J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének április 22. napján (csütörtök) órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Pálinkó Gyuláné, képviselők, Kutyifa Pál alpolgármester Filus Jánosné jegyző Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Katzenbach Zoltán és Turú Gyula képviselő Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Pálinkó Gyuláné és Kelemen István képviselőket. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatot. NAPIREND 1.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása. Előterjesztő: polgármester 2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előterjesztő: jegyző 3.) Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. Előterjesztő: polgármester 4.) Bejelentések, egyéb ügyek

2 Írásos anyag kiküldve! 1.) napirend Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása. Filus Jánosné: A függő tételek miatt folyamatosan még a mai napon is kellett a Kincstárral egyeztetni még az ÖNHIKI miatt is. A működési kiadások %-os teljesülése azért következett be, mert a bérek decemberben ki lettek fizetve, de a terhelés csak következő év januárjában szerepelt. Ezt évben tettük helyre, és így agy plusz havi bér jelentkezett a járulékaival együtt. Ebben az évben már helyre áll a rendszer. A dologi kiadási oldal alacsonyabb mint a tervezett. Fejlesztési kiadások: % (a tervezettnek ennyi százaléka lett felhasználva). A gépjárműadónál érezhető a tehergépjárművek csökkenése. Az iparűzési adó %-ra teljesített, a kommunális adó 94,79 %-os teljesítést ért el. Bevételek: 97.26%-ban lettek teljesítve. Kiss Pál: A kommunális adóban ez a kb.5% behajtható e? Nemesné Ambrus Mónika: A lakosság nagyon kis része az, aki nem fizeti be a kommunális adót, ezek többsége rendszeresen nem fizető, behajtásra átadni ezeket az összegeket még nem érdemes, hiszen az utána fizetendő díj megközelíti a kintlévőség összegét. Törölni pedig nem lehet. Filus Jánosné: Az eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Pénzmaradvány (hitel): Ft Ft Ft Kelemen István: Úgy látom, hogy ez jobb, mint amire számítottunk. Filus Jánosné: A módosítás nem lett sokkal több, mint az előző években. A teljesített bevétel előirányzata: Ft A teljesített kiadás előirányzata: Ft Kiss Pál: Az látszik, hogy takarékosan gazdálkodik az önkormányzat, azt szeretném tudni, hogy szűkíteni még hol lehetne? El kellene gondolkodni azon, hogy az intézmények villamos áram fogyasztásán, vagy a gáz felhasználásán lehetne e spórolni. Meg kellene nézni, hogy van e olyan időszak, amikor nem kellene annyit fűteni. Ebben gondolkodunk otthon is. Lehetne e a létszámból még lefaragni? Filus Jánosné: Abból már nem. Pálinkó Gyuláné: Energia megtakarítás beruházással jár: korszerűsítés, szigetelés; majd ezek után várható jelentősebb energia megtakarítás. 2

3 Ujházi Zsolt: Ezt próbáljuk megvalósítani pályázatok benyújtásával. Az iskolában tavaly lezajlott a nyílászáró csere, előtte az Egészségházban, a Kulcsos házban, az orvosi rendelőben, valamint a Művelődési Házban is. Az idei évben ezt az óvodánál szeretnénk kivitelezni a nyílászárók cseréjével. A következő lépés alternatív lehetőségek bevezetésével az intézmények fűtésrendszereinek a korszerűsítése lenne. A költségvetésben azt kell látni, hogy a kiadások az infláció és az áremelkedések ellenére nem nőnek, a bevételi oldal sajnos csökken (normatíva kevesebb, helyi adók bevétele kevesebb), már nem tudunk hova spórolni. Az összes intézményben a világítás korszerűsítve lett, így megfelel az előírásoknak, és hosszú távon spórolunk is. Azt, hogy az intézményekben mikor ég a villany, és mikor megy a fűtés az intézményvezető feladata eldönteni. Körlevelet erre kiadni nem hiszem, hogy most érdemes lenne, de ha a testület jónak látja, részemről nincs akadálya. Nem gondolom, hogy pazarolják akár az elektromos áramot, akár feleslegesen fűtenek. Azonban vannak előírások (hőfok) amiket be kell tartani. Pályázati források megragadása. Megoldást a bevételi forráshoz jutás eredményezhet. A kötelező feladatinkat el kell látnunk. Hatékonyan kell működnünk, amihez nagyon kevés anyagi forrás áll rendelkezésünkre. Kiút a bevétel generálás és a fejlesztés. Bonyolult finanszírozási rendszer van ma Magyarországon, reformálni kellene, a kérdés csak az, hogy hogyan? Nehéz eleget tenni a mindenkori elvárásoknak, megfelelő finanszírozás kellene. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 2. napirend ÖNHIKI pályázat benyújtása. Filus Jánosné: Az idei évben is szeretnénk ÖNHIKI pályázatot benyújtani, lakosságszámunk 1037 fő a december 31-i adatok alapján. A pályázathoz az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell az ÖNHIKI 1. számú függelékében foglaltak alapján. Kihasználtságról nem tudunk nyilatkozni, oktatáshoz mutatószámot nem tudunk közölni, hiszen nem mi látjuk el ezt a feladatot. Készítjük a pályázatot, de a hét elején még programfrissítés volt, így nem tudjuk, hogy mennyi lesz az igényelhető összeg. Pálinkó Gyuláné: Nagyjából sem látszik? Kukucska Ágnes: Ft a mostani adatok alapján, de ez még lehet kevesebb is. 3

4 Ujházi Zsolt: Pályázatok benyújtásánál akár 10 % pluszt is jelenthet, ha ÖNHIKI-sek vagyunk, mivel hátrányos helyzetű településként adjuk be. Nem tudjuk, hogy mit fognak módosítani felsőbb szinten. Finanszírozási rendszer változtatására lenne szükség, hogy csökkenjen a bürokrácia, és minél könnyebben megoldhatók legyenek az ügyek. Az oktatás finanszírozása kardinális kérdés, 19,5 m. Ft, amit éves szinten befizetünk. ÖNHIKI: pár évvel ezelőtt még 20 m. Ft volt a megítélt összeg, az igen nagy lendítést jelentett, most sajnos nem ennyi, de meg kell próbálni. Működésképtelen önkormányzat sok pályázati forrástól elesik. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14 /2010. sz. Képv.test.hat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról H A T Á R O Z A T A) Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX törvény 45. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. B) Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. II. b) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban Kiskőrös székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz. Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - gyermekek átmeneti gondozási feladata: helyettes szülői hálózat; A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - ívóvízminőség-javító program megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Csengőd Község 4

5 Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Jakabszállás Község Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Területfejlesztés, - Oktatás és nevelés: óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés - Szociális ellátás: ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi ellátás, idősek otthona működtetése - Egészségügyi ellátás: háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: mozgókönyvtári ellátás - Esélyegyenlőségi program megvalósítása: esélyegyenlőségi program megvalósítása - Belső ellenőrzés - Közösségi közlekedés szervezése: a tömegközlekedés működtetésének biztosítása - Állategészségügyi feladatok ellátása: kóbor ebek befogása, gyepmesteri telep működtetése A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Izsák székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Szilárd hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Fülöpszállás Község Önkormányzata, Harta Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kunadacs Község Önkormányzata, Orgovány Község Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Szabadszállás Város Önkormányzata, Újsolt Község Önkormányzata (Amennyiben egy társulás több feladat ellátására jön létre, akkor elegendő a társulásban részt vevő településeket egy alkalommal megnevezni.) III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő vagy az alatti és 5

6 szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn január 1. után: - szociális intézményi feladat: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona; - belső ellenőrzési feladat a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a - szociális alapszolgáltatási feladat: szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; feladato(ka)t, intézmény(eke)t január 1. után önállóan látja el, önállóan tartja fenn. IV. Az önkormányzat 1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. 2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. V. Az önkormányzat helyi iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. VI. b) Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, Határidő: április 26 Felelős: polgármester bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Filus Jánosné: A költségvetési rendelet módosítására is szükség van az ÖNHIKI pályázat benyújtása miatt. A évi fejlesztési pénzmaradvány Ft-ra módosul, ezzel kell a évi költségvetési rendeletünket is módosítani. Továbbá határozatban kell nyilatkozni a szabad pénzmaradványról is, ami a mi esetünkben nincs. 6

7 A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (IV. 23.) rendelete Kaskantyú Község évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendeletének módosításáról Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2010. sz. Képv.test.hat Az önkormányzat évi szabad pénzmaradványának meghatározása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: Helyesbített pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Költségvetési pénzmaradvány: Ebből: Fejlesztési pénzmaradvány: Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány: Kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 0,- Ft 0,- Ft Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Filus Jánosné: A tavalyi évben a belső ellenőrzés a tervnek megfelelően lezajlott. A KTKT keretén belül a Vincent Auditor Kft végezte el az általunk kért ellenőrzést. Amely hiányosságok megállapításra kerültek, azt kijavítottuk. Házirendje és Működési Szabályzata a könyvtárnak van a Művelődési Háznak pedig most készül. Külön SZMSZ-t nem tudunk készíteni, mivel nem intézmény. A munkaköri leírások aktualizálva lettek. Önköltségszámítás: még nincs kész mértékegységhez kell kötni és ez alapján lehet elkészíteni. 7

8 Munkaterv elkészült. Feladatok teljesítése így történt meg. Pálinkó Gyuláné: Utóellenőrzés volt e? Jó és hasznos, mindenképpen kellene egy tételes és teljes körű utóellenőrzés, nem pedig szúrópróbaszerű. Filus Jánosné: Ha fizetünk érte, akkor lehet utóellenőrzés. Normatívát kap a Kistérség a belső ellenőrzési feladatellátásra, és az éves tervet ennek az összegnek a figyelembe vételével készítjük el. Eddig saját forrást nem használtunk erre a feladatra. Ujházi Zsolt: Mindenképpen a működtetést szolgálja minden belső ellenőrzés. Kiss Pál: Ezekért fizetni kell? Mennyibe kerülhet, lehet tudni? Filus Jánosné: Társulás útján van erre lehetőség, a KTKT normatívát kap, amiből a ránk eső rész a fedezete, annyit ellenőrzési napot szoktunk kérni, amennyi keretünk van rá. Ezt a feladatot csak képzett pénzügyi szakember végezheti, eddig külsős cég volt megbízva, aki a kért területre küldött ki szakembereket. Az ellenőrzési napok száma nem csak annyi, amennyit itt vannak, hanem az is beleszámít amit már az átadott dokumentumok kiértékelésével és a jelentés megírásával töltenek el. Szerencsére nagyon segítőkészek, és bármikor adnak tanácsot, ha telefonon szólunk nekik. Pálinkó Gyuláné: A Kistérség vonatkozásában milliós nagyságrendű. Ujházi Zsolt: Kaskantyú esetében 80 e. Ft körüli összegről lehet szó, 15 település között intézmény nagysága alapján osztódik el a normatíva összege. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2010. sz. Képv. test. hat. Az önkormányzat évi belső ellenőrzése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalának évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 8

9 4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné: Husztafa István kiskőrösi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a termőföldje melletti Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13. hrsz-ú 1387 m 2 nagyságú ingatlant meg szeretné vásárolni. Az ingatlan jelenlegi művelési ága szőlő, de a telepítést a vevő végezte. Az értékbecslés elkészült, mely szerint a forgalmi értéke Ft-ban lett megállapítva. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2010. sz. Képv. test. hat. Husztafa István kiskőrösi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése. H A T Á R O Z A T 1.) Kaskantyú Község Képviselő-testülete Husztafa István Kiskőrös, Piac tér 6. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13 hrsz-ú, 1387 m 2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlant. 2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően Ft-ban állapítja meg. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Pálinkó Gyuláné: A Művelődési Ház előtt nagyon gondozatlan, elhanyagolt a közterület. Ujházi Zsolt: A közmunkások mennek sorba és rendbe fogják tenni az intézmények területét. Folyamatosan dolgoznak (óvoda, iskola, rendezvényterület, kulcsos ház, fűmagvetés volt, jelenleg locsolnak, a fűnyírók üzemképesek, folyamatos a munka). Jelenleg két közcélú munkásunk van, 1 viszszautasította a munkát (nyilatkozatban) 1 pedig függőben van. Úgy gondolom, hogy látványosan dolgoznak. Minden reggel a jelenléti ív aláírásával kezdenek, felírjuk a kivitt szerszámokat is. A munka végén újra a hivatalban jelentkeznek és elszámolnak a szerszámokkal. Kiss Pál: Jön a Föld napja, össze lehetne szedni az út mellett a szemetet, repedések vannak az utakon azt jó lenne megjavítani. 9

10 Ujházi Zsolt: Az utak homok alapra lettek építve, fel tud nőni a gaz is a repedéseken. Sajnos gyorsan, olcsón és nem hosszú távra készítették. Van a szertárban útragasztónk, meg lesz csináltatva, de várni kell mert ez csak száraz időben tud megkötni. Eddig nem is volt munkásunk erre, de most majd a közmunkások elvégzik ezt a feladatot. Kelemen István: Döbbenetes, hogy alig van ember a közmunkára. Ujházi Zsolt: Soltszentimre és Ágasegyháza 30 fő felett alkalmaz közcélú munkavállalókat. Annak is meg van a hátránya. Ha többen lennének, valóban látványosabb lenne, de így is utol fogjuk érni magunkat. Azt kell tudatosítani, hogy a plusz munkaerő nem a dolgozók helyett van. Kiss Pál: Mi lesz a sportpálya rendbetételével? Ujházi Zsolt: Vizi Attila most vágta le a füvet. Locsolva lesz, a pálya mellett van kút, ami el tudja látni a sportpályát, a rendezvényterületet és az óvodát is, csak a felállásokat kell megcsinálni. Kistérségi kezdeményezést szeretnék továbbítani: a Duna TV 35 perces kisfilmet készítene a kiskőrösi kistérségről, ez percenként Ft + ÁFA összegbe kerülne. Egy településre 1-2 perc jutna. Több település is jelezte, hogy igénybe kívánja venni. Kérdés, hogy szeretnénk e, és hogyan? A kész anyaggal szabadon lehet majd rendelkezni. A Duna Tv 6 alkalommal vetítené le fő műsoridőben és kétszer műholdas szórásban. A nettó anyagot kell kifizetni. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülését bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Pálinkó Gyuláné:) jkv. hitelesítő (:Kelemen István:) jkv. hitelesítő 10

11 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról jzk. 1. sz. melléklete Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés d.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. tv. 82. alapján a Kaskantyú Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A költségvetés végrehajtása 1. A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtását: elfogadja ,-Ft eredeti bevételi előirányzattal ,- Ft módosított bevételi előirányzattal ,- Ft teljesített bevétellel ,- Ft eredeti kiadási előirányzattal ,- Ft módosított kiadási előirányzattal ,- Ft teljesített kiadással ,- Ft módosított pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat működési és felhalmozási összevont mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek forrásonkénti és a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány elszámolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összevont mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések kiadásait a 7. sz. mellékelt tartalmazza. Az önkormányzat adósságállományát, valamint az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

12 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés 3. (: Ujházi Zsolt:) (: Filus Jánosné:) polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: április 23. Filus Jánosné jegyző 12

13 MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG évi 1. sz. melléklet Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Normatív állami hozzájárulás Hivatal Kötött felhasználású állami hozzájárulás Községi feladatok Központosított előirányzatok Szociális ellátások Átengedett és megosztott bevétel EŰ.Feladatok SZJA Államháztartási céltartalék Gépjárműadó ÖNHIKI visszafizetés 5. Helyi adók Rövid lejáratú hitel visszafizetése 6. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (2008. évi jöv.kül.mérs.elsz. Felosztása) Támogatásértékű működési bevételek Működésre átvett pénzeszköz (TB) Saját bevételek: Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatások Államháztartási céltartalék 11. Pénzmaradvány Pótelőirányzat Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ÖNHIKI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Forrás kiegészítő hitel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN

14 Eredeti előirányzat (E.Ft-ban) Módosított előirányzat (E.Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁ- SOK 1. Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú tartalék A évi SZJA-ból a évi CXXVII. Tv 3. sz. melléklete 10. pont szerinti jogcímen az önkormányzatot megillető évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyező összeg Tárgyi eszköz beszerzés Társadalmilag elmaradott támogatás TEKI (térburkolás) Fejlesztési pénzmaradvány 2987 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás CÉDE Felújítás TEKI Fejlesztési célú pénzeszköz 3 8. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZE- SEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN KIADÁSOK FŐÖSSZESEN

15 2009. év költségvetési bevételek és kiadások 2. számú melléklet Lakosságszám: 1025fő Ebből külterületi lakosok száma: 204fő BEVÉTELEK I. SZJA-BÓL: évi terv Módosított ei. Ezer Ft-ban Teljesítés A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése A helyi önkormányzatokat megillető SZJA II. NORMATÍV BEVÉTELEK: 1. a (1) Település-üzemeltetési ig. és sport feladat lakosságszám szerint a (2) De településenként legalább Ft (kiegészítés) b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 7. a 1. elmaradott települési önkormányzatok feladatai (fejlesztés) a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások ab (2) 11. ca Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatok Fő alatti településen gyermekjóléti szolgálat (működési engedéllyel) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás; Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén cb 11. cc 11.da 11.db Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén Szociális étkeztetés ban új ellátott a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelmem esetén Házi segítségnyújtás ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén - - Házi segítségnyújtás ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén II. NORMATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK (Pótelőirányzatok): Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka

16 Rendszeres szociális segély Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás IV. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK évi havi kereset kiegészítés Nyári gyermekétkeztetés V. ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁ- MOGATÁSA ÖNHIKI VI. MŰKÖDÉS CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL évi jöv. kül. Mérs. Elszámolásának felosztása VII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől EP választás Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Faluvetélkedő pályázat Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Gyermekvédelmi támogatás Támogatás értékű múködési bevétel Közgyűlés Hivatalától Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Falunapok pályázat (MERLYN) MEP finanszírozás (178,1*12) CÉDE támogatás (fejlesztés) - - TEKI támogatás (fejlesztés) Alapítvány támogatása (falunapok) VIII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Iparűzési adó Gépjárműadó Kommunális adó (fejlesztés) Késedelmi pótlék, bírság

17 Egyéb bérleti díj Kamatbevétel működési Kamatbevétel felhalmozási célú 3 Pannon területfoglalási bevétel Hulladékgazd. tevékenység hozzájárulás ÖSSZESEN: X. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK XI. KTKT-tól átvett pénz gyermekétkeztetésre X. TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉ- TELEI XII. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel XIII. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN: Forráshiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás TB járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Segélyek Támogatások Átadott pénzeszköz (ügyelet) Működési célú pénzeszköz átadás KTKT részére Rövid lejáratú hitel törlesztése Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadás Kiadások összesen

18 Létszám /fő Személyi Juttatás 3. sz. melléklet évi kiadások ezer Ft- Dologi kiadás Folyó kiadás Speciális támogatás Működési kiadás Felhalm. Kiadás Kiadások fő összesen Bevételek összesen Megnevezése TB járulék Hivatal és feladatok 0 0 Épületfenntartás és korszerűsítés Önkorm. igazgatási tevékenység Közutak fenntartása Közcélú foglalkoztatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Saját ingatlan hasznosítása Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztemető fenntartás 0, Közvilágítás Települési Hulladék Szociális ellátások Eü. Feladatok, ügyelet Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 0, Anya és gyermek és csecsemővédlem Gyermekjóléti szolgálat 0, Házi segítségnyújtás Konyha Művelődés ház 0, Községi Könyvtár 0, Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése (Faház) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai EP választás Város és községgazd.szolg Hivatal és feladatok összesen 12, Államháztartási tartalék 0 Felhalmozási céltartalék 0 Finanszírozási kiadások 0 ÖSSZESEN 12, FŐÖSSZESEN Forráshiány

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 26. napján (szerda) 16 30

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben