BUDAPESTI MÉLY MUNKATÉRHATÁROLÁS 2D ÉS 3D NUMERIKUS BACK-ANALÍZISE. BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MÉLY MUNKATÉRHATÁROLÁS 2D ÉS 3D NUMERIKUS BACK-ANALÍZISE. BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék"

Átírás

1 BUDAPESTI MÉLY MUNKATÉRHATÁROLÁS 2D ÉS 3D NUMERIKUS BACK-ANALÍZISE Csapody Gergő 1 - Dr. Móczár Balázs 2 - Szepesházi Attila 2 1 DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. 2 BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A között megvalósult Eiffel Palace Irodaház építése során a ~27m magasságú műemléki homlokzat acélszerkezettel történő megtámasztásának árnyékában készült el egy 16 méter mély, több sorban kihorgonyzott résfalas munkatérhatárolás. A kivitelezés ideje alatt dokumentálták a résfal falmozgásait, így ezeket összevethettük a rendelkezésünkre álló numerikus szoftverek segítségével számítottakkal. A vizsgálat egyben jó próbája volt a PLAXIS szoftver két fontos újítása alkalmazásának: az. ún. HSsmall anyagmodellnek, valamint a 3 dimenziós geotechnikai analízisnek. KULCSSZAVAK munkatérhatárolás, résfal, végeselemes modellezés BEVEZETÉS Munkánk során között Budapesten megvalósított Eiffel Palace Irodaház numerikus back-analízisét végeztük el. Elsősorban a több mint 16 méter mély munkagödör több sorban kihorgonyzott résfalas munkatérhatároló-szerkezet mozgásait és igénybevételeit vizsgáltuk, előbbieket a rendelkezésünkre álló inklinométeres mérési eredményekkel összehasonlítva. A tárgyi projekt esetében a numerikus modellezés nehézségét az adja, hogy a horgonyzott résfal és az acél állványzattal megtámasztott homlokzat együttes modellezését igényli, mivel azok kölcsönhatásai alapvetően befolyásol(hat)ják a szerkezetek viselkedését. Az ún. általános végeselemes szoftverek (pl. Ansys, Midas, stb.), melyek elméletileg, mind a felszerkezet, mind a talaj-szerkezet kölcsönhatásának magas szintű modellezésére alkalmasak, egyrészt a rendelkezésre álló informatikai kapacitás további fejlesztését igénylik egy ilyen léptékű feladat leírására, másrészt a gyakorlati alkalmazáshoz egyelőre azok túl összetettek. Kutatásunk középpontjába ezért olyan szoftvereket helyeztünk, melyek a gyakorló mérnök számára is jellemzően elérhetőek és alkalmazhatóak, ezért vizsgáltuk az AXIS VM, a GEO5 és a PLAXIS 2D

2 kínálta lehetőségeket. A gyakorlati munka jelenlegi lehetőségein túlmutatóan alkalmaztuk a PLAXIS legújabb, teljes 3D-s változatát is. AZ EIFFEL PALACE PROJEKT BEMUTATÁSA Az épület történelmének rövid ismertetése A vizsgált épület Budapest V. kerületében található a Nyugati téri felüljáró lábánál. A hányatott sorsú falazott szerkezetű építmény ben készült el, amelyet jelentős állagromlását követően 2012-ben kezdtek átalakítani. A kész, impozáns új irodaépületet 2014 tavaszán adták át. A beruházás műszaki különlegessége, hogy a műemléki értékkel bíró homlokzatot a faszádizmus jegyében megtartották, de a mögötte lévő tartószerkezetet elbontották és egy új, korszerű irodaházat terveztek 5 szintes mélygarázzsal. 1. ábra A vizsgált munkatér geometriája A munkatérhatárolás kialakítása és az inklinométeres mérési eredmények A megmaradó homlokzati falazatot egy melegen hengerelt acélprofil gyártmányokból helyszínen csavarozott, nagy teherbírású nehézállvánnyal támasztották meg, hogy annak állékonysága az épület belső szerkezetének elbontása után is biztosított legyen. A bontás során a megtámasztott homlokzat és a kapcsolódó szomszédos épületeket folyamatos geodéziai kontroll alatt tartották. A bontási munkálatokat követően kezdődhetett meg a megmaradó falak jet-grouting technológiával való alapsík-mélyítése, majd a ~75m 36m befoglaló méretű, közel trapezoid alaprajzú, jellemzően ~16m mélységű

3 munkagödör elhatárolását biztosító résfal kivitelezése. A TAUPE Kft. által tervezett és a HBM Kft. kivitelezésében megvalósult két-, illetve három sorban kihorgonyzott monolit vasbeton résfalas munkatérhatárolás készült. 2. ábra A méréssel ellenőrzött keresztmetszet geometriai kialakítása A megmaradt homlokzat a speciális mélyépítési munkák előrehaladásához igazodva növekvő, de minimális mértékű ~1,0-1,5 cm munkagödör irányú elmozdulást szenvedett, melynek részleteit jelen cikkben terjedelmi okokból nem tárgyaljuk. A résfalban az 1. ábrán látható helyen készült egy inklinométer mérőkút. A földkiemelés előrehaladtával fokozódó elmozdulások kezdetben alig növekedtek, majd két mérés között eltelt 12 nap alatt kialakult a teljes bemozdulás mintegy két harmada, amikor a földmunka szintje elérte az ~10 méteres mélységet, mikor a fal befogott szakasza ~5m-re csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a méréseket egészen az alaplemez feletti első garázsfödém beépítéséig folytatták, mivel a mozgások a kedvezőbb megtámasztási viszonyok ellenére sem álltak meg. Így a maximális résfal tengelyére merőleges elmozdulás végértéke 24 mm-re tehető. A réstalp nem maradt mozdulatlan, kb. 5-6 mm-t mozdult a munkagödör irányába, jelezve, hogy nem alakult ki tényleges befogás, hanem ún. támaszkodó falról beszélhetünk. A munkatér-határoló szerkezet síkjában véve a

4 vártaknak megfelelően kellő merevségűnek bizonyult, így az mozgásmentesnek tekinthető. A végállapothoz tartozó inklinométeres mérési eredményeket a számítási eredményeket is bemutató fejezetben közöljük. AZ ELVÉGZETT NUMERIKUS BACK-ANALÍZIS A bevezetőben említett célokkal vágtunk neki a vizsgálatoknak, melyek során az alábbi modelleket építettük fel: 2D GEO5 modell: A rugalmas ágyazás elvén működő, hazai gyakorlatban (is) népszerű szoftver résfalak méretezésére. A homlokzat és állványzat, mint terhelés jelenik meg a modellben. 2D PLAXIS modell: A résfal és a környező talaj is véges elemekkel kerül a modellbe. A talaj vizsgálatára a felkeményedő, Hardening Soil (HS) és kis alakváltozások tartományában való kedvezőbb talajviselkedést is figyelembe vevő Hardening Soil Small (HSsmall) anyagmodelleket használtuk. Az állványzat és a homlokzat a térszín alatti tárcsával modellezett pincefalazatként, illetve az azon működő terhelési és alakváltozási kényszerek formájában jelenik meg az analízisben. 3D AXIS VM 13 modell: Tartalmazza az acél állványzatot, a homlokzati falazatot, valamint a horgonyokkal, mint rugalmas támaszokkal megtámasztott vasbeton résfal szerkezetet. A talajszerkezet kölcsönhatás a vasbeton résfal rugalmas ágyazásával és elméleti úton meghatározott földnyomások, mint terhek felvételével történt, mivel az AXIS a GEO5-tel ellentétben nem képes automatikusan számítani a fal és talajt modellező rugók és mozgásokkal arányos megoszló terhelések kölcsönhatásait 3D PLAXIS modell: A résfal, mint 3D tartószerkezet, míg a talaj a 2D PLAXIS modellnél már ismertetett korszerű anyagmodellekkel jelenik meg. Az állványzat, mint rácsrúdhálózat, a téglafal pedig, mint héjelem elméletileg modellezhető lenne, de mint a szoftver első komoly próbája, ettől egyelőre eltekintettünk, és a térszínen elvágtuk a homlokzati falat és a felső síkján működtettük az AXIS modell alapján meghatározott reakcióerőket. Hasonlóan beépítettük a modellbe az állványzat alapozását is. Az alábbiakban röviden ismertetjük a felsorolt végeselemes modellek néhány további lényeges jellemzőjét. A GEO5 modell beállításaira nem térünk ki részletesen. PLAXIS 2D és GEO5 szoftverekkel készült modellek

5 A PLAXIS 2D végeselemes talajmodellt elsősorban a telken készült CPT szonda eredményeit felhasználva építettük fel. A bemenő talajfizikai jellemzők meghatározásakor elsősorban CPT-szonda eredményeire támaszkodtunk, figyelembe véve Budapest jellemző talajrétegződésére rendelkezésünkre álló összehasonlító tapasztalatot. Az elkülönített talajrétegekben a szonda mért csúcsellenállás értékeinek az átlag értékeit vettük számításba, nem pedig a szabvány által javasolt átlag óvatos alsó becslését. A felső 5,7 méteres talajzónát iszapos homokként (ami magában foglalja a feltöltést is), valamint az alatta elhelyezkedő 7,6 méteres réteget homokos kavicsként definiáltuk és HS-talajmodellt alkalmaztunk. Az alsó kemény, közepes agyagot HS és HSsmall anyagmodellel is modelleztük. A meglehetősen új HSsmall modell különösen ígéretes, többek között munkatérhatárolások méretezése területén is, ahogy az a vizsgálat eredményeinek értékelése során még kitérünk. 3. ábra PLAXIS 2D-ben készített végeselemes modell Benz (2008.) által részéletesen bemutatott talajmodellek bemenő paraméterei közül a kezdeti nyírási modulus értékének felvétele két különböző ajánlás - Hardin és Black (1969), Mayne és Rix (1993.) által adódott eredmény mérlegelését követően állapítottuk meg. Az említett két eljárásban közös, hogy mindegyik a statikus nyomószonda csúcsellenállásának értékéből, valamint a kezdeti hézagtényezőből származtatja a kezdeti nyírási modulust, azaz a talaj aktuális

6 tömörségéből indul ki. Utóbbiból következik, hogy a hézagtényező nagysága jelentősen befolyásolja a modulus értékét, amely esetében csak korábbi tapasztalatokra támaszkodattunk, mivel jelen esetben nem állt rendelkezésre. A nyírási küszöbérték számítása Ishibashu és Zhang összefüggése alapján történt. Az alkalmazott, kiemelt fontossággal bíró talajparamétereket a 1. táblázatban foglaltuk össze. A megmaradó pince falat és a lemélyített alaptestet egyetlen összevont elemként kezeltük a modellben. A falazat jellemzőit talajjellemzőkké transzformáltuk, és lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodellel (Mohr-Coulomb) modelleztük. A résfalat olyan gerenda elemként definiáltuk, amely mentén határfelületi elemet építettünk be (interface), amelynek segítségével a szerkezet mentén a környező talajtömeg megfelelő mértékben mobilizálódni tud. A résfal esetében alkalmazott beton (C30/37) esetében lineárisan rugalmas anyagmodellel dolgoztunk. A minél precízebb modellezés végett a Nyugati téri felüljárót, mint felszíni terhelést, illetve a talajban a feszültségszétterjedést illetően, mint szigetelő elemet is beépítettük a fokozatos pontosítás eredményeként. A PLAXIS 2D-ben a felszerkezet viselkedésének modellezését illetően a legkedvezőbb eredményeket akkor nyertük, amikor a felszerkezet merevségét a pincefalazat felső síkján egy olyan nemlineáris karakterisztikájú eltolódási rugóval modelleztük, amely a mért, illetve az AXIS VM-ben is számított nagyságú elmozdulást engedélyezte. 1. táblázat Alkalmazott talajfizikai paraméterek Réteg száma, neve kemény iszapos homokos közepes homok kavics agyag Anyagmodell model HS HS HSsmall Típus type Drained Drained Undrained /Drained Természetes térfogatsúly γ unsat kn/m ,5 21 Kezdeti húrmodulus E 50 MN/m Hézagtényező kezdeti értéke Összenyomódási modulus e init - 0,8 0,45 0,55 E oed MN/m

7 Tehermentesítésiújraterhelési modulus A kezdeti vagy nagyon kis alakváltozásokhoz tartozó nyírási modulus A nyírási küszöbérték melyre G s =0,722G 0 Nyugalmi földnyomási tényező E ur MN/m G 0 MN/m 2 - (48,00) γ o,7 - - (2,51E- 04) - (140,00) - (0,0003) 300,00 1,00E-03 K 0,x - 0,56 0,38 1,27 Kohézió / Drénezettlen nyírószilárdság c /s u kn/m / 580 Súrlódási szög φ Dilatációs szög ψ AXIS VM 13 szoftverrel készült komplex 3D modell A hazai viszonylatban a talán legszélesebb körben alkalmazott statikai szoftverrel, az AXIS VM 13-ban előállított a 4. ábrán látható. Ezzel a modellel a felszerkezet merevségváltozásai (megtámasztási pontok, faláttörések stb.) kellő pontossággal modellezhetőek, így róla leadódó teher is akkurátusabban számítható, mint egy egyszerű súlyelemzéssel lehetséges volna. A megtámasztó térbeli acélszerkezet rúdelemekkel, a megmaradó homlokzati falazatot héj elemekkel építettük fel és anizotrop anyagmodellel modelleztük. A modell felépítése szempontjából a falazatállványzat kapcsolatának kialakítása volt a kritikus pont, hogy a falazat ne váljon sem instabillá, illetve ne biztosítson túlzott mértékű megtámasztást sem. Emiatt a héj elemek és az azokhoz viszonyítva külpontosan elhelyezkedő rúd elemekként modellezett fa gerendák közé az AXIS VM-ben vonal-vonal kapcsolati elemet definiáltunk. Nemlineráris rugókarakterisztikájú kapcsolati elemekkel dolgoztunk, amelyek képesek közelítőleg figyelembe venni a valós viselkedést (összefeszülés, eltávolodás, súrlódás). A munkatérhatároló szerkezet esetében az AXIS VM jelenleg nem képes az egymásra ható nyomások módszerét alkalmazni, így azt a felhasználónak manuálisan kell definiálni, majd a mozgások tükrében iteratív úton pontosítania, ellentétben GEO 5 Szádfal ellenőrző moduljával. Az ágyazási tényező értékét számításba vettük a Monnetdiagram és Schmitt ajánlása szerint egyaránt, majd fokozatosan pontosítottuk azt. A horgonyokat olyan eltérő (mélység, feszítőerő) merevségű pontszerű támaszokként definiáltuk, amelyek esetében

8 szintén nemlineáris rugókarakterisztikával dolgoztunk. Az előfeszítő erőt a szerkezet/csomópont szempontjából, mint koncentrált nyomóerő vettük figyelembe. 4. ábra Komplex 3D-os modell AXIS VM 13-ban A felszerkezet esetében visszanyertük mind értékét, mind tendenciáját tekintve a mért elmozdulás-mezőt (építés előtti konszolidált állapotot közelítőleg imperfekciós teherként szerepeltettük). A munkatérhatároló szerkezet esetében a számított deformációk szintén jó egyezést mutattak a mért eredményekkel. Azt ellenben kiemelnénk, hogy a számított elmozdulásokat a manuálisan felvett ágyazási tényező értéke nagyban befolyásolja. PLAXIS 3D szoftverrel készült modell A PLAXIS szoftver 3 dimenziós analízisre képes moduljával összeállítottuk a munkagödör térbeli végeselemes modelljét. Ahogy pedig jelen fejezet bevezetőjében megjegyeztük már, a modellt térszínen elvágtuk, a homlokzati fal és annak állványzatának terhei az AXIS 3D modell eredményei alapján kerültek számításba. A PLAXIS 3D szoftverrel végül, elsősorban a rendelkezésünkre álló informatikai kapacitások korlátai miatt, a fél munkagödröt modelleztük, közel véges elem alkalmazásával. A modell peremén alkalmazott szimmetriatengely, tekintve a munkagödör geometriáját elfogadható közelítés, hiszen az inklinométerrel mért, általunk vizsgált falszakasz teljes egészében szerepel a modellben. A 2D PLAXIS modellekhez

9 hasonlóan a PLAXIS 3D modellben is HS talajmodellt alkalmaztunk a felső rétegekben, míg HS small anyagmodellt alkalmaztunk az alsó, a fal befogását biztosító agyagrétegben. A 3D modell esetében felmerült a PLAXIS és GEO5 2D modellek esetében a síkbeli modellek sajátosságai miatt fel sem merülő kérdés, hogy a résfal térbeli merevsége miként modellezhető reálisan. A jelen cikkben bemutatott PLAXIS 3D eredmények a résfal ortotróp lemezelemmel történő modellezésével adódtak, melyben a vízszintes értelmű falmerevség a függőleges merevség 20%-a. Ezen beállítás pontossága megkérdőjelezhető, de az egyértelmű, hogy a panelenként kivitelezett résfal 2,0-2,4m széles betonacél armatúrái csupán a fejgerenda síkjában vannak összekapcsolva és jellemzően ~2,5-3,0, ill. ~6m körüli réspaneleket lehetséges egybe betonozni, így a vízszintes értelmű hajlítási merevség mindenképpen kisebb a függőlegeshez viszonyítva. Jelen tanulmányban, terjedelmi okokból nem térünk ki a lehetséges különböző falmodellek eredményeire, de annyit megjegyzünk, hogy a fal vízszintes irányú merevségeinek módosítása a fal számított igénybevételeit jelentősen meghatározza, míg a résfal számított mozgásait lényegében nem befolyásolja. 9. ábra: PLAXIS 3D végeselemes modellje

10 A fejgerenda, illetve a sarokban lévő acél csőtámok egyszerű gerendaelemmel kerültek számításba. A homlokzati téglafal térszín alatti részét lineárisan rugalmas térfogatelemmek modelleztük. A horgonyok injektált része, a PLAXIS szoftverkészítőinek javaslatai alapján, ún. embedded pile elemmel, szabad hosszuk pedig ún. node-to-node anchor elemmel vizsgáltuk. Az embedded pile elem felületén működő palástellenállás beállításaira több lehetőség van. Számításaink során a horgony tervezett kapacitásának megfelelő ellenállást osztottuk vissza fajlagos palástellenállássá. Így az injektált test felületén kialakuló ellenállások még a rugalmas tartományban maradtak, mely természetszerűleg a tervezés kiindulási feltétele kellett, hogy legyen. A beállítás a horgonytest néhány mm-es, alapvetően a horgony körüli talajtömeg egészének mozgásaiból származó mozgásai alapján helyesnek gondolható. Az alábbi 10. és 11. ábra mutatja, hogy a 3D modellel adódó falmozgást és a munkagödör körüli talaj deformációit. Az ábrák jól szemléltetik, hogy a sarkokhoz közeledve miként épülnek le a mozgások, miként boltozódik át a talaj. A számított falmozgásokat és nyomatéki igénybevételeket a következő fejezetben mutatjuk be. 10. ábra: A résfal PLAXIS 3D szoftverrel számított elmozdulásmezője

11 11. ábra: Teljes földkiemelés esetén a résfal környezetében PLAXIS 3Dban számított elmozdulásmező EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban az inklinométerrel monitorizált metszetre a fenti modellekkel számított elmozdulásokat és nyomatéki igénybevételeket hasonlítjuk össze. A Geo5, PLAXIS 2D és AXIS 3D szoftverekkel számított mozgásokat és a mért értékeket a 12. ábrán szemlélteti. Látható, hogy a GEO5 modellel számított mozgások jó egyezést mutatnak a mért eredményekkel, bár a felső részén helytelenül hátrafeszül a fal. Előzetes várakozásunk, tekintettel a munkagödör viszonylag nagy mélységére, az volt, hogy a GEO5 számítás alul fogja becsülni a mozgásokat, mivel elhanyagolja a talajtömeg tárcsaszerű deformációit. A vártnál sokkal jobb egyezés talán a munkagödör szűk alaprajzi méretéből adódó térbeli átboltozódás miatti, a sík alakváltozási állapothoz képest alacsonyabb földnyomásoknak köszönhető. Az ábráról látható, hogy az AXIS VM-mel, igaz a vonatkozó fejezetben leírtak szerint mesterségesen, de elég korrektnek mondható mozgáskép állítható elő. A 2D PLAXIS modellekkel számított görbékről jól látszik a HSsmall talajmodell jelentősége, hiszen az agyagrétegre való alkalmazása kb. harmadára csökkentette az elmozdulásokat az egyszerű HS modellel végzett számításhoz képest, így szinte tökéletesen simulva a mérési eredményekre a fal alsó részén. Ugyanakkor a PLAXIS 2D modellel a fal felső része minden esetben jelentősen bemozdult. A különbség vélhetően részben abból adódik, hogy a szűk munkagödörben a fejgerenda jelentősen megtámasztja a résfalat, mely azonban a 2D

12 Résfal tengely magasság [mrel] modellben nem vehető számításba. A GEO5 modellben a talaj rugókkal való modellezése és így a talaj tárcsaszerű deformációinak elhanyagolása ellensúlyozta a fejgerenda modellbeli hiányát. A fejgerenda szintjén rugalmas támaszt alkalmazva tökéletes egyezést sikerült elérnünk, mely beállítás eltérő falgeometriák esetében vélhetően ne volna helyes (2D PLAXIS HSsmall + fejgerenda támasz nevű görbe). -3,0 Résfal számított és mért mozgása -4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 Mért mozgás D Geo5 2D PLAXIS HS 2D PLAXIS HSsmall 2D Plaxis HSsmall + fejgerenda támasz 3D AXIS VM -15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 Résfal tengelyre merőleges elmozdulásai [m] 12. ábra: A résfal mért és különböző modellekkel számított elmozdulásai A 13. ábrán 3 különböző módszerrel számított görbét és a mért értékeket ábrázoltuk: 2D PLAXIS HSsmall: Megegyezik a 12. ábrán azonos néven közölt, már ismertetett módon számított görbével. 3D PLAXIS F2: Az 2D PLAXIS HSsmall modellel megegyező talajparaméterekkel számított 3 dimenziós PLAXIS modell eredménye. 3D PLAXIS F2 drénezett, K0=1: a 3D PLAXIS F2 modell eredményei alapján arra jutottunk, hogy a 2D vizsgálatok során talán helytelenül határoztuk meg az agyagréteg túlkonszolidáltságának

13 Résfal tengely magasság [mrel] mértékét, valamint viselkedésének típusát. Ezért ebben a modellben egy olyan 3D PLAXIS modell eredménysora is szerepel, melyben az agyagréteg drénezett viselkedésű, nyugalmi földnyomási tényezője az első körben becsült értékhez képest (K0x=1,27) némileg csökkentettük (K0x=1,00). A számított eredmények így közeledtek a mérési eredményekhez. -3,0 Résfal számított és mért mozgása -4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 Mért mozgás D PLAXIS HSsmall 3D PLAXIS F2 3D PLAXIS F2 - drénezett, K0=1 Földkiemelés alsó szint -10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-0,02-0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Résfal tengelyre merőleges elmozdulásai [m] 14. ábra: A mért és PLAXIS 2D&3D szoftverrel számított falmozgások A 15. ábra a fent ismertetett szoftverekkel számított nyomatéki igénybevételeket mutatja. Látható, hogy az AXIS mesterséges számításai adják a legnagyobb nyomatéki igénybevételeket. A PLAXIS egyszerű HS talajmodellel készített számításai és a GEO5 számítások jó egyezést mutatnak. A HSsmall anyagmodell bevezetése az elmozdulásokhoz hasonlóan az igénybevételekre is jelentős és kedvező

14 Résfalte tengely magasság [mrel] hatást gyakorol. A 3D PLAXIS modell fala, köszönhetően részben a talaj térbeli átboltozódásának, de még inkább a fal kétirányú teherviselésének jóval alacsonyabb, mint bármely más modell esetében. Utóbbi jelentősen függ az alkalmazott falmerevségi beállításoktól, melynek helyes beállítása egy résfal esetében további kutatást igényel. Résfal számított nyomatéki igénybevételei -3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 2D PLAXIS HS 2D PLAXIS HSsmall 3D PLAXIS HSsmall F2 2D Geo5 3D AXIS VM Excavation level -10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20, Nyomatéki igénybevétel [knm] 15. ábra A résfal különböző szoftverekkel számított nyomatékai ÖSSZEFOGLALÁS A bemutatott számítási eredmények alapján látható, hogy a PLAXIS HSsmall anyagmodellje vagy a PLAXIS 3D és a hasonló szoftverek fejlődésével lehetővé váló térbeli modellek alkalmazása jelentősen eltérő

15 eredményeket szolgáltathatnak a tervezői gyakorlatban már elterjedt számítási módszerekhez képest. Ugyanakkor az új, a fentiek alapján akár karcsúbb szerkezetek tervezését is lehetővé tevő modellezési eljárások számos olyan beállítást is igényelnek, melyek megalapozott, szakszerű végrehajtásához további kutatások szükségesek, mint például a hazai talajok kis alakváltozások tartományában érvényes merevségi jellemzőinek és a résfalak kétirányú merevségi beállításainak vizsgálata. IRODALOMJEGYZÉK Benz, Th. (2007), Small-Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences, Stuttgart, University of Technology Plaxis 3D (2013), Material Models Manual, PLAXIS bv, Delft, Netherlands Plaxis 3D (2013), Reference Manual, PLAXIS bv, Delft, Netherlands

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom Bevezetés VEM - geotechnikai alkalmazási területek

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft. TALAJ ÉS SZERKEZET KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI VASBETON LEMEZALAPOZÁSÚ VÁZAS ÉPÜLETEK ESETÉN COMPARITIVE TESTS OF SOIL AND STRUCTURE INTERACTION IN CASE OF FRAMED STRUCTURES WITH RAFT FOUNDATION

Részletesebben

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Kardos Nóra Dr. Mahler András Dr. Móczár Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék

Kardos Nóra Dr. Mahler András Dr. Móczár Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék BUDAPESTI METRÓÁLLOMÁSOK BACK ANALYSIS VIZSGÁLATA A MONITORING EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN BACK ANALSYS OF THE RETAINING STRUCTURE BEHAVIOUR AT BUDAPEST METRO STATIONS Kardos Nóra Dr. Mahler András Dr. Móczár

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Konszolidáció-számítás Adatbev. Tarcsai út. 57/8 - Budapest Konszolidáció-számítás Adatbev. Projekt Dátum : 7.0.0 Beállítások Cseh Köztársaság - régi szabvány CSN (7 00, 7 00, 7 007) Süllyedés Számítási módszer : Érintett zóna korlátozása

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

A talajok összenyomódásának vizsgálata

A talajok összenyomódásának vizsgálata A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Construction works and monitoring of a retaining wall on the M0 motorway ring around Budapest SZILVÁGYI László, WOLF Ákos Geoplan Kft,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása A TELJES TEHERBÍRÁSI VONAL SZÁMÍTÁSA Az alábbi példa egy asszimmetrikus vasalású keresztmetszet teherbírási görbéjének 9 pontját mutatja be. Az első részben

Részletesebben

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Geotechnika 20001 Ráckeve 2001. október 30. MOM-park Budapest

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

Szép János. Hídszerkezetek modellezése a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának figyelembevételével

Szép János. Hídszerkezetek modellezése a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának figyelembevételével Szép János Hídszerkezetek modellezése a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának figyelembevételével doktori tézisek Témavezető Dr. Scharle Péter CSc Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai

Részletesebben

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24. TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök Nyíregyháza, LEGO zöldmezős beruházás LEGO - Az Építtető 2011 The LEGO Group 1932-1950 Fa játékok 1958 - A LEGO KOCKA piacra kerül A

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015 05.0.3. Ecel Geotechniki numerikus módszerek 05 Feldtok Szögtámfl ellenőrzése A Ferde, terhelt térszín, szemcsés háttöltés, elcsúszás, nyomtéki ábr Sávlp süllyedésszámítás B Két tljréteg, krkterisztikus

Részletesebben

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Ujvári Csaba (Geoplan Kft.) 2007. október 16-17. Ráckeve Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Az előadás vázlata 1. A geotechnikus feladata foghíjbeépítésnél 1.1.

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Síkalap ellenőrzés Adatbev. Síkalap ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátu : 02.11.2005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : EN 199211 szerinti tényezők : Süllyedés Száítási ódszer : Érintett

Részletesebben

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME

Részletesebben

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok Hajlított elemek kifordulása Stabilitásvesztési módok Stabilitásvesztés (3.3.fejezet) Globális: Nyomott rudak kihajlása Hajlított tartók kifordulása Lemezhorpadás (lokális stabilitásvesztés): Nyomott és/vagy

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) 1. A program telepítése A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE. Munkagödör méretezés Geo5 programmal

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE. Munkagödör méretezés Geo5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal Méretezési eljárások 2 Földnyomás előzetes felvétele mozgástól függetlenül Blum féle eljárás (MSZ) Német és amerikai ajánlások Rugalmas ágyazás

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 5 V. AZ ALAPTESTEk ÁLLÉkONYSÁgÁNAk A vizsgálata 1. TALAJTÖRÉSSEL, felúszással, ELCSÚSZÁSSAL, felbillenéssel SZEMbENI biztonság Az épületek, létesítmények állékonyságának

Részletesebben

Forrás: www.ischebeck.de

Forrás: www.ischebeck.de Az Ischebeck TITAN fúrt-injektált talajhorgony alkalmazása a DIN EN 14199: 2005. / SPECIÁLIS GEOTECHNIKAI MUNKÁK KIVITELEZÉSE. MIKROCÖLÖPÖK./ szabvány alapján KÉSZÍTETTE: SYCONS KFT. 2094, NAGYKOVÁCSI,

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

Mesterkurzus Budapest 2009

Mesterkurzus Budapest 2009 Mesterkurzus Budapest 2009 Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Meszlényi Zsolt STRABAG MML Kft. Radványi László Bohn

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 ZAGYTÁROZÓGÁT ALATTI PÓRUSVÍZNYOMÁS VÉGESELEMES MODELLEZÉSE NUMERICAL MODELING FOR PORE PRESSURE PREDICTION UNDER TAILINGS DAM Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 1 MSc. hallgató, BME,

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A. Ismertesse az anyagok tűzveszélyességi, valamint az építmények kockázati osztályba sorolását! B. Ismertesse a szerelési

Részletesebben

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS II. LGM_SE012_2

GEOTECHNIKAI TERVEZÉS II. LGM_SE012_2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS II. LGM_SE012_2 se.sze.hu Szilvágyi Zsolt szilvagyi@sze.hu TÉMAKÖRÖK 2 1. Geotechnikai VEM modellezés SzZs 2. Munkatérhatárolás modellezése szoftverekkel SzR ZH: munkatérhatárolás

Részletesebben

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Schöck Isokorb QP, QP-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek feszültségcsúcsaihoz, pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

Újdonságok 2013 Budapest

Újdonságok 2013 Budapest Újdonságok 2013 Budapest Tartalom 1. Általános 3 2. Szerkesztés 7 3. Elemek 9 4. Terhek 10 5. Számítás 12 6. Eredmények 13 7. Méretezés 14 8. Dokumentáció 15 2. oldal 1. Általános A 64 bites változat lehetőséget

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnök képzés Feszített és előregyártott vasbeton szerkezetek 1. előadás Előregyártott vasbeton szerkezetek kapcsolatai Dr. Sipos András Árpád 2012. november 17. Vázlat

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK Készítette: Konzulensek: Csanády Dániel Dr. Lublóy Éva Dr. Fenyvesi

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása XI. előadás 2008. április 28. MI A FEM/FEA? Véges elemeken alapuló elemzési modellezés (FEM - Finite Element Modeling) és elemzés (FEA - Finite Element Analysis).

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VASÚTI FELSZERKEZET VIZSGÁLATA 1.1. KIINDULÁSI ADATOK 1.1.1. GEOMETRIA 1.1.2. ANYAGJELLEMZŐK 1.1.3. ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYZATOK

TARTALOMJEGYZÉK 1. VASÚTI FELSZERKEZET VIZSGÁLATA 1.1. KIINDULÁSI ADATOK 1.1.1. GEOMETRIA 1.1.2. ANYAGJELLEMZŐK 1.1.3. ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYZATOK TARTALOMJEGYZÉK. VASÚTI FELSZERKEZET VIZSGÁLATA.. KIINDULÁSI ADATOK... GEOMETRIA... ANYAGJELLEMZŐK..3. ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYZATOK.. KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK.3. HATÁRTEHERBÍRÁS MEGHATÁROZÁSA.4. SZÁMÍTÓGÉPES

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák... Schöck Isokorb SCHÖCK ISOKORB Schöck Isokorb 6/6 Tartalom oldal Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel......................................................... 46 Méretezési táblázat/alaprajzok..................................................................

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben