TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály"

Átírás

1 TANMENET BIOLÓGIA 7. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003

2 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ KISSNÉ GERA ÁGNES szakvezetõ tanár, szakértõ COPYRIGHT MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003

3 BEVEZETÕ A tanmenet a kerettanterv alapján összeállított A természetrõl tizenéveseknek tankkönyvcsalád Biológia 7-8. évfolyam tantervének az Életközösségek és rendszertan címû tananyagához készült. Követi a Kiadó 7. osztályos tankönyvcsaládjának anyagelrendezését és órafelosztását. Tartalmazza a Biológia 7. osztály tanításának célját, a témakörök követelményeit, elõzményeit és a tantárgyak közti kapcsolódás lehetõségeit. A legfontosabb ismereteket (tények, fogalmak, folyamatok,, gyakorlatok) és a megismerés során alkalmazható tanulói tevékenységeket, eszközöket tanítási órákra bontva mutatja be. A fogalmak elsõ megjelenését dõlt betûvel, ismétlõdésüket (bõvülés, alkalmazás) normál betûvel jelzi. A folyamatok, közül csak a legfontosabbakat emeli ki. A tanulói képességfejlesztés tevékenységeit az eszközökkel összekapcsolva jeleníti meg. Mivel a szövegfeldolgozás, ábra- és képelemzés, valamint a munkafüzeti feladatadás minden órán általános, csak ott jelöli, ahol ez kiemelten hangsúlyossá válik. A videó és a diaképek anyagának csak a lehetõségét jelöli, mert ezek katalogizálása az iskolában rendkívül eltérõ. A helykihagyás azonban lehetõvé teszi a helyi adottságok szerinti kiegészítést. A szakirodalmat a tanulók számára az évfolyamhoz ajánlja, mivel egy-egy könyv több óránál hasznosítható. Nem ad teljes képet a felhasznált anyagról, csupán az újakról tájékoztat. Az éves órakeret felosztása Évi óraszám 2 óra/hét, illetve 1,5 óra/hét, 37 hét = 74 óra (56 óra) Témakör Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés Ellenõrzés Összóraszám Év eleji ismétlés 2 2 I. Az élõlény környezete és az életközösségek II. A forró éghajlati övezet élõvilága III. A mérsékelt éghajlati övezet élõvilága IV. A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tenger élõvilága V. Az élõlények rendszerezése Év végi ismétlés 2 2 Összóraszám Ajánlott irodalom Attenborough, David Az élõvilág atlasza. Geoholding Rt., Attenborough, David. Az élõ bolygó. Novotrade, Bp., Brehm, Alfred Az állatok világa I IV. Bibliotheca, Bp., Dr. Jékeli Endre Fogakkal és karmokkal. Natura, Bp., Csókásiné Horváthné Jámborné Kissné Biologika. Mozaik Kiadó, Szeged, Peterson Mountfort Hollouh Európa madarai. Gondolat, Bp., Polunin, O. Európa fái és bokrai. Gondolat, Bp., Uránia Állatvilág I V.; Uránia Növényvilág I III. Gondolat, Bp. Az állatvilág enciklopédiája Helikon Kiadó, Bp. Scott, Michael Ökológia. Holló és társa, Kaposvár, Bramwell, Martyn Az állatok környezete. Helikon Kiadó, Bp., Fák Kertben, parkban és a szabad természetben. Magyar Könyvklub, Bp., Ralphstone, Angelica A világ legszebb nemzeti parkjai. Könyvmíves Kiadó, Bp., A Szemtanú sorozat tagjai. Park Kiadó, Budapest. A Mi micsoda? sorozat tagjai. Tessloff és Babilon Kiadó (Az esõerdõ, A sivatagok, A sarkvidékek, Emberszabású majmok) 3

4 Jelmagyarázat vizsgálódás, megfigyelések anyagai diakép eszközök a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez élõ természetbõl hozott anyag folyamatok Falikép-sorozat a Természetismeret, és a Biológia és Egészségtan tanításához (Comenius Kiadó, Pomáz, vagy bármely régi falikép) modell munkafüzet preparátum (szárított, tartósított készítmények) térkép tankönyv ábrái, képei Transzparenssorozat a 4 7. osztályos Környezetismeret és a Biológia anyagának tanításához Transzparenssorozat a 7., 8. osztály és a Biológia tanításához (OOK. Veszprém ) videófilm munkáltató óra ismétlés, ellenõrzésre felhasznált óra kiegészítõ anyag 4

5 TANMENET Életközösségek, rendszertan Cél Felébreszteni a tanulók érdeklõdését hazánk és a távoli tájak életközösségeinek élete iránt. Tudatosítani, hogy a különbözõ életközösségek a bioszféra részei. Megláttatni az életközösségek változatosságát, szépségét úgy, hogy a tanulók azok elkötelezett védelmezõi legyenek. Megalapozni a tanulók ökológiai szemléletét. Felismertetni az emberiség által okozott környezeti károkat és a további pusztulás megfékezésének lehetõségeit. Olyan tanulói magatartás kialakítása, melyet a környezetkárosítás elhárításában való aktív részvétel igénye jellemez. Biztosítani a természettudományos megismerési módszerek elsajátítását és gyakorlását. Lehetõséget teremteni a tanulói képességek sokoldalú fejlesztésére. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Óra Tananyag Jellemzõk Fogalmak Mit tanultunk hazánk életközösségeirõl? A hazai erdõségek, füves puszták kialakulása, környezeti feltételeik, földrajzi helyük. A vizek vízpartok sajátos életfeltételei. Ezen életközösségek megismert élõlényeinek külleme, testfelépítése, életmódja, egyedfejlõdése, szerepük az életközösségben. Táplálkozási láncok. Az életközösségek jelentõsége a bioszférában, veszélyeztetettségük, védelmük. Gyökérzet fõ, mellék. Szár lágy, fás. Levél egyszerû, öszszetett, fõeres, mellékeres. Virág, virágzat porzós, termõs, barka-, tobozvirágzat. Termés csonthéjas, makk. Gomba, moha, haraszt, nyitvatermõ, zárvatermõ. Egyszikû, kétszikû. Puhatestû, ízeltlábú, rovar, bogár, gerinces, hal, kétéltû, hüllõ, madár, emlõs. Húsevõ, ragadozó, növényevõ, kérõdzõ, mindenevõ, rágcsáló. Megporzás, megtermékenyítés, termésfejlesztés. Átalakulásos, átalakulás nélküli fejlõdés. Életfeltételek az élõlények elõfordulása. Környezeti tényezõk az élõlények alkalmazkodása. Életmód szervezet. A szervek felépítése mûködése. A fajok helye a táplálkozási láncokban szerepük az életközösségben. Emberi tevékenység az életközösségek változása. A fajok, élõlénycsoportok jellemzése, magyarázata, bizonyítása példákkal. Csoportosítás, rendszerezés. Növények, állatok felismerése, megnevezése. Ábrázolás, kiegészítés, példák keresése. Indoklás, ítéletalkotás. Herbáriumi példányok, kitömött állatok, vázkészítmények. I. AZ ÉLÕLÉNYEK KÖRNYEZETE ÉS AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK Követelmény A tanulók ismerjék meg a környezeti tényezõket, azok hatásait az élõlényekre, lássák az élõlény tûrõképessége és elõfordulása közötti et, ismerjék fel az egyes életközösségek faji összetételének, térbeli elrendezõdésének hasonlóságait és különbségeit, tudják, melyek az élõlények közötti kölcsönhatás leggyakoribb formái, és mi azok jelentõsége az életközösségekben, ismerjék fel az életközösségek változásának típusait, okait, sajátítsák el az egyes táplálkozási szintek jellemzõit, lássák azok szerepét az anyag- és energiaforgalomban, ismerjék meg az élõvilágot, az emberiséget fenyegetõ veszélyeket, azok következményeit, megelõzésük lehetõségeit, 5

6 legyenek érzékenyek a környezet változásai iránt, tudatosuljon bennük, hogy felelõsek saját életük és környezetük állapota iránt, vegyenek aktívan részt a környezet védelmét szolgáló cselekvési programokban, szerezzenek megfelelõ jártasságot a vizsgálódásokban, kísérletekben és a szakirodalom használatában, ismerjék meg és gyakorolják az önálló tanulási módszereket. Elõzmény Természetismeret 6. élõhely, környezeti igény, életközösség víz-vízpart, erdõ, füves területek, táplálkozási lánc, természetvédelmi terület, nemzeti park. Óra Tananyag Jellemzõk Fogalmak 3. Az élõlény és környezete Az élõlény környezete és életfeltételei. Élettelen környezeti tényezõk a vízben és a szárazföldön. Jelentõségük az élõlény életében. Élõhely, környezeti tényezõk, tûrõképesség, tágtûrésû, szûktûrésû, környezet, életfeltétel. Élõ környezeti tényezõk élettelen környezeti tényezõk. Környezet az élõlény életmûködései tûrõképesség. Az élõlény környezeti igényei elõfordulás. A vízi, szárazföldi élõhely A környezeti tényezõk csoportosítása. Megfigyelés. Ábraelemzés. 4. Életközösség Az életközösség szerkezete, térbeli elrendezõdése. Kölcsönhatások az élõlények között, a versengés okai, következményei. Az életközösségek változásai. Életközösség (társulás), versengés, táplálkozási kapcsolatok. Környezeti tényezõk az életközösségek szerkezete, változásai. Korlátozott életfeltételek versengés a fajok életképessége. Táplálkozási kapcsolat az élõlények egyedszáma. Környezetszennyezés az életközösség szerkezeti változása. Az életközösségek hasonlóságainak, különbségeinek feltárása. feltárása. Következtetés. Ábraelemzés. 5. Anyagforgalom az életközösségben Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben. A táplálkozási szintek jellemzõi és szerepük az életközösségekben. Az életközösség anyagforgalmának törvényszerûségei. Az emberi beavatkozás következményei az életközösségekben. Táplálkozási lánc, táplálékhálózat, termelõk, fogyasztók, elsõdleges, másodlagos, harmadlagos fogyasztók, csúcsragadozók, lebontók, táplálkozási piramis, anyagforgalom. Az anyagok áramlása, átalakulása a táplálkozási szintek között. Termelõk fogyasztók lebontók. A táplálék mennyisége a táplálkozási szint egyedszáma, össztömege. Emberi beavatkozás az életközösség változása. Analízis. Szintézis. Általánosítás. Ábraelemzés. Ok-okozati feltárása. 6. Mi lesz veled emberiség? A Föld globális problémái. A népességrobbanás következményei. Az anyag- és energiaválság okai és következményei, megfékezésének lehetõségei. Az ózonpajzs pusztulásának, az üvegházhatás fokozódásának okai, következményei és megfékezése. Üvegházhatás. Túlnépesedés élelmiszerválság. Pazarló fogyasztás anyagés energiaválság a hulladék növekedése. Légszennyezés az ózonpajzs vékonyodása a káros sugárzás nõ bõrrák. Légszennyezés a CO 2 koncentráció nõ üvegházhatás globális felmelegedés. Környezetszennyezés az élõvilág pusztulása. Ábraelemzés. Lényegkiemelés. Ok-okozati megláttatása. Következtetés. Gyûjtõmunka. Problémafelvetés. Vita. 6

7 7. Megfigyelések, vizsgálódások Feladatértelmezés, problémafelismerés, megoldás. Vizsgálódások tapasztalatainak értelmezése, következtetések megfogalmazása. Jegyzõkönyvkészítés. Gyûjtõmunka. Balesetmentes eszközhasználat. A kiválasztott feladatok anyagai,. II. A FORRÓ ÉGHAJLATI ÖVEZET ÉLÕVILÁGA Követelmény A tanulók ismerjék a trópusi esõerdõk, a trópusi lombhullató erdõk, a szavannák és a sivatagok földrajzi helyét, éghajlatát, talaját; legyenek képesek a hazai és a forróövi erdõk és füves területek hasonlóságainak és különbségeinek a megállapítására; tudják a forró övezet életközösségeihez tartozó jellemzõ fajok nevét, küllemét, életmódját és egyedfejlõdését; állítsanak össze a megismert fajokból minél több táplálkozási láncot; ismerjék a megismert élõlénycsoportok közös jellemzõit, és legyenek képesek a közös tulajdonságok alapján a fajokat rendszerezni; értsék az élõlények alkalmazkodását a környezethez, lássák a környezet szervezet életmód összefüggéseit; ítéljék meg reálisan a távoli tájak kultúrnövényeinek értékét és szerepét az embeekr táplálkozásában; lássák az életközösségek szerepét, fennmaradásuk fontosságát; értsék az elsivatagosodás veszélyeit; tudják az esõerdõk és füves területek pusztulásának okait és következményeit; lássák be az életközösség további pusztulásának megakadályozására tett intézkedések fontosságát; legyenek képesek ismeretterjesztõ könyvek segítségével élményszerû kiselõadást készíteni. Elõzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. Az idõjárás és az éghajlat elemei. A virágos növény szerveivel kapcsolatos ismeretek. A háziállatok és a ház körül élõ állatok testfelépítése és életmódja. Az ízeltlábúak, rovarok, gerincesek, madarak, emlõsök közös tulajdonságai. Természetismeret 6. Éghajlat, éghajlati övezetek. A tölgyerdõk és füves puszták külleme és környezeti tényezõi. Az erdõ, víz, vízpart, füves területek élõlényeinek testfelépítése, életmódja. A pókok, hüllõk közös tulajdonságai. A madarak és emlõsök kisebb csoportjainak jellemzõi. Biológia 7. Az életközösségek jellemzõi, anyagforgalma. Földrajz 7. Távoli földrészek éghajlata, talaja, természetes növénytakarója és állatvilága. 7

8 8. Trópusi esõerdõk 9. Amazónia varázslatos állatvilága 10. A kivilágosodó erdõk Esõerdõ Forró éghajlati övezet, egyenlítõi éghajlat. Egyenlítõ menti elhelyezkedés. Tápanyagszegény talaj. Fajszegény cserje- és gyepszint, 60 méterre is megnövõ fák, több lombkoronaszint, örökzöld lombozat, törzsön nyíló virágok. Liánok a talajban gyökerezés, hoszszú, csavarodó szár, a fák koronájában elhelyezkedõ lombozat. Fán lakó növények a fák törzsén, ágain megtelepedõ szervek, tápanyagfelvétel a levegõ páratartalmából és a csapadékból, valamint a korhadékból. Kolibrik Apró test, színes és csillogó tollazat, gyenge lábak, hoszszú, keskeny szárny, hosszú, csõszerû csõr, vályú alakú nyelv. Bõgõmajmok Gömbölyû fej, elõretekintõ szem, kis törzs, hosszú fogófarok és fogóvégtag, körmök. Jaguár 1,5-2 méter hosszú, test, erõs törzs, rövid végtagok, hosszú farok, sárga alapon fekete foltos bunda, gömbölyû fej. Trópusi lombhullató erdõ Forró éghajlati övezet, szavanna (trópusi monszun) éghajlat. Esõerdõvel szomszédos térségekben való elõfordulás. 40 m-nél alacsonyabb, többnyire lombhullató fák, gyér lombkoronaszint, dús gyep- és cserjeszint. Csimpánz Nagy test, dús fekete szõr- Esõerdõ, örökzöld, törzsönvirágzás, palánkgyökér, liánok, fán lakó növények. Gerinces, emlõs, madár, macskaféle, ragadozó, mancs, fogófarok, fogóvégtag, táplálkozási lánc. Trópusi lombhullató erdõ, gerinces, emlõs, majom, emberszabású majom, hüllõ, szarupáncél, úszóláb, fogóvégtag. Emberi tevékenység az élõvilág kipusztulása. Földrajzi fekvés éghajlat növényzet. A talaj tápanyagtartalma a csapadék mennyisége, a fák növekedési üteme, a fák gyökereinek elhelyezkedése. Éghajlat a fák fajgazdagsága, sûrûsége és magassága, a levelek külsõ megjelenése, a lombváltás módja. A lombkorona záródása fényviszonyok a cserjeés gyepszint alakulása. A fény mennyisége fán lakó és kúszó életmód. A ragadozók zsákmányszerzése. A repülõ életmód a szárnyak felépítése, testméret. Kapaszkodás szem, testméret, farok, végtagok. A táplálék anyaga táplálkozási mód a táplálékszerzõ szervek felépítése. Ragadozó életmód érzékszervek, ragadozó szervek. Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben betöltött szerep. Gazdag növényzet nagy faj- és egyedszámú állatvilág. A hüllõk és emlõsök egyedfejlõdése. Kíméletlen vadászat az állatfajok kipusztulása. Földrajzi fekvés éghajlat növénytakaró. Száraz évszak a lombkoronaszintek száma, a fák magassága. A lombkorona záródása fényviszonyok cserje- és gyepszint. Térképi azonosítások, megfigyelések. Diagramok, ábrák Éghajlat, növényzet jellemzése. felismerése, Az esõerdõ és a tölgyerdõ összehasonlítása; azonosságok és különbségek megállapítása. Rajzos ábrázolás a liánok, az esõerdõ szerkezete. Faji jellemzõk összegyûjtése. Képek, folyamatábrák megfigyelése, A mindenevõés ragadozó fogazat Csõr, zápfogak rajzolása. Táplálkozási kapcsolat felismerése, szabályalkotás. Élõlények megnevezése, csoportosítása, rendszerezése. Térképi tájékozódás. Az erdõtípus szerkezetének, az állatfajok küllemének leírása. Ábra-, diagram- és képelemzés. magyará- iszalag csavarodó szára fogak, koponyák, csontváz 11, 12 8

9 11. Fûtenger a trópusokon 12. Állatsereglet a szavannán zet, csupasz tenyér és talp, hiányzó farok, megnyúlt végtagok, fogásra alkalmas kéz és láb, körmök, kifejezõ arcjáték. Nílusi krokodil 6 méteres, gyíkszerû test, barnászöld szín, szarupikkelyes bõr, fejtetõn elhelyezkedõ orr- és szempúp, rövid végtagok, oldalról lapított farok. Szavanna Szavanna éghajlaton alacsony vagy magas fûfélék, facsoportok vagy magányos fák. Humusztartalmú talaj. Majomkenyérfa Rövid, vastag törzs, terebélyes korona, ritka lombozat, nagy virágok, termések. Akáciák Alacsony törzs, lapos korona, összetett levelek, tövises ágak, színes virágok, hüvelytermés. Strucc Nagy termet, hosszú nyak és hátsó végtag, futóláb, Ý barnásszürke, Þ fekete, fehér dísztollakkal, kékesszürke vagy vörös nyak, lábszár, láb. Csíkos gnú A nagy test, farok felé lejtõ hát, sötét keresztsávok a test elején, oldalra hajló tülkös szarv, karcsú, páros ujjú patás végtag. Zebrák A lónál kicsit kisebb test, fekete-fehér csíkos, rövid szõrzet, felálló sörény, hosszú, páratlan ujjú patás végtagok. Oroszlán 2 m hosszú test, sárgásbarna, rövid szõrzet, farokbojt, Þ-en sörény, hosszú farok, rövid végtagok. Szavanna, törzs, ágak, korona, összetett levél, tövis, hüvelytermés, madarak, fészekhagyó fiókák. Tülkös szarv, páros ujjú patás láb, összetett gyomor, kérõdzõ, növényevõ, páratlan ujjú patás láb, ménes, sörény, macskaféle, mancs, ragadozó. Úszás végtagok, farok, érzékszervek. Ragadozó életmód kültakaró, mozgásszervek, érzékszervek, ragadozó szervek. Gumós zápfog mindenevés. Utódok fejlettsége ivadékgondozás. Földrajzi elhelyezkedés éghajlat növénytakaró. Szavannatûz, legelés a növények alkalmazkodása. Emberi tevékenység zsugorodó élõhely, pusztuló élõvilág. A kéreg szerkezete hõszigetelés. A csapadék mennyisége, eloszlása a növények alkalmazkodása (gyökérzet, törzs, levelek, lombhullatás). Termet testtömeg mozgásszervek a mozgás módja. Környezet kiváló érzékszervek, gyors mozgás. A fajok csoportosulása kölcsönös elõny. A táplálék mennyisége egyedszám. Mozgásszerv mozgás. Táplálkozás fogazat. Az életfeltételek változása vándorlás. Környezet a kültakaró színe, mintázata, mozgás, érzékszervek. Csoportos életforma védelem, táplálékszerzés. Ragadozó életmód mozgásszervek, érzékszervek, fogazat. Az utódok fejlettsége ivadékgondozás. Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben betöltött szerep. zata. Azonosságok és különbségek feltárása trópusi esõerdõ trópusi lombhullató erdõ, bõgõmajom csimpánz, vízisikló nílu- szarupikke- levedlett si krokodil. lyes bõr Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Viszonyfelismerés. Felidézés. Problémafelismerés, problémamegoldás. Lényegkiemelés. felismerése, Következtetés. Mennyiségi viszonyítás. Felismerés, azonosságok, különbségek megállapítása, válogatás, felsorolás. Az élõlények jellemzése algoritmus alapján. A patások hasonlóságainak, különbségeinek megállapítása. Felidézés. Általánosítás, szabályalkotás. Szortírozás, rajzkiegészítés, felismerés, kiegészítés. madárcsontváz tülök, végtagváz, pata, koponya, fogtípusok 10., 11., 12. 9

10 13. Erszényesek szigete 14. Ültetvények növényei 15. A szárazság hazájában Eukaliptuszok Magas termet, fehér kéreg, örökzöld levelek, színpompás porzók. Kacsacsõrû emlõs Sötétbarna szõrzet, széles farok, úszóhártyás lábak, csõrszerû állkapocs. Vörös óriás kenguru Nagy termet, kis fej, rövid mellsõ végtagok, fejlett hátsó végtagok, hosszú, erõs farok, erszény. Koala Kerek fej, csupasz orr, bojtos fül, két hüvelykujj, hosszú karmok, erszény. Kakaófa Alacsony termet, törzsön ülõ virágok és termések, sokmagvú toktermés. Banán 3-5 méter magas, lágyszárú fûféle, nagy levéllemezek, emeletekben elhelyezkedõ virágok és termések, mag nélküli bogyótermés. Bors Kúszócserje, fûszernövény, csonthéjas termés. Kávécserje Örökzöld cserje, kétmagvú, piros színû, csonthéjas termés. Manióka 1-5 méter magas cserje, keményítõben gazdag gumók. Földimogyoró Lágyszárú, pillangósvirágú növény. Hüvelytermés, tápláló, olajtartalmú magvakkal. Sivatag Forró éghajlati övezet, sivatagi éghajlat. Térítõk menti elhelyezkedés. Homokos, kavicsos, köves felszín. A sivatag szélein sûrûbb elrendezõdésû, alacsony növésû, szúrós bokrok, másutt gyér növényzet. Fák csak az oázisokban vannak. Óriáskaktusz 15 m-es magasság, sekélyen elterülõ, dús gyökérzet, vastag, elágazó szár, bordázott felület, tövisekké módosult levelek. Skorpiók Ollóvá módosult elsõ pár láb, méregtövis, elevenen világrajött utódok. Sivatagi róka és sivatagi ugróegér Homokszínû szõrzet, nagy fülkagyló, hatalmas szemek, szõrös talpfelület. Szavanna trópusi lombhullató erdõ, örökzöld, emlõs, kloáka, erszény, erszényes emlõs, tojásrakó emlõs, úszóhártyás láb, ugróláb. Kultúrnövény, ültetvény, fa, cserje, kúszócserje, áltörzs, fûféle, gyümölcs, fûszernövény, bogyótermés, csonthéjas termés, feketebors, fehérbors, virágzat, gumó, pillangós virág, hüvelytermés, összetett levél. Sivatag, pozsgás szár, tövis, gerinces, emlõs, pókszabású, ragadozó, növényevõ, rágcsáló. Földrajzi fekvés éghajlat növényzet. A levelek alakja, elhelyezkedése az eukaliptusz erdõ fényviszonyai. Erõs napsugárzás a levelek elhelyezkedése. Illóolaj-tartalom hasznosítás. Fejletlen méhlepény fejletlen utódok, ivadékgondozás. Táplálkozás fogazat. A mozgásszerv felépítése a mozgás típusa. Emberi tevékenység az élõvilág pusztulása. Természeti adottságok termesztett növények. A szüretelés ideje a termés érettsége. Idõjárással szembeni érzékenység az ültetés módja. A szüretelés megkönnyítése fa termetû növény cserjévé nevelése. Földrajzi elhelyezkedés éghajlat növényzet talaj. Környezettel szembeni igény elõfordulás. Meleg a testtömeg és a testfelület aránya, szõrzet, rejtõzködés. Vízhiány a gyökérzet sûrûsége, a szár és a levél módosulása. Forró talaj a végtagok szerkezete, a mozgás gyorsasága. A zsákmány mennyisége faj- és egyedszám. Táplálkozási kapcsolatok Az életközösségben betöltött szerep. Mozgásforma mozgásszervek. Munkafüzeti feladatok alapján önálló szövegfeldolgozás. Az élõlények jellemzõ tulajdonságainak megfigyelése, leírása. Összehasonlítások. felismerése, Az élõlények felismerése, megnevezése, rendszerezése. Fajok küllemének leírása. Képek, ábrák megfigyelése, Fogalmak felidézése, alkalmazása. megláttatása, Szövegértelmezés, válogató olvasás. Termések részeinek megfigyelése, vizsgálata. Termésszerkezetek rajzos ábrázolása. Termések Felismerés, megnevezés, csoportosítás. Feladatmegoldások. Térképi tájékozódás. Képek, ábrák megfigyelése, Fajok küllemének leírása. Életmódok jellemzése. A sivatagi róka és a sivatagi ugróegér Ok-okozati Feladatok értelmezése, megoldása. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Szövegértelmezés. Eukaliptusz levelek banán borsszem, kávészem koponyák, fogak 10

11 16. Emberek a sivatagban Az élõlények környezete és a forró éghajlati övezet élõvilága Datolyapálma Mélyrehatoló gyökérzet, el nem ágazó törzs, levélkorona, egymagvú bogyótermés. Egypúpú teve Vörösesbarna szõrzet, kis fej, hajlottan tartott nyak, zsírpúp, testtõl elálló combok, párosujjú patás láb, széles talpfelület. Házikecske Kisebb testméret, változatos színû szõrzet, tülkös szarv, szakáll, párosujjú patás láb. Élõ és élettelen környezeti tényezõk. A forró övezet életközösségeinek elõfordulása, éghajlata, talaja, növényzete és állatai. A megismert növény- és állatcsoportok, valamint fajok fontosabb jellemzõi. Anyagáramlás a táplálkozási szintek között. Egy-egy életközösség élõlényeinek táplálkozási kapcsolatai. A túlnépesedés, a hulladékok felhalmozódása és a környezetszennyezés hatása az életközösségekre. Emberi tevékenységek szabályozása a természet megóvása érdekében. Esõerdõk szerepe. Párosujjú patás láb, tülkös szarv, növényevõ, összetett gyomor, kérõdzõ, gödölye, pálmatörzs, bogyótermés, kétlaki növény, virágzat. Vízhiány a gyökérzet elhelyezkedése zsírpúp. Erõs szél az orrnyílás és a szem alkalmazkodása. Forró napsütés a szõrzet vastagsága, zsírpúp. Laza és forró talaj a végtagok szerkezete. Emberi tevékenység elsivatagosodás. Környezeti igény elõfordulás. Éghajlat növénytakaró talaj. Környezeti tényezõk az élõlények alkalmazkodása. Életmód szervezet. A szervezet felépítése mûködése. Az utód fejlettsége ivadékgondozás. Táplálkozási szintek anyag- és energiaáramlás. Táplálkozási szintek egyedszám, össztömeg, testnagyság. A fajok helye a táplálékláncban szerepük az életközösségben. Emberi tevékenység az életközösségek pusztulása, fajok eltûnése. Korszerû gazdálkodás a környezet megóvása. A megismert élõlények jellemzése algoritmus alapján. A patás állatok Környezet szervezet öszszefüggéseinek a felismerése, Táplálkozási kapcsolatok feltárása. Élõlénycsoportok jellemzõinek az öszszegyûjtése, rendszerezés, csoportosítás. Szövegértelmezés, feladatok önálló megoldása. Az eddigiekbõl válogatva. datolya patásláb III. A MÉRSÉKELT ÉGHAJLATI ÖVEZET ÉLÕVILÁGA Követelmény A tanulók ismerjék a keménylombú erdõk, a bükkösök, a tölgyesek, a tajga és a préri földrajzi helyét, éghajlatát, talajviszonyait; ismerjék az erdõk szintjeit, és a különbözõ erdõk hasonlóságainak, különbségeinek okait; tudják az életközösségek legtipikusabb termelõ, fogyasztó és lebontó szervezeteit; használják megfelelõ biztonsággal a fajok megismerési algoritmusait; legyenek képesek a megismert élõlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni; értsék az élõlények alkalmazkodásának szükségességét, a környezet szervezet életmód összefüggéseit; alkalmazzák korábbi ismereteiket az oksági felismerésénél; 11

12 állítsanak össze minél több táplálkozási láncot a megismert élõlényekbõl; ítéljék meg reálisan a mérsékelt éghajlati övezet életközösségeinek a bioszférában betöltött szerepét, területi csökkenésük, pusztulásuk okait, következményeit; alakuljon ki tudatos természetvédõ szemlélet és magatartás; legyenek tisztában a termesztett növények testfelépítésével, gazdasági értékével; lássák a kultúrnövények származása és termesztési igénye közti kapcsolatot; tudják néhány gyakori haszonállat szervezetének, életmódjának jellemzõit és hasznosításukat; ismerjék fel az ésszerû erdõ- és mezõgazdálkodás fontosságát. Elõzmény, kapcsolódás Természetismeret 5. A háziállatok és a ház körül élõ állatok testfelépítése, életmódja; az állatok szervezetének és életmódjának összefüggései (táplálkozás, mozgás). Biológia 6. Az erdõ és a füves területek növény- és állatvilága. Óra Tananyag Jellemzõk Fogalmak 19. A kék egû mediterrán 20. Lombhullató erdõségek Keménylombú erdõ Mérsékelt éghajlati övezet, mediterrán éghajlat. A Földközi-tenger partvidékén történõ elhelyezkedés. Örökzöld, 20 m-nél nem magasabb fák, laza lombkoronaszint, dús gyepszint és cserjeszint. Makkia 1-3 méter magas, örökzöld, tüskés bozót, illóolajban gazdag cserjék. Paratölgy Puha, vastag kéreg, fényeszöld, bõrnemû levelek, makktermés. Közönséges kaméleon Szaruszemcsés bõr, sárgászöld szín (változhat), két csoportba összenõtt ujjak, fogófarok, egymástól függetlenül mozgatható, kidülledt szemek, hosszú, ragadós végû nyelv. Egy vagy kevés fajból álló, évszakonként változó, többféle típusú lombhullató erdõk. Bükkös Zárt lombkoronaszint, hiányzó cserjeszint, lombfakadás után szegényes gyepszint. Bükkfa Egyenes törzs, sima, világosszürke kéreg, tojásdad, épszélû levél, tüskés, felnyíló kupacsú makktermés. Tölgyes Laza lombkoronaszint, fejlett cserjeszint, gazdag gyepszint. Gyertyán Szürkésbarna, barázdált kéreg, fûrészes szélû levél, Þ és Ý barkavirágzatok. Az erdõpusztulás okai, következményei. Az erdõvédelem jelentõsége. Keménylombú erdõ, örökzöld, makkia, cserje, illóolaj, makktermés, gerinces, hüllõ, ragadozó, fogófarok. Erdõ, lombhullató, egylaki, szélporozta, barkavirágzat, makktermés. Erdõirtás + túllegeltetés talajpusztulás kopár felszín vagy makkia. Földrajzi fekvés éghajlat növényzet talaj. A lombkorona záródása fényviszonyok a cserjeés gyepszint alakulása. Szárazság + meleg a lomblevél szerkezete. A kéreg szerkezete hasznosítása. Környezet és hangulat a kültakaró színe. Kapaszkodás végtagok, farok. Ragadozás nyelv, szemek, mozgás, szín. Az erdõ évszakos változásai. Életfeltételek erdõtípusok fafajok. A lombhullató fák igénye elõfordulása. A fák sûrûsége fényviszonyok aljnövényzet. Apró jellegtelen virágok szélmegporzás. Repítõ-függelékes termés szélterjesztés. Erdõpusztulás környezetkárosodás. Korszerû erdõgazdálkodás az életközösségek fennmaradása környezetvédõ, gazdasági, szociális szerep érvényesülése. Térképi azonosítások, megfigyelések. Éghajlati diagram értelmezése. Az erdõszerkezet megismerése ábraelemzés alapján. Fajok, növénycsoportok jellemzése. Erdõtípusok, rokon növény- és állatfajok Parafakéreg, bõrnemû levél vizsgálata. felismertetése, következtetés. Fajismeret, elkülönítés, csoportosítás, rendszerezés. Térképek, diagramok Fák megfigyelése, öszszehasonlítása. Szervek vizsgálata. felismerése. Analízis, szintézis. Következtetés, felismerés, megnevezés, összehasonlítás, felsorolás. babérlevél, a paratölgy kérge, kakukkfû, levendula levelek, termések kéreg 12

13 21. A bükkerdõk állatai 22. A végeláthatatlan préri 23. Szántóföldi növények Havasi cincér Karcsú 3 cm hosszú test, szürke színû, bársonyfekete foltokkal. A csáp a testnél hosszabb. Nagy pele Arasznyi méretû test, ugyanakkora bozontos szõrû farok. Ezüstös vagy barnásszürke szõrzet, a hasi oldal fehéres. Nagy szem, kis fülkagyló. Macskabagoly Tömzsi test, nagy fej, sötét szem. Barnás tollazat, a hasi oldalon hosszanti sötétebb sávokkal. Vadmacska A házi macskánál nagyobb termet, hosszabb barnásszürke vagy sárgásbarna szõrzet. Széles fej, erõteljes törzs, hosszú, tompa végû farok. Préri Kontinentális éghajlat. Alacsony vagy magas füvû nyílt terep, kevés fával. Kedvezõ fény, látási, mozgási viszonyok, kevés búvóhely. Prérikutyák 40 cm hosszú test, a szõrzet a háton vörösesbarna, a hason szennyesfehér, a farok végén fekete. Villásszarvú antilop Õz nagyságú, színe rozsdabarna fehér sávokkal, foltokkal, a tülkös szarv a hímen villásan elágazó. Prérifarkas Nyúlánk test, többféle színû szõrzet, megnyúlt fej, hoszszú végtagok, dús szõrzetû farok. Közönséges búza Mellékgyökérzet, szalmaszár, szárölelõ, párhuzamos erezetû levelek, kalászvirágzat, szemtermés. Kukorica Mellék-, koronagyökerek, magas tömör szár, szárölelõ levelek, bugavirágzat, torzsavirágzat, szemtermés. Napraforgó Fõgyökérzet, magas szár, nagy érdes levelek, fészekvirágzat, csöves és nyelves virágok, kaszattermés. Ízeltlábú, rovar, bogár, teljes átalakulás, gerinces, emlõs, rágcsáló, téli álom, madár, ragadozó, vetélõujj, fészeklakó fiókák, ragadozó fogazat. Préri, rágcsáló, emlõsök, téli álom, tülkös szarv, páros ujjú patás, láb, összetett gyomor, kérõdzõ, ragadozó fogazat. Kalászvirágzat, szemtermés, sikér, takaró-, ivarlevél, egylaki növény, bugavirágzat, torzsavirágzat, szél-, rovarmegporzás, egyszikû növény, fészekvirágzat, kaszattermés, sziklevél. Az évszakokkal változó életritmus (felkészülés a télre, téli álom) Környezet, éjszakai életmódszervezet (szín, mozgásszervek, érzékszervek). Ragadozó életmód mozgásszervek, csõr, fogazat, érzékszervek. A szervek felépítése mûködése (végtagok mozgás, táplálékszerzés csõr, láb, fogazat). Fejletlen utódok ivadékgondozás. Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben betöltött szerep. Földrajzi fekvés klimatikus sajátosságok növénytakaró. Szárazság tûz növényzet. Környezet rejtõzködés, menekülés, csoportosulás. Csoportos életforma kommunikáció, együttmûködés. Mozgásszerv mozgásforma. Táplálkozásmód táplálkozási szervek. A zsákmány mérete a zsákmányszerzés módja. Ragadozó életmód mozgásszervek, érzékszervek, fogazat. Alkalmazkodóképesség elterjedés. Emberi tevékenység élõlényekre gyakorolt hatás. Apró virágok virágzat. A termés részei, anyagai hasznosítás. A szár felépítése teherbírás. A virágok, virágzatok felépítése, elhelyezkedése megporzás. Származás környezettel szembeni igény. Gyökerek rögzítés. Mélyrehatoló gyökérzet - szárazságtûrés. Faji jellemzõk összegyûjtése, az állatok habitusának leírása. Fogalmak alkalmazása. Ábraelemzés. Összehasonlítás (rokon fajok jellegzetességei, (életmódok), azonosságok, különbségek megállapítása. Rajzos ábrázolás. Élõlények csoportosítása. Megfigyelés. Leírás. Elemzés. Ténymegállapítás. Következtetés. Összehasonlítás. Elvonatkoztatás. Fogalmak alkalmazása. értelmezése, Jellemzés, kapcsolatfelismerés, válogatás. A teljes növények és a szervek megfigyelése. Ábraelemzés. Lényegkiemelés. Következtetés. Fogalmak alkalmazása. Összehasonlítás. Viszonyfelismerés. Megnevezés, elkülönítés, sorrendalkotás, felismerés. csontvázak, koponyák, végtagok, fogak koponyák, végtagváz, tülkös szarvak, fogtípusok 10. termések gyökerek, szárak, virágzatok, teljes szárított növények csöves, nyelves virág, szemtermés 5 13

14 24. Takarmánynövények és fogyasztóik 25. Az északi fenyvesek 26. Állatok a tajgán Takarmánylucer-na Fõgyökérzet gyökérgümõkkel, gyöktörzs, összetett levél, pillangós virág, sokmagvú felnyíló hüvelytermés. Vöröshere Gömb alakú virágzat, vörös pillangós virágok, egymagvú, fel nem nyíló hüvelytermés. Ló Rövid sûrû szõrzet, hosszú sörény- és farokszõrök. Megnyúlt fej, nagy szem. Hosszú végtagok, páratlanujjú patás láb. Házijuh A szarvasmarhánál kisebb termet, a testen gyapjúszálak sokasága, általában tülkös szarv a hím fején. Párosujjú patás végtagok. A takarmánynövények és háziállatok felhasználása, hasznosítása. Tajga Mérsékelt éghajlati övezet, tajga éghajlat. Északi sarkkör alatti elhelyezkedés. Rossz termõképességû talaj. Fafajokban szegény, fái többnyire örökzöld fenyõk, a fák magassága m, lombkoronaszintje zárt, aljnövényzete szegényes, mohaszintje vastag. Vörösfenyõ Kúp alakú lombkorona, mélyen repedezett kéreg, es csomókban ülõ, 2-3 cm-es tûlevelek, lombhullatás, tobozvirágzat. Bibircses nyír Fiatalon fehér, késõbb fekete repedezett kéreg, deltoid alakú levél, lecsüngõ vesszõk, barkavirágzat. Siketfajd Pulykanagyságú termet, tömött, színes tollazat, (a tojó kisebb és kevésbé színes) tollas csüd, a szem környékén piros bõr, toroktájékon szakállszerû tollak, télen szarulemezes lábujjak. Közönséges mókus Kis test, vöröses szõrzet, hosszú farok, a fülkagylón szõrpamacs, nagy szem, ugróláb, hosszú, hegyes karmok. Hiúz Kis termet, tömött szõrzet, szürke alapon halványfekete Gyökérgümõ, gyöktörzs, évelõ, összetett levél, rovarmegpor-zás, hüvelytermés, sörény, tülkös szarv, páros-, páratlanujjú patás végtag, növényevõ, kérõdzõ, redõs zápfog, összetett gyomor. Tajga vagy fenyõõserdõ, humusz, tûlevél, örökzöld, lombhullató, törzs, ágak, korona, virágzat, barkavirágzat, tobozvirágzat, szélmegporzás, nyitvatermõ, zárvatermõ, egylaki növény, savas esõ Gerinces, madár, tyúkféle, kaparó láb, fészekhagyó fiókák, emlõs, ragadozó, macskaféle, mancs, rágcsáló, mindenevõ, ugróláb, táplálkozási lánc Növény igénye termesztés helye. Mélyrehatoló gyökérzet szárazságtûrés. Szervek felépítése, mûködése (gyöktörzs táplálékraktározás évelõ). Színes virágtakaró rovarmegporzás. Izmos törzs, hosszú végtagok gyors mozgás. Tág orrnyílás kiadós légvétel hosszútávfutás. Táplálék minõsége zápfog felülete. Megnyúlt törzs sok gyapjú. Nem fogazat alakulása, tülkös szarv megléte. Emberi tevékenység (fakitermelés, környezetszennyezés) az erdõ pusztulása. Földrajzi fekvés éghajlat növénytakaró talaj. A talaj tápanyagtartalma a gyökérzet elhelyezkedése, sûrûsége. Éghajlat a lombváltás módja. A csapadék mennyisége a levél felületének nagysága. Alacsony hõmérséklet a tûlevél víz- és gyantatartalma. A fény mennyisége a levelek színe. A csapadék formája a lombkorona záródása fényviszonyok a gyepszint és cserjeszint fejlettsége. Környezet a kültakaró színe, mintázata. Hideg tömött szõrzet és tollazat, búvóhelyre húzódás, készletgyûjtés. Repülés a szárny alakja. Ragadozó életmód a kültakaró színe, mozgásszervek, érzékszervek, ragadozó szervek. Ugró életmód testméret, végtagok, farok, szem. Állandóan növõ metszõfog rágcsálás. Táplálkozás csõr, fogazat. Utódok fejlettsége ivadékgondozás. Élõlények küllemének és szerveiknek megfigyelése. Takarmánynövények, háziállatok öszszehasonlítása, hasonlóságok, különbségek megállapítása. Rajzos ábrázolás. Felismerés megnevezés, elkülönítés. Térképi tájékozódás. Képek, ábrák, diagramok A tölgyerdõ és a fenyõerdõ azonosságainak és különbségeinek megbeszélése. Küllemi jellemzõk megfigyeltetése, leírása. Fenyõfajok tobozának és levelének összehasonlítása, rajzolása. feltárása. Szövegértelmezés. Következtetés, ítéletalkotás. Élõlények jellemzése algoritmus alapján. Tanult fogalmak felidézése, alkalmazása. Képek, ábrák megfigyelése, Ok-okozati felismerése, indoklása. Lényegkiemelés. Levelek, virágok, termések fogak, végtagok 1, 13 fenyõ- és nyírfahajtás fenyõmag, tobozok, nyírfa- és fenyõkéreg fogak, 14

15 A mérsékelt éghajlati övezet élõvilága foltos szín, rövid farok, a pofa két oldalán barkó, a fülkagyló végén szõrpamacs. A mérsékeltövi erdõk szintjei, jellemzõi, életfeltételei, növény- és állatvilága. A préri földrajzi helye, környezeti tényezõi, élõvilága. A megismert élõlények faji jellemzõi, az élõlények közötti kapcsolatok, táplálkozási láncok. Az életközösségek jelentõsége, pusztulásuk okai, védelmük. A megismert termesztett növények, tenyésztett állatok szervezete, életmódja, szerepük. Az élõhely életfeltételei az élõlények környezeti igénye az élõlények elterjedése. Környezet életmód szervezet. A szervek felépítése mûködése (raktá-rozó szerv élettartam, kültakaró anyaga, színe szerepe; mozgásszerv mozgás; a táplálékszerzés módja, a táplálék anyaga táplálkozási szervek). Az utód fejlettsége ivadékgondozás. A fajok helye a táplálkozási láncban szerepük az életközösségben. Ragadozó és koponyák, rágcsáló fogazat, vala- kitömött állat mint rokon fajok Tápláléklánc összeállítása. Fogak rajzos ábrázolása. Megnevezés, csoportosítás, rendszerezés. Térképi tájékozódás. Élõlények felismerése, jellemzése, magyarázata, példákkal bizonyítása. Tápláléklánc összeállítása. Élõlények rendszerezése, rendszerezési szempontok összeállítása. É É IV. A HIDEG ÉGHAJLATI ÖVEZET, A HEGYVIDÉK ÉS A TENGER ÉLÕVILÁGA Követelmény A tanulók ismerjék a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidékek földrajzi helyét, éghajlatát, talaját, ismerjék a tengerek és tengerpartok környezeti tényezõit; tudják a hideg övezet, a magas hegységek és a tengerek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban lévõ fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét; értsék az élõlények környezethez való alkalmazkodását, tudjanak rá példákat mondani; legyenek képesek a megismert fajokból táplálkozási láncokat összeállítani; ismerjék a tengerek és a vízpart környezeti tényezõit; tudják a partközeli és nyílttengeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban lévõ fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét; ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjanak rá példákat mondani; tudják a megismert növény- és állatcsoportok közös jellemzõit, s legyenek képesek segítségükkel a fajok rendszerezésére; lássák be a vizek jelentõségét és egyre növekvõ veszélyeztetettségét, váljanak a környezetvédelem tevékeny résztvevõivé; legyenek képesek segítséggel rövid, élményszerû beszámolókat készíteni; szerezzenek megfelelõ jártasságot az önálló tanulási módszerek elsajátításában. Elõzmény Természetismeret 5. A lágy- és fásszárú növény részei, jellemzõi. Az ízeltlábúak, rovarok, gerincesek, madarak, emlõsök közös tulajdonságai. Az idõjárás és az éghajlat elemei. Változó földfelszín a hegységek éghajlata és növénytakarója, felszíni vizek. A víz tulajdonságai, a gerincesek, madarak, emlõsök testfelépítése. Természetismeret 6. A Föld életünk színtere éghajlati övezetek, óceánok, tengerek. Hazai erdõk, füves területek, a víz és a vízpart élõlényeinek testfelépítése, életmódja. A hazai vizek környezeti tényezõi. A hazai középhegységek 15

16 éghajlata, természetes növénytakarója. Tengerek, óceánok. A vízi élettér és környezeti tényezõi, a vizek jelentõsége, öntisztulása és a vízszennyezés forrásai, következményei. Egysejtûek, puhatestûek, kagylók, csigák, halak, moszatok, önálló táplálkozás. Kémia 7. A vizek jelentõsége és öntisztulása; a vízszennyezés forrásai. Fizika 7. Nyomás. Óra Tananyag Jellemzõk Fogalmak 29. Élet a tundrán 30. A jég világa Tundra Hideg éghajlati övezet, tundra éghajlat. Állandóan fagyott altalaj, nyáron mocsaras feltalaj. A növénytakaró alacsony, összefüggõ, nagy egyedszámú, fajszegény. Törpecserjék Felszín közelében szétterülõ gyökérzet, talajra simuló ágak, alacsony termet. Zuzmók Telepes testfelépítés, moszatsejtek és gombafonalak együttélése. Rénszarvaszuzmó Alacsony termet, szürke szín, egy oldalra hajló ágak. Rénszarvas Gímszarvaénál kisebb, vaskos test, szürkésbarna szõrzet, sörény, agancs, párosujjú patás végtag, széles paták. Lemmingek Tömzsi test, kicsi szem, fül és farok, ásókarom. Sarki róka Vastag szõrzet és zsírréteg, szõrös talp, rövid farok és láb, zömök test. Állandóan fagyos terület Hideg éghajlati övezet, állandóan fagyos éghajlat. Jegesmedve Hatalmas testméret, fehér szõrzet, apró fül, rövid farok, széles mancs, úszóhártyás láb. Borjúfóka 2 m nagyságú, orsó alakú test, bundája sárgásszürke színû, szabálytalan foltokkal, megrövidült végtagok, megnyúlt ujjak között úszóhártya. Császárpingvin Nagy termet, orsó alakú test, fekete-fehér színû tömött tollazat, keskeny szárny, hátul álló úszólábak. Tundra, törpecserje, zuzmó, együttélés, telepes testfelépítés, gerinces, emlõs, agancs, kérõdzõ, növényevõ, ragadozó, párosujjú patás láb. Állandóan fagyos terület, madár, emlõs, ragadozó, mancs, úszóláb. Éghajlat növénytakaró talaj. Fagyott altalaj gyökérzet. Mocsaras talajfelszín végtagok. Kevés zsákmány vándorlás. Mozgás végtagok. A táplálék anyaga a zápfogak felülete. Ragadozó életmód a kültakaró színe, érzékszervek, mozgás, ragadozó szervek. Szél + hideg alacsony növények. Alacsony hõmérséklet a testtömeg és testfelület aránya, a szõrzet vastagsága, a talp szõrözöttsége, a növények fejlõdése, a cserjék ágainak elhelyezkedése. Éghajlat növénytakaró talaj. Zord éghajlat a masabbrendû növények hiánya. Vízi életmód testalak, kültakaró, végtagok alakulása. Kevés zsákmány vándorlás. A táplálék anyaga a zápfogak felülete. Ragadozó életmód a szervezet alakulása. Alacsony hõmérséklet a testtömeg és a testfelület aránya, tollazat, szõrzet vastagsága, a talp szõrözöttsége. Mozgás végtagok mozgásforma. Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben betöltött szerep. Térképi tájékozódás. Hõmérsékletés csapadékdiagramm értelmezése. Fajok jellemzése algoritmus alapján. Rénszarvas, a gímszarvas azonosságainak, különbségeinek megláttatása. felismerése, A tanult fogalmak felidézése, alkalmazása. Törpecserje, zápfogak rajzos ábrázolása. Zuzmótelep vizsgálata, rajzolása. Felismerés, megnevezés, halmazokba rendezés, rendszerezés. Szövegértelmezés, feladatmegoldás. Térképi tájékozódás. Hõmérsékletés csapadékdiagramm értelmezése. Fajok megfigyelése, jellemzése. Képek, ábrák A megismert fajok rendszerezése. A tanult fogalmak alkalmazása. Ok-okozati felismerése, Szövegértelmezés, munkafüzeti feladatok megoldása. fogak, agancs, pata végtagváz 10, 11, 12 zuzmótelep fogak 16

17 31. Fenn a csúcson 32. A tenger világa 33. Ragadozók a tengerekben 34. Tengeri emlõsök Hegyvidék Hegyvidéki éghajlat. Felfelé csökkenõ talajvastagság és tápanyagtartalom. Övezetes elrendezõdésû növényzet. Párnanövények Dúsan elágazó szár, alacsony termet. Havasi gyopár Alacsony szár, bársonyos szõrzet, hosszúkás levelek, ernyõszerû virágzat. Zerge Kecskéhez hasonló forma és magasság, barna színû szõrzet, sötét sáv a fejen, kampós végû szarv, párosujjú patás végtag. Szirti sas Nagy test, hatalmas szárnyak, sötétbarna tollazat, aranysárga fejtetõ és szárnytõ (öregek), tollas csüd, kampós csõr. A tenger tagozódása; a környezeti tényezõk függõleges és vízszintes irányú változása; a tengeri plankton öszszetétele. Medúzák Változatos nagyság, harang alakú áttetszõ test, tapogatókarok, csalánsejtek, szájnyílás, ûrbél. Hering 30 cm, oldalról lapított test, nyálkás, pikkelyes bõr, hát, szürkéskék, has ezüstös. Közönséges polip 1-1,5 m átmérõjû, barnás színû test, részei törzs, fejláb, 8 karján tapadókorongok. Heringcápa 3-5 m hosszú, orsó alakú test, fogas, pikkelyes bõr, kopoltyúrései szabadok, mellúszója erõteljes, a farokúszó rész aránytalan, porcos váz. Kékbálna 30 m hosszú, háta acélkék, hasa világos, barázdált. Kardszárnyú delfin 7-10 m hosszú, fekete-fehér színû, fejlett, háromszög alakú hátúszó. Közös jellemzõik áramvonalas, csaknem szõrtelen test, mellsõ végtagúszó, vízszintes farki úszólemez. Hegység, gerinces, emlõs, madár, növényevõ, ragadozó, kérõdzõ, párosujjú patás láb, tépõcsõr, markolóláb, csüd, párnanövény, tülkös szarv. Plankton, csalánozók, halak, planktonevõ. Puhatestûek, fejlábúak, ragadozók, cápák. Gerinces, emlõs, szila, planktonevõ, ragadozó. Domborzat éghajlat talaj. A növények igénye elterjedése. Az éghajlati elemek változása a növények övezetes elrendezõdése. Alacsony hõmérséklet, szél, UV sugárzás a növények fejlõdése, magassága, elrendezõdése, szõrzete. Mozgásforma a végtagok szerkezete. A táplálék anyaga a fogak, a csõr felépítése. A fiókák táplálékszerzése az utódok életbennmaradási esélye. Táplálkozási kapcsolatok az élõlények életközösségben betöltött helye. Ragadozó életmód érzékszervek, mozgásszervek, csõr, karmok. A tengervíz hõmérséklete O 2 és tápanyagtartalma a planktonok mennyisége. Kedvezõ feltételek gazdag élõvilág. Élõhely mozgásforma mozgásszervek. Élõhely szervezet vízi életmód. A harang alakú test 95% víz lebegés. Rajokba tömörülés védelem. Túlhalászás a halállomány csökkenése védelem. Élõhely szervezet életmód. Táplálkozás táplálkozási szervek. Élõlények pusztítása egyedszám csökkenése védelem. Környezeti tényezõk a táplálék mennyisége az élõlények elõfordulása. Élõhely szervezet vízi életmód. Hideg víz nagy testméret kisebb hõleadás. Sokoldalú felhasználás kíméletlen vadászat fajok pusztulása védelem. a tengerek szennyezése az élõvilág pusztulása. Térképi tájékozódás. Ábrák, képek megfigyelése, Az övezetes elrendezõdés Ok-okozati feltárása. Állatok életmódjának leírása. Növénycsoportok és fajok jellemzõinek összegyûjtése. Tépõcsõr, redõs zápfog rajzos ábrázolása. Megnevezés, felsorolás, csoportosítás, rendszerezés. Ábraelemzés. Szervezeti felépítés, az életmód megfigyelése, indoklása. Megnevezések, hasonlóságok, különbségek. Lényegkiemelés. Megfigyelés. Kiselõadás. Táplálkozási láncok összeállítása. feltárása, Ábraelemzés. Rendszerezés. Habituskép jellemzése algoritmusnak megfelelõen. A cetek és a fókák vízi élethez való alkalmazkodásának különbségei. feltárása. fogtípusok, végtagváz, koponya, tülkös szarv 10, medúza 9 cápafogsor 17

18 35. Parton és partközelben 36. Veszélyben az élõvilág Összefoglalás Barnamoszatok ttelepes testük gyökér-, szár- és levélszerû részekre tagolódik. Mosdószivacs Állattelepének egyedeit szarufonalak szilárdítják, Részei likacsok, ûrbél, galléros ostoros sejtek, kivezetõ nyílás, helyhezkötött. Közönséges kárókatona Lúd nagyságú, fekete madár, csõre kampós, ujjai közt úszóhártya. Ezüstsirály Teste fehér, háta ezüstszürke. A tengerek szennyezõdésének okai és védelme. Telepestestû, moszatok, barnamoszatok, szivacsok, planktonevõ, madarak, úszóláb, ragadozó. Fontosabb nemzeti parkok Védett terület, és az ott védett ismertebb területek, élõlények természetvédelem, nemzeti park, Yellowstone Nemzeti veszélyeztetett faj. Park gejzírek. Sequoia Nemzeti Park mamutfenyõk. Everglades Nemzeti Park különleges mocsaras terület. Galapagos Nemzeti Park a szigetcsoporton élõ különleges állatok. Corbett Nemzeti Park indiai tigrisek. Wolung Nemzeti Park óriáspanda. Serengeti Nemzeti Park szavannán élõ jellegzetes vándorló állatok. A hideg övezet, a magashegység és a tenger környezeti tényezõi, életfeltételei. A megismert élõlények faji sajátosságai, rendszerezése. Az élõlénycsoportok jellemzõi. Táplálkozási láncok. Környezetvédelem. Állandó hullámverés rögzülõ élõlények. Környezeti igény elõfordulás. Élõhely szervezet életmód. Mozgásszerv mozgásforma. Szaporodás állattelep. Emberi beavatkozás élõhely. Emberi tevékenység természetes életközösség visszaszorulása, pusztulása. Természetkímélõ magatartás fajok fennmaradása, fajgazdagság megõrzése. Természetvédõ egyesületek a veszélyeztetett fajok megmentésére szervezett tevékenységek. Életfeltételek az élõlények elterjedése. Környezet életmód szervezet. A szervek felépítése mûködése. A fajok szerepe a táplálkozási láncban, jelentõségük az életközösségben. Érdekességek gyûjtése, kutatómunka. Táplálkozási láncok összeállítása. Megnevezések, hasonlóságok, különbségek. Faji jellemzõk megállapítása, Rendszerezés. Csoportosítás. feltárása. Táplálkozási láncok összeállítása. Újságcikkek gyûjtése. Problémafelvetés, vita. A természetvédelem fontosságának beláttatása. felismertetése. Olvasott szöveg értelmezése. Kiselõadás Európa jellegzetes nemzeti parkjairól. A környezeti tényezõk öszszegyûjtése, elkülönítése. Élõlények felismerése, jellemzése, összehasonlítása, rendszerezése. mosdószivacs Az eddigiekbõl válogatva 18

19 V. AZ ÉLÕLÉNYEK RENDSZEREZÉSE Követelmény A tanulók ismerjék a rendszerezés történetét, a mesterséges és természetes rendszer alapelveit és jeles képviselõit; tudják a fõbb rendszertani kategóriákat és azok egymáshoz való viszonyát; sajátítsák el a megismert osztályok, törzsek, országok nevét és közös jellemzõit; ismerjék fel a rendszerben az élõvilág fejlõdéstörténetét; legyenek képesek a megismert fajokat jellemzõik segítségével besorolni a megfelelõ rendszertani kategóriába; szerezzenek alapvetõ jártasságot a növények, állatok felismerésében. Óra Tananyag Jellemzõk Fogalmak 39. Rendszer az élõk világában 40. A mikrobák világa A mesterséges és természetes rendszer alapelvei. Linné, Kitaibel és Darwin munkásága. Rendszertani kategóriák faj, osztály, törzs, ország. Az ötországos fejlõdéstörténeti rendszer. Kettõs nevezéktan. Sejtmag nélküli egysejtûek országa Sejtmaghiány, szerves tápanyagfogyasztás, kettéhasadás. Sejtalkotók sejtfal, sejthártya, sejtplazma, örökítõ anyag. Növényi, állati jellegû sejtmagvas egysejtûek. Sejtszervecskék sejtfal, sejthártya, színtest, sejtmag, csilló, ostor, álláb. Kettéosztódás. Faj, osztály, törzs, fejlõdéstörténeti rendszer. Sejtmagnélküliek, kettéhasadás, korhadéklakó, erjesztõ, együttélõ, élõsködõ, kettéosztódás, termelõk, fogyasztók, lebontók. A rendszerezés története. A biológiai ismeretek bõvülése a rendszertan fejlõdése. Darwin munkássága a fejlõdéstörténeti rendszer kialakulása. A znyagok körforgása a természetben. A talaj lebontó folyamatai. A vizek öntisztulása. Színtest önálló szervesanyag-készítés. A színanyag hiánya a kész szerves tápanyag felvétele. Sejtmag léte szaporodási forma. A mesterséges ábrái és természetes rendszer ösz- 38 szehasonlí- tása. A fejlõdéstörténeti rendszer jellemzõinek összegyûjtése, Csoportosítás, rendszerezés. Igaz, hamis állítások elkülönítése, indoklása. Megfigyelés. Összehasonlítás. baktériumok, zöld Elemzés. Általánosítás. szemes, ostoros papucsál- Ítéletalkotás. Fajok rendszerbe amõba latka, óriás sorolása. Hibakeresés. 15, 29 Kiegészítés. Halmazolás. 38 Mikrobák, Gombák, állatok A gombák országa Egy vagy többsejtûek. A többsejtûek telepes teste gombafonalakból áll. Szerves tápanyagot fogyasztanak. Spórával szaporodnak. Tömlõsgombák. Bazidiumos gombák Termõteste többnyire tönkre, kalapra (lemezek) különült. Ehetõ, mérgezõ gombapárok. Zuzmók Telepüket moszatsejtek és gombafonalak alkotják. Spórával és telepdarabokkal szaporodnak. Tömlõ, bazidium, élõsködõ, korhadéklakó, együttélõ, spóra. A kalapos gombák fejlõdése. Az anyagok körforgása a természetben. A termõtalaj kialakulása. A színanyag hiánya táplálkozás. Igénytelenség széleskörû elterjedés. Környezetszennyezés a zuzmók elõfordulása. Elemzés, öszszehasonlítás. Ítéletalkotás. Összefüggésfelismerés. Magyarázat. A meglevõ ismeretek alkalmazása. Kiegészítés. A megismert fajok rendszerezése. gyilkos galóca, erdõszéli csiperke, moníliás termések gombák, növények, állatok 4. Mikrobák, gombák állatok 2. 19

20 42. A növények országa Moszatoktól a harasztokig 43. Virágos, magvas növények 44. Növényfelismerés, növényhatározás 45. Az állatok országa szivacsoktól a gyûrûsférgekig. Barnamoszatok törzse Többsejtûek, színanyaguk sárgásbarna, szaporodásuk telepfeldarabolódás. Zöldmoszatok törzse Egy és többsejtûek. Többsejtûek, telepesek. Színanyaguk zöld. Szaporodásuk kettéosztódás vagy feldarabolódás. Mohák törzse Szárazföldi, kezdetleges szervekre tagolódó hajtásos növények. Harasztok törzse Valódi szervekre tagolódó hajtásos növények. Viráguk nincs. Spórával szaporodnak. Nyitvatermõk törzse Fásszárú, többnyire örökzöld növények. Virágtakaró nélküli virágaik porzósak vagy termõsek. Magház, termés nincs. Szárnyas maggal szaporodnak. Zárvatermõk törzse Többségük lágyszárú. Változó élettartamú. Zárt magház, termés megporzás szél, rovar, víz. Kétszikûek osztálya Fõgyökérzet, elágazó szár, fõeres levél, takarólevelek csésze-, sziromlevelek, két sziklevél. Egyszikûek osztálya Mellékgyökérzet, el nem ágazó szár, mellékeres levél, egyszerû takarólevél, egy sziklevél. Szivacsok törzse Telepalkotó, helyhezkötött állatok. Mész, kova, szaruszerû vázelem. Testtagolódás 2 sejtréteg, likacs, központi üreg, kivezetõ nyílás, galléros ostoros sejt. Szaporodás bimbózással, telepdarabolódással, ivarsejtekkel. Csalánozók törzse Szabadon mozgók vagy helyhez kötötten élõk. Fogókarok, csalánsejt. Növény, egysejtû, többsejtû, telepes test, kettéosztódás, mohák, harasztok, virágtalan növény, spóra, évelõ. Nyitvatermõ, zárvatermõ egyszikû kétszikû fõ- és mellékgyökérzet, fõeres, mellékeres levél, virágtakaró, ivarlevél, megporzás, megtermékenyítés, mag, egyéves, kétéves, többéves, évelõ. Állat, állattelep, csalánsejt, ûrbél, emésztés, bõrizomtömlõ, féregmozgás, átalakulás nélküli fejlõdés. Szárazföldi elõfordulás spóra. Színanyag szervesanyagtermelés. A környezettel szembeni igény elõfordulás. Mohák talajvédelem. Alkalmazkodóképesség elterjedés. Testfelépítés igénytelenség. A virág szerkezete a megporzás módja. A termõlevél alakulása a termés megléte. Galléros ostoros sejtek vízáramlás táplálkozás. Csalánsejtek védekezés, támadás. Kültakaró légzés mozgás. Mozgásszerv mozgásforma. Megfigyelés. Típusfajok jellemzõinek összegyûjtése. feltárása, Növénytörzsek hasonlóságainak és különbségeinek feltárása. Halmazolás. Ábraelemzés. Rendszerezés. A fogalmak felidézése, alkalmazása. A törzsek és az osztályok jellemzõinek összegyûjtése, Ábrák, képek megfigyelése, Megismert kategóriák Rokon fajok hasonlóságainak összegyûjtése. Fajfelismerés. Típusállatok jellemzése. Ábrák megfigyelése, Törzsek öszszehasonlítása. Fejlettségi sorrend megfigyelése, bizonyítása. Rendszerezés. Megnevezés. barnamoszatok, fonalas zöldmoszat, erdei pajzsika, ezüstmoha préselt növények, fonalas zöldmoszat, erdei pajzsika mohapárna 14 erdeifenyõ, lucfenyõ, mocsári gólyahír, kocsánytalan tölgy, kökény, lucerna, sárgarépa, fejes káposzta, fehér fûz, burgonya, mezei zsálya, napraforgó, hóvirág, angolperje, datolyapálma 2, 3, 4, 5, 9, 13 országmodellek, almafa, burgonya, napraforgó, borsó A növényfelismerés jelkulcsai. Eszközhasználat megismerése, gyakorlása. Közösen végzett növényhatározás. Csapody Jávorka Erdõmezõ növényei Simon Csapody Kis növényhatározó mosdószivacs, füles medúza, földigiliszta, orvosi pióca folyadékos készítmények 30, 31 20

Készítette: JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár. CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő. HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő

Készítette: JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár. CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő. HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere Jáos-díjas taár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető taár, szakértő HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető taár, szakértő KISSNÉ GERA ÁGNES szakvezető taár, szakértő Kiadó Mozaik Oktatási

Részletesebben

Tételcím Tartalmak Fogalmak 1. Trópusi esőerdők Egyenlítő menti elhelyezkedés. tápanyagszegény talaj. Faj-

Tételcím Tartalmak Fogalmak 1. Trópusi esőerdők Egyenlítő menti elhelyezkedés. tápanyagszegény talaj. Faj- A vizsga szerkezete és jellemzői: Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Írásbeli Szóbeli Gy Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító ak. Időtartam 60 perc 15 perc - 90%-tól

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM 1 A BIOLÓGIA ELŐZMÉNYEI A 7. évfolyamtól induló biológiai ismeretek alapozása már a környezetismeret 1-4. évfolyamán elkezdődik, majd a természetismeret 5-6. évfolyamának biológiai

Részletesebben

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at)

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) a 7. évfolyamos biológiához Az éves óraszám felosztása a főbb témakörökre: Távoli tájak életközösségei...23 óra Az élővilág általános jellemzése...8

Részletesebben

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj 1. 2. Az anyag és tulajdonságai Az anyag különleges tulajdonságai 3. Mérjük meg! anyag, természetes és mesterséges anyag, cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapot mágnesesség, mágneses pólus, elektromos

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA. 5. osztály ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA

TANMENET BIOLÓGIA. 5. osztály ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA TANMENET BIOLÓGIA 5. osztály HETI ÓRASZÁM: 1,5 ÉVES ÓRASZÁM: 56 ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA A MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004. TERMISM. TANMENETE

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA Asztalos Gyuláné Dr. Paál Tamásné NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA 7. (Raktári száma: RE00774/M) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest HAZÁNK ÉLŐVILÁGA HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA (ISMÉTLŐ RENDSZEREZÉS)

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Tájak és életközösségek 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN a hatosztályos gimnáziumi osztályok számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN a hatosztályos gimnáziumi osztályok számára BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN a hatosztályos gimnáziumi osztályok számára Célok és feladatok A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás A biológia és egészségtan

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7. ÉVFOLYAM A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe A forró éghajlati övezet élővilága

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Fogalmak, fajok

Tanmenetjavaslat Fogalmak, fajok 1. Év eleji ismétlés Tanmenetjavaslat I. Az élőlények rendszerezése 2. A rendszerezés alapjai A rendszerezés elvei. A természetes és mesterséges rendszer összehasonlítása. Rendszertani kategóriák. Rendszertani

Részletesebben

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam)

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam) BIOLÓGIA B verzió Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó szakasz (5-6.évfolyam),

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége. A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése,

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam Célok, feladatok A természettudományi fogalmak, eljárások és szemléletmódok kialakítása. Az elméleti ismereteket ötvözni kell a gyakorlati kísérleti

Részletesebben

A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Vályiné Dömötör

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam Célok, feladatok

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam Célok, feladatok Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett re, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012.

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012. Tanári kézikönyv Barangolások hazai tájakon 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Budapest, 2012. Összeállította. Tompáné Balogh Mária megyei szaktanácsadó országos szakértõ Dinasztia Tankönyvkiadó

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben