Kutatási jelentés január 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés 2006. január 22."

Átírás

1 FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január.

2 TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSAI.... VIDÉKI UTAZÁSOK.... FÜGGELÉK...

3 . Összefoglalás Kutatásunkban a budapestiek közlekedési szokásait vizsgáltuk. Fontosnak éreztük különválasztani a munkához kapcsolódó, munkahelyet megközelítő és a nem munkával kapcsolatos utazási szokásokat. Összességében elmondhatjuk, hogy a városon belüli közlekedés során a budapestiek jobbára a tömegközlekedési eszközöket részesítik előnyben mind munkahelyükre igyekezvén mind egyéb célok megközelítésekor. A vidékre történő utazások alkalmával azonban jelentős különbségek figyelhetők meg: azok nagy többsége, akik munkájukhoz kapcsolódóan utaznak vidékre jellemzően az autót választják, hogy elérjék céljukat, ezzel szemben a nem munkához kapcsolódó vidéki utazások esetében a megkérdezettek mindössze fele használja autóját. A budapestiek közlekedési szokásai közül elsőként azokat vizsgáltuk, amelyek során a munkahelyüket közelítik meg. A budapestiek többsége a tömegközlekedést részesíti előnyben, amikor munkahelyére megy: ők elsősorban kék busszal, villamossal, metróval, esetleg földalattival közelítik meg munkahelyüket. Az autóval dolgozni járók (fő- és részmunkaidőben dolgozók harmada) többségében azért nem döntenek tömegközlekedési eszközökkel való utazás mellett, amikor munkahelyükre igyekeznek, mert lassúnak és kevéssé komfortosnak (piszkosnak, kényelmetlennek) érzik a buszokat, villamosokat. Sokan a gyakori átszállásokkal nincsenek kibékülve, valamint nagyobb csomagok szállítását nem tudják tömegközlekedési eszközökön elképzelni. Mindössze a válaszadók százaléka vallott úgy, hogy a tömegközlekedés drágasága miatt dönt az autóval való közlekedés mellett. Azon budapestiek, akik hol autóval, hol tömegközlekedéssel járnak dolgozni, akkor választják az autót saját bevallásuk szerint, amikor sietnek vagy több helyre is el kell jutniuk ez utóbbi összhangban van az előzőekben tapasztaltakkal: a válaszadók számára nehézséget okoznak az átszállások, a tömegközlekedési eszközök váltogatása. Azon válaszadók, akik munkájukhoz kapcsolóan szoktak vidékre utazni jellemzően autóval teszik ezt, s alig tizedük utazik tömegközlekedéssel. Elsősorban a férfiak és ezzel összefüggésben a szakmunkásképzőt végzettek szoktak munkájukhoz kapcsolódóan vidékre utazni körükben egyébként is magasabb az autót használók aránya. Azok, akik tömegközlekedési eszközök segítségével érik el úticéljukat elsősorban vasúttal és sárga busszal (Volánbusz) utaznak. Az autóval történő vidéki utazásokat leginkább annak gyorsasága és kényelméssége miatt preferálják a

4 megkérdezettek, valamint sokan nagyobb csomagokat szállítanak, melynek tömegközlekedési eszközökön történő szállítása nehézkes. Természetesen az emberek nem csupán munkájukhoz kapcsolódóan utazhatnak vidékre. A budapestiek igen jelentős része, több mint négyötöde szokott nem munkához kapcsolódóan vidékre utazni, melyen belül különválasztottuk az agglomerációba, valamint az ennél távolabbra történő utazásokat. Az agglomerációba utazók többsége havi rendszerességgel fordul meg valamely e területen található településen, leggyakrabban rokon- és barátlátogatás céljából. Népszerűek még - napos kirándulás, túrázás céljából történő kiruccanások, valamint néhányan hosszabb nyaralás, pihenés miatt is szívesen keresik fel az agglomerációban található településeket. Budapesttől 0 km-nél távolabbra nem munkához kapcsolódóan a fővárosiak mintegy háromnegyede szokott utazni. Ugyanúgy, mint az agglomerációba történő utazások esetében, a Budapesttől távolabbi utazások során is a rokon- és barátlátogatások bizonyultak a legnépszerűbbnek. A nagyobb távolságra történő utazások elsősorban a hosszabb pihenéseknek, nyaralásoknak kedveznek, bár néhányan - napos kirándulás, túrázás céljából is szívesen utaznak a fővárostól 0 km-nél távolabbra. A vidékre utazók mintegy fele autóját használja, míg közel harmaduk tömegközlekedéssel utazik: elsősorban vasúttal vagy távolsági busszal. Az autóval utazók elsősorban azért nem tömegközlekedési eszközökkel utaznak, mert az autót kényelmesebbnek, és gyorsabbnak is érzik. Sokan nem szívesen szállnak vonatra, távolsági buszra azok elhanyagoltsága és kétes tisztasága miatt sem. A vidékre utazó fővárosiak több mint tizede néha autóval, néha tömegközlekedéssel keresi fel vidéki úticélját: ők leginkább akkor választják az autót, ha nem egyedül (pl. gyerekekkel), vagy nagyobb csomaggal utaznak, valamint ha sietős a dolguk.

5 . A kutatás háttere és céljai A Capital Research Kft. rendszeres telefonos adatfelvételt végez a budapesti lakosság körében a Studio Metropolitana Kht. számára. A kutatássorozat célja a fővárosiak véleményének, szokásainak megismerése különböző, aktuális, Budapesthez kapcsolódó témakörökben. Jelen kutatási beszámolónk a telefonos adatfelvétel 00. évi első hullámának eredményeit öleli fel. Az adatfelvétel során a budapestiek közlekedési szokásainak témakörét jártuk körül. A kérdőív ennek megfelelően a következő kérdéseket tartalmazta: A budapestiek közlekedési szokásai munkahelyük megközelítésekor Milyen közlekedési eszközöket használnak munkahelyére menet Milyen okok miatt választják az autót munkahelyükre menet Milyen tömegközlekedési eszközöket használnak A budapestiek közlekedési szokásai munkával kapcsolatos vidéki utazások alkalmával Munkával kapcsolatos vidéki utazások gyakorisága Közlekedési eszközök használata munkával kapcsolatos vidéki utazások során Milyen okok miatt választják az autót vidéki útjukhoz Milyen tömegközlekedési eszközöket használnak munkával kapcsolatos vidéki útjaik során Nem munkához kapcsolódó vidéki utazások Budapest agglomerációjába történő utazások gyakorisága, célja Budapesttől 0 km-nél távolabb eső településekre való utazás gyakorisága, célja Budapesttől 0 km-nél távolabb eső településekre való utazáshoz használt közlekedési eszközök

6 . A kutatás módszertana Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, telefonon keresztül történt. A teljes, reprezentatív minta 00 főt tett ki. A mintába a éves vagy ennél idősebb budapesti lakosok kerülhettek be. A megkérdezett háztartások véletlenszerűen kerültek a mintába, a háztartáson belüli kiválasztás (nem, életkor, iskolai végzettség szerint) a KSH adatoknak megfelelően kvóta segítségével történt. A kutatás terepmunkája 00. január --án zajlott le. Útmutató a tanulmányban szereplő ábrák olvasásához: Ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a jellemzően ötfokú skálák átlagait mutatjuk. Az ábrákon feltüntettük az egyes csoportok (pl. nők és férfiak) válaszai között mutatkozó statisztikailag szignifikáns különbségeket: (Az ábra típusától függően) az adat pirosra színezésével vagy fehér körrel jelöljük az átlagosnál magasabb értékeket. (Az ábra típusától függően) az adat kékre színezésével vagy fekete körrel jelöljük az átlagosnál alacsonyabb értékeket. A piros nyilak azt mutatják, ha egy-egy változó mentén tendenciaszerű növekedés vagy csökkenés tapasztalható. A minta összetétele I. A kérdezett neme férfi % nő % A kérdezett életkora - éves % 0- éves % - éves 0% 0 éves vagy idősebb % A kérdezett iskolai végzettsége általános vagy kevesebb % szakmunkásképző % középiskola érettségivel % főiskola, egyetem %

7 A minta összetétele II. Kerület I. % II. % III. % IV. % V. % VI. % VII. % VIII. % IX. % X. % XI. % XII. % XIII. % XIV. % XV. % XVI. % XVII. % XVIII. % XIX. % XX. % XXI. % XXII. % XXIII. %

8 . Munkahelyre menet A budapestiek közlekedési szokásai közül elsőként a munkahelyük megközelítéséhez kapcsolódókat vizsgáltuk. Természetesen azon fővárosi lakosok közlekedési szokásait, akik nem dolgoznak (nyugdíjasok, tanulók, GYES-en, GYED-en vannak, stb.), így esetükben a munkahely megközelítésének módjáról nem beszélhetünk, a kutatás ezen részében nem vizsgáltuk. A nem dolgozók legnagyobb részét a nyugdíjasok adják: a budapestiek több mint harmada tartozik e kategóriába, természetesen elsősorban a legidősebbek, azaz a 0 évesek vagy idősebbek, akik körében a nyugdíjasok aránya szinte teljes körűnek tekinthető. Az életkori különbségekkel összefüggésben a legalacsonyabb iskolai végzettségűek körében is felülreprezentáltak a nyugdíjasok. A megkérdezett éves vagy idősebb budapestiek százaléka tanul még: többségében a fiatalok és az érettségeivel rendelkezők; ők feltehetően most küzdenek diplomájukért vagy egyéb szakképesítésükért. A válaszadók huszada GYESen, GYED-en van, háztartásbeli esetleg főállású anya, természetesen elsősorban a nők. A következőkben tehát azon budapestiek körében vizsgálódunk, akik fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak. Főmunkaidőben a válaszadók közel kétötöde dolgozik, elsősorban a középkorú férfiak, valamint a szakmunkásképzőt végzettek körében felülreprezentáltak a főállásúak, arányuk meghaladja az 0 százalékot. Részmunkaidőben csupán kevesebb mint tizede dolgozik a megkérdezetteknek. A válaszadókat foglalkozásuk alapján is elkülönítettük: azon fő- vagy részmunkaidőben dolgozó budapestiek körében, akik hivatásos sofőrök, teherautóvagy kamionvezetők, taxisok, tehát napi szinten szállítással foglalkoznak a munkahelyre igyekvés fogalma nehezen értelmezhető. Összességében azon válaszadók körében vizsgáltuk a munkahely megközelítésének módját, akik fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak, ám nem hivatásos sofőrök: tehát a minta kevesebb mint fele, fő körében. A budapestiek többsége a tömegközlekedést részesíti előnyben, amikor munkahelyére megy: e választ kaptuk a megkérdezettek közel felétől. Legtöbben az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők köréből kerülnek ki: a általánossal vagy kevesebb osztállyal rendelkezők mintegy kétharmada közelíti meg munkahelyét valamely tömegközlekedési eszközzel (a vasutat is beleértve). Autóval elsősorban a férfiak és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők járnak dolgozni: összességében a megkérdezettek harmada. Mindössze a válaszadók százaléka kombinálja az autót és a tömegközlekedést, amikor a munkahelyét közelíti meg, míg közel tizedük váltogatja e két típust, azaz néha tömegközlekedéssel néha autóval

9 megy dolgozni. A megkérdezettek százaléka gyalog jár a munkahelyére, néhányan kerékpárral, néhány esetben előfordul az otthoni munkavégzés is. Azon válaszadók, akik munkahelye Pest megyén belül van százalék jellemzően az autót részesítik előnyben munkahelyükre menet, míg harmaduk tömegközlekedéssel jár, és azok, akik munkahelye Pest megyén kívül helyezkedik el még inkább az autóval való közlekedés felé hajlanak. Ez köszönhető annak a ténynek is, hogy viszonylag gyakran háromnegyedük havi alkalommal vagy gyakrabban jár e nem budapesti munkahelyére, amely bár jellemzően a főváros 0 km-es körzetében helyezkedik el, akadnak, akik 00 km-nél távolabbra is járnak dolgozni. Munkahelye megközelítésekor tömegközlekedési eszközt a teljes minta több mint ötöde, a dolgozók majdnem fele használ, összesen fő. Körükben vizsgáltuk, hogy konkrétan milyen tömegközlekedési eszközöket vesznek igénybe. Ezen válaszadók leggyakrabban kék busszal (válaszadók háromnegyede), villamossal (válaszadók kétharmada) valamint metróval, földalattival (válaszadók háromötöde) járnak dolgozni. Trolit és HÉV-et mindössze alig több mint tizedük, vasutat és sárga buszt (Volánbusz) pedig még ennél is kevesebben vesznek igénybe munkába menet. Azon válaszadóktól, akik jellemzően autóval közlekednek munkahelyükre menet, megkérdeztük, hogy miért nem használnak tömegközlekedési eszközöket, milyen okok miatt döntenek az autóval való közlekedés mellett. A válaszokat a megkérdezettek spontán módon adhatták meg. Az autóval közlekedő megkérdezettek elsősorban a tömegközlekedés lassúságát kifogásolták (kétötödük), valamint a buszok, villamosok komfortosságával sincsenek megelégedve: mintegy ötödük kényelmetlennek, és néhányan piszkosnak, lepusztultnak tartják a tömegközlekedési eszközöket. A válaszadók több mint tizedének az átszállások okoznak problémát, valamint nagyobb csomagok szállítását sem tudják tömegközlekedési eszközökön elképzelni. Néhányuknak mások szállítását is meg kell oldaniuk, mely kényelmesebb és egyszerűbb autóval, valamint azok is szívesebben választják az autót, akiknek gyakran kell még máshova menniük munkaidejük letelte után. Mindössze a válaszadók százaléka dönt az autóval való közlekedés mellett a tömegközlekedés drágasága miatt saját bevallásuk szerint.

10 A fő- vagy részmunkaidőben ám nem hivatásos sofőrként dolgozó budapestiek mindössze százaléka vallott úgy, hogy néha autóval néha tömegközlekedési eszközökkel közelíti meg munkahelyét. Körükben vizsgáltuk szintén spontán módon, hogy milyen esetekben használják autójukat, és mikor utaznak busszal, HÉV-vel stb. munkahelyükre. Többségükben akkor választják az autót munkahelyükre menet, amikor sietnek, vagy több helyre is kell menniük akár munka után is, esetleg korán kell menniük, vagy éppen sokáig maradnak este munkahelyükön. Közlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor általában autóval megy % % % nem használ általában % tömegközlekedési tömegközlekedéssel eszközt, gyalog (vasutat is beleértve) megy egyéb % megy % néha autóval néha % tömegközlekedéssel megy egy út során kombinálja az autót és a tömegközlekedést N=akik fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak nem hivatásos sofőrként, fő Közlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor Nemek szerinti eltérések férfi nõ 0% 0% 0% 0% 0% 00% általában autóval általában tömegközlekedéssel kombinálja az autót és a tömegközlekedést egyéb néha autóval, néha tömegközlekedéssel gyalog 0

11 Közlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor Iskolai végzettség szerinti eltérések általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem 0% 0% 0% 0% 0% 00% általában autóval kombinálja az autót és a tömegközlekedést egyéb általában tömegközlekedéssel néha autóval, néha tömegközlekedéssel gyalog Közlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor Munkahely helyszíne szerinti eltérések Budapesten 0 más településen Pest megyében más településen Pest megyén kívül 0% 0% 0% 0% 0% 00% általában autóval kombinálja az autót és a tömegközlekedést egyéb általában tömegközlekedéssel néha autóval, néha tömegközlekedéssel gyalog

12 Munkahely helyszíne Budapesten 0% más településen Pest megyén kívül % % más településen Pest megyében N=akik fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak nem hivatásos sofőrként, fő Munkahely Budapesttől mért távolsága -0 kilométerre 0% 0% - 0 kilométerre 0% 0 00 kilométerre 0% 0% több mint 00 kilométerre N=akik nem Budapesten dolgoznak, fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak nem hivatásos sofőrként, 0 fő

13 Munkahelyre való utazás gyakorisága -0 alkalommal % - alkalommal 0% 0 alkalomnál többször % N=akik nem Budapesten dolgoznak, fő- vagy részmunkaidőben dolgoznak nem hivatásos sofőrként, 0 fő Tömegközlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor kék busz (BKV) villamos metró, földalatti troli HÉV vasút sárga busz (Volánbusz) N=akik munkahelyre menet használnak tömegközlekdési eszközt, fő

14 Tömegközlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor Nemek szerinti eltérések kék busz (BKV) villamos metró, földalatti troli HÉV vasút sárga busz (Volánbusz) férfi nõ N=akik munkahelyre menet használnak tömegközlekdési eszközt, fő Tömegközlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor kék busz (BKV) villamos metró, földalatti troli HÉV vasút sárga busz (Volánbusz) Életkor szerinti eltérések éves 0- éves - éves 0 éves vagy idõsebb N=akik munkahelyre menet használnak tömegközlekdési eszközt, fő

15 Tömegközlekedési eszközök használata a munkahely megközelítésekor kék busz (BKV) villamos metró, földalatti troli HÉV vasút sárga busz (Volánbusz) Iskolai végzettség szerinti eltérések 0 0 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem N=akik munkahelyre menet használnak tömegközlekdési eszközt, fő Miért nem használ tömegközlekedési eszközöket, amikor munkahelyére megy? Akik munkahelyükre menet autót használnak Spontán válaszok Lassú Kényelmetlen Át kellene szállnom Gyakran viszek nagyobb csomagot is Drága Gyakran még máshová is mennem kell A munkahelyem fizeti az autóközlekedés költségeit Piszkos, lepusztult Gyakran mások, pl. gyerekek is utaznak velem Nem szeretek idegenekkel együtt közlekedni Szeretek autót vezetni Egyéb N=akik munkahelyre menet autót használnak, fő

16 Munkahelyére menet mikor választja az autót? Akik munkahelyükre menet váltogatják az autót és a tömegközlekedést Spontán válaszok Ha sietek Ha több helyet kell érinteni egy út alatt Ha más viszi Ha korán megy/sokáig marad Ha rossz az idõ (esik, havazik) Ha nagyobb csomagom van Ha kényelmesen szeretnék utazni egyéb N=akik munkahelyre menet váltogatják az autót és a tömegközlekdést, fő

17 . Munkájuk során vidékre utazók közlekedési szokásai Azon budapestiek körében vizsgálódtunk, akiknek bár munkahelye a fővárosban van, mégis szoktak munkájukhoz kapcsolódóan vidékre utazni. A fő vagy részmunkaidőben Budapesten (de nem hivatásos sofőrként) dolgozók mintegy harmada (azaz a budapestiek mintegy százaléka) vallott úgy, hogy szokott munkájához kapcsolódóan vidékre utazni, összesen fő. Főként a férfiak (körükben ez az arány az 0 százalékot is megközelíti) valamint a szakmunkásképzőt végzettek utaznak rendszeresen vidékre munkájuk miatt. Többségük havi - alkalommal utazik vidékre munkájához kapcsolódóan, ennél többször mindössze negyedük vesz célba vidéki helyszínt. Azon válaszadók, akik munkájukhoz kapcsolóan szoktak vidékre utazni jellemzően autóval teszik ezt, s alig tizedük utazik tömegközlekedéssel. A tömegközlekedési eszközök közül jellemzően a vasutat és kisebb arányban a sárga buszt (Volánbuszt) választják azok, akik munkájukhoz kapcsolódóan nem autóval utaznak vidékre. Az autóval történő vidéki utazásokat leginkább annak gyorsasága és kényelméssége miatt preferálják a megkérdezettek, valamint sokan nagyobb csomagokat szállítanak, melynek tömegközlekedési eszközökön történő szállítása nehézkes. Azok, akik néha autóval néha tömegközlekedéssel érik el vidéki célpontjukat (összesen fő) elsősorban akkor választják az autót, amikor sietnek, hosszabb utat kell megtenniük, vagy több helyszínt is érinteniük kell útjuk során. Munkája során vidékre utazók Akik Budapesten dolgoznak elõfordul % nem fordul elõ % N=akik Budapesten dolgoznak, fő- vagy részmunkaidőben nem hivatásos sofőrként, fő

18 Munkája során vidékre utazók Akik Budapesten dolgoznak Nemek szerinti eltérések férfi nõ 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 00% előfordul nem fordul elő N=akik Budapesten dolgoznak, fő- vagy részmunkaidőben nem hivatásos sofőrként, fő Munkája során vidékre utazók Akik Budapesten dolgoznak Iskolai végzettség szerinti eltérések általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem 0% 0% 0% 0% 0% 00% előfordul nem fordul elő N=akik Budapesten dolgoznak, fő- vagy részmunkaidőben nem hivatásos sofőrként, fő

19 Munka során vidékre való utazás gyakorisága Akik Budapesten dolgoznak, de szoktak munkájuk során vidékre utazni ritkábban mint havonta % - alkalommal % % % alkalommal vagy annál gyakrabban N=akik Budapesten dolgoznak, de szoktak munkájuk során vidékre utazni, fő Közlekedési eszközök használata, ha a munkája során vidékre utazik általában autóval megy % % általában tömegközlekedéssel (vasutat is beleértve) megy % nem használ % tömegközlekedési eszközt, gyalog megy % néha autóval néha % tömegközlekedéssel megy egy út során kombinálja az autót és a tömegközlekedést N=akik Budapesten dolgoznak, de szoktak munkájuk során vidékre utazni, fő

20 Miért nem használ tömegközlekedési eszközöket, amikor munkája során vidékre megy? Akik munkájuk során vidékre utazáskor autóval mennek Spontán válaszok Lassú Gyakran viszek nagyobb csomagot is Kényelmetlen Munkája miatt Át kellene szállnom Piszkos, lepusztult Drága A munkahelyem fizeti az autóközlekedés költségeit 0 Nem szeretek idegenekkel együtt közlekedni Egyéb N=akik munkájuk során vidékre utazáskor autóval mennek, fő 0

21 . Vidéki utazások Természetesen az emberek nem csupán munkájukhoz kapcsolódóan utazhatnak vidékre. Kutatásunk kiterjedt az egyéb célból tehát nem munkával kapcsolatos vidéki utazások mikéntjére és céljára is, melyeket a teljes minta körében vizsgáltunk. Vizsgálatunk során különválasztottuk az agglomerációba történő, tehát Budapest 0 km-es körzetén belüli, valamint az ennél távolabbi céllal történő utazásokat. A budapestiek igen jelentős része, több mint négyötöde szokott nem munkához kapcsolódóan vidékre utazni. Leginkább a felsősokú végzettséggel rendelkezők tekinthetők mobilisnak, míg a legidősebbek és ezzel összefüggésben a legalacsonyabb iskolai végzettségűek mintegy negyede vallott úgy, hogy nem szokott vidékre utazni. A vidékre utazók mintegy százaléka nem utazik az agglomerációba ők inkább távolabbi célokat választanak maguknak vidéki kiruccanásaik során. A válaszadók többsége mintegy kétharmaduk havi rendszerességgel fordul meg valamely agglomerációban található településen, míg negyedük évente pár alkalommal. Az agglomerációba utazók leggyakrabban rokon- és barátlátogatás (mintegy kétharmaduk) céljából fordulnak meg ezeken a településeken. Az e célból történő utazások gyakorisága az életkor előrehaladtával csökken, mely a fiatalabbak erősebb mobilitásának köszönhető. A nők szociabilitását is megfigyelhetjük: mintegy 0 százalékkal több nő említette spontán módon a rokon- vagy barátlátogatást, mint amiért valamely agglomerációs településre utazik. A megkérdezettek hatoda utazik Budapest 0 km-es körzetébe - napos kirándulásra, túrázásra, főként a fiatal középkorúak körében kedvelt úticél ez. Hosszabb nyaralás, pihenés miatt inkább az idősebbek keresik fel az agglomerációban található településeket: összesen mintegy ötödük említette spontán módon e célt, míg a teljes mintában az arány az egyhatodot sem éri el. Bevásárolni a megkérdezettek csupán tizede, szórakozni pedig százalékuk jár Budapesthez közeli településekre. Budapesttől 0 km-nél távolabb utazni a vidékre járók több mint kilenctizede szokott, mintegy kétötödük havonta legalább egyszer, és ugyanennyien ennél ritkábban, amely értékek némiképp elmaradnak az agglomerációba történő utazások során tapasztaltaknál. A spontán módon megnevezett célok közül a Budapesttől 0 km-nél távolabbra történő utazások során is a rokon- és barátlátogatások bizonyultak a legnépszerűbbnek. A megkérdezettek több mint kétharmada szokott e célból vidékre utazni, az előzőekben tapasztaltakhoz hasonlóan elsősorban a nők. Budapesttől 0 km-nél távolabb nyaralni elsősorban az idős középkorúak járnak; mintegy kétötödük

22 említette spontán módon, hogy hosszabb pihenések céljából keres fel távolabbi településeket, míg az össze megkérdezett körében ez az arány alig haladja meg a százalékot. Ennél rövidebb időszakra, - napos kirándulás, túrázás céljából a megkérdezettek hatoda keres fel Budapesttől távolabb eső vidéki településeket, amely különösen a fiatal középkorúak körében bizonyult népszerű elfoglaltságnak. Szórakozás, bevásárlás céljából a megkérdezettek alig huszada utazik 0 km-nél többet. Vidéki úticélok felkeresése során a megkérdezettek mintegy fele autóját használja, míg közel harmaduk tömegközlekedéssel utazik. Több mint tizedük vallotta, hogy néha autóval, néha tömegközlekedéssel keres fel vidéki településeket, míg százalék kombinálja egy út során az autót és a tömegközlekedést. Azok, akik tömegközlekedési eszközökkel utaznak vidéki településekre leggyakrabban a vasút segítségét veszik igénybe (közel kilenctizedük), de sokan utaznak távolsági busszal (több mint felük), esetleg BKV járatokkal vagy HÉV-vel. A vidéki utazások során autót használóktól is megkérdeztük, hogy miért nem választják inkább a tömegközlekedési eszközöket úticéljuk elérésére. A spontán módon adott válaszok közül a leggyakoribb érv a tömegközlekedés használata ellen az autó által nyújtott magasabb komfortérzet volt. A válaszadók mintegy kétötöde jelezte, hogy az autót kényelmesebbnek érzi a vonatoknál, buszoknál, míg közel hatoda kifogásolja a tömegközlekedési eszközök elhanyagoltságát és piszkosságát. A megkérdezettek az autóval való közlekedést gyorsabbnak (több mint negyedük) és olcsóbbnak (több mint ötödük) is érzik. Összesen válaszadó jelezte, hogy vidéki utazásai során néha autóval néha tömegközlekedési eszközökkel utazik. Körükben vizsgáltuk, hogy milyen tényezőktől függ választásuk, a válaszokat spontán módon adhatták meg a válaszadók. Leggyakoribb indok az autó használata mellett a nem egyedül történő utazás volt: tehát ha mások is, pl. gyerekek utaznak a megkérdezettel, szívesebben választja az autót utazása eszközéül. Néhányan említették az autóval való utazás gyorsaságát, illetve akkor is preferálják a megkérdezettek a gépkocsival való közlekedést, ha nagyobb csomagot visznek magukkal, illetve hosszabb útra indulnak.

23 Nem munka során vidékre utazók elõfordul % nem fordul elõ % Nem munka során vidékre utazók Életkor végzettség szerinti eltérések - éves 0- éves - éves éves vagy idõsebb 0% 0% 0% 0% 0% 00% előfordul nem fordul elő

24 Nem munka során vidékre utazók Iskolai végzettség szerinti eltérések általános vagy kevesebb 0 0 szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola, egyetem 0% 0% 0% 0% 0% 00% előfordul nem fordul elő Agglomerációba való utazás gyakorisága nem munkához kapcsolódóan havonta vagy több alkalommal % havonta - alkalommal % % évi -0 alkalommal % évi - alkalommal % soha ritkábban, % mint évente % évi - alkalommal % N=akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan, 0 fő

25 Agglomerációba való utazás célja nem munkához kapcsolódóan Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés Bevásárlás Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés Kulturális események, fesztiválok látogatása Egyéb N=akik szoktak az agglomerációba utazni nem munkához kapcsolódóan, fő Agglomerációba való utazás célja nem munkához kapcsolódóan Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Nemek szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés Bevásárlás Szórakozás 0 - napos városnézés, nézelõdés Kulturális események, fesztiválok látogatása férfi Egyéb nõ N=akik szoktak az agglomerációba utazni nem munkához kapcsolódóan, fő

26 Agglomerációba való utazás célja nem munkához kapcsolódóan Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Életkor szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés Bevásárlás Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés - éves Kulturális események, fesztiválok látogatása 0- éves - éves Egyéb 0 éves vagy idõsebb N=akik szoktak az agglomerációba utazni nem munkához kapcsolódóan, fő Agglomerációba való utazás célja nem munkához kapcsolódóan Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Iskolai végzettség szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása 0 - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés Bevásárlás Szórakozás 0 - napos városnézés, nézelõdés általános vagy kevesebb Kulturális események, fesztiválok látogatása szakmunkásképzõ középiskola érettségivel Egyéb fõiskola, egyetem N=akik szoktak az agglomerációba utazni nem munkához kapcsolódóan, fő

27 Budapesttől 0 km-nél távolabbra való utazás gyakorisága nem munkához kapcsolódóan havonta - alkalommal % havonta vagy több alkalommal % évi -0 alkalommal % % évi - alkalommal % évi - alkalommal % soha % ritkábban, mint évente % N=akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan, 0 fő Budapesttől 0 km-nél távolabbra való utazás célja Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés Bevásárlás Kulturális események, fesztiválok látogatása Egyéb N=akik szoktak Budapesttől 0km-nél távolabb utazni nem munkához kapcsolódóan, fő

28 Budapesttől 0 km-nél távolabbra való utazás célja Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Nemek szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés 0 - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés Bevásárlás Kulturális események, fesztiválok látogatása Egyéb férfi nõ N=akik szoktak Budapesttől 0km-nél távolabb utazni nem munkához kapcsolódóan, fő Budapesttől 0 km-nél távolabbra való utazás célja Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Életkor szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés Bevásárlás éves 0 Kulturális események, fesztiválok látogatása 0- éves Egyéb - éves 0 éves vagy idõsebb N=akik szoktak Budapesttől 0km-nél távolabb utazni nem munkához kapcsolódóan, fő

29 Budapesttől 0 km-nél távolabbra való utazás célja Akik szoktak vidékre utazni nem munkához kapcsolódóan Iskolai végzettség szerinti eltérések Spontán válaszok Rokonok, barátok látogatása 0 Hosszabb pihenés, nyaralás, üdülés 0 - napos kirándulás, túrázás, biciklizés Szórakozás - napos városnézés, nézelõdés Bevásárlás általános vagy kevesebb Kulturális események, fesztiválok látogatása szakmunkásképzõ középiskola érettségivel Egyéb fõiskola, egyetem N=akik szoktak Budapesttől 0km-nél távolabb utazni nem munkához kapcsolódóan, fő Közlekedési eszközök használata, ha nem munkájához kapcsolódóan vidékre utazik általában autóval megy % % egyéb általában tömegközlekedéssel (vasutat is beleértve) megy % % egy út során kombinálja az autót és a tömegközlekedést % néha autóval néha tömegközlekedéssel megy N=akik szoktak Budapesttől 0km-nél távolabb utazni nem munkához kapcsolódóan, fő

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN

BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN A STUDIO METROPOLITANA KHT. ÉS A DOUBLE DECKER KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SAJTÓANYAG 2005. június 21. A Studio Metropolitana

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

A telefonos adatfelvétel 2005. első felében, 300 fős reprezentatív, 18 éves vagy idősebb budapestieket magába foglaló minta alapján történt.

A telefonos adatfelvétel 2005. első felében, 300 fős reprezentatív, 18 éves vagy idősebb budapestieket magába foglaló minta alapján történt. Parkolás Budapesten Fővárosi parkolási szokások és a parkolási rendszer lakossági megítélése A Studio Metropolitana Kht. közvélemény-kutatása A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht., együttműködve

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Gasztrokutatás. 2013. november 29.

Gasztrokutatás. 2013. november 29. Gasztrokutatás 2013. november 29. 2 Magyarország legnagyobb gasztrofesztivál-kutatása 3 4 gasztrofesztiválon, 4000 embert kérdeztünk meg azért, hogy kiderüljön kik is az igazi fesztiválozók 4 A kutatás

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

Tanulmány avagy mire is jó egy vonaljegy?

Tanulmány avagy mire is jó egy vonaljegy? Tanulmány avagy mire is jó egy vonaljegy? Mire is jó egy BKV-BKK vonaljegy? Látszólag egyszerű a kérdés, a legtöbben valószínűleg azt válaszolnák rá, hogy utazásra. Igen, ez valóban így van, de ez a jegyecske

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (1994): A munkanélküliség a magyar

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében NCSSZI CSPI 2012. május 30. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A kutatás módszertana... 5 3 A lekérdezettek

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

Munkaerő-piaci indikátor vizsgálata a Guruló projekt aktív korú ügyfelei körében

Munkaerő-piaci indikátor vizsgálata a Guruló projekt aktív korú ügyfelei körében Munkaerő-piaci indikátor vizsgálata a Guruló projekt aktív korú ügyfelei körében I. Bevezető Jelen vizsgálat a TIOP-3.3.2-12-/1. kiemelt projekt keretében készült, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság külföldi utazásai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Készítette: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóságának megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Rt.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben Validálás és bizonytalanságok a modellekben Hálózattervezési Dr. Berki Zsolt Tel.: 06-20-3516879, E-mail: berki@fomterv.hu Miért modellezünk? Mert előírás Nem! "It is impossible to predict the future but

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat!

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! E.ON EnergiaKözösségek 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is karbon-lábnyom

Részletesebben