehet élni: nem tudtunk összehasonlítást végezni kezeletlen csoporttal, valamint az eredmények nem térnek ki a hosszabb kezelési szüneteknek a kezelés hatékonyságára kifejtett hatására. A Québecben jelenleg érvényben lévő, a gyógyszerek térítését szabályozó stratégiák miatt, a vizsgálatban nem tudtunk kitérni a ChI-nak a túlélésre kifejtett hatásának a folytonos és nem folytonos kezelésben részesülők összehasonlításával végzett vizsgálatára. Kezeletlen kontrollcsoport hiányában kísérleteink eredményével nem tudunk hozzájárulni a ChI-kezelés általános hatékonyságával kapcsolatos vitához. 18,19 Néhány betegnél előfordulhatott az egészségi állapot jelentős romlása miatti kezelésfelfüg- 103

5 2. táblázat A kolinészteráz-gátló kezelésnek a ChI-kezelés kezdetét követô évében történt kezelési szünet, illetve a kezelés felfüggesztésének ideje szerinti jellemzôi a ChI-kezelés kezdetét követô évben Betegek kezelési szünettel, n (%) A kezelést abbahagyók, szünet nélkül, n (%) Jellemzôk Folytonos kezelésben részesülô betegek (n=16 175), n (%) Abbahagyás nélkül (n=3585) Abbahagyással (n=523) Korai abbahagyás (n=590) Késôi abbahagyás (n=3521) ChI a kezelés kezdetén Donepezil 1154 (69,0) (73,8) 376 (71,9) 400 (67,8) (71,3) Rivastigmin 2321 (14,3) 507 (14,1) 74 (14,2) 111 (18,8) 502 (14,3) Galantamin 2700 (16,7) 431 (12,0) 73 (14,0) 79 (13,4) 509 (14,5) A kezelési szünetig eltelt átlagos idô (IQR) a 175 ( ) 98 (72 158) A kezelés abbahagyásáig eltelt átlagos idô (IQR) a 236 ( ) 75 (66 84) 181 ( ) Termékváltás b 866 (5,4) 753 (21,1) 163 (31,2) 29 (4,9) 186 (5,3) Donepezilrôl 547 (63,2) 483 (64,1) 102 (62,6) 19 (65,5) 107 (57,5) Rivastigminrôl 175 (20,2) 172 (22,8) 35 (21,5) 4 (13,8) 31 (16,7) Galantaminról 144 (16,6) 99 (13,3) 26 (16,0) 6 (20,7) 48 (25,8) Rövidítések: ChI=kolinészteráz-gátló; IQR=interkvartilis terjedelem. a Átlagosan eltelt idô napokban. b Csupán a gyógyszerváltásnak egy korai szakaszát jelenti a betegeknél, amikor a kezelés kezdetén alkalmazott ChI-rôl egy másik ChI-termékre váltottak. gesztés, amely intézményi elhelyezéshez, illetve halálozáshoz vezethetett volna. Mivel a kezelések felfüggesztésének okai nem voltak elérhetők a gyógyszerigénylési adatbázisokban, még további vizsgálatokra van szükség. A többi összefüggés, amit a vizsgálat során tapasztaltunk, megfelel az irodalmi adatoknak. A várakozásoknak megfelelően például a 80 éves vagy idősebb kor, illetve az antipszichotikumok használata összefügg az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás magasabb kockázatával, míg a női nem esetén a kockázat alacsonyabb. Érdekes módon akkor is, ha ez az összefüggés még máig vitatott, a statinok alkalmazása a ChI-kezelés kezdetén szintén összefügg az intézményi elhelyezés alacsonyabb kockázatával a ChI-kezelést abbahagyók és folytatók körében 3. táblázat Az intézményi elhelyezés, illetve a halálozás kockázatával összefüggô faktorok a québeci eseti kolinészteráz-használók körében, akik a kezelés kezdetét követô évben nem hagyták abba a kezelést: A többváltozós túl élé si analízis eredményei Korrigált kockázati arány a (95%-os konfidenciaintervallum) Kezelési szünet 0,91 (0,86 0,96) Kezelésváltás 1,03 (0,95 1,12) 80 éves vagy idôsebb kor 1,47 (1,40 1,54) Nôi nem 0,79 (0,76 0,83) Antipszichotikumok használata 1,35 (1,27 1,44) Statin használata 0,80 (0,76 0,85) Aszpirin használata 1,08 (1,03 1,13) Hypertonia/szívelégtelenség 1,07 (1,01 1,12) ACEI használata legalább 80%-os lefedettséggel 1,06 (1,00 1,14) Rövidítés: ACEI=angiotenzinkonvertázenzim-inhibitor. a A táblázatban az összes kovariáns és a kohorszba való bekerülés évének korrigált értéke látható. is. Másrészt, az irodalmi adatokkal ellentétben, mi nem tapasztaltuk az ARB- vagy az ACEI-kezelésnek az intézményi elhelyezésre, illetve a halálozás kockázatára kifejtett protektív hatását. A vizsgálatnak egy különös erőssége, hogy az eseményeket az intézményekben, illetve a hosszú távú gondozást nyújtó geriátriai osztályokon elvégzett egészségügyi szolgáltatásokon keresztül azonosítottuk. Következésképpen, a betegek kimenetelének félresorolását minimálisnak tekintettük. Ezenfelül az igénylések teljes körű elérhetősége az egész vizsgálat folyamán lehetővé tette, hogy számos zavaró tényezőt figyelembe vegyünk. Az itt bemutatott eredmények arra utalnak, hogy a ChI-kezelés első évében történő kezelési szünetek nem rontják a saját otthonukban élő, dementiában szenvedő betegek kimenetelét valós életbeli körülmények között. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA Dr. Pariente: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, a vizsgálat koncepciója, illetőleg típusa, az adatok analízise és interpretációja, statisztikai analízis. Dr. Fourrier-Réglat: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, a vizsgálat koncepciója, illetőleg típusa, az adatok analízise és interpretációja, statisztikai analízis. Dr. Bazin: az adatok analízise és interpretációja, statisztikai analízis. T. Ducruet: az adatok analízise és interpretációja, statisztikai analízis. Dr. Dartigues: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése. Dr. Dragomir: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, az adatok analízise és interpretációja. Dr. Perreault: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, a vizsgálat koncepciója, illetőleg típusa, az adatok analízise és interpretációja. Dr. Moore: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, a vizsgálat koncepciója, illetőleg típusa, az adatok analízise és interpretációja. Dr. Moride: a kézirat vázlatos és javított változatának elkészítése, a vizsgálat koncepciója, illetőleg típusa, az adatok analízise és interpretációja, adatgyűjtés, a vizsgálat irányítása, támogatások szerzése. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerzők köszönetet mondanak a Department of Statistics of the Régie de l Assurance Maladie du Québec (RAMQ) munkatár- 104

6 sainak, hogy rendelkezésükre bocsátották a vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat, valamint Philip Robinsonnak (Université Bordeaux Segalen) a kézirat szerkesztésében nyújtott segítségéért. ÉRDEKELTSÉGEK Dr. Pariente kutatási támogatást kap a francia kormánytól és az Európai Bizottságtól. Dr. Fourrier-Réglat kutatási támogatást kap a francia kormánytól, az Európai Bizottságtól, a Merck & Co, Merck KgAa, Pfizer Inc, UCB, sanofi-aventis, Novartis és Roche vállalatoktól. Dr. Bazinnek és T. Ducruetnek nincsenek bejelentendő érdekeltségei. Dr. Dartigues a Janssen tudományos tanácsadó testületének tagja, utazási támogatást kapott a Janssen vállalattól, több mint 500 USD értékű ajándékot kapott a Novartistól, hivatalos tisztségben van a Merck Serono vállalatnál és kutatási támogatás kapott a Novartis és Ipsen vállalattól. Dr. Dragomirnak nincsenek bejelentendő érdekeltségei. Dr. Perreault Nemzeti Kutatási Ösztöndíjas, aki anyagi támogatást kap a Fonds de la Recherche en Santé du Québectől. Dr. Moore a Johnson & Johnson, Lundbeck, Inc., Servier, Proctor & Gamble, Reckitt-Benciser, CHU de Bordeaux, Takeda Pharmaceutical Company Limited, sanofi-aventis, ADDS és a Warner Chilcott tudományos testületeinek tagja, valamint utazási támogatást és honoráriumot is kapott ezektől a vállalatoktól; a Pharmacoepidemiology and Drug Safety, Drug Safety, Inflammopharmacology és az Expert Opinion in Drug Safety szerkesztőbizottságának tagja; tanácsadói feladatokat látott el az Aptalys (Axcan Pharma), sanofi-aventis, Eli Lilly & Company, Lundbeck, Inc., Roche, Cephalon, Inc., Nycomed, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Novartis, Celgene, GEnopharm és a Servier vállalatoknál; valamint kutatási támogatást kapott a francia kormánytól, az Európai Bizottságtól, a Merck & Co, Merck KgAa, Pfizer Inc., UCB, sanofi-aventis, Novartis, Roche, Abbott, Aptalis, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Boehringer- Ingelheim, Eugénie les Bains, Génévrier, Glaxo Smith Kline, Helsinn, Janssen, Lundbeck, Inc., Merck Chibret, Merck Serono, Nycomed, Pierre Fabre, Schering-Plough Corp és a Vivatech vállalatoktól, illetve részt vett az ezek által támogatott vizsgálatok elvégzésében. Dr. Moride a Johnson & Johnson és a sanofi-aventis tudományos tanácsadó testületének tagja; tanácsadói feladatokat lát el a Pfizer Inc., Pierre Fabre Médicament, Millennium Pharmaceuticals, Inc., AstraZeneca, sanofi-aventis, Bayer Schering Pharma, Valeant Pharmaceuticals International és a Bristol-Myers Squibb vállalatoknál; kutatási támogatást kap az AstraZeneca, Elli Lilly, Lundbeck, Sanofi Aventis, CIHR és az FRSQ vállalatoktól. Beérkezett április 19-én. Végleges formában elfogadva november 14-én. IRODALOM 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Association; Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005;366: Fratiglioni L, Launer LJ, Andersen K, et al. Incidence of dementia and major subtypes in Europe: a collaborative study of population-based cohorts: Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Neurology 2000;54:S10 S Farlow MR, Cummings JL. Effective pharmacologic management of Alzheimer s disease. Am J Med 2007;120: Bond J, Stave C, Sganga A, O Connell B, Stanley RL. Inequalities in dementia care across Europe: key findings of the Facing Dementia Survey. Int J Clin Pract 2005;(suppl): Gruber-Baldini AL, Stuart B, Zuckerman IH, Simoni- Wastila L, Miller R. Treatment of dementia in communitydwelling and institutionalized medicare beneficiaries. J Am Geriatr Soc 2007;55: Herrmann N, Gill SS, Bell CM, et al. A population-based study of cholinesterase inhibitor use for dementia. J Am Geriatr Soc 2007;55: Pariente A, Helmer C, Fourrier A, Moore N, Dartigues JF. Prevalence of drug treatment in subjects with Alzheimer s disease in Europe. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17: Feldman HH, Pirttila T, Dartigues JF, et al. Treatment with galantamine and time to nursing home placement in Alzheimer s disease patients with and without cerebrovascular disease. Int J Geriatr Psychiatry 2009;24: Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer s disease. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD Lanctot KL, Herrmann N, Yau KK, et al. Efficacy and safety of cholinesterase inhibitors in Alzheimer s disease: a metaanalysis. CMAJ 2003;169: Loy C, Schneider L. Galantamine for Alzheimer s disease and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD Lopez OL, Becker JT, Saxton J, Sweet RA, Klunk W, DeKosky ST. Alteration of a clinically meaningful outcome in the natural history of Alzheimer s disease by cholinesterase inhibition. J Am Geriatr Soc 2005;53: Raina P, Santaguida P, Ismaila A, et al. Effectiveness of cholinesterase inhibitors and memantine for treating dementia: evidence review for a clinical practice guideline. Ann Intern Med 2008;148: Trinh NH, Hoblyn J, Mohanty S, Yaffe K. Efficacy of cholinesterase inhibitors in the treatment of neuropsychiatric symptoms and functional impairment in Alzheimer disease: a meta-analysis. JAMA 2003;289: US Food and Drug Administration. Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee Meeting. Rockville, MD: Department of Health and Human Services, Public Health Service; European Medicine Evaluation Agency (EMEA). Note for Guidance on Medicinal Products in the Treatment of Alzheimer s Disease. London: EMEA; Kaduszkiewicz H, Zimmermann T, Beck-Bornholdt HP, van den Bussche H. Cholinesterase inhibitors for patients with Alzheimer s disease: systematic review of randomised clinical trials. BMJ 2005;331: Loveman E. Appraisal Consultation Document: Alzheimer s Disease: Donepezil, Rivastigmine, Galantamine and Memantine (review). London: National Institute for Clinical Excellence; Greenberg SM, Tennis MK, Brown LB, et al. Donepezil therapy in clinical practice: a randomized crossover study. Arch Neurol 2000;57: Rogers SL, Farlow MR, Doody RS, Mohs R, Friedhoff LT. A 24-week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in patients with Alzheimer s disease: Donepezil Study Group. Neurology 1998;50: Amuah J, Hogan D, Eliasziw M, et al. Persistence of cholinesterase inhibitor therapy in a population-based cohort of patients with Alzheimer s disease. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010;19: Pariente A, Pinet M, Moride Y, Merlière Y, Moore N, Fourrier-Réglat A. Factors associated with persistence of anti- Alzheimer drugs in France. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010;19: Hofman A, Ott A, Breteler MM, et al. Atherosclerosis, apolipoprotein E, and prevalence of dementia and Alzheimer s disease in the Rotterdam Study. Lancet 1997;349: Ott A, Stolk RP, Hofman A, van Harskamp F, Grobbee DE, Breteler MM. Association of diabetes mellitus and dementia: the Rotterdam Study. Diabetologia 1996;39: Raffaitin C, Gin H, Empana JP, et al. Metabolic syndrome and risk for incident Alzheimer s disease or vascular dementia: The Three-City Study. Diabetes Care 2009;32: Gamaldo A, Moghekar A, Kilada S, Resnick SM, Zonderman AB, O Brien R. Effect of a clinical stroke on the risk of dementia in a prospective cohort. Neurology 2006;67:

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

AZ ALZHEIMER-KÓR TERÁPIÁJA

AZ ALZHEIMER-KÓR TERÁPIÁJA AZ ALZHEIMER-KÓR TERÁPIÁJA Semmelweis Egyetem ÁOK, Neurológiai Klinika, Budapest ÖSSZEFOGLALÁS A dementia az öregedõ társadalmak népbetegsége, okai között az Alzheimer-kór (AK) a leggyakoribb. Jellemzõ

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról A SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK (51) A61K 9/02 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) (21) P 01 00065 (71) ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE) (54) Savérzékeny vegyületet tartalmazó új, kúp gyógyszerforma (51) A61K

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról A SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK (51) A01K 67/027 (2006.01) A61K 31/7088 (2006.01) A61K 48/00 (2006.01) A61P 25/28 (2006.01) C07K 14/435 (2006.01) C07K 14/47 (2006.01) C07K 14/475 (2006.01) C07K 14/82 (2006.01)

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN

CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN CÉLTUDATOSAN A GYÓGYÍTÁS ÚTJÁN IX. KONGRESSZUSA 2016. NOVEMBER 17-19. GROUPAMA ARÉNA, BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÔ SZERVEZÔK Tisztelt Kollégák! A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság IX. Kongresszusát 2016.

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében

A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében Nem veszélyesebb a diclofenac Horváth Viktor József dr. 1 Tabák Gy. Ádám dr. 1 Szabó Gergely dr.

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata Tárgyszavak: poliuretán; gyártás;

Részletesebben

User Comfort & Acquisition Models

User Comfort & Acquisition Models 2014. szeptember 24. User Comfort & Acquisition Models Jan Luprich, Alexi Anna / EBSCO Tartalmi igények Az elérhető tartalmak folyamatosan bővülnek Közel 600,000 cím 1,000 vezető kiadótól Új kiadók: tavalyi

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben

A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK DR. KOVÁCS ATTILA HELYETTES ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS NYITÓRENDEZVÉNY BUDAPEST, 2014.10.15. A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK A betegségek

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ

PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSÁNAK MODELLJE PROTOKOLL ÉS ÚTMUTATÓ A megvalósíthatósági vizsgálat második tervezete 2000. március Egyesített CINDI/EuroPharm Forum projekt Titkárság: EuroPharm

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia Varga Noémi Ágnes Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete DEMIN XIII. 2013. május 29-31. Ritka

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Translációs kutatás. Szkizofrénia Psychoterápiákés szociális intervenciók

Translációs kutatás. Szkizofrénia Psychoterápiákés szociális intervenciók Szkizofrénia Translációs kutatás CognitiveNeuroscienceand Schizophrenia: Translational Research in Need of a Translator Jonathan D. Cohen and Thomas R. Insel Bitter István Semmelweis Egyetem Pszichiátriai

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

Jelentős társadalmi és gazdasági teher. Kevés megbízható hazai adat (regiszter)

Jelentős társadalmi és gazdasági teher. Kevés megbízható hazai adat (regiszter) Pálinkás Anita, Szabó Edit, Kovács Nóra, Jenei Tibor, Nagy Attila, Sándor János, Ádány Róza Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék HÁTTÉR

Részletesebben

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11% Terápiahűség javulása Teljes éves egészségügyi költség A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztésén, melyek megfelelnek a betegek elvárásainak, javítják a terápiahűséget

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II.

Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban II. hírlevél 13 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete 2007/2. Ön hogyan értékeli a 17/2007. Kormányrendeletet? A gyógyszerfelírási szabályokkal kapcsolatos hitek és tévhitek Mérföldkövek a gyógyításban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés. Lipophoral Tablets 150mg. Mediator 150 mg Tabletta Oralis alkalmazás. Benfluorex Qualimed

Törzskönyvezett megnevezés. Lipophoral Tablets 150mg. Mediator 150 mg Tabletta Oralis alkalmazás. Benfluorex Qualimed I. MELLÉKLET A GYÓGYSZEREK FANTÁZIANEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁINAK ÉS ERŐSSÉGÉNEK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS A TAGÁLLAMOKBELI (EGT) FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK FELSOROLÁSA 1 Tagállam Ciprus

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat

Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Az Adept (ikodextrin 4% oldat) laparoszkópos adhesiolysis műtéteknél alkalmazva csökkenti az adhéziókat Fertility and Sterility, Vol. 88, No. 5, November 2007, kiadó: American Society for Reproductive

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval

Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval Megoldás kórházi gyógyszertár számára VP485 színes címkenyomtatóval Gyógyszer adagolási statisztika A statisztikák szerint 44,000 és 98,000 halálesetet okoz orvosi hiba az USA-ban évente. * Több mint 770,000

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZETE

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN Csenteri Orsolya Karola, Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet BEVEZETÉS PCOS

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Dr. Kerpel-Fronius Sándor Egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiás Tanszék Semmelweis Egyetem Budapest Email: kerfro@pharma.sote.

Dr. Kerpel-Fronius Sándor Egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiás Tanszék Semmelweis Egyetem Budapest Email: kerfro@pharma.sote. Hogyan elégíthetők ki a hazai képzési szükségletek? Milyen graduális és post-graduális, diplomához vezető szakirányú képzéseket nyújtunk és milyeneket tervezünk? Dr. Kerpel-Fronius Sándor Egyetemi tanár

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON. Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel

MAGYARORSZÁGON. Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel MAGYARORSZÁGON Sanofi- aventis a világon 2005: 27,3 milliárd árbevétel A világ 3. legnagyobb gyógyszergyártója Els Európában Els Magyarországon 97000 alkalmazott a világszerte A világon dolgozók 2,5%-a

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban

Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Három anthelminthieum hatásosságának összehasonlító vizsgálata humán ancylostomiasisban Dr. LENGYEL Anna Dr. LÉVAI János Dr. VIDOR Éva Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Melle khatas e s gyogyszervizsgalat

Melle khatas e s gyogyszervizsgalat III. Klinikai Farmakolo giai Kongresszus Debrecen, 2001.nov.29 - dec.1 Melle khatas e s gyogyszervizsgalat Dr. Gachalyi Be la, Dr. Lakner Ge za MA V Korhaz e s K zponti Rendelíinte zet I. Belgyogyaszati

Részletesebben

Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11.

Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11. Üzlet és titok a gyógyszeriparban Konferencia Medical Tribune Dr. Pozsgay Csilla 2014. szeptember 11. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE Fogalmak Gyógyszerfejlesztés számokban Miért

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

DEMENTIÁK. Szatmári Szabolcs. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

DEMENTIÁK. Szatmári Szabolcs. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem DEMENTIÁK Szatmári Szabolcs Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem MORE GRAY HAIR AND LESS GRAY MATTER TÖBB SZÜRKE HAJSZÁL = KEVESEBB SZÜRKEÁLLOMÁNY Daryl R. Gress DEMENTIA Elbutulás Szerzett

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja (Finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere Ferdinandy Péter kari innovációs igazgató, Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, alapító, ügyvezet igazgató, PharmaHungary 2000 Kft e-mail: peter.ferdinandy@pharmahungary.com

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védőés kockázati tényezőinek feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében Ádám Szilvia dr. 1 Nistor Anikó 1 Nistor Katalin

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben