Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve."

Átírás

1 Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE a tanuló neve pauz westermann

2 HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt erdôket! a) szintjei:... b) az erdô neve: c) elôfordulása: m.m m d) cserjeszint jellemzôje: Párosítsd az ábrázolt növényi részeket! Ird a rajz alá: A) az ábrázolt növényi rész nevét, B) a növény nevét, amelyrõl származik! C) Írd a növényi rész betûjelét a levélhez! a) b) c) d) A).... B).. 3. Mely élõlényekre ismersz a rajzok alapján? Írd a rajz alá: A) az élõlény nevét, B) a csillaggal jelölt rész nevét! 2 A)... B) A rajzok az erdõ növényeit ábrázolják. Írd a rajz alá a növény nevét! Tulajdonságainak betûjeleit írd a megfelelô halmazba! 1 2 a) levelei mellékeresek b) virágos növény c) van csészelevele d) hagymás növény e) lágyszárú 1 2 f) van lepellevele 8

3 . Írd le betûvel a jelölt részek nevét! a) b) c) d). Mely állatokat ábrázolják a rajzok? Nevezd meg az ábrázolt állatokat, tulajdoságaikat írd rajzuk mellé! g) e) f) a).. e).. b).. f).. c).. g).. d).. 7 a) ízeltlábú b) átalakulás nélkül fejlôdik c) lárvája a hernyó d) bogár e) teljes átalakulással fejlôdik f) teste három részre tagolódik g) repülô rovarokkal táplálkozik neve:.... h) teste két részre tagolódik a) b) c) 1 7. Keress kapcsolatot a lábak és a csôrök között! A) Állítsd párba betûjelükkel az összetartozókat! B) Írj minden párhoz egy példafajt! d) e) f) A) a) B) pl.: b) pl.: c) pl.: Egy-egy hazai erdôben élô gerinces nevével válaszolj! a) vörös szõrzetû ragadozó b) nagytestû agancsos növényevô: c) agyaras mindenevô: d) repülô rovarevô emlôs: A nemzeti parkok védezz területek. A) Melyek az erdô életközösségét bemutató nemzeti parkok? B) Írj nevük mellé egy védett növény- és állatnevet 4 nemzeti park védett növény védett állat Maximális pontszám: 80 pont Elért pontszám: Érdemjegy:

4 HAZAI ERDÔK B VÁLTOZAT 1. Melyek a hazai erdõk szintjei? A) Nevezd meg az ábrázolt erdôt! B) Nevezd meg az erdõszinteket, majd írd a szintek mellé egy-egy jellemzô növény nevét! a) b) c) A) neve:.. B) a) b) c) Párosítsd az ábrázolt növényi részeket! 7 Kösd össze az egyazon növényhez tartozókat, használj különbözõ színeket! Nevezd meg és jellemezd a két növényt! növény neve: termése. virágszíne: levele:. szúrós képzôdménye: Mely növényi részeket ábrázolják a rajzok! A) Nevezd meg õket! B) Betûjelüket írd a megfelelõ halmazba! A halmazba írd bele a növény nevét! a) b) c) d) e) f) g) h) 4. Jellemezd a rajzon látható élõlényeket! Írd az ábrázolt növények alá: A) a nevüket, B) tulajdonságaik betûjeleit! A). B).. 1 a) spórákkal szaporodik b) kalap c) virágos növény d) levélke e) magvakkal szaporodik f) száracska g) virágtalan növény h) gyöktörzs i) lepellevél j) termôtest 19 4

5 . Helyezd el a halmazban az ábrázolt állatok tulajdonságainak betûjeleit! férgek puhatestûek a) serte, b) kitines fedôszárny, c) gerinctelen, d) redôs állkapocs, e)bôrizomtömlô, f) négy pár láb, g) fej, tor, potroh ízeltlábúak 7. Egy-egy hazai erdôben élô állat nevével válaszolj! a) tépôcsôrû éjszakai ragadozó:..... b) a fák doktora:..... c) a lombkorona rágcsáló emlõse:..... d) fészekélôsködô:..... e) a téli madáretetôknek is gyakori vendége: Írd a rajzok alá az erdôben élô emlôsök neveit! Nevezd meg az erdô életközösségét bemutató nemzeti parkjainkat!... 2 Maximális pontszám: 80 pont Elért pontszám: Érdemjegy:

6 ÉLET A MEZÔN 1. A mezõ milyen részekre osztható? A) Jelöld meg a képen kisbetûkkel, majd nevezd meg a mezõ részeit! B) A megnevezés alá írd le, milyen mûvelés folyik azon a területen! A VÁLTOZAT a) b) c) A füves területeken is különbözõ szinteket különítünk el. A) Válaszolj! A mezô mely részének szintjeit ábrázolja a rajz? B) Nevezd meg a szinteket és írj melléjük egy-egy növényfaj-nevet! B) szint: növényfaj: Írd a rajzok alá az ábrázolt élôlények nevét! Mit ábrázolnak a rajzok? A) Nevezd meg ezeket a pázsitfûféléket! B) Hogyan alkalmazkodtak a fûfélék a rét környezeti tényezôihez? A jellemzô tulajdonságokat írd a megadott szempontokhoz! B) virágzat: beporzás:..... levél alakja: levélerezet:.... szár: A) gyökérzet:

7 . A rajz a réti boglárkát ábrázolja. Röviden jellemezve nevezd meg a megjelölt növényi részeket! a) b) c)......, c). Mik az okai a gyomnövények elterjedésének?.,.,. 7. Hogyan alkalmazkodott a rágcsálók szervezete életmódjukhoz? a) b) 3 a) termetük: b) szõrzetük: c) gyakoriságuk oka: 1 d) testük: e) szaglásuk: f) fogazatuk: g) lábaik: Töltsd ki a táblázatot! 2 h) ujjaikon: vannak. 11 a rovar neve: testalakja: csáp hossza: hallószerve: táplálkozása: 1 9. A nemzeti parkok védett területek. A) Melyik nemzeti parkunkat ábrázolja a térkép?... B) Jellemezd a megnevezett nemzeti parkot a megadott szempontok szerint! B) - létesítés éve: - címernövénye: - egy jellegzetes növénye: állata: - legeltetett állata: Maximális pontszám: 80 pont Elért pontszám: Érdemjegy:

8 ÉLET A MEZÔN 1. A mezô a) melyik részét kaszálják:. b) részén legelnek állatok? 2. Csoportosítsd a réteket nedvességtartalmuk szerint! B VÁLTOZAT a) talajfelmelegedés: b) fô virágzási idény: c) növényzetének környezeti igénye: d) növényfaj neve: Írd a rajzok alá az ábrázolt élôlények nevét! Írd le az ábrázolt két növény nevét és jellemezd a megadott szempontok szerint!. Válogasd ki a 3. feladatból a gyomnövényeket! a) ôshonos gyomnövények: b) tájidegen gyomnövények: c) Miért ritkultak meg az ôshonos gyomnövények? d) Nevezz meg egy védett gyomnövényt! Mit ábrázol a ajz? A) Nevezd meg a növényt! B) Írd le, melyik része milyen hatású anyagot tartalmaz! a növény neve: levelük széle: száruk alakja: gyökérzetük: nedvesség iránti igénye: virágának színe: levelek alakja: A) neve: B) virága: gyökere: gyökere õsszel:...

9 7. A mezõ növényei sokfélék. Hasonlítsd össze a növényeket, jellemzõiket kösd össze a rajzukkal! jelentéktelen színû virágzat hengeres, nedvdús szár hosszú, szálas levelek szélbeporzás ötszirmú, sárga virág bütykös szalmaszár mélyen szeldelt levelek mellékgyökérzet gyöktörzs párhuzamos levélerezet kalászvirágzat Mi a gyógynövények jelentôsége? Hogyan alkalmazkodott a ragadozó madarak szervezete életmódjukhoz? c) látás d) csôr: e) láb: a) szárnyak: b) repülés:. f). g) h) 8. Nevezd meg az ugrólábúak általános jellemzôit! a) b) c) d) e) f) a).. b).. c).. d).. e).. f) A nemzeti parkok védett területek. a) Nevezd meg a térképen jelölt nemzeti parkot!.... b) Jellemezd a parkot a megadott szempontok szerint! - létesítés éve: címerállata: egy jellegzetes növénye:.. - egy jellegzetes állata: legeltetett állata: Mi a nemzeti parkok feladata: Maximális pontszám: 80 pont Elért pontszám: Érdemjegy:

10 A VÍZ ÉS VÍZPART ÉLÔVILÁGA 1. Hogyan változik a tó növénxzete a vízparthoz közeledve? Jelöld be a rajzon, majd nevezd meg a víz és a vízpart növényzeti öveit! A VÁLTOZAT a) b) c) d) e) 2. Milyen élõlények élnek a vízekben? a) Írd a rajzok alá az ábrázolt élôlények neveit! b) Hasonlítsd össze a megnevezett élôlényeket az adott szempontok szerint! a) név:.. b) szaporodás:.. c) mozgásszerv:.. d) a vizek életében betöltött szerepe:. 3. Melyek a vizek jellemzõ növényei? A) Nevezd meg az ábrázolt élôlényeket! 13 B) Írd tulajdonságaik betûjelét a megfelelô növényekhez! a) virágtalan növény b) lebegô hínárnövény c) sárga virágú, tagolt levelû növény d) bugavirágzat e) sárga virágú növény, levelei vese alakúak f) torzsavirágzat g) gyökérzete az iszapban ered h) barkavirágzat i) virága sárga, termése zöld, majd barna, a víz színén úszik

11 4. Hogyan alkalmazkodott környezetéhez az orvosi pióca? a) bôre: b) mozgása:..... szaporodása: c) szaporodása:... Hasonlítsd össze a két állatot a megadott szempontok alapján! a) az állat neve:... b) élôhely:... c) meszes váz neve:... d) szimmetriája:.... Töltsd ki a táblázatot! 8 rákok rovarok pókok testtájak járólábak száma: fejlôdés: példafaj: 7. A rajz a víz és vízpart állatait ábrázolja. a) Mely élôlényekre ismersz az alábbi testrészekbôl? Ird alá a nevét! b) Nevezd meg az ábrázolt testrészt! Mely nemzezi park emblémáját ábrázolja a rajz? a) Ismerd fel és nevezd meg a nemzeti parkot! b) Írd le két-két jellemzô élôlényének nevét! c) Nevezd meg a nemzeti park három fõ ismertetõjelét! a)... b) növényei: állatai: c) ismertetõjelei: Maximális pontszám: 90 pont... Elért pontszám: Érdemjegy:

12 A VÍZ ÉS VÍZPART ÉLÔVILÁGA B VÁLTOZAT 1. Hogyan változik tavainkban és partjukon a növényzet? a) Írd az ábrába a jellemzô növényzeti öveket b) Írj minden növényzeti övhöz egy-egy példafajt! pl.: pl.: pl.: pl.: pl.:.. pl.: pl.: pl.: pl.: pl.:.. 2. Nevezd meg az ábrázolt élôlényeket! Mit ábrázolnak a rajzok? a) Írd a rajzok alá az ábrázolt élôlények neveit! b) Nevezd meg közös tulajdonságaikat! a) b) Írd le három olyan növény nevét, amelyek a nedves területeken élnek! 3..

13 . A vízpart növényvilága is változatos. a) Nevezd meg és hasonlítsd össze a két növényt! b) Hasonlítsd össze õket a megjelölt tulajdonságok alapján! b) közös tulajdonságok: levelük: száruk: gyökérzetük: a)... eltérô tulajdonságok: Az alábbi állítások, fogalmak betûjelét írd a megfelelô halmazba! a) héj, b) csupasz, nyálkás bôr, c) szívókorong, d) kitinpáncél, e) gerinctelen, f) légzés kopoltyúval, g) ízelt lábak, h) bôrizomtömlô, i) izmos láb, j) élôsködô, k) kizárólag vízben él, l) fejtor, potroh tavi kagyló orvosi pióca 7. A vízi élõlények számos módon képesek alkalmazkodni környezetükhöz. A) Hogyan alkalmazkodott a halak teste a vízi életmódhoz? B) Nevezd meg a hal megjelölt részeit A) testük: folyami rák testüket: fedi testük színe:..... bôrük: testszín a hátukon:..... fejük: testükszín a hasukon: Mit ábrázolnak a rajzok? a) Nevezd meg az ábrázolt madarakat és hasonlítsd össze tulajdonságaikat! név csôr nyak lábak ujjak táplálék gyûjtõnevük Maximális pontszám: 90 pont Elért pontszám: Érdemjegy:

14 1. Nevezd meg az ábrázolt életközösségeket! ÉV VÉGI FELMÉRÔ Az idei évben három hazai életközösségrõl tanultál. A) Melyik életközösségre jellemzôk az alábbi állítások? B) Írd az elôzô feladat -be betûjelüket! a) jellemzô növényei a fák f) gyakori növénye a tölgy b) mezôgazdasági termelés folyik rajta g) élôlényeinek egy része kopoltyúval lélegzik c) van cserjeszintje h) jellemzô növényei a fûfélék d) partján állandóan párás a levegô i) növényzetének nagy részét az ember ülteti e) növényzeti öve: a nádas j) felülete lassabban hûl le 3. Nevezd meg az ábrázolt élôlényeket!

15 4. Végezd el a csoportosítást! a) A számok az elôzô feladat élôlényeit jelölik. Adj nevet a halmazoknak! A rajzok a tanult életközösségek növényeit ábrázolják. a) Nevezd meg az ábrázolt növényeket! b) Tulajdonságaik betûjeleit írd a rajzuk melletti -be! a) gyökérszálak b) csonthélyas termés c) szaporodás spórával d) barkavirágzat e) tagolt levelek f) levegõvel telt szár g) virágtalan növény h) bugavirágzat i) tövis.. Hogyan alkalmazkodott az orvosi pióca a vízi életmódhoz? a) bôre: b) mozgása: 7. hasonlítsd össze a két állatot! 1 c) d) a) az állat neve:... b) élôhelye:... c) meszes váz neve:... d) szimmetriája:

16 8. Nevezd meg és hasonlítsd össze a megadott szempontok szerint az ábrázolt élôlényeket! nevük: testtájak járólábak száma: fejlôdés: táplálkozás: 9. Mely élôlényekre ismersz az alábbi testrészekbôl? A hazai rétek többfélék lehetnek. a) Csoportosítsd a réteket nedvességtartalmuk szerint! b) Nevezd meg a rét szintjeit! b) a) Mely nemzeti parkok emblémáját látod látod? a) Nevezd meg õket! b) Az ábrák alá írd be egy-egy jellemzô növény és állat nevét! a) név: b) növény: állat: Maximális pontszám: 90 pont Elért pontszám: Érdemjegy: Ñ Nyomda: G&G Kft, Pécs Felelôs vezetô: dr. Gárván János ügyvezetô Raktári szám: PK07k 1

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

Óratervek, múzeumi foglalkozásokhoz

Óratervek, múzeumi foglalkozásokhoz 1 Óratervek, múzeumi foglalkozásokhoz (5. és 6. osztályos tantervre kidolgozva) Kidolgozta: Béresné Simon Erika 2 Hogyan teremthetek olyan légkört, ahol a gyerek szabadon kíváncsiskodhat, nyugodtan hibázhat,

Részletesebben

b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1

b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1 b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1 01.qxp 2008. 11. 24. 7:49 Page 1 LAKÓHELYÜNK, A PESTI-SÍKSÁG ÉSZAKI RÉSZE ÉS KÖRNYÉKE A PESTI-SÍKSÁG, AZ ALFÖLD NYÚLVÁNYA A Tavirózsa Munkafüzet kitöltéséhez ajánlott

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA Jellemzôk: Belépô tevékenységformák Észlelések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek alapján konkrét fogalmak kialakítása. A megfigyelt jelenségek alapján

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Tájak és életközösségek 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége. A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése,

Részletesebben

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C 8. 9. ročník základnej školy 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Gyakorlati-elméleti rész Feladatok 1. Oldd meg a

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK KÖRNYEZETISMERET 4. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2001 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101

Részletesebben

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év Járási forduló D kategória Az általános iskola 6. 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 1. 2. évfolyama számára Gyakorlati elméleti rész Feladatok

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

TANULÓI MUNKAFÜZET. társfinanszírozásával valósul

TANULÓI MUNKAFÜZET. társfinanszírozásával valósul CSIPERKE ISKOLA CSIPERKE ERDEI ERDEI ISKOLA TANULÓI MUNKAFÜZET TANULÓI MUNKAFÜZET AAprojekt projektaz azeurópai Európai Unió Unió támogatásával, támogatásával, az azeurópai EurópaiRegionális Regionális

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Dr. Gá nti Tibor Terme szetismeret Verseny

Dr. Gá nti Tibor Terme szetismeret Verseny Dr. Gá nti Tibor Terme szetismeret Verseny III. forduló Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium INFORMÁCIÓ Kedves Versenyzők! Köszöntelek benneteket a Boronkay György Műszaki Középiskola

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon.

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon. Kis-Balaton 105 I. A Kis-Balaton 1. Állíts sorrendbe a Kis-Balatonnal kapcsolatos történelmi eseményeket, összepárosítva a megadott évszámokkal, idõszakokkal! a. A közeli domboldalakról kiirtják az erdõt,

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben