A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken"

Átírás

1 A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken december január

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ 7 SZEMÉLYES LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS Bevezetés A kutatás célja A kutatás módszertana A minta Eredmények Általános környezetvédelmi megközelítés Csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése Informáltság a projektről Egyéni vélemény a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséről 43 2 RÉSZ 55 TELEFONOS LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS Bevezetés Környezetvédelmi kérdések 57 3 RÉSZ 62 Döntéshozók megkérdezése 62 4 Mellékletek Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

4 A kutatás során 827 főt kérdeztünk meg a négy vizsgált településen. Válaszaik alapján a következő összefoglaló megállapításokat tehetjük: a megkérdezettek nem tudják pontosan, mit jelent az ISPA/Kohéziós Alap kifejezés, de mintegy 40%-uk hozzá tudja rendelni a szót a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítéséhez; a döntő többség (95%) hallott már arról, hogy nála is kiépül a szennyvízhálózat, legkevésbé Helvécia lakossága informált, de az ottani átlag is kimagaslóan jó (91%); általában véve arról szeretne az érintett lakosság mielőbb információt kapni, hogy mikor kezdődnek a munkák; a megkérdezések alapján a polgárok elsősorban a rácsatlakozás díjáról, a munkák megkezdésének időpontjáról és a beruházás költségéről szeretnének többet tudni; a beruházásról eddig kapott tájékoztatással a lakosság többnyire elégedetlen ; a legkevésbé a közlekedési korlátozások érdeklik a megkérdezetteket feltételezhető, hogy amint akuttá válik ez a kérdés, már nem lesznek ilyen elfogadóak; a megkérdezettek jelentős része szerint a beruházás a lakosság hozzájárulásából valósul meg (88%), részben EU-s támogatással (53%), részben pedig önkormányzati pénzből (43%); a lakosság nagy része rá kíván csatlakozni a hálózatra (82%), a legkevesebben Kecskeméten (74%), a legtöbben Ballószögön (95%) nyilatkoztak így; a megkérdezettek 20%-a úgy nyilatkozott, ismeri a fizetendő csatornadíj havi összegét, ami minden második válaszoló szerint nagyobb lesz az eddigi szállítási költségeknél; ugyanígy biztos emelkedésre számítanak a helyiek az elkövetkező években a szennyvíz havi díjának tekintetében (50%), de további 40% szerint valószínűleg nőni fog a díj; véleményünk szerint a megkérdezettek a beruházás előnyét még nem látják: a legfontosabbnak a lakosok nagy részének nem sokat mondó hozzájárul a környezet megóvásához állítást választották, míg a saját életükre kiváltó hatásokat nem tudták értékelni. A korosztályok szempontjából a leginkább tájékozottak és legelfogadóbbak értelemszerűen a középkorúak voltak, akik a háztartásukba várták a szennyvízhálózat kiépítését. A kevés fiatal (18-24 éves) akit meg tudtunk kérdezni, általában a szülői házban lakott, így nem nagyon

5 foglalkozott ezzel a projekttel. Érdekes ugyanakkor az idősek (60+) hozzáállása a témához, akik jellemzően öregnek érezték már magukat ahhoz, hogy belevágjanak ebbe a munkába. Így esetükben a témák iránti érdeklődés is szignifikánsan alacsonyabb volt a középkorúak körében mért értékeknél. Mi jut eszébe az ISPA szóról? (tud mondani valamit) Hallott-e a szennyvízhálózat kiépítéséről? (igen) Kecskemét Kerekegyháza Ballószög Helvécia 63% 6% 16% 33% 96% 93% 100% 91% Mikor kezdődnek a munkák? (tudja) 25% 60% 25% 26% Milyen forrásból önrész? 86% 92% 92% 85% Milyen forrásból EU támogatás? 76% 28% 38% 33% Milyen forrásból önkormányzati forrás? Milyen forrásból állami támogatás? 48% 32% 44% 41% 8% 19% 21% 8% Mennyire elégedett a tájékoztatással? 2,0 2,9 2,2 2,2 1 (átlag) Több információ beruházás költsége? Több információ közlekedési korlátozás? Több információ rákötés időpontja? Több információ rácsatlakozás díja? 87% 56% 37% 46% 41% 22% 17% 23% 74% 65% 73% 59% 85% 68% 59% 44% Rá kíván csatlakozni? (biztosan) 74% 89% 95% 87% Ismeri-e a bekötést követő díjat? (igen) 24% 15% 22% 14% 1 Átlag ötös skálán: 1=teljesen elégedetlen, 5= teljesen elégedett

6 Várhatóan a havi díj az eddigi költségekhez képest biztosan nő? A díj havi díja az elkövetkező években biztosan nő? Mennyire fontos a beruházás kényelmesebbé teszi a hétköznapokat? Mennyire fontos a beruházás csökkenti a szennyvíz költségét? Mennyire fontos a beruházás hozzájárul a környezet megóvásához? 20% 36% 47% 36% 45% 58% 50% 44% 21% 28% 28% 39% 18% 10% 22% 39% 54% 72% 67% 69% Mindezek alapján úgy véljük, hogy a nagyon pozitív rácsatlakozási hajlandóságot a további erőteljes kommunikációval kell és érdemes fenntartani. Az egyelőre érezhető pozitív hozzáállás azonban bármikor negatívvá válhat elegendő néhány véleményvezér a településen, aki megelégelte a kevés tájékoztatást, és máris futótűzként terjedhetnek a rémhírek. Véleményünk szerint, a fentiek alapján, akár minimális mennyiségű, de folyamatos informálással elérhető, hogy az amúgy kevés negatív hangvétel még tovább csökkenjen, a pozitívak pedig erősödjenek. A legfontosabb információk, melyeket a lakossággal mielőbb tudatni szükséges: a beruházások várható megkezdésének ideje, a munkálatok várható befejezése, a munkálatok idején a lakosok saját élete, életvitele hogyan és mennyire lesz akadályoztatva (és itt nem csak a közlekedési problémákra gondolunk, hanem pl. a ház előtti kertek felásására stb.), a költségek megoszlása és mértékének kommunikálása, a beruházó és a beruházásban résztvevők, többek között az ISPA/Kohéziós Alap megismertetése. Mindezek megtartása mellett, mivel a polgárok nagyon involváltak a témával kapcsolatban, úgy véljük elérhető a lakosok széleskörű tájékoztatása, a projekt pozitív fogadtatása, és a lakosok elégedettsége a beruházással kapcsolatosan.

7 1. RÉSZ SZEMÉLYES LAKOSSÁGI MEGKÉRDEZÉS

8 ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSA- TORNA- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT KI- ÉPÍTÉSÉNEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE A MEGKÉRDEZÉS HELYE: KECSKEMÉT, BALLÓSZÖG, HELVÉCIA, KEREKEGYHÁZA A MEGKÉRDEZÉS IDEJE: DECEMBER JANUÁR 7. A MEGKÉRDEZÉS MÓDJA: SZEMÉLYES INTERJÚ (F2F) A MEGKÉRDEZETTEK SZÁMA: 827 FŐ

9 1.1. Bevezetés A kutatás célja A Ferling PR & Communications Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Kecskemét város agglomerációjának csatornázási és szennyvízkezelési programja, PR és tájékoztatási tevékenység tender kertében közvélemény-kutatást végzett Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia lakossága körében abból a célból, hogy felmérje a lakosság környezetvédelmi témákkal, valamint a tervezett csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos véleményét, attitűdjeit. Az elsődleges cél tehát annak kiderítése volt, hogy a lakosságot mennyire foglalkoztatják az alábbi témakörök, milyen véleménnyel vannak róluk: a világ és közvetlen környezetünk környezeti állapota; napi környezetvédelmi tevékenységek, informáltság; a környezet megóvásának fontossága; illetve az ISPA/Kohéziós Alap ismertsége; a szennyvízhálózat kiépítési tervének ismertsége, lakossági fogadtatása; a Projekttel kapcsolatban mennyire ismerik, és hogyan fogadják a várható díjemelést; milyen a rákötési szándék; a projekttel kapcsolatos problémák, félelmek, kérdések összegyűjtése; a lakosság várható hozzáállása a munkálatokhoz. A tanulmány, mint kutatási jelentés a vizsgálathoz használt kérdőív szerkezetéhez hasonlóan épül fel, az abban elkülönülő témaköröknek megfelelő logikával tagoltan.

10 A kutatás módszertana A vizsgálatot Survey-módszerrel, azaz standardizált kérdéssorral, személyes megkérdezés technikájával végeztük Kecskemét, Ballószög, Helvécia és Kerekegyháza területén a felnőtt (18 évesnél idősebb) lakosság körében. A kérdőívet a Ferling PR készítette el Megbízó jóváhagyásával. A kérdőívben a személyes megkérdezés technikájának minden előnyét kihasználva a legtöbb kérdésfajta (eldöntendő kérdések, feleletválasztós kérdések, több válasz lehetőségét megadó kérdések, skálás értékeléssel megválaszolható kérdések, nyitott és félig nyitott kérdések) előfordult, így biztosítva a kutatás érvényességének kritériumait. A mérés érvényessége azt jelenti, hogy a kérdezés, adatgyűjtés során a kérdező személy és a válaszadó között kölcsönös megértés áll fenn, ami a kommunikáció során használt fogalmakat illeti. Így elkerülhetők az esetleges félreértések, és a kutatás eredményessége szempontjából biztosak lehetünk abban, hogy valóban azt mértük, amit eredetileg mérni szerettünk volna. A vizsgálat módszere alapján azt mondhatjuk, hogy a másik általában elvárt, a kutatással szemben állított szempont, a megbízhatóság kritériuma is teljesült. A megbízhatóság azt jelenti, hogy a vizsgálat elegendő mintaelemet vizsgált meg az alapsokaságból ahhoz, hogy a megfigyelésekből számított becsléseket az alapsokaságra vonatkoztathassa. A kérdőíves módszer megbízhatósága általában véve is magas, hiszen jellemzően nagy minta elemszámon végzik az ilyen felméréseket. A jelenlegi vizsgálat minta elemszáma 827 fő, amely esetében annak esélye, hogy a valóságos megoszlások és adatok eltérnek a mintában megfigyeltektől, azaz a mintavételi hiba mértéke alacsony, 95%-os szignifikancia szint mellett legfeljebb 3,5% 2. Természetesen a különböző almintán a hiba értéke egyre magasabb, hiszen minél kisebb almintákat vizsgálunk, az érték egyre nagyobb lesz. Így az egyes települések esetében a hibahatár mértéke a következő: Kecskeméten legfeljebb 5% (4300 fő) Kerekegyházán legfeljebb 6,5% (320 fő) Ballószögön és Helvécián legfeljebb 10% (225 illetve 301 fő). 2 A mintavételi hiba 50%-os megoszlás esetében a legnagyobb, tudniillik ilyenkor a legnagyobb a tévedés lehetősége. Az alapsokaságot tekintve ez a jelenlegi vizsgálat esetében tehát legfeljebb háromezer fő.

11 A minta A kutatás reprezentatív, egyszerű véletlen kiválasztás módszerével, 827 fős mintán készült. A reprezentativitás alapján az alapsokaság minden egyes elemének egyenlő esélye volt a mintába kerülni. A mintába került megkérdezettek kiválasztása úgy alakult, hogy az érintett települések minden, csatornázásra kijelölt utcájába elmentünk, s ott véletlen kiválasztással indulva, a piackutatásban használatos úgynevezett lóugrás módszerrel választottuk ki a megkérdezett háztartásokat. A minta statisztikai összetételét a következő táblázatban foglaltuk össze: A minta eloszlása fő % Nem Férfi Nő Életkor év év év Település Kecskemét Kerekegyháza Ballószög Helvécia Total tábla A minta statisztikai összetétele

12 A válaszadók mind 18 év felettiek voltak, akik semmilyen formában nem vettek vagy vesznek részt az ISPA/Kohéziós Alap-projektben (kettő megkeresett volt, aki benne volt a projektben, velük nem készült interjú). A három környező településen 5% alatti volt az elutasítás aránya, ami azt mutatja, hogy a lakosok igen involváltak a kutatási kérdésben. Kecskeméten ez az arány némileg rosszabb volt, ott megközelítőleg minden ötödik megszólított személy utasította vissza a válaszadást.

13 1.2. Eredmények Általános környezetvédelmi megközelítés 3 Ebben a fejezetben a lakosságnak a környezetről és a környezetvédelemről alkotott általános képét foglaljuk össze, valamint az általuk legfontosabbnak tartott problémákkal kapcsolatos társadalmi felelősségérzetüket vizsgáljuk meg. Korábbi nyilvános kutatásokból tudjuk, hogy a környezet- és természetvédelem az emberek számára elsősorban a hulladékkezelését jelenti ez alatt értjük a szemétszállítást, a veszélyes hulladékok kezelését, de pl. a szelektív hulladékgyűjtést is. A lakosság számára a környezetvédelem, mint fogalom nem feltétlenül azonos a szakemberek által használt kifejezéssel, általában az emberek a saját maguk világára, érzelmeire és értékeire vetítik ki a környezetvédelmet is. Ennek átlátása és megértése feltétlenül fontos a jelen kutatási adatok értelmezése előtt. Szintén fontos továbbá megérteni a környezetvédelemhez való hozzáállás pszichológiáját is. Ma nagyon divatos tevékenység a környezet védelme, így a polgárok is pontosan tudják, hogy egy olyan témáról van szó, ami mellé állni lehet, sőt illik. Magyarán: mindenki érzi és tudja, hogy társadalmi elvárás a környezetvédelem; ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezért vajmi kevesen tesznek is ténylegesen. Ehhez elég körülnézni az országban, vagy kimenni az utcákra. De érdekes meghallgatni azokat a véleményeket, amelyeket a megkérdezettek az interjúk alatt meséltek el spontán természetesen nem magukról, hanem a szomszédokról. Főleg a három környező településen volt általános, hogy mindenki arról panaszkodott, hogy a szomszédja nem szippantja ki szennyvízét, hanem azzal locsol nyaranta ezzel fertőzve egyrészről a talajt, másrészről elviselhetetlen bűzt teremtve az egész környéken. De volt olyan interjúalany Kecskeméten, aki a környezetvédelem fontosságáról beszélt, miközben a kerítése elé kettő használt akkumulátor volt ledobva a rengeteg kacat közé. 3 Az összes kérdéshez tartozó részletes táblázatok a Mellékletben találhatók!

14 Ezek mind-mind nagyon fontos mellékinformációk a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási eredményekhez, amelyek nélkül ugyanis azt hihetnénk, hogy Magyarország a környezetvédelem paradicsoma. Elsőként a környezet állapotáról kérdeztük az interjúalanyokat. Általános vélemény, hogy mindenki viszonylag jónak tartja a környezetét közvetlen lakókörnyezetében, ugyanakkor rossznak Magyarországon vagy a világ egészét tekintve. Jellemző adat, hogy a személyes megkérdezés során senki nem nevezte a 827 megkérdezett közül kiválónak a környezet állapotát Magyarországon vagy a világ egészét tekintve. Az ítéletet környezetünkről egy ötfokozatú skálán kellett megadni az iskolai osztályzatnak megfelelően úgy, hogy 1 jelentette a nagyon rossz, 5 a kiváló értéket. Ez alapján a környezet állapota ugyanolyan rossz Magyarországon, mint a világ egészén, és közepes szintre értékelték a közvetlen lakókörnyezetükben. 3,1 átlag 2,5 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Magyarországon világ egészén közvetlen környezetben 1. ábra Milyennek ítéli a környezet állapotát -n? N=827 fő Az értékeket megvizsgáltuk úgy is, hogy külön bontottuk a válaszokat nemi, életkori és lakhely szerinti különbségekre. Ez alapján átlag felett tartották jónak a környezetet Magyaror-

15 szágon a férfiak, a évesek, valamint kiugróan magasan értékben a Ballószögön és Helvécián lakók. Ez utóbbiak esetében az átlag 3,0 volt (szemben az összátlag 2,5-ével). Magyarországon TOTAL (fő) kiválónak nagyon jónak közepesnek rossznak rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 0% 7% 41% 37% 7% 2,5 7% NEM férfi 422 0% 9% 44% 35% 7% 2,6 6% nő 405 0% 5% 38% 39% 8% 2,4 9% ÉLETKOR éves 18 0% 0% 47% 40% 0% 2,5 13% éves 190 0% 11% 43% 37% 8% 2,6 1% éves 369 0% 8% 43% 37% 6% 2,6 7% 60 év felett 250 0% 4% 36% 38% 9% 2,4 13% LAKÓHELY Kecskemét 402 0% 2% 48% 32% 12% 2,4 5% Kerekegyháza 225 0% 2% 21% 68% 2% 2,2 7% Ballószög 100 0% 29% 37% 16% 6% 3,0 13% Helvécia 100 0% 16% 60% 9% 2% 3,0 12% 2. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát Magyarországon? Mindez a világ egészét tekintve úgy alakult, hogy kevesebben tartják jónak a környezet állapotát, viszont valamennyivel többen közepesnek így pontosan ugyanolyan átlagot ért el, mint Magyarország. Átlag felett tartják jónak a világ környezetét a év közöttiek, a ballószögiek és a helvéciaiak, viszont átlag felett tartják nagyon rossznak Kecskeméten. Ugyanakkor fontos információ az is, hogy a 60 év felettiek 26%-a, míg a helvéciaiak 30%-a nem tudott erre a kérdésre semmit se válaszolni.

16 világ egészén TOTAL (fő) kiválónak jónak közepesnek rossznak nagyon rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 0% 3% 44% 29% 9% 2,5 15% NEM férfi 422 0% 3% 47% 28% 8% 2,5 14% nő 405 0% 3% 42% 29% 9% 2,5 16% ÉLETKOR éves 18 0% 14% 30% 43% 0% 2,7 13% éves 190 0% 2% 49% 36% 9% 2,5 4% éves 369 0% 4% 47% 27% 9% 2,5 13% 60 év felett 250 0% 1% 38% 26% 9% 2,4 26% LAKÓHELY Kecskemét 402 0% 2% 31% 40% 15% 2,2 13% Kerekegyháza 225 0% 1% 75% 12% 2% 2,8 11% Ballószög 100 0% 8% 33% 33% 6% 2,5 19% Helvécia 100 0% 7% 40% 21% 2% 2,7 30% 3. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát a világ egészét tekintve? Bármilyen rossz is a világ és az ország környezeti állapota, azért saját kis környezetünket jobbnak és lakhatóbbnak ítéljük meg. Olyannyira, hogy ha minimálisan is, de elhangzottak olyan vélemények, amelyek kiválónak tartják a szűk pátriájuk környezeti állapotát. Átlag felett tartják azt kiválónak a legfiatalabbak (18-24 év közöttiek) vagyis ők még reménykednek egy szebb jövőben. Viszont átlag felett tartják nagyon rossznak a saját közvetlen környezetüket a kecskemétiek.

17 közvetlen TOTAL (fő) kiválónak jónak közepesnek rossznak nagyon rossz átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL 827 1% 29% 48% 15% 5% 3,1 3% NEM férfi 422 1% 32% 48% 14% 4% 3,1 1% Nő 405 0% 27% 47% 16% 6% 3,0 4% ÉLETKOR éves 18 6% 31% 43% 9% 0% 3,4 12% éves 190 2% 39% 41% 13% 4% 3,2 0% éves 369 0% 29% 51% 15% 5% 3,0 0% 60 év felett 250 1% 22% 49% 16% 5% 3,0 7% LAKÓHELY Kecskemét 402 1% 31% 37% 20% 8% 3,0 2% Kerekegyháza 225 0% 14% 69% 12% 1% 3,0 3% Ballószög 100 2% 43% 41% 8% 3% 3,3 3% Helvécia 100 0% 44% 49% 5% 0% 3,4 2% 4. tábla Milyennek ítéli a környezet állapotát közvetlen lakókörnyezetében? Viszonylag sokan (27% nagyon, további 27% meglehetősen) aggódnak a környezeti problémák miatt. Hogy mindez a valóságban hogyan testesül meg, a következő kérdéseknél látni fogjuk.

18 7% 4% 7% 27% 28% 27% nagyon meglehetősen közepesen kicsit egyáltalán nem NT/NV 2. ábra Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? N=827 fő A leginkább a 60 év felettiek, és a Kerekegyházán élők aggódnak a környezeti problémák miatt, ugyanakkor erős érdektelenség figyelhető meg ebben a témában a 25 év alattiak és a kistelepülésen élők körében. Ez a tendencia nem újdonság: tudjuk, hogy a környezetvédelem iránti érdeklődés a mi kultúránkban nyugatról terjed kelet felé, azon belül is a nagyvárosoktól a kistelepülések felé.

19 TOTAL (fő) nagyon meglehetősen közepes kicsit egyáltalán nem átlag nem tudja/ nincs válasz TOTAL % 27% 28% 7% 4% 3,7 7% NEM férfi % 26% 32% 7% 3% 3,7 7% Nő % 28% 24% 7% 4% 3,8 6% ÉLETKOR éves 18 0% 39% 27% 21% 0% 3,2 13% éves % 36% 26% 4% 1% 3,9 5% éves % 24% 35% 9% 3% 3,6 4% 60 év felett % 24% 19% 7% 7% 3,7 12% LAKÓHELY Kecskemét % 36% 27% 5% 4% 3,7 5% Kerekegyháza % 20% 12% 3% 3% 4,3 8% Ballószög 100 8% 21% 38% 19% 5% 3,1 10% Helvécia 100 2% 12% 56% 16% 5% 2,9 9% 5. tábla Ön személy szerint mennyire aggódik a környezeti problémák miatt? A környezetvédelemmel kapcsolatosan az általunk felsorolt lehetőségekkel az alábbi sorrendben éltek a megkérdezettek: zöldterület létesítése (virágok, fák, bokrok, füvesítés) mintegy 80%-ban; energiatakarékos háztartási készülékek vásárlása mintegy 40%-ban; energiatakarékos izzók (villanyégők) használata 39%-os arányban; házi/kerti komposztálással 25%-os arányban; a szelektív hulladékgyűjtéssel megközelítve 20%-os arányban; természetes anyagok használata 20%-os mértékben.

20 Talán néhány pontban vitatkozhatnánk az egyes értékekkel (pl. a kistelepülések esetén a szelektív hulladékgyűjtéssel), de mindenesetre a sorrend mutatja a környezetvédelem egyes pontjaihoz való hozzáállást lakossági szinten. Véleményünk szerint a korábban már tárgyalt társadalmi elvárásnak való megfelelési vágyat mutatja a következő kérdésre adott válasz is, ami alapján minden második polgár folyamatosan odafigyel napi tevékenysége közben a környezet védelmére. 2% 7% 37% 54% mindig esetenként soha NT/NV 3. ábra Napi tevékenysége közben tudatosan figyel-e környezete védelmére? N=827 fő Átlag felett állítják a 60 év felettiek (56%) és a kerekegyháziak (79%) azt, hogy mindig odafigyelnek a környezet védelmére. Viszont átlag felett mondják azt a évesek (13%), hogy sosem figyelnek erre oda. Talán megdöbbentő, hogy pont a fiatalok nem figyelnek erre, bár szerintünk ez inkább azt mutatja, hogy a fiatalok közelebb állnak ebben a témában az őszinte véleményalkotáshoz. Mindenesetre láthatjuk, hogy a lakosok pozitívan fogadnak minden olyan kezdeményezést, amelynek zászlaján a környezetvédelem áll. Ugyanígy jó eredményeket ért el az, hogy mennyire figyelnek oda a megkérdezettek a Földdel kapcsolatos környezeti hírekre.

21 2% 4% 47% 47% mindig esetenként soha NT/NV 4. ábra Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra? N=827 fő TOTAL (fő) mindig esetenként soha nincs válasz TOTAL % 47% 2% 4% NEM férfi % 45% 1% 4% nő % 50% 2% 4% ÉLETKOR éves 18 29% 58% 0% 13% éves % 49% 1% 1% éves % 51% 2% 3% 60 év felett % 41% 3% 8% LAKÓHELY Kecskemét % 62% 2% 2% Kerekegyháza % 21% 1% 3% Ballószög % 49% 5% 13% Helvécia % 47% 2% 5% 5. tábla Odafigyel-e a Földünk környezeti állapotáról szóló hírekre, tudósításokra?

22 Nagyon érdekes kérdés volt a következő, ahol azt kellett kiválasztani a megkérdezetteknek, hogy melyik fontosabb az alábbi négy jellemző közül: a termék megbízhatósága, a termék olcsósága, a termék környezetbarát jellege, valamint a termék minősége. Részben meglepetés, részben nem, hogy a legfontosabb a termék minősége lett, a legkevésbé fontos pedig az, hogy a termék olcsó legyen. Egyrészről furcsa az eredmény egy olyan országban, ahol a kereskedelmi márkák részaránya dinamikusan emelkedik, ahol gombamód szaporodnak az újabbnál újabb filléres diszkontok, ahol az akciós termékek elfogadottsága 88%-os, és a végtelenségig folytathatnánk a sort. Az Élelmiszer című szaklap decemberi számában azt olvashattuk, hogy a fejlődés ellenére a magyar piac még mindig szélsőségesen árérzékeny és a fogyasztói elégedettség más szempontjai kevésbé fontosak. A magyar fogyasztók márkák iránti lojalitása még a kelet-közép-európai átlagtól is messze elmarad. Mégis, mi magyarok, ahol csak lehet, titkoljuk, hogy fontosnak tartjuk az olcsóságot, hogy nem engedhetjük meg magunknak az átlagnál magasabb árat, sőt gyakran még az átlagosat sem. Mégis másnak, gazdagabbnak szeretnénk mutatni magunkat, és eltitkoljuk az idegen kérdezőbiztos előtt, hogy ha nem is szeretjük, de kényszerűségből elfogadjuk az olcsóságot, és nem nézzük a minőséget. Egyedül Ballószögön és Helvécián vélték úgy a megkérdezettek, hogy az, hogy a termék olcsó, fontos szempont a vásárlásnál, és az összátlag 3,7-es értékével szemben 4,3-es fontosságot tulajdonítottak neki.

23 3,7 4,3 átlag 4,5 4,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 jó minőségű legyen környezetbarát legyen megbízható legyen olcsó legyen 5. ábra Mennyire fontos Önnek egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor, hogy? N=827 fő Vegyes képet mutat annak megítélése, hogy ki a felelős a környezet megóvásában. Érdekes, hogy a két fő-felelősnek a mindenkori kormányzat mellett az üzleti szférát találták a megkérdezettek, míg azonos eredménnyel állnak mögöttük a helyi önkormányzat és a lakosság. 3,3 4,2 átlag 3,9 4 4,2 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mindenkori kormány helyi önkormáyzat lakosság üzetli szféra civil szervezetek 6. ábra Ön szerint a környezetünk megóvásában mennyiben felelős a? N=827 fő

24 A nyolcadik kérdésben a környezet védelmében létrejött kezdeményezések fontosságát osztályozták a megkérdezettek szintén ötfokozatú skálán. A válaszadók fontosnak (4,3) tartják ezeket a kezdeményezéseket: 36% nagyon fontosnak, további 48% pedig fontosnak. Átlag felett tartották fontosnak a kerekegyháziak, míg átlag alatt a Helvécián lakók. TOTAL (fő) nagyon fontos fontos közepesen fontos kevéssé fontos egyáltalán nem fontos átlag nincs válasz TOTAL % 48% 4% 3% 1% 4,3 7% NEM férfi % 50% 4% 2% 1% 4,3 7% nő % 47% 4% 4% 0% 4,3 8% ÉLETKOR éves 18 28% 41% 0% 0% 0% 4,4 30% éves % 52% 3% 3% 0% 4,3 1% éves % 50% 6% 3% 0% 4,3 5% 60 év felett % 45% 3% 3% 2% 4,2 15% LAKÓHELY Kecskemét % 50% 6% 1% 0% 4,3 5% Kerekegyháza % 50% 0% 0% 0% 4,5 6% Ballószög % 46% 5% 8% 0% 4 17% Helvécia % 40% 7% 12% 2% 3,9 9% 6. tábla Ön mennyire tartja fontosnak a környezetünk védelme érdekében létrejött kezdeményezéseket? Az eddigi környezetvédelmi kérdésekre adott válaszokat gyengíti és az általunk felvázolt kutatói szkepticizmust erősíti az, hogy a megkérdezettek alig 4%-a vett már részt többször is valamilyen környezetvédelmi eseményen, további 2% pedig egyszer (ez mindösszesen 52 fő a 827-ből), a fennmaradó 87% soha. 6% pedig nem válaszolt erre a kérdésre.

25 6% 4% 2% 88% több alkalommal egyszer soha NT/NV 7. ábra Részt vett-e már valamilyen környezetvédelmi eseményen, rendezvényen? N=827 fő Átlag felett vettek részt sokszor a kecskemétiek környezetvédelmi rendezvényen, de például a év közöttiek közül senki sem vett részt több alkalommal is. A felsorolt események listája elég széleskörű, de egy-két kivétellel mind a gyerekekhez vagy az iskolához kötődnek. Ilyen kivétel pl. az autómentes nap, amit az 52 válaszadó 16%-a (8 fő) jelölt meg. A leggyakoribb rendezvény azonban mégsem ez, hanem 29%-os (15 fő) arányban említett valamilyen iskolai rendezvényt, míg 12% (5 fő) említette a parkgondozást. További spontán említett rendezvények: etológus előadás (1 fő) gyerekpályázat (1 fő) helyi rendezvény (2 fő, Helvécia) honvédségi rendezvény (2 fő) játszótérépítés, -gondozás (1 fő) képviselővel megbeszélés (1 fő) közgyűlés (1 fő) lakossági fórum (1 fő) lomtalanítás (2 fő) média által szervezett rendezvény (1 fő)

26 óvodai rendezvény (1 fő) papírgyűjtés (2 fő) pedagógusként iskolai eseményen (1 fő) szemétgyűjtés (2 fő) temetőgondozás (2 fő) elemgyűjtés (1 fő) parlagfű irtás (1 fő). Ezek mellett megneveztek olyan érdekes rendezvényeket is, amelyeket a válaszadó otthon rendezett, vagy amelyik úgy rémlik neki, hogy környezetvédelmi volt.

27 1.3. Csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése Informáltság a projektről A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítése és az azzal kapcsolatos információk már egyértelműen konkrétabb témának tűntek a megkérdezettek szemében, olyannyira, hogy sokan igen részletesen fejezték ki véleményüket a kérdésekkel kapcsolatban. Nézzük mindezeket különkülön. Az ISPA/Kohéziós Alap ismerete nem volt általános, bár az Alap kifejezés segített egy kicsit a meghatározásban. A leginkább Kecskeméten tudták valamihez kötni a kifejezést, de így is az összes megkérdezett több mint 60%-ának semmi nem jutott eszébe az ISPA/ Kohéziós Alap szavakról. 3% 38% 59% semmi beruházó nincs válasz 8. ábra Mi jut eszébe arról a szóról, hogy ISPA/Kohéziós Alap? N=827 fő A megkérdezettek mintegy 38%-a tudott mondani valamit a kérdésre, amit az ábrán összesítetten beruházóként jelöltünk. Azért döntöttünk ezen elnevezés mellett, mert aki tudott egyáltalán valamit mondani, azok mind arra gondoltak, hogy egy beruházási alapról van szó.

28 A megfogalmazások igen széles palettán futottak: a többség az EU-hoz kötötte, de voltak olyanok is, akik egyszerűen beruházási alap -ként, pénzt adó alapként, EU beruházási alapként definiálták az ISPA/Kohéziós Alapot. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a válaszadók közül senki sem tudta pontosan vagy jól definiálni az ISPA/Kohéziós Alapot. A legtöbben Kecskeméten ismerték tehát beruházóként, de Helvécián is tízből három válaszoló tudott valamit az ISPA/Kohéziós Alapról. Ugyanakkor pl. Ballószögön igen minimális volt az ismertség: ott a megkérdezettek alig 6%-a tudott erre a kérdésre érdemben válaszolni. Nemi megoszlás alapján a férfiak (42%) közül valamennyivel többen rendelkeztek információval az alapról, mint a nők (34%). Értelemszerűen a beruházással foglalkozók azok, akik többé-kevésbé figyelemmel kísérik az eseményeket, így ez lehet az oka annak, hogy a középkorú népesség (25-39 és a évesek) tagjai viszonylag magas arányban, szinte minden második megkérdezett hallott már valamit az ISPA/Kohéziós Alapról. TOTAL (fő) semmit (%) beruházó (%) nem tudja/ nincs válasz (%) TOTAL % 38% 3% NEM férfi % 42% 1% nő % 34% 4% ÉLETKOR éves 18 72% 28% 0% éves % 49% 3% éves % 44% 2% 60 év felett % 23% 3% LAKÓHELY Kecskemét % 63% 1% Kerekegyháza % 6% 5% Ballószög % 16% 3% Helvécia % 33% 2% 7. tábla Mi jut eszébe arról a szóról, hogy ISPA/Kohéziós alap?

29 Lényegesen megnyugtatóbb képet mutat az, hogy mennyien tudnak arról, hogy kiépítik a szennyvízhálózatot az utcájukban. Bátran mondhatjuk, hogy a lakosok tisztában vannak a várható beruházással, s tudják, hogy hamarosan csatornázás lesz náluk. Viszont az is igaz, hogy igen kevés információval rendelkeznek a projekttel kapcsolatban, s sokakat felzaklatott, hogy a munka megkezdésének időpontjáról senki nem mond nekik semmi konkrétumot. 3% 2% 95% igen nem nincs válasz 9. ábra Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? N=827 fő Az egyes kvóta szerinti bontásban sem tudunk lényeges különbségeket tenni, bár kiemeljük, hogy pl. Ballószögön egy olyan válaszadóval sem találkoztunk, aki ne hallott volna a csatornázás híréről. Ebből a szempontból a leggyengébben Kerekegyháza és Kecskemét teljesített, de ezen településeken is bőven 90% feletti a projekt ismertsége. A nemek körében semmilyen statisztikai hibahatár felett levő különbség nincs a csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének ismertségében, de ugyanez mondható el a kor szerinti megoszlás esetén is itt csupán annyit érdemes megjegyezni, hogy a legkisebb értéket a 60 év felettiek körében mértünk (93%).

30 TOTAL (fő) igen nem nem tudja/ nincs válasz TOTAL % 3% 2% NEM férfi % 4% 2% nő % 3% 1% ÉLETKOR éves % 0% 0% éves % 3% 2% éves % 2% 1% 60 év felett % 6% 2% LAKÓHELY Kecskemét % 3% 1% Kerekegyháza % 4% 3% Ballószög % 0% 0% Helvécia % 5% 5% 8. tábla Hallott-e arról, hogy utcájában hamarosan kiépítik a szennyvízhálózatot? A legnagyobb problémánk a terepmunka során a következő kérdéssel volt. A lakosság érezhetően bosszúsan és feszülten fogadja, hogy miközben már állításuk szerint több éve fizetik a Lakáskasszának a részleteket, addig szinte semmilyen információt nem kapnak arról, hogy mikor is kezdődnek a munkák. Ennek eredményeképpen a megkérdezettek 65%-a nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy tudja-e, várhatóan mikor kezdődnek a munkák. Az eredmény ugyanakkor egy településnek, Kerekegyházának köszönhető, ahol kiugróan sokan feltételezték, hogy mikor is kezdődik a munka e nélkül lényegesen rosszabb lett volna az arány, ugyanis a másik három településen a tudatlanság foka egyformán gyenge volt. A munkák megkezdésének időpontjával kapcsolatos információ-hiány talán az egyik legjelentősebb eleme annak, hogy az emberek elégedetlenek a tájékoztatással. Mindez egész egyszerűen visszavezethető a saját életvitelükre. Ugyanis tisztában vannak azzal, hogy a munka jelentősen felborítja majd az életüket, főleg a hétköznapjaikat. Egyesek arra panaszkodtak, hogy

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Közvélemény-kutatási jelentés

Közvélemény-kutatási jelentés Közvélemény-kutatási jelentés Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KÉ 9253/2010. Készítette: Ferling PR 2010. augusztus 25. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban

A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült:. augusztus A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. augusztusában

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére Közép-európai közvélemény: A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2001. október

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május

Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült: 2008. május Kutatás a lakosság körében a nem szociális célú bérlakás építés megítéléséről Készítette: Aktuális Kft. Készült:. május A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. májusában

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember Budapest, 2000. november 1 Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat

2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat 2. Az állampolgárokra vonatkozó vizsgálat Az állampolgárokra - azaz azon állampolgárokra, akik nem ügyfelei a Hivatalunknak - vonatkozó omnibuszos kutatás lefolytatására a Marketing Centrum Országos Piackutató

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben