7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához ezer forinttal járul hozzá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá."

Átírás

1 Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a évi költségvetéséről (egységes szerkezetben szeptember 27. napjától)) Csögle község képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket ezer forintban, b) felhalmozási bevételeket 90 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat ezer forintban, b) felhalmozási kiadásokat 830 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési hiányt 0 forintban, b) felhalmozási hiányt 0 forintban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét ezer forintban határozza meg. 5. A képviselő-testület a 4. -on túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló támogatási bevételeket ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési célú külső támogatási bevételeket ezer forintban, b) felhalmozási célú külső támogatási bevételeket 740 ezer forintban állapítja meg. 6. (1) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Csöglei Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.

2 2 (4) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (7) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50 %-át 13. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó forint összegben határozza meg. (10) A képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére évre10 % illetménykiegészítést állapít meg. (11) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselői részére a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére évre képzettségi pótlékot állapít meg. (12) A képviselő testület az önkormányzat évi szakfeladat rendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 8. A képviselő-testület a Csöglei Óvoda fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 9. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. Ez a rendelet március 4. napján lép hatályba. Csögle, február 14. Osváth Károly Tamás polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Csögle, február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

3 1.melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Bérleti- és lízingdíj bevételek Közterület foglalás Bérleti díjak Lakbér Intézményi ellátási díjak Szociális étkezés díja Óvodai étkezés díja Iskolai étkezés díja Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 20 2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Közös Hivatal Óvoda 2 192

4 Óvodai és iskolai étkezés díja Védőnői szolgálat Iskola áthúzódó költségei Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók (kommunális adó) Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Helyi önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 5.1. feladatellátás támogatása, Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása Óvodapedagógusok évben 8 hónapra Óvodapedagógusok évben 4 hónapra Óvodapedagógusok munkáját segítők évben 8 hónapra Óvodapedagógusok munkáját segítők évben 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra 1 692

5 évben 4 hónapra Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai ékeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkezés Szociális törvény szerint aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka (január) Ápolási díj alanyi jogon (január) Lakásfenntartási támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás Működési bevételek

6 4 14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Lakáshitel visszafizetése 90 2 Felhalmozási bevételek 90 3 Bevételek összesen

7 2. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1.1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú költségvetési támogatás Működési bevételek Pénzmaradvány Működési támogatás Működési bevételek összesen

8 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

9 3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Közös Önkormányzat Hivatal Óvoda Összesen A B C D E 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (kötelező feladatok) Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Engedélyezett létszám 2,86 11,32 6,08 20,26 5 Közfoglalkoztatottak létszáma 4,93 4,93

10 4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 Dologi kiadások egyéb anyag kis értékű tárgyi eszköz szállítási szolgáltatás karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen Óvodai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Iskolai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Zöldterület kezelés 1 Dologi kiadások hajtó-és kenőanyag egyéb anyag egyéb áru karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen Önkormányzati jogalkotás 1 Személyi juttatás polgármester tiszteletdíja polgármester költségtérítése alpolgármester tiszteletdíja alpolgármester költségtérítése alkalmazott bére Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 396

11 nyomtatvány, irodaszer könyv folyóirat kis értékű tárgyi eszköz készletbeszerzés telefon szállítás karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások pénzügyi szolgáltatások kiadásai áfa Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen Közvilágítás 1 Dologi kiadások villamos energia szolgáltatás áfa Szakfeladat összesen Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz villany karbantartás, kisjavítás szállítási szolgáltatás telefon egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Egyéb folyó kiadások vagyonbiztosítás díjak, egyéb befizetések 50 5 Támogatásértékű működési kiadások Somló-környéki TKT Orvosi ügyelet Családsegítő Belső ellenőrzés 60

12 Házi segítségnyújtás Leader Óvoda-Csöglei Intézményirányító Társulás Beruházási kiadások Laptop vásárlása Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 1 közös hivatal óvoda Szakfeladat összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 Személyi juttatás alapilletmény pótlékok bértöbblet helyettesítés étkezési hozzájárulás munkaruha 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer gyógyszer karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás telefon Internet belföldi kiküldetés áfa 48 4 Díjak, egyéb befizetések 5 9 Szakfeladat összesen Aktív korúak ellátása 1 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen Időskorúak járadéka 1 Időskorúak járadéka (december) Szakfeladat összesen 54

13 Lakásfenntartási támogatás 1 Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen Ápolási díj alanyi jogon 1 Ápolási díj alanyi jogon (december) Szakfeladat összesen Ápolási díj méltányossági alapon 1 Ápolási díj méltányossági alapon Szakfeladat összesen Átmeneti segély 1 Átmeneti segély Szakfeladat összesen Temetési segély 1 Temetési segély Szakfeladat összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Térítési díj különbözet Arany János ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Szakfeladat összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1 BURSA Szakfeladat összesen Közgyógyellátás 1 Közgyógyellátás Szakfeladat összesen Köztemetés 1 Köztemetés Szakfeladat összesen Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatás alapilletmény étkezési hozzájárulás 41

14 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása START 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások hajtó- és kenőanyagok egyéb anyag egyéb áru kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha áfa Beruházási kiadások gép beszerzés 4.2. gépbeszerzés áfája Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen Könyvtári szolgáltatások 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány Internet villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatatás áfa Szakfeladat összesen Köztemető fenntartás és működtetés 1 Dologi kiadások 381

15 egyéb anyag áfa Szakfeladat összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 Személyi juttatások bér étkezési hozzájárulás 41 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások víz villany gáz karbantartás egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Felújítási kiadások 560 ablak- és ajtócsere 441 áfa Szakfeladat összesen Szakfeladatok összesen Finanszírozás Kiadások összesen

16 5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

17 6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Közös Hivatal B 1 Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám 11,32

18 7. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Óvoda B 1 Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám 6,08

19 8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Cím száma és neve B Alcím száma és neve 1. Csögle község Önkormányzata 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Zöldterület kezelés 5. Önkormányzati jogalkotás 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 8. társulások elszámolásai 9. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11. Aktív korúak ellátása 12. Időskorúak járadéka 13. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Óvodáztatási támogatás 18. Átmeneti segély 19. Temetési segély 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 23. Közgyógyellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Házi segítségnyújtás 27. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 28. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 29. Egyéb közfoglalkoztatás 30. Könyvtári szolgáltatások 31. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

20 2 32. Köztemető-fenntartás és működtetés 2. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal 33. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 34. Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 35. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 36. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 37. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 38. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 39. Statisztikai tevékenység 40. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 3. Csöglei Óvoda 41. Óvodai intézményi étkeztetés 42. Munkahelyi étkeztetés 43. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 44. Óvodai nevelés, ellátás

21 9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat hónap 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési 4. kiadások Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési 12. bevételek

22 2 Támogatásértékű működési 13. bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 14. szervezettől Önkormányzatok sajátos 15. működési bevétele Helyi önkormányzatok 16. működésének támogatása Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 17 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 18 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 19 támogatása Pénzmaradvány 20 igénybevétele Finanszírozási bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 10/A. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma hónap 1 Bérleti- és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek 3 álllamháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől

24 2 11 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi önkormányzatok 12 működésének támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők 13 bértámogatása Óvodaműködtetési 14 támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési 15 feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 16 támogatása Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 17 utaztatásának támogtása Hozzájárulás a pénzbeli 18 szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 19 támogatása Szociális törvény szerint Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 20 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 21 támogatása

25 3 Működési célú pénzmaradvány 22 igénybevétele Finanszírozási bevételek Működési bevételek 24 összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek összesen

26 10/B melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányzat összesen évi várható kiadások havi forgalma hónap 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 10 juttatás, támogatás Egyéb működési 11 kiadások

27 2 Működési kiadások 12 összesen Beruházási kiadások 13 ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási kiadások 15 összesen KÖLTSÉGVETÉSI 16 KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 11. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 3 szervezettől Dologi kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevétele Egyéb folyó kiadások Helyi önkormányzatok működésének támogatása Finanszírozás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Támogatásértékű működési kiadások Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Települési önkormányzatok szociális és 9 gyermekjóléti feladatainak támogatása Működési kiadások összesen Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 10 támogatása Felújítási kiadások Működési bevételek Beruházási kiadások Pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13 Működési támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Működési bevételek összesen Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 államháztartáson kívülről 90 2 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek 90 3 Kiadások összesen Felhalmozási hitel 740

29 2 2 Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

30 12. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Csögle község Önkormányzata évi tervezett közvetett támogatásai 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege A 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Mindösszesen: 0 B

31 13. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Saját bevétel Megnevezés Fizetési kötelezettség A B C D E A B C D E 1 Helyi adók Hitel, kölcsön Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Pénzügyi lízing % Összesen

32 14. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási műveletek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz ezer ftban Egeralja község képviselő-testületének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Egeralja község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben) Egeralja község képviselő-testülete

Részletesebben

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét Karakószörcsök község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet Karakószörcsök község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben