7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához ezer forinttal járul hozzá.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá."

Átírás

1 Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a évi költségvetéséről (egységes szerkezetben szeptember 27. napjától)) Csögle község képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket ezer forintban, b) felhalmozási bevételeket 90 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat ezer forintban, b) felhalmozási kiadásokat 830 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési hiányt 0 forintban, b) felhalmozási hiányt 0 forintban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét ezer forintban határozza meg. 5. A képviselő-testület a 4. -on túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló támogatási bevételeket ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési célú külső támogatási bevételeket ezer forintban, b) felhalmozási célú külső támogatási bevételeket 740 ezer forintban állapítja meg. 6. (1) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Csöglei Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.

2 2 (4) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (7) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50 %-át 13. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó forint összegben határozza meg. (10) A képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére évre10 % illetménykiegészítést állapít meg. (11) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselői részére a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére évre képzettségi pótlékot állapít meg. (12) A képviselő testület az önkormányzat évi szakfeladat rendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 8. A képviselő-testület a Csöglei Óvoda fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 9. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. Ez a rendelet március 4. napján lép hatályba. Csögle, február 14. Osváth Károly Tamás polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Csögle, február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

3 1.melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Bérleti- és lízingdíj bevételek Közterület foglalás Bérleti díjak Lakbér Intézményi ellátási díjak Szociális étkezés díja Óvodai étkezés díja Iskolai étkezés díja Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 20 2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Közös Hivatal Óvoda 2 192

4 Óvodai és iskolai étkezés díja Védőnői szolgálat Iskola áthúzódó költségei Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók (kommunális adó) Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Helyi önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 5.1. feladatellátás támogatása, Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása Óvodapedagógusok évben 8 hónapra Óvodapedagógusok évben 4 hónapra Óvodapedagógusok munkáját segítők évben 8 hónapra Óvodapedagógusok munkáját segítők évben 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra 1 692

5 évben 4 hónapra Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai ékeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkezés Szociális törvény szerint aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka (január) Ápolási díj alanyi jogon (január) Lakásfenntartási támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás Működési bevételek

6 4 14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Lakáshitel visszafizetése 90 2 Felhalmozási bevételek 90 3 Bevételek összesen

7 2. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1.1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú költségvetési támogatás Működési bevételek Pénzmaradvány Működési támogatás Működési bevételek összesen

8 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

9 3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Közös Önkormányzat Hivatal Óvoda Összesen A B C D E 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (kötelező feladatok) Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám 2,86 11,32 6,08 20,26 5 Közfoglalkoztatottak létszáma 4,93 4,93

10 4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 Dologi kiadások egyéb anyag kis értékű tárgyi eszköz szállítási szolgáltatás karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen Óvodai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Iskolai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Zöldterület kezelés 1 Dologi kiadások hajtó-és kenőanyag egyéb anyag egyéb áru karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen Önkormányzati jogalkotás 1 Személyi juttatás polgármester tiszteletdíja polgármester költségtérítése alpolgármester tiszteletdíja alpolgármester költségtérítése alkalmazott bére Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 396

11 nyomtatvány, irodaszer könyv folyóirat kis értékű tárgyi eszköz készletbeszerzés telefon szállítás karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások pénzügyi szolgáltatások kiadásai áfa Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen Közvilágítás 1 Dologi kiadások villamos energia szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz villany karbantartás, kisjavítás szállítási szolgáltatás telefon egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Egyéb folyó kiadások vagyonbiztosítás díjak, egyéb befizetések 50 5 Támogatásértékű működési kiadások Somló-környéki TKT Orvosi ügyelet Családsegítő Belső ellenőrzés 60

12 Házi segítségnyújtás Leader Óvoda-Csöglei Intézményirányító Társulás Beruházási kiadások Laptop vásárlása Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 1 közös hivatal óvoda Szakfeladat összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 Személyi juttatás alapilletmény pótlékok bértöbblet helyettesítés étkezési hozzájárulás munkaruha 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer gyógyszer karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás telefon Internet belföldi kiküldetés áfa 48 4 Díjak, egyéb befizetések 5 9 Szakfeladat összesen Aktív korúak ellátása 1 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen Időskorúak járadéka 1 Időskorúak járadéka (december) Szakfeladat összesen 54

13 Lakásfenntartási támogatás 1 Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen Ápolási díj alanyi jogon 1 Ápolási díj alanyi jogon (december) Szakfeladat összesen Ápolási díj méltányossági alapon 1 Ápolási díj méltányossági alapon Szakfeladat összesen Átmeneti segély 1 Átmeneti segély Szakfeladat összesen Temetési segély 1 Temetési segély Szakfeladat összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Térítési díj különbözet Arany János ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Szakfeladat összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1 BURSA Szakfeladat összesen Közgyógyellátás 1 Közgyógyellátás Szakfeladat összesen Köztemetés 1 Köztemetés Szakfeladat összesen Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatás alapilletmény étkezési hozzájárulás 41

14 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása START 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások hajtó- és kenőanyagok egyéb anyag egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha áfa Beruházási kiadások gép beszerzés 4.2. gépbeszerzés áfája Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen Könyvtári szolgáltatások 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány Internet villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatatás áfa Szakfeladat összesen Köztemető fenntartás és működtetés 1 Dologi kiadások 381

15 egyéb anyag áfa Szakfeladat összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás 41 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások víz villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Felújítási kiadások 560 ablak- és ajtócsere 441 áfa Szakfeladat összesen Szakfeladatok összesen Finanszírozás Kiadások összesen

16 5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

17 6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Közös Hivatal B 1 Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám 11,32

18 7. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Óvoda B 1 Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám 6,08

19 8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Cím száma és neve B Alcím száma és neve 1. Csögle község Önkormányzata 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Zöldterület kezelés 5. Önkormányzati jogalkotás 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 8. társulások elszámolásai 9. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11. Aktív korúak ellátása 12. Időskorúak járadéka 13. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Óvodáztatási támogatás 18. Átmeneti segély 19. Temetési segély 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 23. Közgyógyellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Házi segítségnyújtás 27. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 28. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 29. Egyéb közfoglalkoztatás 30. Könyvtári szolgáltatások 31. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

20 2 32. Köztemető-fenntartás és működtetés 2. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal 33. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 34. Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 35. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 36. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 37. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 38. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 39. Statisztikai tevékenység 40. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 3. Csöglei Óvoda 41. Óvodai intézményi étkeztetés 42. Munkahelyi étkeztetés 43. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 44. Óvodai nevelés, ellátás

21 9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat hónap 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési 4. kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési 12. bevételek

22 2 Támogatásértékű működési 13. bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 14. szervezettől Önkormányzatok sajátos 15. működési bevétele Helyi önkormányzatok 16. működésének támogatása Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 17 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 18 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 19 támogatása Pénzmaradvány 20 igénybevétele Finanszírozási bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 10/A. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma hónap 1 Bérleti- és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek 3 álllamháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől

24 2 11 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok 12 működésének támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők 13 bértámogatása Óvodaműködtetési 14 támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési 15 feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 16 támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 17 utaztatásának támogtása Hozzájárulás a pénzbeli 18 szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 19 támogatása Szociális törvény szerint Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 20 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 21 támogatása

25 3 Működési célú pénzmaradvány 22 igénybevétele Finanszírozási bevételek Működési bevételek 24 összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek összesen

26 10/B melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányzat összesen évi várható kiadások havi forgalma hónap 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 10 juttatás, támogatás Egyéb működési 11 kiadások

27 2 Működési kiadások 12 összesen Beruházási kiadások 13 ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási kiadások 15 összesen KÖLTSÉGVETÉSI 16 KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 11. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 3 szervezettől Dologi kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevétele Egyéb folyó kiadások Helyi önkormányzatok működésének támogatása Finanszírozás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Támogatásértékű működési kiadások Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Települési önkormányzatok szociális és 9 gyermekjóléti feladatainak támogatása Működési kiadások összesen Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 10 támogatása Felújítási kiadások Működési bevételek Beruházási kiadások Pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13 Működési támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Működési bevételek összesen Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 államháztartáson kívülről 90 2 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek 90 3 Kiadások összesen Felhalmozási hitel 740

29 2 2 Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

30 12. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Csögle község Önkormányzata évi tervezett közvetett támogatásai 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege A 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Mindösszesen: 0 B

31 13. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Saját bevétel Megnevezés Fizetési kötelezettség A B C D E A B C D E 1 Helyi adók Hitel, kölcsön Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Pénzügyi lízing % Összesen

32 14. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási műveletek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben