A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken"

Átírás

1 A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken december január

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ 7 SZEMÉLYES LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS Bevezetés A kutatás célja A kutatás módszertana A minta Eredmények Általános környezetvédelmi megközelítés Csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése Informáltság a projektről Egyéni vélemény a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséről 43 2 RÉSZ 55 TELEFONOS LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS Bevezetés Környezetvédelmi kérdések 57 3 RÉSZ 62 Döntéshozók megkérdezése 62 4 Mellékletek Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

4 A kutatás során 827 főt kérdeztünk meg a négy vizsgált településen. Válaszaik alapján a következő összefoglaló megállapításokat tehetjük: a megkérdezettek nem tudják pontosan, mit jelent az ISPA/Kohéziós Alap kifejezés, de mintegy 40%-uk hozzá tudja rendelni a szót a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséhez; a döntő többség (95%) hallott már arról, hogy nála is kiépül a szennyvízhálózat, legkevésbé Helvécia lakossága informált, de az ottani átlag is kimagaslóan jó (91%); általában véve arról szeretne az érintett lakosság mielőbb információt kapni, hogy mikor kezdődnek a munkák; a megkérdezések alapján a polgárok elsősorban a rácsatlakozás díjáról, a munkák megkezdésének időpontjáról és a beruházás költségéről szeretnének többet tudni; a beruházásról eddig kapott tájékoztatással a lakosság többnyire elégedetlen ; a legkevésbé a közlekedési korlátozások érdeklik a megkérdezetteket feltételezhető, hogy amint akuttá válik ez a kérdés, már nem lesznek ilyen elfogadóak; a megkérdezettek jelentős része szerint a beruházás a lakosság hozzájárulásából valósul meg (88%), részben EU-s támogatással (53%), részben pedig önkormányzati pénzből (43%); a lakosság nagy része rá kíván csatlakozni a hálózatra (82%), a legkevesebben Kecskeméten (74%), a legtöbben Ballószögön (95%) nyilatkoztak így; a megkérdezettek 20%-a úgy nyilatkozott, ismeri a fizetendő csatornadíj havi összegét, ami minden második válaszoló szerint nagyobb lesz az eddigi szállítási költségeknél; ugyanígy biztos emelkedésre számítanak a helyiek az elkövetkező években a szennyvíz havi díjának tekintetében (50%), de további 40% szerint valószínűleg nőni fog a díj; véleményünk szerint a megkérdezettek a beruházás előnyét még nem látják: a legfontosabbnak a lakosok nagy részének nem sokat mondó hozzájárul a környezet megóvásához állítást választották, míg a saját életükre kiváltó hatásokat nem tudták értékelni. A korosztályok szempontjából a leginkább tájékozottak és legelfogadóbbak értelemszerűen a középkorúak voltak, akik a háztartásukba várták a szennyvízhálózat kiépítését. A kevés fiatal (18-24 éves) akit meg tudtunk kérdezni, általában a szülői házban lakott, így nem nagyon

5 foglalkozott ezzel a projekttel. Érdekes ugyanakkor az idősek (60+) hozzáállása a témához, akik jellemzően öregnek érezték már magukat ahhoz, hogy belevágjanak ebbe a munkába. Így esetükben a témák iránti érdeklődés is szignifikánsan alacsonyabb volt a középkorúak körében mért értékeknél. Mi jut eszébe az ISPA szóról? (tud mondani valamit) Hallott-e a szennyvízhálózat kiépítéséről? (igen) Kecskemét Kerekegyháza Ballószög Helvécia 63% 6% 16% 33% 96% 93% 100% 91% Mikor kezdődnek a munkák? (tudja) 25% 60% 25% 26% Milyen forrásból önrész? 86% 92% 92% 85% Milyen forrásból EU támogatás? 76% 28% 38% 33% Milyen forrásból önkormányzati forrás? Milyen forrásból állami támogatás? 48% 32% 44% 41% 8% 19% 21% 8% Mennyire elégedett a tájékoztatással? 2,0 2,9 2,2 2,2 1 (átlag) Több információ beruházás költsége? Több információ közlekedési korlátozás? Több információ rákötés időpontja? Több információ rácsatlakozás díja? 87% 56% 37% 46% 41% 22% 17% 23% 74% 65% 73% 59% 85% 68% 59% 44% Rá kíván csatlakozni? (biztosan) 74% 89% 95% 87% Ismeri-e a bekötést követő díjat? (igen) 24% 15% 22% 14% 1 Átlag ötös skálán: 1=teljesen elégedetlen, 5= teljesen elégedett

6 Várhatóan a havi díj az eddigi költségekhez képest biztosan nő? A díj havi díja az elkövetkező években biztosan nő? Mennyire fontos a beruházás kényelmesebbé teszi a hétköznapokat? Mennyire fontos a beruházás csökkenti a szennyvíz költségét? Mennyire fontos a beruházás hozzájárul a környezet megóvásához? 20% 36% 47% 36% 45% 58% 50% 44% 21% 28% 28% 39% 18% 10% 22% 39% 54% 72% 67% 69% Mindezek alapján úgy véljük, hogy a nagyon pozitív rácsatlakozási hajlandóságot a további erőteljes kommunikációval kell és érdemes fenntartani. Az egyelőre érezhető pozitív hozzáállás azonban bármikor negatívvá válhat elegendő néhány véleményvezér a településen, aki megelégelte a kevés tájékoztatást, és máris futótűzként terjedhetnek a rémhírek. Véleményünk szerint, a fentiek alapján, akár minimális mennyiségű, de folyamatos informálással elérhető, hogy az amúgy kevés negatív hangvétel még tovább csökkenjen, a pozitívak pedig erősödjenek. A legfontosabb információk, melyeket a lakossággal mielőbb tudatni szükséges: a beruházások várható megkezdésének ideje, a munkálatok várható befejezése, a munkálatok idején a lakosok saját élete, életvitele hogyan és mennyire lesz akadályoztatva (és itt nem csak a közlekedési problémákra gondolunk, hanem pl. a ház előtti kertek felásására stb.), a költségek megoszlása és mértékének kommunikálása, a beruházó és a beruházásban résztvevők, többek között az ISPA/Kohéziós Alap megismertetése. Mindezek megtartása mellett, mivel a polgárok nagyon involváltak a témával kapcsolatban, úgy véljük elérhető a lakosok széleskörű tájékoztatása, a projekt pozitív fogadtatása, és a lakosok elégedettsége a beruházással kapcsolatosan.

7 1. RÉSZ SZEMÉLYES LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS

8 ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSA- TORNA- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT KI- ÉPÍTÉSÉNEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE A MEGKÉRDEZÉS HELYE: KECSKEMÉT, BALLÓSZÖG, HELVÉCIA, KEREKEGYHÁZA A MEGKÉRDEZÉS IDEJE: DECEMBER JANUÁR 7. A MEGKÉRDEZÉS MÓDJA: SZEMÉLYES INTERJÚ (F2F) A MEGKÉRDEZETTEK SZÁMA: 827 FŐ

9 1.1. Bevezetés A kutatás célja A Ferling PR & Communications Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Kecskemét város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programja, PR és tájékoztatási tevékenység tender kertében közvélemény-kutatást végzett Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia lakossága körében abból a célból, hogy felmérje a lakosság környezetvédelmi témákkal, valamint a tervezett csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos véleményét, attitűdjeit. Az elsődleges cél tehát annak kiderítése volt, hogy a lakosságot mennyire foglalkoztatják az alábbi témakörök, milyen véleménnyel vannak róluk: a világ és közvetlen környezetünk környezeti állapota; napi környezetvédelmi tevékenységek, informáltság; a környezet megóvásának fontossága; illetve az ISPA/Kohéziós Alap ismertsége; a szennyvízhálózat kiépítési tervének ismertsége, lakossági fogadtatása; a Projekttel kapcsolatban mennyire ismerik, és hogyan fogadják a várható díjemelést; milyen a rákötési szándék; a projekttel kapcsolatos problémák, félelmek, kérdések összegyűjtése; a lakosság várható hozzáállása a munkálatokhoz. A tanulmány, mint kutatási jelentés a vizsgálathoz használt kérdőív szerkezetéhez hasonlóan épül fel, az abban elkülönülő témaköröknek megfelelő logikával tagoltan.

10 A kutatás módszertana A vizsgálatot Survey-módszerrel, azaz standardizált kérdéssorral, személyes megkérdezés technikájával végeztük Kecskemét, Ballószög, Helvécia és Kerekegyháza területén a felnőtt (18 évesnél idősebb) lakosság körében. A kérdőívet a Ferling PR készítette el Megbízó jóváhagyásával. A kérdőívben a személyes megkérdezés technikájának minden előnyét kihasználva a legtöbb kérdésfajta (eldöntendő kérdések, feleletválasztós kérdések, több válasz lehetőségét megadó kérdések, skálás értékeléssel megválaszolható kérdések, nyitott és félig nyitott kérdések) előfordult, így biztosítva a kutatás érvényességének kritériumait. A mérés érvényessége azt jelenti, hogy a kérdezés, adatgyűjtés során a kérdező személy és a válaszadó között kölcsönös megértés áll fenn, ami a kommunikáció során használt fogalmakat illeti. Így elkerülhetők az esetleges félreértések, és a kutatás eredményessége szempontjából biztosak lehetünk abban, hogy valóban azt mértük, amit eredetileg mérni szerettünk volna. A vizsgálat módszere alapján azt mondhatjuk, hogy a másik általában elvárt, a kutatással szemben állított szempont, a megbízhatóság kritériuma is teljesült. A megbízhatóság azt jelenti, hogy a vizsgálat elegendő mintaelemet vizsgált meg az alapsokaságból ahhoz, hogy a megfigyelésekből számított becsléseket az alapsokaságra vonatkoztathassa. A kérdőíves módszer megbízhatósága általában véve is magas, hiszen jellemzően nagy minta elemszámon végzik az ilyen felméréseket. A jelenlegi vizsgálat minta elemszáma 827 fő, amely esetében annak esélye, hogy a valóságos megoszlások és adatok eltérnek a mintában megfigyeltektől, azaz a mintavételi hiba mértéke alacsony, 95%-os szignifikancia szint mellett legfeljebb 3,5% 2. Természetesen a különböző almintán a hiba értéke egyre magasabb, hiszen minél kisebb almintákat vizsgálunk, az érték egyre nagyobb lesz. Így az egyes települések esetében a hibahatár mértéke a következő: Kecskeméten legfeljebb 5% (4300 fő) Kerekegyházán legfeljebb 6,5% (320 fő) Ballószögön és Helvécián legfeljebb 10% (225 illetve 301 fő). 2 A mintavételi hiba 50%-os megoszlás esetében a legnagyobb, tudniillik ilyenkor a legnagyobb a tévedés lehetősége. Az alapsokaságot tekintve ez a jelenlegi vizsgálat esetében tehát legfeljebb háromezer fő.

11 A minta A kutatás reprezentatív, egyszerű véletlen kiválasztás módszerével, 827 fős mintán készült. A reprezentativitás alapján az alapsokaság minden egyes elemének egyenlő esélye volt a mintába kerülni. A mintába került megkérdezettek kiválasztása úgy alakult, hogy az érintett települések minden, csatornázásra kijelölt utcájába elmentünk, s ott véletlen kiválasztással indulva, a piackutatásban használatos úgynevezett lóugrás módszerrel választottuk ki a megkérdezett háztartásokat. A minta statisztikai összetételét a következő táblázatban foglaltuk össze: A minta eloszlása fő % Nem Férfi Nő Életkor év év év Település Kecskemét Kerekegyháza Ballószög Helvécia Total tábla A minta statisztikai összetétele

12 A válaszadók mind 18 év felettiek voltak, akik semmilyen formában nem vettek vagy vesznek részt az ISPA/Kohéziós Alap-projektben (kettő megkeresett volt, aki benne volt a projektben, velük nem készült interjú). A három környező településen 5% alatti volt az elutasítás aránya, ami azt mutatja, hogy a lakosok igen involváltak a kutatási kérdésben. Kecskeméten ez az arány némileg rosszabb volt, ott megközelítőleg minden ötödik megszólított személy utasította vissza a válaszadást.

13 1.2. Eredmények Általános környezetvédelmi megközelítés 3 Ebben a fejezetben a lakosságnak a környezetről és a környezetvédelemről alkotott általános képét foglaljuk össze, valamint az általuk legfontosabbnak tartott problémákkal kapcsolatos társadalmi felelősségérzetüket vizsgáljuk meg. Korábbi nyilvános kutatásokból tudjuk, hogy a környezet- és természetvédelem az emberek számára elsősorban a hulladékkezelését jelenti ez alatt értjük a szemétszállítást, a veszélyes hulladékok kezelését, de pl. a szelektív hulladékgyűjtést is. A lakosság számára a környezetvédelem, mint fogalom nem feltétlenül azonos a szakemberek által használt kifejezéssel, általában az emberek a saját maguk világára, érzelmeire és értékeire vetítik ki a környezetvédelmet is. Ennek átlátása és megértése feltétlenül fontos a jelen kutatási adatok értelmezése előtt. Szintén fontos továbbá megérteni a környezetvédelemhez való hozzáállás pszichológiáját is. Ma nagyon divatos tevékenység a környezet védelme, így a polgárok is pontosan tudják, hogy egy olyan témáról van szó, ami mellé állni lehet, sőt illik. Magyarán: mindenki érzi és tudja, hogy társadalmi elvárás a környezetvédelem; ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezért vajmi kevesen tesznek is ténylegesen. Ehhez elég körülnézni az országban, vagy kimenni az utcákra. De érdekes meghallgatni azokat a véleményeket, amelyeket a megkérdezettek az interjúk alatt meséltek el spontán természetesen nem magukról, hanem a szomszédokról. Főleg a három környező településen volt általános, hogy mindenki arról panaszkodott, hogy a szomszédja nem szippantja ki szennyvízét, hanem azzal locsol nyaranta ezzel fertőzve egyrészről a talajt, másrészről elviselhetetlen bűzt teremtve az egész környéken. De volt olyan interjúalany Kecskeméten, aki a környezetvédelem fontosságáról beszélt, miközben a kerítése elé kettő használt akkumulátor volt ledobva a rengeteg kacat közé. 3 Az összes kérdéshez tartozó részletes táblázatok a Mellékletben találhatók!

14 Ezek mind-mind nagyon fontos mellékinformációk a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási eredményekhez, amelyek nélkül ugyanis azt hihetnénk, hogy Magyarország a környezetvédelem paradicsoma. Elsőként a környezet állapotáról kérdeztük az interjúalanyokat. Általános vélemény, hogy mindenki viszonylag jónak tartja a környezetét közvetlen lakókörnyezetében, ugyanakkor rossznak Magyarországon vagy a világ egészét tekintve. Jellemző adat, hogy a személyes megkérdezés során senki nem nevezte a 827 megkérdezett közül kiválónak a környezet állapotát Magyarországon vagy a világ egészét tekintve. Az ítéletet környezetünkről egy ötfokozatú skálán kellett megadni az iskolai osztályzatnak megfelelően úgy, hogy 1 jelentette a nagyon rossz, 5 a kiváló értéket. Ez alapján a környezet állapota ugyanolyan rossz Magyarországon, mint a világ egészén, és közepes szintre értékelték a közvetlen lakókörnyezetükben. 3,1 átlag 2,5 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Magyarországon világ egészén közvetlen környezetben 1. ábra Milyennek ítéli a környezet állapotát -n? N=827 fő Az értékeket megvizsgáltuk úgy is, hogy külön bontottuk a válaszokat nemi, életkori és lakhely szerinti különbségekre. Ez alapján átlag felett tartották jónak a környezetet Magyaror-

15 szágon a férfiak, a évesek, valamint kiugróan magasan értékben a Ballószögön és Helvécián lakók. Ez utóbbiak esetében az átlag 3,0 volt (szemben az összátlag 2,5-ével). Magyarországon TOTAL (fő) kiválónak nagyon jónak közepesnek rossznak rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 0% 7% 41% 37% 7% 2,5 7% NEM férfi 422 0% 9% 44% 35% 7% 2,6 6% nő 405 0% 5% 38% 39% 8% 2,4 9% ÉLETKOR éves 18 0% 0% 47% 40% 0% 2,5 13% éves 190 0% 11% 43% 37% 8% 2,6 1% éves 369 0% 8% 43% 37% 6% 2,6 7% 60 év felett 250 0% 4% 36% 38% 9% 2,4 13% LAKÓHELY Kecskemét 402 0% 2% 48% 32% 12% 2,4 5% Kerekegyháza 225 0% 2% 21% 68% 2% 2,2 7% Ballószög 100 0% 29% 37% 16% 6% 3,0 13% Helvécia 100 0% 16% 60% 9% 2% 3,0 12% 2. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? Mindez a világ egészét tekintve úgy alakult, hogy kevesebben tartják jónak a környezet állapotát, viszont valamennyivel többen közepesnek így pontosan ugyanolyan átlagot ért el, mint Magyarország. Átlag felett tartják jónak a világ környezetét a év közöttiek, a ballószögiek és a helvéciaiak, viszont átlag felett tartják nagyon rossznak Kecskeméten. Ugyanakkor fontos információ az is, hogy a 60 év felettiek 26%-a, míg a helvéciaiak 30%-a nem tudott erre a kérdésre semmit se válaszolni.

16 világ egészén TOTAL (fő) kiválónak jónak közepesnek rossznak nagyon rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 0% 3% 44% 29% 9% 2,5 15% NEM férfi 422 0% 3% 47% 28% 8% 2,5 14% nő 405 0% 3% 42% 29% 9% 2,5 16% ÉLETKOR éves 18 0% 14% 30% 43% 0% 2,7 13% éves 190 0% 2% 49% 36% 9% 2,5 4% éves 369 0% 4% 47% 27% 9% 2,5 13% 60 év felett 250 0% 1% 38% 26% 9% 2,4 26% LAKÓHELY Kecskemét 402 0% 2% 31% 40% 15% 2,2 13% Kerekegyháza 225 0% 1% 75% 12% 2% 2,8 11% Ballószög 100 0% 8% 33% 33% 6% 2,5 19% Helvécia 100 0% 7% 40% 21% 2% 2,7 30% 3. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? Bármilyen rossz is a világ és az ország környezeti állapota, azért saját kis környezetünket jobbnak és lakhatóbbnak ítéljük meg. Olyannyira, hogy ha minimálisan is, de elhangzottak olyan vélemények, amelyek kiválónak tartják a szűk pátriájuk környezeti állapotát. Átlag felett tartják azt kiválónak a legfiatalabbak (18-24 év közöttiek) vagyis ők még reménykednek egy szebb jövőben. Viszont átlag felett tartják nagyon rossznak a saját közvetlen környezetüket a kecskemétiek.

17 közvetlen TOTAL (fő) kiválónak jónak közepesnek rossznak nagyon rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 1% 29% 48% 15% 5% 3,1 3% NEM férfi 422 1% 32% 48% 14% 4% 3,1 1% Nő 405 0% 27% 47% 16% 6% 3,0 4% ÉLETKOR éves 18 6% 31% 43% 9% 0% 3,4 12% éves 190 2% 39% 41% 13% 4% 3,2 0% éves 369 0% 29% 51% 15% 5% 3,0 0% 60 év felett 250 1% 22% 49% 16% 5% 3,0 7% LAKÓHELY Kecskemét 402 1% 31% 37% 20% 8% 3,0 2% Kerekegyháza 225 0% 14% 69% 12% 1% 3,0 3% Ballószög 100 2% 43% 41% 8% 3% 3,3 3% Helvécia 100 0% 44% 49% 5% 0% 3,4 2% 4. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? Viszonylag sokan (27% nagyon, további 27% meglehetősen) aggódnak a környezeti problémák miatt. Hogy mindez a valóságban hogyan testesül meg, a következő kérdéseknél látni fogjuk.

18 7% 4% 7% 27% 28% 27% nagyon meglehetősen közepesen kicsit egyáltalán nem NT/NV 2. ábra Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? N=827 fő A leginkább a 60 év felettiek, és a Kerekegyházán élők aggódnak a környezeti problémák miatt, ugyanakkor erős érdektelenség figyelhető meg ebben a témában a 25 év alattiak és a kistelepülésen élők körében. Ez a tendencia nem újdonság: tudjuk, hogy a környezetvédelem iránti érdeklődés a mi kultúránkban nyugatról terjed kelet felé, azon belül is a nagyvárosoktól a kistelepülések felé.

19 TOTAL (fő) nagyon meglehetősen közepes kicsit egyáltalán nem átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL % 27% 28% 7% 4% 3,7 7% NEM férfi % 26% 32% 7% 3% 3,7 7% Nő % 28% 24% 7% 4% 3,8 6% ÉLETKOR éves 18 0% 39% 27% 21% 0% 3,2 13% éves % 36% 26% 4% 1% 3,9 5% éves % 24% 35% 9% 3% 3,6 4% 60 év felett % 24% 19% 7% 7% 3,7 12% LAKÓHELY Kecskemét % 36% 27% 5% 4% 3,7 5% Kerekegyháza % 20% 12% 3% 3% 4,3 8% Ballószög 100 8% 21% 38% 19% 5% 3,1 10% Helvécia 100 2% 12% 56% 16% 5% 2,9 9% 5. tábla Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? A környezetvédelemmel kapcsolatosan az általunk felsorolt lehetőségekkel az alábbi sorrendben éltek a megkérdezettek: zöldterület létesítése (virágok, fák, bokrok, füvesítés) mintegy 80%-ban; energiatakarékos háztartási készülékek vásárlása mintegy 40%-ban; energiatakarékos izzók (villanyégők) használata 39%-os arányban; házi/kerti komposztálással 25%-os arányban; a szelektív hulladékgyűjtéssel megközelítve 20%-os arányban; természetes anyagok használata 20%-os mértékben.

20 Talán néhány pontban vitatkozhatnánk az egyes értékekkel (pl. a kistelepülések esetén a szelektív hulladékgyűjtéssel), de mindenesetre a sorrend mutatja a környezetvédelem egyes pontjaihoz való hozzáállást lakossági szinten. Véleményünk szerint a korábban már tárgyalt társadalmi elvárásnak való megfelelési vágyat mutatja a következő kérdésre adott válasz is, ami alapján minden második polgár folyamatosan odafigyel napi tevékenysége közben a környezet védelmére. 2% 7% 37% 54% mindig esetenként soha NT/NV 3. ábra Napi tevékenysége közben tudatosan figyel-e környezete védelmére? N=827 fő Átlag felett állítják a 60 év felettiek (56%) és a kerekegyháziak (79%) azt, hogy mindig odafigyelnek a környezet védelmére. Viszont átlag felett mondják azt a évesek (13%), hogy sosem figyelnek erre oda. Talán megdöbbentő, hogy pont a fiatalok nem figyelnek erre, bár szerintünk ez inkább azt mutatja, hogy a fiatalok közelebb állnak ebben a témában az őszinte véleményalkotáshoz. Mindenesetre láthatjuk, hogy a lakosok pozitívan fogadnak minden olyan kezdeményezést, amelynek zászlaján a környezetvédelem áll. Ugyanígy jó eredményeket ért el az, hogy mennyire figyelnek oda a megkérdezettek a Földdel kapcsolatos környezeti hírekre.

21 2% 4% 47% 47% mindig esetenként soha NT/NV 4. ábra Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra? N=827 fő TOTAL (fő) mindig esetenként soha nincs válasz TOTAL % 47% 2% 4% NEM férfi % 45% 1% 4% nő % 50% 2% 4% ÉLETKOR éves 18 29% 58% 0% 13% éves % 49% 1% 1% éves % 51% 2% 3% 60 év felett % 41% 3% 8% LAKÓHELY Kecskemét % 62% 2% 2% Kerekegyháza % 21% 1% 3% Ballószög % 49% 5% 13% Helvécia % 47% 2% 5% 5. tábla Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra?

22 Nagyon érdekes kérdés volt a következő, ahol azt kellett kiválasztani a megkérdezetteknek, hogy melyik fontosabb az alábbi négy jellemző közül: a termék megbízhatósága, a termék olcsósága, a termék környezetbarát jellege, valamint a termék minősége. Részben meglepetés, részben nem, hogy a legfontosabb a termék minősége lett, a legkevésbé fontos pedig az, hogy a termék olcsó legyen. Egyrészről furcsa az eredmény egy olyan országban, ahol a kereskedelmi márkák részaránya dinamikusan emelkedik, ahol gombamód szaporodnak az újabbnál újabb filléres diszkontok, ahol az akciós termékek elfogadottsága 88%-os, és a végtelenségig folytathatnánk a sort. Az Élelmiszer című szaklap decemberi számában azt olvashattuk, hogy a fejlődés ellenére a magyar piac még mindig szélsőségesen árérzékeny és a fogyasztói elégedettség más szempontjai kevésbé fontosak. A magyar fogyasztók márkák iránti lojalitása még a kelet-közép-európai átlagtól is messze elmarad. Mégis, mi magyarok, ahol csak lehet, titkoljuk, hogy fontosnak tartjuk az olcsóságot, hogy nem engedhetjük meg magunknak az átlagnál magasabb árat, sőt gyakran még az átlagosat sem. Mégis másnak, gazdagabbnak szeretnénk mutatni magunkat, és eltitkoljuk az idegen kérdezőbiztos előtt, hogy ha nem is szeretjük, de kényszerűségből elfogadjuk az olcsóságot, és nem nézzük a minőséget. Egyedül Ballószögön és Helvécián vélték úgy a megkérdezettek, hogy az, hogy a termék olcsó, fontos szempont a vásárlásnál, és az összátlag 3,7-es értékével szemben 4,3-es fontosságot tulajdonítottak neki.

23 3,7 4,3 átlag 4,5 4,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 jó minőségű legyen környezetbarát legyen megbízható legyen olcsó legyen 5. ábra Mennyire fontos Önnek egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, hogy? N=827 fő Vegyes képet mutat annak megítélése, hogy ki a felelős a környezet megóvásában. Érdekes, hogy a két fő-felelősnek a mindenkori kormányzat mellett az üzleti szférát találták a megkérdezettek, míg azonos eredménnyel állnak mögöttük a helyi önkormányzat és a lakosság. 3,3 4,2 átlag 3,9 4 4,2 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mindenkori kormány helyi önkormáyzat lakosság üzetli szféra civil szervezetek 6. ábra Ön szerint a környezetünk megóvásában mennyiben felelős a? N=827 fő

24 A nyolcadik kérdésben a környezet védelmében létrejött kezdeményezések fontosságát osztályozták a megkérdezettek szintén ötfokozatú skálán. A válaszadók fontosnak (4,3) tartják ezeket a kezdeményezéseket: 36% nagyon fontosnak, további 48% pedig fontosnak. Átlag felett tartották fontosnak a kerekegyháziak, míg átlag alatt a Helvécián lakók. TOTAL (fő) nagyon fontos fontos közepesen fontos kevéssé fontos egyáltalán nem fontos átlag nincs válasz TOTAL % 48% 4% 3% 1% 4,3 7% NEM férfi % 50% 4% 2% 1% 4,3 7% nő % 47% 4% 4% 0% 4,3 8% ÉLETKOR éves 18 28% 41% 0% 0% 0% 4,4 30% éves % 52% 3% 3% 0% 4,3 1% éves % 50% 6% 3% 0% 4,3 5% 60 év felett % 45% 3% 3% 2% 4,2 15% LAKÓHELY Kecskemét % 50% 6% 1% 0% 4,3 5% Kerekegyháza % 50% 0% 0% 0% 4,5 6% Ballószög % 46% 5% 8% 0% 4 17% Helvécia % 40% 7% 12% 2% 3,9 9% 6. tábla Ön mennyire tartja fontosnak a környezetünk védelme érdekében létrejött kezdeményezéseket? Az eddigi környezetvédelmi kérdésekre adott válaszokat gyengíti és az általunk felvázolt kutatói szkepticizmust erősíti az, hogy a megkérdezettek alig 4%-a vett már részt többször is valamilyen környezetvédelmi eseményen, további 2% pedig egyszer (ez mindösszesen 52 fő a 827-ből), a fennmaradó 87% soha. 6% pedig nem válaszolt erre a kérdésre.

25 6% 4% 2% 88% több alkalommal egyszer soha NT/NV 7. ábra Részt vett-e már valamilyen környezetvédelmi eseményen, rendezvényen? N=827 fő Átlag felett vettek részt sokszor a kecskemétiek környezetvédelmi rendezvényen, de például a év közöttiek közül senki sem vett részt több alkalommal is. A felsorolt események listája elég széleskörű, de egy-két kivétellel mind a gyerekekhez vagy az iskolához kötődnek. Ilyen kivétel pl. az autómentes nap, amit az 52 válaszadó 16%-a (8 fő) jelölt meg. A leggyakoribb rendezvény azonban mégsem ez, hanem 29%-os (15 fő) arányban említett valamilyen iskolai rendezvényt, míg 12% (5 fő) említette a parkgondozást. További spontán említett rendezvények: etológus előadás (1 fő) gyerekpályázat (1 fő) helyi rendezvény (2 fő, Helvécia) honvédségi rendezvény (2 fő) játszótérépítés, -gondozás (1 fő) képviselővel megbeszélés (1 fő) közgyűlés (1 fő) lakossági fórum (1 fő) lomtalanítás (2 fő) média által szervezett rendezvény (1 fő)

26 óvodai rendezvény (1 fő) papírgyűjtés (2 fő) pedagógusként iskolai eseményen (1 fő) szemétgyűjtés (2 fő) temetőgondozás (2 fő) elemgyűjtés (1 fő) parlagfű irtás (1 fő). Ezek mellett megneveztek olyan érdekes rendezvényeket is, amelyeket a válaszadó otthon rendezett, vagy amelyik úgy rémlik neki, hogy környezetvédelmi volt.

27 1.3. Csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése Informáltság a projektről A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése és az azzal kapcsolatos információk már egyértelműen konkrétabb témának tűntek a megkérdezettek szemében, olyannyira, hogy sokan igen részletesen fejezték ki véleményüket a kérdésekkel kapcsolatban. Nézzük mindezeket különkülön. Az ISPA/Kohéziós Alap ismerete nem volt általános, bár az Alap kifejezés segített egy kicsit a meghatározásban. A leginkább Kecskeméten tudták valamihez kötni a kifejezést, de így is az összes megkérdezett több mint 60%-ának semmi nem jutott eszébe az ISPA/ Kohéziós Alap szavakról. 3% 38% 59% semmi beruházó nincs válasz 8. ábra Mi jut eszébe arról a szóról, hogy ISPA/Kohéziós Alap? N=827 fő A megkérdezettek mintegy 38%-a tudott mondani valamit a kérdésre, amit az ábrán összesítetten beruházóként jelöltünk. Azért döntöttünk ezen elnevezés mellett, mert aki tudott egyáltalán valamit mondani, azok mind arra gondoltak, hogy egy beruházási alapról van szó.

28 A megfogalmazások igen széles palettán futottak: a többség az EU-hoz kötötte, de voltak olyanok is, akik egyszerűen beruházási alap -ként, pénzt adó alapként, EU beruházási alapként definiálták az ISPA/Kohéziós Alapot. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a válaszadók közül senki sem tudta pontosan vagy jól definiálni az ISPA/Kohéziós Alapot. A legtöbben Kecskeméten ismerték tehát beruházóként, de Helvécián is tízből három válaszoló tudott valamit az ISPA/Kohéziós Alapról. Ugyanakkor pl. Ballószögön igen minimális volt az ismertség: ott a megkérdezettek alig 6%-a tudott erre a kérdésre érdemben válaszolni. Nemi megoszlás alapján a férfiak (42%) közül valamennyivel többen rendelkeztek információval az alapról, mint a nők (34%). Értelemszerűen a beruházással foglalkozók azok, akik többé-kevésbé figyelemmel kísérik az eseményeket, így ez lehet az oka annak, hogy a középkorú népesség (25-39 és a évesek) tagjai viszonylag magas arányban, szinte minden második megkérdezett hallott már valamit az ISPA/Kohéziós Alapról. TOTAL (fő) semmit (%) beruházó (%) nem tudja/ nincs válasz (%) TOTAL % 38% 3% NEM férfi % 42% 1% nő % 34% 4% ÉLETKOR éves 18 72% 28% 0% éves % 49% 3% éves % 44% 2% 60 év felett % 23% 3% LAKÓHELY Kecskemét % 63% 1% Kerekegyháza % 6% 5% Ballószög % 16% 3% Helvécia % 33% 2% 7. tábla Mi jut eszébe arról a szóról, hogy ISPA/Kohéziós alap?

29 Lényegesen megnyugtatóbb képet mutat az, hogy mennyien tudnak arról, hogy kiépítik a szennyvízhálózatot az utcájukban. Bátran mondhatjuk, hogy a lakosok tisztában vannak a várható beruházással, s tudják, hogy hamarosan csatornázás lesz náluk. Viszont az is igaz, hogy igen kevés információval rendelkeznek a projekttel kapcsolatban, s sokakat felzaklatott, hogy a munka megkezdésének időpontjáról senki nem mond nekik semmi konkrétumot. 3% 2% 95% igen nem nincs válasz 9. ábra Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? N=827 fő Az egyes kvóta szerinti bontásban sem tudunk lényeges különbségeket tenni, bár kiemeljük, hogy pl. Ballószögön egy olyan válaszadóval sem találkoztunk, aki ne hallott volna a csatornázás híréről. Ebből a szempontból a leggyengébben Kerekegyháza és Kecskemét teljesített, de ezen településeken is bőven 90% feletti a projekt ismertsége. A nemek körében semmilyen statisztikai hibahatár felett levő különbség nincs a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének ismertségében, de ugyanez mondható el a kor szerinti megoszlás esetén is itt csupán annyit érdemes megjegyezni, hogy a legkisebb értéket a 60 év felettiek körében mértünk (93%).

30 TOTAL (fő) igen nem nem tudja/ nincs válasz TOTAL % 3% 2% NEM férfi % 4% 2% nő % 3% 1% ÉLETKOR éves % 0% 0% éves % 3% 2% éves % 2% 1% 60 év felett % 6% 2% LAKÓHELY Kecskemét % 3% 1% Kerekegyháza % 4% 3% Ballószög % 0% 0% Helvécia % 5% 5% 8. tábla Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? A legnagyobb problémánk a terepmunka során a következő kérdéssel volt. A lakosság érezhetően bosszúsan és feszülten fogadja, hogy miközben már állításuk szerint több éve fizetik a Lakáskasszának a részleteket, addig szinte semmilyen információt nem kapnak arról, hogy mikor is kezdődnek a munkák. Ennek eredményeképpen a megkérdezettek 65%-a nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy tudja-e, várhatóan mikor kezdődnek a munkák. Az eredmény ugyanakkor egy településnek, Kerekegyházának köszönhető, ahol kiugróan sokan feltételezték, hogy mikor is kezdődik a munka e nélkül lényegesen rosszabb lett volna az arány, ugyanis a másik három településen a tudatlanság foka egyformán gyenge volt. A munkák megkezdésének időpontjával kapcsolatos információ-hiány talán az egyik legjelentősebb eleme annak, hogy az emberek elégedetlenek a tájékoztatással. Mindez egész egyszerűen visszavezethető a saját életvitelükre. Ugyanis tisztában vannak azzal, hogy a munka jelentősen felborítja majd az életüket, főleg a hétköznapjaikat. Egyesek arra panaszkodtak, hogy

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember Budapest, 2000. november 1 Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat 2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat Az állampolgárokra - azaz azon állampolgárokra, akik nem ügyfelei a Hivatalunknak - vonatkozó omnibuszos kutatás lefolytatására a Marketing Centrum Országos Piackutató

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból. 2015.

KUTATÁSI JELENTÉS. A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból. 2015. KUTATÁSI JELENTÉS A BOM Alapítvány számára Az olimpia hazai megrendezésével kapcsolatos telefonos közvélemény-kutatásból TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 BEVEZETÉS 4 A MINTA ÖSSZETÉTELE 5 1. SPORT VILÁGVERSENYEK

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Expressz felmérés eredmények

Expressz felmérés eredmények Expressz felmérés eredmények Felmérés időtartama: 2013 április 9-tól 16-ig WOM express survey: Superbrands Bevezetés: Expressz felmérés a trnd-től. Gyors felmérés a trnd ~60 000 fős -közösségében, melynek

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök Budapest, 1. január 15. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET 159 BUDAPEST, PF. 551. TELEFON: 250 422 TELEFAX: 250 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu/ Ragadozómadarak mérgezése és védelme

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben