A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése"

Átírás

1 A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés

2 A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE A MEGKÉRDEZÉS HELYE: Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút A MEGKÉRDEZÉS IDEJE: november december 1. A MEGKÉRDEZÉS MÓDJA: önkitöltős kérdőív A MEGKÉRDEZETTEK SZÁMA: 303 fő A kutatás célja: Baja Város Önkormányzata megbízásából a Baja város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programja, keretében közvélemény-kutatást végzett Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút lakossága körében abból a célból, hogy felmérje a lakosság környezetvédelmi témákkal, valamint a tervezett csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos véleményét, attitűdjeit. Az elsődleges cél tehát annak kiderítése volt, hogy a lakosságot mennyire foglalkoztatják az alábbi témakörök, milyen véleménnyel vannak róluk: a világ és közvetlen környezetünk környezeti állapota; 2

3 napi környezetvédelmi tevékenységek, informáltság; a környezet megóvásának fontossága;, illetve a szennyvízhálózat kiépítési tervének ismertsége, lakossági fogadtatása; milyen a rákötési szándék; a lakosság várható hozzáállása a munkálatokhoz. A tanulmány, mint kutatási jelentés a vizsgálathoz használt kérdőív szerkezetéhez hasonlóan épül fel, az abban elkülönülő témaköröknek megfelelő logikával tagoltan. A kutatás módszertana: A vizsgálatot Survey-módszerrel, azaz standardizált kérdéssorral, önkitöltős technikával végeztük Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút területén a felnőtt (18 évesnél idősebb) lakosság körében. A mérés érvényessége azt jelenti, hogy a kérdezés, adatgyűjtés során a kérdező személy és a válaszadó között kölcsönös megértés áll fenn, ami a kommunikáció során használt fogalmakat illeti. Így elkerülhetők az esetleges félreértések, és a kutatás eredményessége szempontjából biztosak lehetünk abban, hogy valóban azt mértük, amit eredetileg mérni szerettünk volna. A vizsgálat módszere alapján azt mondhatjuk, hogy a másik általában elvárt, a kutatással szemben állított szempont, a megbízhatóság kritériuma is teljesült. A megbízhatóság azt jelenti, hogy a vizsgálat elegendő mintaelemet vizsgált meg az alapsokaságból ahhoz, hogy a megfigyelésekből számított becsléseket az alapsokaságra vonatkoztathassa. A kérdőíves módszer megbízhatósága általában véve is magas, hiszen jellemzően nagy minta elemszámon végzik az ilyen felméréseket. A jelenlegi vizsgálat minta elemszáma 303 fő, amely esetében annak esélye, hogy a valóságos megoszlások és adatok eltérnek a mintában megfigyeltektől, azaz a mintavételi hiba mértéke alacsony, 95%-os szignifikancia szint mellett legfeljebb 5.8%. Természetesen a 3

4 különböző almintán a hiba értéke egyre magasabb, hiszen minél kisebb almintákat vizsgálunk, az érték egyre nagyobb lesz. A minta: A kutatás reprezentatív, egyszerű véletlen kiválasztás módszerével, 303 fős mintán készült. A reprezentativitás alapján az alapsokaság minden egyes elemének egyenlő esélye volt a mintába kerülni. A mintába került megkérdezettek kiválasztása úgy alakult, hogy az érintett települések minden, csatornázásban érintett háztartás címét sorra vettük, sorszámoztuk, majd véletlen számgenerátor segítségével kiválasztottunk 1200 címet. Amelyekre előzőleg kiküldtünk egy értesítő levelet, majd 2 hét múlva az önkitöltős kérdőívet. A kérdőív előtti levéllel biztosítottuk, hogy minél többen visszaküldjék a kérdőíveket. Hiszen az önkitöltős kérdőíveknek az előnyein kívül van egy fontos hátránya, mégpedig, hogy az érintettek csak bizonyos százaléka küldi vissza. Ez a szakirodalom szerint a 8 és 25 % körül mozog. Kutatásunkban ez a szám 25 %, amely igen jó adatnak mondható, és amely eredmény valószínűleg a megelőző levélnek és a lakossági fórumoknak köszönhető. A minta statisztikai összetételét a következő táblázatok foglalják össze: Mi az ön neme? Válaszadók száma % Férfi ,4 Nő ,6 Total Válaszadók száma Életkor % ,0 4

5 , , ,4 Total ,0 Melyik településen lakik? Válaszadók száma % Baja 97 32,0 Érsekcsanád 72 23,8 Sükösd 69 22,8 Vaskút 65 21,5 Total Eredmények: 1. Általános környezetvédelmi megközelítés Ebben a fejezetben a lakosságnak a környezetről és a környezetvédelemről alkotott általános képét foglaljuk össze, valamint az általuk legfontosabbnak tartott problémákkal kapcsolatos társadalmi felelősségérzetüket vizsgáljuk meg. Korábbi nyilvános kutatásokból tudjuk, hogy a környezet- és természetvédelem az emberek számára elsősorban a hulladékkezelését jelenti ez alatt értjük a szemétszállítást, a veszélyes hulladékok kezelését, de pl. a szelektív hulladékgyűjtést is. A lakosság számára környezetvédelem, mint fogalom nem feltétlenül azonos a szakemberek által használt 5

6 kifejezéssel, általában az emberek a saját maguk világára, érzelmeire és értékeire vetítik ki a környezetvédelmet is. Ennek átlátása és megértése feltétlenül fontos a jelen kutatási adatok értelmezése előtt. Szintén fontos továbbá megérteni a környezetvédelemhez való hozzáállás pszichológiáját is. Ma nagyon divatos tevékenység a környezet védelme, így a polgárok is pontosan tudják, hogy egy olyan témáról van szó, ami mellé állni lehet, sőt illik. Magyarán: mindenki érzi és tudja, hogy társadalmi elvárás a környezetvédelem; ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezért vajmi kevesen tesznek is ténylegesen. Ehhez elég körülnézni az országban, vagy kimenni az utcákra. Először a környezet állapotáról kérdeztük az embereket. Egy ötfokú skálán kellett osztályozni, ahol, az 1 jelentette a kiváló, az 5 a nagyon rossz minősítést. Ezek alapján megállapítható, hogy a válaszadók nagy része közepesnek látja a világ és lakókörnyezete állapotát, míg Magyarország állapotát a többség 4-esre értékelte. Ami hízelgő is lehetne, az országra nézve, azonban emellett az is jól látható, hogy kiugróan magas azok száma, akik az ország környezeti állapotát rossznak ítélik (47,7%). A kiváló értékelést mind a három esetben elhanyagolható számú válaszadó karikázta be. Elfogadott véleménynek tűnik tehát, hogy a lakókörnyezetünket kevésbé látjuk rossznak és nagyon rossznak, mint Magyarország és a világ állapotát. 6

7 Nő 0,6% 2,9% 46,9% 37,7% 12,0% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön Férfi 0,8% 3,9% 50,0% 35,9% 9,4% 100,0% 7

8 Mindezt megvizsgáltuk, nemenként, életkoronként és településenként is: Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 0% 66,7% 0% 33,3% 100,0% % 5,6% 33,3% 55,6% 5,6% 100,0% % 0% 49,5% 33,3% 17,2% 100,0% 60-1,1% 4,8% 48,7% 37,6% 7,9% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% A világ környezeti állapotát a férfiak kevésbé tartják rossznak, mint a nők, míg életkor szerint elmondható, hogy az idősebb korosztály jobbnak ítéli. A évesek látják a legrosszabbnak a világ állapotát, több mint 33 % - uk úgy válaszolt, hogy nagyon rossz, míg ez az arány a többi korosztályban jóval 20 % alatt maradt. Ez talán annak köszönhető, hogy a fiatalabbak koruknál fogva, tanulmányaik során sokkal többet találkoztak a világ környezeti problémáival, környezetvédelem fontosságával. És ezért lehetnek érzékenyebbek a környezet állapotát tekintve. Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Melyik településen lakik? Baja 0% 7,2% 49,5% 33,0% 10,3% 100,0% Érsekcsanád 1,4% 0% 45,8% 37,5% 15,3% 100,0% Sükösd 0% 1,4% 56,5% 36,2% 5,8% 100,0% Vaskút 1,5% 3,1% 40,0% 43,1% 12,3% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% Települések szerint nincs nagy különbség, a válaszadók többsége közepesnek ítéli a világ környezeti állapotát. Legrosszabb állapotban egyértelműen az Érsekcsanádi, majd a Vaskúti lakosok látják a környezet állapotát, míg a Bajaiak mondták legnagyobb arányban jónak. 8

9 Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön neme? férfi 0,8% 4,7% 39,8% 47,7% 7,0% 100,0% nő 2,3% 4,0% 37,4% 47,7% 8,6% 100,0% Total 1,7% 4,3% 38,4% 47,7% 7,9% 100,0% Az ország környezeti állapotát nemenként majdnem ugyanolyan arányban ítélték meg az emberek. A nők talán egy kicsit itt is rosszabb képet látnak, mint a férfiak, többen választották a nagyon rossz lehetőséget, míg a férfiak nagyobb számban adták a jó választ. Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 0% 33,3% 66,7% 0% 100,0% % 11,1% 38,9% 44,4% 5,6% 100,0% ,2% 2,2% 33,3% 51,6% 10,8% 100,0% 60-1,6% 4,8% 41,0% 45,7% 6,9% 100,0% Total 1,7% 4,3% 38,4% 47,7% 7,9% 100,0% Életkor alapján az eredményekről elmondható, hogy a fiatalok nagyobb arányban látják rossznak Magyarország környezeti állapotát, mint az idősebb korosztályok. A 25 és 39 év közöttiek 11 % - a adta a jó választ, amely elég magasnak mondható a többi csoporttal szemben. Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön neme? férfi 1,6% 11,7% 67,2% 15,6% 3,9% 100,0% nő 3,4% 10,9% 66,3% 16,0% 3,4% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% 9

10 Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 33,3% 33,3% 20% 13,3% 100,0% % 27,8% 66,7% 5,6% 0% 100,0% ,2% 8,6% 62,4% 18,3% 7,5% 100,0% 60-2,6% 10,6% 69,3% 15,9% 1,6% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% Közvetlen lakókörnyezetét mindenki sokkal jobbnak tekinti, látható, hogy a évesek több mint 33 % - a találja jónak, valamint a rossz és nagyon rossz válaszok aránya is sokkal kisebb, mint az előző kérdéseknél. Tehát a közvetlen környezetünket, amelynek állapotáért mi magunk is sokkal jobban felelősnek érezzük magunkat és mi is tevékenyen részt vehetünk, veszünk annak alakításában, sokkal kevésbé látjuk rossz állapotban. Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Melyik Baja 4,1% 8,2% 72,2% 13,4% 2,1% 100,0% települése Érsekcsanád 1,4% 13,9% 59,7% 20,8% 4,2% 100,0% n lakik? Sükösd 1,4% 10,1% 71,0% 14,5% 2,9% 100,0% Vaskút 3,1% 13,8% 61,5% 15,4% 6,2% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% 10

11 Jól látható az előző grafikonon, hogy lakhely szerint alig érzékelhető különbségek vannak a közvetlen környezet állapotát tekintve. Meglepően sokan aggódnak a környezeti problémák miatt. (30,1% nagyon, valamint 49 % meglehetősen) 11

12 A környezeti problémák miatt leginkább a éves vaskúti nők aggódnak. A legnagyobb érdektelenséget pedig a 25 éven aluliaknál találhatjuk. Települések szerint kiemelhetjük Sükösdöt, ahol szintén kisebb érdeklődést találunk a téma iránt. (21,7% nagyon, illetve 27,5% közepesen ) Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Mi az ön neme? férfi 29,9% 47,2% 19,7% 3,1% 100,0% nő 30,3% 50,3% 17,7% 1,7% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Életkor ,3% 46,7% 19,5% 8,5% 100,0% ,3% 44,4% 22,2% 2,1% 100,0% 12

13 ,2% 50,5% 16,1% 2,2% 100,0% 60-29,3% 48,4% 19,7% 2,7% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Melyik település en lakik? Baja 29,2% 51,0% 17,7% 2,1% 100,0% Érsekcs anád 31,9% 52,8% 12,5% 2,8% 100,0% Sükösd 21,7% 49,3% 27,5% 1,4% 100,0% Vaskút 38,5% 41,5% 17,9% 2,1% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Meglehetősen jó képet mutat a következő kérdésre adott válaszok összessége. Ezek szerint a válaszadók 62,7 % - a mindig odafigyel a környezet védelmére napi tevékenységei közben. De ennél is jobban hangzik, hogy a válaszoló 303 ember közül senki nem mondta, hogy soha nem figyel oda. Hasonló pozitív válaszokat kaptunk arra a kérdésre, hogy oda figyelnek-e a környezeti hírekre, tudósításokra. A megkérdezettek több mint fele mindig, 45 % - a esetenként, és erre a kérdésre sem válaszolta senki, hogy soha. 13

14 Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra? Válaszadók száma % mindig ,6 esetenként ,4 Total ,0 nem tudja 1 Total 303 A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy kit, mennyire tartanak felelősnek a környezet megóvásában. A kormány, helyi önkormányzat, üzleti szféra, civil szféra, lakosság felelősségét osztályozhatták egy négyfokú Likert-skálán. Ön szerint a környezetünk megóvásában mennyiben felelős a mindenkori kormány? Válaszadók száma % nagyon felelős ,3 felelős ,6 kevésbé felelős 12 4,1 egyáltalán nem 3 1,0 Total ,0 nem tudja 9 Total 303 helyi önkormányzat? Válaszadók száma % nagyon felelős 63 22,0 felelős ,9 kevésbé felelős 27 9,4 egyáltalán nem 8 2,8 Total ,0 nem tudja 16 Total 303 nagyon felelős üzleti 90 szféra? 31,6 felelős Válaszadók ,1 kevésbé felelős száma 55 19,3 % 14

15 Total ,0 nem tudja 18 Total 303 civil szervezetek? Válaszadók száma % lakosság? Válaszadók száma % nagyon felelős ,6 felelős ,4 kevésbé felelős 23 7,9 egyáltalán nem 3 1,0 nagyon felelős 46 15,9 felelős ,8 kevésbé felelős 74 25,5 egyáltalán nem 11 3,8 Total ,0 nem tudja 13 Total 303 Total ,0 nem tudja 13 Total 303 A válaszokból kiderül, hogy a résztvevők leginkább a mindenkori kormányt és a lakosságot teszik felelőssé. Az adatok szerint nagyjából azonos mértékben mondták, hogy nagyon felelős. Mögöttük a helyi önkormányzatok, majd az üzleti szféra és a civil szervezetek következnek. Mi a legfontosabb Önnek egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, hogy? Válaszadók száma % jó minőségű legyen 85 28,1 megbízható legyen ,4 környezetbarát legyen 76 25,2 olcsó legyen 19 6,3 Total ,0 nem tudja 1 Total

16 A válaszadók legnagyobb része a megbízhatóságot tartja a legfontosabbnak egy termék megvásárlásakor, azonban fontos szempontnak tartják, hogy az jó minőségű, és környezetbarát is legyen. Remélhetőleg utóbbi eredmény nem a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések torzító hatásának fogható fel és tényleg döntő szempontnak tekinti vásárláskor. Meglepően kevesen választották, hogy egy termék olcsó legyen. (6 %) Informáltság a projektről Nagyon pozitív képet mutatnak a beruházás ismertségére adott válaszok. A lakosok több mint 91% - a hallott már a projektről, tudják, hogy az utcájukban hamarosan csatornázás lesz. 16

17 Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 90,7% 9,3% 100,0% Érsekcsanád 97,2% 2,8% 100,0% Sükösd 89,9% 10,1% 100,0% Vaskút 87,7% 12,3% 100,0% Total 91,4% 8,6% 100,0% Települések szerint sincsen mérvadó különbség, a csatornázásokról mindenhol majdnem ugyanannyian hallottak róla. A lakosok válaszaiból kiderül, hogy döntő többségük tudja, hogy EU-s forrásból valósul meg a beruházás. Szám szerint 85 % -uk válaszolta ezt a kérdőívben. 17

18 Ön tudja-e, hogy mikor kezdődnek a munkák? Válaszadók száma % igen 83 27,4 nem ,6 Total ,0 Nem mutatnak ilyen jó képet a munka kezdetének ismeretével kapcsolatos válaszok. A válaszadók több mint 72% - a nem tudja mikor kezdődnek a munkálatok. Ön tudja-e, hogy mikor kezdődnek a munkák? igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 38,1% 61,9% 100,0% Érsekcsanád 23,6% 76,4% 100,0% Sükösd 20,3% 79,7% 100,0% Vaskút 23,1% 76,9% 100,0% Total 27,4% 72,6% 100,0% A fenti táblázatból jól látható, hogy a bajai lakosok nagyobb arányban tudják, mikor kezdődik a csatornázás. A többi településen nagyjából egyforma eredményeket kaptunk. 18

19 A beruházásról kapott tájékoztatással kapcsolatban a megkérdezettek egy öt fokú skálán választhattak. Ezek szerint legnagyobb részük többnyire vagy közepesen, sőt 12 % teljesen elégedett. A valamennyire elégedetlenek összességében is kevesen vannak. (16%) A legtöbb elégedetlen Vaskúton található, a legkevesebb pedig Érsekcsanádon. A kapott válaszok átlaga, tehát az elégedettség értéke 2,6. Mennyire elégedett Ön a beruházásról eddig kapott tájékoztatással? többnyire közepesen többnyire teljesen teljesen elégedett elégedett elégedetlen elégedetlen Total Melyik településen lakik? Baja 15,8% 35,8% 29,5% 10,5% 8,4% 100,0% Érsekcsanád 6,9% 50,0% 33,3% 6,9% 2,8% 100,0% Sükösd 10,1% 44,9% 31,9% 5,8% 7,2% 100,0% Vaskút 14,3% 28,6% 33,3% 11,1% 12,7% 100,0% Total 12,0% 39,8% 31,8% 8,7% 7,7% 100,0% Mint láttuk, a lakosok nagy része nem tudja, mikor kezdődnek a munkálatok (73 %), ez tükröződik a következő kérdésre adott válaszokból is. Hiszen a legnagyobb részük a rákötés időpontjára kíváncsi, ezután következik a beruházás költsége, majd a rácsatlakozás díja és legvégül a közlekedési korlátozásokra kíváncsiak az érintettek. 19

20 A szennyvízhálózatra a megkérdezett lakosok több mint 67 % - a rá szeretne kapcsolódni, másik 30 % pedig valószínűleg. Mindez településenként is megnéztük, és a következő eredményt kaptuk: Rá kíván-e csatlakozni a szennyvízhálózatra? valószínűleg valószínűleg biztosan igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 66,0% 28,9% 5,2% 100,0% Érsekcsanád 62,3% 36,2% 1,4% 100,0% Sükösd 72,5% 26,1% 1,4% 100,0% Vaskút 69,4% 27,4% 3,2% 100,0% Total 67,3% 29,6% 3,0% 100,0% A legtöbb biztosan választ a Sükösdiek adták, míg a legkevesebbet, Érsekcsanádon, azonban itt a legnagyobb azoknak a száma, akik valószínűleg rá szeretnének csatlakozni a hálózatra. A legtöbb valószínűleg nem válasz a Bajaiaktól érkezett erre a kérdésre. 20

21 2. 2 Egyéni vélemény a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséről Nagyon pozitív, a lakosok véleménye arról, hogy mennyire fontos ez a beruházás. Döntő többségük nagyon fontosnak tartja, illetve fontosnak ami így együttvéve több mint 90% - ot tesz ki. Az összes megkérdezett közül mindössze hárman válaszolták, hogy egyáltalán nem fontos. Környezetvédelmi szempontok alapján szintén pozitív eredménynek mondható a következő eredmény is. Mindamellett, hogy fontosnak tartják a projektet, az is tudatosult a lakosokban, hogy az a környezet megóvásában is nagyon fontos szerepet játszik. A résztvevők több mint 78 % - a válaszolt így, ezen kívül kiemelhető még azok, akik szerint kényelmesebbé teszi a hétköznapokat. (18%) 21

22 Ön szerint elsősorban miért fontos a beruházás? Válaszadók száma % kényelmesebbé teszi a hétköznapokat 53 17,7 csökkenti a szennyvízköltséget 12 4,0 hozzájárul a környezet megóvásához ,3 Total ,0 nem tudja 4 Total 303 A többség (51,5%) teljesen egyetért azzal az állítással, hogy a fejlődés érdekében áldozatokat kell hozni. Nem sokkal vannak kevesebben azok, akik részben értenek egyet (42, 5%). Akik valamilyen formában nem értenek egyet azok aránya mindössze csak 6%. Szintén egyetért a többség a következő állítással is, miszerint a munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés végeredménye. A válaszadók 57 % - a válaszolt így, 37 % - uk, pedig részben ért egyet. Az egyet nem értők száma erre kérdésre is csekély számú. (összesen: 7%) 22

23 A terület fejlődése érdekében áldozatokat kell hoznia a lakóközösségnek. teljesen részben részben nem ért egyáltalán nem egyetért egyetért egyet ért egyet Total Életkor ,6% 13,2% 3,2% 1% 100,0% ,2% 20,8% 6,4% 0,6% 100,0% ,0% 54,8% 1,1% 1,1% 100,0% 60-52,9% 38,5% 4,8% 3,7% 100,0% Total 51,5% 42,5% 3,3% 2,7% 100,0% A szennyvíz beruházási munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés végeredménye. teljesen részben részben nem ért egyáltalán nem egyetért egyetért egyet ért egyet Total Életkor ,7% 29,3% 2,2 1,8% 100,0% ,2% 22,2% 5,6% 1% 100,0% ,7% 46,7% 6,5% 1,1% 100,0% 60-50,4% 43,2% 5,3% 1,1% 100,0% Total 56,7% 36,7% 5,7% 1,0% 100,0% 23

24 Ha az előző kérdésre adott válaszokat megvizsgáljuk korosztályonként, akkor jól látjuk, hogy mindkét állítással a fiatalabb korosztályok értenek egyet, minél följebb haladunk koronként, annál kisebb ezen állítások elfogadása. Ez tehát jól mutatja, hogy a fiatalok, sokkal rugalmasabbak, könnyebben viselik a változásokat, az esetleg felmerülő kellemetlenségeket. 3. Összegzés A beruházással kapcsolatos általános tájékozottságról és az ahhoz való lakossági hozzáállásról a kutatás alapján a következő megállapításokat tehetjük: - a lakosság döntő többsége hallott már arról, hogy az utcájukban kiépítik a szennyvízhálózatot (91%), legkevésbé a Vaskútiak informáltak, de az ott kapott eredmények is nagyon jónak mondhatóak (88%); - a válaszadók nagy része (85%) tudja, hogy a beruházás EU -s támogatással valósul meg; - nem tudja a megkérdezettek nagy százaléka, hogy mikor kezdődnek el a munkálatok (73%), települések szerint ebben a kérdésben a Bajaiak a legtájékozottabbak; - a beruházásról eddig kapott tájékoztatással a polgárok többnyire elégedettek ; - az érintettek legnagyobb része (45%) a rákötés időpontjára és költségére (29%) kíváncsi; - a válaszadók túlnyomó többsége (67%) rá szeretne csatlakozni a szennyvízhálózatra; - nagyon fontos a beruházás a lakosság nagy része szerint (57%) - véleményük szerint a lakóközösségnek áldozatokat kell hozni a terület fejlődése érdekében (52%); - a megkérdezettek egyetértenek azzal a vélekedéssel is, hogy a beruházási munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés eredménye (57%); 24

25 25

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken 2005. december 2006. január TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Expressz felmérés eredmények

Expressz felmérés eredmények Expressz felmérés eredmények Felmérés időtartama: 2013 április 9-tól 16-ig WOM express survey: Superbrands Bevezetés: Expressz felmérés a trnd-től. Gyors felmérés a trnd ~60 000 fős -közösségében, melynek

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával

Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ELEMZÉS Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011.

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. 1 A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. április-május Készítette: Koltay Elvira 2 I. A válaszadókról Az

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben Sansumné Molnár Judit ecomojud@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem VI. Magyar Földrajzi Konferencia Kockázat Konfliktus Kihívás

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával

Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Nők testképe, önértékelése és elégedettsége életmódjával Schmidt Judit, Kovács Ildikó, Arató Györgyi, Pénzes Veronika, Lelovics Zsuzsanna Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Egészséges

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

Körmend térségi vízmű vízminőség javítása KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ELEMZÉSE

Körmend térségi vízmű vízminőség javítása KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ELEMZÉSE Körmend térségi vízmű vízminőség javítása KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ELEMZÉSE Körmend térségi vízmű vízminőség javítása című projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben