BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN"

Átírás

1 BICIKLIVEL BUDAPESTEN! KERÉKPÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK ÉS SZOKÁSOK A FŐVÁROSBAN A STUDIO METROPOLITANA KHT. ÉS A DOUBLE DECKER KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA SAJTÓANYAG június 21. A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. a Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft.-vel együttműködve közvélemény-kutatást végzett a fővárosban élő lakosok körében. A kutatás a kerékpározási szokásokat, a városi kerékpározást akadályozó, nehezítő tényezőket vizsgálta, valamint a biciklivel, autóval, illetve gyalog közlekedők egymásról alkotott véleményére kérdezett rá. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A budapestiek körében végzett felmérésből egyértelművé vált, hogy a városlakók szerint két fontos területen szükséges előrelépni ahhoz, hogy fejlődjön a budapesti kerékpáros közlekedés: 1. Elengedhetetlen a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a bicikliút-hálózat továbbfejlesztése, az akadálymentesítés kiterjesztése. 2. Nagyobb empátiára, egymásra-figyelésre van szükség mind az autósok, mind a gyalogosok és a kerékpárosok részéről. A válaszadók mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy ült az elmúlt évben kerékpáron, és e csoportnak csupán tizede teszi ezt napi gyakorisággal. Bár a budapestiek nem elhanyagolható része használja kerékpárját napi tevékenységek (bevásárlás, munkába, iskolába járás stb.) végzésére, mégis legtöbben inkább kedvtelésből, sportként bicikliznek. Ebben az eredményben közrejátszhat, hogy hétvégén illetve ünnepnapokon a forgalom a városban jelentősen csökken, így a kerékpározás is biztonságosabb. Azok, akik szívesen bicikliznének, de mégsem teszik elsősorban a forgalomtól, az autósoktól félnek. A budapestiek alapvetően szolidárisak a közúti biciklistákkal: leginkább a kerékpárosok problémáit tekintik fontosnak (kevés a kerékpárút, nincs megoldva a biciklis közlekedés, nem figyelnek rájuk az autósok), míg a kerékpárosok által okozott problémák (szabálytalanok, nem figyelnek a gyalogosokra, túl gyorsan hajtanak) alacsonyabb társadalmi egyetértésre találtak. A válaszadók többsége szerint az autósok nincsenek tekintettel a biciklisekre, és nem tartják be a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, valamint sokan sérelmezik, hogy az autósok a kerékpárutakon parkolnak rendszeresen. A gyalogosok és kerékpárosok közti viszonyt jól tükrözi, hogy a budapestiek éppen fele szerint a gyalogosok nem tartják tiszteletben a kerékpárutakat, míg mindössze háromtizedük véli úgy, hogy a biciklisek nincsenek tekintettel a gyalogosokra. Ezzel szemben a rendszeresen autót vezető

2 budapestiek mintegy fele nyilatkozott úgy, hogy a kerékpárosok zavarják őket a forgalomban. Általánosnak tekinthető az egyetértés abban, hogy a városvezetésnek arra kellene törekednie, hogy a kerékpárutak az egész várost behálózzák, a bicikliseknek ne kelljen az autók között haladniuk. Kevés kerékpárút van Budapesten, sokkal több pénzt kellene fordítani kerékpárutak építésére és karbantartására. A járdákra felfestett kerékpárutak nem arattak osztatlan sikert a lakosság körében; a megkérdezettek több mint fele látja úgy, hogy nem mindig egyértelmű, hol kellene a gyalogosoknak közlekedni, és több mint negyedük egyenesen veszélyesnek tartja ezt a megoldást. A járdák kereszteződésekben való akadálymentesítésének problémája általános egyetértésre talált a válaszadók körében. A budapestiek többsége elutasítja, hogy megengedjék a biciklisek számára a buszsávok használatát. Összességében elmondhatjuk, hogy a kerékpárutak mennyiségének lakossági megítélése a legkritikusabb fővárosi problémákkal (parkolási helyzet, köztisztaság kérdése, utak állapota) van egy szinten, az elégedetlenség mértéke hasonló. A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLJAI ÉS MÓDSZERTANA A kutatás célja a fővárosiak véleményének megismerése a budapesti kerékpározás témakörében. A Double Decker Kft. rendszeres telefonos adatfelvételt végez a budapesti lakosság körében a Studio Metropolitana Kht. számára. A kutatássorozat célja a fővárosiak véleményének megismerése különböző, aktuális, Budapesthez kapcsolódó témakörökben. Az adatfelvételre negyedévente kerül sor. Az adatfelvétel standard kérdőívvel, kérdezőbiztosok segítségével, telefonon keresztül történt 300 fős reprezentatív mintán. KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSOK A városban leggyakoribb közlekedési forma a tömegközlekedés, a válaszadók közel fele jellemzően ezt használja, és további közel ötödük gyakrabban, mint az autót. A nők és a fiatalok inkább használják a tömegközlekedést, háromnegyedük jobbára a BKV eszközeit veszi igénybe utazásai során. A megkérdezettek hatoda közlekedik jellemzően autóval, és kevesebb mint tizedük - főleg a férfiak és a középkorúak - bár gyakrabban járnak autóval, a tömegközlekedés segítéségét is igénybe szokták venni. A fővárosiak közel fele rendszeresen vezet autót, elsősorban a férfiak, akik körében ez az arány megközelíti a háromnegyedet is. Az autóvezetők aránya az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan nő, illetve a középkorúak azok, akik a többi korcsoporthoz viszonyítva gyakrabban vezetnek autót. 2

3 KERÉKPÁROZÁSI SZOKÁSOK A fővárosiak mindössze 1 százaléka jelezte, hogy kizárólag kerékpárral közlekedik a városban. Elsősorban a fiatal középkorúak, s ezzel összefüggésben a szakmunkásképző valamint főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők körében tapasztalhatjuk a kerékpár gyakoribb használatát. A közlekedési szokások vizsgálatánál kiderült, hogy a fővárosiak elenyésző része közlekedik a városban kizárólag kerékpárral, és meglehetősen sokan autóval. Elsőként megvizsgáltuk, hogy a budapestiek közül kik azok, akik egyáltalán nem tudnak biciklizni. A megkérdezettek tizede nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem tud kerékpározni, különösen a nők, az idősek és ezzel összefüggésben a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Ezzel szemben a fővárosiak közel kétötöde nyilatkozott úgy, hogy nagyon jól tud kerékpározni, és további kétötödük elég jól. Különösen a férfiak vélik magukat jó kerékpárosnak, több mint kilenctizedük nyilatkozott így. Ezen felül a fiatalabbak és a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők között találjuk a legjobb kerékpárosokat. Biciklizett-e az elmúlt egy évben? igen 48% N=teljes minta nem 52% Bár a válaszadók közel kilenctizede tud kerékpározni, őket mégsem tekinthetjük potenciális bicikliseknek, hiszen sokan évek óta nem ültek kerékpáron. Arra a kérdésre, hogy biciklizett-e az elmúlt egy évben, már csupán a megkérdezettek fele válaszolt igennel, míg demográfiai különbségeket vizsgálva a férfiak körében ez az arány közel kétharmad, illetve a legfiatalabbak körében megközelíti a háromnegyedet is. A legidősebbek alig ötöde kerékpározott az elmúlt egy évben. Azok közül, akik kerékpároztak az elmúlt egy évben alig több mint tizedük vallott úgy, hogy (majdnem) minden nap kerékpárra ül, és további több mint negyedük hetente legalább egyszer. 3

4 Milyen gyakran biciklizik mostanában? hetente egyszer 12% hetente többször 15% havonta többször 12% (majdnem) minden nap 12% havonta egyszer 15% ritkábban 33% N=akik bicikliztek az elmúlt egy év ben, 145 f ő Havi néhány alkalommal biciklizik a megkérdezettek alig több mint negyede, és harmaduk még a havi egy alkalomnál is ritkábban. Munkába járni a kerékpározók háromötöde szokott. Értelemszerűen a legfiatalabb és legidősebb korosztály tagjai (1-2 évesek és 0 évesek vagy idősebbek) körében ez az arány alacsonyabb. Az előbbi csoport tagjainak egy része iskolába jár, míg a legidősebbek nagy része már nyugdíjban van. Ezzel összefüggésben a legalacsonyabb iskolai végzettségűek között is kevesebb a munkába járó. A kerékpározók mindössze hatoda jelezte, hogy előfordult már, hogy biciklivel ment dolgozni, és mindössze százalék közelíti meg munkahelyét rendszeresen, szinte minden nap kerékpárral. Egyetemre, iskolába járni a kerékpározók közel kétötöde szokott, értelemszerűen a fiatalabbak leginkább, körükben ez az arány meghaladja a háromnegyedet is. Az iskolába járók közel kilenctizede soha nem kerékpárral közelíti meg az oktatási intézményt, míg 8 százalékuk ritkán és további hat százalékuk gyakran ül biciklire, ha az iskolába akar eljutni. Bevásárolni a kerékpárosok több mint kilenctizede szokott, ám háromnegyedük ezt soha nem biciklivel teszi. Kevesebb mint tizedük szinte mindig, további tizedük gyakran és hatoduk ritkán szokott bevásárolni járni kerékpárral. Kirándulni is sokan járnak a biciklizők közül: mintegy négyötödük vallott így, és közülük sokan, közel felük legalább ritkán, de jár kerékpárral kirándulni. A kirándulók ötöde gyakran, míg 5 százalékuk szinte mindig kerékpárral indul el a természetbe. Szórakozni, buliba menni szintén a kerékpározók háromötöde szokott, természetesen a fiatalabbak nagyobb arányban. Ám a szórakozni járó biciklisek mindössze 15 százaléka jelezte, hogy igénybe szokta venni a kerékpárját, amikor bulizni megy, és csupán 1 százalékuk az, aki szinte minden alkalommal. 4

5 Hol szokott kerékpározni? elsõsorban Budapesten 45% NT 2% 2% elsõsorban Budapesten kívül 28% Budapesten is és Budapesten kívül is N=akik bicikliztek az elmúlt egy év ben, 145 fő Az elmúlt egy évben kerékpározó megkérdezettek több mint negyede Budapest területén és a fővároson kívül is szokott kerékpározni, további negyedük főként Budapesten kívül, míg közel felük elsősorban Budapest határain belül ül biciklire. A KERÉKPÁROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTURA ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE A megkérdezettek több mint kétötöde szerint jó Budapesten élni; e csoport közel fele nagyon jónak, a többiek pedig inkább jónak ítélték a fővárosi életet. A legmagasabb értékeket (2, az ötfokú skálán) a kerékpárutak állapotával való elégedettség érte el, bár még ez is a közepesnél alacsonyabbat jelent. Az e témakörben leginkább érintett, gyakrabban bicikliző, így a kerékpárutakat gyakrabban igénybe vevő fiatalok és elsősorban a férfiak némiképp elégedettebbek. Legkevésbé azok elégedettek a kerékpárutak állapotával, akik rendszeresen Budapest határain kívül kerékpároznak. A kerékpárutak számával ugyanakkor már kevésbé elégedett a budapesti lakosság; mindössze kettes átlagot ért el e tényező megítélése. A járdák állapotának megítélése nem osztotta meg a válaszadókat: összességében 2,-os átlagot ért el, a fiatalabbak és a legmagasabb iskolai végzettségűek körében azonban szignifikánsan magasabb, közel 3-as értékeket tapasztalhatunk. A köztisztasággal való elégedettség már a kettes átlagot sem érte el ötfokú skálán. A parkolási helyzetről és az utak állapotáról is nagyon rossz véleménnyel vannak a fővárosiak. Az utak állapotával közel háromnegyedük nagyon elégedetlennek vallotta magát különösen azok, akik szoktak autót vezetni, és ezzel összefüggésben a férfiak, és csupán néhány százalékra tehető azok aránya, akik elégedettek. 5

6 Elégedettség az alábbi tényezőkkel Budapesten A bicikliutak állapotával 2, A járdák állapotával 2, A bicikliutak számával 2 A köztisztasággal 1, A parkolási helyzettel 1,8 Az utak állapotával 1, N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 - nagyon elégedetlen 5 - nagyon elégedett MIÉRT NEM SZOKOTT BICIKLIZNI? Azok, akik bár tudnak, mégsem szoktak biciklizni, sokszor az egészségügyi állapotukra, valamint az életkorukra hivatkoznak. Miért nem biciklizik? Nem merek a budapesti forgalomban biciklizni Nem tudom tömegközlekedési eszközön szállítani a biciklit Budapesten alkalmatlan az utak burkolata a biciklizésre Nincs elég kerékpárút Budapesten olyan rossz a levegő, hogy kifejezetten káros biciklizni Ahová mennék, ott nem tudnám hová tenni a biciklit Kényelmetlen dolog biciklivel közlekedni Nem tudnám otthon hol tartani a biciklit Lusta vagyok biciklizni Nincs anyagi lehetőségem arra, hogy kerékpárt vásároljak 0% 20% 40% 0% 80% 0% egyáltalán nem jellemzõ inkább nem jellemzõ jellemzõ is meg nem is inkább jellemzõ nagyon jellemezõ NT/NV N=akik tudnak biciklizni, de nem szoktak, 123 f ő

7 A válaszadók elsősorban objektív okokra vezették vissza tartózkodásukat a kerékpározástól, mint például a városi biciklizés veszélyessége, a kerékpárutak hiánya, a nem megfelelő útburkolat, rossz levegő, míg a szubjektívebb okok, kényelmetlenség, lustaság, csak a rangsorban hátrébb találhatóak. A legmagasabb értéket a forgalomtól való félelem érte el, átlagosan négyesre értékelték a válaszadók. A budapestiek 70 százaléka jellemzőnek ítélte a forgalomtól való félelmet, különösen a nők félnek az autók közötti kerékpározástól. A budapestiek keveslik a kerékpárutakat és kifogásolják az utak burkolatát, mely a megkérdezettek szerint nem alkalmas a biciklizésre. Sokan szeretnék tömegközlekedési eszközökön szállítani kerékpárjukat, ám erre nincs sok lehetőségük. Ez megkönnyítené a forgalmasabb, nehezebb és hosszabb szakaszok áthidalását a városban. Szintén fontos problémának (közepesnél jellemzőbbnek érzik), hogy ahova mennének, ott nem tudják hova tenni a kerékpárjukat. Valóban fontos probléma a biciklik tárolásának kérdése, a városban kevés helyen van kihelyezett tároló, ahol biztonságban tudhatnák a fővárosiak kerékpárjukat. Bár a megkérdezettek több mint harmada még otthon sem tudná hol tárolni biciklijét. A válaszadók harmada szerint a kerékpározás kényelmetlenséggel jár, míg közel negyedük egyenesen lustának tartja magát. A nem biciklizők ötödének nincs anyagi lehetősége arra, hogy kerékpárt vásároljon magának, körükben felülreprezentáltak a legfiatalabbak, akik közül soknak nincs még saját jövedelme. Bár a megkérdezettek közel kétharmada egyetértett azzal, hogy nincs elég kerékpárút, mégis csupán ötödük vallott úgy, hogy ha a jelenleginél több, jól összefüggő kerékpárút lenne Budapesten, akkor valószínűleg biciklizne, és további tizedük biztosra ígérte ez esetben a kerékpáros forgalomban való részvételét. Közel hatoduk ebben az esetben sem, és további több mint harmaduk biztosan nem pattanna biciklire Budapesten. Arra a kérdésre, hogy ha a jelenleginél több, jól összefüggő kerékpárút lenne Budapesten, akkor használnák-e kerékpárjukat a városban is, a városon kívül biciklizők hatoda válaszolta, hogy akkor sem biciklizne Budapesten, ha kiépített kerékpárút-hálózattal rendelkezne a város. A Budapesten jelenleg nem biciklizők több mint negyede vallott azonban úgy, hogy ebben az esetben valószínűleg kerékpározna Budapest határain belül is, illetve további közel tizedük biztos benne, hogy kerékpárutakon hajlandó lenne a városban is tekerni. KERÉKPÁROSOK ÉS KERÉKPÁROSOKKAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK MEGÍTÉLÉSE A budapestiek alapvetően a biciklisek pártján állnak, leginkább a kerékpárosok problémáit tekintették fontosnak (kevés a kerékpárút, nincs megoldva a kerékpáros közlekedés, nem figyelnek rájuk az autósok, stb.), míg a biciklisek által okozott problémák (szabálytalanok, nem figyelnek a gyalogosokra, túl gyorsan hajtanak) alacsonyabb társadalmi egyetértésre találtak. 7

8 Legtöbben, a válaszadók közel kilenctizede egyetértett azzal az állítással, hogy a városvezetésnek arra kellene törekednie, hogy a kerékpárutak az egész várost behálózzák, a bicikliseknek ne kelljen az autók között haladniuk. A válaszadók háromnegyede szerint kevés kerékpárút van Budapesten. A kérdezettek több mint háromnegyede egyetért azzal, különösen az idősebbek és ezzel összefüggésben, hogy sokkal több pénzt kellene fordítani kerékpárutak építésére és karbantartására. A válaszadók kétharmada szerint az autósok nincsenek tekintettel a biciklisekre, mely állítással szignifikánsan többen értettek egyet azok közül, akik elsősorban Budapest területén belül kerékpároznak. A fővárosiak fele gondolja úgy, hogy az autósok nem tartják be a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat és több mint kétötödük sérelmezi, hogy az autósok a kerékpárutakon parkolnak rendszeresen. A budapestiek éppen fele szerint a gyalogosok nem tartják tiszteletben a kerékpárutakat, míg mindössze háromtizedük véli úgy, hogy a biciklisek nincsenek tekintettel a gyalogosokra. A járdákra felfestett kerékpárutak nem arattak sikert a lakosság körében; a megkérdezettek több mint fele látja úgy, hogy nem mindig egyértelmű hol kellene a gyalogosoknak közlekedni, és több mint negyedük egyenesen veszélyesnek tartja ezt a megoldást. A biciklisellenes állítások többsége alacsony támogatottságot mutat: a megkérdezettek közel harmada szerint a kerékpárosok nem tartják be a közlekedési szabályokat, különösen a férfiak gondolják így. A biciklisek gyorshajtását csupán az összes válaszadó negyede, s leginkább azok kifogásolták, akik nem, vagy csak ritkán kerékpároznak. A válaszadók közel háromtizede szerint a biciklisek nincsenek tekintettel a gyalogosokra, főleg az idősebbek vélekednek így. Míg a járdák akadálymentesítésével a válaszadók hathetede ért egyet ez természetesen szélesebb rétegeket érint, nem csupán a bicikliseket addig a vasúti síneken való kerékpáros átkelés nehézségeit csupán alig több mint a kérdezettek fele veti a városvezetés szemére. A kerékpárutakon elhelyezett oszlopok melyek az autók kerékpárútra való behajtását hivatottak megakadályozni, ám a biciklisek számára is számos nehézséget okoznak már csupán a megkérdezettek kevesebb mint felét zavarja. A válaszadók közel háromnegyede nem ért egyet azzal, hogy megengedjék a kerékpárosok számára a buszsávok használatát, különösen a középkorú férfiak ellenzik az ötletet. 8

9 Egyetért-e az alábbi állításokkal? I. Arra kellene törekedni, hogy a bicikliutak az egész várost behálózzák, a bicikliseknek lehetõleg ne kelljen az autók között közlekedni. A városban nincs hol lerakni a bicikliket. Szükség lenne arra, hogy a járdákról minden keresztezõdésben akadálymentesen le lehessen hajtani. Sokkal több pénzt kellene fordítani bicikliutak építésére és karbantartására. Kevés a bicikliút Budapesten A legtöbb helyen nincs megoldva az, hogy a biciklisek is át tudjanak kelni a vasúti síneken. Autósok nincsenek tekintettel a biciklisekre. 4,7 4,5 4,5 4,3 4,3 4,1 4 Az autósok nem tartják be a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat. A gyalogosok nem tartják tiszteletben a bicikliutakat. 3,7 3,7 N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 - egyáltalán nem ért egyet 5 - teljesen egyetért Az autósok fele és a gyalogosok harmada kifogásolja a kerékpárosok helyenként szabálytalan közlekedését. A rendszeresen autót vezető válaszadók fele jelezte, hogy zavarják a kerékpárosok autósként a forgalomban. E válaszadók harmada szerint balesetveszélyesen közlekednek, negyedük pedig arra panaszkodott, hogy feltartják a forgalmat, kerülgetni kell őket. Alig több mint tizedük kiszámíthatatlannak és figyelmetlennek tartja a bicikliseket, kevesebb mint tizedük kifogásolja, hogy nincsenek mindig kivilágítva a kerékpárosok a forgalomban.

10 Miért zavarják a biciklisek autósként a forgalomban? Spontán említések nem tartják be a szabályokat, balesetveszélyesek 33 feltartják a forgalmat, kerülgetni kell őket 25 kiszámíthatatlanok 13 figyelmetelnek 12 pofátlanok nincsenek kivilágítva egyéb N=akiket zav arnak a biciklisek autósként a f orgalomban, f ő Gyalogosként az összes megkérdezett harmadát zavarják a biciklisek, elsősorban mert a gyalogosok szerint szabálytalanul, agresszíven, gyorsan közlekednek, tizedük szerint nincsenek tekintettel a gyalogosokra, sokan szűknek tartják a járdákat, és félnek is kerékpárosoktól. Több mint hatoduk szerint a járda a gyalogosoké, nincs ott keresnivalójuk a kerékpárral közlekedőknek.

11 Miért zavarják a biciklisek gyalogosként a járdán? Spontán említések nem közlekednek szabályosan, agresszívek, durvák, 3 a járda a gyalogosoké 17 nincsenek tekintettel a gyalogosokra szűk a járda fél tőlük 8 egyéb N=akiket zav arnak a biciklisek gy alogosként a járdán, 8 f ő

Kutatási jelentés 2006. január 22.

Kutatási jelentés 2006. január 22. FÖLDRAJZI MOBILITÁS BUDAPESTEN Kutatási jelentés 00. január. TARTALOMJEGYZÉK. ÖSSZEFOGLALÁS.... A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI.... A KUTATÁS MÓDSZERTANA.... MUNKAHELYRE MENET.... MUNKÁJUK SORÁN VIDÉKRE UTAZÓK

Részletesebben

A telefonos adatfelvétel 2005. első felében, 300 fős reprezentatív, 18 éves vagy idősebb budapestieket magába foglaló minta alapján történt.

A telefonos adatfelvétel 2005. első felében, 300 fős reprezentatív, 18 éves vagy idősebb budapestieket magába foglaló minta alapján történt. Parkolás Budapesten Fővárosi parkolási szokások és a parkolási rendszer lakossági megítélése A Studio Metropolitana Kht. közvélemény-kutatása A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht., együttműködve

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési kérdőív

Közlekedésfejlesztési kérdőív I. számú melléklet Közlekedésfejlesztési kérdőív Hódmezővásárhely -elemzés- 2012. április I. Demográfiai elemzés kérdőívet 4261 fő (N=4261 fő) töltötte ki. z adatok elemzése alapján láthatjuk, hogy a válaszadók

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Nagykovácsi biciklisták NATE kérdıíves felmérés legfontosabb megállapításai

Nagykovácsi biciklisták NATE kérdıíves felmérés legfontosabb megállapításai Nagykovácsi biciklisták NATE kérdıíves felmérés legfontosabb megállapításai Válaszadók A kérdıívet 2009 utolsó két hónapjában 275-en töltötték ki, elektronikusan vagy papíron. A válaszadók túlnyomó többségének

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006 Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 26 I. Bevezetı A 26-os év tavaszi szemeszterének végén próba jelleggel adatokat győjtöttünk - egy elektronikus alapú kérdıív segítségével

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A városi közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség Kaposváron A KUTATÁS MÓDSZERTANA A KUTATÁS MÓDSZERTANA A STRATEGOPOLIS Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában

A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában Közép-európai közvélemény: A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2002. június CEORG Central European

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A KÜLFÖLDIEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN

A KÜLFÖLDIEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN A KÜLFÖLDIEK MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN A STUDIO METROPOLITANA KHT. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA 00. december. Sajtóanyag A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. tanulmányt készített a fővárosba látogató

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

Debrecen Önkormányzat

Debrecen Önkormányzat Debrecen Önkormányzat Átfogó elemzés a lakosság körében, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) 2014. február 28. Módszertani riport Az adatgyűjtés módszere, személyes kérdőíves

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE. Kvantitatív kutatási eredmények október 31.

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE. Kvantitatív kutatási eredmények október 31. ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Kvantitatív kutatási eredmények 2008. október 3. A kutatás céljai és módszertana A kutatás háttere és céljai 3 A Capital Research Piackutató

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás Közép-európai közvélemény: A politika szereplôinek és a demokrácia állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer kutatás. 2009. Március 10.

Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer kutatás. 2009. Március 10. 1 Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer kutatás 2009. Március 10. 1. RÉSZ: BEVEZETÉS A kutatás háttere és célja A Parking Szervez Fejleszt Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

kérdőív A válaszadás önkéntes!

kérdőív A válaszadás önkéntes! sorszám kérdőív A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás 2010-2012 Készült a XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából 2010. április - 2012. szeptember XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám Verskultúra Székesfehérváron 203. április 0. Készítette: Macher Judit macherjudit@echomail.hu www.echoinn.hu A kutatás háttere

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében Lakossági véleményfeltárás Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében 2013. június 7-9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu 1 A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat!

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! E.ON EnergiaKözösségek 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is karbon-lábnyom

Részletesebben