J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének április 22. napján (csütörtök) órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Pálinkó Gyuláné, képviselők, Kutyifa Pál alpolgármester Filus Jánosné jegyző Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Katzenbach Zoltán és Turú Gyula képviselő Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Pálinkó Gyuláné és Kelemen István képviselőket. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatot. NAPIREND 1.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása. Előterjesztő: polgármester 2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előterjesztő: jegyző 3.) Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. Előterjesztő: polgármester 4.) Bejelentések, egyéb ügyek

2 Írásos anyag kiküldve! 1.) napirend Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása. Filus Jánosné: A függő tételek miatt folyamatosan még a mai napon is kellett a Kincstárral egyeztetni még az ÖNHIKI miatt is. A működési kiadások %-os teljesülése azért következett be, mert a bérek decemberben ki lettek fizetve, de a terhelés csak következő év januárjában szerepelt. Ezt évben tettük helyre, és így agy plusz havi bér jelentkezett a járulékaival együtt. Ebben az évben már helyre áll a rendszer. A dologi kiadási oldal alacsonyabb mint a tervezett. Fejlesztési kiadások: % (a tervezettnek ennyi százaléka lett felhasználva). A gépjárműadónál érezhető a tehergépjárművek csökkenése. Az iparűzési adó %-ra teljesített, a kommunális adó 94,79 %-os teljesítést ért el. Bevételek: 97.26%-ban lettek teljesítve. Kiss Pál: A kommunális adóban ez a kb.5% behajtható e? Nemesné Ambrus Mónika: A lakosság nagyon kis része az, aki nem fizeti be a kommunális adót, ezek többsége rendszeresen nem fizető, behajtásra átadni ezeket az összegeket még nem érdemes, hiszen az utána fizetendő díj megközelíti a kintlévőség összegét. Törölni pedig nem lehet. Filus Jánosné: Az eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Pénzmaradvány (hitel): Ft Ft Ft Kelemen István: Úgy látom, hogy ez jobb, mint amire számítottunk. Filus Jánosné: A módosítás nem lett sokkal több, mint az előző években. A teljesített bevétel előirányzata: Ft A teljesített kiadás előirányzata: Ft Kiss Pál: Az látszik, hogy takarékosan gazdálkodik az önkormányzat, azt szeretném tudni, hogy szűkíteni még hol lehetne? El kellene gondolkodni azon, hogy az intézmények villamos áram fogyasztásán, vagy a gáz felhasználásán lehetne e spórolni. Meg kellene nézni, hogy van e olyan időszak, amikor nem kellene annyit fűteni. Ebben gondolkodunk otthon is. Lehetne e a létszámból még lefaragni? Filus Jánosné: Abból már nem. Pálinkó Gyuláné: Energia megtakarítás beruházással jár: korszerűsítés, szigetelés; majd ezek után várható jelentősebb energia megtakarítás. 2

3 Ujházi Zsolt: Ezt próbáljuk megvalósítani pályázatok benyújtásával. Az iskolában tavaly lezajlott a nyílászáró csere, előtte az Egészségházban, a Kulcsos házban, az orvosi rendelőben, valamint a Művelődési Házban is. Az idei évben ezt az óvodánál szeretnénk kivitelezni a nyílászárók cseréjével. A következő lépés alternatív lehetőségek bevezetésével az intézmények fűtésrendszereinek a korszerűsítése lenne. A költségvetésben azt kell látni, hogy a kiadások az infláció és az áremelkedések ellenére nem nőnek, a bevételi oldal sajnos csökken (normatíva kevesebb, helyi adók bevétele kevesebb), már nem tudunk hova spórolni. Az összes intézményben a világítás korszerűsítve lett, így megfelel az előírásoknak, és hosszú távon spórolunk is. Azt, hogy az intézményekben mikor ég a villany, és mikor megy a fűtés az intézményvezető feladata eldönteni. Körlevelet erre kiadni nem hiszem, hogy most érdemes lenne, de ha a testület jónak látja, részemről nincs akadálya. Nem gondolom, hogy pazarolják akár az elektromos áramot, akár feleslegesen fűtenek. Azonban vannak előírások (hőfok) amiket be kell tartani. Pályázati források megragadása. Megoldást a bevételi forráshoz jutás eredményezhet. A kötelező feladatinkat el kell látnunk. Hatékonyan kell működnünk, amihez nagyon kevés anyagi forrás áll rendelkezésünkre. Kiút a bevétel generálás és a fejlesztés. Bonyolult finanszírozási rendszer van ma Magyarországon, reformálni kellene, a kérdés csak az, hogy hogyan? Nehéz eleget tenni a mindenkori elvárásoknak, megfelelő finanszírozás kellene. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 2. napirend ÖNHIKI pályázat benyújtása. Filus Jánosné: Az idei évben is szeretnénk ÖNHIKI pályázatot benyújtani, lakosságszámunk 1037 fő a december 31-i adatok alapján. A pályázathoz az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell az ÖNHIKI 1. számú függelékében foglaltak alapján. Kihasználtságról nem tudunk nyilatkozni, oktatáshoz mutatószámot nem tudunk közölni, hiszen nem mi látjuk el ezt a feladatot. Készítjük a pályázatot, de a hét elején még programfrissítés volt, így nem tudjuk, hogy mennyi lesz az igényelhető összeg. Pálinkó Gyuláné: Nagyjából sem látszik? Kukucska Ágnes: Ft a mostani adatok alapján, de ez még lehet kevesebb is. 3

4 Ujházi Zsolt: Pályázatok benyújtásánál akár 10 % pluszt is jelenthet, ha ÖNHIKI-sek vagyunk, mivel hátrányos helyzetű településként adjuk be. Nem tudjuk, hogy mit fognak módosítani felsőbb szinten. Finanszírozási rendszer változtatására lenne szükség, hogy csökkenjen a bürokrácia, és minél könnyebben megoldhatók legyenek az ügyek. Az oktatás finanszírozása kardinális kérdés, 19,5 m. Ft, amit éves szinten befizetünk. ÖNHIKI: pár évvel ezelőtt még 20 m. Ft volt a megítélt összeg, az igen nagy lendítést jelentett, most sajnos nem ennyi, de meg kell próbálni. Működésképtelen önkormányzat sok pályázati forrástól elesik. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14 /2010. sz. Képv.test.hat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról H A T Á R O Z A T A) Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX törvény 45. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. B) Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. II. b) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban Kiskőrös székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz. Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - gyermekek átmeneti gondozási feladata: helyettes szülői hálózat; A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - ívóvízminőség-javító program megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Csengőd Község 4

5 Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Jakabszállás Község Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Területfejlesztés, - Oktatás és nevelés: óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés - Szociális ellátás: ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi ellátás, idősek otthona működtetése - Egészségügyi ellátás: háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: mozgókönyvtári ellátás - Esélyegyenlőségi program megvalósítása: esélyegyenlőségi program megvalósítása - Belső ellenőrzés - Közösségi közlekedés szervezése: a tömegközlekedés működtetésének biztosítása - Állategészségügyi feladatok ellátása: kóbor ebek befogása, gyepmesteri telep működtetése A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Izsák székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Szilárd hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Fülöpszállás Község Önkormányzata, Harta Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kunadacs Község Önkormányzata, Orgovány Község Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Szabadszállás Város Önkormányzata, Újsolt Község Önkormányzata (Amennyiben egy társulás több feladat ellátására jön létre, akkor elegendő a társulásban részt vevő településeket egy alkalommal megnevezni.) III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő vagy az alatti és 5

6 szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn január 1. után: - szociális intézményi feladat: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona; - belső ellenőrzési feladat a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a - szociális alapszolgáltatási feladat: szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; feladato(ka)t, intézmény(eke)t január 1. után önállóan látja el, önállóan tartja fenn. IV. Az önkormányzat 1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. 2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. V. Az önkormányzat helyi iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. VI. b) Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, Határidő: április 26 Felelős: polgármester bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Filus Jánosné: A költségvetési rendelet módosítására is szükség van az ÖNHIKI pályázat benyújtása miatt. A évi fejlesztési pénzmaradvány Ft-ra módosul, ezzel kell a évi költségvetési rendeletünket is módosítani. Továbbá határozatban kell nyilatkozni a szabad pénzmaradványról is, ami a mi esetünkben nincs. 6

7 A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (IV. 23.) rendelete Kaskantyú Község évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendeletének módosításáról Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2010. sz. Képv.test.hat Az önkormányzat évi szabad pénzmaradványának meghatározása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: Helyesbített pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Költségvetési pénzmaradvány: Ebből: Fejlesztési pénzmaradvány: Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány: Kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 0,- Ft 0,- Ft Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Filus Jánosné: A tavalyi évben a belső ellenőrzés a tervnek megfelelően lezajlott. A KTKT keretén belül a Vincent Auditor Kft végezte el az általunk kért ellenőrzést. Amely hiányosságok megállapításra kerültek, azt kijavítottuk. Házirendje és Működési Szabályzata a könyvtárnak van a Művelődési Háznak pedig most készül. Külön SZMSZ-t nem tudunk készíteni, mivel nem intézmény. A munkaköri leírások aktualizálva lettek. Önköltségszámítás: még nincs kész mértékegységhez kell kötni és ez alapján lehet elkészíteni. 7

8 Munkaterv elkészült. Feladatok teljesítése így történt meg. Pálinkó Gyuláné: Utóellenőrzés volt e? Jó és hasznos, mindenképpen kellene egy tételes és teljes körű utóellenőrzés, nem pedig szúrópróbaszerű. Filus Jánosné: Ha fizetünk érte, akkor lehet utóellenőrzés. Normatívát kap a Kistérség a belső ellenőrzési feladatellátásra, és az éves tervet ennek az összegnek a figyelembe vételével készítjük el. Eddig saját forrást nem használtunk erre a feladatra. Ujházi Zsolt: Mindenképpen a működtetést szolgálja minden belső ellenőrzés. Kiss Pál: Ezekért fizetni kell? Mennyibe kerülhet, lehet tudni? Filus Jánosné: Társulás útján van erre lehetőség, a KTKT normatívát kap, amiből a ránk eső rész a fedezete, annyit ellenőrzési napot szoktunk kérni, amennyi keretünk van rá. Ezt a feladatot csak képzett pénzügyi szakember végezheti, eddig külsős cég volt megbízva, aki a kért területre küldött ki szakembereket. Az ellenőrzési napok száma nem csak annyi, amennyit itt vannak, hanem az is beleszámít amit már az átadott dokumentumok kiértékelésével és a jelentés megírásával töltenek el. Szerencsére nagyon segítőkészek, és bármikor adnak tanácsot, ha telefonon szólunk nekik. Pálinkó Gyuláné: A Kistérség vonatkozásában milliós nagyságrendű. Ujházi Zsolt: Kaskantyú esetében 80 e. Ft körüli összegről lehet szó, 15 település között intézmény nagysága alapján osztódik el a normatíva összege. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2010. sz. Képv. test. hat. Az önkormányzat évi belső ellenőrzése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalának évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 8

9 4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné: Husztafa István kiskőrösi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a termőföldje melletti Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13. hrsz-ú 1387 m 2 nagyságú ingatlant meg szeretné vásárolni. Az ingatlan jelenlegi művelési ága szőlő, de a telepítést a vevő végezte. Az értékbecslés elkészült, mely szerint a forgalmi értéke Ft-ban lett megállapítva. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2010. sz. Képv. test. hat. Husztafa István kiskőrösi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése. H A T Á R O Z A T 1.) Kaskantyú Község Képviselő-testülete Husztafa István Kiskőrös, Piac tér 6. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13 hrsz-ú, 1387 m 2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlant. 2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően Ft-ban állapítja meg. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Pálinkó Gyuláné: A Művelődési Ház előtt nagyon gondozatlan, elhanyagolt a közterület. Ujházi Zsolt: A közmunkások mennek sorba és rendbe fogják tenni az intézmények területét. Folyamatosan dolgoznak (óvoda, iskola, rendezvényterület, kulcsos ház, fűmagvetés volt, jelenleg locsolnak, a fűnyírók üzemképesek, folyamatos a munka). Jelenleg két közcélú munkásunk van, 1 viszszautasította a munkát (nyilatkozatban) 1 pedig függőben van. Úgy gondolom, hogy látványosan dolgoznak. Minden reggel a jelenléti ív aláírásával kezdenek, felírjuk a kivitt szerszámokat is. A munka végén újra a hivatalban jelentkeznek és elszámolnak a szerszámokkal. Kiss Pál: Jön a Föld napja, össze lehetne szedni az út mellett a szemetet, repedések vannak az utakon azt jó lenne megjavítani. 9

10 Ujházi Zsolt: Az utak homok alapra lettek építve, fel tud nőni a gaz is a repedéseken. Sajnos gyorsan, olcsón és nem hosszú távra készítették. Van a szertárban útragasztónk, meg lesz csináltatva, de várni kell mert ez csak száraz időben tud megkötni. Eddig nem is volt munkásunk erre, de most majd a közmunkások elvégzik ezt a feladatot. Kelemen István: Döbbenetes, hogy alig van ember a közmunkára. Ujházi Zsolt: Soltszentimre és Ágasegyháza 30 fő felett alkalmaz közcélú munkavállalókat. Annak is meg van a hátránya. Ha többen lennének, valóban látványosabb lenne, de így is utol fogjuk érni magunkat. Azt kell tudatosítani, hogy a plusz munkaerő nem a dolgozók helyett van. Kiss Pál: Mi lesz a sportpálya rendbetételével? Ujházi Zsolt: Vizi Attila most vágta le a füvet. Locsolva lesz, a pálya mellett van kút, ami el tudja látni a sportpályát, a rendezvényterületet és az óvodát is, csak a felállásokat kell megcsinálni. Kistérségi kezdeményezést szeretnék továbbítani: a Duna TV 35 perces kisfilmet készítene a kiskőrösi kistérségről, ez percenként Ft + ÁFA összegbe kerülne. Egy településre 1-2 perc jutna. Több település is jelezte, hogy igénybe kívánja venni. Kérdés, hogy szeretnénk e, és hogyan? A kész anyaggal szabadon lehet majd rendelkezni. A Duna Tv 6 alkalommal vetítené le fő műsoridőben és kétszer műholdas szórásban. A nettó anyagot kell kifizetni. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülését bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Pálinkó Gyuláné:) jkv. hitelesítő (:Kelemen István:) jkv. hitelesítő 10

11 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról jzk. 1. sz. melléklete Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés d.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. tv. 82. alapján a Kaskantyú Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A költségvetés végrehajtása 1. A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtását: elfogadja ,-Ft eredeti bevételi előirányzattal ,- Ft módosított bevételi előirányzattal ,- Ft teljesített bevétellel ,- Ft eredeti kiadási előirányzattal ,- Ft módosított kiadási előirányzattal ,- Ft teljesített kiadással ,- Ft módosított pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat működési és felhalmozási összevont mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek forrásonkénti és a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány elszámolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összevont mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések kiadásait a 7. sz. mellékelt tartalmazza. Az önkormányzat adósságállományát, valamint az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

12 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés 3. (: Ujházi Zsolt:) (: Filus Jánosné:) polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: április 23. Filus Jánosné jegyző 12

13 MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG évi 1. sz. melléklet Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Normatív állami hozzájárulás Hivatal Kötött felhasználású állami hozzájárulás Községi feladatok Központosított előirányzatok Szociális ellátások Átengedett és megosztott bevétel EŰ.Feladatok SZJA Államháztartási céltartalék Gépjárműadó ÖNHIKI visszafizetés 5. Helyi adók Rövid lejáratú hitel visszafizetése 6. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (2008. évi jöv.kül.mérs.elsz. Felosztása) Támogatásértékű működési bevételek Működésre átvett pénzeszköz (TB) Saját bevételek: Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatások Államháztartási céltartalék 11. Pénzmaradvány Pótelőirányzat Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ÖNHIKI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Forrás kiegészítő hitel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN

14 Eredeti előirányzat (E.Ft-ban) Módosított előirányzat (E.Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁ- SOK 1. Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú tartalék A évi SZJA-ból a évi CXXVII. Tv 3. sz. melléklete 10. pont szerinti jogcímen az önkormányzatot megillető évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyező összeg Tárgyi eszköz beszerzés Társadalmilag elmaradott támogatás TEKI (térburkolás) Fejlesztési pénzmaradvány 2987 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás CÉDE Felújítás TEKI Fejlesztési célú pénzeszköz 3 8. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZE- SEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN KIADÁSOK FŐÖSSZESEN

15 2009. év költségvetési bevételek és kiadások 2. számú melléklet Lakosságszám: 1025fő Ebből külterületi lakosok száma: 204fő BEVÉTELEK I. SZJA-BÓL: évi terv Módosított ei. Ezer Ft-ban Teljesítés A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése A helyi önkormányzatokat megillető SZJA II. NORMATÍV BEVÉTELEK: 1. a (1) Település-üzemeltetési ig. és sport feladat lakosságszám szerint a (2) De településenként legalább Ft (kiegészítés) b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 7. a 1. elmaradott települési önkormányzatok feladatai (fejlesztés) a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások ab (2) 11. ca Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatok Fő alatti településen gyermekjóléti szolgálat (működési engedéllyel) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás; Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén cb 11. cc 11.da 11.db Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális étkeztetés ban új ellátott a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelmem esetén Házi segítségnyújtás ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén - - Házi segítségnyújtás ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén II. NORMATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK (Pótelőirányzatok): Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka

16 Rendszeres szociális segély Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás IV. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK évi havi kereset kiegészítés Nyári gyermekétkeztetés V. ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁ- MOGATÁSA ÖNHIKI VI. MŰKÖDÉS CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL évi jöv. kül. Mérs. Elszámolásának felosztása VII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől EP választás Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Faluvetélkedő pályázat Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű múködési bevétel Közgyűlés Hivatalától Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Falunapok pályázat (MERLYN) MEP finanszírozás (178,1*12) CÉDE támogatás (fejlesztés) - - TEKI támogatás (fejlesztés) Alapítvány támogatása (falunapok) VIII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Iparűzési adó Gépjárműadó Kommunális adó (fejlesztés) Késedelmi pótlék, bírság

17 Egyéb bérleti díj Kamatbevétel működési Kamatbevétel felhalmozási célú 3 Pannon területfoglalási bevétel Hulladékgazd. tevékenység hozzájárulás ÖSSZESEN: X. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK XI. KTKT-tól átvett pénz gyermekétkeztetésre X. TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉ- TELEI XII. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel XIII. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN: Forráshiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás TB járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Segélyek Támogatások Átadott pénzeszköz (ügyelet) Működési célú pénzeszköz átadás KTKT részére Rövid lejáratú hitel törlesztése Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadás Kiadások összesen

18 Létszám /fő Személyi Juttatás 3. sz. melléklet évi kiadások ezer Ft- Dologi kiadás Folyó kiadás Speciális támogatás Működési kiadás Felhalm. Kiadás Kiadások fő összesen Bevételek összesen Megnevezése TB járulék Hivatal és feladatok 0 0 Épületfenntartás és korszerűsítés Önkorm. igazgatási tevékenység Közutak fenntartása Közcélú foglalkoztatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Saját ingatlan hasznosítása Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztemető fenntartás 0, Közvilágítás Települési Hulladék Szociális ellátások Eü. Feladatok, ügyelet Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 0, Anya és gyermek és csecsemővédlem Gyermekjóléti szolgálat 0, Házi segítségnyújtás Konyha Művelődés ház 0, Községi Könyvtár 0, Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése (Faház) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai EP választás Város és községgazd.szolg Hivatal és feladatok összesen 12, Államháztartási tartalék 0 Felhalmozási céltartalék 0 Finanszírozási kiadások 0 ÖSSZESEN 12, FŐÖSSZESEN Forráshiány

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben