A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése"

Átírás

1 A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés

2 A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE A MEGKÉRDEZÉS HELYE: Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút A MEGKÉRDEZÉS IDEJE: november december 1. A MEGKÉRDEZÉS MÓDJA: önkitöltős kérdőív A MEGKÉRDEZETTEK SZÁMA: 303 fő A kutatás célja: Baja Város Önkormányzata megbízásából a Baja város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programja, keretében közvélemény-kutatást végzett Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút lakossága körében abból a célból, hogy felmérje a lakosság környezetvédelmi témákkal, valamint a tervezett csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos véleményét, attitűdjeit. Az elsődleges cél tehát annak kiderítése volt, hogy a lakosságot mennyire foglalkoztatják az alábbi témakörök, milyen véleménnyel vannak róluk: a világ és közvetlen környezetünk környezeti állapota; 2

3 napi környezetvédelmi tevékenységek, informáltság; a környezet megóvásának fontossága;, illetve a szennyvízhálózat kiépítési tervének ismertsége, lakossági fogadtatása; milyen a rákötési szándék; a lakosság várható hozzáállása a munkálatokhoz. A tanulmány, mint kutatási jelentés a vizsgálathoz használt kérdőív szerkezetéhez hasonlóan épül fel, az abban elkülönülő témaköröknek megfelelő logikával tagoltan. A kutatás módszertana: A vizsgálatot Survey-módszerrel, azaz standardizált kérdéssorral, önkitöltős technikával végeztük Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút területén a felnőtt (18 évesnél idősebb) lakosság körében. A mérés érvényessége azt jelenti, hogy a kérdezés, adatgyűjtés során a kérdező személy és a válaszadó között kölcsönös megértés áll fenn, ami a kommunikáció során használt fogalmakat illeti. Így elkerülhetők az esetleges félreértések, és a kutatás eredményessége szempontjából biztosak lehetünk abban, hogy valóban azt mértük, amit eredetileg mérni szerettünk volna. A vizsgálat módszere alapján azt mondhatjuk, hogy a másik általában elvárt, a kutatással szemben állított szempont, a megbízhatóság kritériuma is teljesült. A megbízhatóság azt jelenti, hogy a vizsgálat elegendő mintaelemet vizsgált meg az alapsokaságból ahhoz, hogy a megfigyelésekből számított becsléseket az alapsokaságra vonatkoztathassa. A kérdőíves módszer megbízhatósága általában véve is magas, hiszen jellemzően nagy minta elemszámon végzik az ilyen felméréseket. A jelenlegi vizsgálat minta elemszáma 303 fő, amely esetében annak esélye, hogy a valóságos megoszlások és adatok eltérnek a mintában megfigyeltektől, azaz a mintavételi hiba mértéke alacsony, 95%-os szignifikancia szint mellett legfeljebb 5.8%. Természetesen a 3

4 különböző almintán a hiba értéke egyre magasabb, hiszen minél kisebb almintákat vizsgálunk, az érték egyre nagyobb lesz. A minta: A kutatás reprezentatív, egyszerű véletlen kiválasztás módszerével, 303 fős mintán készült. A reprezentativitás alapján az alapsokaság minden egyes elemének egyenlő esélye volt a mintába kerülni. A mintába került megkérdezettek kiválasztása úgy alakult, hogy az érintett települések minden, csatornázásban érintett háztartás címét sorra vettük, sorszámoztuk, majd véletlen számgenerátor segítségével kiválasztottunk 1200 címet. Amelyekre előzőleg kiküldtünk egy értesítő levelet, majd 2 hét múlva az önkitöltős kérdőívet. A kérdőív előtti levéllel biztosítottuk, hogy minél többen visszaküldjék a kérdőíveket. Hiszen az önkitöltős kérdőíveknek az előnyein kívül van egy fontos hátránya, mégpedig, hogy az érintettek csak bizonyos százaléka küldi vissza. Ez a szakirodalom szerint a 8 és 25 % körül mozog. Kutatásunkban ez a szám 25 %, amely igen jó adatnak mondható, és amely eredmény valószínűleg a megelőző levélnek és a lakossági fórumoknak köszönhető. A minta statisztikai összetételét a következő táblázatok foglalják össze: Mi az ön neme? Válaszadók száma % Férfi ,4 Nő ,6 Total Válaszadók száma Életkor % ,0 4

5 , , ,4 Total ,0 Melyik településen lakik? Válaszadók száma % Baja 97 32,0 Érsekcsanád 72 23,8 Sükösd 69 22,8 Vaskút 65 21,5 Total Eredmények: 1. Általános környezetvédelmi megközelítés Ebben a fejezetben a lakosságnak a környezetről és a környezetvédelemről alkotott általános képét foglaljuk össze, valamint az általuk legfontosabbnak tartott problémákkal kapcsolatos társadalmi felelősségérzetüket vizsgáljuk meg. Korábbi nyilvános kutatásokból tudjuk, hogy a környezet- és természetvédelem az emberek számára elsősorban a hulladékkezelését jelenti ez alatt értjük a szemétszállítást, a veszélyes hulladékok kezelését, de pl. a szelektív hulladékgyűjtést is. A lakosság számára környezetvédelem, mint fogalom nem feltétlenül azonos a szakemberek által használt 5

6 kifejezéssel, általában az emberek a saját maguk világára, érzelmeire és értékeire vetítik ki a környezetvédelmet is. Ennek átlátása és megértése feltétlenül fontos a jelen kutatási adatok értelmezése előtt. Szintén fontos továbbá megérteni a környezetvédelemhez való hozzáállás pszichológiáját is. Ma nagyon divatos tevékenység a környezet védelme, így a polgárok is pontosan tudják, hogy egy olyan témáról van szó, ami mellé állni lehet, sőt illik. Magyarán: mindenki érzi és tudja, hogy társadalmi elvárás a környezetvédelem; ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezért vajmi kevesen tesznek is ténylegesen. Ehhez elég körülnézni az országban, vagy kimenni az utcákra. Először a környezet állapotáról kérdeztük az embereket. Egy ötfokú skálán kellett osztályozni, ahol, az 1 jelentette a kiváló, az 5 a nagyon rossz minősítést. Ezek alapján megállapítható, hogy a válaszadók nagy része közepesnek látja a világ és lakókörnyezete állapotát, míg Magyarország állapotát a többség 4-esre értékelte. Ami hízelgő is lehetne, az országra nézve, azonban emellett az is jól látható, hogy kiugróan magas azok száma, akik az ország környezeti állapotát rossznak ítélik (47,7%). A kiváló értékelést mind a három esetben elhanyagolható számú válaszadó karikázta be. Elfogadott véleménynek tűnik tehát, hogy a lakókörnyezetünket kevésbé látjuk rossznak és nagyon rossznak, mint Magyarország és a világ állapotát. 6

7 Nő 0,6% 2,9% 46,9% 37,7% 12,0% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön Férfi 0,8% 3,9% 50,0% 35,9% 9,4% 100,0% 7

8 Mindezt megvizsgáltuk, nemenként, életkoronként és településenként is: Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 0% 66,7% 0% 33,3% 100,0% % 5,6% 33,3% 55,6% 5,6% 100,0% % 0% 49,5% 33,3% 17,2% 100,0% 60-1,1% 4,8% 48,7% 37,6% 7,9% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% A világ környezeti állapotát a férfiak kevésbé tartják rossznak, mint a nők, míg életkor szerint elmondható, hogy az idősebb korosztály jobbnak ítéli. A évesek látják a legrosszabbnak a világ állapotát, több mint 33 % - uk úgy válaszolt, hogy nagyon rossz, míg ez az arány a többi korosztályban jóval 20 % alatt maradt. Ez talán annak köszönhető, hogy a fiatalabbak koruknál fogva, tanulmányaik során sokkal többet találkoztak a világ környezeti problémáival, környezetvédelem fontosságával. És ezért lehetnek érzékenyebbek a környezet állapotát tekintve. Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Melyik településen lakik? Baja 0% 7,2% 49,5% 33,0% 10,3% 100,0% Érsekcsanád 1,4% 0% 45,8% 37,5% 15,3% 100,0% Sükösd 0% 1,4% 56,5% 36,2% 5,8% 100,0% Vaskút 1,5% 3,1% 40,0% 43,1% 12,3% 100,0% Total 0,7% 3,3% 48,2% 37,0% 10,9% 100,0% Települések szerint nincs nagy különbség, a válaszadók többsége közepesnek ítéli a világ környezeti állapotát. Legrosszabb állapotban egyértelműen az Érsekcsanádi, majd a Vaskúti lakosok látják a környezet állapotát, míg a Bajaiak mondták legnagyobb arányban jónak. 8

9 Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön neme? férfi 0,8% 4,7% 39,8% 47,7% 7,0% 100,0% nő 2,3% 4,0% 37,4% 47,7% 8,6% 100,0% Total 1,7% 4,3% 38,4% 47,7% 7,9% 100,0% Az ország környezeti állapotát nemenként majdnem ugyanolyan arányban ítélték meg az emberek. A nők talán egy kicsit itt is rosszabb képet látnak, mint a férfiak, többen választották a nagyon rossz lehetőséget, míg a férfiak nagyobb számban adták a jó választ. Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 0% 33,3% 66,7% 0% 100,0% % 11,1% 38,9% 44,4% 5,6% 100,0% ,2% 2,2% 33,3% 51,6% 10,8% 100,0% 60-1,6% 4,8% 41,0% 45,7% 6,9% 100,0% Total 1,7% 4,3% 38,4% 47,7% 7,9% 100,0% Életkor alapján az eredményekről elmondható, hogy a fiatalok nagyobb arányban látják rossznak Magyarország környezeti állapotát, mint az idősebb korosztályok. A 25 és 39 év közöttiek 11 % - a adta a jó választ, amely elég magasnak mondható a többi csoporttal szemben. Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Mi az ön neme? férfi 1,6% 11,7% 67,2% 15,6% 3,9% 100,0% nő 3,4% 10,9% 66,3% 16,0% 3,4% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% 9

10 Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Életkor % 33,3% 33,3% 20% 13,3% 100,0% % 27,8% 66,7% 5,6% 0% 100,0% ,2% 8,6% 62,4% 18,3% 7,5% 100,0% 60-2,6% 10,6% 69,3% 15,9% 1,6% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% Közvetlen lakókörnyezetét mindenki sokkal jobbnak tekinti, látható, hogy a évesek több mint 33 % - a találja jónak, valamint a rossz és nagyon rossz válaszok aránya is sokkal kisebb, mint az előző kérdéseknél. Tehát a közvetlen környezetünket, amelynek állapotáért mi magunk is sokkal jobban felelősnek érezzük magunkat és mi is tevékenyen részt vehetünk, veszünk annak alakításában, sokkal kevésbé látjuk rossz állapotban. Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? kiváló jó közepes rossz nagyon rossz Total Melyik Baja 4,1% 8,2% 72,2% 13,4% 2,1% 100,0% települése Érsekcsanád 1,4% 13,9% 59,7% 20,8% 4,2% 100,0% n lakik? Sükösd 1,4% 10,1% 71,0% 14,5% 2,9% 100,0% Vaskút 3,1% 13,8% 61,5% 15,4% 6,2% 100,0% Total 2,6% 11,2% 66,7% 15,8% 3,6% 100,0% 10

11 Jól látható az előző grafikonon, hogy lakhely szerint alig érzékelhető különbségek vannak a közvetlen környezet állapotát tekintve. Meglepően sokan aggódnak a környezeti problémák miatt. (30,1% nagyon, valamint 49 % meglehetősen) 11

12 A környezeti problémák miatt leginkább a éves vaskúti nők aggódnak. A legnagyobb érdektelenséget pedig a 25 éven aluliaknál találhatjuk. Települések szerint kiemelhetjük Sükösdöt, ahol szintén kisebb érdeklődést találunk a téma iránt. (21,7% nagyon, illetve 27,5% közepesen ) Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Mi az ön neme? férfi 29,9% 47,2% 19,7% 3,1% 100,0% nő 30,3% 50,3% 17,7% 1,7% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Életkor ,3% 46,7% 19,5% 8,5% 100,0% ,3% 44,4% 22,2% 2,1% 100,0% 12

13 ,2% 50,5% 16,1% 2,2% 100,0% 60-29,3% 48,4% 19,7% 2,7% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? nagyon meglehetősen közepesen kicsit Total Melyik település en lakik? Baja 29,2% 51,0% 17,7% 2,1% 100,0% Érsekcs anád 31,9% 52,8% 12,5% 2,8% 100,0% Sükösd 21,7% 49,3% 27,5% 1,4% 100,0% Vaskút 38,5% 41,5% 17,9% 2,1% 100,0% Total 30,1% 49,0% 18,5% 2,3% 100,0% Meglehetősen jó képet mutat a következő kérdésre adott válaszok összessége. Ezek szerint a válaszadók 62,7 % - a mindig odafigyel a környezet védelmére napi tevékenységei közben. De ennél is jobban hangzik, hogy a válaszoló 303 ember közül senki nem mondta, hogy soha nem figyel oda. Hasonló pozitív válaszokat kaptunk arra a kérdésre, hogy oda figyelnek-e a környezeti hírekre, tudósításokra. A megkérdezettek több mint fele mindig, 45 % - a esetenként, és erre a kérdésre sem válaszolta senki, hogy soha. 13

14 Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra? Válaszadók száma % mindig ,6 esetenként ,4 Total ,0 nem tudja 1 Total 303 A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy kit, mennyire tartanak felelősnek a környezet megóvásában. A kormány, helyi önkormányzat, üzleti szféra, civil szféra, lakosság felelősségét osztályozhatták egy négyfokú Likert-skálán. Ön szerint a környezetünk megóvásában mennyiben felelős a mindenkori kormány? Válaszadók száma % nagyon felelős ,3 felelős ,6 kevésbé felelős 12 4,1 egyáltalán nem 3 1,0 Total ,0 nem tudja 9 Total 303 helyi önkormányzat? Válaszadók száma % nagyon felelős 63 22,0 felelős ,9 kevésbé felelős 27 9,4 egyáltalán nem 8 2,8 Total ,0 nem tudja 16 Total 303 nagyon felelős üzleti 90 szféra? 31,6 felelős Válaszadók ,1 kevésbé felelős száma 55 19,3 % 14

15 Total ,0 nem tudja 18 Total 303 civil szervezetek? Válaszadók száma % lakosság? Válaszadók száma % nagyon felelős ,6 felelős ,4 kevésbé felelős 23 7,9 egyáltalán nem 3 1,0 nagyon felelős 46 15,9 felelős ,8 kevésbé felelős 74 25,5 egyáltalán nem 11 3,8 Total ,0 nem tudja 13 Total 303 Total ,0 nem tudja 13 Total 303 A válaszokból kiderül, hogy a résztvevők leginkább a mindenkori kormányt és a lakosságot teszik felelőssé. Az adatok szerint nagyjából azonos mértékben mondták, hogy nagyon felelős. Mögöttük a helyi önkormányzatok, majd az üzleti szféra és a civil szervezetek következnek. Mi a legfontosabb Önnek egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, hogy? Válaszadók száma % jó minőségű legyen 85 28,1 megbízható legyen ,4 környezetbarát legyen 76 25,2 olcsó legyen 19 6,3 Total ,0 nem tudja 1 Total

16 A válaszadók legnagyobb része a megbízhatóságot tartja a legfontosabbnak egy termék megvásárlásakor, azonban fontos szempontnak tartják, hogy az jó minőségű, és környezetbarát is legyen. Remélhetőleg utóbbi eredmény nem a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések torzító hatásának fogható fel és tényleg döntő szempontnak tekinti vásárláskor. Meglepően kevesen választották, hogy egy termék olcsó legyen. (6 %) Informáltság a projektről Nagyon pozitív képet mutatnak a beruházás ismertségére adott válaszok. A lakosok több mint 91% - a hallott már a projektről, tudják, hogy az utcájukban hamarosan csatornázás lesz. 16

17 Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 90,7% 9,3% 100,0% Érsekcsanád 97,2% 2,8% 100,0% Sükösd 89,9% 10,1% 100,0% Vaskút 87,7% 12,3% 100,0% Total 91,4% 8,6% 100,0% Települések szerint sincsen mérvadó különbség, a csatornázásokról mindenhol majdnem ugyanannyian hallottak róla. A lakosok válaszaiból kiderül, hogy döntő többségük tudja, hogy EU-s forrásból valósul meg a beruházás. Szám szerint 85 % -uk válaszolta ezt a kérdőívben. 17

18 Ön tudja-e, hogy mikor kezdődnek a munkák? Válaszadók száma % igen 83 27,4 nem ,6 Total ,0 Nem mutatnak ilyen jó képet a munka kezdetének ismeretével kapcsolatos válaszok. A válaszadók több mint 72% - a nem tudja mikor kezdődnek a munkálatok. Ön tudja-e, hogy mikor kezdődnek a munkák? igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 38,1% 61,9% 100,0% Érsekcsanád 23,6% 76,4% 100,0% Sükösd 20,3% 79,7% 100,0% Vaskút 23,1% 76,9% 100,0% Total 27,4% 72,6% 100,0% A fenti táblázatból jól látható, hogy a bajai lakosok nagyobb arányban tudják, mikor kezdődik a csatornázás. A többi településen nagyjából egyforma eredményeket kaptunk. 18

19 A beruházásról kapott tájékoztatással kapcsolatban a megkérdezettek egy öt fokú skálán választhattak. Ezek szerint legnagyobb részük többnyire vagy közepesen, sőt 12 % teljesen elégedett. A valamennyire elégedetlenek összességében is kevesen vannak. (16%) A legtöbb elégedetlen Vaskúton található, a legkevesebb pedig Érsekcsanádon. A kapott válaszok átlaga, tehát az elégedettség értéke 2,6. Mennyire elégedett Ön a beruházásról eddig kapott tájékoztatással? többnyire közepesen többnyire teljesen teljesen elégedett elégedett elégedetlen elégedetlen Total Melyik településen lakik? Baja 15,8% 35,8% 29,5% 10,5% 8,4% 100,0% Érsekcsanád 6,9% 50,0% 33,3% 6,9% 2,8% 100,0% Sükösd 10,1% 44,9% 31,9% 5,8% 7,2% 100,0% Vaskút 14,3% 28,6% 33,3% 11,1% 12,7% 100,0% Total 12,0% 39,8% 31,8% 8,7% 7,7% 100,0% Mint láttuk, a lakosok nagy része nem tudja, mikor kezdődnek a munkálatok (73 %), ez tükröződik a következő kérdésre adott válaszokból is. Hiszen a legnagyobb részük a rákötés időpontjára kíváncsi, ezután következik a beruházás költsége, majd a rácsatlakozás díja és legvégül a közlekedési korlátozásokra kíváncsiak az érintettek. 19

20 A szennyvízhálózatra a megkérdezett lakosok több mint 67 % - a rá szeretne kapcsolódni, másik 30 % pedig valószínűleg. Mindez településenként is megnéztük, és a következő eredményt kaptuk: Rá kíván-e csatlakozni a szennyvízhálózatra? valószínűleg valószínűleg biztosan igen nem Total Melyik településen lakik? Baja 66,0% 28,9% 5,2% 100,0% Érsekcsanád 62,3% 36,2% 1,4% 100,0% Sükösd 72,5% 26,1% 1,4% 100,0% Vaskút 69,4% 27,4% 3,2% 100,0% Total 67,3% 29,6% 3,0% 100,0% A legtöbb biztosan választ a Sükösdiek adták, míg a legkevesebbet, Érsekcsanádon, azonban itt a legnagyobb azoknak a száma, akik valószínűleg rá szeretnének csatlakozni a hálózatra. A legtöbb valószínűleg nem válasz a Bajaiaktól érkezett erre a kérdésre. 20

21 2. 2 Egyéni vélemény a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséről Nagyon pozitív, a lakosok véleménye arról, hogy mennyire fontos ez a beruházás. Döntő többségük nagyon fontosnak tartja, illetve fontosnak ami így együttvéve több mint 90% - ot tesz ki. Az összes megkérdezett közül mindössze hárman válaszolták, hogy egyáltalán nem fontos. Környezetvédelmi szempontok alapján szintén pozitív eredménynek mondható a következő eredmény is. Mindamellett, hogy fontosnak tartják a projektet, az is tudatosult a lakosokban, hogy az a környezet megóvásában is nagyon fontos szerepet játszik. A résztvevők több mint 78 % - a válaszolt így, ezen kívül kiemelhető még azok, akik szerint kényelmesebbé teszi a hétköznapokat. (18%) 21

22 Ön szerint elsősorban miért fontos a beruházás? Válaszadók száma % kényelmesebbé teszi a hétköznapokat 53 17,7 csökkenti a szennyvízköltséget 12 4,0 hozzájárul a környezet megóvásához ,3 Total ,0 nem tudja 4 Total 303 A többség (51,5%) teljesen egyetért azzal az állítással, hogy a fejlődés érdekében áldozatokat kell hozni. Nem sokkal vannak kevesebben azok, akik részben értenek egyet (42, 5%). Akik valamilyen formában nem értenek egyet azok aránya mindössze csak 6%. Szintén egyetért a többség a következő állítással is, miszerint a munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés végeredménye. A válaszadók 57 % - a válaszolt így, 37 % - uk, pedig részben ért egyet. Az egyet nem értők száma erre kérdésre is csekély számú. (összesen: 7%) 22

23 A terület fejlődése érdekében áldozatokat kell hoznia a lakóközösségnek. teljesen részben részben nem ért egyáltalán nem egyetért egyetért egyet ért egyet Total Életkor ,6% 13,2% 3,2% 1% 100,0% ,2% 20,8% 6,4% 0,6% 100,0% ,0% 54,8% 1,1% 1,1% 100,0% 60-52,9% 38,5% 4,8% 3,7% 100,0% Total 51,5% 42,5% 3,3% 2,7% 100,0% A szennyvíz beruházási munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés végeredménye. teljesen részben részben nem ért egyáltalán nem egyetért egyetért egyet ért egyet Total Életkor ,7% 29,3% 2,2 1,8% 100,0% ,2% 22,2% 5,6% 1% 100,0% ,7% 46,7% 6,5% 1,1% 100,0% 60-50,4% 43,2% 5,3% 1,1% 100,0% Total 56,7% 36,7% 5,7% 1,0% 100,0% 23

24 Ha az előző kérdésre adott válaszokat megvizsgáljuk korosztályonként, akkor jól látjuk, hogy mindkét állítással a fiatalabb korosztályok értenek egyet, minél följebb haladunk koronként, annál kisebb ezen állítások elfogadása. Ez tehát jól mutatja, hogy a fiatalok, sokkal rugalmasabbak, könnyebben viselik a változásokat, az esetleg felmerülő kellemetlenségeket. 3. Összegzés A beruházással kapcsolatos általános tájékozottságról és az ahhoz való lakossági hozzáállásról a kutatás alapján a következő megállapításokat tehetjük: - a lakosság döntő többsége hallott már arról, hogy az utcájukban kiépítik a szennyvízhálózatot (91%), legkevésbé a Vaskútiak informáltak, de az ott kapott eredmények is nagyon jónak mondhatóak (88%); - a válaszadók nagy része (85%) tudja, hogy a beruházás EU -s támogatással valósul meg; - nem tudja a megkérdezettek nagy százaléka, hogy mikor kezdődnek el a munkálatok (73%), települések szerint ebben a kérdésben a Bajaiak a legtájékozottabbak; - a beruházásról eddig kapott tájékoztatással a polgárok többnyire elégedettek ; - az érintettek legnagyobb része (45%) a rákötés időpontjára és költségére (29%) kíváncsi; - a válaszadók túlnyomó többsége (67%) rá szeretne csatlakozni a szennyvízhálózatra; - nagyon fontos a beruházás a lakosság nagy része szerint (57%) - véleményük szerint a lakóközösségnek áldozatokat kell hozni a terület fejlődése érdekében (52%); - a megkérdezettek egyetértenek azzal a vélekedéssel is, hogy a beruházási munkákkal járó kellemetlenségeket ellensúlyozza a fejlesztés eredménye (57%); 24

25 25

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken 2005. december 2006. január TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Expressz felmérés eredmények

Expressz felmérés eredmények Expressz felmérés eredmények Felmérés időtartama: 2013 április 9-tól 16-ig WOM express survey: Superbrands Bevezetés: Expressz felmérés a trnd-től. Gyors felmérés a trnd ~60 000 fős -közösségében, melynek

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakossági elégedettség és igényfelmérés kiértékelése II. kör, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 2014.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése 2013.

Közvélemény-kutatás elemzése 2013. SZÉCHENYI TERV Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja KEOP-1.3.0/09-1 1-2011-0040 a4 Közvélemény-kutatás elemzése 2013. Memzeb FejI ntes Ügynökség inn..ujsrechenyhen.gov.hu

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával

Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ELEMZÉS Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

A program kitűzött céljainak megvalósulása. Képzési időszak: július augusztus 31. 1% 0% 0% 15% 84%

A program kitűzött céljainak megvalósulása. Képzési időszak: július augusztus 31. 1% 0% 0% 15% 84% A Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

A program kitűzött céljainak megvalósulása. Képzési időszak: június július 20. 0,9% 0,2% 0,0% 13,7% 85,2%

A program kitűzött céljainak megvalósulása. Képzési időszak: június július 20. 0,9% 0,2% 0,0% 13,7% 85,2% A Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011.

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. 1 A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. április-május Készítette: Koltay Elvira 2 I. A válaszadókról Az

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás Közép-európai közvélemény: A politika szereplôinek és a demokrácia állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben